Spring naar bijdragen

Waardige manier van sterven


Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Natuurlijk niet. Volgens de verhalen had Jezus er eenvoudig voor kunnen kiezen om te vluchten.  

Dat was niet waardig geweest, in mijn ogen. Hij heeft toch niet zichzelf gemarteld?

7 minuten geleden zei Mullog:

Waarmee zou ik dat moeten combineren? Ik heb er niks mee. Ik las alleen je openingspost en ik las iets wat ik tegenstrijdig vond. Vandaar mijn opmerking.

Als grap zou ik je kunnen verwijzen naar 

waar je nog nuttig werk zou kunnen  doen als monnik :-)

Maar ik vind het oprecht vervelend dat je in omstandigheden verkeerd waar je niet gelukkig in bent en ik hoop oprecht voor jou dat dit snel weer positief voor je verandert. Ik wens je daar sterkte in, en nog steeds een fijne Pasen natuurlijk.

De omvang van de archetypische monnik heb ik wel.

 

nuttig werk als monnik...een relatie met God uitdiepen is ook nuttig, maar na de Reformatie ging het allemaal wat anders.

 

dank voor jouw woorden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 52
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Een nieuwe levensgewoonte adopteren als nieuwe routine is iets nieuw 40 dagen na elkaar herhalen. Drink je bv veel cola? Verander dat met water.  (Fictief voorbeeld) Courage.

Beschouw de rechterstoel niet als huiveringwekkend. Maak jezelf niet gek. Verschijn in geloof en vertrouwen. 

1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ja, ik herken het. Overkomt mij ook als ik het lees of overdenk. 

Welvaartschristenen denken wel dat de goeden in deze wereld een beloning kunnen krijgen.Ik vond dat ook wel aanlokkelijk. Waarom niet? Met Christus aan jouw zijde...maar het klinkt paradoxaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Noel2:

Welvaartschristenen denken wel dat de goeden in deze wereld een beloning kunnen krijgen.Ik vond dat ook wel aanlokkelijk. Waarom niet? Met Christus aan jouw zijde...maar het klinkt paradoxaal.

Psalm 73 slechte mensen gaat het goed. 

 

18 minuten geleden zei Noel2:

Welvaartschristenen denken wel dat de goeden in deze wereld een beloning kunnen krijgen.Ik vond dat ook wel aanlokkelijk. Waarom niet? Met Christus aan jouw zijde...maar het klinkt paradoxaal.

Ik zie het als een beloning dat een christen een kijkje wordt gegeven in de toekomst. En dat maakt deze wereld draaglijk 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Psalm 73 slechte mensen gaat het goed. 

 

Ik zie het als een beloning dat een christen een kijkje wordt gegeven in de toekomst. En dat maakt deze wereld draaglijk 

Het is weer prachtig omschreven in psalm 73. Wel verdacht dat het mij verder zo goed gaat, goede baan, aankomende promotie, mooie (huur)woning aan de rivier...

De toekomst...die eindtijd kan nog alle kanten op. Ik geloof in zoiets als een persoonlijke eindtijd.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Noel2:

Het is weer prachtig omschreven in psalm 73. Wel verdacht dat het mij verder zo goed gaat, goede baan, aankomende promotie, mooie (huur)woning aan de rivier...

De toekomst...die eindtijd kan nog alle kanten op. Ik geloof in zoiets als een persoonlijke eindtijd.

 

Mooi he, die psalmen. 

We gaan zien hoe heftig die eindtijd zal zijn. 

Of we het nog meemaken of onze kids? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hermanos2:

Mooi he, die psalmen. 

We gaan zien hoe heftig die eindtijd zal zijn. 

Of we het nog meemaken of onze kids? 

Erg mooi die psalm. 

Mijn kinderen komen nu in de leeftijd van huwen en kinderen krijgen. Ik vertrouw maar op God's plan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Waardige manier van sterven

Ik bid dat het einde van mijn leven christelijk, smarteloos, zonder reden tot schaamte en vredig mag zijn; en ook om een goede verantwoording voor de huiveringwekkende rechterstoel van Christus.

Afbeelding: Ziel van een mens tijdens haar opgang naar het paradijs. Het is de ziel van een mens die niet helemaal in het reine was gekomen met Christus God tijdens zijn leven op aarde. En die daarom riskeert tegengehouden te worden door de demonen. De engel bewijst aan de demon dat de mens was oprecht gelovig en trouw aan God door het goede te doen; de demon integendeel probeert te bewijzen dat ze de duivel diende door het slechte te doen en daar geen afstand van te nemen.

42a2d34c36e52e32ddec2ab6724c4026.jpg   220px-Devils_at_an_aerial_toll_house.jpg

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Ik bid dat het einde van mijn leven christelijk, smarteloos, zonder reden tot schaamte en vredig mag zijn; en ook om een goede verantwoording voor de huiveringwekkende rechterstoel van Christus.

Afbeelding: Ziel van een mens tijdens haar opgang naar het paradijs. Het is de ziel van een mens die niet helemaal in het reine was gekomen met Christus God tijdens zijn leven op aarde. En die daarom riskeert tegengehouden te worden door de demonen. De engel bewijst aan de demon dat de mens was oprecht gelovig en trouw aan God door het goede te doen; de demon integendeel probeert te bewijzen dat ze de duivel diende door het slechte te doen en daar geen afstand van te nemen.

42a2d34c36e52e32ddec2ab6724c4026.jpg   220px-Devils_at_an_aerial_toll_house.jpg

Beschouw de rechterstoel niet als huiveringwekkend. Maak jezelf niet gek. Verschijn in geloof en vertrouwen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Ik bid dat het einde van mijn leven christelijk, smarteloos, zonder reden tot schaamte en vredig mag zijn; en ook om een goede verantwoording voor de huiveringwekkende rechterstoel van Christus.

Afbeelding: Ziel van een mens tijdens haar opgang naar het paradijs. Het is de ziel van een mens die niet helemaal in het reine was gekomen met Christus God tijdens zijn leven op aarde. En die daarom riskeert tegengehouden te worden door de demonen. De engel bewijst aan de demon dat de mens was oprecht gelovig en trouw aan God door het goede te doen; de demon integendeel probeert te bewijzen dat ze de duivel diende door het slechte te doen en daar geen afstand van te nemen.

 

Godvrezend zijn is wel logisch, denk ik. God wilde pas verder met me, toen ik innerlijk stil werd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Noel2:

Godvrezend zijn is wel logisch, denk ik. God wilde pas verder met me, toen ik innerlijk stil werd. 

Godvrezend is inderdaad logisch en zinvol. Ik zie vrezen niet als angst maar ook als diep respect. God niet willen kwetsen. 

Angst voor de rechterstoel moet niet overdreven worden. Sommigen laten hun leven daardoor beheersen. Jezus weet wat er gebeurde in Genesis. Hij weet dat wij onvrijwillig die onvolmaaktheid als een last met ons meedragen. Hij gaat ons daarvan verlossen. Daarvoor is Hij gestorven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

Godvrezend is inderdaad logisch en zinvol. Ik zie vrezen niet als angst maar ook als diep respect. God niet willen kwetsen. 

Angst voor de rechterstoel moet niet overdreven worden. Sommigen laten hun leven daardoor beheersen. Jezus weet wat er gebeurde in Genesis. Hij weet dat wij onvrijwillig die onvolmaaktheid als een last met ons meedragen. Hij gaat ons daarvan verlossen. Daarvoor is Hij gestorven. 

Ik las in https://psalmboek.nl/p_de_vries_bijbelse_theologie1.php dat er uitgegaan kan worden van twee typen mensen; mensen met het besef van zondigheid, die gerechtvaardigd worden door God, en mensen zonder het besef van zondigheid, die rechtvaardiging in zichzelf zoeken.

ik vrees dat de rechtvaardiging in zichzelf zoeken gedoemd is te mislukken. Daarom wende ik mij tot God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Noel2:

ik vrees dat de rechtvaardiging in zichzelf zoeken gedoemd is te mislukken. Daarom wende ik mij tot God.

Maar waar is Die te vinden dan?

In de mens zelf.

Rom. 3

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Noel2:

Ik las in https://psalmboek.nl/p_de_vries_bijbelse_theologie1.php dat er uitgegaan kan worden van twee typen mensen; mensen met het besef van zondigheid, die gerechtvaardigd worden door God, en mensen zonder het besef van zondigheid, die rechtvaardiging in zichzelf zoeken.

ik vrees dat de rechtvaardiging in zichzelf zoeken gedoemd is te mislukken. Daarom wende ik mij tot God.

Zeker. Ben ik helemaal met je eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 2-4-2021 om 15:56 zei Noel2:

Onze lichamen zijn sterfelijk.

Jezus heeft een waardige manier van sterven gevonden.

Onwaardig is bijvoorbeeld aan overconsumptie dood gaan (drank, drugs, tabak, voedsel).

De anti-Christ in ons verleid je de onwaardige weg na te volgen.

Het is nog niet te laat.

Oh kon ik maar dit toepassen voor mijn eigen leven.

Fijne Pasen iedereen.

Het kan zijn dat ik “waardigheid” anders interpreteer dan hoe jij het interpreteert.
Hoe ik het zie is, Jezus heeft een onwaardige manier van sterven gekozen.
Jezus die onschuldig was, volledig heilig is. Het was Zijn keuze dat Jezus Christus zou moeten sterven aan het kruis.

Johannes 19:10-11
10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?
11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was.


Daarentegen zijn wij allen zondaren die, wanneer het aan de wetten lag, allen onwaardig zijn om voort te leven. Des te groter de genade van God, die ons Zijn Zoon heeft gegeven, opdat wie zich bekeert en in Jezus Christus gelooft het eeuwige leven ontvangt.

Er is niemand waardig, niet een.
Maar wie met een oprecht hart naar Jezus Christus toekeert en in Hem gelooft als Heer en Redder. God belooft dat Hij de Helper zal sturen, de Heilige Geest die in ons zal leven. De Helper die ons zal bevrijden van onze zondes. Liegen, stelen, godslastering, overspel, moord, trots, huichelarij, idolen, geldlust, egoïsme, verslavingen en zeker ook overconsumptie.

Niet dat een christen totaal vrij is van zonde. Maar door een wedergeboren hart en de werking van de Heilige Geest, zal een christen heel anders tegen zonde aankijken en een drastische ommekeer maken. Dit niet op eigen kracht, maar door God die in ons leeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Fundamenteel:

Is euthanasie eigenlijk een optie op je sterfbed? Tenslotte is dat tegen de natuurlijke gang van zaken in gaan.

Onnodig lijden verlengen ook. Er zitten dus twee kanten aan en het zal van geval tot geval verschillen. Er wordt in de praktijk trouwens al veel meer euthanasie gepleegd dan je denkt. Een beetje extra morfine en het is over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Willempie:

Onnodig lijden verlengen ook. Er zitten dus twee kanten aan en het zal van geval tot geval verschillen. Er wordt in de praktijk trouwens al veel meer euthanasie gepleegd dan je denkt. Een beetje extra morfine en het is over.

Ik worstel daar nog fel mee. Zo was ik eens in een kamer waar die dosis telkens vehoogd werd. Ik heb die kamer moeten verlaten; en er staatn op mijn netvlies wel gruwelijkere doden dan dat gebrandt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Onnodig lijden verlengen ook. Er zitten dus twee kanten aan en het zal van geval tot geval verschillen. Er wordt in de praktijk trouwens al veel meer euthanasie gepleegd dan je denkt. Een beetje extra morfine en het is over.

In katholiek verstaan wordt dat echter niet als euthanasie aangemerkt. Men mag iemands lijden verzachten met morfine, ook als dat (mogelijk) tot de dood lijdt. De dood is dan niet het doel van de behandeling, maar een 'bijwerking'.
Tevens mag men altijd een medische behandeling staken als deze geen verlichting of genezing meer brengt, of zelfs erger is dan de kwaal, ook als daardoor de patiënt (onmiddelijk) komt te overlijden. Ook dan dood je de patiënt immers niet actief, maar laat je hem of haar geheel over in Gods handen.

Onder euthanasie wordt dus uitsluitend het actief doden van de patiënt verstaan, waarbij de behandeling dus expliciet en welbewust de dood van de patiënt tot doel heeft.  Het verschil kan in de praktijk natuurlijk nog weleens wat arbitrair overkomen, maar is toch belangrijk om vast te stellen, met name bij het opstellen van (overheids)beleid hieromtrent.
Wellicht dat deze katholieke overweging je kan helpen in het nadenken hierover?

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Robert Frans:

In katholiek verstaan wordt dat echter niet als euthanasie aangemerkt. Men mag iemands lijden verzachten met morfine, ook als dat (mogelijk) tot de dood lijdt. De dood is dan niet het doel van de behandeling, maar een 'bijwerking'.
Tevens mag men altijd een medische behandeling staken als deze geen verlichting of genezing meer brengt, of zelfs erger is dan de kwaal, ook als daardoor de patiënt (onmiddelijk) komt te overlijden. Ook dan dood je de patiënt immers niet actief, maar laat je hem of haar geheel over in Gods handen.

Onder euthanasie wordt dus uitsluitend het actief doden van de patiënt verstaan, waarbij de behandeling dus expliciet en welbewust de dood van de patiënt tot doel heeft.  Het verschil kan in de praktijk natuurlijk nog weleens wat arbitrair overkomen, maar is toch belangrijk om vast te stellen, met name bij het opstellen van (overheids)beleid hieromtrent.
Wellicht dat deze katholieke overweging je kan helpen in het nadenken hierover?

Dank je. Dit is voor mij heel verhelderend. Zowel mijn vader als later mijn moeder zijn onder invloed van morfine overleden. Ik was trouwens in beide gevallen wel opgelucht toen het eindelijk voorbij was, hoe verdrietig ook. Ik begrijp het wel. Mijn vader z'n longen bleven maar vollopen en die moesten dan steeds weer leeggezogen worden, hetgeen voor hem natuurlijk zeer onprettig was. Mijn moeder was door een delier in een ernstige psychose beland. Er was geen land meer met haar te bezeilen. Terwijl ik tegen haar praatte (eigenlijk schreeuwde want ze was erg doof) omdat ik iemand had beloofd haar nog iets door te geven, deed ze nog een poging haar ene oog te openen. Dat was verre van prettig, zo van "moet je me nu nog lastigvallen?". Ze leek niet blij. Mogen ze in vrede rusten. Het leven is geen feestje.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid