Spring naar bijdragen

Waarom was Jezus zo tegen Schriftgeleerden en Farizeeën ?


Aanbevolen berichten

Zojuist zei sandingisaskill:

Vaag gemompel. Zonde impliceert het bestaan van een zondaar. We zijn wat dat betreft de definitie van zonde. Zonde bestaat pas als ze bedreven wordt.

Passief-agressief commentaar waaruit blijkt dat de omvang van de Genade aan het Kruis kennelijk niet helemaal in het slotje zit.

Lees onder andere 2 Korinthiërs 5:19 nog eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei fyg:

 En wanneer heb je God 100% lief,  in simpel woorden?

Ik weet niet of dat in simpele woorden mogelijk is. Bij iedere herlezing zou ik de tekst weer aanpassen. Omdat je gedwongen wordt na te denken over iets dat beperkt wordt door nadenken. 

Ik zal een poging wagen. Je hebt God lief door zijn geboden te onderhouden en niet wantrouwig te zijn. En God's weg te volgen terwijl je nog niet precies weet waar die naartoe leidt. En welke gevaren op de weg loeren. Je bent overtuigd van God's liefde omdat je weet dat hij toeliet dat zijn zoon Jezus zich voor zijn ogen liet martelen en doden. En dat moeten aanzien is vele malen heftiger dan het zelf ondergaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Flawless victory:

In grote lijnen met je eens, maar ik denk niet dat Jezus de liefdeloosheid van degenen die Hem kruisigden omarmde. Hij heeft de zondaar lief maar niet de zonde. 

Maar dat bedoelde ik ook niet.  Jezus oordeelde niet over de zondaars die hem kruisigden.   En daarmee verdroeg hij de liefdeloosheid van hem die hem kruisigden.   Zo moeten wij -in navolging- ook omgaan met hen die zich liefdeloos tegen ons richten.  (Je kruis opnemen)

34 minuten geleden zei fyg:

 En wanneer heb je God 100% lief,  in simpel woorden?

Als je 100% jezelf ledigt.  Niet mijn wil geschiedde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hopper:

Jezus oordeelde niet over de zondaars die hem kruisigden.

"Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen".

24 minuten geleden zei Hopper:

En daarmee verdroeg hij de liefdeloosheid van hem die hem kruisigden.   Zo moeten wij -in navolging- ook omgaan met hen die zich liefdeloos tegen ons richten.  (Je kruis opnemen)

Vragen of ze worden vergeven ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Hopper:

Maar dat bedoelde ik ook niet.  Jezus oordeelde niet over de zondaars die hem kruisigden.   En daarmee verdroeg hij de liefdeloosheid van hem die hem kruisigden.   Zo moeten wij -in navolging- ook omgaan met hen die zich liefdeloos tegen ons richten.  (Je kruis opnemen)

Dan heb je het waarschijnlijk over de Jezus uit de evangelieen. Waar Jezus zich gedroeg als een soort boeddha of hippie. De Jezus uit andere boeken (bijvoorbeeld Openbaring) is geheel anders. Dan is Hij een koning die met de roede heerst over de mensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei JanKlaas:

Volgens mij zijn die wetten door God aan Mozes gegeven..

Tevens is het zo dat de evangelieschrijvers farizeeers hebben gedemoniseerd. Omdat de farizeers (en de Schriftgeleerden) de joden veelal weghielden bij het christendom. De farizeeërs en andere joodse denkers hadden te veel verstand van hun geschriften om in de verhalen van Paulus en consorten te trappen. In de werkelijkheid waren vooral farizeeërs erg geliefd bij de joodse bevolking.

De wet werd door God aan Mozes gegeven om vervolgens aan het volk bekend te maken. Aäron werd hogepriester en was verantwoordelijk voor de gang van zaken in de tabernakel en verantwoordelijk voor het onderwijs. De Farizeeën waren goed op de hoogre van de schrift. Jezus erkent dat ook, Hij zegt om het onderwijs van de Farizeeën serieus te nemen. Nochthans gaat Hij tegen hen tekeer in de bergrede maar daar geeft Hij als reden hun optreden en niet hun onderwijs. De reden waarom ik Christus volg is omdat Hij goede werken doet en heil brengt waar Hij komt. Dat is geen reden om hem te kruisigen. Daaruit blijkt dat Christus gelijk had in Zijn waarschuwingen. Maar Christus is God en wat zal God doen met hen wanneer zij uit de doden opgewekt worden tot het laatste oordeel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei fyg:

Ik ben het met je eens, dit is moeilijker om op openhartig manier te doen.

Voorwaardelijk liefde hoort bij een mens, en onvoorwaardelijk liefde hoor bij God

🙂

Dat denk ik ook. Wij zijn mensen geen God.

Wat denk jij wat er bedoeld wordt met naaste ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 22-7-2022 om 18:44 zei Barnabas:

Het gaat om de houding waarmee men onderwijs geeft. 


De Farizeeën zaten er naast omdat zij zelf niet deden wat zij leerden, desalnietemin leert Jezus om hun ondewijs wel ter harte te nemen, 

Hi Barnabas, 

Jezus noemt ze niet alleen huichelaars maar spreekt ook duidelijke negatieve taal over hun onderwijs en noemt ze zelfs blinde blindengeleiders; lees maar... 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21,NBV21/MAT.15/Matteus-15/

 

Mattheüs 15:7-8

"Huichelaars! Hoe treffend is de profetie die Jesaja over u heeft uitgesproken:

  “Dit volk eert Mij met de lippen,

maar hun hart is ver van Mij;

 tevergeefs vereren ze Mij,

want wat ze onderwijzen

zijn voorschriften van mensen.”

 

Mattheüs 15:12-14

"Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die aanstootgevend vinden?’ 13 Hij antwoordde: .... 14  Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’

 

 

Mattheüs 7

22. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?” 23  En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!”

24   Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Petra.:

Jezus noemt ze niet alleen huichelaars maar spreekt ook duidelijke negatieve taal over hun onderwijs en noemt ze zelfs blinde blindengeleiders; lees maar... 

Dat is toch niet zo vreemd?

A) Jezus zei dit zelf niet, dit is door evangelieschrijvers in zijn mond gelegd.

B ) de farizeers waren degene die de joden weerhielden om christen te worden. 

Dan is het vrij logisch dat men de farizeeers demoniseerde.

Paulus verzon bijvoorbeeld het idee dat de joden hun ogen dicht (verblind) waren, zodat de heidenen uitgenodigd konden worden tot het nieuwe verbond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Petra.:

Hi Barnabas, 

Jezus noemt ze niet alleen huichelaars maar spreekt ook duidelijke negatieve taal over hun onderwijs en noemt ze zelfs blinde blindengeleiders; lees maar... 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21,NBV21/MAT.15/Matteus-15/

 

Mattheüs 15:7-8

"Huichelaars! Hoe treffend is de profetie die Jesaja over u heeft uitgesproken:

  “Dit volk eert Mij met de lippen,

maar hun hart is ver van Mij;

 tevergeefs vereren ze Mij,

want wat ze onderwijzen

zijn voorschriften van mensen.”

 

Mattheüs 15:12-14

"Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die aanstootgevend vinden?’ 13 Hij antwoordde: .... 14  Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’

 

 

Mattheüs 7

22. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?” 23  En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!”

24   Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.

 

 

Dat klopt maar dat is slechts een deel van het verhaal. Om een goed beeld te krijgen hierover moeten we minstens alle teksten hierover in acht nemen.
Dat is ook de volgende tekst waarin Hij opdracht geeft hun onderwijs op te volgen.

Mattheüs 23;1-3: "Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet."

Zo simpel ligt het dus niet.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
6 uur geleden zei Barnabas:

Dat klopt maar dat is slechts een deel van het verhaal. Om een goed beeld te krijgen hierover moeten we minstens alle teksten hierover in acht nemen.
Dat is ook de volgende tekst waarin Hij opdracht geeft hun onderwijs op te volgen.

Zo simpel ligt het dus niet.
 

Hi Barnabas. 

Het lijkt misschien niet zo simpel omdat je op een klein stukje tekst focust die je weer herhaalt, terwijl je ook die in de context van de voorgaande tekst en alle andere teksten moet lezen. 

Als we kijken naar alle teksten kom je op het epistel waar ik dit topic mee startte.  Waar het om gaat is dat we in de Bijbel zien dat Jezus telkens de schriftgeleerden en de Farizeeën terechtwijst. En ze telkens laat zien dat meten met de menselijke maat, naastenliefde, zorg voor je medemens etc. belangrijker is. Vandaar dat Jezus zei:

"maar hun hart is ver van Mij"  " want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen.”

 

Vandaar ook dat het door jou aangehaalde Mattheüs 23 volstaat met "Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën.." 

En eindigt met: 

Zo lijken ook jullie voor de mensen vanbuiten rechtvaardig, maar vanbinnen is het een en al huichelarij en wetsverachting.

Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-7-2022 om 01:15 zei Petra.:

🙂

Dat denk ik ook. Wij zijn mensen geen God.

Wat denk jij wat er bedoeld wordt met naaste ? 

Ik begrijp van naaste dat iemand die totaal anders is dan ik, en toch ga ik vriendschap met hem sluiten, iemand die ik hekel aan hem heb, zijn karakter is anders die van mij en toch ga je met hem om. Bovendien het is voor mij meer helder, als Jezus zei “heb je je vijand lief en bid voor hem”

Link naar bericht
Deel via andere websites

 De Farizeeën waren heel wettisch. Ze verzonnen vaak hun eigen regels. Verder hielden ze zich meer bezig met tradities dan met Gods wetten. En bovenal vergaten ze de liefde te tonen naar de medemens. Ze gingen prat op hun zelfrechtvaardigheid en ze keken neer op het ‘gewone’ volk. Ze waren uit op vleierij. Gerechtigheid, barmhartigheid, getrouwheid en vooral de liefde verloren ze volkomen uit het oog.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-7-2022 om 03:01 zei Petra.:

Hi Barnabas. 

Het lijkt misschien niet zo simpel omdat je op een klein stukje tekst focust die je weer herhaalt, terwijl je ook die in de context van de voorgaande tekst en alle andere teksten moet lezen. 

Als we kijken naar alle teksten kom je op het epistel waar ik dit topic mee startte.  Waar het om gaat is dat we in de Bijbel zien dat Jezus telkens de schriftgeleerden en de Farizeeën terechtwijst. En ze telkens laat zien dat meten met de menselijke maat, naastenliefde, zorg voor je medemens etc. belangrijker is. Vandaar dat Jezus zei:

"maar hun hart is ver van Mij"  " want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen.”

 

Vandaar ook dat het door jou aangehaalde Mattheüs 23 volstaat met "Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën.." 

En eindigt met: 

Zo lijken ook jullie voor de mensen vanbuiten rechtvaardig, maar vanbinnen is het een en al huichelarij en wetsverachting.

Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

 

Dit is het woord van de Heer:

Ik vind het brutaal dat je mij persoonlijk aanspreekt op het niet erkennen van het tekstgedeelte dat jij aangevoerd hebt. We voeren een discussie en nu begin je weer persoonlijk te beschuldigen.
Mijn standpunt is dat er meer in de bijbel staat dan jij aanvoert. Nu draai je het om door te stellen dat ik een deel van de schrift negeer en mij focus op hetgeen ik inbreng terwijl uit mijn woorden blijkt dat ik de andere schriftgedeelten wel degelijk erken. Jij weigert dat te zien. Bij herhaling valt het mij op dat je niet op tegenargumenten ingaat. Het lijkt er op dat je je eigen zin door wilt zetten door tegenargumenten te negeren. Vervolgens kom je dan met een andere gadacht die zijdelings aan de discussie geliëerd is. Het is het ontwijken van eerlijke discussie. Kun je daar mee stoppen.
Dat je mij voor de voeten werpt geen aandacht aan jouw argument te besteden terwijl ik dat wel doe en je zelf weigert het mijne te erkennen vind ik wel een beetje hypocriet.
Je gebruikt het woord naastenliefde om te beargumenteren dat het schrifgedeelte dat door mij ingebracht wordt niet liefdevol is en niet in acht genomen zou moeten worden. Het woord is echter Christus (Johannes 1) en Christus is liefde (Johannes 1;8), dat behelst ook de naastenliefde. Wanneer Christus dan liefde is is het liefde om te gebieden zich te onderwerpn aan het onderricht der Farizeeën zoals Christus zegt. Anders zou Hij dat niet zeggen.
Dat Jeruzalem de profeten doodde komt overeen met de tijd waarin Elia leefde, die een groot man Gods was, in zijn tijd werden de profeten uitgeroeid door Izebel (Koningen 18;4) en ook hij zelf werd tenslotte door Izebel met de dood bedreigt.
Elia was het die terugkeerde als Johannes de Doper en deze was de eerste die de Farizeeën waarschuwde met de woorden adderengebroed. Mattheüs 3;7: "Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?" Hij noemde hen adderengebroed, uitbroedsels van giftige slangen.
Het spreken van vleiende woorden met het doel tegendraadse leringen in te brengen is als het vergiftigen van de lezer.
Je spreekt vleiende taal tegen mij maar tegelijkertijd probeer je mij wijs te maken dat wijsheid vrouwe wijsheid is en je noemt God HZij en op deze manier vergiftig je de gedachten van de lezer. Ook roep je aan het eind van een discussie een uitspraak zonder argumenten zoals, "Petra vind dat Petra gelijk heeft". Dat is wat God tegen je heeft.
Spreuken 6:24: "om je te bewaren voor een slechte vrouw, voor het gevlei van de tong van een onbekende.
Spreuken 10:31: "De mond van de rechtvaardige loopt over van wijsheid, maar de tong van wie verderfelijke dingen spreekt , wordt afgesneden.
Spreuken 21:6: "Wie met een bedrieglijke tong schatten verwerft, is als de verwaaiende zucht van hen die de dood zoeken."
God wil dat je stopt.

mod sjako: misschien moeten jullie het via pb’s uit gaan vechten, maar niet meer openbaar op het forum. Het is niet goed voor de sfeer. Ik vraag ook @Petra dit niet meer te doen. Het beste is natuurlijk vrede te sluiten en vriendelijk met elkaar omgaan. Gebeurd dit niet dan ben ik genoodzaakt berichten te gaan verwijderen. Ik hoop op jullie begrip.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Barnabas:

Je spreekt vleiende taal tegen mij maar tegelijkertijd probeer je mij wijs te maken dat wijsheid vrouwe wijsheid is en je noemt God HZij

Ik denk dat ze bedoelt dat in spreuken de Wijsheid vrouwelijk is, bijv 8:2.

Op de hoge plaatsen langs de weg, op het kruispunt, neemt ze haar plaats in. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

 De Farizeeën waren heel wettisch. Ze verzonnen vaak hun eigen regels. Verder hielden ze zich meer bezig met tradities dan met Gods wetten. En bovenal vergaten ze de liefde te tonen naar de medemens. Ze gingen prat op hun zelfrechtvaardigheid en ze keken neer op het ‘gewone’ volk. Ze waren uit op vleierij. Gerechtigheid, barmhartigheid, getrouwheid en vooral de liefde verloren ze volkomen uit het oog.

Klopt Sjako, dat is ook het plaatje wat ik eruit opmaakte en zo in de topicstart beschreef. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
13 uur geleden zei sjako:

Ik denk dat ze bedoelt dat in spreuken de Wijsheid vrouwelijk is, bijv 8:2.

Op de hoge plaatsen langs de weg, op het kruispunt, neemt ze haar plaats in. 

Mooie tekst Sjako, idd. had ik het vrouwelijke van Wijsheid ook al vaker benoemd. (Evenals meerdere anderen op dit forum trouwens).  

In de statenvertaling krijgt Ze zelfs een:  eerbiedskapitaal

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
15 uur geleden zei Barnabas:

Je spreekt vleiende taal tegen mij...

Het spreken van vleiende woorden met het doel tegendraadse leringen in te brengen is als het vergiftigen van de lezer.
 

Beste Barnabas. 

Ik ben inmiddels 33 jaar hartstikke gelukkig en hartstikke monogaam getrouwd. En dit is niet de eerste keer dat ik dit schrijf. De enige reden dat ik dit niet telkens onder je neus wrijf is uit mededogen met jou en anderen die het op dat vlak wat minder fijn getroffen hebben.  Omdat ik mijn best doe begrip voor je op te brengen probeer ik zelfs een vriendelijk toon aan te houden. Zie mijn vriendelijke toon dus absoluut niet voor vleiende taal aan !!!  

Dat God iets tegen mij zou hebben of God zou willen dat ik ergens mee stop zit in jouw hoofd, en het zijn imo gevaarlijke en schadelijke gedachten.  Jij bent God niet, en je mag zeker niet namens God spreken.  Ik spreek niet namens God maar namens mezelf en zeg dat ik wil dat jij hiermee stopt. 

Het zijn kwaadsprekers zoals jij die geesten/lezers vergiftigen. Laat ik je daarom ook nóg een keer herinneren aan het verbod op de valse getuigenis geven, wat ook in de tien geboden staat. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-7-2022 om 06:53 zei Petra.:

Beste Barnabas. 

Ik ben inmiddels 33 jaar hartstikke gelukkig en hartstikke monogaam getrouwd. En dit is niet de eerste keer dat ik dit schrijf. De enige reden dat ik dit niet telkens onder je neus wrijf is uit mededogen met jou en anderen die het op dat vlak wat minder fijn getroffen hebben.  Omdat ik mijn best doe begrip voor je op te brengen probeer ik zelfs een vriendelijk toon aan te houden. Zie mijn vriendelijke toon dus absoluut niet voor vleiende taal aan !!!  

Dat God iets tegen mij zou hebben of God zou willen dat ik ergens mee stop zit in jouw hoofd, en het zijn imo gevaarlijke en schadelijke gedachten.  Jij bent God niet, en je mag zeker niet namens God spreken.  Ik spreek niet namens God maar namens mezelf en zeg dat ik wil dat jij hiermee stopt. 

Het zijn kwaadsprekers zoals jij die geesten/lezers vergiftigen. Laat ik je daarom ook nóg een keer herinneren aan het verbod op de valse getuigenis geven, wat ook in de tien geboden staat. 

 

Weer draai je de zaken om. Wanneer hou je daar mee op? Nu weer beschuldig je mij van kwaadspreken terwijl jij degene bent die over mij spreekt met de woorden: "het minder goed getroffen te hebben". Steeds weer beschuldig je mij van zaken die je zelf doet. Waarom?

Mod sjako. Misschien is het niet zo verstandig op de man/vrouw te spelen. Het komt de sfeer niet ten goede. Probeer het leuk te houden en neem niet alles te hoog op. Vergeet niet dat tekst alleen soms wat te hard overkomt en dat het niet zo bedoeld is zoals het er staat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid