Spring naar bijdragen

Is iedere religie Goddelijk geïnspireerd?


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Barnabas:

Hij spreekt dus tegen de vreemdelingen in bepaalde streken en noemt hen uitverkorenen. Wat is nu het criterium dat hen tot uitverkorenen maakt? Kunnen we dat uit het verband opmaken vraag ik mij af. In vers 2 zegt hij dat zij uitverkoren zijn door de heiliging van Geest. Dat is dus het criterium dat hen tot uitverkorenen maakt. De heiliging die is het aannemen van Christus en de reiniging van zonden die daar op volgt.

Petrus schrijft aan de gemeenten en noemt bepaalde streken of gewesten met name. Paulus deed precies hetzelfde. Omdat ze wisten dat hun brieven werden doorgegeven. Misschien noemt Petrus hen vreemdelingen, omdat ze ook verstrooid waren. In de tijd dat Petrus zijn brief schreef, werd de gemeente al vervolgt. 

Ik ben het met je eens, dat je Heilige Geest je invoegt IN dé Uitverkorene, Jezus Christus. Maar de heiliging die vervolgens plaatsvindt is een proces. Zoals ik ook al aan Sjako schreef, betekent heiliging apart zetten. Je zou daarom kunnen zeggen, we zijn geheiligd in Christus en nu leert de Heilige Geest ons als zodanig te gedragen.

Hetzelfde geldt voor de reiniging van zonden. Ook dat is een proces. In Christus zijn alle zonden ons vergeven en nu leert de Heilige Geest ons als 'zonder zonde' te gedragen (zie ook Hebreeën 10:15-18). Het leven in Christus is als een wandeling naar huis; we weten waarnaar we onderweg zijn en zolang we ons aan Christus verbinden weten we ook zeker dat we ook thuis komen.

Ik las eens op een poster: "Ga je mee op weg naar het huis van de Vader? Jezus weet de weg."

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 482
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk i

1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het

Je wordt steeds ongeloofwaardiger. Het enige dat je doet is je gedragen als een blaffende hond achter jouw hek van inhoudsloze dogma's en leringen. DBI ziet terecht een discrepantie in jouw inter

29 minuten geleden zei sjako:
31 minuten geleden zei Hetairos:

Als je mijn bericht(en) goed had gelezen, was je vast al opgevallen dat ik dat al had geschreven.

Dan is er toch onderscheid tussen een gezalfde en een niet gezalfde Christen?

Ja, dat denk ik ook. Maar óók dat had ik in een vorig bericht al aangegeven. Als het om de Christen gaat, zie ik de volgende verschillen:

  • Christenen, die géén deel hebben aan de Heilige Geest,
  • Christenen, die wél deel hebben aan de Heilige Geest,
  • Christenen, die náást het deel hebben aan de Heilige Geest óók nog een zalving hebben ontvangen om een bepaalde taak uit te voeren.

Daarbij geldt, dat een taak tussendoor kan vervallen of kan veranderen, geheel conform de wil en leiding van de Heilige Geest. Het principe: "eens een taak, altijd dezelfde taak", geldt in mijn optiek niet.

En daarnaast geloof ik ook, dat elke Christen die deel heeft aan de Heilige Geest, vroeg of later altijd voor een taak wordt gezalfd. Dat impliceert dus dat elk lid van de Gemeente (het Lichaam van Christus) uiteindelijk een taak uitvoert, zoals ook wordt gesuggereerd in de volgende tekst: "En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde" Eph. 4:16 (NBG1951).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-5-2022 om 12:11 zei Hetairos:

Nee, dat is geen dogma. Het zou wel een dogma zijn, als de mogelijkheid zou bestaan dat God wél kan liegen. Met een dogma kun je het eens zijn of niet. Een dogma is niet meer of minder dan een interpretatie of een zienswijze, waar je aan vasthoudt. 

"God kan niet liegen" is een statement of een stelling. Dat is waar of onwaar. Als je dus wilt aantonen dat het statement niet waar is, zul je dus met argumenten moeten komen die dat aantonen of bewijzen.

Overigens is het onderbouwen van de stelling zelf (God kan niet liegen) niet nodig. Dat geldt overigens voor alle, al dan niet Bijbelse, statements. In feite is elke stament per definitie waar, zolang niet is aangetoond dat de stelling niet-waar is.

Uiteraard kun je wel twijfelen aan de waarheid van een stelling, maar dan spreken we over de geloofwaardigheid. Maar dan is uiteraard nog niet aangetoond dat de stelling niet-waar is. 

Sorry hoor, wat moet ik hier nou weer van zeggen?

Waarom is het per definitie waar als je het niet kan ontkrachten? Ga je zo ook om met andere heilige boeken? In de bijbel staan zaken, maar niet alles wat God doet (als hij bestaat) staat erin. Het zijn ook meest verhalen. Doet me een beetje denken aan het idee dat Jezus zondeloos was, terwijl er maar weinig in de Bijbel staat over Jezus, dus men moet het maar in geloof aannemen.

Op 18-5-2022 om 12:11 zei Hetairos:

Dat is niet meer of minder dan een stelling. Ook hiervoor geldt dat moet worden aangetoond dat de stelling niet-waar is. Dat is echter gedaan door Jezus Christus zelf. Die maakt het karakter van God bekend. Het punt is echter, dat dit technisch een cirkelredenering is. En dan geldt weer dat je moet geloven, dat Jezus de waarheid over God kent én spreekt, want: "zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Hebr. 11:6 (NBG1951).

Door het geloof bewijst God dat Hij niet liegt. De waarheid van jouw stelling wordt dus door het geloof ontkracht, oftewel als niet-waar aangetoond.

Ook hier kan ik niks mee. En als jij je wat meer in andersdenkenden zou verplaatsen zou je er ook niks mee kunnen? Hoezo maakt juist Jezus het karakter van God bekend? Komt nog bij dat Jezus veel strenger in de leer was "u is gezegd...., maar....". Hij heeft de wet nog veel strenger gemaakt.

Tevens bewijs God helemaal niets door geloof. Je gelooft eerst iets en dat bewijst God dan. Dat is een beetje de kar voor het paard spannen wat mij betreft.

Datzelfde geldt voor mij voor die schrijver van Hebreeeuwen. Je moet eerst dingen geloven..

Op 18-5-2022 om 12:11 zei Hetairos:

Dat vind ik wel een leuke vergelijking. De gelovige is inderdaad als het ware door God ontvoert en nu ontwikkelt zich tussen de Ontvoerder en de ontvoerde een persoonlijke band, sterker nog, een liefdesrelatie. Het enige is dat de gelovige nu niet meer vastzit, maar vrijwillig blijft zitten waar 'ie zit. En dat nog doorheeft ook! Het moet niet gekker worden ;)

Als ik het OT lees dan lees ik juist een soort van ontvoering van een loverboy. Die het meisje eerst voor van alles en nog wat uitmaakt, zodat het zelfvertrouwen afbrokkelt en het meisje compleet afhankelijk is van die loverboy. Dit lees je overigens ook wel in het NT, waarin men beweert dat de mens uit zichzelf niks goed kan doen en alles wat de mens doet DUS uit God moet komen.

Heeft, naar mijn mening, echt helemaal niks met liefde te maken. Het is zelfs een karikatuur van liefde.

Kun je met smiley's komen wat je wilt, maar ik vind het bizar dat mensen anno 2022 er nog in trappen.

Op 18-5-2022 om 12:11 zei Hetairos:

Nou nee, hier sla je de plank volledig mis. Maar ja, je bent ook totaal onwetend als het om de gedachten van God gaat.

Ik ken de Bijbel van haver tot gort. Zelfs vandaag de dag nog lees ik de Bijbel (als ik bij familie ben) en ik lees Jesaja en Jeremia. Als je dan leest wat de joodse god allemaal zegt, ik als atheist/agnost tril dan met mijn snorharen. En volgens de verhalen is het God die dan spreekt, dus ik ken wel degelijk de gedachten van God..

Dat hautaine ook "jij bent atheist/agnost dus je bent totaal onwetend over de gedachten van God"... Alsof jij die wel kent?

Op 18-5-2022 om 12:11 zei Hetairos:

Hoeft niet, hoor. Als je door God gevonden en ontvoert bent, mag je zitten aan Zijn rijk gedekte tafel in Zijn Koninkrijk en kun je opgroeien tot een zoon van God, die de aarde zal beërven. Dus heb met ons maar geen medelijden. Uiteindelijk komt het voor ons allemaal wel meer dan goed.

Ik heb medelijden met degenen die zich juist niet in dat Koninkrijk bevinden. Dat komt omdat ook ik me eens buiten bevond. Ik weet dus waar ik vandaan kom. Het punt is, dat je dat alleen maar ziet, als je eenmaal binnen bent. Tot die tijd heb je geen idee wat je mist. Maar ook dat is een vorm van genade.

Ach, je bent een "wedergeboren" christen? Die zijn het ergst wat betreft "ik weet het en anderen niet". Nu kan ik jouw schrijven wat beter plaatsen..

Dat jij de Aarde zal beerven is overigens ook een dogma/leerstelling. Het bewijs is er niet. Dus een beetje nederiger mag wel.

bewerkt door Foppe86
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Foppe86:

Waarom is het per definitie waar als je het niet kan ontkrachten?

Ik heb het over stellingen en argumenten. Dan valt er alleen iets te ontkrachten met goede argumenten en niet met drogredenen. Als de stelling is, dat God niet kan liegen, valt de stelling alleen maar te ontkrachten als je aantoont dat God dat wel doet. Zolang je dat echter niet kunt, is de stelling per definitie waar.

Citaat

Ga je zo ook om met andere heilige boeken?

Ik ken geen heilige boeken.

Citaat

In de bijbel staan zaken, maar niet alles wat God doet (als hij bestaat) staat erin.

Je punt?

Citaat

Het zijn ook meest verhalen.

Je punt?

Citaat

Doet me een beetje denken aan het idee dat Jezus zondeloos was, terwijl er maar weinig in de Bijbel staat over Jezus, dus men moet het maar in geloof aannemen.

De Bijbel vertelt mij dat Jezus zonder zonde was. Dat je dat echter voor waar moet aannemen, is inderdaad correct.

40 minuten geleden zei Foppe86:

En als jij je wat meer in andersdenkenden zou verplaatsen zou je er ook niks mee kunnen?

Dit is een nietszeggende opmerking.

Citaat

Hoezo maakt juist Jezus het karakter van God bekend?

De Bijbel vertelt mij dat. Sterker nog, buiten Hem zal niemand iets van Gods karakter leren kennen.

Citaat

Komt nog bij dat Jezus veel strenger in de leer was "u is gezegd...., maar....". Hij heeft de wet nog veel strenger gemaakt.

Dat maakt voor jou in elk geval niet uit. Hoe ík daar mee omga is mijn zaak en gaat jou in feite niets aan.

40 minuten geleden zei Foppe86:

Tevens bewijs God helemaal niets door geloof. Je gelooft eerst iets en dat bewijst God dan. Dat is een beetje de kar voor het paard spannen wat mij betreft.

Nee, hoor. God bewijst dat wat ik geloof door het te bevestigen. Hij zet als het ware hoogstpersoonlijk zijn handtekening onder het document. Ik kan me echter voorstellen, dat dit volledig boven jouw pet gaat.

40 minuten geleden zei Foppe86:

Datzelfde geldt voor mij voor die schrijver van Hebreeeuwen. Je moet eerst dingen geloven..

Nee, de Hebreeënschrijver zegt precies wat ik ook zeg: "Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet". Hij zegt: 'geloof is een zekerheid en een bewijs'. Maar ook hier kan ik me voorstellen, dat dit boven je pet gaat.

55 minuten geleden zei Foppe86:

Als ik het OT lees dan lees ik juist een soort van ontvoering van een loverboy. Die het meisje eerst voor van alles en nog wat uitmaakt, zodat het zelfvertrouwen afbrokkelt en het meisje compleet afhankelijk is van die loverboy. Dit lees je overigens ook wel in het NT, waarin men beweert dat de mens uit zichzelf niks goed kan doen en alles wat de mens doet DUS uit God moet komen.

Je punt?

55 minuten geleden zei Foppe86:

Heeft, naar mijn mening, echt helemaal niks met liefde te maken. Het is zelfs een karikatuur van liefde.

Is het wel eens in je hoofd opgekomen, dat je er wellicht niets van begrijpt, omdat je inzicht te kort komt?

55 minuten geleden zei Foppe86:

Kun je met smiley's komen wat je wilt, maar ik vind het bizar dat mensen anno 2022 er nog in trappen.

Dit is eveneens een inhoudsloze opmerking.

57 minuten geleden zei Foppe86:

Ik ken de Bijbel van haver tot gort.

Ja, misschien is dat zo, maar dat kan ik niet beoordelen. Je begrijpt er in ieder geval geen jota van.

Citaat

Zelfs vandaag de dag nog lees ik de Bijbel (als ik bij familie ben) en ik lees Jesaja en Jeremia. Als je dan leest wat de joodse god allemaal zegt, ik als atheist/agnost tril dan met mijn snorharen. En volgens de verhalen is het God die dan spreekt, dus ik ken wel degelijk de gedachten van God..

Is het wel eens in je hoofd opgekomen, dat je er wellicht niets van begrijpt, omdat je inzicht te kort komt?

57 minuten geleden zei Foppe86:

Dat hautaine ook "jij bent atheist/agnost dus je bent totaal onwetend over de gedachten van God"... Alsof jij die wel kent?

Inderdaad (2 x).

1 uur geleden zei Foppe86:

Ach, je bent een "wedergeboren" christen? Die zijn het ergst wat betreft "ik weet het en anderen niet". Nu kan ik jouw schrijven wat beter plaatsen..

Inderdaad. 'k Kan het niet helpen. Ben zo opnieuw geboren.

1 uur geleden zei Foppe86:

Dat jij de Aarde zal beerven is overigens ook een dogma/leerstelling. Het bewijs is er niet. Dus een beetje nederiger mag wel.

Maar ik heb wel het geloof waar Hebreeën ook over spreekt. Dus ach...

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Ik heb het over stellingen en argumenten. Dan valt er alleen iets te ontkrachten met goede argumenten en niet met drogredenen. Als de stelling is, dat God niet kan liegen, valt de stelling alleen maar te ontkrachten als je aantoont dat God dat wel doet. Zolang je dat echter niet kunt, is de stelling per definitie waar.

God kennen we alleen maar uit bepaalde boeken. Geen wonder dat we niet kunnen weten of God kan liegen. We weten ook niet of God dit niet kan. Het is een dogma.

Tevens staan er genoeg tegenstrijdigheden in de Bijbel en als God de Bijbel zou hebben geinspireerd dan liegt God daar.

1 uur geleden zei Hetairos:

Ik ken geen heilige boeken.

Je kent wel de Bijbel die je de status van heilig boek geeft.

1 uur geleden zei Hetairos:

Je punt?

Dat je dus niet kan weten of God liegt. Wie weet liegt God wel altoos, alleen niet in de Bijbel?

1 uur geleden zei Hetairos:

Je punt?

Dat je via de verhalen niet kan weten of God wel of niet liegt.

1 uur geleden zei Hetairos:

De Bijbel vertelt mij dat Jezus zonder zonde was. Dat je dat echter voor waar moet aannemen, is inderdaad correct.

Nou dan, dan is het een dogma. Je kan via verhalen nou eenmaal niets bewijzen over een persoon.

1 uur geleden zei Hetairos:

Dit is een nietszeggende opmerking.

Het is een beetje moeilijk als je mijn antwoorden zo in stukjes knipt, ik raakte de context kwijt. Maar nu ik de context weer heb, het is geen nietszeggende opmerking. Het gaat over  "Door het geloof bewijst God dat Hij niet liegt. De waarheid van jouw stelling wordt dus door het geloof ontkracht, oftewel als niet-waar aangetoond."

Iemand die niet gelooft heeft hier helemaal niks aan.. Geloof is geloof, en het bewijst niks.

1 uur geleden zei Hetairos:

De Bijbel vertelt mij dat. Sterker nog, buiten Hem zal niemand iets van Gods karakter leren kennen.

Dat is dus een dogma. Je kan net zo goed respect hebben voor Mohammed, Boeddha, Krishna of welke grote leraar ook. Dat Jezus God aantoont is een beetje "wc-eend adviseert wc-eend". De Bijbel zal zichzelf wel in de voeten schieten als het zegt "Boeddha wijst op God, lees het maar in een ander boekwerk".

1 uur geleden zei Hetairos:

Dat maakt voor jou in elk geval niet uit. Hoe ík daar mee omga is mijn zaak en gaat jou in feite niets aan.

Wat is dit nou weer voor opmerking?

1 uur geleden zei Hetairos:

Nee, hoor. God bewijst dat wat ik geloof door het te bevestigen. Hij zet als het ware hoogstpersoonlijk zijn handtekening onder het document. Ik kan me echter voorstellen, dat dit volledig boven jouw pet gaat.

Dat klopt, net zoals een ronde vierkant. Gaat ook mijn pet te boven..

1 uur geleden zei Hetairos:

Nee, de Hebreeënschrijver zegt precies wat ik ook zeg: "Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet". Hij zegt: 'geloof is een zekerheid en een bewijs'. Maar ook hier kan ik me voorstellen, dat dit boven je pet gaat.

Net zoals een vierkant rondje, en een rond vierkantje. Gaat allemaal mijn pet te boven..

De hebreeenschrijver en schrijvers van andere boeken uit de Bijbel schrijven zoveel. Maakt het nog niet waar(d) natuurlijk.

2 uur geleden zei Hetairos:

Je punt?

Dat je een dom idee hebt van relatie, en van liefde. Naar mijn idee praat je mensen na, vooral uit de Bijbel. Mensen die al een vreemd wereldbeeld en mensbeeld hebben. Mensen die er neutraal in staan zien dat de relatie ongezond is en dat de mens teveel leunt op God. Omdat de mens is wijsgemaakt niks waard te zijn en dat alles wat God doet genade is..Dat bedoel ik al een tijd met stockholmsyndroom.

2 uur geleden zei Hetairos:

Is het wel eens in je hoofd opgekomen, dat je er wellicht niets van begrijpt, omdat je inzicht te kort komt?

Het is 2 keer in mijn hoofd opgekomen. Daarna heb ik dat idee snel uit mijn hoofd gezet.

2 uur geleden zei Hetairos:

Dit is eveneens een inhoudsloze opmerking.

 

2 uur geleden zei Hetairos:

Ja, misschien is dat zo, maar dat kan ik niet beoordelen. Je begrijpt er in ieder geval geen jota van.

 

Ook dat laatste kan je niet beoordelen. Misschien begrijp jij het niet? En begrijpen gelovigen het niet? Omdat ze verliefd zijn op God, en dan vertroebelt het oordeel.

2 uur geleden zei Hetairos:

Is het wel eens in je hoofd opgekomen, dat je er wellicht niets van begrijpt, omdat je inzicht te kort komt?

Het is drie keer in mijn hoofd opgekomen, maar ik het het idee daarna snel uit mijn hoofd gezet.

 

2 uur geleden zei Hetairos:

Inderdaad (2 x).

Beide zijn vooroordeel. Is ook vrij logisch. Er zijn weinig gelovigen die denken dat "ik snap er niks van, ik geloof gewoon". De meeste gelovigen denken dat zij toevallig een lijntje met boven hebben.

2 uur geleden zei Hetairos:

Inderdaad. 'k Kan het niet helpen. Ben zo opnieuw geboren.

Dan moet je nog een keer geboren worden, een beetje nederiger of zo.

 

2 uur geleden zei Hetairos:

Maar ik heb wel het geloof waar Hebreeën ook over spreekt. Dus ach...

Leuk voor jou, maar die schrijver is dood. Dus ook voor die schrijver is het geloof dat hij ooit de Aarde mag beerven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Hetairos:

Petrus schrijft aan de gemeenten en noemt bepaalde streken of gewesten met name. Paulus deed precies hetzelfde. Omdat ze wisten dat hun brieven werden doorgegeven. Misschien noemt Petrus hen vreemdelingen, omdat ze ook verstrooid waren. In de tijd dat Petrus zijn brief schreef, werd de gemeente al vervolgt. 

Ik ben het met je eens, dat je Heilige Geest je invoegt IN dé Uitverkorene, Jezus Christus. Maar de heiliging die vervolgens plaatsvindt is een proces. Zoals ik ook al aan Sjako schreef, betekent heiliging apart zetten. Je zou daarom kunnen zeggen, we zijn geheiligd in Christus en nu leert de Heilige Geest ons als zodanig te gedragen.

Hetzelfde geldt voor de reiniging van zonden. Ook dat is een proces. In Christus zijn alle zonden ons vergeven en nu leert de Heilige Geest ons als 'zonder zonde' te gedragen (zie ook Hebreeën 10:15-18). Het leven in Christus is als een wandeling naar huis; we weten waarnaar we onderweg zijn en zolang we ons aan Christus verbinden weten we ook zeker dat we ook thuis komen.

Ik las eens op een poster: "Ga je mee op weg naar het huis van de Vader? Jezus weet de weg."

Het Prisma woordenboek Nederlands geeft als betekenis voor heilig: "zonder zonde". Dat is de definitie die ik hanteer. In de kerk heb ik geleerd dat het "apart zetten" betekent maar "zonder zonde" lijkt mij accurater. Heiliging en gereinigd worden van zonden worden dan hetzelfde woord.
Om van een proces te spreken vind ik lastig. Ik zie wel een noodzaak tot herhaling. Immers kunnen wij steeds terugvallen in dezelfde zonde maar wij kunnen ook steeds gereinigd worden daarvan door het bloed van Jezus: (1 Johannes 1:9) "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.". Dat zie ik dan als een proces.
Het gedeelte in Heb 10;15-18 heb ik gelezen en is zeer verhelderend. Nu begrijp ik wat jij bedoelt."

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Barnabas:

Om van een proces te spreken vind ik lastig. Ik zie wel een noodzaak tot herhaling. Immers kunnen wij steeds terugvallen in dezelfde zonde maar wij kunnen ook steeds gereinigd worden daarvan door het bloed van Jezus: (1 Johannes 1:9) "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.". Dat zie ik dan als een proces.
Het gedeelte in Heb 10;15-18 heb ik gelezen en is zeer verhelderend. Nu begrijp ik wat jij bedoelt."

Misschien kan ik nog wijzen op het volgende citaat: 

  • Romeinen 6:22 (NBG1951) "Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven".

Hier wordt bondig dat proces en het resultaat benoemd: 1. Vrijgemaakt van de zonde (of in beginsel apart gezet, dus geheiligd, 2. In dienst van God gekomen (dat is de nieuwe weg, die nu wordt bewandelt), 3. Als vrucht uw heiliging en als einde het eeuwig leven (het resultaat van een leven in dienst van God).

Ik zou nog kunnen opmerken dat we dat eeuwige leven dus al kunnen verwerven, vóórdat ons natuurlijke lichaam sterft. Eeuwig is dan primair een aanduiding van kwaliteit en secundair van tijd. Overigens ben ik van mening dat het Nieuwe Testament 'eeuwig leven' altijd in deze zin gebruikt. 

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hetairos:

Misschien kan ik nog wijzen op het volgende citaat: 

  • Romeinen 6:22 (NBG1951) "Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven".

Hier wordt bondig dat proces en het resultaat benoemd: 1. Vrijgemaakt van de zonde (of in beginsel apart gezet, dus geheiligd, 2. In dienst van God gekomen (dat is de nieuwe weg, die nu wordt bewandelt), 3. Als vrucht uw heiliging en als einde het eeuwig leven (het resultaat van een leven in dienst van God).

Ik zou nog kunnen opmerken dat we dat eeuwige leven dus al kunnen verwerven, vóórdat ons natuurlijke lichaam sterft. Eeuwig is dan primair een aanduiding van kwaliteit en secundair van tijd. Overigens ben ik van mening dat het Nieuwe Testament 'eeuwig' altijd in deze zin gebruikt. 

Daar moet ik eens over nadenken. Bedankt voor de moeite.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid