Spring naar bijdragen

God eist


Aanbevolen berichten

16 minuten geleden zei Piebe:

Wel, indien jet het wel meeneemt dat de eerste christenen joden waren en de hel toch een christelijk concept noemt, dan ben je gewoon vooringenomen. In werkelijkheid is de hel een Grieks concept dat eerst is overgenomen door de joden en dientengevolge in het christendom terecht is gekomen.

Kun je aangeven waar de joden in een hel geloven, een plek van eeuwige pijn, zonder kans om daar weg te komen ?

De hel en de duivel zijn Grieks/Romeinse concepten, dat heb ik al vele malen gesteld. Bij mijn weten is dat niet in het jodendom terechtgekomen. Wel in het christendom. De hel als plaats van eeuwig lijden is door de joden die zich als volgeling van Jezus manifesteerden opgepakt. 

Citaat

Dit wordt verworpen door mensen die niet in een hiernamaals geloven dus is die straf niet relevant. Of heb je je intussen bekeerd en vrees je de levende God? Dan heb ik natuurlijk niks gezegd.

Het gaat er niet om of het voor een niet-christen niet relevant is, het gaat erom wat het geloof aangeeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 124
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De Heidelbergse Catechismus vraagt: wat eist God in zijn wet van ons? Zo gesteld is eisen een soort van befehl ist befehl. Dat roept bij mij weerzin op. Ik denk niet dat befehl ist befehl de bedoeling

Wat roept het bij jou op ?  William James' : "Vertel mij Uw Godsbeeld en ik vertel U wie U bent ".   Vond ik wel een interessante stelling.     

We kunnen ons afvragen waarom God het noodzakelijk vindt iets van zijn volgelingen te eisen? Mij lijkt dat logisch want God wil opnieuw beginnen met een schepping die hem volgt in de wetenschap en ver

8 uur geleden zei Robert Frans:

Snap ik, maar in je discussie met andere deelnemers hier begreep ik dat je het kannibalisme als directe straf van God lijkt te willen duiden, terwijl anderen aangeven dat het kannibalisme als gevolg van een ándere straf wordt omschreven (namelijk hongersnood door belegering). Op mij kwam het echter over dat je die duiding afwees, terwijl dat dus niet per se hoeft.

Het is niet dat ik dat zo wil duiden, het staat er gewoon.
Anderen willen dat afzwakken, waarschijnlijk omdat het beeld dan een God die dit als straf aankondigt, niet strookt met het beeld van een liefdevolle God.
Begrijpelijk vanuit hun positie, maar het komt niet overeen met die tekst.

5 uur geleden zei Prob:
5 uur geleden zei Piebe:

Wel, indien jet het wel meeneemt dat de eerste christenen joden waren en de hel toch een christelijk concept noemt, dan ben je gewoon vooringenomen. In werkelijkheid is de hel een Grieks concept dat eerst is overgenomen door de joden en dientengevolge in het christendom terecht is gekomen.

Kun je aangeven waar de joden in een hel geloven, een plek van eeuwige pijn, zonder kans om daar weg te komen ?

De hel en de duivel zijn Grieks/Romeinse concepten, dat heb ik al vele malen gesteld. Bij mijn weten is dat niet in het jodendom terechtgekomen. Wel in het christendom. De hel als plaats van eeuwig lijden is door de joden die zich als volgeling van Jezus manifesteerden opgepakt. 

Volgens mij is dat precies wat @Piebe hier aan wil geven. Hij noemt niet het jodendom, maar de Joden, zoals jij dat ook doet.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Dat beloof ik:

 

Volgens mij is dat precies wat @Piebe hier aan wil geven. Hij noemt niet het jodendom, maar de Joden, zoals jij dat ook doet.

Nee, Piebe heeft aan dat de christelijke hel via het jodendom in het christendom is terecht gekomen. Maar het jodendom kent helemaal geen hel zoals in de klassiek christelijke leer als plaats van eeuwige pijniging.

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het is niet dat ik dat zo wil duiden, het staat er gewoon.
Anderen willen dat afzwakken, waarschijnlijk omdat het beeld dan een God die dit als straf aankondigt, niet strookt met het beeld van een liefdevolle God.
Begrijpelijk vanuit hun positie, maar het komt niet overeen met die tekst.

Mjah, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of God dat kannibalisme nu direct oplegt of als gevolg van een belegering. Het blijft een heftige tekst met een heftige straf, zoals je die onder meer in Ezechiël volop tegenkomt. En ook in Deuteronomium zelf, als Hij het verbond plechtig laat oplezen.
Ik denk dat het voor de inwoners zelf ook bepaald niet veel zal hebben uitgemaakt...
Alleen zullen ze in die tijd iets anders naar die tekst hebben gekeken dan wij nu, omdat dat nu eenmaal de gewone manier van oorlogvoeren was daar. Israël belegerde zelf ook steden als zij in het offensief ging.
En ook vandaag de dag zien we de belegering en of de hongersnood nog steeds als strategie gebruikt worden om te proberen een winst af te dwingen.

Voor de Israëlieten was God 'gewoon' als een strenge koning, met Israël als zijn vazal, die Hem trouwe dienst beloofde en zwaar gestraft kon worden als zij die trouw niet waarborgde of zelfs overliep naar andere koningen. Voor hen was dit dus een normale uiting van koninklijke rechtvaardigheid.
Vandaag de dag kijken we daar natuurlijk wat anders tegenaan en ik geloof dat dat óók Gods voorzienigheid is, dat Hij in heel de geschiedenis elk volk geleidelijk tot de voor ons meer herkenbare universele, meer geestelijke godsdienst te brengen.
Waarbij wijzelf ongetwijfeld ook nog lang niet uitgeleerd zijn. En soms ook denk ik weer teveel sentimentaliteit toelaten bij ons beeld van een liefdevolle Vader, want een vader in de bijbelse tijd, en in veel culturen nog steeds, kon ook heel streng en directief zijn bij ongehoorzaamheid of onachtzaamheid.
God is liefde, maar niet per se lief.
Ongetwijfeld staat God het ruimhartig toe dat we in elke tijd weer vanuit het eigen vaderschap (en moederschap!) zijn liefde duiden en ervaren, maar we mogen daarbij nooit onze voorvaderen passeren. Elk beeld dient mijns inziens altijd ter aanvulling op, nooit ter vervanging.

Die heftige teksten, al dan niet gelezen in de juiste context en geestelijke gesteldheid, horen er daarom inderdaad gewoon bij en zeggen net zo goed iets over God en zijn voorzienigheid dan de mooie, ons aangenaam klinkende teksten.
Ze hebben voor ons weliswaar een andere betekenis, maar wel betekenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Robert Frans:

Mjah, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of God dat kannibalisme nu direct oplegt of als gevolg van een belegering. Het blijft een heftige tekst met een heftige straf, zoals je die onder meer in Ezechiël volop tegenkomt. En ook in Deuteronomium zelf, als Hij het verbond plechtig laat oplezen.
Ik denk dat het voor de inwoners zelf ook bepaald niet veel zal hebben uitgemaakt...
Alleen zullen ze in die tijd iets anders naar die tekst hebben gekeken dan wij nu, omdat dat nu eenmaal de gewone manier van oorlogvoeren was daar. Israël belegerde zelf ook steden als zij in het offensief ging.
En ook vandaag de dag zien we de belegering en of de hongersnood nog steeds als strategie gebruikt worden om te proberen een winst af te dwingen.

Voor de Israëlieten was God 'gewoon' als een strenge koning, met Israël als zijn vazal, die Hem trouwe dienst beloofde en zwaar gestraft kon worden als zij die trouw niet waarborgde of zelfs overliep naar andere koningen. Voor hen was dit dus een normale uiting van koninklijke rechtvaardigheid.
Vandaag de dag kijken we daar natuurlijk wat anders tegenaan en ik geloof dat dat óók Gods voorzienigheid is, dat Hij in heel de geschiedenis elk volk geleidelijk tot de voor ons meer herkenbare universele, meer geestelijke godsdienst te brengen.
Waarbij wijzelf ongetwijfeld ook nog lang niet uitgeleerd zijn. En soms ook denk ik weer teveel sentimentaliteit toelaten bij ons beeld van een liefdevolle Vader, want een vader in de bijbelse tijd, en in veel culturen nog steeds, kon ook heel streng en directief zijn bij ongehoorzaamheid of onachtzaamheid.
God is liefde, maar niet per se lief.
Ongetwijfeld staat God het ruimhartig toe dat we in elke tijd weer vanuit het eigen vaderschap (en moederschap!) zijn liefde duiden en ervaren, maar we mogen daarbij nooit onze voorvaderen passeren. Elk beeld dient mijns inziens altijd ter aanvulling op, nooit ter vervanging.

Die heftige teksten, al dan niet gelezen in de juiste context en geestelijke gesteldheid, horen er daarom inderdaad gewoon bij en zeggen net zo goed iets over God en zijn voorzienigheid dan de mooie, ons aangenaam klinkende teksten.
Ze hebben voor ons weliswaar een andere betekenis, maar wel betekenis.

Hieruit kan ik maar één ding concluderen en dat is dat je tekst van Ezechiel 5 (en 6) niet kent. Of, en waarschijnlijker, dat je het hebt gelezen en je rot bent geschrokken van wat er staat. Aangezien ik je ken als een serieus man denk ik eerder nog dat laatste.
En ik snap dat iemand als jij heel erg schrikt van zo'n tekst.
God kondigt deze straffen aan als de zwaarste die hij ooit heeft uitgesproken en ooit zal uitspreken. (Ezechiel 5:9), het hele volk zal worden uitgeroeid.
Totale uitroeiing, dat is iets anders dan 'streng zijn bij ongehoorzaamheid'.
Het gaat God er hier ook niet om dat hij zijn volk iets leert, hij heeft maar één doel en dat staat er ook (Ezechiel 5:13) "Ik zal mijn woede op hen koelen en mijn toorn de vrije loop laten totdat ik mijn genoegdoening heb verschaft".
Genoegdoening! Dus niet doorgaan tot duidelijk is dat Israel er van heeft geleerd, nee tot het punt van genoegdoening.
Voor Israel is dat dus geen 'normale uiting van koninklijke rechtvaardigheid' . Voor niemand, mag ik hopen en daarom schrik ik nogal van jouw bewering dat dit wel zo is. Dit heeft niets te maken met rechtvaardigheid, maar met uiten van woede, en dat staat er letterlijk: "Ik zal mijn woede op hen koelen".
De uitgesproken straffen hebben maar één onmiskenbare betekenis en kunnen, ook als ze tegenwoordig worden gelezen, niet op een andere manier worden uitgelegd.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Hieruit kan ik maar één ding concluderen en dat is dat je tekst van Ezechiel 5 (en 6) niet kent. Of, en waarschijnlijker, dat je het hebt gelezen en je rot bent geschrokken van wat er staat. Aangezien ik je ken als een serieus man denk ik eerder nog dat laatste.
En ik snap dat iemand als jij heel erg schrikt van zo'n tekst.
[...]
De uitgesproken straffen hebben maar één onmiskenbare betekenis en kunnen, ook als ze tegenwoordig worden gelezen, niet op een andere manier worden uitgelegd.

Ik heb de Schrift meerdere malen helemaal doorgelezen, dus ik schrik bepaald niet snel meer van zulke teksten. Ezechiël is wel een van de heftigste profeten, mijns inziens, met ook het meest heftige taalgebruik.
Zo schrijft hij in Ezechiël 16, mijns inziens een van de mooiste hoofdstukken uit de Schrift, ook heel hartstochtelijk en beeldend over Gods zorg voor Israël en hoe Israël Hem keer op keer ontrouw was. Maar ook daar reageert God heftig op haar ontrouw.
En in Ezechiël 17 staat het welbekende visioen van de beenderen, die tot leven komen en vlees om zich heen krijgen, om zo de opleving van het volk Israël te symboliseren.

Ezechiël is dus weinig subtiel in zijn apocalyptische taalgebruik en hij niet alleen. Moeten we zijn woorden over Gods te koelen woede dan letterlijk nemen, of is het gewoon de profetische schrijfstijl van Ezechiël?
Ik vind dat eerlijk gezegd iets lastiger te bepalen, omdat in de Schrift wel vaker hyperbolisch of antiek-liturgisch taalgebruik voorkomt. 'Een geurig offer dat de Heer behaagt' betekent bijvoorbeeld natuurlijk niet letterlijk dat God stinkende offers afwijst, maar gewoon dat een goed, volgens de voorschriften gebracht offer, met de juiste intenties, God welgevallig is. En in de tempel rook het ook gewoon naar wierook en gebarbecued vlees.
Ook zie je een zekere ontwikkeling in de godsdienst, waarbij het beeld van de tribale oorlogsgod langzaam veranderd in het beeld van de meer universele Schepper voor alle volkeren.
Maar bij zo'n ontwikkeling wordt het oude nooit helemaal weggevaagd, maar moet het haar plaats nog wel vinden in het nieuwe. Gods toorn is dus niet zomaar ineens weg nu, maar wordt wel anders geduidt, zonder respectloos te willen zijn jegens oudere duidingen. Want ook die hebben hun plaats in de geschiedenis.

Gods toorn is inderdaad heel aanwezig en zal nog eenmaal ten volle zich laten gelden in de eindtijd. Ik geloof dat Hij wel degelijk heel erg woedend is over al het mondiale onrecht en al die verwoestingen aan zijn scheppingen die we aanrichten.
Naast rechtvaardig is Hij echter ook barmhartig in zijn liefde voor hen die Hem oprecht willen navolgen en zich willen bekeren van hun zonden. Ook daar staan hartstochtelijke teksten over in in de Schrift.
Ik begrijp dus heel erg je moeite met zulke teksten en na zo'n dertig hoofdstukken gloom en doom vond ik het ook wel een keer welletjes geweest in Ezechiël. En toen moest ik nog een paar profeten...
Maar ook deze teksten zijn opgetekend en hebben dus hun gerechte plaats in een zich ontwikkelde geloofstraditie. In dit geval zelfs twee, namelijk het jodendom en het christendom. Je kunt ze daarom toch niet zomaar los daarvan lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-8-2022 om 12:19 zei Prob:

Kun je aangeven waar de joden in een hel geloven, een plek van eeuwige pijn, zonder kans om daar weg te komen ?

De hel en de duivel zijn Grieks/Romeinse concepten, dat heb ik al vele malen gesteld. Bij mijn weten is dat niet in het jodendom terechtgekomen. Wel in het christendom. De hel als plaats van eeuwig lijden is door de joden die zich als volgeling van Jezus manifesteerden opgepakt. 

Het gaat er niet om of het voor een niet-christen niet relevant is, het gaat erom wat het geloof aangeeft.

De joden hadden al omgang met de Grieken lang voor de komst van Christus en het christendom.

In deze passage zie je dat de Farizeeërs in Beelzebul geloofden, die ze de overste van de duivelen noemden en de Farizeeërs waren beslist geen christenen.

'Maar de farizeeën dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit dan door Beëlzebul, den overste der duivelen.' (Matth. 12:27)

En ook in Markus lezen we bij monde van de Schriftgeleerden, die evenmin christenen waren:

'En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.' (Mark. 3:22)

En ook Lukas maakt hier melding van, zie Luk. 11:15 dus het geloof in Beëlzebul was al geestelijk eigendom van de joden vóór de komst van Christus. Zie ook het joodse boek het Testament van Salomo.

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Testament_de_Salomon

In het Testament van Salomo verschijnt Beëlzebul (niet Beëlzebub) als prins van de demonen en zegt (6.2) dat hij vroeger een leidende hemelse engel was die (6.7) werd geassocieerd met de ster Hesperus (wat de normale Griekse naam is voor de planeet Venus ( Aphrodite , Αφροδíτη) als avondster). Schijnbaar is Beëlzebul hier synoniem met Lucifer .

3 uur geleden zei Robert Frans:

Gods toorn is inderdaad heel aanwezig en zal nog eenmaal ten volle zich laten gelden in de eindtijd. Ik geloof dat Hij wel degelijk heel erg woedend is over al het mondiale onrecht en al die verwoestingen aan zijn scheppingen die we aanrichten.

Een God die zo lang boos is, eeuwenlang machteloos toekijkt en dan vervolgens een willekeurige generatie straft voor alle ellende? Is dat dan de Jezusgeneratie? Het wel welgevallige offervolk? Neen, dit is nou precies waarom ik de RKK, de evangelische kerk en het protestantisme verwerp en het WTG ook. Vanwege jullie eensgezinde visie op de eindtijd.

En het jodendom en de islam ook for that matter wiens visies op de eindtijd ook angstaanjagend overeenstemmen met die van 95% van het christendom. Heel erg creapy allemaal die eensgezinde visie op de eindtijd!

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Piebe:

En het jodendom en de islam ook for that matter wiens visies op de eindtijd ook angstaanjagend overeenstemmen met die van 95% van het christendom. Heel erg creapy allemaal die eensgezinde visie op de eindtijd!

En dan ook nog zoveel andere levensbeschouwingen die ieder vanuit het eigen perspectief een grootse tijd van verlichting, loutering en vooruitgang voorspellen... Je zou bijna nog gaan denken dat er blijkbaar een universele waarheid is die vele mensen trekt en in elke tijd en cultuur weer de kop opsteekt. Maar het zal allemaal vast wel toeval zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

 

En ook in Markus lezen we bij monde van de Schriftgeleerden, die evenmin christenen waren:

 

Dat jij gelooft dat de joden in de duivel geloven, dat kan. Maar dat is niet relevant.

Als je wilt weten wat de joden geloven, dan vraag je dat aan de joden.

En dan blijkt dat ze niet in de duivel geloven.

Tja, en ik geloof toch de joden wat ze zelf vertellen wat ze wel en niet geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Prob:

Dat jij gelooft dat de joden in de duivel geloven, dat kan. Maar dat is niet relevant.

Als je wilt weten wat de joden geloven, dan vraag je dat aan de joden.

En dan blijkt dat ze niet in de duivel geloven.

Tja, en ik geloof toch de joden wat ze zelf vertellen wat ze wel en niet geloven.

Vast een heel select clubje dat je hebt ontmoet. Joden geloven niet in satan en demonen als oorzaak van het kwaad, maar ze geloven wel degelijk dat demonen bestaan en door God geschapen zijn. Wat dus betekent dat ze geloven dat God de schepper van het kwaad is.

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sandingisaskill:

Vast een heel select clubje dat je hebt ontmoet. Joden geloven niet in satan en demonen als oorzaak van het kwaad, maar ze geloven wel degelijk dat demonen bestaan en door God geschapen zijn. Wat dus betekent dat ze geloven dat God de schepper van het kwaad is.

Ze geloven niet in de duivel als grote tegenstander van God. Kun je gewoon nakijken. Geen select clubje. Dus je bevestigt wat ik stel. Dat ze in demonen geloven is een ander verhaal.

In de Tenach staat dat al het heil en onheil door God geschapen is. 

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Piebe:

De joden hadden al omgang met de Grieken lang voor de komst van Christus en het christendom

Ik denk dat Prob refereert aan hedendaags Jodendom, maar hij mist het punt dat het Jodendom van na de ballingschap van de Grieken had overgenomen en dat dat de situatie is waarin het Christendom ontstond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Peter79:

Ik denk dat Prob refereert aan hedendaags Jodendom, maar hij mist het punt dat het Jodendom van na de ballingschap van de Grieken had overgenomen en dat dat de situatie is waarin het Christendom ontstond.

Nee. Kun jij aangeven dat de joden in dat tijdstip geloofden in een duivel zoals het christendom dat kent ? Maar misschien dat Chaim daarin meer helderheid kan geven ?

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Prob:

Nee. Kun jij aangeven dat de joden in dat tijdstip geloofden in een duivel zoals het christendom dat kent ? Maar misschien dat Chaim daarin meer helderheid kan geven ?

In het boek Leviticus wordt één scapegoat aan God geofferd. De andere wordt de wildernis in gestuurd beladen met Israël's zonden. Deze scapegoat is voor de demon Azazel wiens thuis de wildernis is. Diezelfde Azazel neemt Jezus ook tijdens diens diens vasten mee de wildernis in en vraagt om aanbeden te worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp niet goed waarom Piebe of Chaim hun mening moeten geven. We hebben toch allemaal een bijbel? 

Piebe gaf een goede argumentatie die zomaar terzijde werd geschoven. Dat vind ik jammer.

 

In de link wat meer info dat duivel in Christrndom niet vanuit het niets kwam: https://brewminate.com/the-origin-of-satan-in-ancient-and-medieval-literature-and-theology/

 

bewerkt door Peter79
toevoegen link
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Wijs jij Piebes argumentatie af omdat je de bron niet vertrouwt?

Nee. Hij benoemt dingen die in het jodendom, bij mijn weten, anders worden benoemd. Het is, volgens mij, zijn interpretatie. En om te weten hoe joden denken, is het toch handig als joden daar antwoord op geven.

45 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp niet goed waarom Piebe of Chaim hun mening moeten geven. We hebben toch allemaal een bijbel? 

En die bijbel is helder. Daar staat geen christelijke duivel in het joodse geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Peter79:

Piebe gaf een goede argumentatie die zomaar terzijde werd geschoven. Dat vind ik jammer.

 

In de link wat meer info dat duivel in Christrndom niet vanuit het niets kwam: https://brewminate.com/the-origin-of-satan-in-ancient-and-medieval-literature-and-theology/

 

Wat Piebe aangeeft is dat in het NT dingen gezegd worden. en dan is de nieuwe religie al enige tijd op weg.

Dat ze geloofden in demonen, dat geloof ik wel. Maar de duivel als grote tegenstander van God als bron van alle kwaad, dat staat er dus niet. 

Dank voor je link, altijd geïnteresseerd in bronnen. Maar ook hier zie ik niet staan dat de duivel een macht naast God is. Wel dat ze het kwade toeschrijven aan een satan/duivel. Onderlinge kruisbestuivingen zijn er al sinds het begin van het jodendom. Toen hebben ze al gedachten en verhalen overgenomen van reeds bestaande godsdiensten.

Maar stel dat ze een duivel hebben overgenomen uit de Perzische godsdienst, hoe zie je dat dan ? Dan heeft God ze dat niet duidelijk gemaakt, maar hebben ze het idee overgenomen van de Perzen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hermanos2:

Nou en? Volgens jou is ie toch afgeschaft? Dan kunnen ze ermee doen wat ze willen. 

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. (Jer.31:31-34, SV)

23 minuten geleden zei Hermanos2:

Nou en? Volgens jou is ie toch afgeschaft? Dan kunnen ze ermee doen wat ze willen. 

Zoals je kunt lezen is ie niet afgeschaft maar vernietigd door de hoer Israël.

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid