Spring naar bijdragen

Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt


Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Mohawk:

De wereld heeft zeker te vrezen voor levende machthebbers. Maar meer nog heeft de wereld te vrezen voor de aangekondigde natuurcatastrofe, die alles overtreft en wereldwijd een paar miljard slachtoffers zal maken, die een einde zal maken aan de strijd die dan tussen de volkeren woedt. Voor volgelingen van Jezus geldt; de liefde drijft iedere vrees uit. Zij vertrouwen op hun Heer en de liefde spoort hen aan te helpen waar nood de naaste treft. Ze vrezen de vijand niet en zijn niet bang om te sterven. Hun enige doel is God te dienen zolang hun leven als mens duurt.

Volgelingen van Jezus zijn reeds gestorven als het goed is.    De dood van de persoon welke zij op aarde zijn laat hen onverschillig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het meest cruciale probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is haar geloof dat een geloof in Christus alleen niet voldoende is voor de verlossing. De Bijbel vertelt ons duidelijk en consequent dat verlos

Mijn hart dringt mij steeds meer om te spreken, nu de ontwikkelingen in de wereld in een rap tempo verslechteren. In conversaties met vrienden bemerk ik de spanning die zich van hen meester maakt. Een

In mijn beleving; alles wat zich op dit moment afspeelt in de wereld kondigt chaos aan. Iedere grote gebeurtenis werpt schaduwen vooruit. Zoals voorspeld door profeten zal deze chaos leiden tot een en

1 uur geleden zei Robert Frans:

Begrijp ik dus hieruit dat je een dogma definiëert als een kerkelijke dwaling? Dat is namelijk niet de normale definitie. En wat bedoel je precies met de werking van Gods Geest?

Een dogma (vaste leerstelling waar niet van afgeweken mag worden), voor zover het een kerkleer betreft, hoeft niet per definitie een dwaling te zijn maar is dit vaak wel. Het beperkt ook de vrije wil om een eigen mening te hebben, en daarmee druist het in tegen de vrijheid die God ieder mens heeft gelaten om te geloven wat hij wil. De werking van Gods geest is niets anders dan de kracht die van God uitgaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

Waarom zijn christenen die zich afkeren van de kerken dan zo verschrikkelijk verdeeld onder elkaar? En zelfs de christenen die uitsluitend de Schrift als gezagsbron aanvaarden zijn enorm verdeeld onder elkaar. Hoe kan dat dan? Zaait God dan bewust verdeeldheid onder zijn gelovigen? Of is er een extra voorwaarde die jij hier niet noemt?

Dat heeft alles te maken met de voorwaarde die ik heb genoemd. Allemaal veroorzaakt door een vooringenomen mening. Vol van eigen gelijk bestrijden christenen elkaar en misbruiken daarbij de naam van God, ten overstaan van de wereld die het evangelie van liefde moet worden gebracht. Dat geeft al aan hoe erg het met het geestelijke peil van het christendom gesteld is en een hard ingrijpen door God noodzakelijk maakt. Dat ingrijpen staat voor de deur en er zal geen enkele door mensen opgerichte kerkelijke organisatie gespaard blijven. Alleen de ware kerk, die door Jezus op de rots van het ware geloof is gegrondvest, zal blijven bestaan. De ware kerk heeft geen gebouwen nodig, geen priesters die werken voor loon, geen altaar, ceremonie of welke uiterlijke vorm dan ook. De ware kerk is onoverwinnelijk en zal zegevieren, de rest zal tot de laatste steen worden afgebroken en vernietigd.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

Laat je nooit, nooit zeggen dat bidden geen zin heeft.

Bidden zonder dat het hart erbij betrokken is heeft geen zin. Vragen om het juiste inzicht met een vooringenomen mening heeft ook geen zin. God luistert er niet naar, het gaat aan hem voorbij. God ziet alleen het hart aan en de liefde die daarin huist is bepalend in hoeverre Hij zich kan uiten door de geest.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Mohawk:

Dat was ook de gedachte die eerst bij mij opkwam. Maar na het zien van de uitvaart en kilometers lange rij mensen die haar de laatste eer gingen bewijzen denk ik daar toch anders over. Het was opvallend hoe nadrukkelijk de Anglicaanse Kerk onderdeel uitmaakte van de ceremonie, omdat zij het hoofd van deze kerk, de Engelse staatskerk, was. De naam van Jezus werd veelvuldig uitgesproken in relatie tot het geloof van de Queen. Zij had symbolisch de macht, als hoofd van de staatskerk en als staatshoofd van de Britse koloniën.

Symbolische macht is geen echte macht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-9-2022 om 17:56 zei Dat beloof ik:

We weten dat als een ster op de aarde botst, er niets van de aarde overblijft. Het idee dat die ster in een riviertje valt en het water vervuilt, klopt niet. Dat  heeft niets te maken met betweterigheid. 

Wat Johannes zag in een visioen was hemzelf vreemd, hij beschreef alleen wat hij zag zonder zelf te weten wat het te betekenen had. Als Johannes een ster beschrijft die, brandend als een fakkel, op een derde deel van de rivieren en waterbronnen valt zal dit waarschijnlijk om een asteroïde gaan. In vers 8 wordt iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen. Alles wat in Openbaring 8 wordt beschreven duidt op een natuurcatastrofe op aarde waarbij de kosmos betrokken is.

Ik vind het opvallend dat vannacht een proef is gedaan door NASA om een asteroïde uit zijn baan te brengen. Alsof NASA op de hoogte is van deze voorspelling en meent er iets tegen te kunnen doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-9-2022 om 11:33 zei Dat beloof ik:

Niet voor het één of ander, maar dat moment is nu al ruim 2 1/2 week geleden. Ik weet het nog precies, ik was in Italië lekker aan het eten in een restaurant, toen de voetbalwedstrijd op TV werd onderbroken voor het nieuws van haar overlijden. 
Die voetbalwedstrijd kon ik dus niet verder kijken.
Maar erger is het niet geworden hoor, dus om dat nou 'het begin van het einde der tijden'  te noemen..... nou nee.
Is de aarde een brandhaard geworden? Niet erger dan het op dat moment al was.
Zijn de vlammen opgelaaid? Nee.
Woedt de haat ongeremd? Niet erger dan het op dat moment al was.
Wordt de mensheid door afgrijzen bevangen? Ik zou niet weten waarvoor.

"Dan zal de aarde een brandhaard worden", daaruit versta ik dat het in de periode erna van kwaad tot erger zal worden. De strijd tussen de volkeren die op dit moment speelt zal tot een uitbarsting van geweld leiden waarbij het niet ondenkbaar is dat er ook kernwapens zullen worden ingezet. Dat in combinatie met alle natuurgeweld, wat nu al plaatsvindt, beloofd niet veel goeds. Dat de mensheid door afgrijzen zal worden bevangen vind ik aannemelijk, als ze geen uitweg meer ziet uit het gevaar dat onafwendbaar is. De spanning loopt nu snel op en het gaat volledig uit de hand lopen, daar ben ik van overtuigd. Maar het staat je natuurlijk vrij om te geloven dat niet staat te gebeuren wat is aangekondigd door zieners en profeten in woord en geschrift.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Mohawk:

"Dan zal de aarde een brandhaard worden", daaruit versta ik dat het in de periode erna van kwaad tot erger zal worden. De strijd tussen de volkeren die op dit moment speelt zal tot een uitbarsting van geweld leiden waarbij het niet ondenkbaar is dat er ook kernwapens zullen worden ingezet. Dat in combinatie met alle natuurgeweld, wat nu al plaatsvindt, beloofd niet veel goeds. Dat de mensheid door afgrijzen zal worden bevangen vind ik aannemelijk, als ze geen uitweg meer ziet uit het gevaar dat onafwendbaar is. De spanning loopt nu snel op en het gaat volledig uit de hand lopen, daar ben ik van overtuigd. Maar het staat je natuurlijk vrij om te geloven dat niet staat te gebeuren wat is aangekondigd door zieners en profeten in woord en geschrift.

Heeft zij daarbij ook een tijdsbestek weergegeven waarbinnen dit alles zou gebeuren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

Wat Johannes zag in een visioen was hemzelf vreemd, hij beschreef alleen wat hij zag zonder zelf te weten wat het te betekenen had. Als Johannes een ster beschrijft die, brandend als een fakkel, op een derde deel van de rivieren en waterbronnen valt zal dit waarschijnlijk om een asteroïde gaan. In vers 8 wordt iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen. Alles wat in Openbaring 8 wordt beschreven duidt op een natuurcatastrofe op aarde waarbij de kosmos betrokken is.

Ik vind het opvallend dat vannacht een proef is gedaan door NASA om een asteroïde uit zijn baan te brengen. Alsof NASA op de hoogte is van deze voorspelling en meent er iets tegen te kunnen doen.

Het is maar goed dat de wetenschappers van Nasa uitgaan van wat men anno 21e eeuw weet van asteroïden, in plaats van uit gaan van wat iemand 2000 jaar geleden droomde over de lichtjes in de lucht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Robert Frans:

Heeft zij daarbij ook een tijdsbestek weergegeven waarbinnen dit alles zou gebeuren?

Spoedig, is het weergegeven tijdsbestek waarbinnen alles gaat gebeuren. Misschien is het toch handig om ook de rest van deze specifieke openbaring te citeren omdat mijn aanbeveling haar geschriften te lezen weinig effect sorteert.

Vervolg BD.4493:

"En nu wordt u door Mij aangespoord te spreken, want wanneer alles in oproer is, zal een grote rust zich van u meester maken, omdat u duidelijk inziet dat de tijd nabij is, waarin Ik zelf Mij openbaar en u dit dus de mensen bekend maakt die naar u luisteren. De mensen zullen zich van alle kanten omringd voelen door vijanden en daarom geen hoop hebben op een vreedzame oplossing. En daarom zal de angst buitengewoon zijn waar geen geloof aanwezig is aan die Ene die alleen helpen kan.

En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de wereld. De mensen zullen angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood zien losbarsten. Ze zullen angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en aanstalten maken om te vluchten, ofschoon het hen uitzichtloos toeschijnt. En alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien Ik me nu om op de medemensen in te werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En Ik tracht nog eenmaal me dicht bij hen te laten brengen. Ik laat mijn dienaren praten en spreek zelf door hen woorden van liefde en bemoediging tot ze. Ik waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk welzijn te zorgen. Ik stel hen het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest en vermaan hen vol te houden en hun lot in mijn handen te leggen en bijgevolg neemt alles zijn beloop.

De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar Ik zelf zal hem laten doven doordat Ik er andere elementen tegenover plaats, doordat Ik zelf diegenen tegemoet treed die elkaar onderling trachten te verscheuren. En mijn stem zal van boven weerklinken. Een natuurcatastrofe zal de aarde teisteren en de strijdenden uit elkaar trekken, er zal hen een Macht tegemoet treden tegen welke geen van de strijdenden is opgewassen. Slechts enkele uren zal dit gebeuren duren, maar een totaal veranderde toestand in de wereld teweeg brengen, volledig veranderde verhoudingen en aanvankelijk onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onnoemelijk veel droefenis en nood onder de mensen.

Maar u zult dit alles moeten verdragen, want het loopt naar het einde en veel mogelijkheden om te louteren moeten nog worden verschaft, omdat de mensen allen nog maar een korte levensduur hebben en rijp moeten worden in de kortst mogelijke tijd. Het einde is nabij en zodra deze tijd begint, zult u met zekerheid ook spoedig de laatste dag kunnen verwachten en het laatste gericht, opdat vervuld wordt wat verkondigd is door woord en geschrift."

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Het is maar goed dat de wetenschappers van Nasa uitgaan van wat men anno 21e eeuw weet van asteroïden, in plaats van uit gaan van wat iemand 2000 jaar geleden droomde over de lichtjes in de lucht.

Het is maar goed dat God heeft geopenbaard hoe wij de droom van Johannes, bijna 2000 jaar geleden, dienen te verstaan. In plaats van uitgaan wat de wetenschappers van NASA ons willen doen geloven; dat zij in staat zullen zijn toekomstige inslagen van asteroïden af te kunnen wenden met behulp van hun techniek.

BD.6324
3 augustus 1955

De nadering van een ster

Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor mijn straal van liefde van boven. Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet het hoofd kunnen bieden.

En ter wille van deze mensen zijn de "krachten des hemels" in beweging. Deze mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het nog zo verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is er de mogelijkheid dat zij tot Hem hun toevlucht nemen die Heer en Schepper is van elke schepping. Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn, want zonderlinge verschijnselen begeleiden deze ster. Hij komt steeds dichter bij de aarde. Een botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn verschijning ontdekken en zijn loop volgen.

Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat een natuurcatastrofe van de grootst mogelijke omvang u mensen nog te wachten staat, die voorafgaat aan het definitieve einde, dat wil zeggen de totale omvorming van het aardoppervlak, en talloze offers zal kosten. En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en mijn woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat u mensen mijn wil en macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschieden kan zonder mijn wil. Dat niets zonder zin of doel is, wat er ook gebeurt, Ik daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet verliezen wil aan mijn tegenstander.

Daarom moet u mensen weten wat u te wachten staat opdat u gemakkelijker tot geloof kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem die Heer is over hemel en aarde, over alle hemellichamen en werelden, en aan wiens wil alles onderworpen is. U zult van te voren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroept in zijn nood.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is, naast al het andere dat van belang is om te weten, veel geopenbaard in de geschriften van Bertha Dudde wat betrekking heeft op de voorspelde natuurcatastrofe en de korte periode erna, waarin de antichrist zich openbaard en die wordt afgesloten door een totale omvorming van het aardoppervlak. Zoals eerder gezegd beveel ik haar geschriften van harte aan omdat wij, de gelovigen, dit weten nodig hebben om de komende gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden, en zin en doel kunnen begrijpen van alles wat zich op dit moment op aarde afspeelt en de tijd die voor ons ligt.

BD.9025
1 augustus 1965

Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing

Voor hen die zich aangeboden hebben Mij te dienen zal niets verborgen blijven, want de laatste gebeurtenissen zijn zo geweldig dat u er niet over in onwetendheid mag blijven. Vooral, als Ik door u tot alle mensen wil spreken. En u moet daarom ook weten, dat er maar een geringe aanzet voor nodig is om een catastrofe te veroorzaken, die eerst voor werelds wordt aangezien, die het signaal is voor de dan volgende grote natuurcatastrofe. Zij wordt weliswaar niet direct door de mensen veroorzaakt, maar is het gevolg van de wil der mensen. Want door hun wil zal een wereldbrand ontstaan die alleen nog maar door mijn wil gestopt kan worden.

En omdat de mensen alleen maar acht geven op het wereldgebeuren, moet er iets geschieden wat voor hen onverklaarbaar is. Het oog van de wereldse mensen moet op mijn ingrijpen gericht worden en alle menselijke plannen moeten op de achtergrond raken ten aanzien van de ontdekking, dat er iets in de kosmos staat te gebeuren waardoor per slot van rekening ieder mens getroffen kan worden. De mensen moeten dus God leren vrezen en niet hun menselijke tegenstanders. En al is het ieders eigen zaak God te vrezen of niet, toch is dat kosmische gebeuren groter en levensbedreigender dan de wereldbrand, die nu op de achtergrond raakt. Want nu beslist de geestelijke houding tot de Schepper en Behouder van alle dingen welke invloed die natuurcatastrofe heeft.

Of u het nu gelooft of niet, deze gebeurtenis komt met reuzenschreden op u af en u bent er nog maar korte tijd van verwijderd. En u, die er van weet, moet ieder van uw medemensen op het voor hen op handen zijnde opmerkzaam maken, ook al vindt u geen geloof, maar de komende gebeurtenissen zullen het bewijzen. Want ook het einde komt steeds nader. Deze natuurramp is er alleen het laatste teken van. Maar wie zal zich daardoor nog laten beïnvloeden?

De mensen zullen er altijd alleen maar een natuurcatastrofe in zien, en zullen er geen verband in vermoeden met de geestelijke toestand der mensheid, behalve de weinigen die reeds een ontwaakte geest bezitten, maar die niet tot de mensen kunnen doordringen. Die vergeefs spreken om nog te waarschuwen voor het einde dat zij nu onherroepelijk tegemoet gaan.

Laat de tekenen niet ongemerkt aan u voorbij gaan, want zij waarschuwen u allen dat u in de tijd leeft van het einde. En denk er aan dat u nog maar een korte tijd heeft om te beslissen de weg tot Mij te nemen, die u redden kan en zal uit alle nood, of aan te sturen op mijn tegenstander, die u in het verderf wil storten weer voor eindeloos lange tijden. Ter wille van uw wilsvrijheid kunt u de dag en het uur niet weten, maar Ik kan u alleen met zekerheid zeggen dat u niet veel tijd meer heeft.

Desondanks interesseert u alles wat in de wereld voorvalt zo zeer, dat u weinig acht slaat op wat Ik u te zeggen heb. En daarom zal de catastrofe met zulk een geweld over u losbarsten, dat u niet zult weten hoe u zich er tegen kunt beschermen. Maar laat dat ene u gezegd zijn, dat alleen Ik u bescherming kan bieden. Dat u tot Mij uw toevlucht moet nemen als u veilig geleid wilt worden door alle gevaren voor lichaam en ziel.

Als u mensen maar zou begrijpen dat er een hogere Macht aan het werk is, en dat u die hogere Macht moet aanroepen, omdat u anders reddeloos verloren bent. Want mijn tegenstander zal nog eenmaal al zijn macht aanwenden om u in handen te krijgen. En wie in de korte tijd voor het einde niet meer voor Mij kiest, die zal hernieuwd gekluisterd worden in de materie. Hij zal dan de eindeloos lange weg weer moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-9-2022 om 22:43 zei Robert Frans:

De Openbaring is in Christus alreeds voltooid. Er kunnen dus geen nieuwe leringen worden toegevoegd. Elke openbaring die nu wordt geuit, is daarom onvermijdelijk privaat van aard, niet universeel, en kan en soms moet daarom verworpen worden als deze niet voldoende in lijn is met het algemene christelijke geloof, of als men de openbaring simpelweg niet geloofwaardig acht. Hetzelfde geldt ook voor legitieme profetieën; ook die zullen nooit in strijd zijn met de algemene christelijke leer.
Als deze dame dus een bovennatuurlijke boodschap of profetie heeft voor alle gelovigen, doet ze er goed aan om haar boodschap grondig te laten toetsen door alle grote kerken en kerkgemeenschappen wereldwijd. Wanneer haar boodschap werkelijk van God is, dan zal dat geen enkel probleem zijn. En dan nog blijven gelovigen vrij haar boodschap wel of niet te geloven.

Dat lijkt me onmogelijk wat je zegt.

De grote kerken zijn zo verdeeld kwa leer dat er van een algemene leer al lang geen sprake meer is. Ik denk zelfs vanaf het verdwijnen van de apostelen al niet.

Wat heb je allemaal wel niet?

Katholiek, baptist, gereformeerd, Luthers, anglicaans, reformatorisch, Messiaanse joods, Pinksteren etc etc

Het toetsweek van al die kerken neem ik niet zo serieus.

Op 23-9-2022 om 12:48 zei Mohawk:

Afgelopen maandag was de uitvaart van Queen Elizabeth. Het deed mij denken aan de volgende openbaring, ontvangen door Bertha Dudde:

"Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, bent u op het tijdstip aangekomen, dat u het begin van het einde zult kunnen noemen. Dan zal de aarde een brandhaard worden, de vlammen zullen oplaaien, ongeremd zal de haat woeden en de mensheid zal door afgrijzen worden bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is." Bron: www.berthadudde.net/Register/REG.4/BD.4493.html

Ik ben benieuwd wat ons allemaal te wachten staat ...

Had ik zo nog niet bekeken. Ik ben bekend met deze profetie. Zat meer aan een moord te denken. John F Kennedy zou daarvoor ook in aanmerking komen. Hij was "de" gene die ons had kunnen redden van wat de bijbel noemt "Babylon". Het complot van satan.

Dat was begin jaren 60. Vanaf de jaren 60 zijn kerken leeg gestroomd en is de westerse wereld sterk geseculariseerd. Ook is de welvaart opgekomen en daarmee de individualisme. De seksuele revolutie brak aan etc etc...

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-9-2022 om 17:18 zei Mohawk:

Een dogma (vaste leerstelling waar niet van afgeweken mag worden), voor zover het een kerkleer betreft, hoeft niet per definitie een dwaling te zijn maar is dit vaak wel. Het beperkt ook de vrije wil om een eigen mening te hebben, en daarmee druist het in tegen de vrijheid die God ieder mens heeft gelaten om te geloven wat hij wil. De werking van Gods geest is niets anders dan de kracht die van God uitgaat.

Dan heb je het niet over de God uit de bijbel,  want die geeft de mens niet de vrijheid om te geloven wat hij wil. Zie de eerste 3 van de 10 geboden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Gaitema:

Had ik zo nog niet bekeken. Ik ben bekend met deze profetie. Zat meer aan een moord te denken. John F Kennedy zou daarvoor ook in aanmerking komen. Hij was "de" gene die ons had kunnen redden van wat de bijbel noemt "Babylon". Het complot van satan.

Dat was begin jaren 60. Vanaf de jaren 60 zijn kerken leeg gestroomd en is de westerse wereld sterk geseculariseerd. Ook is de welvaart opgekomen en daarmee de individualisme. De seksuele revolutie brak aan etc etc...

Een moord op een aardse machthebber was ook wat ik eerst dacht maar dat staat er niet. Ten tijde van de moord op Kennedy waren de geschriften van Bertha Dudde niet bekend. Hooguit een handje vol mensen wisten ervan. Er was in die tijd ook geen sprake van alle 'tekenen' die nu realiteit zijn en de mensheid verontrusten.

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dan heb je het niet over de God uit de bijbel,  want die geeft de mens niet de vrijheid om te geloven wat hij wil. Zie de eerste 3 van de 10 geboden. 

Hoezo .., wordt jij of wie dan ook gedwongen om deze geboden te houden? Niemand wordt gedwongen de bijbel te lezen. Niemand wordt gedwongen in God te geloven. Niemand wordt gedwongen zich iets aan te trekken van wat God de mens heeft geopenbaard door zieners en profeten. Degene die wel de bijbel leest is ook volkomen vrij om daar zijn eigen interpretatie op los te laten. Als dat niet zo zou zijn was jij allang in een zoutpilaar veranderd. Je bent vrij om Gods woord belachelijk te maken, je bent vrij om God te beledigen, je bent vrij om christenen te beledigen je mag ze zelfs doden als je daar plezier in hebt. Alles mag, je bent volkomen vrij.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Mohawk:

Hoezo .., wordt jij of wie dan ook gedwongen om deze geboden te houden? Niemand wordt gedwongen de bijbel te lezen. Niemand wordt gedwongen in God te geloven. Niemand wordt gedwongen zich iets aan te trekken van wat God de mens heeft geopenbaard door zieners en profeten. Degene die wel de bijbel leest is ook volkomen vrij om daar zijn eigen interpretatie op los te laten. Als dat niet zo zou zijn was jij allang in een zoutpilaar veranderd. Je bent vrij om Gods woord belachelijk te maken, je bent vrij om God te beledigen, je bent vrij om christenen te beledigen je mag ze zelfs doden als je daar plezier in hebt. Alles mag, je bent volkomen vrij.

Dat staat nu juist in die 10 geboden. De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.
Ik durf hier wel te beweren dat nergens in de bijbel staat dat God aan de mens de vrijheid geeft om te geloven wat hij wil. Je hoeft zo'n tekst alleen maar te geven, om  mijn ongelijk aan te tonen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat staat nu juist in die 10 geboden. De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.
Ik durf hier wel te beweren dat nergens in de bijbel staat dat God aan de mens de vrijheid geeft om te geloven wat hij wil. Je hoeft zo'n tekst alleen maar te geven, om  mijn ongelijk aan te tonen. 

Alles mag en alles wordt toegelaten tot de maat vol is, maar tot die tijd ben je volkomen vrij te doen en laten wat je wil. Dus geniet van je vrijheid nu het nog kan, want binnenkort is het gedaan met de pret en wordt je gevangen in de materie van de aarde voor eeuwigheden lang. Tenzij je je bekeert wat volgens mij niet erg voor de hand ligt. Dus neem het ervan nu het nog kan, leef je uit.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Mohawk:

Alles mag en alles wordt toegelaten

Dat hoor ik vaker. Ik vroeg dus waar dat staat.
Ik denk namelijk dat christenen die dat beweren, dit zelf verzinnen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat hoor ik vaker. Ik vroeg dus waar dat staat.
Ik denk namelijk dat christenen die dat beweren, dit zelf verzinnen.

Het gaat er niet om waar dat staat, het gaat erom wat waar is. Je ziet toch in de praktijk dat alles wordt toegelaten wat tegen de wil van God indruist. Dat is het bewijs dat God de mens vrij laat te doen en laten wat hij wil. Wat niet wegneemt dat er wel een grens aan deze vrijheid is gesteld en die grens is bijna bereikt. 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het verbaast mij telkens weer als wordt verkondigd dat God de mens ergens toe dwingt. Dat is ook het probleem dat ik persoonlijk heb met kerken, die geloofsdwang uitoefenen op hun volgelingen en zelfs de mensen buiten de kerk willen dwingen zich aan Gods geboden te houden. Van God gaat geen dwang uit, liefde dwingt niets af. Daarom is iedere vorm van dwang mensenwerk en niet door God gewild. Liefde is de Kracht waarvoor de mens in vrije wil moet kiezen, alleen dan heeft het waarde. Een afgedwongen geloof heeft geen enkele waarde.

"Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde." Galaten 5:13

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-9-2022 om 18:15 zei Dat beloof ik:

Dan kan hij ook wel iets beters vinden dan Bertha Dudde...

Ben jij in staat te beoordelen wie God kan gebruiken om zijn woord te verkondigen? Of had je soms liever zelf Gods stem gehoord als bewijs van zijn bestaan? Dat kan, maar dan moet je wel aan de voorwaarde die daarvoor vereist is voldoen. En die voorwaarde is God lief te hebben boven alles en je naaste gelijk jezelf. Iedereen die aan deze voorwaarde voldoet kan Gods stem in zichzelf vernemen. Waarom besteed je zoveel aandacht aan de mening van de wereld die in duisternis verkeert, terwijl het licht zo toegankelijk is? Waarom besteed je zoveel aandacht aan de duisternis die door kerkleren wordt verspreid terwijl het evangelie zo eenvoudig te begrijpen is? Gods liefde is voor ieder van ons gelijk, de liefde maakt geen onderscheid en spant zich voor ieder van ons in, ook als wij er niet in geloven. Wij komen allemaal uit de Liefde voort en keren uiteindelijk allemaal uit vrije wil terug omdat de Liefde alles overwint. Maar het tijdsbestek wat hiervoor nodig is bepalen wij zelf uit vrije wil. Er kunnen ook eeuwigheden overheen gaan en dat bepaal jij zelf, die vrijheid is je gelaten omdat God van je houdt. Hij wil geen poppetjes aan touwtjes maar kinderen die uit vrije wil voor Hem kiezen en ernaar streven volgens zijn wil te leven, nu als mens op aarde en later in het koninkrijk van God. Als jij hier gehoor aan geeft bespaar je jezelf een eeuwigheid ellende en keer je uit vrije wil naar huis terug. Kom voor jezelf op in plaats van je mee te laten slepen door de duisternis. Sta op en verweer jezelf, laat je niet vangen door Gods tegenstander die niets goeds met je voorheeft. Keer je om naar de Liefde en laat je verlossen, je hebt niets te verliezen, alleen te winnen. Dit zeg ik uit liefde en wil je niet dwingen, je mag deze woorden ook naast je neer leggen en er niets mee doen, dat bepaal je zelf, je hebt een vrije wil.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

Het gaat er niet om waar dat staat, het gaat erom wat waar is. Je ziet toch in de praktijk dat alles wordt toegelaten wat tegen de wil van God indruist. Dat is het bewijs dat God de mens vrij laat te doen en laten wat hij wil. Wat niet wegneemt dat er wel een grens aan deze vrijheid is gesteld en die grens is bijna bereikt. 

Zoals ik al zei:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.
Ik durf hier wel te beweren dat nergens in de bijbel staat dat God aan de mens de vrijheid geeft om te geloven wat hij wil. Je hoeft zo'n tekst alleen maar te geven, om  mijn ongelijk aan te tonen.

4 uur geleden zei Mohawk:

Ben jij in staat te beoordelen wie God kan gebruiken om zijn woord te verkondigen? Of had je soms liever zelf Gods stem gehoord als bewijs van zijn bestaan? Dat kan, maar dan moet je wel aan de voorwaarde die daarvoor vereist is voldoen. En die voorwaarde is God lief te hebben boven alles en je naaste gelijk jezelf.

Als dat laatste het geval was, zou ik de stem niet meer nodig hebben als bewijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zoals ik al zei:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.


Als je Zijn kind wilt worden mag dat inderdaad niet maar beter nog: dan wil je dat juist helemaal niet. 

32 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik durf hier wel te beweren dat nergens in de bijbel staat dat God aan de mens de vrijheid geeft om te geloven wat hij wil. 

 

Dat is gewoon de waarheid zoals die uit het dagelijks leven aangetoond wordt, zoals @Mohawk eerder al schreef.  Als jij vloekt of steelt of wat dan ook dan val je toch niet meteen dood neer? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zoals ik al zei:

De God waarvan jij zegt dat hij ieder mens vrij laat om te geloven wat hij wil, schrijft daar dat de mensen geen andere goden mogen aanbidden, geen beelden maken en gods naam niet misbruiken.

Voor zover ik weet heeft God niets geschreven behalve de schuld van een overspelige vrouw .., in het zand ... 

 

57 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik durf hier wel te beweren dat nergens in de bijbel staat dat God aan de mens de vrijheid geeft om te geloven wat hij wil. Je hoeft zo'n tekst alleen maar te geven, om  mijn ongelijk aan te tonen.

"Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde." Galaten 5:13

Wat ook in de bijbel staat is dat wij geen paarlen voor zwijnen moeten werpen, toch doe ik dat. En waarom doe ik dat? Omdat ik doe en laat wat ik zelf wil. Het kan best zijn dat ik daarmee het "boekje" te buiten ga maar wat kan mij dat schelen. Ik heb een vrije wil en daar maak ik graag gebruik van.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als dat laatste het geval was, zou ik de stem niet meer nodig hebben als bewijs.

Je zult binnenkort een bewijs van Gods stem krijgen in de vorm van een wereldwijde natuurcatastrofe zoals voorspeld. Maar of je dan wilt toegeven dat het Gods stem is die klinkt vraag ik mij af, er zijn nu eenmaal mensen die niet te redden zijn. Toch hoop ik dat je niet tot diegenen behoort die eeuwigheden lang moeten creperen in de materie van de nieuwe aarde. Het zou toch jammer zijn als je met al jouw bijbel kennis en bijna 10.000 berichten op een christelijk forum tot de verlorenen gerekend wordt. Daarom geef ik niet op je berichten te beantwoorden, al zijn ze nog zo dom. Sommige mensen hebben helaas een verstandelijke beperking waar ik geduld voor op moet kunnen brengen vind ik zelf, in Matteüs 7:6 wordt afgeraden dat te doen maar ik ben graag eigenwijs.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid