Spring naar bijdragen

De brede en/of smalle weg (Bergrede)


Aanbevolen berichten

6 minuten geleden zei Hopper:

Zolang ik in deze wereld leef kan ik mijzelf wederom een ego aandoen en allerlei onbezonnen dingen gaan doen.   Maar waarom zou ik dat doen als ik weet dat dit leven slechts een leerweg is?   Leren door zaken af te leren.  Komen we toch weer bij de Bergrede uit.....

Sommige logica’s hebben iets kinderlijks, heel anders dan binnen referentiekaders waarin gehanteerde logica’s nu net aanleiding geven tot heel wat wrijvingen en misverstanden die het quasi onmogelijk maken om er überhaupt een hulpvraag over te kunnen stellen. Binnen deze context vinden we de hoop op een fluweelzachte paradigmashift, tegelijk veel vaker ook weggeschreven als niet meer dan mierenneukerij dat ons van een pijnlijk zitje op wachtlijsten verzekerd, sterkte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 4,1k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Maar wie bepaalt hoe zwaar de zwaartekracht is? Dat weet alleen de broer van Henk. Zij het langs de kant.

Dit is echt enorme flauwekul. Ik zie in mijn omgeving veel mensen die elkaar helpen zonder iets terug te verlangen. Helaas zijn er altijd een paar luidruchtige klootzakken die het verzieken voor de an

Posted Images

26 minuten geleden zei Hopper:

Leren door zaken af te leren.

Ervaring leert dat een overvloed aan lijstjes niet stopt bij de suggestie het een keertje simpel te houden, niet om afbreuk te doen aan de waarde van die lijstjes maar om enige helderheid te kunnen vrijwaren.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Inductieve herkadering mag ons dan misschien wel een op spoor brengen dat we voordien niet kenden, het zegt niets over de ontvankelijkheid bij toepassing van onze meldingsplicht.

Wie zoekt zal vinden, wie vraagt zal ontvangen, en wie wandelt zal ontmoeten.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het moeilijke stuk is dat wie gevonden heeft, er toch niet aan wil.
Terwijl wie weet, niets meer zoekt, en niets meer ontvangt en niet meer wandelt.
Zodat uiteindelijk alleen de zoeker vindt, hoewel hij meent nooit gevonden te hebben.

Wijsheid is om te kunnen zien waar je staat.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Tomega:

Het moeilijke stuk is dat wie gevonden heeft, er toch niet aan wil.
Terwijl wie weet, niets meer zoekt, en niets meer ontvangt en niet meer wandelt.
Zodat uiteindelijk alleen de zoeker vindt, hoewel hij meent nooit gevonden te hebben.

Wijsheid is om te kunnen zien waar je staat.

Natuurlijk staat de bewustzijnsevolutie, wanneer ze als verklarend principe gebruikt wordt, voor een aantal zwaarwegende moeilijkheden. Daarom hebben we een aantal basisprincipes nodig die zowel vooruitgang als terugval kunnen verklaren, het goede en het slechte nieuws, de positieve en de negatieve kanten van een evolutionaire stuwkracht die niettemin in mensen actief is als in de rest van de Kosmos. Anders worden we geconfronteerd met de extreem bizarre situatie dat we een krachtige wig dwars door de Kosmos slaan – alles wat niet menselijk is, is aan evolutie onderhevig, alles wat menselijk is niet. Wat zijn die principes die de culturele evolutie in een aanvaardbare vorm kunnen rehabiliteren en zo de mensheid kunnen herenigen met de rest van de Kosmos, maar tegelijkertijd rekening houden met de positieve en de negatieve kanten van de ontvouwing van het bewustzijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites

De term bewustzijnsevolutie suggereert dat bewustzijn aan een ontwikkeling onderhevig is.   In werkelijkheid is dit onmogelijk. Het is immers het subject wat zich bewust is van een object.  Het enige wat aan verandering onderhevig kan zijn is subject of object, nooit bewustzijn.  Deze vergissing hebben allerlei goeroes de wereld in geholpen en deze wordt dan weer over genomen door anderen zonder zich af te vragen of zoiets wel kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei TTC:

Natuurlijk staat de bewustzijnsevolutie, wanneer ze als verklarend principe gebruikt wordt, voor een aantal zwaarwegende moeilijkheden. Daarom hebben we een aantal basisprincipes nodig die zowel vooruitgang als terugval kunnen verklaren, het goede en het slechte nieuws, de positieve en de negatieve kanten van een evolutionaire stuwkracht die niettemin in mensen actief is als in de rest van de Kosmos. Anders worden we geconfronteerd met de extreem bizarre situatie dat we een krachtige wig dwars door de Kosmos slaan – alles wat niet menselijk is, is aan evolutie onderhevig, alles wat menselijk is niet. Wat zijn die principes die de culturele evolutie in een aanvaardbare vorm kunnen rehabiliteren en zo de mensheid kunnen herenigen met de rest van de Kosmos, maar tegelijkertijd rekening houden met de positieve en de negatieve kanten van de ontvouwing van het bewustzijn?

Het uitgangspunt van evolutie, strookt niet met de realiteit. De oudste beschavingen zijn geestelijk sterker en machtiger dan de jongste beschavingen. De natuur wordt niet weelderiger, maar breekt langzaam af. De wig door de kosmos wordt wel geslagen, en dat is juist omdat de mens meent genoeg macht en kracht te hebben om de kosmos te gaan besturen en beheren. Als een berg losse zandkorrels die samen de aarde gaan herscheppen. De principes van balans, kan de natuur niet aan ontsnappen. Dus elke inbreng is ten diepste een verstoring: de berg zandkorrels meent zichzelf meer te zijn, dan het gelouterd goud op de andere schaal, en zelfs meer dan de waag en de vaste punten waar de waag op rust. Om pas dan te ontdekken dat ze is geteld naar het aantal korrels en gewogen naar de materie van de korrel, en te licht en te duister tegelijk bevonden op de schaal van lichtend (gelouterd) goud.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hopper:

De term bewustzijnsevolutie suggereert dat bewustzijn aan een ontwikkeling onderhevig is.   In werkelijkheid is dit onmogelijk. Het is immers het subject wat zich bewust is van een object.  Het enige wat aan verandering onderhevig kan zijn is subject of object, nooit bewustzijn.  Deze vergissing hebben allerlei goeroes de wereld in geholpen en deze wordt dan weer over genomen door anderen zonder zich af te vragen of zoiets wel kan.

Zien doet geloven. Bewustzijn doet de eigen fantasie eren. Ontwikkeling is altijd zelfverrijkend en zelfvergenoegzamend. 
Het subject ziet het object, en komt tot zicht op zichzelf. maar het subject dat zichzelf ziet, en daarvan zicht krijgt op hetgeen het subject kennelijk mist of ontbeert, dat subject komt ergens tekort en het ziet dat. En het gaat op pad.

3 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Ik heb bij @TTC het idee dat hij verdwaald is geraakt in zijn zelf gefabriceerde doolhof in zijn hoofd.

Waar de mens zicht verliest op wat is, krijgen metareacties de overhand: de mens gaat prutten in zijn eigen zijn, en concludeert dan wijsgerig tot dwaling bij de ander. Vergetende dat het geprut begon met iets onrustigs in eigen zijn, en niet bij die ander.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Gepeins is als een schommelstoel; het houdt je bezig maar brengt je nergens.

En dat mij waarde, lijkt mij geheel juist opgemerkt. Maar waarom zou je niet overgaan van peinzen tot reflecteren en verheuging in wat is? Het is een rustdag, is het niet? Overzie wat je krijgt en ziet van de schepping, en prijs de Heer voor wat is.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Wat versta jij onder 'reflecteren'?

Bespiegelen, en zo je wilt het laten zien wat jij maakt van wat op jou schijnt. En in een verstandelijke omgeving, graag eerst door een filter van jouw kennis en denken daarover. En in een gelovige omgeving graag ook nog een filter van wat God er van vindt - voor zover je dat bewijsbaar/onderbouwbaar kunt krijgen met wat de heilige Geest ook inderdaad heeft gezegd. De ware spiegel spiegelt niet maar verwerkt om het dan als iets van zichzelf verder te zenden. daarom is het beeld van gelouterd brandend goud wellicht zuiverder.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Tomega:

Waar de mens zicht verliest op wat is, krijgen metareacties de overhand: de mens gaat prutten in zijn eigen zijn, en concludeert dan wijsgerig tot dwaling bij de ander. Vergetende dat het geprut begon met iets onrustigs in eigen zijn, en niet bij die ander.

Ik concludeer niks en zeker niet wijsgerig; ik 'heb het idee'. Dat idee is niet in beton gegoten; ik kan er naast zitten. Maar als ik de uitingen van TTC probeer te begrijpen en zie hoe actief hij hier is, krijg ik ook het idee dat hij in een instelling verblijft. Dat is niet onaardig of oordelend bedoeld, het is slechts de indruk die ik krijg.

bewerkt door Ferry_Tassie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Ik concludeer niks en zeker niet wijsgerig; ik 'heb het idee'. Dat idee is niet in beton gegoten; ik kan er naast zitten. Maar als ik de uitingen van TTC probeer te begrijpen en zie hoe actief hij hier is, krijg ik ook het idee dat hij in een instelling verblijft. Dat is niet onaardig of oordelend bedoeld, het is slechts de indruk die ik krijg.

Ik had het niet over jou, maar nu wel. Je misdraagt je door bij een bepaalde inhoud te gaan prutten in karakters en achtergronden. Dat is een vorm van misbruik en terreur. Jouw indruk is voor neersabeling door de wachters voor de lippen vatbaar. Die er kennelijk niet zijn. Lees wat ik twee bijdragen geleden schreef. De beproefde valt door de mand.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

O jeetje. En nu?

Iets anders gaan doen. Ga heen en doe dit niet weer, als je tenminste meent dat "O jeetje. En nu?" een gepaste reactie was. Overigens is Jeetje een krachtterm/uitroep die verwijst naar Jezus. Zoek daar je hulp.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

Iets anders gaan doen. Ga heen en doe dit niet weer, als je tenminste meent dat "O jeetje. En nu?" een gepaste reactie was. Overigens is Jeetje een krachtterm/uitroep die verwijst naar Jezus. Zoek daar je hulp.

Dat kun je beter tegen TTC zeggen. En wie ben jij eigenlijk met je 'ga heen en doe dit niet weer'?

Dat bepaal ik zelf wel 'Tomega'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Dat kun je beter tegen TTC zeggen. En wie ben jij eigenlijk met je 'ga heen en doe dit niet weer'?

Dat bepaal ik zelf wel 'Tomega'.

Als je vindt dat je eigen uitspraak terecht is, schreef ik er bij. En je vroeg nog specifiek. "Wat nu?"

Nou, in het nu luister je bewijsbaar niet, en wat je wel verwerkt, betuigt opnieuw dat jij door geprut in jouzelf,
aan anderen van alles gaat toerekenen, wat uiteindelijk bewijst dat je bij jezelf geen orde op zaken hebt en stelt.

Jammer is dat. Je doel gemist. En de ongeschreven wetten overtreden.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Tomega:

Als je vindt dat je eigen uitspraak terecht is, schreef ik er bij. En je vroeg nog specifiek. "Wat nu?"

Nou, in het nu luister je bewijsbaar niet, en wat je wel verwerkt, betuigt opnieuw dat jij door geprut in jouzelf,
aan anderen van alles gaat toerekenen, wat uiteindelijk bewijst dat je bij jezelf geen orde op zaken hebt en stelt.

Jammer is dat. Je doel gemist. En de ongeschreven wetten overtreden.

Bla ende bla bla.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Tomega:

Het uitgangspunt van evolutie, strookt niet met de realiteit. De oudste beschavingen zijn geestelijk sterker en machtiger dan de jongste beschavingen. De natuur wordt niet weelderiger, maar breekt langzaam af. De wig door de kosmos wordt wel geslagen, en dat is juist omdat de mens meent genoeg macht en kracht te hebben om de kosmos te gaan besturen en beheren. Als een berg losse zandkorrels die samen de aarde gaan herscheppen. De principes van balans, kan de natuur niet aan ontsnappen. Dus elke inbreng is ten diepste een verstoring: de berg zandkorrels meent zichzelf meer te zijn, dan het gelouterd goud op de andere schaal, en zelfs meer dan de waag en de vaste punten waar de waag op rust. Om pas dan te ontdekken dat ze is geteld naar het aantal korrels en gewogen naar de materie van de korrel, en te licht en te duister tegelijk bevonden op de schaal van lichtend (gelouterd) goud.

Vandaag gaat het over optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, niet meer, niet minder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid