Spring naar bijdragen

De opstanding, waar zal die plaatsvinden en hoe zal dit gaan


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 372
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is heel oud, vanaf het moment dat de mens de lagere natuur ging onderzoeken, dat de begeerte-instelling, de chakra's de wereld gingen dienen. De energiestromen dienen de mens. Echter, wanneer

Kun je dit soort ellenlange epistels ook in maximaal 10 regels samenvatten?  Dat maakt je misschien leesbaarder. Bij voorbaat dank. 

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal.   Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid. Tot die tijd, schrijft

1 uur geleden zei Veritas Illustrat:
4 uur geleden zei thom:

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal. :-) 

Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid.

Wil je mij er buiten laten!. Ik denk niet dat jij weet wat ik bedoel. Spreek voor jezelf, aub. 

Ja sorry, ik had 'denk ik' erbij moeten schrijven.

1 uur geleden zei Mount Freedom:

Het is eerder andersom, jijzelf tracht de bevrijding doorheen de tekst die Thom aan het licht brengt aan jouw banden te leggen.

Ja gek hèh?

Veritas schrijft en meent het precies andersom als de Joh. tekst, en dan snap ik die letterlijke tekst niet. 😁

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mount Freedom:

Het is eerder andersom, jijzelf tracht de bevrijding doorheen de tekst die Thom aan het licht brengt aan jouw banden te leggen.  Dat kan tot extremisme leiden. Behoor jij tot die groep van religieuzen van de linkerzuil?

Nee, hoor. Mount Freedom. Wat ik thom laat zien is dat er een andere uitleg mogelijk is die afwijkt van die van hem. Maar ik tracht hem niet te overtuigen van mijn standpunt, want ik denk dat iedereen de bijbelse tekst zodanig kan vervormen of plooien, dat die precies zegt wat je wilt zeggen. En iedereen is, wat mij betreft, daar helemaal vrij in.

Ik heb me echter teveel laten meeslepen in de discussie, terwijl ik juist - en dat is mijn uitgangspunt - niet in discussie geloof. Mea culpa.

De vraag die ik eigenlijk stel aan iedereen die een bepaalde vorm van geloof heeft (dus zeker niet alleen aan christenen): Is jouw geloof gebaseerd op wat je in jouw heilige boek leest, of is het gebaseerd op degene of datgeen waarvan jouw heilige boek getuigt?

Met andere woorden: het eerste is kennis, het tweede is beleving. Het eerste is dood en tweede is leven.

En als je het tweede niet ervaart, dan is blijkbaar jouw geloof alleen op kennis gebaseerd. En dan ben je kwetsbaar en zul je altijd vervallen in discussie.

 

bewerkt door Veritas Illustrat
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

 Is jouw geloof gebaseerd op wat je in jouw heilige boek leest, of is het gebaseerd op degene of datgeen waarvan jouw heilige boek getuigt?

Met andere woorden: het eerste is kennis, het tweede is beleving. Het eerste is dood en tweede is leven.

En als je het tweede niet ervaart, dan is blijkbaar jouw geloof alleen op kennis gebaseerd. En dan ben je kwetsbaar en zul je altijd vervallen in discussie.

 

Je vraagt het niet aan mij, maar wat het geloof voor mij getuigt, is wat in de teksten naar voren komt.

En dat is het enige wat ik je steeds heb laten lezen :-) 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-10-2020 om 10:32 zei sjako:

Ja, die worden gered. Alle mensen voor Jezus krijgen een opstanding des levens of ter oordeel. En dat geldt eigenlijk ook voor de mensen die ná Christus zijn gestorven, uitgezonderd de heiligen die een opstanding in de hemel hebben gekregen. Maar dat ter oordeel wilt niet zeggen een veroordeling.

Als het werkelijk waar is dat elke waarheid drie fasen doorloopt dan zou het best wel eens een beschamende weg kunnen worden om te zien wat voor schade ertussenin werd aangericht, en hoe daarop te reageren nog een andere zaak, omdat het immers al zo lang geweten had kunnen zijn. Maar hoop doet leven, het is onze toekomst die nu op het spel staat, niet het verleden, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Veritas Illustrat:

Wat ik thom laat zien is dat er een andere uitleg mogelijk is die afwijkt van die van hem. Maar ik tracht hem niet te overtuigen van mijn standpunt, want ik denk dat iedereen de bijbelse tekst zodanig kan vervormen of plooien, dat die precies zegt wat je wilt zeggen. En iedereen is, wat mij betreft, daar helemaal vrij in.

Percepties zijn vreemde dingen inderdaad, zo kunnen we vandaag perfect aantonen dat begrotingstekorten niet werkelijk zijn, maar toch zal het de duivel z'n fout zijn dat we dat niet weten. :)

Op 26-10-2020 om 10:32 zei sjako:

Dus een heleboel, goede, mensen krijgen een herkansing in het Duizend Jarig Rijk.

Dat van die ‘there’s is a crack in everything, that’s how the light gets in’ komt me vandaag steeds minder als een banale metafoor voor, maar misschien is daar nu nog minder aandacht voor te vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei TTC:
7 uur geleden zei Veritas Illustrat:

De wartaal is niet de tekst zelf, maar wat jij er van maakt. Je bent inderdaad in staat om iets wat in zichzelf klip en klaar wordt geschreven, te transformeren naar iets dat alleen maar binnen jouw religie kan worden begrepen. Transformatie heet in dit geval vervorming en beperking, zodat de innerlijke vrijheid van de tekst aan jouw banden wordt gelegd. 

Het zijn bijzondere correlaties, eerst technisch iets volledig uitwerken en er dan metaforen bij verzinnen, wat andersom schijnbaar niet altijd even makkelijk is, maar toch hetzelfde. :)

..

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Veritas Illustrat:

Wat ik thom laat zien is dat er een andere uitleg mogelijk is die afwijkt van die van hem. Maar ik tracht hem niet te overtuigen van mijn standpunt, want ik denk dat iedereen de bijbelse tekst zodanig kan vervormen of plooien, dat die precies zegt wat je wilt zeggen.

Thom;1. ''Wat is de gelovige? Ik schrijf; het geloof is van Jezus Christus. Diegene die voor mij was, en na mij komt; het Leven en Licht dat de mens eens was Joh. 1 vers 4.''

Veritas;1.'' Je schrijft wartaal: "Het Licht dat de mens eens was"? Dit is niet wat in jouw tekstverwijzing staat. Jouw interpretatie kan dus niet correct zijn. Het punt wat Johannes maakt in zijn eerste hoofdstuk is dat de mens dat licht nu juist niet was. Johannes zegt dat Jezus dat licht is. Hij belichaamt de goddelijke openbaring: de waarheid (die God spreekt) in het vlees. Dat betekent heel concreet, dat je in Jezus kunt zien hoe de waarheid functioneert en dus gezien wordt. Maar dit wordt alleen gezien door hen die in hun hart het werkelijke verlangen hebben de waarheid te leren kennen.''

 

Joh. 1

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Daarbij schrijft Joh.1 even verder; 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Met deze paar regels kan de indruk ontstaan, en die is er bij mij, dat de mens eens in het Licht wandelde, omdat de mens eens het Leven was.

Nu niet, we, de mensheid, wandelt in het duister.

Maar wanneer we ons bewust worden van onze afkomst, doordat het Licht in het duister is gekomen, een inslag vanuit de Waarheid dat het Licht is, wordt het Leven en het Licht gewekt in ons; het weder geboren worden uit God, het tot geloof komen van de Verlosser in de mens zelf, in het lichaam.

Het zaad wat in de goede grond valt. Het Woord gehoord.

Maar; Hij moet groeien, en ik kleiner worden; een proces van overgave van de oude mens om Hem; de weg recht maken zoals Joh. de Doper voorstaat; reinigen met water.

Je schrijft terecht dan ook; ''Johannes zegt dat Jezus dat licht is. Hij belichaamt de goddelijke openbaring: de waarheid (die God spreekt) in het vlees.''

''Hij die voor mij was (Joh. wist dit en ''reinigde'' zichzelf!) zal na mij komen.'' Dat is de gelovige, die het Licht niet is maar in Hem gelooft, die Hem verwacht, en zich omgekeerd heeft van de wereld om Hem te mogen ontmoeten (uit zichzelf wordt geopenbaard, als de Ander, het Licht zelf)..

Jezus staat voor de mens, die de Waarheid is, en de Waarheid brengt; de'' Ik ben de weg, de waarheid en het leven'', omdat inderdaad na de doop in de Jordaan en de drie grote verzoekingen doorstaan, Jezus de Christus werd; de openbaring van de Zoon een feit. Dit is een fase van de mens, die tot Verlichting komt.

Dit kan in een ieder gebeuren die Hem aangenomen heeft, en die de Weg gaat.
 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei thom:

Dit kan in een ieder gebeuren die Hem aangenomen heeft, en die de Weg gaat.

Wie binnen het kader van een gedegen herstelonderzoek veel verschillende wegen bewandelt, merkt al snel hoe we onszelf met goede bedoelingen gevangen kunnen houden, en daarmee onbewust anderen misschien ook, wat pijnlijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:
32 minuten geleden zei thom:

Dit kan in een ieder gebeuren die Hem aangenomen heeft, en die de Weg gaat.

Wie binnen het kader van een gedegen herstelonderzoek veel verschillende wegen bewandelt, merkt al snel hoe we onszelf met goede bedoelingen gevangen kunnen houden, en daarmee onbewust anderen misschien ook, wat pijnlijk is.

Ja, en daarom kunnen Bijbelteksten helpen te verdiepen, in plaats van te verzanden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Ja, en daarom kunnen Bijbelteksten helpen te verdiepen, in plaats van te verzanden.

Als wat Aristoteles destijds zei vandaag nog steeds actueel fris is, kunnen we dat als het goed is eenvoudig terugvinden in de Bijbel. Maar het duurt misschien nog een eeuwigheid vooraleer we dat ook ten diepere gronde begrijpen, zoekend en worstelend. Het verzanden is daarom misschien niet zozeer het resultaat van verdieping, maar van je steeds opnieuw te laten meesleuren in het moeras der interpretaties die de frisheid en helderheid ondermijnen, en licht tot duisternis transformeert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:
14 minuten geleden zei thom:

Ja, en daarom kunnen Bijbelteksten helpen te verdiepen, in plaats van te verzanden.

Als wat Aristoteles destijds zei vandaag nog steeds actueel fris is, kunnen we dat als het goed is eenvoudig terugvinden in de Bijbel. Maar het duurt misschien nog een eeuwigheid vooraleer we dat ook ten diepere gronde begrijpen, zoekend en worstelend. Het verzanden is daarom misschien niet zozeer het resultaat van verdieping, maar van je steeds opnieuw te laten meesleuren in het moeras der interpretaties die de frisheid en helderheid ondermijnen, en licht tot duisternis transformeert. 

Die eeuwigheid is m.i. ook inderdaad de tijd die gegeven is om zowel de invloed van de lagere natuur te kunnen ondergaan, wat de keus was, als ook de mogelijkheid om weer hieruit te geraken.

Eeuwigheid dan als; periode, tijdspanne, generatie mensheid, beschaving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei thom:

Die eeuwigheid is m.i. ook inderdaad de tijd die gegeven is om zowel de invloed van de lagere natuur te kunnen ondergaan, wat de keus was, als ook de mogelijkheid om weer hieruit te geraken. Eeuwigheid dan als; periode, tijdspanne, generatie mensheid, beschaving.

Die Grote Verdrukking laat zich vandaag eenvoudig opmerken door de Bijbel te negeren, en die leegte op te vullen met een complexiteit die elk normaal denkend mens zich de vraag doet stellen waar we in godsnaam eigenlijk mee bezig zijn.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei TTC:

Die Grote Verdrukking laat zich vandaag eenvoudig opmerken door de Bijbel te negeren, en die leegte op te vullen met een complexiteit die elk normaal denkend mens zich de vraag doet stellen waar we in godsnaam eigenlijk mee bezig zijn.

De Matrix tekent zich steeds meer af in alles. Voor die het zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:

De Matrix tekent zich steeds meer af in alles. Voor die het zien.

Binnen het kader van de paradigmashift die zich thans voltrekt, is het geen zaak van goed tegen kwaad te plaatsen, maar ze te verzoenen opdat het geheel naar een volgend niveau geloodst wordt. De paradox wil dat zoiets op een verbluffend eenvoudige manier zou kunnen, mits rekening te houden met voor iedereen beschikbare kennis, als er al aandacht voor gevonden zou kunnen worden natuurlijk. Maar goed, de religie van Albert Heyn laat niet bepaald vermoeden dat er ook over nagedacht wordt, dat is een optie. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:
7 minuten geleden zei thom:

De Matrix tekent zich steeds meer af in alles. Voor die het zien.

Binnen het kader van de paradigmashift die zich thans voltrekt, is het geen zaak van goed tegen kwaad te plaatsen, maar ze te verzoenen opdat het geheel naar een volgend niveau geloodst wordt. De paradox wil dat zoiets op een verbluffend eenvoudige manier zou kunnen, mits rekening te houden met voor iedereen beschikbare kennis, als er al aandacht voor gevonden zou kunnen worden natuurlijk. Maar goed, de religie van Albert Heyn laat niet bepaald vermoeden dat er ook over nagedacht wordt, dat is een optie. 

Zo binnen, zo buiten.

.. en de naaste als uzelf, plaatst de ander daar, waar jouw beleving is.

Of zoals Veritas bedoelt, denk ik, dat waarheid gewoon.. is.

 

19 uur geleden zei Veritas Illustrat:

De vraag die ik eigenlijk stel aan iedereen die een bepaalde vorm van geloof heeft (dus zeker niet alleen aan christenen): Is jouw geloof gebaseerd op wat je in jouw heilige boek leest, of is het gebaseerd op degene of datgeen waarvan jouw heilige boek getuigt?

Met andere woorden: het eerste is kennis, het tweede is beleving. Het eerste is dood en tweede is leven.

En als je het tweede niet ervaart, dan is blijkbaar jouw geloof alleen op kennis gebaseerd. En dan ben je kwetsbaar en zul je altijd vervallen in discussie.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

Zo binnen, zo buiten. .. en de naaste als uzelf, plaatst de ander daar, waar jouw beleving is. Of zoals Veritas bedoelt, denk ik, dat waarheid gewoon.. is.

Over waarheid binnen die context kan eigenlijk niets gezegd worden, het is, meer is het ook niet, ook niet minder. Het praktische nut van dat innerlijke weten en diep doorleefde overtuiging is een andere zaak, dat heeft betrekking tot het alledaagse leven, tot vrede en harmonie, tot het welzijn van ons allen, in dankbaarheid en respect jegens het leven, tot wat gegeven is. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:
10 minuten geleden zei thom:

Zo binnen, zo buiten. .. en de naaste als uzelf, plaatst de ander daar, waar jouw beleving is. Of zoals Veritas bedoelt, denk ik, dat waarheid gewoon.. is.

Over waarheid binnen die context kan eigenlijk niets gezegd worden, het is, meer is het ook niet, ook niet minder.

De context was wezenlijk weggelaten. Heb Mij lief.. 

 

3 minuten geleden zei TTC:

Het praktische nut van dat innerlijke weten en diep doorleefde overtuiging is een andere zaak, dat heeft betrekking tot het alledaagse leven, tot vrede en harmonie, tot het welzijn van ons allen, in dankbaarheid en respect jegens het leven, tot wat gegeven is. 

..en de context is het leven met een hoofdletter. 

Dat is eigenlijk de hele clou van het verhaal; Wie ben ik in diepste wezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Dat is eigenlijk de hele clou van het verhaal; Wie ben ik in diepste wezen.

Als er binnen een gigantisch kluwen aan wetten en regels ook allerhande achterpoortjes bestaan om ze te omzeilen, vinden we binnen allerhande GGZ-adviezen een soortgelijk fenomeen, wat bij effectieve toepassing spontaan hulpvragen laat regenen, maar zelden begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-10-2020 om 20:14 zei Thinkfree:

Wat als dit gebeurd is na het volbrachte werk van Christus, dan zijn die 1000 jaren al een tijdje om en leven we in die 'kleine' periode.

Als zoeken en vinden twee verschillende dingen zijn, is het zoeken een interessante en onthullende bezigheid, het vinden misschien heel wat minder, ondanks de hoop en liefde die in het vinden gevonden wordt.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid