Spring naar bijdragen

Wat te wensen?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Met het wensen van materiële zaken, of roem of macht, komen we niet uit bij geluk/tevredenheid, denk ik. Dankbaarheid en vertrouwen is veel belangrijker om te vinden.  Voor de pottenbakker is he

Voor wie wanhopig smacht naar God, zet God de deur wijd open: Psalm 51 Vierde boetpsalm 1. Een psalm van David, voor de koorleider;  2. toen de profeet Nathan bij hem was gekomen,

Zelfs mensen die volstrekt niets te maken hebben met economie als vakgebied lezen hem met groot plezier. Hoe hij dit doet? Door zich niet te storen aan de gebruikelijke hekjes rond de economie, en doo

Posted Images

1 uur geleden zei Noel2:

@TTC Voor zichzelf bestaan is wat anders dan erkend worden inderdaad.

Beetje als de vraag hoeveel dagen in een jaar we nemen om berekeningen te maken, kosmisch gezien kan dat serieus gaan variëren. Gelukkig ben ik geen wiskundige, zelfs al bestaan we allemaal uit nagenoeg hetzelfde aantal cellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

even nog terug naar de wens, homo ludens, co-creatie, is dat het Koninkrijk Gods?

dan hoef je eigenlijk niet veel te wensen, want dat kan je persoonlijk houden.

toch de sprong naar dankbaarheid en vertrouwen.

in gedachten ben ik bij hen die de sprong niet kunnen maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Noel2:

even nog terug naar de wens, homo ludens, co-creatie, is dat het Koninkrijk Gods? Dan hoef je eigenlijk niet veel te wensen, want dat kan je persoonlijk houden. Toch de sprong naar dankbaarheid en vertrouwen. In gedachten ben ik bij hen die de sprong niet kunnen maken.

Een puerilist is volgens Huizinga ook een homo ludens. Uitspraken over Koninkrijk Gods kunnen pas wanneer we daar al eens geweest zijn, denk ik. 

18 uur geleden zei Willempie:

Misschien omdat we Hem nog steeds teveel zien als een boze Meneer?

Verdringen is altijd mogelijk, meestal omdat het gratis is.

18 uur geleden zei Noel2:

In oneindigheid zig-zaggend. Er moeten toch wensen aan ten grondslag liggen, of is de motivatie al helemaal weg?

Hoop is tijdloos, hoeven we niet bij te zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Noel2:

Daarom geloof ik in Jezus, maar navolgen blijkt lastig. De grillige weg lijkt niet echt met hiërarchische niveaus te werken.

Een aantal heeft daar het Elaboration Likelihood Model voor bedacht, geef expressie aan jouw wens bovenaan in het schema en zie dan hoe die misschien aan flarden wordt geschoten. Het is ook om deze reden dat we kunnen zeggen dat we strijden tegen problemen die al lang opgelost zijn, net zoals elke waarheid drie fasen doorloopt. Het idee van een wens is daarenboven subjectief, wat finaal leidt tot een bolwerk van wensen dat ondoordringbaar zal blijken, en die vredige wereld waar Jezus het over had altijd in de toekomst. Enzoverder, enzoverder, onwetendheid debet aan het menselijke lijden, als klassieker. 

ELM_model_Nederlands.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-5-2021 om 10:28 zei Noel2:

Wat kan je het beste wensen? Ik denk wel eens: een makkelijker geloof.

Ondanks tijdloze impulsen het intuïtieve vermoeden wekken te komen vanuit een bron die buiten tijd en ruimte ligt, in die zin dan ook volstrekt neutraal en onpersoonlijk, wil dat niet zeggen dat ze niet als ‘vijandig’ onthaald kunnen worden wanneer ze inhoudelijk niet stroken met bestaande logica’s en/of geijkte referentiekaders, ondanks alle hoop die ze herbergen, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei TTC:

Ondanks tijdloze impulsen het intuïtieve vermoeden wekken te komen vanuit een bron die buiten tijd en ruimte ligt, in die zin dan ook volstrekt neutraal en onpersoonlijk, wil dat niet zeggen dat ze niet als ‘vijandig’ onthaald kunnen worden wanneer ze inhoudelijk niet stroken met bestaande logica’s en/of geijkte referentiekaders, ondanks alle hoop die ze herbergen, van harte.

Het verhaal wisselt nog wel eens. Er zijn tegengestelde belangen, en belangen die niet gerespecteerd lijken. De erfgenamen van Kain willen op eigen kracht hun leven leiden. Dan heb je volgens Hobbes te maken met een natuurtoestand van oorlog van allen tegen allen. Of dat waar is, dat de natuurtoestand zo slecht is, is open voor debat. Vanuit zelfbeschouwing weet ik dat er in ieder geval zelfzuchtige neigingen zijn, maar zeker niet altijd. 

Dat de erfgenamen van Kain een incomplete visie hebben zal ook als argument kunnen gelden voor een aan God ondergeschikte positie. De visie lijkt pas compleet te worden met openbaringen van hoger hand, en logischerwijs toon je eer aan de leraar.

Uw wil geschiede klinkt nog na van de dodenherdenking, het Indisch Onze Vader. We kunnen dankbaar zijn voor de cultuur die we nu hier hebben, maar die is er zeker niet op een probleemloze manier gekomen. Wat voor de een verzet is, is voor de ander verraad.

Mijn eigen plaatsbepaling is moeilijk. Ik geloof niet dat belangen in de kern zo sterk van elkaar afwijken. Om op eigen kracht iets te bereiken, zal je eerst wat moeten leren, en daar is een leraar voor. Als de les is dat het niet op eigen kracht kan, dan zal je dat eerst moeten analyseren.

Zou ik in het verzet gaan? Zou ik een verrader zijn? Zou ik voedsel delen in de hongerwinter? Ik ken mijn lichaam een beetje, en dat zouden flinke uitdagingen zijn. Aan de andere kant ben ik ook standvastig in mijn geloof gebleven, voor waar het de huwelijkse trouw en seksuele moraal betrof. Maar door mijn rigorisme ben ik uiteindelijk nu wel weer alleen.

Don’t be cruel to a heart that’s true, zingt Elvis, en in rigorisme was ik wreed, en heb ik mijzelf buiten spel gezet. 

Dat geldt wel met wensen, daar moet altijd van alles voor wijken, en dat is rigorisme, en die weg wil ik niet meer. Openheid is belangrijk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Noel2:

Dat geldt wel met wensen, daar moet altijd van alles voor wijken, en dat is rigorisme, en die weg wil ik niet meer. Openheid is belangrijk.

Alleen in absolute eenzaamheid stellen mensen zich diepgaander vragen over de impact van zeer specifieke epistemologische obstakels die zich manifest aan de oppervlakte laten opmerken, als een bolide die niet anders dan het tumult en onenigheid cultiveert op een manier die niet laat vermoeden dat er ooit enige aandacht voor gevonden zal kunnen worden. Hulpvragen die binnen deze context geopperd worden ondergaan hetzelfde lot, vermorzelend diegenen die er in alle integriteit en empathische betrokkenheid gewag van maken, omdat het menselijk gezien nu eenmaal hun geweten tart, in mededogen voor het onbegrip, met hoop in het hart, ongezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Noel2:

Het verhaal wisselt nog wel eens.

Ja, mensen zijn alsmaar in strijd, terwijl die tijdloze impulsen omwille van hun aard voor iedereen beschikbaar zijn, vandaag, duizend jaar geleden, morgen, altijd. 

2 minuten geleden zei Noel2:

en blik op oneindig

Er getuige van zijn dat morgen staat te gebeuren waar we het gisteren nog over hadden, als een slechte soap die z'n versheidsdatum al lang overschreden heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Ja, mensen zijn alsmaar in strijd, terwijl die tijdloze impulsen omwille van hun aard voor iedereen beschikbaar zijn, vandaag, duizend jaar geleden, morgen, altijd. 

Amen,

 

9 minuten geleden zei TTC:

Er getuige van zijn dat morgen staat te gebeuren waar we het gisteren nog over hadden, als een slechte soap die z'n versheidsdatum al lang overschreden heeft.

Mijn hart breekt er van.

Maar we gaan een rooskleurige toekomst tegemoet. Allerlei dromen komen uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Noel2:

Mijn hart breekt er van. Maar we gaan een rooskleurige toekomst tegemoet. Allerlei dromen komen uit.

Ja, dat is dat chaosvenster waarin we verkeren, wat bizar genoeg ook tijdloos is. Jezus zei het eens, laat ons hopen dat we deze dagen kunnen inkorten, het besef komt pas later. 

vlinder.png.834b2ea473565f25de504730fc7b2334.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

WOIII zie ik dus eerder zoiets als Covid-19 zijn. 

Zeer zeker, we leven in een uiterst fragiele wereld, wat hoop biedt omdat het andersom ook zo werkt. Maar dat noemen sommigen misschien een wonder, terwijl het ook gewoon over kinderlijk speelse logica kan gaan, verlevendigend en ontnuchterend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei TTC:

Zeer zeker, we leven in een uiterst fragiele wereld, wat hoop biedt omdat het andersom ook zo werkt. Maar dat noemen sommigen misschien een wonder, terwijl het ook gewoon over kinderlijk speelse logica kan gaan, verlevendigend en ontnuchterend. 

Volgens het legaliteitsprincipe zijn we vrij omdat we ons schuldig kunnen maken aan strafbare handelingen volgens de geldende wet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Noel2:

Volgens het legaliteitsprincipe zijn we vrij omdat we ons schuldig kunnen maken aan strafbare handelingen volgens de geldende wet.

Alles kan, anders zouden we het ook niet kunnen tegenspreken, en zoeken naar waarheid absurd zonder z'n tegenpool. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei TTC:

Alles kan, anders zouden we het ook niet kunnen tegenspreken, en zoeken naar waarheid absurd zonder z'n tegenpool. 

Er zijn elkaar tegensprekende wetten, bij verschillende landen denk ik. Vandaar dat Rousseau denkt dat er geen wereldregering kan bestaan, hoogstens een confederatie van staten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Noel2:

Er zijn elkaar tegensprekende wetten, bij verschillende landen denk ik. Vandaar dat Rousseau denkt dat er geen wereldregering kan bestaan, hoogstens een confederatie van staten.

Hangt er wellicht vanaf welke connotatie dat meekrijgt, oprecht co-creatief of als een onderdrukkende suprematie, twee verschillende dingen. Bij het eerste kunnen we gaan denken aan het verloren paradijs van Keynes, om maar iets te zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-5-2021 om 10:28 zei Noel2:

Wat kan je het beste wensen?

Ik denk wel eens: een makkelijker geloof.

Eenwording van de hele mensheid met Jezus Christus.  Niet dat het gebeurd, maar ik wens het iedereen toe en ik denk dat God ons oog op de wereld wil richten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Gaitema:

Eenwording van de hele mensheid met Jezus Christus.  Niet dat het gebeurd, maar ik wens het iedereen toe en ik denk dat God ons oog op de wereld wil richten.

Mooi, als met Jezus Christus de wet afgeschaft is, zit je wel met een probleem hoe dan de orde gehandhaafd moet worden. Er zullen ook wel ordehandhavers een kunnen worden met Jezus Christus denk ik.

bewerkt door Noel2
Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Noel2:

Er zijn elkaar tegensprekende wetten, bij verschillende landen denk ik. Vandaar dat Rousseau denkt dat er geen wereldregering kan bestaan, hoogstens een confederatie van staten.

Las nog het volgende, iedere nieuw gevormde sociaal-culturele organisatie omvat en integreert de vroegere vormen en transformeert deze gedeeltelijk. Dit leidt tot een nieuw en hoger systeemniveau waarbinnen de eerdere systemen functionele subsystemen vormen. De totstandkoming van hogere ‘suprasystemen’ ten gevolge van de integratie van voorheen relatief autonome systemen, die voortaan als subsystemen fungeren, is in de systeemtheorie een bekend begrip. Zulke suprasystemen ontstaan als gevolg van het creëren van ‘hypercycli’ waarin de subsystemen in elkaar grijpen onder invloed van cycli die elkaar wederkerig katalyseren : de zogeheten ‘kruiskatalytische cycli’.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid