Spring naar bijdragen

De opstanding, waar zal die plaatsvinden en hoe zal dit gaan


Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei sjako:

De Bijbel geeft toch echt aan dat je actief moet zoeken. Mattheus 7:8

Want al wie vraagt, ontvangt, en al wie zoekt, vindt, en al wie klopt, hem zal opengedaan worden.  9 Of is er soms iemand onder U die wanneer zijn zoon om brood vraagt, hem een steen zal geven?  10 Of misschien zal hij om een vis vragen — hij zal hem dan toch geen slang geven?  11 Als GIJ dus, ofschoon GIJ slecht zijt, goede gaven aan UW kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan UW Vader, die in de hemelen is, goede dingen geven aan wie hem erom vragen

22 uur geleden zei Veritas Illustrat:

De waarheid is voor iedereen gelijk en maakt geen onderscheid.

Was dat maar waar.

Hier komen we op het terrein van de interpretatie. Hoe zie jij het en hoe zie ik het. Dat is OK maar dan zijn we wel verplicht om ons claim op de waarheid even los te laten. Want wij kunnen geen van beiden bewijzen dat iemand het juist ziet.

Ik interpreteer de tekst als volgt:

Jezus spreekt hier tot Israël. Dat betekent dat zijn gehoor in principe bekend is met de waarheid die zich via Mozes en de profeten heeft geopenbaard. Dat betekent weer dat er in de loop van de tijd veel vragen zijn ontstaan, want de waarheid zelf was nog niet geopenbaard. Je kunt dus Israël zien als zijnde op weg en nu aangeland vlak voor de deur. Maar niet iedere Israëliet vroeg en zocht en klopt dus niet. Wat Jezus dus specifiek tegen hun zegt, is dat voor hen nu het ogenblik is gekomen dat de waarheid zich aan hun hart zal gaan openbaren.

Het punt is dat de waarheid zich al aandiende in de woorden van Mozes en de profeten en wel alleen aan hen die er al voor openstonden.

Je kunt dat wel vertalen naar onze tijd, want alleen degenen die 'hart'elijk verlangen naar de waarheid, zullen de waarheid herkennen als die zich aandient.

Als ik schrijf: "De waarheid is voor iedereen gelijk en maakt geen onderscheid", dan bedoel ik dat vanuit de waarheid gezien. De waarheid bestaat niet in vele variaties en uitvoeringen. Anders was het de waarheid niet. Het is dan ook onvoorstelbaar, dat het herkennen van de waarheid zou afhangen van menselijke inspanningen. In feite is de waarheid een gift, een genade, voor iedereen die beseft dat hij het niet kan verdienen.

25 minuten geleden zei TTC:

Er zijn maar twee data belangrijk, de dag van je geboorte, en de dag dat je begrijpt waarom, dixit Mark Twain.

En de eerste heb je niet in de hand, de tweede wel. Al met al is dan alleen de tweede belangrijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 372
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is heel oud, vanaf het moment dat de mens de lagere natuur ging onderzoeken, dat de begeerte-instelling, de chakra's de wereld gingen dienen. De energiestromen dienen de mens. Echter, wanneer

Kun je dit soort ellenlange epistels ook in maximaal 10 regels samenvatten?  Dat maakt je misschien leesbaarder. Bij voorbaat dank. 

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal.   Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid. Tot die tijd, schrijft

5 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

Je kunt dat wel vertalen naar onze tijd, want alleen degenen die 'hart'elijk verlangen naar de waarheid, zullen de waarheid herkennen als die zich aandient.

Meen dat je hiermee verwijst naar die eenvoudige beslisregels, werken altijd prima omwille van hun eenvoud:

 • wat vergankelijk is, is onwaar
 • wat onvergankelijk is, is waar

Ergo, omdat ik denk vergankelijk te zijn, ben ik onwaar, tenzij ik iets over het hoofd zie dat ik nu niet weet, maar misschien morgen wel. En als ik vandaag denk vergankelijk te zijn en dat blijkt niet waar, was ik in staat om mezelf te bedriegen, onwetend daarover.

19 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

En de eerste heb je niet in de hand, de tweede wel. Al met al is dan alleen de tweede belangrijk.

Over die eerste denk ik nog na, die tweede is inmiddels helder geworden. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Veritas Illustrat:

Je vergist je dat honger of begeerte naar waarheid de gelovige drijft. Iemand die gedreven wordt door honger en begeerte (naar waarheid) is geen gelovige, maar een ongelovige die voortgedreven wordt door zijn tekort.

Een gelovige is iemand die aan tafel zit bij de Koning en zijn honger en begeerte gestild ziet, alleen al doordat hij bij de Koning aan tafel zit. Daarom: alleen het hart dat de waarheid gevonden heeft, weet dat het de waarheid liefheeft.

Er zal altijd een begeren zijn.

Ook door God.

Lees Zijn gebod; Heb Mij lief.

Dat begeren is wat de beweging en de rust is, maar niet het begeren vanuit een tekort, maar vanuit een kunnen geven aan hen die kunnen ontvangen.

Wie heeft, zal gegeven worden. 

Joh. 16

22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

23 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.

24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.

26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal;

27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.

 

 

Begeren

1) Aanlokken 2) Begunstigen 3) Belust zijn 4) Dorsten 5) Geren 6) Graag bezitten 7) Graag willen 😎 Haken 9) Heftig verlangen 10) Hevig verlangen 11) Hongeren 12) Hunkeren 13) Lust 14) Lusten 15) Malen 16) Najagen 17) Popelen 18) Reikhalzen 19) Smachten 20) Smoren 21) Snakken 22) Sterk verlangen 23) Sterk verlangen naar

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Het hart wat Hem zoekt, wat naar Hem uitgaat dan, heeft alleen de Waarheid lief.

Een hart dat zoekt is niet een hart dat uitgaat, maar een hart dat uitgaat is wel een hart dat zoekt. Het zijn geen synoniemen. Zoeken is actief, maar een hart dat uitgaat is passief. Dit begrip kun je vervangen voor "gericht zijn op".

Als je zegt: het hart dat Hem zoekt, heeft alleen de waarheid lief. Dan bevestig je precies wat ik al zeg: als je zoekt, dan weet je in feite al wat je wilt vinden. Je hebt het nog niet en daarom zoek je. Ik beweer dat je niet kunt zoeken naar de waarheid, omdat je als je zoekt nog helemaal niet weet hoe de waarheid er uit ziet. Pas als de waarheid zich aan je openbaart, vallen de schellen van je ogen en weet je dat je hart daar altijd al naar uitging. Maar dan begint het eigenlijke ontdekken wat de waarheid inhoudt pas.

Omdat het zoeken in feite een nutteloze bezigheid is, dat het vinden van de waarheid alleen maar tegenwerkt, kun je beter ophouden met zoeken. Dan zal je hart, als dat volledig en ongedeeld uitgaat naar de echte waarheid, door die waarheid worden gevonden.  

2 uur geleden zei thom:

Een heel verhaal, maar wat wil je nu duidelijk maken? Een Bijbeltekst plaatsen is wel zo handig om jouw schrijven even te verduidelijken wat je nu bedoelt.

Ja, ik weet ook niet waarom ik de moeite doe. Voor mij is het een manier om mijn gedachten te formuleren.

Ik denk dat je beter bijbels kunt spreken of schrijven, dan dat je de bijbel laat buikspreken. In het laatste geval presenteer je je gedachten in een jasje dat je zelf van bijbelcitaten hebt genaaid. Je laat dan de bijbel jouw waarheid vertellen, waarmee je dan een autoriteit claimt die je niet toekomt. Want dat wat je wilt zeggen, is niet de bijbelse waarheid, maar jouw interpretatie daarvan.

Maar, bottomline, wat het mij vooral duidelijk maakt, is dat jij en ik niet uit hetzelfde vaatje tappen. Ik bedoel daarmee, dat jouw waarheid uiteindelijk niet dezelfde is als mijn waarheid. Zoals al eerder gezegd: het verstaan van de waarheid maakt vrij. En het doet alle menselijke interpretaties verbleken. Het maakt het leven makkelijker en ongecompliceerd. Ik kan vol vertrouwen en in volkomen rust zijn, want ik leer steeds meer van de waarheid kennen. Ik hoef nergens meer naar op zoek, want ik ben gevonden.

bewerkt door Veritas Illustrat
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Er zal altijd een begeren zijn.

Ook door God.

Lees Zijn gebod; Heb Mij lief.

Dat begeren is wat de beweging en de rust is, maar niet het begeren vanuit een tekort, maar vanuit een kunnen geven aan hen die kunnen ontvangen.

Wie heeft, zal gegeven worden. 

Ik weet niet waar je dat vandaan haalt? (er zal altijd een begeren zijn, ook door God en wie heeft zal gegeven worden).

Ik vermoed dat je nu van alles door elkaar gaat halen. Ten eerste heeft het al niets meer te maken met waar we het over hadden, maar, ten tweede, als dit jouw manier van onderbouwen wordt (het uit de context halen en ondoordacht verabsoluteren van begrippen) dan doe ik niet meer mee. Het maakt je argumenten alleen maar zwakker.

16 minuten geleden zei TTC:
1 uur geleden zei thom:
 • Er zal altijd een begeren zijn.
 • Ook door God.
 • Lees Zijn gebod; Heb Mij lief.

Nog even en je gaat pretenderen dat God een narcist is?

Dat komt er van als eigen en ondoordachte interpretaties het debat gaan bepalen. Laat hem maar verder staren, TTC.

2 uur geleden zei TTC:

Meen dat je hiermee verwijst naar die eenvoudige beslisregels, werken altijd prima omwille van hun eenvoud:

 • wat vergankelijk is, is onwaar
 • wat onvergankelijk is, is waar

Eigenlijk is mijn (beknopte) definitie van de Waarheid vergelijkbaar: De Waarheid is datgeen wat eeuwig blijft.

2 uur geleden zei TTC:

Ergo, omdat ik denk vergankelijk te zijn, ben ik onwaar, tenzij ik iets over het hoofd zie dat ik nu niet weet, maar misschien morgen wel. En als ik vandaag denk vergankelijk te zijn en dat blijkt niet waar, was ik in staat om mezelf te bedriegen, onwetend daarover.

Moet het tweede vergankelijk niet onvergankelijk zijn?

bewerkt door Veritas Illustrat
Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

Eigenlijk is mijn (beknopte) definitie van de Waarheid vergelijkbaar: De Waarheid is datgeen wat eeuwig blijft.

Naargelang perceptie is alles waar, tegelijk onwaar, om het eenvoudig te houden en vooral geen extra verwarring te stichten, naargelang context en cognitief bevattingsvermogen te beschouwen, mits rekening te houden met misschien vergeten elementen die dan weer andere inzichten toelaten, meningen noodgedwongen doen herzien maar ook niet zonder verzet of dendritische overprikkeling naargelang de weerbarstigheid van eerder diep ingeprente geloofsovertuigingen die niet zelden in conflict zijn met andere referentiekaders die zich manifesteren in liefde en verbondenheid, waar ik om een of andere reden toch nog aan twijfelen kan. En eenmaal we dit doorgrond hebben, kunnen we eens een oefening over optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen proberen, dan gaat het hek helemaal van de dam, alsof er geen boek zou geschreven zijn, hoop voor duizend. :)

40 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

Moet het tweede vergankelijk niet onvergankelijk zijn?

Deze?

 • als ik vandaag denk vergankelijk te zijn
 • en dat blijkt niet waar

Finaal wel, als het niet waar blijkt te zijn, afgewogen tegen de gestelde premissen. Misschien kunnen we dan best ook rekening houden met het EN/EN-perspectief, wat beiden legitiem maakt, anders dan bij de verwarring die aangehouden blijft binnen een strikt lineaire OF/OF benadering. 

44 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

Dat komt er van als eigen en ondoordachte interpretaties het debat gaan bepalen. Laat hem maar verder staren, TTC.

Er was zelfs ooit een tijd dat we het eens over eenvoud en kleine dingen wilden hebben, maar dat misschien voor later. 

2 uur geleden zei thom:

1) Aanlokken 2) Begunstigen 3) Belust zijn 4) Dorsten 5) Geren 6) Graag bezitten 7) Graag willen 😎 Haken 9) Heftig verlangen 10) Hevig verlangen 11) Hongeren 12) Hunkeren 13) Lust 14) Lusten 15) Malen 16) Najagen 17) Popelen 18) Reikhalzen 19) Smachten 20) Smoren 21) Snakken 22) Sterk verlangen 23) Sterk verlangen naar

In combinatie met de behoeftepiramide van Maslow op verschillende niveaus te interpreteren, het leven een wonder. :)

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei TTC:
2 uur geleden zei thom:

1) Aanlokken 2) Begunstigen 3) Belust zijn 4) Dorsten 5) Geren 6) Graag bezitten 7) Graag willen 😎 Haken 9) Heftig verlangen 10) Hevig verlangen 11) Hongeren 12) Hunkeren 13) Lust 14) Lusten 15) Malen 16) Najagen 17) Popelen 18) Reikhalzen 19) Smachten 20) Smoren 21) Snakken 22) Sterk verlangen 23) Sterk verlangen naar

In combinatie met de behoeftepiramide van Maslow op verschillende niveaus te interpreteren, het leven een wonder. :)

Zou heimwee hieronder vallen?

Of is de behoeftepiramide juist ontstaan uit Heimwee, en is die behoefte niet de bevredigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:
21 minuten geleden zei thom:

Zou heimwee hieronder vallen? Of is de behoeftepiramide juist ontstaan uit Heimwee, en is die behoefte niet de bevredigen.

Weet ik niet, naar wat of naar wie? 

Begeren, heftig verlangen. Daar waar het steeds over gaat; aan de ene kant de Zoon naar de Vader, en daarbij ook van de Vader naar de Zoon.

Maar het zal wel weer wartaal zijn, vergezocht en buiten de context. :-) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

Begeren, heftig verlangen. Daar waar het steeds over gaat; aan de ene kant de Zoon naar de Vader, en daarbij ook van de Vader naar de Zoon. Maar het zal wel weer wartaal zijn, vergezocht en buiten de context.

Beetje als de verzoeningsleer misschien, een harmonieuzer wereld in dualistische zin, als de expressie vanuit liefde gedreven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:
21 minuten geleden zei thom:

Begeren, heftig verlangen. Daar waar het steeds over gaat; aan de ene kant de Zoon naar de Vader, en daarbij ook van de Vader naar de Zoon. Maar het zal wel weer wartaal zijn, vergezocht en buiten de context.

Beetje als de verzoeningsleer misschien, een harmonieuzer wereld in dualistische zin, als de expressie vanuit liefde gedreven?

Een beetje als Joh. 17, voor de verandering 😁

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei thom:

Een beetje als Joh. 17, voor de verandering 😁

Kan je je dan stilaan niet beter richting de Olijfberg begeven? :)

Citaat

Nadat Jezus dit had gezegd, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: "Vader, nu is het tijd. Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is. Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent. 2 U heeft Hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die U Hem heeft gegeven. 3 Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd. 4 Ik heb op aarde laten zien hoe machtig U bent. Zo heb Ik de taak gedaan die U Mij had gegeven. 5 Vader, wilt U Mij nu dezelfde eer en macht geven die Ik bij U had toen de wereld nog niet bestond. (bron)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Een beetje als Joh. 17, voor de verandering 😁

Ik begrijp het niet eigenlijk, spreekt Jezus hier over de Zoon als een derde terwijl hij dat zelf is?

 • Nadat Jezus dit had gezegd, keek Hij omhoog naar de hemel en zei.
 • Vader, nu is het tijd.
 • Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is.
 • Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent.
 • U heeft Hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die U Hem heeft gegeven. 
 • Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd. 
 • Ik heb op aarde laten zien hoe machtig U bent.
 • Zo heb Ik de taak gedaan die U Mij had gegeven. 
 • Vader, wilt U Mij nu dezelfde eer en macht geven die Ik bij U had toen de wereld nog niet bestond.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:
1 uur geleden zei thom:

Een beetje als Joh. 17, voor de verandering 😁

Ik begrijp het niet eigenlijk, spreekt Jezus hier over de Zoon als een derde terwijl hij dat zelf is?

 • Nadat Jezus dit had gezegd, keek Hij omhoog naar de hemel en zei.
 • Vader, nu is het tijd.
 • Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is.
 • Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent.
 • U heeft Hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die U Hem heeft gegeven. 
 • Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd. 
 • Ik heb op aarde laten zien hoe machtig U bent.
 • Zo heb Ik de taak gedaan die U Mij had gegeven. 
 • Vader, wilt U Mij nu dezelfde eer en macht geven die Ik bij U had toen de wereld nog niet bestond.

Die vertaling vind ik een beetje sneu, krachtenloos.

Liever heb ik het in de Staten Vertaling;

En je schrijft; als een derde. Dat is wel mooi gevonden, als van de drie-eenheid. En juist dát is wat in de mens ontstaat, door de wedergeboorte van wat uit God is; Zij waren Uw, en even verder; zij zijn Uw.

 

1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.

2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.

13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.

15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.

16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei thom:

Die vertaling vind ik een beetje sneu, krachtenloos.

Als ook dat al misleidend is, waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? 

9 uur geleden zei thom:

En je schrijft; als een derde. Dat is wel mooi gevonden, als van de drie-eenheid. En juist dát is wat in de mens ontstaat, door de wedergeboorte van wat uit God is; Zij waren Uw, en even verder; zij zijn Uw.

Is dat finaal niet gewoon wat de drie-eenheid wil zeggen, net zoals individu in de betekenis van onverdeeld. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei thom:

1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.

Interessant eigenlijk wel, alsof je dat online bij Cool Blue zou kunnen bestellen, waarom doen niet meer mensen dat zo? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Veritas Illustrat:

Ik hoef nergens meer naar op zoek, want ik ben gevonden.

Dan is de waarheid gevonden. 

 

''Ik beweer dat je niet kunt zoeken naar de waarheid, omdat je als je zoekt nog helemaal niet weet hoe de waarheid er uit ziet. Pas als de waarheid zich aan je openbaart, vallen de schellen van je ogen en weet je dat je hart daar altijd al naar uitging. Maar dan begint het eigenlijke ontdekken wat de waarheid inhoudt pas.'' schreef je eerder.

En dan is ontdekken als zoeken; ont-dekken. 

Het hart wat Hem zoekt, heeft alleen de Waarheid lief.

En gaan de Bijbelteksten spreken. :-) 

''Omdat het zoeken in feite een nutteloze bezigheid is, dat het vinden van de waarheid alleen maar tegenwerkt, kun je beter ophouden met zoeken. Dan zal je hart, als dat volledig en ongedeeld uitgaat naar de echte waarheid, door die waarheid worden gevonden. ''

Precies. Dan vindt (..) men in het schrijven terug, wat Ik ben is.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:
16 minuten geleden zei thom:

Precies. Dan vindt (..) men in het schrijven terug, wat Ik ben is.

Dit is nog maar het begin, de vraag is wat volgt. 

De 2 naturen-strijd.

1 uur geleden zei TTC:

Is dat finaal niet gewoon wat de drie-eenheid wil zeggen, net zoals individu in de betekenis van onverdeeld. 

Wat dus verdeeld is, moet oplossen in eenheid.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:

De 2 naturen-strijd.

Vanaf hier mag je strijden tegen windmolens, en amper iemand die doorheeft wat nu precies de waan is, succes alvast. :)

3 minuten geleden zei thom:

Wat dus verdeeld is, moet oplossen in eenheid.

Hoeft niet, er zijn verschillende aspecten, tenzij je liever tijd en ruimte zou willen wegdenken, wellicht zullen anderen zich daar tegen verzetten. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:
4 minuten geleden zei thom:

De 2 naturen-strijd.

Vanaf hier mag je strijden tegen windmolens, en amper iemand die doorheeft wat nu precies de waan is, succes alvast. :)

Het zijn de 7 gemeenten, de 7 sleutels, de 7 demonen, de 7 energiepoorten, die om moeten gaan, andersom gaan draaien en Hem dienstbaar worden door overgave. Tja, windmolens.. wel toepasselijk :-) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:

Het zijn de 7 gemeenten, de 7 sleutels, de 7 demonen, de 7 energiepoorten, die om moeten gaan, andersom gaan draaien en Hem dienstbaar worden door overgave. Tja, windmolens.. wel toepasselijk :-) 

Non-lineaire attractors is de wetenschappelijke naam voor tijdloze sleutels, wat anderen vlindereffecten plegen te noemen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

En dan is ontdekken als zoeken; ont-dekken. 

Het hart wat Hem zoekt, heeft alleen de Waarheid lief.

Je kunt alleen maar ontdekken, als je iets hebt om te ont-dekken. Als je zoekt heb je nog niet gevonden wat je wilt ont-dekken.

HET VERHAAL VAN DE ONTDEKKINGSREIZIGER

Je kunt het inderdaad vergelijken met een ontdekkingsreiziger. Die gaat op zoek naar een oord waarvan hij weet dat het bestaat of vindt dat het wel moet bestaan. Misschien hebben anderen er wel van verteld. Hij is er echter nog nooit geweest.

Als hij dan gaat zoeken, weet hij al wel wat hij zoekt en is het dus gewoon een kwestie van herkennen. Hij blijft dan ook zoeken, totdat hij vindt wat hij zoekt. Er zijn ontdekkingsreizigers die nieuw land voorbij gevaren zijn, omdat ze er niet naar op zoek waren. Het kwam niet overeen met hun verwachting.

Onze ontdekker vindt het land wat aan zijn verwachting voldoet (hij heeft eens iemand gesproken die er vandaan kwam), maar hij heeft het dan nog niet ont-dekt (denk aan het Engelse 'explore'). Dat geeft veel meer het 'gevoel' van onderzoeken aan: openbaren. Hij gaat dus op onderzoek in het nieuw gevonden land. Maar nu komt de het punt van wat ik al die tijd eigenlijk wil zeggen.

Hij schrijft daar een boek over en stuurt dat naar huis, zodat de mensen thuis een indruk krijgen van wat hij heeft gevonden én ontdekt. De mensen die zijn geïnteresseerd lezen dat boek, maar projecteren hun eigen verwachtingen (fantasie) in dat wat ze lezen. En dan zeggen ze tegen elkaar hoe het land eruit ziet en wat er allemaal te vinden is. Maar nu ontstaat een probleem, want ze omschrijven allemaal niet het ware land, maar hun eigen projectie. Uiteindelijk krijgen ze dus ruzie en bestrijden elkaars visie op het land dat iemand anders ontdekt én onderzocht heeft.

Dus de ontdekkingsreiziger kan maar één ding doen en dat is zij die het boek hebben gelezen, uitnodigen met hem samen en onder zijn leiding een bezoek te brengen aan het nieuwe land. Hij nodigt ze zelfs uit om in het nieuwe land te komen wonen.

Maar niet iedereen die dat boek heeft gelezen wil dat. Sommigen zeggen dat ze aan het boek voldoende hebben en sommigen leren het uit het hoofd of proberen het aan weer anderen te verkopen, samen met hun uitleg erbij. Sommigen schrijven zelf weer boeken over wat zij in het boek hebben ontdekt en worden geroemd om hun inzichten . De onenigheid onder hen die niet meegaan naar het nieuwe land blijft en groeit zelfs naarmate er meer boeken over het boek verschijnen.

Maar zij die mee zijn gegaan naar het nieuwe land zelf, ontdekken dat zelfs het boek dat de ontdekkingsreiziger zelf heeft geschreven nog maar een fractie omschrijft van hoe het land er in werkelijkheid uitziet. Zij kunnen de geuren opsnuiven, proeven van de rijke vruchten, drinken van het schoonste water dat bestaat. Ze zijn hun verdere leven bezig met ontdekken.

Je kunt dus zeggen, dat vóór ze het boek kregen niemand op zoek was naar het nieuwe land. Pas toen sommigen het boek lazen, werd hun interesse gewekt, want niet iedereen heeft interesse in een nieuw land en vinden het verhaal van het nieuwe land maar fantasie. Maar alleen zij die uiteindelijk bereid waren hun eigen leven en bestaan op te geven, gingen mee naar het nieuwe land en hadden daarmee een ervaring die ze met de thuisblijvers op geen enkele manier konden delen.

Maar omdat ze voortduren ruzie kregen met de thuisblijvers, die allemaal hun, elkaar bestrijdende visie's belangrijker vonden en ook geen interesse hadden in de werkelijkheid, leek het hun beter maar op de ontdekkingsreiziger zelf te vertrouwen. Ze wisten zeker, dat de onrust en onenigheid de oprechten van hart zou gaan tegenstaan. En dat ze op den duur van de ontdekkingsreiziger zelf wel een uitnodiging zouden krijgen voor een bezoek aan het nieuwe land.  

Jezus zelf sprak vele gelijkenissen. Noem mijn verhaaltje maar de gelijkenis van de ontdekkingsreiziger.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid