Spring naar bijdragen

Wegwijs in het boek Psalmen.


Aanbevolen berichten

Het boek Psalmen is in één woord, prachtig. Maar het zijn er 150. Ik probeer er wegwijs in te worden. Ik zie dat ze niet 'at random' opgeschreven zijn. Maar dat er een ordening is. Deze ordening maakt het boek overzichtelijker. Geeft nog meer betekenis aan de inhoud. En maakt het opzoeken van een of meerdere psalmen eenvoudiger. 

Heeft iemand van jullie zich al eens beziggehouden met deze bewust gekozen volgorde, deze ordening? 

Welke patronen hebben jullie ontdekt?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Leuk onderwerp. Het boek is opgebouwd uit een verzameling van 5 boeken. (1) Ps 1–41; (2) 42–72; (3) 73–89; (4) 90–106; (5) 107–150

De volgorde is hetzelfde als in de eerste eeuw. 

Ps 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 worden ook wel acrostische of alfabetische psalmen genoemd. In deze psalmen begint het eerste vers, of elk vers van de eerste strofe, met de Hebreeuwse letter ʼaʹlef, het volgende vers (de volgende verzen) met bēth, en zo verder door het hele of bijna het hele Hebreeuwse alfabet heen.

Van de 150 Psalmen worden 73 toegeschreven aan David, 11 aan de zonen van Korach, 12 aan Asaf, een aan Mozes (psalm 91), een aan Salomo en een aan Ethan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Het boek Psalmen is in één woord, prachtig. Maar het zijn er 150. Ik probeer er wegwijs in te worden. Ik zie dat ze niet 'at random' opgeschreven zijn. Maar dat er een ordening is. Deze ordening maakt het boek overzichtelijker. Geeft nog meer betekenis aan de inhoud. En maakt het opzoeken van een of meerdere psalmen eenvoudiger. 

Heeft iemand van jullie zich al eens beziggehouden met deze bewust gekozen volgorde, deze ordening? 

Welke patronen hebben jullie ontdekt?

Er zijn zeven boetepsalmen te onderscheiden, namelijk 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143, waarvan 51 de meest bekende is.
Verder kun je 121, 122, 125, 126 en 132 tot intochtspsalmen rekenen, gezongen tijdens pelgrimstochten.
Ook heb je de zogenoemde halleel-psalmen, namelijk 113 tot en met 118, die tijdens de grote joodse feestdagen gezongen worden, behalve op Poerim. Volgens de Talmoed horen 120 en 134 daar ook bij.
Daarnaast de dagelijkse halleel-psalmen, gevormd door 145 tot en met 150. Deze 5 psalmen beginnen en eindigen ook met het alleluia.

Naast de genoemde psalmgroepen zijn er hier en daar nog kleine groepjes, zoals de kroningspsalmen 20 en 21.
Ook de psalmen 1-2 worden nog weleens als één psalm gezien, evenals 42-43.
De psalmen 104-107 vormen weer een groep lange, meer beschouwende psalmen, die dieper ingaan op Gods weldaden en heilsgeschiedenis.
De psalmen staan verder echter vrij door elkaar heen, verdeeld over vier boeken, zoals Sjako al aangaf. Als je ze dus op volgorde zou lezen of bidden, dan ga je van top naar dal, van dal naar top, dwars door alle gevoelens, ervaringen en wijsheden heen.
En is dat misschien niet juist ook exemplarisch voor het geestelijk leven, dat zich ook niet netjes laat ordenen, maar meebeweegt in de (schijnbare) grilligheid van het bestaan, waar alleen God zelf het volle zicht op heeft?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is een Hebreeuwse en Griekse nummering. 
De Griekse telt 151 psalmen en wordt gebruikt in de Vulgaat en door Oosters-Orthodoxe kerken.
Weliswaar wordt David in veel psalmen als schrijver genoemd (een psalm van David) maar dat schrijf je natuurlijk niet over jezelf. Het is waarschijnlijk een latere toevoeging.
Waarschijnlijker is dat het een verzameling traditionele liederen zijn, die in de loop der tijd zijn toegeschreven aan David, maar allemaal een andere oorsprong hadden.
Psalmen voor nu komt uit op 149 psalmen.

12 uur geleden zei Hermanos2:

Heeft iemand van jullie zich al eens beziggehouden met deze bewust gekozen volgorde

Waarom denk je dat er sprake is van een bewust gekozen volgorde  en welke volgorde is dat dan?  

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik lees regelmatig dat de vijf psalm boeken overeenkomst vertonen met de boeken van Mozes. 

Dus boek 1 is dan Genesis, boek 2 Exodus etc. Ik vind het moeilijk om dat erin te lezen. 

Wat mij wel opvalt is dat de vertalingen soms de betekenis wijzigen. Het zijn geen grote veranderingen. Dus ik beschouw de verschillen dan maar als nieuwe input. Om weer te overdenken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.mattstaffordpsalms.com/the-arrangement-of-the-psalms-in-book-1

Dit artikel vind ik interessant. Schrijver gaat uit van bewuste ordening. 

Voorbeeld:

Psalm 8 wordt gezien als 'first hymn'. Psalmen ervoor en erna werken ernaar toe. Schrijver geeft aan dat psalm 9 en 10 oorspronkelijk één geheel vormden. Maar vanwege numerieke balans gesplitst werden. Interessant artikel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-4-2021 om 17:32 zei Hermanos2:

Het boek Psalmen is in één woord, prachtig. Maar het zijn er 150. Ik probeer er wegwijs in te worden. Ik zie dat ze niet 'at random' opgeschreven zijn. Maar dat er een ordening is. Deze ordening maakt het boek overzichtelijker. Geeft nog meer betekenis aan de inhoud. En maakt het opzoeken van een of meerdere psalmen eenvoudiger. 

Heeft iemand van jullie zich al eens beziggehouden met deze bewust gekozen volgorde, deze ordening? 

Welke patronen hebben jullie ontdekt?

Misschien kan @Gaitemanog iets toevoegen? Hij heeft wel eens verteld dat zijn echtgenote een groot liefhebber is van de psalmen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Misschien kan @Gaitemanog iets toevoegen? Hij heeft wel eens verteld dat zijn echtgenote een groot liefhebber is van de psalmen. 

Vind ik een lastige vraag. Het begint met een gebed naar God om hulp soms, daarna wordt de nood omschreven, waarin hij zijn zwakte blood legt en smacht om verlossing in de nood. Tot slot komt dat de lof aan God om het Licht dat zal gaan doorbreken. Een stuk proclamatie van Gods ingrijpen en het bejubelen ervan. Maar zo loopt het ook niet altijd..

Psalm 139 raakt mij altijd. God die ons door en door kent en dus weet dat we bij Hem willen horen.

Psalm 103 is ook erg opbeurend voor ons. Prijs God, die ons niet straft, maar vergeeft en getuigd van Gods trouw voor rechtvaardigen.

Psalm 102 lijkt wel op de opbouw wat ik bedoel. Een ontroerende hartekreet vanuit de diepste nood, maar vol verwachting van Gods hulp en almacht.

 

Psalm 82 greep mij ook aan. De wereld in ogenschouw genomen. Het wankelen van Gods kinderen in totale onwetendheid en blindheid. En dan de steel naar God om de aarde te verlossen en de onderdrukten te verlossen!

 

Psalm 69 t/m 71 zijn ook een mooie noodkreten.

Een echte geloofsbelijdenis vind ik Psalm 16.

Kortom, genoeg om over te praten 🙂

Op 4-4-2021 om 21:29 zei Robert Frans:

Er zijn zeven boetepsalmen te onderscheiden, namelijk 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143, waarvan 51 de meest bekende is.
Verder kun je 121, 122, 125, 126 en 132 tot intochtspsalmen rekenen, gezongen tijdens pelgrimstochten.
Ook heb je de zogenoemde halleel-psalmen, namelijk 113 tot en met 118, die tijdens de grote joodse feestdagen gezongen worden, behalve op Poerim. Volgens de Talmoed horen 120 en 134 daar ook bij.
Daarnaast de dagelijkse halleel-psalmen, gevormd door 145 tot en met 150. Deze 5 psalmen beginnen en eindigen ook met het alleluia.

Naast de genoemde psalmgroepen zijn er hier en daar nog kleine groepjes, zoals de kroningspsalmen 20 en 21.
Ook de psalmen 1-2 worden nog weleens als één psalm gezien, evenals 42-43.
De psalmen 104-107 vormen weer een groep lange, meer beschouwende psalmen, die dieper ingaan op Gods weldaden en heilsgeschiedenis.
De psalmen staan verder echter vrij door elkaar heen, verdeeld over vier boeken, zoals Sjako al aangaf. Als je ze dus op volgorde zou lezen of bidden, dan ga je van top naar dal, van dal naar top, dwars door alle gevoelens, ervaringen en wijsheden heen.
En is dat misschien niet juist ook exemplarisch voor het geestelijk leven, dat zich ook niet netjes laat ordenen, maar meebeweegt in de (schijnbare) grilligheid van het bestaan, waar alleen God zelf het volle zicht op heeft?

Daar kunnen wij niet tegen op 🙃

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Gaitema:

Vind ik een lastige vraag. Het begint met een gebed naar God om hulp soms, daarna wordt de nood omschreven, waarin hij zijn zwakte blood legt en smacht om verlossing in de nood. Tot slot komt dat de lof aan God om het Licht dat zal gaan doorbreken. Een stuk proclamatie van Gods ingrijpen en het bejubelen ervan. Maar zo loopt het ook niet altijd..

Psalm 139 raakt mij altijd. God die ons door en door kent en dus weet dat we bij Hem willen horen.

Psalm 103 is ook erg opbeurend voor ons. Prijs God, die ons niet straft, maar vergeeft en getuigd van Gods trouw voor rechtvaardigen.

Psalm 102 lijkt wel op de opbouw wat ik bedoel. Een ontroerende hartekreet vanuit de diepste nood, maar vol verwachting van Gods hulp en almacht.

 

Psalm 82 greep mij ook aan. De wereld in ogenschouw genomen. Het wankelen van Gods kinderen in totale onwetendheid en blindheid. En dan de steel naar God om de aarde te verlossen en de onderdrukten te verlossen!

 

Psalm 69 t/m 71 zijn ook een mooie noodkreten.

Een echte geloofsbelijdenis vind ik Psalm 16.

Kortom, genoeg om over te praten 🙂

Daar kunnen wij niet tegen op 🙃

Dankjewel! Ik kom verschillende indelingen tegen. Ben er nog niet uit welke indeling mij het meest gaat helpen om beter de weg te vinden in deze literaire schatkamer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Dankjewel! Ik kom verschillende indelingen tegen. Ben er nog niet uit welke indeling mij het meest gaat helpen om beter de weg te vinden in deze literaire schatkamer. 

Misschien moet je niet zozeer enkel op de psalmen studeren, hoe vroom en verrijkend dat ook absoluut kan zijn. Misschien gaan op een bepaalde manier je ogen wel open als je ze gewoon probeert te bidden. Bijvoorbeeld elke dag een paar psalmen.
Het zijn immers op de eerste plaats al dan niet gezongen gebeden en daar Christus ze ook gebeden heeft en zelfs aan het kruis nog uit Psalm 22 citeert, is het bidden van de psalmen automatisch ook het samen bidden met Hem. Het zijn de gebeden van Jezus zelf, die Hij ook door jou heen wil bidden.
Bid de psalmen, het beste zonder er een over te slaan, en probeer ze met Gods hulp te verinnerlijken. Het is dan heel mogelijk dat je een andere soort rijkdom in de psalmen aantreft en ze daadwerkelijk tot leven komen. Omdat het dan ook jóúw gebeden worden en je jouw leven samen met Christus in de psalmen herkent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Robert Frans:

Misschien moet je niet zozeer enkel op de psalmen studeren, hoe vroom en verrijkend dat ook absoluut kan zijn. Misschien gaan op een bepaalde manier je ogen wel open als je ze gewoon probeert te bidden. Bijvoorbeeld elke dag een paar psalmen.
Het zijn immers op de eerste plaats al dan niet gezongen gebeden en daar Christus ze ook gebeden heeft en zelfs aan het kruis nog uit Psalm 22 citeert, is het bidden van de psalmen automatisch ook het samen bidden met Hem. Het zijn de gebeden van Jezus zelf, die Hij ook door jou heen wil bidden.
Bid de psalmen, het beste zonder er een over te slaan, en probeer ze met Gods hulp te verinnerlijken. Het is dan heel mogelijk dat je een andere soort rijkdom in de psalmen aantreft en ze daadwerkelijk tot leven komen. Omdat het dan ook jóúw gebeden worden en je jouw leven samen met Christus in de psalmen herkent.

Het is me enkele malen overkomen dat ik bijzonder geraakt wordt door een psalm en die erna niet meer terugvind. Het zijn er nogal veel. Daarom probeer ik de ordening te vinden. Langzaam maar zeker vind ik die ook. 

Ik gebruik de psalmen in gebed. 

Ook heb ik laatst een chronologisch overzicht gevonden waarbij de psalmen,indien mogelijk, geplaatst werden bij de betreffende gebeurtenissen. Dit geeft een mooie leeservaring. En weer meer inzicht. 

Prachtige verzameling!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 7-4-2021 om 19:33 zei Hermanos2:

Dankjewel! Ik kom verschillende indelingen tegen. Ben er nog niet uit welke indeling mij het meest gaat helpen om beter de weg te vinden in deze literaire schatkamer. 

Ik moet eerlijk zijn. Mijn vrouw kent ze gewoon uit haar hoofd. Dat komt omdat ze van kinds af aan door haar zwaar reformatorische moeder de opdracht kreeg dagelijks niks anders te lezen dan de bijbel en de kerkvaders. Ze moest het er echt instampen, het zelfde geld met de Psalmen doe er gedraaid werden.  Ze kon ze vrijwel allemaal zingen. Begint nu wel wat te slijten, omdat ze dat niet meer zo actief doet. Dat wat zij in haar schatkamer heeft haal je op oudere leeftijd nooit meer in. Niks is zo kneedbaar als het kinderbrein.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-4-2021 om 21:40 zei Hermanos2:

Het is me enkele malen overkomen dat ik bijzonder geraakt wordt door een psalm en die erna niet meer terugvind. Het zijn er nogal veel. Daarom probeer ik de ordening te vinden. Langzaam maar zeker vind ik die ook.

Een concordantie is ontzettend handig om teksten op sleutelwoorden, die je je nog kunt herinneren, terug te vinden. Zelf heb ik een tijdlang teksten die me bijzonder aanspraken in een apart schrift bijgehouden. Maar hoe meer je de Bijbel leest hoe gemakkelijker het wordt dingen terug te vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

Een concordantie is ontzettend handig om teksten op sleutelwoorden, die je je nog kunt herinneren, terug te vinden. Zelf heb ik een tijdlang teksten die me bijzonder aanspraken in een apart schrift bijgehouden. Maar hoe meer je de Bijbel leest hoe gemakkelijker het wordt dingen terug te vinden.

Ik dacht slim te zijn door er een cirkeltje omheen te zetten. Op het eind van de rit had ik bijna 150 cirkeltjes... :)

3 uur geleden zei Gaitema:

Ik moet eerlijk zijn. Mijn vrouw kent ze gewoon uit haar hoofd. Dat komt omdat ze van kinds af aan door haar zwaar reformatorische moeder de opdracht kreeg dagelijks niks anders te lezen dan de bijbel en de kerkvaders. Ze moest het er echt instampen, het zelfde geld met de Psalmen doe er gedraaid werden.  Ze kon ze vrijwel allemaal zingen. Begint nu wel wat te slijten, omdat ze dat niet meer zo actief doet. Dat wat zij in haar schatkamer heeft haal je op oudere leeftijd nooit meer in. Niks is zo kneedbaar als het kinderbrein.

In mijn chronologische bijbel worden psalmen, waar mogelijk, teruggeplaatst in boeken waar ze betrekking op hebben. Die van David bijvoorbeeld gaan vaak over gebeurtenissen in de boeken Samuel. Dat geeft een bijzondere leeservaring en draagt bij aan het onthouden ervan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Willempie:

Dat heb je ook met onderstrepen. Na verloop van een paar jaar is zo'n beetje je hele Bijbel onderstreept. :) Ik heb van joden geleerd om dat niet meer te doen. 

Ik ben het met je eens. Toch heb ik nog steeds één bijbel waar ik soms een notitie in maak. Was een goedkope met extra ruimte die ik speciaal daarvoor gekocht heb. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik ben het met je eens. Toch heb ik nog steeds één bijbel waar ik soms een notitie in maak. Was een goedkope met extra ruimte die ik speciaal daarvoor gekocht heb. 

Er zijn ook mensen die met kleurpotloden werken. Verschillende onderwerpen onderstrepen met verschillende kleuren. Heb ik ook nog een tijdlang gedaan. Het mag en kan allemaal. Voor joden is het echter onbegrijpelijk wat christenen doen. "Je gaat het Woord van God toch niet met eigen toevoegingen aanvullen of delen accentueren? Ieder woord is even belangrijk!" En dat begrijp ik ook. Maar joden gaan sowieso anders dan wij om met de Bijbel. Ze leggen die bijvoorbeeld op een hoge plaats om er steeds naar te moeten reiken. Zelf heb ik de "tic" dat er nooit een ander boek bovenop mijn Bijbel mag liggen. Ik ben omringd door boeken maar de Bijbel moet altijd bovenop. Als iemand dan heeft schoongemaakt en dit systeem door elkaar gooit word ik niet boos maar corrigeer het wel altijd. 🙂  

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Willempie:

Er zijn ook mensen die met kleurpotloden werken. Verschillende onderwerpen onderstrepen met verschillende kleuren. Heb ik ook nog een tijdlang gedaan. Het mag en kan allemaal. Voor joden is het echter onbegrijpelijk wat christenen doen. "Je gaat het Woord van God toch niet met eigen toevoegingen aanvullen of delen accentueren? Ieder woord is even belangrijk!" En dat begrijp ik ook. Maar joden gaan sowieso anders dan wij om met de Bijbel. Ze leggen die bijvoorbeeld op een hoge plaats om er steeds naar te moeten reiken. Zelf heb ik de "tic" dat er nooit een ander boek bovenop mijn Bijbel mag liggen. Ik ben omringd door boeken maar de Bijbel moet altijd bovenop. Als iemand dan heeft schoongemaakt en dit systeem door elkaar gooit word ik niet boos maar corrigeer het wel altijd. 🙂  


Joodse mensen gaan daar idd anders mee om. Maar vind het wel handig onderstrepen ed als ik iets wil onthouden ed. Eigen aantekeningen ed.

 

Dan houden de joden ook niet van studiebijbel denk ik

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Dannyr:

Joodse mensen gaan daar idd anders mee om. Maar vind het wel handig onderstrepen ed als ik iets wil onthouden ed. Eigen aantekeningen ed.

Dat is m.i. vooral in het begin handig, als je de Bijbel nog niet zo goed kent. Ik heb het ook gedaan en zou niet weten waarom dat niet zou mogen.

 

30 minuten geleden zei Dannyr:

Dan houden de joden ook niet van studiebijbel denk ik

Maar wel van talloze commentaren, bijvoorbeeld in de Talmoeds.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Willempie:

Dat is m.i. vooral in het begin handig, als je de Bijbel nog niet zo goed kent. Ik heb het ook gedaan en zou niet weten waarom dat niet zou mogen.

Mag ook. Ik heb een speciale bijbel daarvoor gehad. Ligt nu volledig aan stukken. Veel aan gehad echter.. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid