Spring naar bijdragen

De opstanding, waar zal die plaatsvinden en hoe zal dit gaan


Aanbevolen berichten

Of je nu de waarheid hebt omdat je erin verzeild bent geraakt, of zoekend nadert omdat je een weg ernaartoe gevonden hebt, het blijft een zaak van communicatie: wat leert de waarheid, of anders: wat is de richting naar de waarheid.

Gemeenschappelijk is dat wie de wegwijzer van waarheid volgt, die op zijn weg is geplaatst door die waarheid zelf of door de waarheid in zijn bewustzijn, diegene heeft iets van kennis, die hem ten deel is gevallen.

Maar dan: wat is het middel waarvan waarheid zich bedient? Wat bepaalt de volgende stap in of naar waarheid? Is het mogelijk geleidelijk uit de waarheid te geraken, of althans verwijderd van de richting ernaartoe?

En zo ja: is er dan een richtlijn of een wegwijzer of een zekerheid of een proces of een houding, die de waarheid volgt en/of haar identiteit kan blijven identificeren? Hoe vind je blijvend levend water, of althans het manna er naartoe, of althans de smaak van de ware druppels bij het vele dat te drinken wordt aangeboden?

1. Het geweten van een kind = geloof - Dat is het Leven.

2. Kennis van de Vader = de schrift - Dat is de Waarheid.

3. Volgzaamheid van Christus = moeizamere weg dan nodig - Dat is de weg.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 372
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is heel oud, vanaf het moment dat de mens de lagere natuur ging onderzoeken, dat de begeerte-instelling, de chakra's de wereld gingen dienen. De energiestromen dienen de mens. Echter, wanneer

Kun je dit soort ellenlange epistels ook in maximaal 10 regels samenvatten?  Dat maakt je misschien leesbaarder. Bij voorbaat dank. 

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal.   Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid. Tot die tijd, schrijft

12 uur geleden zei Tomega:

Of je nu de waarheid hebt omdat je erin verzeild bent geraakt, of zoekend nadert omdat je een weg ernaartoe gevonden hebt, het blijft een zaak van communicatie: wat leert de waarheid, of anders: wat is de richting naar de waarheid.

Met de paradox van tijd versus tijdloosheid tot slot kunnen we als mensen volstrekt niet overweg, tijdens het proces is er  immers nooit zicht op het resultaat. Het duurt altijd langer dan je verstand verdraagt. En toch wil dat niet zeggen dat je doodgaat, je groeit. Je ziel beweegt. Wil je geestelijk gezond blijven, dan kun je niks anders doen dan je verstand niet al te serieus nemen. Op de vragen ‘waarom’, ‘wat is het nut’, ‘hoezo ik’, ‘waar is god dan’, komt het antwoord niet, of pas veel later.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei TTC:
13 uur geleden zei Tomega:

Of je nu de waarheid hebt omdat je erin verzeild bent geraakt, of zoekend nadert omdat je een weg ernaartoe gevonden hebt, het blijft een zaak van communicatie: wat leert de waarheid, of anders: wat is de richting naar de waarheid.

Met de paradox van tijd versus tijdloosheid tot slot kunnen we als mensen volstrekt niet overweg, tijdens het proces is er  immers nooit zicht op het resultaat. Het duurt altijd langer dan je verstand verdraagt. En toch wil dat niet zeggen dat je doodgaat, je groeit. Je ziel beweegt. Wil je geestelijk gezond blijven, dan kun je niks anders doen dan je verstand niet al te serieus nemen. Op de vragen ‘waarom’, ‘wat is het nut’, ‘hoezo ik’, ‘waar is god dan’, komt het antwoord niet, of pas veel later.

Ook, of zelfs de vragen van de discipelen aan Jezus waren van die strekking. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Ook, of zelfs de vragen van de discipelen aan Jezus waren van die strekking. 

Er zijn twee redenen waarom de leringen van Jezus geheim waren, de belangrijkste is dat ze indruisen tegen alle gevestigde belangen, alle heilige huisjes omvergooien en alles wat de mensen voor waar houden ontzenuwen. De tweede is wellicht dat de leerlingen, omdat ze het niet echt begrepen, van mening waren dat er iets geheimzinnigs aan was. Dat ze Jezus 'de levende' noemden, betekent alleen maar dat hij opgestaan was uit het dodenrijk, of zich losgemaakt had uit de schaduwwereld, lezen we.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:
9 minuten geleden zei thom:

Ook, of zelfs de vragen van de discipelen aan Jezus waren van die strekking. 

Er zijn twee redenen waarom de leringen van Jezus geheim waren, de belangrijkste is dat ze indruisen tegen alle gevestigde belangen, alle heilige huisjes omvergooien en alles wat de mensen voor waar houden ontzenuwen. De tweede is wellicht dat de leerlingen, omdat ze het niet echt begrepen, van mening waren dat er iets geheimzinnigs aan was. Dat ze Jezus 'de levende' noemden, betekent alleen maar dat hij opgestaan was uit het dodenrijk, of zich losgemaakt had uit de schaduwwereld, lezen we.

Ja, laat de doden de doden begraven is zo'n uitspraak dat licht moet werpen op alle gevestigde belangen, zowel innerlijk als uiterlijk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei thom:

Ja, laat de doden de doden begraven is zo'n uitspraak dat licht moet werpen op alle gevestigde belangen, zowel innerlijk als uiterlijk.

Stereotiep wordt de verwarring wanneer dood op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, kwestie van perceptie zeggen ze, de kluts kwijt. :) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei TTC:
37 minuten geleden zei thom:

Ja, laat de doden de doden begraven is zo'n uitspraak dat licht moet werpen op alle gevestigde belangen, zowel innerlijk als uiterlijk.

Stereotiep wordt de verwarring wanneer dood op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, kwestie van perceptie zeggen ze, de kluts kwijt. :) 

Ik denk dat vergankelijkheid wel veelzeggend is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei TTC:

Veel is als vergankelijk te beschouwen, naar we horen zeggen informatie nooit. :)

Mooi woord; in- formatie.

Zou Veritas dat ook zo zien; illustra en in-formatie, als innerlijke samenstelling.. een beeldvorming naar de Waarheid; Zijn Zoon gelijkvormig worden.

Of Zijn, als je er bent.

Om dan op te gaan in het Al. Wat weer vormloos is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Mooi woord; in- formatie. Zou Veritas dat ook zo zien; illustra en in-formatie, als innerlijke samenstelling.. een beeldvorming naar de Waarheid; Zijn Zoon gelijkvormig worden. Of Zijn, als je er bent. Om dan op te gaan in het Al. Wat weer vormloos is.

Interessant inderdaad, stel dat God zich aan jou openbaart en een boodschap meegeeft om aan ons door te geven, waarom zou die boodschap dan anders zijn dan diegene die Jezus eerder al had doorgegeven? Het vormloze, indien God dat is, manifesteert zich dan doorheen vorm, waar jij op dat moment de tijdruimtelijke expressie van bent. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:
20 minuten geleden zei thom:

Mooi woord; in- formatie. Zou Veritas dat ook zo zien; illustra en in-formatie, als innerlijke samenstelling.. een beeldvorming naar de Waarheid; Zijn Zoon gelijkvormig worden. Of Zijn, als je er bent. Om dan op te gaan in het Al. Wat weer vormloos is.

Interessant inderdaad, stel dat God zich aan jou openbaart en een boodschap meegeeft om aan ons door te geven, waarom zou die boodschap dan anders zijn dan diegene die Jezus eerder al had doorgegeven? Het vormloze, indien God dat is, manifesteert zich dan doorheen vorm, waar jij op dat moment de tijdruimtelijke expressie van bent. 

Dat is dan weer het werk van de Geest doorheen het lichaam, dat Gods Tempel is.

Van mens veranderen naar Mens. Van vlees en bloed, naar een lichaam van het oorspronkelijke Leven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei thom:

Dat is dan weer het werk van de Geest doorheen het lichaam, dat Gods Tempel is. Van mens veranderen naar Mens. Van vlees en bloed, naar een lichaam van het oorspronkelijke Leven.

En wie of wat is het dan precies dat in verwarring leeft, iets anders dan Geest? 

39 minuten geleden zei thom:

Om dan op te gaan in het Al. Wat weer vormloos is.

Wat rest als tijd en ruimte wegvallen, is per definitie vormloos, waarin alles gedijt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei TTC:

En wie of wat is het dan precies dat in verwarring leeft, iets anders dan Geest? 

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal. :-) 

Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid.

Tot die tijd, schrijft Paulus, kijken we in een wazige spiegel; de mens die meent te weten, en meent te kennen, en meent te zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal. Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid. Tot die tijd, schrijft Paulus, kijken we in een wazige spiegel; de mens die meent te weten, en meent te kennen, en meent te zien.

Misschien dat mensen pas over water kunnen lopen wanneer ze ook transcenderen, tenzij er op dat moment niemand meer is die dat überhaupt zou kunnen maar toch in beeldspraak in woorden wordt omgezet, wat geenszins de lading kan dekken door het gemis aan dergelijke ervaringen. Ja, en dan kan het verwarrend worden, als we alles door elkaar heen klutsen, wazig de spiegels. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei thom:
17 uur geleden zei Veritas Illustrat:

Ik zeg dat de waarheid zelf zoekt en vindt; jij zegt dat de gelovige zoekt en dan vindt

Je draait het nu om, dat de waarheid zelf zoekt en vindt. Je schreef eerder dat er niet gezocht hoefde te worden, toch? Want je was al waarheid, het gevondene, het ik ben. En dat is er gewoon.

Ik schreef: "De waarheid gaat daaraan voorbij door zich alleen te openbaren (er valt dus helemaal niets te zoeken) aan hen die in hun hart het verlangen hebben de waarheid te leren kennen".

En ja, dat kan letterlijk iedereen zijn (áls in hun hart maar het verlangen aanwezig is de waarheid te leren kennen). Er zijn namelijk ook mensen die tevreden zijn met hun zelfgecreëerde waarheid. Daar gaat de universele waarheid aan voorbij. Logisch, want deze waarheid respecteert.

16 uur geleden zei thom:
 1. Wat is de gelovige? Ik schrijf; het geloof is van Jezus Christus. Diegene die voor mij was, en na mij komt; het Leven en Licht dat de mens eens was Joh. 1 vers 4.
 2. Wat de gelovige is, in wezen, is het fundament; dat wat uit God geboren is; de bewustwording van Hem in de mens.
 3. Dit is wat God aangaat, wat God begeert in ons, wat God zoekt, wat de gelovige in zich draagt.
 4. Het hart.. nee niet nog een keer. Wij, de gelovige, hebben een nieuw hart gekregen, wordt het wel benoemd, een hart wat Hem liefheeft, omdat het uit Hem bestaat; een Oer-gegeven.
 1. Je schrijft wartaal: "Het Licht dat de mens eens was"? Dit is niet wat in jouw tekstverwijzing staat. Jouw interpretatie kan dus niet correct zijn. Het punt wat Johannes maakt in zijn eerste hoofdstuk is dat de mens dat licht nu juist niet was. Johannes zegt dat Jezus dat licht is. Hij belichaamt de goddelijke openbaring: de waarheid (die God spreekt) in het vlees. Dat betekent heel concreet, dat je in Jezus kunt zien hoe de waarheid functioneert en dus gezien wordt. Maar dit wordt alleen gezien door hen die in hun hart het werkelijke verlangen hebben de waarheid te leren kennen.
 2. Niet elke gelovige getuigt van de waarheid en niet iedere gelovige is uit de waarheid geboren: je hebt gelovigen die geloven in hun eigen gecreëerde waarheid en je hebt gelovigen die geloven in de universele waarheid. De eersten hebben niet gevonden en zoeken nog altijd; de laatsten zijn gevonden en zoeken niet. De eersten zijn herkenbaar in de vele verschillende (en tegenstrijdige) getuigenissen die ze (de zelf-made gelovigen) geven; de tweeden zijn alleen maar herkenbaar door het getuigenis, dat de waarheid zelf van hen geeft. En dat getuigenis is alleen maar zichtbaar voor hen die in hun hart maar het werkelijke verlangen hebben de waarheid te leren kennen.
 3. Het enige wat de waarheid begeert is een ontvankelijk (vrijwillig beschikbaar) hart. Alleen een hart dat niet heeft en dat ook beseft, kan worden gevuld met waarheid.
 4. Niet elke gelovige heeft een nieuw hart (hart=levensbeginsel). Velen hebben nog steeds eenzelfde levensbeginsel (of inspiratie); ze hebben er alleen aan toegevoegd. Dit is echter het oerbeginsel van de mens: een leeg en ongeïnspireerd hart, dat uiteindelijk tot stilstand komt omdat het leven van de waarheid er geen toegang vindt. Vele gelovigen hebben daarom een surrogaat waarheid geaccepteerd en denken daarin het eeuwige leven te hebben gevonden. Je kunt weten dat het surrogaat is, omdat ze elkaar met hun waarheden bestrijden tot de dood er op volgt. Ze hebben namelijk het leven niet in zichzelf.

De waarheid is volkomen. Je kunt er dus niets aan toevoegen of afdoen. De waarheid heeft geen verdediging of verklaring nodig, want de waarheid verklaart en verdedigt zichzelf. Het heeft dus helemaal geen zin om tegen iemand te zeggen: hier is de waarheid of daar is de waarheid. Je kunt de waarheid zelfs niet in de weg lopen, al proberen heel veel gelovigen dat wel.

Maar de waarheid is geheel zelf-ondersteunend; het enige dat je kunt doen, is jezelf er aan overgeven en haar het werk verder te laten doen (al het andere is imitatie en surrogaat en dus niet levensvatbaar):

Citaat

De Waarheid is de ware inspiratiebron; en waar de inspiratiebron van de Waarheid is, is vrijheid. En allen die gevonden zijn door de Waarheid, weerspiegelen dezelfde  goddelijke heerlijkheid van de Waarheid in een leven, waarin niets meer verborgen is; Ze veranderen, groeiend naar hetzelfde heerlijke beeld van de Waarheid, totdat de Waarheid in hen volgroeid is. Dit alles geschiedt door de Waarheid zelf, die de ware inspiratiebron is.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

Je schrijft wartaal: "Het Licht dat de mens eens was"? Dit is niet wat in jouw tekstverwijzing staat. Jouw interpretatie kan dus niet correct zijn. Het punt wat Johannes maakt in zijn eerste hoofdstuk is dat de mens dat licht nu juist niet was. Johannes zegt dat Jezus dat licht is. Hij belichaamt de goddelijke openbaring: de waarheid (die God spreekt) in het vlees. Dat betekent heel concreet, dat je in Jezus kunt zien hoe de waarheid functioneert en dus gezien wordt. Maar dit wordt alleen gezien door hen die in hun hart het werkelijke verlangen hebben de waarheid te leren kennen.

Maar.. het mooie van die wartaal is, dat Hij tot het Zijne en daarmee de Zijnen is gekomen. Meervoud, maar als één Lichaam. 

En dat is juist wat eens het Leven en Licht was. U en ik :-) maar moeten ons dat, Hem, weer bewust worden; Hem aannemen in ons.

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Hier staat nog meer wartaal

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Maar het zal aan mijn interpretatie liggen.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Tomega:

Maar dan: wat is het middel waarvan waarheid zich bedient? Wat bepaalt de volgende stap in of naar waarheid? Is het mogelijk geleidelijk uit de waarheid te geraken, of althans verwijderd van de richting ernaartoe?

De van nature hulpeloze en blinde mens is op de tast bezig zijn leven te leiden/lijden. Desondanks blijft hij zoeken naar wegwijzers en door anderen platgetreden paden om een weg te vinden uit de misère. Hij zoekt houvast in het luchtledige die hem vertelt dat hij op de goede weg is. Dit is de paradox van de mens die naarstig op zoek is naar de waarheid die hem in staat stelt aan het verstikkende vacúum te ontsnappen, maar die hij op eigen kracht nooit zal vinden.

Pas als de hulpeloze en blind mens zijn eigen manko ervaart én belijdt, komt hulp in zicht. Echter zodanig dat die mens niet alsnog het heft in eigen handen neemt en zelf op weg gaat. 

2 uur geleden zei thom:

De verwarring kan heel overtuigend zijn. Heel verwarrend allemaal. :-) 

Maar zoals Veritas al bedoelt; de Waarheid maakt vrij. Wat vrijgemaakt wordt, is uit de Waarheid.

Wil je mij er buiten laten!. Ik denk niet dat jij weet wat ik bedoel. Spreek voor jezelf, aub. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei thom:

Maar het zal aan mijn interpretatie liggen.

 

De wartaal is niet de tekst zelf, maar wat jij er van maakt. Je bent inderdaad in staat om iets wat in zichzelf klip en klaar wordt geschreven, te transformeren naar iets dat alleen maar binnen jouw religie kan worden begrepen.

Transformatie heet in dit geval vervorming en beperking, zodat de innerlijke vrijheid van de tekst aan jouw banden wordt gelegd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-10-2020 om 18:52 zei Hermanos2:

Lees eens een paar van die kleine profeten. Korte boeken met een boodschap die je niet onberoerd kan laten, zo krachtig. God spreekt! 

De wereld loopt bol van interessante mensen, daarom ook dat we zonder probleem in wonderen kunnen geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Veritas Illustrat:

De wartaal is niet de tekst zelf, maar wat jij er van maakt. Je bent inderdaad in staat om iets wat in zichzelf klip en klaar wordt geschreven, te transformeren naar iets dat alleen maar binnen jouw religie kan worden begrepen. Transformatie heet in dit geval vervorming en beperking, zodat de innerlijke vrijheid van de tekst aan jouw banden wordt gelegd. 

Het zijn bijzondere correlaties, eerst technisch iets volledig uitwerken en er dan metaforen bij verzinnen, wat andersom schijnbaar niet altijd even makkelijk is, maar toch hetzelfde. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid