Spring naar bijdragen

Jezus, één van God's Zonen.


Aanbevolen berichten

32 minuten geleden zei sjako:

Lucepedia, een theologische encyclopedie zegt het ook.

Voor de formulering van zijn proloog greep Johannes in eerste instantie terug op de Joodse traditie, niet alleen op de sprekende, scheppende God in Genesis, maar ook op het eeuwige woord, DBR JHWH (vgl. Logos: Philo van Alexandrië). Waarschijnlijk is de Logos van Johannes ook beïnvloed door de oudtestamentische, pre-existerende Wijsheid van God, waardoor de wereld werd gemaakt (Wijsheid 6:9 - 7:27; Spreuken 8:23; Sirach 1:4; 24:9).

We praten volkomen langs elkaar heen. Laat maar verder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 181
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Even enkele teksten waaruit de hemelse roeping van alle kinderen van God blijkt en niet slechts voor een handjevol gelovigen die zijn verzameld in een kaste: 1 Cor 15:46-49 (NBG1951) Doch het gee

M.i zijn de Vader als de Zoon en de Heilige geest waarachtig God.  Ook al begrijp ik het niet perfect toch geloof ik dat deze drie als God bij het heilsplan betrokken zijn.  

En wat dacht je hiervan? Openbaring 21:1-5 (NBG1951) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik

Op 21-2-2022 om 14:11 zei Hermanos2:

Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof niet dat Hij God zelf is. Jezus geeft zelf aan dat Hij niet alles weet wat God weet. Hij bidt tot God, Zijn Vader. Bij Jezus' doop zegt God: 'Dit is mijn Zoon!' Diezelfde bevestiging geeft Hij tijdens de Transfiguratie. God en Jezus functioneren als een eenheid. Maar het concept 3-1heid is voor mij een stap te ver. Ik zie er veel verschillende definities van. Dat doet mij vermoeden dat het voor velen een andere betekenis heeft.

In het Oude Testament lees ik regelmatig over Sons of God. Voordat God begint met het scheppen van hemel en aarde wenst Hij zich Zonen. Dit zijn geen gecreëerde wezens zoals de mens maar 'afsplitsingen' van God zelf. Vergelijk het met een emmer water uit een oceaan. Die heeft alle chemische eigenschappen van die oceaan maar is geen oceaan. God is hier de oceaan waaruit de emmers water genomen worden. Dit zijn de Sons of God. Jezus en satan (die op dat moment nog niet satan is) zijn beiden Sons of God.

Dit zie ik anders. Satan is wel door God geschapen. Dat zijn afsplitsingen. De engelen en mensen zijn de zelfde wezens. Krijg echter op basis van de Schrift de indruk (Johannes 1) dat Jezus als het Woord van God al bij God was voor eeuwig. Hij is Melchizedek die geen begin en geen einde heeft.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:

Ok duidelijk. Maar waarom heeft de Bijbel het dan over een Duizend jarig Rijk hier op aarde? Ik denk dat we hier op aarde ook een opstandingslichaam krijgen. Door Gods Geest zijn we straks allrmaal één of je nu op aarde bent of in de hemel. 

Dat klopt. Openbaring spreekt er van dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. De hemel is de geestelijke dimensie en de aarde de materiële. Het wordt dus weer als het paradijs waar Adam en Eva bij God waren op aarde. God wandelde in de tuin. Ook Jezus was op aarde en tegelijk was Hij in de hemel. De hemel is waar Gods wil gedaan wordt, of dat nu op aarde is of tussen de sterren. Dat is de oplossing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gaitema:

De engelen en mensen zijn de zelfde wezens.

Zie je dat echt zo? 

11 uur geleden zei Gaitema:

Krijg echter op basis van de Schrift de indruk (Johannes 1) dat Jezus als het Woord van God al bij God was voor eeuwig. Hij is Melchizedek die geen begin en geen einde heeft.

Je schrijft, mijn inziens, terecht: "dat Jezus als het Woord van God al bij God was voor eeuwig". Maar zie jij het ook zo, dat Jezus lijfelijk, als geestelijk wezen, al bij God was voor eeuwig? Daar komt namelijk de gedachte vandaan die bij het WTG wordt verdedigd, dat Jezus en de engel Michaël één en dezelfde zijn. Met dat laatste ben ik het overigens niet eens.

Licht jouw opmerking eens wat meer toe, Gaitema?

19 uur geleden zei sjako:

Maar waarom heeft de Bijbel het dan over een Duizend jarig Rijk hier op aarde?

Waar heeft de Bijbel het over een 1000-jarig rijk 'op aarde'? Er wordt zelfs niet gesproken over een 'rijk'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Barnabas:

De hemel is de geestelijke dimensie en de aarde de materiële. Het wordt dus weer als het paradijs waar Adam en Eva bij God waren op aarde.

Waar zie je de 'geestelijke dimensie' in het leven van Adam en Eva in de hof in Eden? 

Denk je echt, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een terugkeer impliceert naar de situatie, zoals Adam en Eva die in de hof ervoeren? 

Leg dat eens wat nader uit, Barnabas.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Volgens Elia werd hij met zijn menselijk lichaam opgenomen in de hemel.

Nee hoor. Elia stierf niet op dat moment. Elisa rouwde niet om Elia. Een aantal jaar daarna is Elia nog in leven en als profeet werkzaam bij de koning van Juda. Elia schreef koning Joram nog een brief dat Jehovah hem veroordeeld. 2Kr 21:12-15

Joh 3:13 zegt dat er niemand naar de hemel is opgevaren behalve Jezus.

13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen behalve hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon. 

12 uur geleden zei Gaitema:

Melchizedek die geen begin en geen einde heeft.

Melchizedek heeft wel een begin en eind gehad. Melchizedek wordt met Jezus vergeleken omdat hij net als Jezus koning en priester was.

1 uur geleden zei Hetairos:

Je schrijft, mijn inziens, terecht: "dat Jezus als het Woord van God al bij God was voor eeuwig"

Johannes heeft het al over ‘In het begin’. Dus is er een begin geweest van het Woord. Spreuken 8 kan je als een parallelle tekst zien. Spreuken 8:22 heeft het ook over een begin

Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden.  23 In het verre verleden ben ik aangesteld, vanaf het begin, vanaf tijden eerder dan de aarde.  24 Ik werd voortgebracht toen er nog geen diepe wateren waren, toen er geen bronnen waren, overlopend van water.  25 Voordat de bergen waren neergezet, vóór de heuvels, werd ik voortgebracht, 26 toen hij de aarde en haar velden nog niet had gemaakt, toen de eerste kluit grond er nog niet was.  27 Toen hij de hemel maakte, was ik daar, toen hij de horizon aftekende op het watervlak, 28 toen hij daarboven de wolken plaatste, toen hij de bronnen van de waterdiepte vestigde, 29 toen hij grenzen stelde aan de zee zodat het water zijn gebod niet zou overschrijden, toen hij de fundamenten van de aarde legde, 30 toen was ik naast hem als een meesterwerker.  Ik was degene op wie hij bijzonder gesteld was, elke dag weer. Ik was altijd vrolijk bij hem.

Spreuken heeft het over de Wijsheid. Dat is ongeveer hetzelfde begrip als het Woord. In vers 22 staat duidelijk dat de Wijsheid, Jezus, is voortgebracht als eerste van Zijn werken. Jezus was de Meesterwerker van de schepping (vers 30).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Denk je echt, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een terugkeer impliceert naar de situatie, zoals Adam en Eva die in de hof ervoeren? 

Dat was toch het voornemen van God? Als God geen paradijs had gewild dan had Hij die ook niet gemaakt. Als God een voornemen heeft dan zal Hij die uitvoeren, linksom of rechtsom. Jesaja 56:11 is daar duidelijk in 

zal het woord zijn dat uit mijn mond komt.  Het zal niet zonder resultaat bij me terugkomen, maar het zal beslist mijn wil uitvoeren en het zal zeker het doel bereiken waarvoor ik het uitstuur.

Ik vind het ook duidelijk uitkomen dat God direct na de zondeval met een oplossing kwam, de moederprofetie. Daar heeft God het niet over dat mensen naar de hemel moesten gaan of naar een hel. Hij zou een zaad uit de vrouw, Gods organisatie, sturen als oplossing. Hij zal in de hiel getroffen worden, maar de slang, satan, in de kop vermorzeld worden. 

Daarnaast zijn er veel profetieën over de herstelde aarde. Bijv Psalm 37:11 De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Hetairos:

Denk je echt, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een terugkeer impliceert naar de situatie, zoals Adam en Eva die in de hof ervoeren? 

Dat was toch het voornemen van God? Als God geen paradijs had gewild dan had Hij die ook niet gemaakt

Dat vraag ik niet. En ook de rest van jouw reactie is totaal niet relevant.

Ik hoop echt, dat @Gaitema nu niet de indruk krijgt, dat mijn vraag aan hem nu door jou is beantwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Waar heeft de Bijbel het over een 1000-jarig rijk 'op aarde'? Er wordt zelfs niet gesproken over een 'rijk'.

Openbaring 20 is daar toch wel duidelijk in.

En ik zag tronen, en degenen die erop zaten kregen autoriteit om te oordelen. Ik zag de zielen van hen die terechtgesteld waren omdat ze getuigenis hadden gegeven van Jezus en hadden gesproken over God, en van hen die het wilde beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die niet het merkteken op hun voorhoofd of op hun hand hadden gekregen. Ze kwamen tot leven en regeerden als koningen met de Christus, 1000 jaar lang.  5 (De andere doden kwamen pas tot leven toen de 1000 jaar voorbij waren.) Dit is de eerste opstanding.  6 Gelukkig en heilig is iedereen die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar ze zullen priesters van God en van de Christus zijn en ze zullen de 1000 jaar met hem als koningen regeren.

Wat is een koning zonder Rijk? Een koning heeft onderdanen, ministers en een land anders heeft het niet zoveel zin om koning te zijn. Je kan de 144.000 zien als de ministers van de Koning. Het is een hemels Koninkrijk omdat het vanuit het Nieuwe Jeruzalem wordt bestuurd. Het is ook na Jezus werderkomst. Openbaring 21 heeft het over aardse toestanden. De dood zal niet meer zijn. In de hemel is nooit dood geweest en God is ook bij de mensen.

3 minuten geleden zei Hetairos:

En ook de rest van jouw reactie is totaal niet relevant.

Dat is het wel, maar dat wil je blijkbaar niet zien omdat het niet past in jou gedachtengang.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Hetairos:

Waar heeft de Bijbel het over een 1000-jarig rijk 'op aarde'? Er wordt zelfs niet gesproken over een 'rijk'.

Openbaring 20 is daar toch wel duidelijk in.

Je concludeert voorbarig, want je begrijpt niet wat de vraag is:

Waar staat dat het 1000-jarig rijk zich 'op aarde' bevindt? En er IS toch geen sprake van een 'rijk'? En wat dacht je in dat verband van een Koning en z'n regering in ballingschap?

Je bent nog altijd niet in staat om buiten jouw vastgespijkerde denkkader te denken, Sjako.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Waar zie je de 'geestelijke dimensie' in het leven van Adam en Eva in de hof in Eden? 

Denk je echt, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een terugkeer impliceert naar de situatie, zoals Adam en Eva die in de hof ervoeren? 

Leg dat eens wat nader uit, Barnabas.

De geestelijke dimensie is dat er geen zonde was en dat Adam en Eva een ongestoorde relatie met God hadden waarbij alles perfect was. Dat is de hemel op aarde. De nieuwe situatie zal er ook één zijn zonder zonde en in relatie met God zelf. Openbaring spreekt daarbij van een nieuwe aarde. Alle elementen van het paradijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Waar staat dat het 1000-jarig rijk zich 'op aarde' bevindt? En er IS toch geen sprake van een 'rijk'? En wat dacht je in dat verband van een Koning en z'n regering in ballingschap?

Vraag me af of je mn antwoordt wel leest. De opstanding vind plaats op aarde dus het 1000 jarig Rijk moet wel op aarde zijn. Ik heb je voorbeelden gegeven. Zeker als je het in context zet met hoofdstuk 21 van Openbaring zie je dat het op aarde is. 
Mattheus 13:39 laat het ook zien.

De vijand die het onkruid zaaide, is de Duivel. De oogst betekent het einde van een tijdperk, en de oogsters zijn engelen.  40 Zoals het onkruid wordt verzameld en verbrand, zo zal het ook gaan aan het einde van het tijdperk.  41 De Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen alle struikelblokken en iedereen die wetteloos leeft, uit zijn Koninkrijk verzamelen  42 en in de brandende oven gooien. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden.  43 In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder als de zon stralen in het Koninkrijk van hun Vader. Laat iedereen die oren heeft, goed luisteren.

Hier staat dus dat Jezus met Zijn engelen alle kwaaddoeners verwijderd uit Zijn Koninkrijk. Waar is dat Koninkrijk? Mattheus 13:38 zegt: de akker is de wereld.

Dus Zijn Koninkrijk is op de akker, de wereld. Waar is de wereld? Niet in de hemel, maar hier op aarde.

2 uur geleden zei Hetairos:

Je bent nog altijd niet in staat om buiten jouw vastgespijkerde denkkader te denken, Sjako.

Ik ken er nog één.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-2-2022 om 14:11 zei Hermanos2:

Daarna begint God de schepping met de woorden: Let US create.... De Sons of God zijn dus geen geschapen wezens maar van hetzelfde als God. Dus goddelijk.

Hoe kom je aan het idee dat de engelen uit God zijn zoals water uit een oceaan? De gedachte: "Daarna komt: Let us create..." veronderstelt dat de engelen toen al bestonden. Waaruit blijkt dat?

Namelijk heb is deze gedachte nieuw voor mij.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Barnabas:

De geestelijke dimensie is dat er geen zonde was en dat Adam en Eva een ongestoorde relatie met God hadden waarbij alles perfect was. Dat is de hemel op aarde. De nieuwe situatie zal er ook één zijn zonder zonde en in relatie met God zelf. Openbaring spreekt daarbij van een nieuwe aarde. Alle elementen van het paradijs.

Zoals ik het zie, is er in de hof van Eden helemaal geen sprake van een geestelijke dimensie. Daarnaast is het maar de vraag of Adam en Eva een ongestoorde relatie met God hadden, want óók de satan was in de hof aanwezig en het eerste dat hij deed was God ter discussie stellen. Dat zou ik nu niet direct een ongestoorde relatie noemen. Dan hadden Adam en Eva geen van beiden een verheerlijkt lichaam en dat is toch ook wel een kenmerk wat bij een nieuwe hemel en aarde hoort.

Volgens mij kun je de hof in Eden, beter zien als een beeld voor de huidige situatie, die er is sinds Christus' overwinning op de dood. Christus is de nieuwe Adam, die Zijn Eva, op dit moment leert, van de boom van kennis af te blijven. Er is dus een boom van kennis, een boom des levens, een Adam (Jezus) en een mensheid. Het verschil is echter, dat zich binnen die mensheid een gelovige Eva bevindt, de Gemeente, die is geroepen om te getuigen. Die mensheid bestaat namelijk ook nog voor een belangrijk deel uit de oude Eva. Het getuigenis is bedoeld, om zovelen, die God er nog toe roepen zal, te verlokken om ook deel uit te gaan maken van die reeds verloste Eva.

Naar mijn mening is dat de situatie waarin de hele mensheid zich op dit moment bevindt.

PS: De hof in Eden was een ommuurde tuin, waar het leven nog niet bedorven was. Maar van een leven, dat geschikt is voor de eeuwigheid is, was geen sprake. Daarvoor moesten Adam en Eva eerst eten van de boom des levens, maar toen ze voor die andere boom kozen, hadden ze de kans op eeuwig leven verspeeld. Tot aan Christus dan, natuurlijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Hetairos:

Zoals ik het zie, is er in de hof van Eden helemaal geen sprake van een geestelijke dimensie. Daarnaast is het maar de vraag of Adam en Eva een ongestoorde relatie met God hadden, want óók de satan was in de hof aanwezig en het eerste dat hij deed was God ter discussie stellen. Dat zou ik nu niet direct een ongestoorde relatie noemen. Dan hadden Adam en Eva geen van beiden een verheerlijkt lichaam en dat is toch ook wel een kenmerk wat bij een nieuwe hemel en aarde hoort.

Volgens mij kun je de hof in Eden, beter zien als een beeld voor de huidige situatie, die er is sinds Christus' overwinning op de dood. Christus is de nieuwe Adam, die Zijn Eva, op dit moment leert, van de boom van kennis af te blijven. Er is dus een boom van kennis, een boom des levens, een Adam (Jezus) en een mensheid. Het verschil is echter, dat zich binnen die mensheid een gelovige Eva bevindt, de Gemeente, die is geroepen om te getuigen. Die mensheid bestaat namelijk ook nog voor een belangrijk deel uit de oude Eva. Het getuigenis is bedoeld, om zovelen, die God er nog toe roepen zal, te verlokken om ook deel uit te gaan maken van die reeds verloste Eva.

Naar mijn mening is dat de situatie waarin de hele mensheid zich op dit moment bevindt.

PS: De hof in Eden was een ommuurde tuin, waar het leven nog niet bedorven was. Maar van een leven, dat geschikt is voor de eeuwigheid is, was geen sprake. Daarvoor moesten Adam en Eva eerst eten van de boom des levens, maar toen ze voor die andere boom kozen, hadden ze de kans op eeuwig leven verspeeld. Tot aan Christus dan, natuurlijk. 

De bedoeling is de hof voordat Adam en Eva verleidt werden. Zij kregen de opdracht om zich te vermenigvuldigen en de aarde vol te maken. Daarbij hadden zij gezag over de slang moeten uitoefenen en moeten verhinderen dat zij verleidt werden. Want voordat de slang kwam kregen zij de opdracht over de dieren te heersen. Zij waren dus in de hemel en de geestelijke dimensie is dat God zijn Geest in de mens had ingeblazen waardoor de mens een geestelijk wezen werd. Net als de slang die bezeten was door de satan. Maar Adam en Eva hadden hem terecht moeten wijzen zoals God gedaan had en dan was het paradijs gebleven zoals het was.

De huidige situatie ontstond doordat zij de slang serieus namen. Eva werd verleidt en daarna Adam en daarna iedereen behalve Jezus. Voor een deel zoekt de mens God en voor een deel niet. Ook individueel waardoor wij een oude natuur hebben en een goddelijke die Christus, of Jehovah, blijft erkennen zoals David dat deed. Ook profeten erkenden Jehovah en gehoorzaamden aan zijn stem, zij profeteerden in zijn naam. Maar niet allen deden dat.

Volgens mij is het heel normaal dat Adam en Eva van de boom des levens moesten eten om te blijven leven. Dat zal op de nieuwe aarde ook zo zijn. Ik zie geen conflict met het goddelijke omdat het normaal is voor de mens om een lichaam te hebben en dat lichaam wordt gevoed door voeding. Anders sterft hij. De boom des levens bevatte waarschijnlijk een chemisch element dat nodig was om sterven te voorkomen. Zonder dat ontbrak er wat dat absoluut noodzakelijk was. 

Waarom zou het verheerlijkt lichaam anders zijn dan dat van Adam en Eva voor de zondeval? Jezus had ook een lichaam en werd verheerlijkt door de Vader. Omdat Hij één was met zijn lichaam manifesteerde zich dat door Zijn lichaam. Jezus kwam om herstel voor de mens te bewerken en daarom kunnen wij een nieuw lichaam krijgen. Een verheerlijkt lichaam. Maar dat lichaam zal een normaal menselijk lichaam zijn maar dan zonder gebrek zoals Adam en Eva dat hadden. Hun lichaam was niet aangetast door de zonde en zo zal het ook met ons zijn wanneer wij in de hemel met Jezus zijn.

 

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei sjako:

Lucepedia, een theologische encyclopedie zegt het ook.

Voor de formulering van zijn proloog greep Johannes in eerste instantie terug op de Joodse traditie, niet alleen op de sprekende, scheppende God in Genesis, maar ook op het eeuwige woord, DBR JHWH (vgl. Logos: Philo van Alexandrië). Waarschijnlijk is de Logos van Johannes ook beïnvloed door de oudtestamentische, pre-existerende Wijsheid van God, waardoor de wereld werd gemaakt (Wijsheid 6:9 - 7:27; Spreuken 8:23; Sirach 1:4; 24:9).

Het Hebreeuws kent het woord DBR (daabar) maar ook het woord CHoCHMaH dat wijsheid betekent. Het Woord maakte de schepping met wijsheid. Zoals een meesterbeeldhouwer een beeld met wijsheid kan maken. Zo is er een maker en een eigenschap waarmee hij het maakt.

Er wordt in Johannes ook gezegd dat het woord God was. Dat wordt alleen van het woord gezegd en niet van wijsheid. Er staat wel God is liefde en God is licht maar alleen van het woord staat het andersom. Het woord was God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Barnabas:

Volgens mij is het heel normaal dat Adam en Eva van de boom des levens moesten eten om te blijven leven. Dat zal op de nieuwe aarde ook zo zijn. Ik zie geen conflict met het goddelijke omdat het normaal is voor de mens om een lichaam te hebben en dat lichaam wordt gevoed door voeding. Anders sterft hij. De boom des levens bevatte waarschijnlijk een chemisch element dat nodig was om sterven te voorkomen. Zonder dat ontbrak er wat dat absoluut noodzakelijk was. 

Nu wordt het me wat te vaag, Barnabas. Adam en Eva moesten niet van de boom de levens eten om te leven, maar om eeuwig te leven. Om gewoon te leven konden ze van elke vrucht eten die ze maar wilden. Je mist, denk ik, de symboliek van het verblijf in de hof, maar ook van de hof zelf.  

En dan 'de boom des levens bevatte waarschijnlijk een chemisch element dat nodig was om sterven te voorkomen'. Hoe verzin je het!

25 minuten geleden zei Barnabas:

Waarom zou het verheerlijkt lichaam anders zijn dan dat van Adam en Eva voor de zondeval? Jezus had ook een lichaam en werd verheerlijkt door de Vader. Omdat Hij één was met zijn lichaam manifesteerde zich dat door Zijn lichaam. Jezus kwam om herstel voor de mens te bewerken en daarom kunnen wij een nieuw lichaam krijgen. Een verheerlijkt lichaam. Maar dat lichaam zal een normaal menselijk lichaam zijn maar dan zonder gebrek zoals Adam en Eva dat hadden. Hun lichaam was niet aangetast door de zonde en zo zal het ook met ons zijn wanneer wij in de hemel met Jezus zijn.

Dat moet je nog maar eens lezen, wat Paulus er over zegt in de eerste brief aan de Korintiërs. Dan zie je waarschijnlijk dat het verheerlijkte lichaam helemaal niet zo 'normaal' is, als jij verwacht. Gelukkig niet, zo ik er aan toe willen voegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Volgens mij is het heel normaal dat Adam en Eva van de boom des levens moesten eten om te blijven leven.

Ik denk dat die boom symbolisch is. Stel dat Adam en Eva niet hadden gezondigd dan zouden er miljarden mensen van die ene boom moeten eten. Had wel een gigantische boom moeten zijn.

1 uur geleden zei Barnabas:

Waarom zou het verheerlijkt lichaam anders zijn dan dat van Adam en Eva voor de zondeval?

Voor de zondeval zal het niet veel anders zijn geweest denk ik. Ze stierven niet en wij straks ook niet. Na de zondeval zagen ze ineens dat ze naakt waren. Was er iets veranderd aan hun lichaam? Het zou zo maar kunnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Volgens mij is het heel normaal dat Adam en Eva van de boom des levens moesten eten om te blijven leven. Dat zal op de nieuwe aarde ook zo zijn. Ik zie geen conflict met het goddelijke omdat het normaal is voor de mens om een lichaam te hebben en dat lichaam wordt gevoed door voeding. Anders sterft hij. De boom des levens bevatte waarschijnlijk een chemisch element dat nodig was om sterven te voorkomen. Zonder dat ontbrak er wat dat absoluut noodzakelijk was.

Dat staat niet in Genesis. In Genesis staat "Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid."..

Dit is dus dat Adam en Eva van de boom des levens had moeten eten en dan eeuwig zou leven. Als ze slim waren geweest hadden ze het andersom gedaan. Eerst van de boom des levens eten en dan pas van de boom van de kennis van goed en kwaad. Er staat ook niet dat ze altijd van die boom moesten blijven eten, maar een keer. Waarom zou men bijvoorbeeld wel maar 1 keer van de boom van kennis hoeven te eten en niet 1 keer van de boom des levens? Mochten Adam en Eva wel iedere keer van de boom van de kennis moeten eten om die kennis te blijven behouden dan had God die kennis gewoon moeten uitzitten. Na een dag was het uitgewerkt en warne Adam en Eva weer even dom als eerder.

 

Sowieso lijkt me het verhaal van verschillende kanten rammelen.

 

 

21 minuten geleden zei sjako:

Ik denk dat die boom symbolisch is. Stel dat Adam en Eva niet hadden gezondigd dan zouden er miljarden mensen van die ene boom moeten eten. Had wel een gigantische boom moeten zijn.

Voor de zondeval zal het niet veel anders zijn geweest denk ik. Ze stierven niet en wij straks ook niet. Na de zondeval zagen ze ineens dat ze naakt waren. Was er iets veranderd aan hun lichaam? Het zou zo maar kunnen.

Dat staat er letterlijk, er was wat veranderd aan hun kennis. Net als kinderen die lange tijd onbeschaamd in hun nakie rondlopen, en in de puberteit ineens zich schamen voor hun lichaam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Foppe86:

Dat staat er letterlijk, er was wat veranderd aan hun kennis.

Ja ook, maar ook aan hun lichaam. Ze werden oud en stierven. Ze werden trouwens wel,ontzettend oud omdat ze dichter bij de volmaaktheid zaten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Ja ook, maar ook aan hun lichaam. Ze werden oud en stierven. Ze werden trouwens wel,ontzettend oud omdat ze dichter bij de volmaaktheid zaten.

Misschien waren ze sterfelijk maar nu kregen ze er kennis van? Waar was anders de boom des levens voor, als ze toch al niet konden sterven? Dit verhaal doet mij denken aan hoe de mens zelfbewustzijn verkreeg, dus symboliek niet letterlijk te nemen. Dieren en mensen zijn net zo stervelijk, maar wij weten ervan en dieren meestal niet.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:
20 uur geleden zei Dat beloof ik:

Volgens Elia werd hij met zijn menselijk lichaam opgenomen in de hemel.

Nee hoor. Elia stierf niet op dat moment

Of hij stierf, dat doet er niet toe. Volgens het verhaal ging hij zijn menselijk lichaam naar de hemel.

Jij stelde:

Citaat

Jezus had toch geen menselijk lichaam in de hemel. Dat is niet geschikt voor de hemel.

en dat is waar ik op reageerde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Of hij stierf, dat doet er niet toe. Volgens het verhaal ging hij zijn menselijk lichaam naar de hemel.

Nee, lees m’n voorgaande antwoord maar. De hemel in het verslag is de lucht, het uitspansel. Niet de hemel want daar is niemand naar toe gegaan volgens Jezus. En dat kan ook niet want tijdje later schreef hij nog den brief.

13 minuten geleden zei Foppe86:

Waar was anders de boom des levens voor, als ze toch al niet konden sterven? Dit verhaal doet mij denken aan hoe de mens zelfbewustzijn verkreeg, dus symboliek niet letterlijk te nemen. Dieren en mensen zijn net zo stervelijk, maar wij weten ervan en dieren meestal niet.

We zullen het misschien ooit weten. Het kan symboliek zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Of hij stierf, dat doet er niet toe. Volgens het verhaal ging hij zijn menselijk lichaam naar de hemel.

Nee, lees m’n voorgaande antwoord maar. De hemel in het verslag is de lucht, het uitspansel.

Nee hoor. 2 koningen 2:1 God gaf aan Elia met een stormwind in de hemel op te gaan nemen. En dat gebeurde verderop in dat hoofdstuk dan ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid