Spring naar bijdragen

Doop (kinderdoop en volwassendoop)


Aanbevolen berichten

Geplaatst (bewerkt)
9 uur geleden zei Hopper:

Voor veel mannen schijnt hun geslachtsdeel hun trots te zijn.  Dus dan voel je je beschaamd om openlijk toe te geven dat je verminkt bent.   Mannen doen dat dan ook alleen onder 4 ogen.

Verder heeft verminking totaal geen nut, als God had gewild dat de man rondloopt zonder voorhuid dan had God de mens wel zo geschapen.  In feite is besnijdenis een soort van commentaar op het werk van God.  Blasfemie.

Dat is wat te kort door de bocht. 

Besnijdenis heeft namelijk nadelen maar ook medische voordelen en wordt daarom nog steeds toegepast. (Ook zonder religieuze redenen dus). 

Allereerst vanuit het oogpunt van hygiene.  Er zijn meerdere medische problemen waar onbesneden mannen mee te maken kunnen hebben zoals eikelontsteking, en urineweginfecties. Helemaal als je bedenkt dat de kennis over hygiene in de oudheid niet zover was als nu is besnijdenis beter te snappen; het voorkwam medische problemen.  Ook vermindert het het risico op bepaalde SOA, daarom wordt het nog steeds in Afrikaanse landen als preventief middel gedviseerd door de WHO. (Vooral voor HIV bij hetero's).  Al is het omstreden omdat veel voordelen ook met *AB kunnen worden behandeld. 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/jongensbesnijdenis.htm

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
16 uur geleden zei Goeiemoggel:

Ten eerste wil ik benadrukken dat de doop zelf niet bepalend is voor je redding. Dat is Jezus offer aan het kruis en Zijn dood en opstanding die door geloof alleen ons toegerekend kan worden. De doop is net als het avondmaal een symbool van die redding. Het Leger des Heils heeft dit goed begrepen en dit is één van de redenen dat zij de doop zelfs niet meer uitvoeren. Dat gaat mij te ver, de doop is zeer waardevol en het is een daad van gehoorzaamheid om de doop te bedienen.

Ik ben als kind gedoopt, en zie dat als correct vanuit de verbondsgedachte. God kiest zijn kinderen en drukt zijn stempel op hen. In het oude testament door middel van de besnijdenis, in het nieuwe testament door middel van de doop. In kolossenzen 2:11 wordt de doop heel duidelijk in verband gebracht met de besnijdenis.

Hi Goeimoggel. 

Je filmpje heb ik weggeknipt maar het wel bekeken hoor; liefdevol filmpje! 

 

Ik heb een interessant artikel gelezen over de besnijdenis en de Romeinse belasting. 

https://www.karlbarth.nl/synagoge-kerk-en-de-romeinse-belasting/

"In een proefschrift uit 2009 heeft Heemstra een gat opgevuld door zijn onderzoek naar de impact van de Romeinse belasting voor de joden, de zogenaamde Fiscus Judaïcus. Hij heeft zowel een opleiding in de geschiedenis als in de theologie en maakt van beide gebruik. Het levert een herinterpretatie op van de vervolgingen vanaf 85 onder keizer Domitianus, en van de brief aan de Hebreeën en het evangelie en de Openbaringen van Johannes. Hier volgt een kleine samenvatting, de consequenties daarvan, en enkele verdere overwegingen."

 

Citaat

In kolossenzen 2:11 wordt de doop heel duidelijk in verband gebracht met de besnijdenis.

Het is mij ook niet duidelijk bij de geloofsdoop vanaf welke leeftijd een kind dan een 'echt' geloof heeft: vier-, twaalf-, achtien jaar? 
En hoe zit dit dan met bijvoorbeeld ernstig verstandelijk gehandicapten? Kunnen zij tot 'echt' geloof komen of moeten ze altijd ongedoopt blijven? 

Verder doopten de Joden ook al babies van proselieten in de tijd van Jezus en daarvoor. Joden dopen deze babies nu nog steeds, hier is daar bijvoorbeeld een filmpje van:

Er zijn juist sterke aanwijzingen dat babies gedoopt werden, hele gezinnen werden gedoopt (Handelingen 16:15, 16:33, 18:8). Sommige mensen werpen dan tegen dat er niet expliciet babies genoemd worden. Maar er wordt ook nergens in de bijbel vermeld dat vrouwen aan het avondmaal gingen. Daar heeft ook niemand problemen mee.

Het ironische vind ik juist dat in mijn gemeente kinderen wel aan het avondmaal mogen, maar niet gedoopt worden.

In het artikel wat Peter had geplaatst staat heel veel imo goede informatie, over doop, kinderdoop, avondmaal, besnijdenis, erfzonde etc. Met uitleg over de verschillende standpunten van voor- en tegenstanders. Zijn conclusie is dat hij een overtuigend pleidooi kan houden voor de kinderdoop en vervolgens een even overtuigend pleidooi voor de geloofsdoop.

Hij schrijft.. 

"Zowel binnen de reformatorische theologie als de evangelische theologie belijdt men dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is. Verschil van inzicht komt dan ook niet voort uit invloed van moderne liberale theologie, kritische schriftbeschouwingen of andere vormen van relativering van het gezag van de Bijbel. Veel boeken of artikelen over dit onderwerp beginnen dan ook met de opmerking dat men de Bijbel voor zichzelf wil laten spreken. En toch komt men tot verschillende conclusies. Hoe is dat mogelijk? 

Ik ben op zoek gegaan naar antwoorden. Waarbij ik heb geprobeerd een uitgangspunt in te nemen dat onafhankelijk is van theologische stromingen. Ik heb theologie gestudeerd op een niet-kerkelijk gebonden universiteit, waarbij ik veel belangstelling heb voor exegetische thema’s. Ik ben van beroep een natuurwetenschappelijk onderzoeker die analytisch en onbevooroordeeld kan redeneren en conclusies trekken."

 

Over doop i.p.v. besnijdenis staat er: 

 

"2.8 Doop in plaats van besnijdenis?

Een aantal verdedigers van de kinderdoop stellen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Hierbij wordt met name gewezen op Kol. 2:11-12 ‘In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt’. Het gaat hier echter niet om een tegenstelling tussen doop en besnijdenis, maar om de tegenstelling tussen de besnijdenis die het werk van mensenhanden is en de besnijdenis door het afleggen van het oude lichaam. Deze besnijdenis van Christus betekent dat we met Hem zijn begraven (waarvan de doop het beeld is) en opgewekt door de kwijtschelding van onze overtredingen. 

Voor de volledigheid moet vermeld worden dat ook veel verdedigers van de kinderdoop het argument dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, niet gebruiken [iv]."

 

Citaat

Normaliter ben ik dus niet voor overdopen, omdat je ermee laat zien dat je de kinderdoop niet als geldig acht en daarmee de doop van miljarden christenen door de geschiedenis heen afwijst. Maar als het nodig is om het evangelie te brengen of te verdedigen (1 Timotheüs 1:3) denk ik dat je het kunt laten doen om harten van mensen daardoor zachter te maken (Handelingen 16:3 en 1 Korinthe 9:21). Dat kun je dan doen door te zeggen dat je onder de wet van Christus valt en dus gehoorzaam wil zijn.

Dat is dus mijn visie en in die zin kan ik mij laten overdopen, net als Paulus Timotheüs liet besnijden, als middel om het evangelie te verkondigen.

Aha vandaar. Ik vroeg me af wat het uitmaakte dat overdopen. Als je dopen iets moois vindt... al laat je je wekelijks dopen hoe meer hoe beter, was mijn gedachte. Uiteraard was dat voor ik Peters artikel gelezen had. 😀

Ik bedenk me opeens dat mijn moeder als kind gedoopt is en mijn man ook. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Dat is wat te kort door de bocht. 

Besnijdenis heeft namelijk nadelen maar ook medische voordelen en wordt daarom nog steeds toegepast. (Ook zonder religieuze redenen dus). 

Allereerst vanuit het oogpunt van hygiene.  Er zijn meerdere medische problemen waar onbesneden mannen mee te maken kunnen hebben zoals eikelontsteking, en urineweginfecties. Helemaal als je bedenkt dat de kennis over hygiene in de oudheid niet zover was als nu is besnijdenis beter te snappen; het voorkwam medische problemen.  Ook vermindert het het risico op bepaalde SOA, daarom wordt het nog steeds in Afrikaanse landen als preventief middel gedviseerd door de WHO. (Vooral voor HIV bij hetero's).  Al is het omstreden omdat veel voordelen ook met *AB kunnen worden behandeld. 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/jongensbesnijdenis.htm

 

Het is vanzelfsprekend dat er medische redenen kunnen zijn om de voorhuid te verwijderen, daar is geen zinnig mens op tegen.  Verder is het kosteloos om in een moderne samenleving als de Nederlandse de penis goed te reinigen.  Mss dat in het oude Egypte of Israel er aanleiding was voor besnijdenis , maar dat is nu niet meer zo.

En de goede preventie tegen SOA is uiteraard condooms en niet besnijdenis.   Ik ken dat verhaaltje van besnijden tegen SOA ook, maar zo schep je juist redenen om er op los te gaan zonder condoom (ik ben toch besneden?).  Van dat soort masculiene gedrag ben ik geen liefhebber.   Wil je geen SOA?  Gebruik dan een condoom.  Of hou het gewoon bij een vaste partner.....  

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Petra.:

Hi Goeimoggel. 

Je filmpje heb ik weggeknipt maar het wel bekeken hoor; liefdevol filmpje! 

 

Ik heb een interessant artikel gelezen over de besnijdenis en de Romeinse belasting. 

https://www.karlbarth.nl/synagoge-kerk-en-de-romeinse-belasting/

"In een proefschrift uit 2009 heeft Heemstra een gat opgevuld door zijn onderzoek naar de impact van de Romeinse belasting voor de joden, de zogenaamde Fiscus Judaïcus. Hij heeft zowel een opleiding in de geschiedenis als in de theologie en maakt van beide gebruik. Het levert een herinterpretatie op van de vervolgingen vanaf 85 onder keizer Domitianus, en van de brief aan de Hebreeën en het evangelie en de Openbaringen van Johannes. Hier volgt een kleine samenvatting, de consequenties daarvan, en enkele verdere overwegingen."

 

In het artikel wat Peter had geplaatst staat heel veel imo goede informatie, over doop, kinderdoop, avondmaal, besnijdenis, erfzonde etc. Met uitleg over de verschillende standpunten van voor- en tegenstanders. Zijn conclusie is dat hij een overtuigend pleidooi kan houden voor de kinderdoop en vervolgens een even overtuigend pleidooi voor de geloofsdoop.

Hij schrijft.. 

"Zowel binnen de reformatorische theologie als de evangelische theologie belijdt men dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is. Verschil van inzicht komt dan ook niet voort uit invloed van moderne liberale theologie, kritische schriftbeschouwingen of andere vormen van relativering van het gezag van de Bijbel. Veel boeken of artikelen over dit onderwerp beginnen dan ook met de opmerking dat men de Bijbel voor zichzelf wil laten spreken. En toch komt men tot verschillende conclusies. Hoe is dat mogelijk? 

Ik ben op zoek gegaan naar antwoorden. Waarbij ik heb geprobeerd een uitgangspunt in te nemen dat onafhankelijk is van theologische stromingen. Ik heb theologie gestudeerd op een niet-kerkelijk gebonden universiteit, waarbij ik veel belangstelling heb voor exegetische thema’s. Ik ben van beroep een natuurwetenschappelijk onderzoeker die analytisch en onbevooroordeeld kan redeneren en conclusies trekken."

 

Over doop i.p.v. besnijdenis staat er: 

 

"2.8 Doop in plaats van besnijdenis?

Een aantal verdedigers van de kinderdoop stellen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Hierbij wordt met name gewezen op Kol. 2:11-12 ‘In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt’. Het gaat hier echter niet om een tegenstelling tussen doop en besnijdenis, maar om de tegenstelling tussen de besnijdenis die het werk van mensenhanden is en de besnijdenis door het afleggen van het oude lichaam. Deze besnijdenis van Christus betekent dat we met Hem zijn begraven (waarvan de doop het beeld is) en opgewekt door de kwijtschelding van onze overtredingen. 

Voor de volledigheid moet vermeld worden dat ook veel verdedigers van de kinderdoop het argument dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, niet gebruiken [iv]."

 

Aha vandaar. Ik vroeg me af wat het uitmaakte dat overdopen. Als je dopen iets moois vindt... al laat je je wekelijks dopen hoe meer hoe beter, was mijn gedachte. Uiteraard was dat voor ik Peters artikel gelezen had. 😀

Ik bedenk me opeens dat mijn moeder als kind gedoopt is en mijn man ook. 

 

 

Mooit artikel! Ik ben het verder met je eens. De doop is vooral iets moois, een teken dat God's koninkrijk verder gaat. Jammer dat er zoveel strijd over geleverd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Goeiemoggel:

Mooit artikel! Ik ben het verder met je eens. De doop is vooral iets moois, een teken dat God's koninkrijk verder gaat. Jammer dat er zoveel strijd over geleverd wordt.

Ik wist niet eens dat er zoveel strijd over was, maar ben het met je eens dat dat jammer is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid