Spring naar bijdragen

Weer een eindtijd profetie!


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Fundamenteel:

Nergens ter wereld werden ze zo gek als in het westen vandaag.

In geen enkele andere tijd waren ze ooit zo gek, behalve als in de dagen van Lot en Noach.

Misschien zijn er plekken ter wereld waar ze deze freakshow van vandaag ooit als norm etaleerde? Ik ben me er tot op heden echter niet bewust van. 

Als ik zie hoe er in Nederland door mensen wordt gewerkt om deze maatschappij verder op te bouwen en die begaan zijn met zowel de jongere als oudere generatie, dan voel ik mij bevoorrecht om hier te wonen.

Huisartsen, ziekenhuispersoneel, onderwijspersoneel, supermarktmedewerkers, politici, vrijwilligers etc. etc. werken elke dag keihard voor ons mooie landje.

En natuurlijk zijn er altijd de ontkenners, de tegenwerkers, complotdenkers, de luiaards, de gierigaards, de bruten (de bijbel noemt ze kinderen van Satan). Zij zullen niet het laatste woord hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 215
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jij kunt niets. En het onophoudelijk gebed van een rechtvaardige vermag veel, maar is geen garantie voor gewenste uitkomsten. Zelfs de allergeleerdste natuurkundigen kunnen niets, als God ze geen zich

Gestorven zijn is iets anders als de dood smaken, volgelingen van Jezus smaken de dood niet en hoeven dus ook niet opgewekt te worden uit de dood bij een herbelichaming.

Zo werkt het dus niet hè. Als je meent dat met de ontwikkelingen zoals omschreven in het nieuwartikel een bijbelse profetie zou zijn vervuld, dan is het aan jou om de betreffende profetie aan te wijze

Op 18-10-2022 om 18:34 zei Hermanos2:

Niemand weet wie het zijn. Iedereen kan een gokje wagen. 

3Ik zal mijn twee getuigen 1260 dagen in zakkengekleed laten profeteren.’ 4 Zij worden afgebeeld door de tweeolijfbomend en detwee lampenstandaardene en ze staan voor de Heer van de aarde.f

5 Als iemand ze kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijandenverteert. Als iemand ze kwaadzou willen doen, moet hij op die manier wordengedood. 6 Ze hebben de autoriteit om de hemela te sluitengzodat er geen regenvalth in de tijd waarin ze profeteren. Ook hebben ze de autoriteit om het water inbloed teverandereni en om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zemaar willen.

7 Als ze klaar zijn met hun getuigenis, zal het wilde beest dat uit de afgrondopstijgt, oorlog tegen ze voerenen ze overwinnen en doden.j 8 Hun lijken zullenop de brede straat liggen van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom en Egypte genoemd, waar ook hun Heer aan een paal werd gehangen. 9 Gedurendedrieënhalve dagzullen mensen uit de volken, stammen, talen en landen hunlijken bekijken, en zelaten niet toe dat hun lijken in een graf worden gelegd.10 En de bewoners van de aarde zijn blij over hun dood envieren feest. Ze zullenelkaar geschenken sturen, want deze twee profeten hebben de bewoners van deaardegekweld.

11 Na de drieënhalve dag kwam er levensgeest van God in hen.l Ze gingenstaan, en degenen die hen zagenwerden vreselijk bang. 12 Er klonk een luidestem uit de hemel die tegen hen zei: ‘Kom naar boven.’ En in dewolk stegen ze opnaar de hemel, en hun vijanden zagen hen.a 13 In dat uur was er een groteaardbeving, eneen tiende deel van de stad stortte in. En 7000 mensen werden doorde aardbeving gedood, en de rest werd heel bangen gaf eer aan de God van de hemel.

Openbaring 11:3,4

De eerste gezalfde Christenen sinds 1914. Toen begon de dag des Heren. Ze hadden een ernstige boodschap en waarschuwing, Gods naderende grote oorlog. In zakken gehuld en wilt zeggen dat ze deemoedig en berouwvol de boodschap bekend gingen maken. Dat het niet om 2 letterlijke personen gaat kom ik zo terug op. Ze moesten dat 1260 dag oftewel 42 maanden prediken. Dus dat was toen vanaf december 1914 tot juni 1918. 

Deze gezalfde christenen werden vergeleken met twee olijfbomen en twee lampenstandaarden. Dit is een verwijzing naar de profetie van Zacharia die een zevenarmige lampenstandaard en twee olijfbomen zag. In Zacharia 4:1-3,14 wordt gezegd dat de olijfbomen ‘de twee gezalfden’ afbeeldden, Zerubbal en de hogepriester Jozua, die naast de Heer van de gehele aarde staan. Net zoals Zacharia’s tijd was rond 1914 weer een tijd van opbouw doordat de waarheid hersteld moest worden. 

Het doet ook denken aan Mozes en Elia. Tijdens de transfiguratie van Jezus kwamen zij ook in beeld. Ze stelden de Wet en de profeten voor. De transfiguratie stelt het moment voor dat Jezus Koning wordt. 

In de tijd van Mozes werd Mozes’ autoriteit ook betwist. Zo ook de eerste Bijbelonderzoekers. De gevestigde religies wilde hen schade toebrengen (Openbaring 11:5,6a) 

In Openbaring 11:7-10 zegt dat de twee getuigen werden gedood. In 1918 werden de toenmalige leiders van de Bijbelonderzoeker gevangen gezet zodat de prediking vrijwel tot stilstand kwam, dus als het ware stierven. 

In Openbaring 11:11,12 wordt gezegd dat ze weer tot leven komen. En dat klopt ook. In 1919 werd de leiding weer vrij gelaten en kwam het werk weer op gang. In september 2019 hielden ze zelfs een congres. J.F. Rutherford spoorde de congresgangers aan tot activiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

3Ik zal mijn twee getuigen 1260 dagen in zakkengekleed laten profeteren.’ 4 Zij worden afgebeeld door de tweeolijfbomend en detwee lampenstandaardene en ze staan voor de Heer van de aarde.f

5 Als iemand ze kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijandenverteert. Als iemand ze kwaadzou willen doen, moet hij op die manier wordengedood. 6 Ze hebben de autoriteit om de hemela te sluitengzodat er geen regenvalth in de tijd waarin ze profeteren. Ook hebben ze de autoriteit om het water inbloed teverandereni en om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zemaar willen.

7 Als ze klaar zijn met hun getuigenis, zal het wilde beest dat uit de afgrondopstijgt, oorlog tegen ze voerenen ze overwinnen en doden.j 8 Hun lijken zullenop de brede straat liggen van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom en Egypte genoemd, waar ook hun Heer aan een paal werd gehangen. 9 Gedurendedrieënhalve dagzullen mensen uit de volken, stammen, talen en landen hunlijken bekijken, en zelaten niet toe dat hun lijken in een graf worden gelegd.10 En de bewoners van de aarde zijn blij over hun dood envieren feest. Ze zullenelkaar geschenken sturen, want deze twee profeten hebben de bewoners van deaardegekweld.

11 Na de drieënhalve dag kwam er levensgeest van God in hen.l Ze gingenstaan, en degenen die hen zagenwerden vreselijk bang. 12 Er klonk een luidestem uit de hemel die tegen hen zei: ‘Kom naar boven.’ En in dewolk stegen ze opnaar de hemel, en hun vijanden zagen hen.a 13 In dat uur was er een groteaardbeving, eneen tiende deel van de stad stortte in. En 7000 mensen werden doorde aardbeving gedood, en de rest werd heel bangen gaf eer aan de God van de hemel.

Openbaring 11:3,4

De eerste gezalfde Christenen sinds 1914. Toen begon de dag des Heren. Ze hadden een ernstige boodschap en waarschuwing, Gods naderende grote oorlog. In zakken gehuld en wilt zeggen dat ze deemoedig en berouwvol de boodschap bekend gingen maken. Dat het niet om 2 letterlijke personen gaat kom ik zo terug op. Ze moesten dat 1260 dag oftewel 42 maanden prediken. Dus dat was toen vanaf december 1914 tot juni 1918. 

Deze gezalfde christenen werden vergeleken met twee olijfbomen en twee lampenstandaarden. Dit is een verwijzing naar de profetie van Zacharia die een zevenarmige lampenstandaard en twee olijfbomen zag. In Zacharia 4:1-3,14 wordt gezegd dat de olijfbomen ‘de twee gezalfden’ afbeeldden, Zerubbal en de hogepriester Jozua, die naast de Heer van de gehele aarde staan. Net zoals Zacharia’s tijd was rond 1914 weer een tijd van opbouw doordat de waarheid hersteld moest worden. 

Het doet ook denken aan Mozes en Elia. Tijdens de transfiguratie van Jezus kwamen zij ook in beeld. Ze stelden de Wet en de profeten voor. De transfiguratie stelt het moment voor dat Jezus Koning wordt. 

In de tijd van Mozes werd Mozes’ autoriteit ook betwist. Zo ook de eerste Bijbelonderzoekers. De gevestigde religies wilde hen schade toebrengen (Openbaring 11:5,6a) 

In Openbaring 11:7-10 zegt dat de twee getuigen werden gedood. In 1918 werden de toenmalige leiders van de Bijbelonderzoeker gevangen gezet zodat de prediking vrijwel tot stilstand kwam, dus als het ware stierven. 

In Openbaring 11:11,12 wordt gezegd dat ze weer tot leven komen. En dat klopt ook. In 1919 werd de leiding weer vrij gelaten en kwam het werk weer op gang. In september 2019 hielden ze zelfs een congres. J.F. Rutherford spoorde de congresgangers aan tot activiteit.

Dat is een hoop bijbeltekst.
Maar aangezien ze er al zouden moeten zijn was mijn simpele vraag:

 Wie zijn het,  dan weten we tenminste  waar het over gaat. En hoe weten we zeker dat zij het zijn? 

Op 17-10-2022 om 07:55 zei Dat beloof ik:
Op 15-10-2022 om 22:58 zei sjako:

en dat is sinds 1914 nu precies wat er gebeurd is. Alleen de 2 getuigen worden door de meeste mensen niet herkend of erkend

Houdt ons niet langer in spanning.  Wie zijn het,  dan weten we tenminste  waar het over gaat. En hoe weten we zeker dat zij het zijn? 

 

17 minuten geleden zei sjako:

Dat het niet om 2 letterlijke personen gaat kom ik zo terug op.

En nu schrijf je dit, zonder dat je er later in je post op terug komt.

Er zit, kortom, weinig lijn of logica in wat je zegt op dit punt.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet een behoorlijke hoeveelheid parate kennis hebben  van de schrift en zeker van openbaring ook in verhouding tot andere gedeelten van de Bijbel. Pas dan kan je ook onder gebed een plausibele theorie opbouwe .

De uitlegging van Sjako is van Bijbel onderzoekers, nu Jehovahs getuigen, en net als genoemd persoon geloof ik ook hierin, resultaat van jarenlange studie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:
Op 20-10-2022 om 14:09 zei Dat beloof ik:

Wie zijn het, 

Goed lezen. Het staat erin.

Nee, dat staat er niet. Maar ik heb het nu 4 keer gevraagd, het is wel duidelijk dat het antwoord er niet gaat komen op de vraag wie de 2 getuigen zijn.

Je verdraait bovendien teksten om het één aan het ander te knopen. In Openbaringen staat 'dood' en jij maakt daarvan 'gevangen, dus als het ware dood'.  Ja, zo kun je werkelijk alles kloppend laten lijken:

Citaat

In Openbaring 11:7-10 zegt dat de twee getuigen werden gedood. In 1918 werden de toenmalige leiders van de Bijbelonderzoeker gevangen gezet zodat de prediking vrijwel tot stilstand kwam, dus als het ware stierven. 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2022 om 13:54 zei sjako:

In Openbaring 11:11,12 wordt gezegd dat ze weer tot leven komen. En dat klopt ook. In 1919 werd de leiding weer vrij gelaten en kwam het werk weer op gang. In september 2019 hielden ze zelfs een congres. J.F. Rutherford spoorde de congresgangers aan tot activiteit.

Er staat in de door jou aangehaalde tekst dit:

9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. 11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

Als je dan uit die tekst haalt, wat je er uit haalt, zul je ook niet geloven dat Christus na drie dagen weer uit het graf opgestaan is, en weer levend geworden is. Beetje jammer, want volgens mij is heel de bijbel waardeloos als de opstanding uit de doden wordt geloochend.

1Corinthiërs 15:13-17

En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.
En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.
En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.
Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.
En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

48 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Maar ik heb het nu 4 keer gevraagd, het is wel duidelijk dat het antwoord er niet gaat komen op de vraag wie de 2 getuigen zijn.

Dat zul je weten als de getuigen weer tot leven komen. Heel het idee van profeten en profetieën is, dat zij bijtijds worden gehoord door wie geloven en achteraf worden geëerd, door wie de vervulling mogen zien, en nimmer erkend door wie niet gelooft of begrijpt wat hij hoort en dan ook ziet.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei antoon:

Pas dan kan je ook onder gebed een plausibele theorie opbouwen.

Jij kunt niets. En het onophoudelijk gebed van een rechtvaardige vermag veel, maar is geen garantie voor gewenste uitkomsten. Zelfs de allergeleerdste natuurkundigen kunnen niets, als God ze geen zicht geeft op de waarheid. Waar God niet bouwt, tevergeefs is het dat de bouwlieden bouwen. Probleem van godsdienst is, dat de gelovige meestal geen genoegen neemt met halve kennis en halve antwoorden, en dan voor God gaat invullen wat nog niet was geopenbaard of gezien of  begrepen. En dan ineens zichzelf opwerpt als wachter en beschermer van die heilige alleen door hem en de zijnen begrepen waarheid. Wat ook inderdaad als roeping wordt gevoeld, en als ambt door bijna alle gelovigen, reden waarom de klemtoon totaal van de bijbel weggenomen is, en verschoven naar instituten en deskundigen, en waardoor het zo'n zootje is geworden. Maar God vraagt om zuiver te zijn en na te spreken wat de heilige Geest heeft gezegd, en te doen naar wat de heilige Geest heeft gezegd. En pas op die bodem en in die constellatie is het dat het meerdere wordt geopenbaard, en geleidelijk op meerdere fronten tegelijk zichtbaar als vruchten van de tijd, die als rijpe appels overal naar beneden vallen of soms als hapklare brokjes worden aangeboden.  Geen enkele vrucht of waarheid heeft blijvende waarde, als het niet in het hart wordt beproefd en getoetst op de waarheid waar de vrucht vandaan komt. En ten diepste is dus de vrucht geen hapklaar brokje, maar een landend zaadje, die slechts waarde krijgt in goede grond..

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Tomega:

Als je dan uit die tekst haalt, wat je er uit haalt, zul je ook niet geloven dat Christus na drie dagen weer uit het graf opgestaan is, en weer levend geworden is. Beetje jammer, want volgens mij is heel de bijbel waardeloos als de opstanding uit de doden wordt geloochend.

Ik weet niet hoe je erbij komt dat ik niet in de opstanding zou geloven. Ik geloof daar zeer zeker in. Maar hier gaat het niet om letterlijk 2 personen, maar om een groep. Die waren zo goed als (mond)dood gemaakt, maar ze kwamen des te krachtiger terug en werden dus weer levend gemaakt. Duidelijk is dat Gods Geest bij hun was.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nee, dat staat er niet. Maar ik heb het nu 4 keer gevraagd, het is wel duidelijk dat het antwoord er niet gaat komen op de vraag wie de 2 getuigen zijn.

Dan heb je het niet begrepen. Het zijn niet letterlijk 2 personen, maar een groep personen, gezalfden, die als Mozes en Elia waren. Ze werden (mond)dood gemaakt doordat hun leiding van toen gevangen gezet werd. Maar ze kwamen weer vrij omdat Gods Geest bij hun was. Ze kwamen weer tot leven als het ware.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik weet niet hoe je erbij komt dat ik niet in de opstanding zou geloven. Ik geloof daar zeer zeker in. Maar hier gaat het niet om letterlijk 2 personen, maar om een groep. Die waren zo goed als (mond)dood gemaakt, maar ze kwamen des te krachtiger terug en werden dus weer levend gemaakt. Duidelijk is dat Gods Geest bij hun was.

Dan heb je het niet begrepen. Het zijn niet letterlijk 2 personen, maar een groep personen, gezalfden, die als Mozes en Elia waren. Ze werden (mond)dood gemaakt doordat hun leiding van toen gevangen gezet werd. Maar ze kwamen weer vrij omdat Gods Geest bij hun was. Ze kwamen weer tot leven als het ware.

Nee toch. Na drie en een halve dag dus. En toen voeren ze ten hemel en was er een aardbeving met 7000 doden? 
Dat de hele mensheid dat toch gemist heeft zeg!

Dat is immers wat Openbaring zegt.
Maar laat me raden: je moet het niet letterlijk lezen, er is een andere  uitleg? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Ik weet niet hoe je erbij komt dat ik niet in de opstanding zou geloven. Ik geloof daar zeer zeker in. Maar hier gaat het niet om letterlijk 2 personen, maar om een groep. Die waren zo goed als (mond)dood gemaakt, maar ze kwamen des te krachtiger terug en werden dus weer levend gemaakt. Duidelijk is dat Gods Geest bij hun was.

Dan heb je het niet begrepen. Het zijn niet letterlijk 2 personen, maar een groep personen, gezalfden, die als Mozes en Elia waren. Ze werden (mond)dood gemaakt doordat hun leiding van toen gevangen gezet werd. Maar ze kwamen weer vrij omdat Gods Geest bij hun was. Ze kwamen weer tot leven als het ware.

Het hek is van de dam als jij dit niet meer letterlijk neemt.

Hoe zit het met de 144.000?

Is bij jou ook de uitleg: 12 (stammen van Israël) x 12 (Apostelen) x 1000 (allen)

 

Kun je iets meer vertellen over de groep personen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tomega, neem nu van mij maar aan, dat gebed mits het werkelijk aan alle voorwaarden voldoet, beantwoord wordt, ik heb de ervaring en veel JG delen die ervaring ook., het was ook een belofte van Jezus dat dat zou gebeuren, en nu in de eindtijd zeker. En behoorlijk zeker als de gelovige om kennis van de schrift smeekt.

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Zoals het er staat: 12 x 12.000 van het geestelijke Israël (Joden bekeerd tot het Christendom + Christenen uit de natiën)

Staat nergens dat het een geestelijk Israël is. De stammen worden letterlijk genoemd als verwijzing naar het OT. Wij mogen meedoen met Israël dat geroepen is in het OT.

 

Het is en blijft een Joods verhaal.

Jezus is de koning en Messias van Israël.

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Zoals het er staat: 12 x 12.000 van het geestelijke Israël (Joden bekeerd tot het Christendom + Christenen uit de natiën)

Als er hier iets anders werd bedoeld dan Israël  dan had dat er wel gestaan.  Het woord 'geestelijk' is niets anders dan een toevoeging achteraf,  bedoeld om aan een tekst een uitleg te  kunnen geven die daar oorspronkelijk niet uit volgde. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2022 om 07:04 zei Breuk:

Als ik zie hoe er in Nederland door mensen wordt gewerkt om deze maatschappij verder op te bouwen en die begaan zijn met zowel de jongere als oudere generatie, dan voel ik mij bevoorrecht om hier te wonen.

Huisartsen, ziekenhuispersoneel, onderwijspersoneel, supermarktmedewerkers, politici, vrijwilligers etc. etc. werken elke dag keihard voor ons mooie landje.

En natuurlijk zijn er altijd de ontkenners, de tegenwerkers, complotdenkers, de luiaards, de gierigaards, de bruten (de bijbel noemt ze kinderen van Satan). Zij zullen niet het laatste woord hebben.

Moet ik me bevoorrecht voelen voor welvaart waarvan 80% overbodig is en tot op vandaag slavernij in het oosten en zuiden gaande is? Waaronder kindslaven in mijnen voor grondstoffen die onze welvaart verzekeren.

Er zijn natuurlijk ontkenners van zulke complotten die nog lui vastkleven aan een systeem dat hen in slaap wiegt voor de bovenstaande realiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Breuk:

Staat nergens dat het een geestelijk Israël is. De stammen worden letterlijk genoemd als verwijzing naar het OT.

Dat is nu juist niet het geval. 2 stammen wijken af. De stam Levi en de stam Jozef zijn afwijkend. (Numerie1:4-16). De stam Dan en Efraïm worden juist niet genoemd. En als je dit vergelijkt met Galaten 6:15 kan je tot de conclusie komen dat je niet perse Joods geboren hoeft te zijn om tot Israël te behoren.

Want het maakt niet uit of je besneden bent of niet — een nieuwe schepping, daar gaat het om.  16 Allen die volgens deze gedragsregel leven, wens ik vrede en barmhartigheid toe. Zij zijn het Israël van God.

Het vetgedrukte is het geestelijke Israël. Dit geestelijke Israël is een nieuwe schepping en dat kunnen natuurlijke (besneden) Joden zijn, maar ook Christenen uit de natieën. Ook als je het vergelijkt met Openbaring 14 zie je dat de 144.000 Christenen zijn. Zie ook Jeremia 31:31-34

Toen keek ik en zag het Lam op de berg Sion staan, en met hem 144.000. Op hun voorhoofd stonden Zijn naam en de naam van Zijn Vader geschreven.  
Dus hun voorhoofden zijn getekend met de naam Jezus en Jehovah. Oftewel het zijn Christenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei sjako:

Dat is nu juist niet het geval. 2 stammen wijken af. De stam Levi en de stam Jozef zijn afwijkend. (Numerie1:4-16). De stam Dan en Efraïm worden juist niet genoemd. En als je dit vergelijkt met Galaten 6:15 kan je tot de conclusie komen dat je niet perse Joods geboren hoeft te zijn om tot Israël te behoren.

Want het maakt niet uit of je besneden bent of niet — een nieuwe schepping, daar gaat het om.  16 Allen die volgens deze gedragsregel leven, wens ik vrede en barmhartigheid toe. Zij zijn het Israël van God.

Het vetgedrukte is het geestelijke Israël. Dit geestelijke Israël is een nieuwe schepping en dat kunnen natuurlijke (besneden) Joden zijn, maar ook Christenen uit de natieën. Ook als je het vergelijkt met Openbaring 14 zie je dat de 144.000 Christenen zijn. Zie ook Jeremia 31:31-34

Toen keek ik en zag het Lam op de berg Sion staan, en met hem 144.000. Op hun voorhoofd stonden Zijn naam en de naam van Zijn Vader geschreven.  
Dus hun voorhoofden zijn getekend met de naam Jezus en Jehovah. Oftewel het zijn Christenen.

Johannes die een jood is, schrijft Israël niet af. Hij gebruikt allerlei beelden en verhalen uit het OT om de geloofsbelijdenis mbt tot Jezus in Openbaring op te schrijven.

Hij wijkt af met 2 namen en heeft daar een reden voor. Hij wil daar wat mee vertellen. Juist het noemen van de concrete namen houdt in dat hij het OT verbindt met het NT. Hij kijkt dus niet vooruit, maar juist terug en vanuit het verleden beschrijft hij het visioen van de toekomst. 
Dat heidenen mee mogen doen is de ontwikkeling die in het NT (maar voorzegt in het OT) concreet is gemaakt. Het is alleen niet zo dat Johannes denkt dat de heidenen de boel wel over kunnen nemen. Mis je de connectie met het OT (waar Jezus continue naar verwijst), ja dan ontgaat je gewoon de denkwijze van deze joodse geschriften.

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Micah 4

It shall come to pass in the latter days... 

The mountain of the lord's house shall be established... 

Peoples and nations shall come... 

He will teach us his ways... 

The law shall go forth... 

And the word from Jerusalem... 

He shall judge... 

And rebuke nations... 

Neither shall they learn war anymore... 

We will walk in the name of the lord our God forever... 

 

bewerkt door Hermanos2
Aanpassing
Link naar bericht
Deel via andere websites

Breuk wat mij doet lijkt op filosoferen en oplossingen zoeken buiten de Schrift om, dat is mijn mening.

Voor iedere zinsnede die je aan een uitlegging van Openbaring besteedt moet jereferentie hebben in de overige schrift en die is te vinden, ik heb het druk, als ik in rustiger vaarwater  kom zal ik er dieper op ingaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Breuk:

Hij wijkt af met 2 namen en heeft daar een reden voor. Hij wil daar wat mee vertellen.

Hij wilt daarmee zeggen dat Israël nu bestaat uit de Joden die zich hebben bekeerd tot Christus en de ‘heidense’ Christenen. Zij vormen een nieuwe schepping. Het was eigenlijk de bedoeling dat heel Israël zich ging bekeren en Jezus aan ging nemen als hun Messias, maar dat is niet gebeurd. Er waren dus te weinig Joden die de 144.000 konden vormen. Dus werden er heidense takken geënt op de oorspronkelijke olijfboom, het natuurlijke Israël. Die nieuwe boom is het geestelijke Israël. Johannes begreep dit heel goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei antoon:

Breuk wat mij doet lijkt op filosoferen en oplossingen zoeken buiten de Schrift om, dat is mijn mening.

Voor iedere zinsnede die je aan een uitlegging van Openbaring besteedt moet jereferentie hebben in de overige schrift en die is te vinden, ik heb het druk, als ik in rustiger vaarwater  kom zal ik er dieper op ingaan.

Ik zeg juist dat Openbaring verwijst naar verschillende passages in het OT en eigenlijk geen andere boodschap heeft dan de evangeliën.

Het is geen magisch boek dat exacte gebeurtenissen (behalve de Romeinse tijd) op het oog heeft in deze tijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Breuk:

Mis je de connectie met het OT (waar Jezus continue naar verwijst), ja dan ontgaat je gewoon de denkwijze van deze joodse geschriften.

Israël heeft de Messias voortgebracht, in eerste instantie voor Israël, maar ook voor de rest van de wereld. Daarom zijn de ‘heidense’ Christenen opgenomen in een nieuw verbond samen met de Joodse Christenen. Redding via Jezus is nu niet meer exclusief voor de Joden, maar voor iedereen. Zo werkt het reddingsplan van Jehovah. We zijn nu niet meer onder Adam maar staan nu onder Christus. Hij is onze Heer en is de enige weg tot God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Hij wilt daarmee zeggen dat Israël nu bestaat uit de Joden die zich hebben bekeerd tot Christus en de ‘heidense’ Christenen. Zij vormen een nieuwe schepping. Het was eigenlijk de bedoeling dat heel Israël zich ging bekeren en Jezus aan ging nemen als hun Messias, maar dat is niet gebeurd. Er waren dus te weinig Joden die de 144.000 konden vormen. Dus werden er heidense takken geënt op de oorspronkelijke olijfboom, het natuurlijke Israël. Die nieuwe boom is het geestelijke Israël. Johannes begreep dit heel goed.

Jij gooit de oorspronkelijke olijfboom weg en dat is juist wat Paulus en Johannes ten stelligste afwijzen. Het is 1 doorlopende lijn, vanuit het OT naar het NT. Hoe het verder gaat met Israël (en ik bedoel niet de staat) is niet aan ons, maar Johannes ziet in een visioen dat ze volop meedoen. Hij bedoelt geen geestelijk Israël, maar het volk waar hij onderdeel van is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid