Spring naar bijdragen

Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.

Nu zul je, als je over een beetje bijbel kennis beschikt, wel komen met de tegenwerping dat God zelf de 10 geboden op stenen tafelen heeft geschreven. Dat geloof ik dan weer niet .., kom maar met het bewijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het meest cruciale probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is haar geloof dat een geloof in Christus alleen niet voldoende is voor de verlossing. De Bijbel vertelt ons duidelijk en consequent dat verlos

Mijn hart dringt mij steeds meer om te spreken, nu de ontwikkelingen in de wereld in een rap tempo verslechteren. In conversaties met vrienden bemerk ik de spanning die zich van hen meester maakt. Een

In mijn beleving; alles wat zich op dit moment afspeelt in de wereld kondigt chaos aan. Iedere grote gebeurtenis werpt schaduwen vooruit. Zoals voorspeld door profeten zal deze chaos leiden tot een en

2 uur geleden zei Flawless victory:

Dat is gewoon de waarheid zoals die uit het dagelijks leven aangetoond wordt, zoals @Mohawk eerder al schreef.  Als jij vloekt of steelt of wat dan ook dan val je toch niet meteen dood neer? 

Inderdaad, alle antwoorden liggen voor de hand als je je ogen opent om te zien. We zijn allemaal zondaren en God laat dat toe. Het is niet God die ons veroordeelt, wij veroordelen onszelf, wij scheppen ons eigen lot, bepaald door onze vrije wil. Richten wij onze aandacht uitsluitend op aardse materie dan is de materie van de nieuwe aarde vanzelfsprekend ons lot. Richten wij onze aandacht uitsluitend op Gods koninkrijk dan is Gods koninkrijk vanzelfsprekend ons lot. Liefde voor de wereld of liefde voor God, dat is de keus die wij uit vrije wil moeten maken.

Als wij God boven alles lief hebben bewijzen wij onze liefde door voor de naaste alles te doen wat wij zelf van God zouden willen ontvangen, ook als daar een offer uit liefde voor moet worden gebracht. God heeft een pijnlijk offer uit liefde voor ons gebracht, is een offer uit liefde van ons te veel gevraagd? 

Niemand kan twee heren dienen dus moeten wij kiezen, welke heer wij dienen willen. En om het ons gemakkelijk te maken zal ons aardse bezit binnenkort door een wereldwijde natuurcatastrofe worden ontnomen. Voor wie deze catastrofe overleeft komt het er op aan daar genoegen mee te nemen, en alleen om te zien naar mensen in nood. Dan wordt duidelijk wat ons geloof waard is en welke heer wij dienen en kan de tijd na de catastrofe, ondanks dat deze tijd slechts enkele jaren duurt tot het laatste gericht, veel zegen brengen.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

BD.4993
2 november 1950

Geestelijke dwang - Dogma

Het grootste gevaar voor een mens is de geestelijke dwang die hem hindert bij het verkrijgen van inzicht en bij het uit vrije wil bepalen van zijn richting. Ieder mens is een individu, dat zich moet vormen tot volmaaktheid. Ieder mens is daarom ook verantwoordelijk voor zijn levenswandel, die nodig is om een bepaalde graad van volmaaktheid te bereiken. En ieder mens moet daarom vrij kunnen beslissen, hij moet voor Mij getuigen van zijn wil. Deze getuigenis verlang Ik, want Ik ga er niet mee akkoord dat een mens voor zijn medemensen de richting van hun denken, willen of handelen bepaalt. De vrijheid van wil van ieder mens moet onaantastbaar zijn. Ze wordt echter aangetast wanneer een wilsrichting wettelijk wordt vastgelegd en de mens nu door beloftes of bedreigingen ertoe wordt gebracht deze richting op te gaan.

Maar zo'n wilsdwang zal Ik nooit of te nimmer goedkeuren, zelfs al treed Ik er niet openlijk tegen op om juist geen dwang op de wil uit te oefenen. De mens is een denkend individueel wezen, dat Ik het vermogen heb gegeven vrij te kunnen willen en denken en wel alleen met het doel zelf te beslissen in het laatste stadium van zijn geestelijke ontwikkeling op aarde, en dat dan ook zijn loon ontvangen zal in de eeuwigheid, beantwoordend aan de beslissing van zijn wil. Wel is het goed en ook door Mij gewild dat een mens zijn medemensen op de hoogte brengt van het gevolg van zowel een juist gebruikte als een verkeerd gebruikte wil. Het is door Mij gewild dat de mensen opheldering ontvangen over de verhouding waarin de mens tot Mij, zijn Schepper, staat. Doch het volstaat wanneer hij juist wordt onderricht, dat hem de goddelijke liefdesleer wordt gebracht en hij ook wordt aangespoord de onbaatzuchtige naastenliefde te beoefenen. Maar alles moet zonder dwang gebeuren.

De mens moet dus onderricht worden, maar er niet toe gedwongen worden een aan hem overgebrachte leer aan te nemen, omdat hij zijn wil moet gebruiken naar eigen goeddunken en aandrang. Ik gaf de mensen de vrije wil, u echter neemt deze van hem af en gebruikt uw wil dus verkeerd, ofschoon u gelooft voor Mij en in mijn opdracht te werken. Nooit heb Ik mijn apostelen de opdracht gegeven mijn leer als geloofsdwang te verbreiden, omdat een geloof onder dwang nooit een geloof kan zijn dat heilzaam is voor de positieve ontwikkeling van de ziel. Altijd vraag Ik van de mensen alleen maar in Mij te geloven als hoogst volmaakt Wezen. Ik vraag alleen maar te geloven in mijn almacht, wijsheid en liefde en in de kracht van de liefde.

Want als u dit gelooft zult u zelf de kracht van de liefde ondervinden en dan al het andere wat er nodig is te geloven vanzelf inzien. Want dan werkt mijn geest in u, die u naar waarheid onderricht. Maar een gedwongen geloof levert u geen volmaaktheid op. Een gedwongen geloof zal ook zelden levend worden en aan een gedwongen geloof kan Ik geen waarde toekennen als vrije wilsbeslissing, omdat dan de vrije wil nog niet werkzaam werd in u, maar u zich alleen volgens uw opvoeding uitspreekt voor een geloofsrichting zonder die goed te hebben onderzocht op haar waarde of waardeloosheid. Wat Ik van u vraag te geloven is dat u alleen maar door de liefde zalig kunt worden.

Maar ook dit geloof moet u zelf verwerven. U kunt wel de leer daarvan aannemen, u moet echter eerst de liefde beoefenen om in uzelf er zeker van te zijn dat de liefde de verlossende kracht is. En pas deze innerlijke overtuiging is het geloof dat tot leven wekt, omdat het in vrije wil werd verkregen. Doch iedere dwang is een teken van onvolmaaktheid, omdat iedere dwang strijdig is met de vrijheid, die het geestelijke wezen echter in het allereerste begin eigen was en die het daarom ook moet terugwinnen om zalig te worden. Hoe kan een dwangmaatregel als in overeenstemming met mijn wil worden beschouwd, die de mens de geestelijke vrijheid ontneemt, wanneer hij in zekere zin "plichtmatig" iets geloven moet wat van Mij uit vraagt om volledige vrije overweging en acceptatie? Ik als hoogste Wetgever heb, op het gebod van de liefde na - dat ook de tien geboden van Mozes omvat, dat echter ook alleen dan vervuld wordt wanneer de liefde vrijwillig beoefend wordt - u mensen geen verder gebod gegeven, omdat zoiets tegen Mij zelf zou getuigen of de vrije wil van de mens twijfelachtig liet worden. De mensen echter matigen zich aan wetten uit te vaardigen zonder daartoe de bevoegdheid te hebben. En daarmee tasten ze de vrije wil van hun medemensen aan.

Iedere wet is dwang en iedere dwang is tegengesteld aan mijn wil. Zodra de mens niet zelf vrij kan denken, zodra hij een leer geloven moet, is zijn wilsproef waardeloos. Want hijzelf moet beslissen, maar geen beslissing nemen onder dwang. En dwang is iedere dogmatische leer, ongeacht of ze volgens de waarheid is of niet. Ieder dogma doet dus de vrije wil geweld aan. De wil is onvrij op het moment van een geestelijke beslissing, omdat deze hem al is voorgeschreven en ogenschijnlijk alleen vermeden kan worden door het begaan van een zonde. Maar van mijn kant heeft ieder mens het recht van vrije wilsbeslissing. Ik vraag hem alleen na te denken over wat er van hem wordt verlangd te geloven. En kan hij het niet met overtuiging aannemen ondanks nadenken, dan reken Ik hem dit niet als zonde aan. Wel echter zondigt hij, wanneer hij een leer met de mond belijdt zonder zijn hart te hebben geraadpleegd. Want ieder mens is alleen verantwoordelijk voor zichzelf en het is een aanmatiging, wanneer één mens het geloof van vele duizenden wil bepalen door een gebod, zoals een dogmatische leer altijd kan worden beschouwd. Niets van wat de wilsvrijheid van de mens aantast, kan ooit mijn instemming vinden. Want Ik zelf overreed de mensen niet eenmaal om de waarheid aan te nemen, als hun eigen wil er niet naar verlangt. Wel onderricht Ik de mensen voortdurend en doe Ik hen de zuivere waarheid toekomen, maar het staat ieder vrij haar aan te nemen of af te wijzen. En zo moet ook u uw medemensen alleen maar onderrichten in alle liefde, maar steeds alle vrijheid van een beslissing aan hen zelf overlaten omdat een geloof vanuit dwang voor Mij niet telt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Flawless victory:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zoals ik al zei:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.


Als je Zijn kind wilt worden mag dat inderdaad niet maar beter nog: dan wil je dat juist helemaal niet

Dat staat daar los van, de 10 geboden gelden juist voor de mensen zijn kind al zijn.

9 uur geleden zei Flawless victory:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik durf hier wel te beweren dat nergens in de bijbel staat dat God aan de mens de vrijheid geeft om te geloven wat hij wil. 

 

Dat is gewoon de waarheid zoals die uit het dagelijks leven aangetoond wordt, zoals @Mohawk eerder al schreef.  Als jij vloekt of steelt of wat dan ook dan val je toch niet meteen dood neer? 

Nee,staat er dan bij de 10 geboden dat je direct dood neer valt? 

9 uur geleden zei Mohawk:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zoals ik al zei:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.

Voor zover ik weet heeft God niets geschreven behalve de schuld van een overspelige vrouw .., in het zand ...

op wiens dictaat zijn die 10 geboden dan geschreven  volgens jou? 

9 uur geleden zei Mohawk:

Je zult binnenkort een bewijs van Gods stem krijgen in de vorm van een wereldwijde natuurcatastrofe zoals voorspeld. Maar of je dan wilt toegeven dat het Gods stem is die klinkt vraag ik mij af, er zijn nu eenmaal mensen die niet te redden zijn. Toch hoop ik dat je niet tot diegenen behoort die eeuwigheden lang moeten creperen in de materie van de nieuwe aarde. Het zou toch jammer zijn als je met al jouw bijbel kennis en bijna 10.000 berichten op een christelijk forum tot de verlorenen gerekend wordt. Daarom geef ik niet op je berichten te beantwoorden, al zijn ze nog zo dom. Sommige mensen hebben helaas een verstandelijke beperking waar ik geduld voor op moet kunnen brengen vind ik zelf, in Matteüs 7:6 wordt afgeraden dat te doen maar ik ben graag eigenwijs.

Zolang de wereld bestaat zijn er al wereldwijde natuurcatastrofes. Dat zegt helemaal niets over de stem van een god.

8 uur geleden zei Mohawk:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.

Nu zul je, als je over een beetje bijbel kennis beschikt, wel komen met de tegenwerping dat God zelf de 10 geboden op stenen tafelen heeft geschreven. Dat geloof ik dan weer niet .., kom maar met het bewijs.

Kun je ook inhoudelijk ingaan op wat ik zeg, in plaats van een discussie te beginnen over wie nu wat opschreef. Dat lijkt op ontwijken, en die indruk wil je vast niet geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

op wiens dictaat zijn die 10 geboden dan geschreven  volgens jou?

Ik ben van mening dat de 'tien geboden' door mensen is opgeschreven. De bijbel is door mensen geschreven en ook de geschriften van Bertha Dudde zijn door een mensenhand opgeschreven. Wat de bron van deze geschriften betreft staat het iedereen vrij te geloven wat hij wil.

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zolang de wereld bestaat zijn er al wereldwijde natuurcatastrofes. Dat zegt helemaal niets over de stem van een god.

“Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?” Amos 3,6.

In iedere natuurcatastrofe kan de stem van God worden herkend door de zijnen, die weten wat deze rampen te betekenen hebben en welk doel zij dienen.

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Kun je ook inhoudelijk ingaan op wat ik zeg, in plaats van een discussie te beginnen over wie nu wat opschreef. Dat lijkt op ontwijken, en die indruk wil je vast niet geven.

Je draait de rollen om. Jij gaat zelf nergens inhoudelijk op in en beantwoord geen vragen. Je gaat zelf een discussie aan over wie nu wat opschreef. Je wekt dus zelf de indruk ontwijkend gedrag te vertonen. Ik vraag me af waarom dat zo is maar een eerlijk antwoord zal je waarschijnlijk niet willen geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

BD.8494
12 mei 1963

Genadegeschenk vóór het einde

Een overvloed van genade zal Ik uitstorten in de laatste tijd voor het einde, want de mensen hebben dat nodig. Zij hebben veel ondersteuning nodig om de laatste etappe van hun aardse weg met goed gevolg te kunnen afleggen. En er moeten ook nog veel mensen eerst op de juiste weg worden geleid en ook deze hebben daartoe hulp nodig. Want zij bevinden zich nog op de weg naar de afgrond en moeten daarvan teruggeroepen worden en in de goede richting geleid. Alle middelen die Ik toepas voor het einde zijn genademiddelen, want de mensen zelf doen er niets voor. Ze gaan onverschillig hun levensweg en verdienen daarom ook geen hulp, daar zij zich nog eerder verzetten dan hulp aannemen. Maar Ik heb al mijn schepselen lief en wil niet dat één van hen verloren gaat. Ik wil niet dat zij weer een eindeloos lange tijd in een ellendige toestand moeten smachten en daarom laat Ik genade gelden voor recht.

Ik laat niets onbeproefd om hen nog te redden voor het einde. En Ik weet ook wat goed is voor ieder wezen. Ik weet wat geschikt is om het op de juiste weg te leiden. En dat pas Ik ook toe, zonder echter dwang uit te oefenen op de wil van de mens, want hij moet vrij beslissen. Het wordt hem echter gemakkelijk gemaakt, omdat hem de genademiddelen zo duidelijk worden aangedragen, dat hij ze ook als zodanig kan herkennen.

Steeds weer wordt de mens gewezen op het geestelijke rijk. Steeds weer komt hij op de een of andere manier met de dood in aanraking. Hij beleeft deze in zijn omgeving, hij moet afstand doen van mensen die hem lief en dierbaar zijn, hij hoort van sterfgevallen van allerlei aard. Steeds weer wordt hij gewezen op zijn eigen vergankelijkheid en nu kan hij zich bezig houden met de gedachte, wat er komt na de dood. Zijn gedachten worden dan geleid naar het geestelijke rijk, omdat ze ook vaak afdwalen naar de gestorvenen en in hem de vragen opkomen: waar verblijven ze? Zijn zij geheel vergaan of bestaat er het uitzicht op een weerzien? En dan schakelen zich altijd de leidende geesten in aan wier bescherming de mensen zijn toevertrouwd. Zij proberen hun gedachten te beïnvloeden en hun opheldering te geven. Zij maken het mogelijk, dat deze mensen nu kennis verkrijgen van mijn woord dat rechtstreeks naar de aarde wordt geleid, of zij laten boeken en geschriften in uw handen komen die hun opheldering geven. Zij doen alles om hun gedachten te richten op het rijk dat hun ware vaderland is, en dat ook zij zullen betreden bij het verlaten van deze wereld. Ook de gestorvenen werken mee vanuit het hiernamaals doordat zij zich gedurig in de gedachten mengen en daardoor wordt in zekere zin een verbinding tot stand gebracht van het geestelijke rijk naar de aardse wereld.

Mijn mate van genade is onuitputtelijk en een ieder zou er gebruik van kunnen maken als zijn wil er maar toe bereid was. Daarom laat Ik ook mijn woord weerklinken, want wie dit hoort en aanneemt maakt waarlijk gebruik van dit grootste geschenk van genade dat hem ook zeker het juiste resultaat oplevert, dat hem helpt bij het rijp worden van zijn ziel en hem nog op deze aarde zijn doel laat bereiken: dat hij de weg naar Mij vindt en de verbinding met Mij tot stand brengt die hem dan ook zijn voltooiing garandeert. Want één ding is belangrijk, dat de mens de verbinding met Mij tot stand brengt nog voordat zijn ziel het lichaam verlaat, voordat het uur van afscheid van deze aarde gekomen is. Zodra hij zich bewust is van Mij en Mij erkent, zal hij niet meer verloren gaan. Want dan zal hij ook de weg nemen tot het kruis, tot de goddelijke Verlosser Jezus Christus. Hij zal Mij in Hem herkennen en dan ook de weg genomen hebben tot Mij. En dan is hij voor eeuwig aan mijn tegenstander ontrukt, want Jezus verlost hem uit zijn boeien. Jezus heeft zijn schuld op zich genomen en voor hem de weg vrijgemaakt tot de Vader.

Jezus en Ik zijn Een. Dit in te zien is voorwaarde voor de terugkeer van het eens gevallen wezen tot Mij, en daarom zal Ik de mensen steeds weer opheldering verschaffen door mijn woord. Daarom is mijn woord de grootste en doeltreffendste genadegave die Ik de mensen nog voor het einde kan aanbieden, en zalig is degene die dit nog aanneemt, want deze zal waarlijk niet meer verloren gaan.

De tijd is nog maar kort en van de kant der duisternis wordt er om de zielen hevig strijd gevoerd. Maar ook Ik vecht voor u, mijn schepselen, en Ik sta u bij, opdat u, die deze strijd moet uitvechten, ook de juiste beslissing neemt. Opdat u de weg neemt tot Jezus Christus in wie Ik zelf mens ben geworden om u te verlossen. Doe een beroep op dit grote genadewerk der verlossing door Jezus Christus - en waarlijk, u zult de overwinning behalen en vrij worden van hem die u te gronde wil richten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Mohawk:
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

op wiens dictaat zijn die 10 geboden dan geschreven  volgens jou?

Ik ben van mening dat de 'tien geboden' door mensen is opgeschreven

Dat was mijn vraag niet, Mijn vraag was wie ze dicteerde.
Volgens Exodus was dat God.
En die dicteerde dat iedereen hem moest aanbidden en volgens zijn regels moest leven.

Dat is dus geen vrijheid voor iedereen om maar te geloven wat hij wil.
En daar zit je dus naast als je anders beweert.

7 uur geleden zei Mohawk:

Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?” Amos 3,6.

In iedere natuurcatastrofe kan de stem van God worden herkend door de zijnen, die weten wat deze rampen te betekenen hebben en welk doel zij dienen.

Een ramp in een stad is niet hetzelfde als een natuurcatastrofe. Je bent aan het cherrypicken om jezelf gelijk te geven.

7 uur geleden zei Mohawk:

Ik vraag me af waarom dat zo is maar een eerlijk antwoord zal je waarschijnlijk niet willen geven.

Regel 1 van de gedragsregels hier zegt dat je respect hebt voor medegebruikers.
Jammer dat dit al te lastig voor je is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat was mijn vraag niet, Mijn vraag was wie ze dicteerde.
Volgens Exodus was dat God.
En die dicteerde dat iedereen hem moest aanbidden en volgens zijn regels moest leven.

Er staat niet dat God door iedereen aanbeden moet worden en iedereen volgens zijn regels moet leven, "gij zult" is iets anders dan "gij moet". Bovendien zijn de 10 geboden gegeven aan Gods volk en niet aan iedereen. Ik ben van mening dat het God zelf was die de 10 geboden aan zijn volk gegeven heeft. Of de 10 geboden letterlijk op stenen tafelen zijn geschreven "door de vinger van God", zoals in Exodus 20 beschreven staat, betwijfel ik, ik denk dat achter die woorden een diepere betekenis schuilgaat. Maar wat heb jij met de 10 geboden van doen en waarom wind je je daar zo over op? Mensen die God boven alles liefhebben zullen uit liefde doen wat God van hen verlangt.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Mohawk:

Er staat niet dat God door iedereen aanbeden moet worden en iedereen volgens zijn regels moet leven, "gij zult" is iets anders dan "gij moet". Bovendien zijn de 10 geboden gegeven aan Gods volk en niet aan iedereen. Ik ben van mening dat het God zelf was die de 10 geboden aan zijn volk gegeven heeft. Of de 10 geboden letterlijk op stenen tafelen zijn geschreven "door de vinger van God", zoals in Exodus 20 beschreven staat, betwijfel ik, ik denk dat achter die woorden een diepere betekenis schuilgaat. Maar wat heb jij met de 10 geboden van doen en waarom wind je je daar zo over op? Mensen die God boven alles liefhebben zullen uit liefde doen wat God van hen verlangt.

Waarom ik over de 10 geboden begin? Omdat jij , als gelovig man, stelde dat iedereen door God vrij wordt gelaten om te geloven wat hij wil

Op 28-9-2022 om 06:34 zei Dat beloof ik:
Op 26-9-2022 om 17:18 zei Mohawk:

....Het beperkt ook de vrije wil om een eigen mening te hebben, en daarmee druist het in tegen de vrijheid die God ieder mens heeft gelaten om te geloven wat hij wil. De werking van Gods geest is niets anders dan de kracht die van God uitgaat.

Dan heb je het niet over de God uit de bijbel,  want die geeft de mens niet de vrijheid om te geloven wat hij wil. Zie de eerste 3 van de 10 geboden. 

En toen ik heb de 10 geboden er bij gehaald om te laten zien dat die bewering van jou niet klopt.

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -      -           -                       -                                   -

Op 29-9-2022 om 09:39 zei Mohawk:

Ik ben van mening dat de 'tien geboden' door mensen is opgeschreven. De bijbel is door mensen geschreven en ook de geschriften van Bertha Dudde zijn door een mensenhand opgeschreven. Wat de bron van deze geschriften betreft staat het iedereen vrij te geloven wat hij wil.

 

48 minuten geleden zei Mohawk:

Ik ben van mening dat het God zelf was die de 10 geboden aan zijn volk gegeven heeft. Of de 10 geboden letterlijk op stenen tafelen zijn geschreven "door de vinger van God", zoals in Exodus 20 beschreven staat, betwijfel ik, ik denk dat achter die woorden een diepere betekenis schuilgaat.

Nou, ik moet jouw opinie wel bij elkaar schrapen zeg. Eerst zijn het mensenhanden die het hebben opgeschreven als ik op de betekenis wijs, en even later is het dan toch God zelf die de geboden heeft gegeven.  Had dat gelijk gezegd, we draaiden erg om de brei heen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-9-2022 om 08:56 zei Mohawk:

Een moord op een aardse machthebber was ook wat ik eerst dacht maar dat staat er niet. Ten tijde van de moord op Kennedy waren de geschriften van Bertha Dudde niet bekend. Hooguit een handje vol mensen wisten ervan. Er was in die tijd ook geen sprake van alle 'tekenen' die nu realiteit zijn en de mensheid verontrusten.

Oké, das waar 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nou, ik moet jouw opinie wel bij elkaar schrapen zeg. Eerst zijn het mensenhanden die het hebben opgeschreven als ik op de betekenis wijs, en even later is het dan toch God zelf die de geboden heeft gegeven.  Had dat gelijk gezegd, we draaiden erg om de brei heen.

Ik draai niet om de brij heen, je schrijft steeds iets anders. Eerst begin je over de eerste 3 geboden uit Exodus en beweert dat God daarmee de mens niet vrij laat te geloven wat hij wil. Dan beweer je dat God de tien geboden geschreven heeft, wat waar is als je Exodus letterlijk neemt, maar dat geloof ik dus niet. Dan vraag je op wiens dictaat de 10 geboden dan zijn geschreven volgens mij?  Iedere keer reageer ik op de nieuwe dingen die je schrijft, en stel je ook vragen waarop ik geen antwoord krijg. Respect moet je in mijn wereld wel verdienen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Mohawk:

Ik draai niet om de brij heen, je schrijft steeds iets anders. Eerst begin je over de eerste 3 geboden uit Exodus en beweert dat God daarmee de mens niet vrij laat te geloven wat hij wil.

Dat is niet mijn bewering. Dat staat daar letterlijk.

13 minuten geleden zei Mohawk:

Dan beweer je dat God de tien geboden geschreven heeft, wat waar is als je Exodus letterlijk neemt, maar dat geloof ik dus niet.

Maar je schrijft wel:

14 uur geleden zei Mohawk:

Ik ben van mening dat het God zelf was die de 10 geboden aan zijn volk gegeven heeft.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is niet mijn bewering. Dat staat daar letterlijk.

Nogmaals, ik denk dat achter die woorden een diepere betekenis schuilgaat.

9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar je schrijft wel:

(Mohawk) Ik ben van mening dat het God zelf was die de 10 geboden aan zijn volk gegeven heeft.

Dat is inderdaad mijn mening. Ik geloof dat God de 10 geboden aan zijn volk gegeven heeft. Deze gelden wel voor alle mensen maar niemand wordt door God gedwongen er zich iets van aan te trekken. Gods volk trok zich er ook niets van aan, op enkelingen na bij wie deze geboden in de stenen tafelen van het hart geschreven waren en door hen werden nageleefd.

BD.4978
3 oktober 1950

Tien geboden - Eerste en tweede gebod

De richtlijnen volgens welke u op aarde moet leven en mijn wil vervullen, zullen u gegeven worden: U zult u voortdurend mijn geboden van de liefde voor ogen moeten houden en dan zult u nooit kunnen zondigen, omdat een leven in liefde steeds een leven in mijn eeuwige ordening is en dan elke zonde is uitgesloten. In mijn gebod van de liefde tegenover God en de naaste waren de wetten en de profeten inbegrepen, en zodoende waren de tien geboden, die Mozes gegeven werden, niet opgeheven door mijn geboden van de liefde, veeleer bevestigd. De tien geboden waren als het ware vervat in mijn twee geboden, waarin Ik de liefde tot Mij en de liefde tot de naaste verlangde.

Alleen één enkele God moet u uw gehele liefde schenken, dus slechts een Wezen moet voor u Datgene zijn waar u met uw hele hart naar streeft, Wat u bemint en vereert, Wat u tracht te bereiken. Niets moet er voor u bestaan wat dit volmaakte Wezen, uw God, zou kunnen vervangen of verdringen, want al het andere wat een mens nog begerenswaardig toeschijnt, zijn afgoden, die de liefde tot uw God minder maken en daarom naast Mij niet kunnen worden geduld. Uw liefde moet volledig en helemaal Mij gelden, uw God, Schepper en Vader van eeuwigheid. Want vanuit deze liefde vormt zich uw levenswandel, uw wil en uw inzicht. Wie Mij boven alles liefheeft, heeft alles gewonnen, Mij zelf, mijn liefde en het eeuwige leven in mijn nabijheid.

Dit gebod is het eerste gebod, maar omvat toch ook het tweede gebod, de liefde tot de naaste. Want ook de liefde tot datgene wat Ik geschapen heb, is een getuigenis van de liefde voor Mij en daarom zijn beide geboden niet van elkaar te scheiden.

Opdat u vast en onwankelbaar leert geloven, moet u mijn nabijheid bespeuren en voelen dat Ik zelf tot u spreek en in ga op al uw gedachten en vragen, zelfs wanneer die niet zijn uitgesproken. Ik toon steeds belangstelling voor uw innerlijk leven, Ik ken uw vragen en wil ze u ook steeds beantwoorden, zodra u Mij er maar gelegenheid toe geeft, dat wil zeggen: zodra u Mij de vragen en gedachten voorlegt en het antwoord geduldig afwacht.

U zult steeds het antwoord ontvangen, zodra u zich instelt om bereidwillig te ontvangen, dus naar uw innerlijk luistert, vanwaar het antwoord komt. En zo verneem nu de verklaring van het gebod:

Tweede gebod: "U zult de naam van uw Heer niet nutteloos gebruiken".

Ik ben en blijf voor u het hoogste en volmaaktste Wezen, met wie u toch altijd in verbinding zult kunnen treden. Ik wil dat u zich met Mij verbindt, dat u de vereniging met Mij zoekt; Ik wil dat u naar Mij roept, omdat u daardoor uw wil aan Mij laat blijken, Ik wil dat u Mij nooit uit uw gedachten bant, dat Ik voor u het eerste en het laatste ben, dat u alles met Mij deelt wat u bezig houdt, dat u Mij om raad vraagt en Mij alles toevertrouwt en dat u zich toegedaan naar mijn wil voegt.

Maar Ik wil niet dat u mijn naam in de mond neemt zonder dat het hart erbij is.

Ik wil niet dat u een schijnleven leidt, dat u zich tegenover de mensen wilt voordoen als mijn kinderen die de Vader innig zijn toegedaan, terwijl u in werkelijkheid ver van Mij verwijderd bent. Ik wil niet dat u mijn naam in het openbaar uitspreekt en de verbinding met Mij helemaal onmogelijk maakt door uw gezindheid, door uw levenswandel die niet overeenstemt met mijn wil, die echter daarom voor uw medemensen verborgen blijft omdat u zich voortdurend van mijn naam bedient om uw medemensen te misleiden. U gebruikt dan mijn naam vergeefs, wanneer hart en mond niet overeenstemmen, wanneer de mond anders spreekt dan het hart voelt. Dan is het waarlijk beter voor u, wanneer u zich duidelijk van Mij afwendt, omdat elk inzicht u dan ontbreekt, terwijl u door het noemen van mijn naam toegeeft dat u beseft wie Ik ben, maar Mij in uw hart nog weerstreeft.

U misleidt Mij niet, wel echter uw medemensen en u speelt zo een spel van leugen en verraad tegenover Mij. U moet u ervan bewust zijn dat het nutteloos noemen van de naam van uw God uw zonde verdubbelt, dat u Mij in zekere zin als dekmantel van uw verkeerde levenswandel gebruikt, dat u verwarring wilt stichten bij hen die nog geloven en voor wie Ik het hoogste en volmaaktste Wezen ben. Ik zou u moeten straffen voor elk aanroepen van mijn naam dat uit uw mond komt, maar Ik eerbiedig uw vrije wil en duld uw vergrijp, wat de gelovigen echter soms achterdochtig maakt en aan het geloof zal laten twijfelen.

Daarom is elk noemen van mijn naam zonder ernst een verzoeking voor de gelovigen, waarvoor Ik eens verantwoording eis. Het is een minachting voor Mij, die u niet erkent en toch gebruikt om uw werkelijke wezen te versluieren, die u dus tot deelgenoot tracht te maken, anders zou u zich duidelijk van Mij afwenden en uw levenswandel niet proberen te verbergen. Het nutteloos noemen van mijn naam is een leugen, dat zich eens ernstig zal wreken wanneer elke zonde openbaar wordt, het is een grove overtreding van het gebod van de liefde tot God en de naaste.

Link naar bericht
Deel via andere websites

(Mohawk) Een moord op een aardse machthebber was ook wat ik eerst dacht maar dat staat er niet. Ten tijde van de moord op Kennedy waren de geschriften van Bertha Dudde niet bekend. Hooguit een handje vol mensen wisten ervan. Er was in die tijd ook geen sprake van alle 'tekenen' die nu realiteit zijn en de mensheid verontrusten.

16 uur geleden zei Gaitema:

Oké, das waar 

Het zou de geloofsvrijheid in de weg staan als de "aardse machthebber" met naam en toenaam zou zijn genoemd. In samenhang met alle "tekenen van de eindtijd", die zich nu voor onze ogen afspelen, zou het goed kunnen zijn dat het overlijden van Queen Elizabeth hiermee bedoeld wordt, het zal in de komende tijd blijken of dat wel of niet zo is. De wereld wordt geregeerd door liefdeloosheid, iedere crisis en ramp waarmee de mensheid wordt geconfronteerd is daar het gevolg van. Als de goddelijke ordening omver wordt gestoten omdat de liefde ontbreekt is chaos en ellende het resultaat, dat geldt ook voor chaos en ellende veroorzaakt door natuurrampen. Daaruit blijkt hoe ver de mensheid is afgedwaald van Gods wil. De mensheid heeft haar recht om nog langer te leven op aarde verspeeld en alles wat zij heeft voortgebracht wordt binnenkort van de aarde weggevaagd en vernietigd. Als de grens is bereikt wordt de goddelijke ordening herstelt waarbij de aarde door vuur transformeert tot een nieuwe schepping. Dat is wat door de eeuwen heen is verkondigd door zieners en profeten en zo zal het binnenkort gebeuren, ben ik van overtuigd.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Op 30-9-2022 om 09:47 zei Dat beloof ik:

Waarom ik over de 10 geboden begin? Omdat jij , als gelovig man, stelde dat iedereen door God vrij wordt gelaten om te geloven wat hij wil

En toen ik heb de 10 geboden er bij gehaald om te laten zien dat die bewering van jou niet klopt.

Dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg; wat heb jij met de 10 geboden van doen en waarom wind je je daar zo over op? Waarom beken je niet openlijk wat je te verbergen hebt en verschuil je je achter Gods woord? Waarom bedien je je van Gods naam en sticht je verwarring bij hen die geloven dat Jezus Christus het hoogste en volmaaktste Wezen is? Daarmee verdubbel je de zonde zoals te lezen is in BD.4978 en vergroot je de straf die je zal moeten ondergaan als je leven als mens eindigt. Je kunt beter eerlijk zijn en je haat naar Jezus Christus, zijn woord en zijn volgelingen uitspreken. Dan wordt in ieder geval je eerlijkheid nog door God gewaardeerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:
18 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is niet mijn bewering. Dat staat daar letterlijk.

Nogmaals, ik denk dat achter die woorden een diepere betekenis schuilgaat.

Het lijkt me sterk. Welke diepere betekenis gaat er schuil achter het gebod dat men alleen God mag aanbidden en geen enkele andere? Ik zou het niet weten wat zou kunnen zijn. Behalve dat het is bedoeld om mensen ervoor te behoeden dat ze achter figuren als Bertha aan lopen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het lijkt me sterk. Welke diepere betekenis gaat er schuil achter het gebod dat men alleen God mag aanbidden en geen enkele andere? Ik zou het niet weten wat zou kunnen zijn. Behalve dat het is bedoeld om mensen ervoor te behoeden dat ze achter figuren als Bertha aan lopen.

Het is zinloos is om nog op jouw vragen te reageren. Je begrijpt niet wat ik schrijf of je wil het niet begrijpen. Sorry man, het eind van mijn geduld met jou is bereikt. Ik heb geen zin om mijn tijd te besteden aan een woordenstrijd. Ik heb je vragen al beantwoord en blijf niet aan de gang. Het stoot mij ook af om op zo'n niveau te communiceren, het irriteert mij en vanuit irritatie schrijven leidt bij mij tot cynisme en te harde woorden waar ik zelf niet achter sta. Dus lijkt het mij beter om je vragen verder te negeren, in mijn eigen belang en in jouw belang, een zinloze discussie heeft niemand wat aan.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid