Spring naar bijdragen

De brede en/of smalle weg (Bergrede)


Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei TTC:

Gewone mensen zeggen niet iets anders dan Jezus, de collages aan hartverwarmende prentjes liegen er niet om. 

Velen spreken een andere taal over Jezus, maar wat de meerderheid spreekt behoeft geen waarheid te zijn.  We worden één/waarheid in Christus: de Logos.  In het uiterlijk blijven we verschillend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1,1k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

In de praktijk vinden we allemaal dat we het juiste paadje lopen, anders... hadden we wel een andere gekozen.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ayurveda "De ayurveda stelt dat alle energie - in de geest, in het lichaam, in de wereld om ons heen - drie karakteristieken heeft, die dosha's worden genoemd. De dr

Dit is 'de weg' welke ik gegaan ben.  De mens trekt door de woestijn om uiteindelijk in absolute negatie zichzelf te verloochenen, dan is de mens zelf 'niets'.  Op deze wijze schenkt de mens zichzelf

Posted Images

Zojuist zei Hopper:

Velen spreken een andere taal over Jezus, maar wat de meerderheid spreekt behoeft geen waarheid te zijn.  We worden één/waarheid in Christus: de Logos.  In het uiterlijk blijven we verschillend.

Ja, simpel is het, these-antithese-synthese en klaar is Kees, amen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-11-2022 om 09:33 zei TTC:
Op 9-11-2022 om 10:28 zei Tomega:

Wat niet lineair is, volgt ondertussen toch steeds een rechtlijnig principe. Een evenwicht is een afwijking op de extremer wordende waarden van je realiteit. Je zult een catastrofe kunnen voorspellen (en in jouw geval het ontbreken ervan), Toch treedt die niet op.

Fundamenteel onderzoek dat leidt tot metaforen die ons intuïtief herkenning kunnen geven, zegt niet dat metaforen ook tot fundamenteel onderzoek leiden.

Pas wanneer je het denken in metaforen ontvlucht, krijg je grip op je realiteit.

Op 16-11-2022 om 17:17 zei TTC:
Op 29-9-2022 om 20:10 zei Tomega:

Wat is waar?

Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars, terwijl de vinder op zoek was naar iets totaal anders.

Laat staan als je de waarheid gevonden hebt, althans dat stellig meent te hebben gevonden; dan is een daarvan afwijkende waarheid niet alleen onbereikbaar, maar in je perceptie ook ongerijmd en absurd. 

Op 16-11-2022 om 17:52 zei TTC:
Op 9-11-2022 om 11:17 zei Tomega:

De vraag is dus welk wettig verschijnsel optreedt, waardoor jij aan de oppervlakte denkt, dat het haast aan magie gelijk is.

Volgens het incrementalisme is het besluitvormingsproces een serie kleine, veelal intuïtieve veranderingen in plaats van enkele grote, zorgvuldig geplande wijzigingen en eerder evolutionair dan revolutionair.

Pas wanneer het zicht doorbreekt, dat het zo is, is relevant dat het zo is. En dat is dan alsnog niets iets kleins of intuïtiefs, maar veeleer groots en baanbrekend. Revolutionair, zegt men dan.

Op 17-11-2022 om 06:15 zei TTC:
Op 9-10-2022 om 23:47 zei Tomega:

Waar we uitersten proberen te balanceren op het kantelpunt van een denkbeeldige top, is ook de balans denkbeeldig.

Een polemiek is een openlijk gevoerde pennenstrijd, die zich vaak afspeelt tussen vakgenoten.

Wie overeenstemming vindt in zicht en methode, beseft vaak niet dat ondertussen de inhoud onveranderd vraagt om niet te spiegelen in processen, overeenkomsten, en andere schijnrealiteiten, maar de werkelijkheid te betreden en te bezien met ontspiegeld glas. Een polemiek zoekt een uitkomst in rede en ratio en in onderbouwend bewijs. Niet in procesgeoriënteerde bespiegelingen die de polemiek belasten en bedekken. Maar waar lotgenoten zo verhard zijn in hun tunnelgeviseerd denken, dat zij hun vakgenoten menen te moeten gaan meten op zaken van proces, karakter en onderliggende motieven, daar baat kennis noch inzicht. En dat te meer waar blijkt dat zij niet spreken als confrères, maar als wereld - en vakvreemden in niet meer dan een gemeenschappelijks serendipiteit. Wat in zichzelf al weer minder gemeenschappelijk en samenhangend klinkt.

Op 17-11-2022 om 05:29 zei TTC:
Op 16-11-2022 om 14:47 zei Hopper:

De geschiedenis voltrekt zich langs wetmatigheden.

Het simpele in het complexe zijn wij die het op deze of gene manier organiseren.

Iets is pas simpel, als over die eenvoud overeenstemming bestaat. Want ook het simpele dat wordt geduid met een onderliggende complexiteit, verliest haar eenvoud. Vereist is dus, ook door jou, respect en onderwerping aan wat zich inderdaad doet gelden als wetmatigheid. En dat daar overeenstemming over moet bestaan, zecht veel over de kansloosheid van wetmatigheden, maar niet over de het ondertussen onveranderde wetmatige karakter, van wat zich als wetmatigheid in een soort van blind autistisme in een irritante mantra blijft presenteren.

Op 17-11-2022 om 09:31 zei TTC:
Op 10-11-2022 om 17:09 zei Hopper:

Hier ben ik maar weer gestopt met lezen, mindfulness zijn leraren die zelf ook niks weten.

Misschien dat het makkelijker wordt met een prentje, kwestie van perceptie. 

Dat prentje doet meer kwaad dan een parallellogram lief is, als je met een driehoek en een cirkel geen parallellogrammen kunt construeren. Makkelijker wordt het pas, als het prentje inderdaad laat zien wat je zegt. Een leraar die niets weet, luistert met aandacht, om te leren wat hem is ontgaan. En wie meent dat niets hem is ontgaan, die mist vanaf dat moment alles. Leraar, onderwijs jezelf, zegt dan de eerste de beste die hem beproeft en doroziet.

Op 18-11-2022 om 14:43 zei TTC:

onherroepelijk is de verduistering van dat wat in essentie door werkelijk niemand bedacht werd, dan wel des levens overgeleverd aan de vrije wil, goedschiks, kwaadschiks.

Dat klopt. Tot het moment, dat een claim wordt gemaakt dat het zo is als niemand bedacht heeft, of als keuze door niemand gewenst. Op dat moment heeft de ziel een spiegel en een licht of inzicht, dat hem bevreemdt of ontstemt. En dat is dan het moment van onderscheid, of de ziel kiest in emotie en geloof, of in rede en verstand. Waarmee dan een paradoxaal fenomeen zich prangend doet gelden: wie gelooft mist de waarheid die voor het grijpen ligt; terwijl wie vol ongeloof kiest voor en volhardt in waarheid, gelooft in hetgeen niemand anders gelooft. Maar hij noemt dat een zeker weten, juist omdat hij niet gelooft. Waaruit dan weer volgt dat het onderscheid tussen oprecht geloven en een overtuigd zeker weten, slechts zit in het label dat je er aan hangt. De geesten laten zich niet strikken. Maar daar is een troost: de waarheid ook niet. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

Pas wanneer je het denken in metaforen ontvlucht, krijg je grip op je realiteit. Laat staan als je de waarheid gevonden hebt, althans dat stellig meent te hebben gevonden; dan is een daarvan afwijkende waarheid niet alleen onbereikbaar, maar in je perceptie ook ongerijmd en absurd. Pas wanneer het zicht doorbreekt, dat het zo is, is relevant dat het zo is. En dat is dan alsnog niets iets kleins of intuïtiefs, maar veeleer groots en baanbrekend. Revolutionair, zegt men dan. Wie overeenstemming vindt in zicht en methode, beseft vaak niet dat ondertussen de inhoud onveranderd vraagt om niet te spiegelen in een processen, overeenkomsten, en andere schijnrealiteiten, maar de werkelijkheid te betreden en te bezien met ontspiegeld glas. Een polemiek zoekt een uitkomst in rede en ratio en in onderbouwend bewijs. Niet in procesgeoriënteerde bespiegelingen die de polemiek belast en bedekt. Maar waar lotgenoten zo verhard zijn in hun tunnelgeviseerd denken, dat zij hun vakgenoten menen te moeten gaan meten op zaken van proces, karakter en onderliggende motieven, daar baat kennis noch inzicht. En dat te meer waar blijkt dat zij niet spreken als confrères, maar als wereld - en vakvreemden in niet meer dan een gemeenschappelijks serendipiteit. Wat in zichzelf al weer minder gemeenschappelijk en samenhangend klinkt. Iets is pas simpel, als over die eenvoud overeenstemming bestaat. Want ook het simpele dat wordt geduid met een onderliggende complexiteit, verliest haar eenvoud. Vereist is dus, ook door jou, respect en onderwerping aan wat zich inderdaad doet gelden als wetmatigheid. En dat daar overeenstemming over moet bestaan, zecht veel over de kansloosheid van wetmatigheden, maar niet over de het ondertussen onveranderde wetmatige karakter, van wat zich als wetmatigheid in een soort van blind autistisme in een irritante mantra blijft presenteren. Dat prentje doet meer kwaad dan een parallellogram lief is, als je met een driehoek en een cirkel geen parallellogrammen kunt construeren. Makkelijker wordt het pas, als het prentje inderdaad laat zien wat je zegt. Een leraar die niets weet, luistert met aandacht, om te leren wat hem is ontgaan. En wie meent dat niets hem is ontgaan, die mist vanaf dat moment alles. Leraar, onderwijs jezelf, zegt dan de eerste de beste die hem beproeft en doroziet. Dat klopt. Tot het moment, dat een claim wordt gemaakt dat het zo is als niemand bedacht heeft, of als keuze door niemand gewenst. Op dat moment heeft de ziel een spiegel en een licht of inzicht, dat hem bevreemdt of ontstemt. En dat is dan het moment van onderscheid, of de ziel kiest in emotie en geloof, of in rede en verstand. Waarmee dan een paradoxaal fenomeen zich prangend doet gelden: wie gelooft mist de waarheid die voor het grijpen ligt; terwijl wie vol ongeloof kiest voor en volhardt in waarheid, gelooft in hetgeen niemand anders gelooft. Maar hij noemt dat een zeker weten, juist omdat hij niet gelooft. Waaruit dan weer volgt dat het onderscheid tussen oprecht geloven en een overtuigd zeker weten, slechts zit in het label dat je er aan hangt. De geesten laten zich niet strikken. Maar daar is een troost: de waarheid ook niet. 

Honderd schema’s helpen niet om quasi onzichtbaar subtiele platitudes op het spoor te komen, en toch zijn ze kristalhelder voor wie weet waar ze te vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Tomega:

Dat klopt. Tot het moment, dat een claim wordt gemaakt dat het zo is als niemand bedacht heeft, of als keuze door niemand gewenst. Op dat moment heeft de ziel een spiegel en een licht of inzicht, dat hem bevreemdt of ontstemt. En dat is dan het moment van onderscheid, of de ziel kiest in emotie en geloof, of in rede en verstand. Waarmee dan een paradoxaal fenomeen zich prangend doet gelden: wie gelooft mist de waarheid die voor het grijpen ligt; terwijl wie vol ongeloof kiest voor en volhardt in waarheid, gelooft in hetgeen niemand anders gelooft. Maar hij noemt dat een zeker weten, juist omdat hij niet gelooft. Waaruit dan weer volgt dat het onderscheid tussen oprecht geloven en een overtuigd zeker weten, slechts zit in het label dat je er aan hangt. De geesten laten zich niet strikken. Maar daar is een troost: de waarheid ook niet. 

Des levens, een universele stimulus kan als tijdloos gepercipieerd worden, onpersoonlijk van signature, neutraal, met inbegrip van een hoopvol potentieel, garantie op verzoening en harmonie bestaat niet. In die zin verandert niet die universele stimulus dan wel hoe we hiernaar kijken, dat wat meer of minder bewustwording impliceert, als een goddelijke komedie, of kosmisch drama zo je wil. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei TTC:

als een goddelijke komedie, of kosmisch drama zo je wil. 

De termen komedie en drama, miskennen dat het gaat om wetmatigheden van hetzelfde gehalte en karakter als de zwaartekracht. Bewustwording van de zwaartekracht, speelt pas een rol als je je er gedachten over maakt. Toch is ook de zwaartekracht onophoudelijk een zaak die prominent aanwezig is in jouw bewustzijn. Dramatisch en komisch wordt het pas, als je de realiteit, of je bewuste omgang ermee, verwaarloost.

55 minuten geleden zei TTC:

Honderd schema’s helpen niet om quasi onzichtbaar subtiele platitudes op het spoor te komen, en toch zijn ze kristalhelder voor wie weet waar ze te vinden.

Wees dapper en beproef de waarheid. Wie zoekt, die zal vinden en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Tomega:

Dat prentje doet meer kwaad dan een parallellogram lief is, als je met een driehoek en een cirkel geen parallellogrammen kunt construeren. Makkelijker wordt het pas, als het prentje inderdaad laat zien wat je zegt. Een leraar die niets weet, luistert met aandacht, om te leren wat hem is ontgaan. En wie meent dat niets hem is ontgaan, die mist vanaf dat moment alles. Leraar, onderwijs jezelf, zegt dan de eerste de beste die hem beproeft en doroziet.

Verschillende mensen kunnen dezelfde prentjes heel anders interpreteren, daarom niet noodzakelijk verkeerd dan wel door ze binnen andere contexten te plaatsen. In sommige gevallen wil misschien gewoon geduid worden hoe we complexiteit naar eenvoud kunnen herleiden, of andersom eenvoud opvullen met een overvloed aan irrelevanties die ons het zicht ontneemt van de eenvoud die onderliggend blijft bestaan. 

Zojuist zei Tomega:

De termen komedie en drama, miskennen dat het gaat om wetmatigheden van hetzelfde gehalte en karakter als de zwaartekracht. Bewustwording van de zwaartekracht, speelt pas een rol als je je er gedachten over maakt. Toch is ook de zwaartekracht onophoudelijk een zaak die prominent aanwezig is in jouw bewustzijn. Dramatisch en komisch wordt het pas, als je de realiteit, of je bewuste omgang ermee, verwaarloost.

Komedie en drama verwijzen naar dat waar we elke dag getuige van zijn, heeft maar bitter weinig te maken met de zwaartekracht die niet verandert bij het ene of het andere. 

4 minuten geleden zei Tomega:

Wees dapper en beproef de waarheid. Wie zoekt die vindt, en wie klopt, die wordt opengedaan.

Als ze maar weer niet beginnen over die epistemologische obstakels, we zouden ons aangesproken kunnen voelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei TTC:

Verschillende mensen kunnen dezelfde prentjes heel anders interpreteren, daarom niet noodzakelijk verkeerd dan wel door ze binnen andere contexten te plaatsen. In sommige gevallen wil misschien gewoon geduid worden hoe we complexiteit naar eenvoud kunnen herleiden, of andersom eenvoud opvullen met een overvloed aan irrelevanties die ons het zicht ontneemt van de eenvoud die onderliggend blijft bestaan. 

Wetenschap is wettige verbeelding. Wettig is causaal, logisch, en in een redelijk verband gebracht met een sluitende verklaring. Onwettig is gesteld, getest en fier overeind gebleven. Want niet alles wat overeind blijft is wettig en voorzien van een sluitende verklaring. Zou jij iets durven formuleren wat in jouw beleving wettig is, en causaal, en verdedigbaar met een sluitende verklaring? Psychologen zullen nooit de waarheid formuleren, want zij menen dat die afhankelijk is van degene met wie ze spreken. Wetenschappers zullen nooit de waarheid kunnen en willen formuleren, want zij menen geen waarheid te kunnen brengen, zolang een onderbouwd tegendeel even wetenschappelijk is. Juristen kunnen geen waarheid formuleren, want zij kunnen niet verder gaan dan het spreken naar de formulering van de wet. En degene die de waarheid ziet en zeker weet, heeft in volle overtuiging op dat punt de waarheid in pacht, maar diskwalificeert als onwetenschappelijk, onwettig, en vooral getuigend van diepere persoonlijk psychische gronden. Wat verbeeld jij je?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Tomega:

Wetenschap is wettige verbeelding. Wettig is causaal, logisch, en in een redelijk verband gebracht met een sluitende verklaring. Onwettig is gesteld, getest en fier overeind gebleven. Want niet alles wat overeind blijft is wettig en voorzien van een sluitende verklaring. Zou jij iets durven formuleren wat in jouw beleving wettig is, en causaal, en verdedigbaar met een sluitende verklaring? Psychologen zullen nooit de waarheid formuleren, want zij menen dat die afhankelijk is van degene met wie ze spreken. Wetenschappers zullen nooit de waarheid kunnen en willen formuleren, want zij menen geen waarheid te kunnen brengen, zolang een onderbouwd tegendeel even wetenschappelijk is. Juristen kunnen geen waarheid formuleren, want zij kunnen niet verder gaan dan het spreken naar de formulering van de wet. En degene die de waarheid ziet en zeker weet, heeft in volle overtuiging op dat punt de waarheid in pacht, maar diskwalificeert als onwetenschappelijk, onwettig, en vooral getuigend van diepere persoonlijk psychische gronden. Wat verbeeld jij je?

Beproef de waarheid en zie hoe hogere impulsen kunnen gekaapt worden voor de allerlaagste doeleinden, het zal meer dan waarschijnlijk morgen niet anders zijn. Hiernaast plaatsen we creatieve visualisaties die ontdaan zijn van een reeks paradoxen en bijhorende platitudes, dat wat sommigen misschien verbeeldingskracht noemen is dan ook niet meer dan wetenschappelijk aantoonbaar op basis van fundamentele kennis die tot ieders beschikking staat. En van fundamentele kennis weten we dat het niet noodzakelijkerwijs ook tot effectieve toepassingen leidt, van waaruit, voor wie in alle ernst en sereniteit beschouwen wil, zowel het drama als de komedie kan geventileerd worden. Wetenschap begeeft zich weg van foutieve aannames, fouten tegen de logica die misschien geheel onbewust daarvan het discours in negatieve zin beïnvloeden, maken jammer genoeg duister wat evident helder is op basis van rationele gronden. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Tomega:

Psychologen zullen nooit de waarheid formuleren, want zij menen dat die afhankelijk is van degene met wie ze spreken.

Presenteer een vereenvoudigd denkexperiment en observeer wat er precies gebeurt, misschien valt er nog heel weinig te zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei TTC:

Dank voor de tip, dosha betekent vertaald fout of vlek, en onder de dosha's worden fouten of vergissingen gerekend die het levensritme zouden verstoren en chaos zouden veroorzaken.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

"De ayurveda stelt dat alle energie - in de geest, in het lichaam, in de wereld om ons heen - drie karakteristieken heeft, die dosha's worden genoemd. De drie karakteristieken heten samen de tri dosha. Alle energieën kennen deze karakteristieken; onze passies, de seizoensbewegingen in ons klimaat en kosmische energieën in sterren. De ayurveda stelt dan ook "zo is de microkosmos, zo is de macrokosmos".

Volgens de ayurveda is iemand in evenwicht zodra de huidige tri doshas in evenwicht zijn met de oorspronkelijke geboorteconstitutie.

Dat wil niet zeggen dat er voor die tri doshas objectief te bepalen waarden zijn die voor iedereen optimaal zouden zijn. Volgens de ayurveda is ieder mens immers anders met tri doshas, die bij de geboorte optimaal in balans zijn. Dit evenwicht is volgens de ayurveda grotendeels een kwestie van aanleg, maar wordt voor een klein deel ook door het jaargetijde, de stand van de planeten en de plaats van de wereld waar je geboren bent bepaald (zie astrologie). De optimale energieverdeling wordt "prakriti" genoemd."

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

"De ayurveda stelt dat alle energie - in de geest, in het lichaam, in de wereld om ons heen - drie karakteristieken heeft, die dosha's worden genoemd. De drie karakteristieken heten samen de tri dosha. Alle energieën kennen deze karakteristieken; onze passies, de seizoensbewegingen in ons klimaat en kosmische energieën in sterren. De ayurveda stelt dan ook "zo is de microkosmos, zo is de macrokosmos". Volgens de ayurveda is iemand in evenwicht zodra de huidige tri doshas in evenwicht zijn met de oorspronkelijke geboorteconstitutie. Dat wil niet zeggen dat er voor die tri doshas objectief te bepalen waarden zijn die voor iedereen optimaal zouden zijn. Volgens de ayurveda is ieder mens immers anders met tri doshas, die bij de geboorte optimaal in balans zijn. Dit evenwicht is volgens de ayurveda grotendeels een kwestie van aanleg, maar wordt voor een klein deel ook door het jaargetijde, de stand van de planeten en de plaats van de wereld waar je geboren bent bepaald (zie astrologie). De optimale energieverdeling wordt "prakriti" genoemd."

De gunas bepalen de kwaliteit van het subjectief bewustzijn, wat opvalt wanneer hun natuurlijke verhouding uit evenwicht is. Als we moe zijn, bevinden we ons in een staat van tamas en zijn we niet tot iets creatiefs in staat. Alleen in sattva hebben we een heldere staat waarin we creatief kunnen zijn, maar er is voldoende houvast van tamas nodig om niet zweverig te worden. Om vanuit tamas in sattva te komen, zal men eerst rajas in de geest moeten opbouwen door bijvoorbeeld een paar keer de trap op en af te lopen. Ben je in een staat van rajas dan kan je door stil van geest te worden, het bewustzijn in een staat van tamas of sattva brengen. Diegene die bevrijding van de geest zoekt, hoeft niet te proberen de ene of de andere guna aan te hangen, maar moet het middel zoeken om van alle drie tegelijk los te komen. 

Internet

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Tomega:

Iets is pas simpel, als over die eenvoud overeenstemming bestaat.

Verschillende wetten zijn daar niet vreemd aan, niet in het minst het filosofenprobleem in de informatica. 

10 uur geleden zei Tomega:

Pas wanneer je het denken in metaforen ontvlucht, krijg je grip op je realiteit.

Mooi gezegd, de wisselwerking frappant.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Tomega:

Wettig is causaal, logisch, en in een redelijk verband gebracht met een sluitende verklaring. Onwettig is gesteld, getest en fier overeind gebleven. Want niet alles wat overeind blijft is wettig en voorzien van een sluitende verklaring. Zou jij iets durven formuleren wat in jouw beleving wettig is, en causaal, en verdedigbaar met een sluitende verklaring?

Wat gebeurt er wanneer we hier een non-lineaire katalysator aan toevoegen, is het dan nog causaal? Of wettig?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Wat gebeurt er wanneer we hier een non-lineaire katalysator aan toevoegen, is het dan nog causaal? Of wettig?

Non-lineair wordt per definitie en naar aard en karakter, voorgesteld in boogjes en is mitsdien niet lineair en ook niet causaal. Hoewel deze causaliteit wel wordt gesteld en bewezen geacht door de wetenschappers, die in staat zijn alle losse eindjes inclusief de chaos, in één beschrijvende formule voor te stellen. Wat daar gebeurt, is het bezwijken voor de begeerte en de verleiding om wat zich recht en wettig en causaal aandient, te bezweren en te bedwingen en te beheersen met modellen, voorstellingen, en beschrijvingen die hun fantastische gestelde hogere waarheid, diepgaander recht, en méér nauwkeurige causaliteit behandelen als van de waarheid afwijkende hogere waarheid, kromming, en causaliteit van de diepere haast mystieke meer reële verbanden, die haast bijbels Paulinistisch heilig klinken. Haast. Want Paulus verkondigde geen mystiek en bezwijken voor verleidingen, maar een treden tot het heilige en zuivere en onvoorstelbare door middel van nuchterheid, waakzaamheid, en trouw en volharding in het recht en de waarheid die de wet ons leerde.

Daarom, mijn waarde TTC, is het zaak om de door jou voorgestelde non-lineaire katalysator te beproeven en te doorzien in termen van rechtlijnigheid en een causaliteit van het eerste derivatief. Dan inderdaad, zal blijken, dat ook jouw non-lineaire katalysator causaal kan zijn en wettig. En dat is dan ook het moment, dat ook onbegrip ongeloof en de verbazende ontnuchterende kleren-van-de-keizer emoties zich mengen, manifesteren en zich meanderend meester maken van het moment suprême. Die ogenschijnlijke chaos in achteruitgang is echter maar heel kort, want de kleren maken de man: de waarheid is dan door iedereen te zien.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

De gunas bepalen de kwaliteit van het subjectief bewustzijn,

Als je zou weten dat bewustzijn nooit subjectief is, dan zou je ook niet naar de kwaliteit er van hoeven te zoeken.  Dat bespaart weer veel werk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Tomega:

Non-lineair wordt per definitie en naar aard en karakter, voorgesteld in boogjes en is mitsdien niet lineair en ook niet causaal. 

Over welk voorbeeld heb je het hier precies?

53 minuten geleden zei Hopper:

Als je zou weten dat bewustzijn nooit subjectief is, dan zou je ook niet naar de kwaliteit er van hoeven te zoeken.  Dat bespaart weer veel werk.

Hoeven we het daar inderdaad ook niet over te hebben, wat rest is subjectief.

1 uur geleden zei Tomega:

Daarom, mijn waarde TTC, is het zaak om de door jou voorgestelde non-lineaire katalysator te beproeven en te doorzien in termen van rechtlijnigheid en een causaliteit van het eerste derivatief. Dan inderdaad, zal blijken, dat ook jouw non-lineaire katalysator causaal kan zijn en wettig. En dat is dan ook het moment, dat ook onbegrip ongeloof en de verbazende ontnuchterende kleren-van-de-keizer emoties zich mengen, manifesteren en zich meanderend meester maken van het moment suprême. Die ogenschijnlijke chaos in achteruitgang is echter maar heel kort, want de kleren maken de man: de waarheid is dan door iedereen te zien.

Met die positieve desintegratie theorie zijn we in praktijk nog niet zo snel klaar, als een hoopvol leerproces waarin een aantal denkexperimenten bedachtzaamheid gepast laat zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Petra.:

De optimale energieverdeling wordt "prakriti" genoemd."

Twijfel of het hier over verschillende dingen gaat, slecht één letter verschil. 

Prakrti is de werkelijkheid, zowel de stoffelijke wereld, maar ook het denken, voelen en handelen, wat in het Westen meestal tot het geestelijke domein wordt gerekend. Prakriti is datgene dat voorafgaat (pra) aan het maken (kri, kriti, productie), datgene wat niet door iets anders is gemaakt.

Internet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Petra.:

Volgens de ayurveda is iemand in evenwicht zodra de huidige tri doshas in evenwicht zijn met de oorspronkelijke geboorteconstitutie.

Met precair wordt meestal bedoeld hypergevoelig, niet gangbaar binnen zones waar bommen en granaten door de lucht vliegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Twijfel of het hier over verschillende dingen gaat, slecht één letter verschil. 

Prakrti is de werkelijkheid, zowel de stoffelijke wereld, maar ook het denken, voelen en handelen, wat in het Westen meestal tot het geestelijke domein wordt gerekend. Prakriti is datgene dat voorafgaat (pra) aan het maken (kri, kriti, productie), datgene wat niet door iets anders is gemaakt.

Internet.

Ik zie de Babylonische spraakverwarring al weer.  Petra heeft het over een 'optimale' energieverdeling, wiki zegt dat het  datgene is dat voorafgaat (pra) aan het maken (kri, kriti, productie), datgene wat niet door iets anders is gemaakt.

Dus ja, wat is het nou?  Dat is het nadeel van het hindoeïsme (en andere religies) , men spreekt over zaken, maar haalt steeds alles door elkaar.   Want je moet zo'n beetje een jarenlange studie doen om er wijs uit te worden.   Als ik zoek op die termen uit de link van Petra, dan kom ik al snel uit bij astrologie en andere flauwekul.  Het hindoeïsme is mij te ingewikkeld om te bestuderen, net zoals het boeddhisme.

En dat terwijl we het over de leer van Jezus hebben -de Bergrede- wat direct handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk.  Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om te begrijpen wat naastenliefde is.   En vooral ook: Jezus zegt min of meer om zelf het lijden aan te gaan, waar het boeddhisme een pad heeft naar opheffing van het lijden.  Een wezenlijk verschil.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edele_achtvoudige_pad

Verder zegt de Boeddha veel zaken die Jezus ook heeft gezegd.  Doch Jezus leefde voor (Denk aan de voetwassing) waar de Boeddha het in meditatie zocht.  Denk niet dat ik tegenstander ben van hindoeïsme of boeddhisme, maar in de westerse praktijk eindigt het al snel in afgoderij.  Als ik zoek op "zo is de microkosmos, zo is de macrokosmos" dan kom ik al snel terecht bij vage lieden die vooral op een -betaalde- consult uit zijn.

Over de energiestromen in de mens hebben we het al gehad. Wie de zelfzucht vaarwel zegt komt het vanzelf tegen, dan hoef je je niet aan te melden bij duistere lieden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edele_achtvoudige_pad

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hopper:

Ik zie de Babylonische spraakverwarring al weer.  Petra heeft het over een 'optimale' energieverdeling, wiki zegt dat het  datgene is dat voorafgaat (pra) aan het maken (kri, kriti, productie), datgene wat niet door iets anders is gemaakt.

Dus ja, wat is het nou?  Dat is het nadeel van het hindoeïsme (en andere religies) , men spreekt over zaken, maar haalt steeds alles door elkaar.   Want je moet zo'n beetje een jarenlange studie doen om er wijs uit te worden.   Als ik zoek op die termen uit de link van Petra, dan kom ik al snel uit bij astrologie en andere flauwekul.  Het hindoeïsme is mij te ingewikkeld om te bestuderen, net zoals het boeddhisme.

En dat terwijl we het over de leer van Jezus hebben -de Bergrede- wat direct handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk.  Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om te begrijpen wat naastenliefde is.   En vooral ook: Jezus zegt min of meer om zelf het lijden aan te gaan, waar het boeddhisme een pad heeft naar opheffing van het lijden.  Een wezenlijk verschil.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edele_achtvoudige_pad

Verder zegt de Boeddha veel zaken die Jezus ook heeft gezegd.  Doch Jezus leefde voor (Denk aan de voetwassing) waar de Boeddha het in meditatie zocht.  Denk niet dat ik tegenstander ben van hindoeïsme of boeddhisme, maar in de westerse praktijk eindigt het al snel in afgoderij.  Als ik zoek op "zo is de microkosmos, zo is de macrokosmos" dan kom ik al snel terecht bij vage lieden die vooral op een -betaalde- consult uit zijn.

Over de energiestromen in de mens hebben we het al gehad. Wie de zelfzucht vaarwel zegt komt het vanzelf tegen, dan hoef je je niet aan te melden bij duistere lieden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edele_achtvoudige_pad

En wat heb je nu gezegd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hopper:

En dat terwijl we het over de leer van Jezus hebben -de Bergrede- wat direct handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk.  Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om te begrijpen wat naastenliefde is.   En vooral ook: Jezus zegt min of meer om zelf het lijden aan te gaan, waar het boeddhisme een pad heeft naar opheffing van het lijden.  Een wezenlijk verschil.

Het komt er een beetje op neer dat voor die berg een strijd gevoerd wordt om zaken die technisch denkbaar reeds opgelost zijn, om dan tegen een muur te praten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

En wat heb je nu gezegd? 

Dat lijkt me helder, draag niet bij aan de Babylonische spraakverwarring.

46 minuten geleden zei TTC:

Zo binnen, zo buiten. 

Nee, juist niet.  Binnen (het innerlijke) en buiten (de uiterlijke wereld) staan tegenover elkaar.  De uitdrukking is 'zo boven, zo beneden'.  In Jezus' leer wil dat zeggen dat wie naar de Logos leeft (boven) deze 'beneden' realiseert.  Lees: boven en beneden corresponderen met elkaar.   Het is ook de Logos welke de mens naar de Vader brengt en zodoende leert de mens de  liefdeskracht van de Vader kennen.  (Niemand komt tot de Vader dan door Mij)

De kwestie welke we ons als mens ten aller tijde ten vraag kunnen stellen is: correspondeer (dat is geen brieven schrijven, grapje) ik met de Vader of niet?   Het gelijke weerspiegelt zich namelijk in de ziel omdat de ziel kenvermogen heeft.

Of de mens zich aan 'de wereld' spiegelt of aan 'de Vader', dat is de keuze welke gemaakt kan worden door ieder mens.  Mensen die zich aan de wereld spiegelen zijn gemakkelijk herkenbaar: de oorlogszuchtigen, de hebzuchtigen, de geld belusten en bedenk het zelf allemaal maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid