Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ik vind dit thema actueel genoeg om er een topic van te maken.

196883.p.jpg?0.9434218183159828

Ik vind seks voor huwelijk, samenwonen, porno kijken en masturberen zonde. Het belangrijkste praktische probleem hiervan is de ongewenste zwangerschap (of, in het geval van porno en masturberen, het probleem is dat je jezelf voor zo’n seks verleidt die ongewenste zwangerschap als gevolg kan hebben). Heteroseksualiteit is natuurlijk heel normaal, er is niks mis mee op zich. Maar God heeft het bedoeld zowel voor onderlinge liefde als voor de procreatie. En dat gaat samen. 

Zover als ik het weet zijn er geen niet-abortieve voorbehoedsmiddelen die 100% van ongewenste zwangerschap beschermen. Dat geldt ook voor de periodieke onthouding op basis van sympto-thermale methode en kalendermethode, wat als meest natuurlijke contraceptiemethode beschouwd wordt. Als je echte garantie wilt, moet je jezelf laten steriliseren. Maar dat willen de meesten niet. 
Seks is bedoeld voor liefde en procreatie binnen het huwelijk. En in huwelijk verbind je jezelf met je partner voor altijd. Huwelijk is daarom nodig om je verbintenis te bekrachtigen door middel van de getuigen (de staat, kerk, je kerkelijke gemeente, familie, vrienden, bekenden). Getuigen zijn nodig zodat je niet makkelijk in verleiding komt om te scheiden, want dat zou een grote schande en verlies van reputatie voor je betekenen.
Door het gezin te stichten wordt je in een zekere zin een medeschepper van God. Natuurlijk is het ook van groot belang om nooit te scheiden. Het is in eerste instantie belangrijk voor de opvoeding van en het goede voorbeeld voor de kinderen. 

Het probleem bij het samenwonen (zelfs als het geregistreerd partnerschap is of er sprake is van samenlevingscontract) is dat het niet echt een hechte verbintenis is. De partners kunnen in zo’n geval hun persoonlijke autonomie of privéleven behouden. Scheiden en uit elkaar gaan is ook veel makkelijker. Het is en blijft toch privé zaak waar niemand mag mee zich bemoeien. Door hoererij te praktiseren geef je anderen een slechte voorbeeld en verleid je hen hem te volgen. Zo sleep je je maatschappij met je mee in zonde. 
In het huwelijk echter geef je jezelf volkomen aan je echtgenoot over op alle niveaus van je leven, dus niet alleen in bed. Het wordt dan een echte liefde die de toewijding en opoffering aan elkaar veronderstelt.  Zo zul je de tekortkomingen en het anders-zijn van je echtgenoot dulden, zonder ruzie te maken. En het is dan ook een hechte gemeenschappelijke weg naar perfectie in Christus. 

Door de zondeval is mens van God verwijderd, want door naar de listige slang (satan) te luisteren wilde de mens zich autonoom maken van God zijn Schepper; hij wilde in feite een privé sfeer creëren waar God niet welkom is. Maar daardoor zijn we ook van elkaar vervreemd door diezelfde neiging / behoefte naar het privéleven, waar anderen niet welkom zijn. Huwelijk was een manier van God om het menselijke ras daardoor niet te laten uitsterven. Daarom heeft Hij ook toegelaten dat we de seksuele begeerte of wellust in ons voelen na de zondeval. 

Als de mens niet wil trouwen, dan dient hij/ zij celibatair te leven. Er zijn wel ascetische methodes om jezelf van de seksuele hartstocht te beheersen (hier kunnen we ook over praten). Maar zelfs al kun je dat niet en val je constant in zonde, dan toch moet je op allerlei mogelijke manieren strijden om niet meer in zonde te vallen en in kuisheid leven. Het belangrijkste is dat je begrijpt dat losbandige leven kan als gevolg een ongewenste zwangerschap hebben die tot abortus kan leiden. En dan wordt je ook medeschuldig aan de dood / moord van je kind. Moge God ons van zo’n groot ongeluk behouden.

Maar zelfs als de moeder haar ongewenste kind niet zal aborteren, dan toch zal het kindje geen goede opvoeding kunnen krijgen van zowel zijn moeder als zijn vader. Zo’n kindje krijgt geen volwaardige ouderlijke liefde en zorg en wordt niet gelukkig in zijn leven. Sterker nog, hij zal het slechte voorbeeld van zijn ouders navolgen en daarin nog verder degraderen in moraal, zodat het met zijn kinderen nog erger zal gaan. De hoererij zal voor hem heel normaal zijn.  Ik zeg dit ook vanuit mijn eigen ervaring, want ook ik ben uit hoererij geboren. Het koste mij dan ook grote moeite om dit te begrijpen. 

Zoals gezegd is er een principieel verschil tussen ware onzelfzuchtige liefde versus hartstochtelijke liefde. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is de onzelfzuchtige liefde, want het is in wezen de staat van zijn van de Heilige Drie-eenheid. Jezus (God de Zoon) zegt bijvoorbeeld veel in de evangelie dat hij niet zijn eigen wil kwam te doen, maar die van zijn Vader (God de Vader). Dat getuigt van een complete, onzelfzuchtige, zelfontledigende liefde van Zoon tot de Vader. Tegelijkertijd getuigt Jezus ook dat “(Johannes 3:35) De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.” Uiteraard is die liefde ook voor God de Heilige Geest karakteriserend. 

Zo heeft ook de mens in zich de neiging voor die liefde die echter verdraaid en misbruikt kan worden (het wordt mij te veel om daarover te praten), wat een grote zonde kan zijn. Het tegenovergestelde daarvan, - egoïsme, genotzucht, zelfzucht, baatzucht, individualisme, - is ook zonde, die de mens, als de icoon van God, bederft. Seks buiten huwelijk samenwonen, porno kijken en masturberen en dergelijke zijn dan ook zonden van egoïstische genotzucht en horen niet bij de ware liefde. De ware liefde werd prachtig verwoordt door de rechtvaardige man van God Tobias:
“Gezegend zijt gij, o God onzer vaderen, en geloofd zij uw naam, die heilig en heerlijk is in der eeuwigheid, u moeten de hemelen loven, en al uw schepselen. Gij hebt Adam gemaakt, en gij hebt hem Eva zijn vrouw tot een hulp en steunsel gegeven; uit deze is het geslacht der mensen geboren. Gij hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij, laat ons hem een hulp maken, die hem gelijk zij. En nu Here, niet om hoererij neem ik deze mijn zuster, maar in oprechtheid. Beveel dan dat men mijner ontferme, en dat ik met haar samen oud mag worden. En zij zeide met hem Amen.” (Tobias 8:5-8).

Blijf af van zonde, doe het goede en moge God jullie zegenen.

8747_ikona-ioakima-i-anny.jpg 
Icoon van de heilige Joachim en Anna, de ouders van de Maagd Maria.

Mijn visie op abortus https://www.credible.nl/topic/29533-wetenschap-en-christendom-over-abortus/?tab=comments#comment-1254158

en op homoseksualiteit  https://www.credible.nl/topic/28688-homoseksualiteit/page/26/?tab=comments#comment-1253179

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Modestus:

Ik vind dit thema actueel genoeg om er een topic van te maken.

196883.p.jpg?0.9434218183159828

Ik vind seks voor huwelijk, samenwonen, porno kijken en masturberen zonde. Het belangrijkste praktische probleem hiervan is de ongewenste zwangerschap (of, in het geval van porno en masturberen, het probleem is dat je jezelf voor zo’n seks verleidt die ongewenste zwangerschap als gevolg kan hebben). Heteroseksualiteit is natuurlijk heel normaal, er is niks mis mee op zich. Maar God heeft het bedoeld zowel voor onderlinge liefde als voor de procreatie. En dat gaat samen. 

Zover als ik het weet zijn er geen niet-abortieve voorbehoedsmiddelen die 100% van ongewenste zwangerschap beschermen. Dat geldt ook voor de periodieke onthouding op basis van sympto-thermale methode en kalendermethode, wat als meest natuurlijke contraceptiemethode beschouwd wordt. Als je echte garantie wilt, moet je jezelf laten steriliseren. Maar dat willen de meesten niet. 
Seks is bedoeld voor liefde en procreatie binnen het huwelijk. En in huwelijk verbind je jezelf met je partner voor altijd. Huwelijk is daarom nodig om je verbintenis te bekrachtigen door middel van de getuigen (de staat, kerk, je kerkelijke gemeente, familie, vrienden, bekenden). Getuigen zijn nodig zodat je niet makkelijk in verleiding komt om te scheiden, want dat zou een grote schande en verlies van reputatie voor je betekenen.
Door het gezin te stichten wordt je in een zekere zin een medeschepper van God. Natuurlijk is het ook van groot belang om nooit te scheiden. Het is in eerste instantie belangrijk voor de opvoeding van en het goede voorbeeld voor de kinderen. 

Het probleem bij het samenwonen (zelfs als het geregistreerd partnerschap is of er sprake is van samenlevingscontract) is dat het niet echt een hechte verbintenis is. De partners kunnen in zo’n geval hun persoonlijke autonomie of privéleven behouden. Scheiden en uit elkaar gaan is ook veel makkelijker. Het is en blijft toch privé zaak waar niemand mag mee zich bemoeien. Door hoererij te praktiseren geef je anderen een slechte voorbeeld en verleid je hen hem te volgen. Zo sleep je je maatschappij met je mee in zonde. 
In het huwelijk echter geef je jezelf volkomen aan je echtgenoot over op alle niveaus van je leven, dus niet alleen in bed. Het wordt dan een echte liefde die de toewijding en opoffering aan elkaar veronderstelt.  Zo zul je de tekortkomingen en het anders-zijn van je echtgenoot dulden, zonder ruzie te maken. En het is dan ook een hechte gemeenschappelijke weg naar perfectie in Christus. 

Door de zondeval is mens van God verwijderd, want door naar de listige slang (satan) te luisteren wilde de mens zich autonoom maken van God zijn Schepper; hij wilde in feite een privé sfeer creëren waar God niet welkom is. Maar daardoor zijn we ook van elkaar vervreemd door diezelfde neiging / behoefte naar het privéleven, waar anderen niet welkom zijn. Huwelijk was een manier van God om het menselijke ras daardoor niet te laten uitsterven. Daarom heeft Hij ook toegelaten dat we de seksuele begeerte of wellust in ons voelen na de zondeval. 

Als de mens niet wil trouwen, dan dient hij/ zij celibatair te leven. Er zijn wel ascetische methodes om jezelf van de seksuele hartstocht te beheersen (hier kunnen we ook over praten). Maar zelfs al kun je dat niet en val je constant in zonde, dan toch moet je op allerlei mogelijke manieren strijden om niet meer in zonde te vallen en in kuisheid leven. Het belangrijkste is dat je begrijpt dat losbandige leven kan als gevolg een ongewenste zwangerschap hebben die tot abortus kan leiden. En dan wordt je ook medeschuldig aan de dood / moord van je kind. Moge God ons van zo’n groot ongeluk behouden.

Maar zelfs als de moeder haar ongewenste kind niet zal aborteren, dan toch zal het kindje geen goede opvoeding kunnen krijgen van zowel zijn moeder als zijn vader. Zo’n kindje krijgt geen volwaardige ouderlijke liefde en zorg en wordt niet gelukkig in zijn leven. Sterker nog, hij zal het slechte voorbeeld van zijn ouders navolgen en daarin nog verder degraderen in moraal, zodat het met zijn kinderen nog erger zal gaan. De hoererij zal voor hem heel normaal zijn.  Ik zeg dit ook vanuit mijn eigen ervaring, want ook ik ben uit hoererij geboren. Het koste mij dan ook grote moeite om dit te begrijpen. 

Zoals gezegd is er een principieel verschil tussen ware onzelfzuchtige liefde versus hartstochtelijke liefde. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is de onzelfzuchtige liefde, want het is in wezen de staat van zijn van de Heilige Drie-eenheid. Jezus (God de Zoon) zegt bijvoorbeeld veel in de evangelie dat hij niet zijn eigen wil kwam te doen, maar die van zijn Vader (God de Vader). Dat getuigt van een complete, zelfzuchtige, zelfontledigende liefde van Zoon tot de Vader. Tegelijkertijd getuigt Jezus ook dat “(Johannes 3:35) De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.” Uiteraard is die liefde ook voor God de Heilige Geest karakteriserend. 

Zo heeft ook de mens in zich de neiging voor die liefde die echter verdraaid en misbruikt kan worden (het wordt mij te veel om daarover te praten), wat een grote zonde kan zijn. Het tegenovergestelde daarvan, - egoïsme, genotzucht, zelfzucht, baatzucht, individualisme, - is ook zonde, die de mens, als de icoon van God, bederft. Seks buiten huwelijk samenwonen, porno kijken en masturberen en dergelijke zijn dan ook zonden van egoïstische genotzucht en horen niet bij de ware liefde. De ware liefde werd prachtig verwoordt door de rechtvaardige man van God Tobias:
“Gezegend zijt gij, o God onzer vaderen, en geloofd zij uw naam, die heilig en heerlijk is in der eeuwigheid, u moeten de hemelen loven, en al uw schepselen. Gij hebt Adam gemaakt, en gij hebt hem Eva zijn vrouw tot een hulp en steunsel gegeven; uit deze is het geslacht der mensen geboren. Gij hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij, laat ons hem een hulp maken, die hem gelijk zij. En nu Here, niet om hoererij neem ik deze mijn zuster, maar in oprechtheid. Beveel dan dat men mijner ontferme, en dat ik met haar samen oud mag worden. En zij zeide met hem Amen.” (Tobias 8:5-8).

Blijf af van zonde, doe het goede en moge God jullie zegenen.

8747_ikona-ioakima-i-anny.jpg 
Icoon van de heilige Joachim en Anna, de ouders van de Maagd Maria.

Mijn visie op abortus https://www.credible.nl/topic/29533-wetenschap-en-christendom-over-abortus/?tab=comments#comment-1254158

en op homoseksualiteit  https://www.credible.nl/topic/28688-homoseksualiteit/page/26/?tab=comments#comment-1253179

Ik heb niet het hele verhaal gelezen. Voor mijn concentratievermogen veel te lang. Ik werd afgeremd bij je bewering dat porno kijken en masturberen kan leiden tot ongewenste zwangerschappen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik heb niet het hele verhaal gelezen. Voor mijn concentratievermogen veel te lang. Ik werd afgeremd bij je bewering dat porno kijken en masturberen kan leiden tot ongewenste zwangerschappen. 

Lees beter wat er staat:

Citaat

 (of, in het geval van porno en masturberen, het probleem is dat je jezelf voor zo’n seks verleidt die ongewenste zwangerschap als gevolg kan hebben)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Modestus:
14 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik heb niet het hele verhaal gelezen. Voor mijn concentratievermogen veel te lang. Ik werd afgeremd bij je bewering dat porno kijken en masturberen kan leiden tot ongewenste zwangerschappen. 

Lees beter wat er staat:

Citaat

 (of, in het geval van porno en masturberen, het probleem is dat je jezelf voor zo’n seks verleidt die ongewenste zwangerschap als gevolg kan hebben)

Ik lees die zin hetzelfde als Hermanos Modestus. Je suggereert dat porno en masturberen een ongewenste zwangerschap tot gevolg kunnen hebben.

Uit nieuwsgierigheid: ben jij nog maagd? Hoef je natuurlijk geen antwoord op te geven als je dat niet wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Modestus:

Lees beter wat er staat:

 

Ik heb het hele stuk gelezen. Dank voor deze bijdrage. Maar de eerste zinnen zijn onjuist. 

Ook mis ik in je uitleg over het huwelijk meer over Jezus als bruidegom en Zijn uitverkoren volk. Want daar is het huwelijk een schaduw van. Daarom wordt er niet meer getrouwd nadat Jezus en Zijn bruid gehuwd zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hermanos2:

Ook mis ik in je uitleg over het huwelijk meer over Jezus als bruidegom en Zijn uitverkoren volk.

Ik ben toch niet tegen huwelijk, ik heb het zelfs geprezen.

11 minuten geleden zei Hermanos2:

Daarom wordt er niet meer getrouwd nadat Jezus en Zijn bruid gehuwd zijn. 

Mee eens. Mijn artikel gaat niet over het hiernamaals bestaan, maar over het leven op aarde. 

11 minuten geleden zei Hermanos2:

Maar de eerste zinnen zijn onjuist. 

Waarom?

11 minuten geleden zei Bastiaan73:

Je suggereert dat porno en masturberen een ongewenste zwangerschap tot gevolg kunnen hebben.

Op indirecte wijze.

11 minuten geleden zei Bastiaan73:

Uit nieuwsgierigheid: ben jij nog maagd?

Nee, vanaf de eerste keer dat ik masturbeerde vind ik dat ik mezelf geen maagd mag noemen.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Modestus:
13 minuten geleden zei Bastiaan73:

Je suggereert dat porno en masturberen een ongewenste zwangerschap tot gevolg kunnen hebben.

Op indirecte wijze.

Hoe zie je dit voor je?

2 minuten geleden zei Modestus:
13 minuten geleden zei Bastiaan73:

Uit nieuwsgierigheid: ben jij nog maagd?

Nee, vanaf de eerste keer dat ik masturbeerde vind ik dat ik mezelf geen maagd mag noemen.

Dat bedoel ik niet maar bedankt voor je antwoord.

46 minuten geleden zei Modestus:

Maar God heeft het bedoeld zowel voor onderlinge liefde als voor de procreatie.

En als een getrouwd stel nou geen kinderen op deze wereld wil zetten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Modestus:

Ik ben toch niet tegen huwelijk, ik heb het zelfs geprezen.

Mee eens. Mijn artikel gaat niet over het hiernamaals bestaan, maar over het leven op aarde. 

Waarom?

Op indirecte wijze.

Nee, vanaf de eerste keer dat ik masturbeerde vind ik dat ik mezelf geen maagd mag noemen.

Ik begrijp de boodschap die je wil doorgeven. 

Denk je echt dat het ongewenste kind er zo bekaaid vanaf komt? 

Ik probeer een verschil te zien tussen ongewenst zwanger en per ongeluk zwanger. 

Je prijst inderdaad het huwelijk. Dat doe je goed. Ik ben er zelf nog niet over uit of sterilisatie wel okee is. In een ander topic gaat het over vooraf plannen dat een huwelijk kinderloos blijft. Vind ik geen goed voornemen. Was dat jouw topic @Bastiaan73

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hermanos2:

In een ander topic gaat het over vooraf plannen dat een huwelijk kinderloos blijft. Vind ik geen goed voornemen.

Dat kan goed zijn als het echtpaar van seksuele gemeenschap zal zich afhouden. Er waren voorbeelden van de heiligen die zo met elkaar in het huwelijk samenwoonden als man en vrouw. Maar wie is daartoe in staat in onze tijd?

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Modestus:
10 minuten geleden zei Hermanos2:

In een ander topic gaat het over vooraf plannen dat een huwelijk kinderloos blijft. Vind ik geen goed voornemen.

Dat kan goed zijn als het echtpaar van seksuele gemeenschap zal zich afhouden. Er waren voorbeelden van de heiligen die zo met elkaar in het huwelijk samenwoonden als man en vrouw. Maar wie is daartoe in staat in onze tijd?

Ik vind dat een stel gewoon lekker sex moet kunnen hebben zonder dat daar persé kinderen uit moeten komen. Condoompie en huppekee. Of andere voorbehoedmiddelen. Of als het echt niet anders kan: sex zonder penetratie. Laat het oordelen maar aan God over.

V.w.b. alleenstaanden zonder de 'gave van onthouding': die zouden dus niet aan zelfbevrediging mogen doen maar d.m.v. ascese bepaalde driften moeten onderdrukken. Lijkt je dat gezond Modestus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

V.w.b. alleenstaanden zonder de 'gave van onthouding': die zouden dus niet aan zelfbevrediging mogen doen maar d.m.v. ascese bepaalde driften moeten onderdrukken. Lijkt je dat gezond Modestus?

Ik zou het liever niet onderdrukken, maar "uitdoven", "quenching the desire" nomen. Vanuit spirituele perspectief vind ik dit niet ongezond.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik vind dat een stel gewoon lekker sex moet kunnen hebben zonder dat daar persé kinderen uit moeten komen. Condoompie en huppekee. Of andere voorbehoedmiddelen. Of als het echt niet anders kan: sex zonder penetratie. Laat het oordelen maar aan God over.

V.w.b. alleenstaanden zonder de 'gave van onthouding': die zouden dus niet aan zelfbevrediging mogen doen maar d.m.v. ascese bepaalde driften moeten onderdrukken. Lijkt je dat gezond Modestus?

Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Ook ouders kunnen gemeenschap hebben zonder zwangerschapswens. Gewoon omdat ze het fijn vinden. Deur afsluiten is slim. Anders zeggen de kinderen dat ze papa op zijn buik hebben zien liggen met gebogen knieën. Anatomisch onmogelijk. 

31 minuten geleden zei Bastiaan73:

Yep.

 

Ik vind dat men open het huwelijk moet ingaan. Met het idee van: We zien wel hoe het komt? 

Kinderen vóór het huwelijk helemaal uitsluiten vind ik, tja, een beetje vreemd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...

Ik dacht eerst ook zo, maar toen heb ik mijn vrouw ontmoet... Ik had simpelweg niet de wilskracht om te wachten tot na het huwelijk. En daar heb ik geen moment spijt van gehad, want de seks en relatie waren geweldig. Dus ik kan wel zeggen dat ik het met je eens ben, maar ik zou dan een enorme hypocriet zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Op zich is naakt een normaal verschijnsel binnen het Koninkrijk van God. Jezus was naakt toen Hij gekruisigd werd. Job zegt: "naakt ben ik geboren en naakt zal ik heengaan". Die woorden zijn profetisch voor Christus. Ook Adam en Eva waren naakt. Maar Jezus en Adam en Eva waren zonder zonde. Na de zondeval liggen de zaken anders. Nu moeten we opletten wat we met onze lichamen doen.

Hooglied staat vol met lofprijzingen over het lichaam. Man en vrouw eren elkaar en beschrijven elkanders lichaam. Zij spreken over de liefde en dat houdt in dat men elkanders lichaam eert. Er staat dat de man te beschikken heeft over het lichaam van de vrouw en vice versa. Maar dat dient niet in misbruik te geschieden maar in liefde.

Er staat dat Christus is gekomen om niet zichzelf maar de mens te behagen. Zo is Hij een voorbeeld en de mens dient zich in te spannen om dat woord na te leven.

Wanneer we naakt zijn is de vraag: Wat willen we met ons lichaam. Wat is het doel? Het verkopen van het lichaam is niet wat God behaagt. Het gebruiken van andermans lichaam puur voor het eigen plezier is egoïstisch en niet in de liefde Gods. Daarom staat er dat een man andermans vrouw niet dient te begeren en dat een vrouw zich zedig dient te kleden. Wanneer een man last heeft van begeerte kan hij zich tot God wenden en zijn lichaam en ziel in Zijn hand geven want God is bij machte om het innerlijk te doen groeien en veranderen. Zo ook geldt dat voor de vrouw om van haar neiging zichzelf te verkopen af te komen.

Wanneer een vrouw zich zedig kleed lokt zij geen geweld of misbruik uit en kan zij zich richten op een man die haar liefheeft en eervol behandeld. De man moet leren zijn kracht te beheersen zodat hij die in liefde kan toepassen en tot zegen kan zijn voor zijn vrouw en samen kunnen zij de gemeente dienen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid