Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

30 minuten geleden zei Dolce Vita:

Het is namelijk pas iets meer dan 100 jaar dat vrijwel alle mensen over een bijbel kunnen beschikken, en dus het Evangelie kennen of kunnen kennen.

Wanner krijgen jullie je feiten eens op een rijtje? Al ver voor Luther las iedereen de Bijbel.

49 minuten geleden zei Dolce Vita:

want met de toename van de Bijbelkennis kwamen ook de grote wereldoorlogen

Wil je hiermee beweren dat de toenemende Bijbelkennis hier een rol in heeft gespeeld? Dat raakt toch kant noch wal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 483
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Verpest toch niet elk topic, met dezelfde mantra, buiten dat hoort men niet elk mens over dezelfde kam te scheren. God haalt zijn volk overal vandaan.

Inderdaad reprensenteerd dat het offer zonder zonde moest zijn, want God is heilig.

Moet jij je joods venijn niet op eoa joods forum gaan spuien? Ik heb werkelijk geen boodschap aan dat onchristelijke gezever van je.   modbreak Trajecto: Alweer een beledigende post en he

11 minuten geleden zei Mullog:

Wanner krijgen jullie je feiten eens op een rijtje? Al ver voor Luther las iedereen de Bijbel.

Wil je hiermee beweren dat de toenemende Bijbelkennis hier een rol in heeft gespeeld? Dat raakt toch kant noch wal.

Je weet kennelijk niks van de boekdrukkunst. Voor zo ver er al bijbels waren, waren die onbefaalbaar.

Het Evangelie is pas kort over de hele wereld verspreid en betaalbaar en dus tot in alle uithoeken van de wereld gebracht. En dat is een belangrijke voorwaarde voordat God ingrijpen zou gaan. En in die voorwaarde is nu pas voorzien. En niet in de Middeleeuwen.

 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites

Alsof het rondstrooien van bijbels gelijk staat aan het evangelie verspreiden. Lol.

Daarnaast, en wetenschappelijk onderzoek geeft het enkele jaren geleden wederom onderstreept, lazen mensen in de middeleeuwen voor de reformatie (en voor de boekdrukkunst) ook al de bijbel. En ja, bijbels waren duur want handgeschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎16‎-‎8‎-‎2019 om 15:02 zei VoiceKiK:

Zoals wij allemaal weten werden er in het oude testament profeten genoemd die uit de wil en naam van god handelden. We hebben natuurlijk geen letterlijke beschrijving van elke dag in hun leven dus misschien zijn er in de oude geschiedenis van het Christendom best wel wat vreselijke dingen gebeurt in de naam van god. Nu heb ik het over de profeten en niet de tempeliers. Zoals wij ook weten spreken veel terroristen tegenwoordig ook uit de naam van god. Ook deze mensen beweren god zijn wil te kennen. Hoe weten wij nou of het lariekoek is of dat het echt ? Hoe weten we dat een extremist geen profeet is? En hoe weten wij dat de profeten zulke lieverdjes waren als in de bijbel beschreven? Misschien zijn zij net zo extremistisch als de terroristen van nu. Misschien zijn de oude profeten wel terroristen uit het verre verleden. 

De woorden van de profeten uit het zgn. 'Oude Testament' worden als waarheid erkend door niemand minder dan Jezus (Yeshua) zelf, Die -naar ik aanneem- door jullie als christenen als autoritatief wordt beschouwd. Neem als voorbeeld Mat. 5:17, 22:40. Zie tevens de voorbeelden uit Hand. 13:15; 28:23.

's Profeten woorden komen wellicht extremistisch over, doch we moeten ons goed bewust zijn van de staat van verval waarin het volk was gezonken (lees bijv. 2 Kon. 16:3, Jer. 7: 17-18 en Jer. 44: 15-19).

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Shalom-al-Israel:

De woorden van de profeten uit het zgn. 'Oude Testament' worden als waarheid erkend door niemand minder dan Jezus (Yeshua) zelf, Die -naar ik aanneem- door jullie als christenen als autoritatief wordt beschouwd. Neem als voorbeeld Mat. 5:17, 22:40. Zie tevens de voorbeelden uit Hand. 13:15; 28:23.

's Profeten woorden komen wellicht extremistisch over, doch we moeten ons goed bewust zijn van de staat van verval waarin het volk was gezonken (lees bijv. 2 Kon. 16:3, Jer. 7: 17-18 en Jer. 44: 15-19).

Vertoeft de moderne wereld dan niet in dezelfde status? Als ik in het OT lees en wat gespiegeld wordt aan zondig leven, kan ik dat ook in deze tijd vertalen. Opnieuw om ter hoogste torens bouwen, taal is geen barrière meer terwijl God dat zo maakte na onze hoogmoed, hoererij, homoadoptierechten, ... Wat zouden diezelfde profeten over een grootstad in het westen delen na een gay pride parade? Bij een abortus? Bij een vrouw van plezier? Een danseres? Wat er op onze tv in loop verschijnt? 

Fallen we have.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Shalom-al-Israel:

De woorden van de profeten uit het zgn. 'Oude Testament' worden als waarheid erkend door niemand minder dan Jezus (Yeshua) zelf, Die -naar ik aanneem- door jullie als christenen als autoritatief wordt beschouwd. Neem als voorbeeld Mat. 5:17, 22:40. Zie tevens de voorbeelden uit Hand. 13:15; 28:23.

's Profeten woorden komen wellicht extremistisch over, doch we moeten ons goed bewust zijn van de staat van verval waarin het volk was gezonken (lees bijv. 2 Kon. 16:3, Jer. 7: 17-18 en Jer. 44: 15-19).

Jezus werd gekruisigd, de profeten werden vaak vermoord en tegenwoordig worden ze voor gek verklaard, schizofreen. Behalve 1. Die zit in het Vaticaan en de hele wereld vindt hem zó lief. Hij zegt tenminste niets dat politiek incorrect verklaard kan worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dolce Vita:

Jezus werd gekruisigd, de profeten werden vaak vermoord en tegenwoordig worden ze voor gek verklaard, schizofreen. Behalve 1. Die zit in het Vaticaan en de hele wereld vindt hem zó lief. Hij zegt tenminste niets dat politiek incorrect verklaard kan worden. 

De paus is geen profeet. 

Hiermee toon je slechts weer je eigen geestelijke toestand en je gedweep met al dan niet valse profeten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Fundamenteel:

Vertoeft de moderne wereld dan niet in dezelfde status? Als ik in het OT lees en wat gespiegeld wordt aan zondig leven, kan ik dat ook in deze tijd vertalen. Opnieuw om ter hoogste torens bouwen, taal is geen barrière meer terwijl God dat zo maakte na onze hoogmoed, hoererij, homoadoptierechten, ... Wat zouden diezelfde profeten over een grootstad in het westen delen na een gay pride parade? Bij een abortus? Bij een vrouw van plezier? Een danseres? Wat er op onze tv in loop verschijnt? 

Fallen we have.

Vandaar ook de woorden van de profeet Jesaja in Jes. 8:20: ''Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.''

We mogen leren de Wet weer als uitgangspunt en norm voor ons leven te hanteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thorgrem:

De paus is geen profeet. 

Hiermee toon je slechts weer je eigen geestelijke toestand en je gedweep met al dan niet valse profeten. 

Dus de paus is niet onfeilbaar als hij ex cathedra spreekt? Bijzonder, komende uit de mond van een katholiek.

 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dolce Vita:

Jezus werd gekruisigd, de profeten werden vaak vermoord en tegenwoordig worden ze voor gek verklaard, schizofreen. Behalve 1. Die zit in het Vaticaan en de hele wereld vindt hem zó lief. Hij zegt tenminste niets dat politiek incorrect verklaard kan worden. 

Tja, over de paus...

Allereerst moeten we beseffen dat er in feite maar 2 Koninkrijken zijn in dit universum, namelijk het Koninkrijk van God en het rijk van de duisternis, van de tegenstander van God, de Satan. Mat. 6:24: ‘’ Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.’’
Ook kunnen we hier in Mat. 4:8 over lezen, namelijk dat de Satan alle koninkrijken van deze wereld aan Yeshua kon geven. Dat betekent dat hij dus ook grote macht heeft. Ook in de gelijkenis van de zaaier zien we dat er slechts 2 koninkrijken zijn (Mat. 13:38).

Dat in het achterhoofd houdende moet het ons niet vreemd voorkomen dat de tegenstander probeert om de mensen weg te houden van de ware aanbidding van de Schepper van hemel en aarde. De tegenstander heeft hiervoor een plan ontwikkeld en wij geloven dat over dit plan geprofeteerd is door Daniël in hoofdstuk 7: 20-25, waarbij vers 25 heel kernachtig weergeeft dat er in de wereld een macht zal opstaan die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste (dat is: onze God), en die macht zal de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Hier valt heel veel over te zeggen, maar we gaan even kijken wat bedoeld wordt met ‘’het zal menen de tijden en de wet te veranderen’’.

Wij geloven dat deze macht uit Daniël 7 een beschrijving van de Antichrist is, die toen nog moest komen. Het is dus een profetie dat de Antichrist de tijden en de wet uit de Bijbel zou veranderen. Er zijn 23 hele duidelijk kenmerken in de Bijbel te vinden over de Antichrist, maar 2 kenmerken vinden we in dit vers 25:

1.         Hij zou de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. Dit lezen we ook in Openb. 13:7. Uit de overeenkomsten tussen profetieën in Daniël en Openbaring komt de conclusie dat die Antichrist in de Rooms-Kahtolieke Kerk (RKK) te vinden is.
We zien dat de RKK vele Joodse mensen heeft vervolgd en gedood. Ook heeft zij miljoenen ware christenen omgebracht, die volhardden in gehoorzaamheid aan Jezus en Zijn Woord.
Er is echter ontzettend veel onwetendheid over de geschiedenis van Rome en met name wat betreft het bloed van Joden dat gevloeid heeft, de eeuwen door: het brandmerken, demoniseren, vernederen, het sociaal isoleren, het verdrijven en het bespotten van Joden, het kende allemaal geen grenzen. Hier is genoeg studiemateriaal over te vinden.

2.        En dan punt 2; Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven.

Zullen we eens kijken wanneer dit o.a. heeft plaatsgevonden?

115 n. Chr. Bisschop Sixtus van Rome verving het Pascha en feest van ongezuurde broden door het gekerstende feest van Astarte. Hiermee ontstond de traditie van het vieren op vast dagen van de week.

306 Op de Synode van Elvira wordt het christenen verboden om samen met Joden te eten, te leven of hen te huwen.

321 Constantijn roept de zondag uit tot de officiële (christelijke) rustdag.

325 Tijdens het Concilie van Nicea worden maatregelen genomen tegen het groeiend aantal ketterijen. ‘Joodse’ bisschoppen worden voor dit concilie niet uitgenodigd (een precedent). In Nicea wordt de Geloofsbelijdenis van Nicea aanvaard en worden belangrijke dogma’s vastgelegd, zoals dat van de Heilige Twee-eenheid (Jezus en God zijn dezelfde). Bisschoppen die dit niet aanvaarden worden verbannen. In Nicea wordt ook besloten het Paasfeest in de tijd te scheiden van (het Bijbelse) Pesach, “want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste van alle feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten wij daarom niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk”.

338 De christelijke kerk vervangt de Joodse kalender door de zonnekalender.

364 Het Concilie van Laodicea voert de doodstraf in voor christenen die de Sjabbat houden. Mede hierdoor komt er een eind aan het ‘Messias-belijdende Jodendom’. Dat komt pas in de 19de eeuw weer op.

En zo kunnen we nog wel even door gaan. Voorbeelden zijn er te over.

Het is belangrijk om te beseffen dat de protestantse kerken voortkomen uit de Rooms-Katholieke Kerk. De RKK heeft de paus (Paus komt van het Latijnse ‘papa’ = vader) als hoogste machthebber en hij wordt als de plaatsvervanger van Christus op aarde gezien. Hij wenst aangesproken te worden met ‘Zijne Heiligheid’ of ‘Zeer Heilige Vader’ en volgens de katholieken treedt hij dus op in de plaats van Christus en mag van hen dus goddelijke eer ontvangen. Als iemand dit ontkent, dan wordt diegene door Rome vervloekt[1]. Alle leer-uitspraken van de paus worden als onfeilbaar beschouwd. Bepaalde leer-uitspraken die door de Roomse Kerk werden ingesteld, zijn: ‘Maria-ten-hemel-opneming’ wat inhoudt dat Maria niet zou zijn gestorven, maar net als Yeshua ten hemel zou zijn gevaren. Maria wordt tevens als Koningin des Hemels beschouwd[2]. De RKK heeft ingesteld dat er aflaten verkocht mochten worden (het afkopen van zonden met geld). Degenen die dit als on-Bijbels beschouwen worden door Rome vervloekt[3].

Nu we zien welke on-Bijbelse zaken Rome heeft ingevoerd op eigen gezag (tegen de Bijbel ingaand), dan moeten we ons naar aanleiding van Mat. 7: 16-18 ten zeerste afvragen of een slechte boom (Rome) wel goede vruchten (goede leerstellingen) kan voortbrengen.

 

[1] Eerste Vaticaanse Concilie, D.S. 3058; te raadplegen onder punt 9 op https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=116&id=2112

[2] Zie wat de Bijbel schrijft over de Koningin des Hemels in Jer. 7: 17-18 en Jer. 44: 15-19.

[3] Concilie van Trente, sessio XXV, te raadplegen op https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=787

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dolce Vita:

Dus de paus is niet onfeilbaar als hij ex cathedra spreekt? Bijzonder, komende uit de mond van een katholiek.

 

Dat is een verband wat jij maakt die niet bestaat. 

Tot op heden is er slechts 1 maal ex cathedra een uitspraak gedaan en dat betrof geen profetie. 

Probeer het nog eens en onderbouw het dan gelijk eens zodat anderen je onnavolgbare denkwijzen eens kunnen volgen. Succes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thorgrem:

Dat is een verband wat jij maakt die niet bestaat. 

Tot op heden is er slechts 1 maal ex cathedra een uitspraak gedaan en dat betrof geen profetie. 

Probeer het nog eens en onderbouw het dan gelijk eens zodat anderen je onnavolgbare denkwijzen eens kunnen volgen. Succes.

Een profeet (Grieks: προφήτης, prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is visionair of toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Shalom-al-Israel:

Tja, over de paus...

Graag een eigen topic aanmaken. Met dit soort waanzin hoeft dit topic niet vervuild te worden. 

Alhoewel, we hebben het hier toch over extremisten dan past dit soort bagger er ook wel bij. 

Zojuist zei Dolce Vita:

Een profeet (Grieks: προφήτης, prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is visionair of toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus.

Juist, en we hebben het hier over de tweede definitie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Thorgrem:

Graag een eigen topic aanmaken. Met dit soort waanzin hoeft dit topic niet vervuild te worden. 

Alhoewel, we hebben het hier toch over extremisten dan past dit soort bagger er ook wel bij. 

Juist, en we hebben het hier over de tweede definitie. 

Kunt u eens inhoudelijk reageren betreffende mijn reactie over de paus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Shalom-al-Israel:

Kunt u eens inhoudelijk reageren betreffende mijn reactie over de paus?

Dat zou ik wel kunnen. Ik zie de reden er echter niet toe. Je bent een religieus extremist, daar energie in steken is verspeelde tijd. 

Daarnaast ben ik hetzelfde geknip en geplak van je ook in een ander topic reeds tegengekomen. Het heeft nog minder zin om met een bot in gesprek te gaan.

bewerkt door Thorgrem
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Shalom-al-Israel:

Tja, over de paus...

Allereerst moeten we beseffen dat er in feite maar 2 Koninkrijken zijn in dit universum, namelijk het Koninkrijk van God en het rijk van de duisternis, van de tegenstander van God, de Satan. Mat. 6:24: ‘’ Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.’’
Ook kunnen we hier in Mat. 4:8 over lezen, namelijk dat de Satan alle koninkrijken van deze wereld aan Yeshua kon geven. Dat betekent dat hij dus ook grote macht heeft. Ook in de gelijkenis van de zaaier zien we dat er slechts 2 koninkrijken zijn (Mat. 13:38).

Dat in het achterhoofd houdende moet het ons niet vreemd voorkomen dat de tegenstander probeert om de mensen weg te houden van de ware aanbidding van de Schepper van hemel en aarde. De tegenstander heeft hiervoor een plan ontwikkeld en wij geloven dat over dit plan geprofeteerd is door Daniël in hoofdstuk 7: 20-25, waarbij vers 25 heel kernachtig weergeeft dat er in de wereld een macht zal opstaan die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste (dat is: onze God), en die macht zal de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Hier valt heel veel over te zeggen, maar we gaan even kijken wat bedoeld wordt met ‘’het zal menen de tijden en de wet te veranderen’’.

Wij geloven dat deze macht uit Daniël 7 een beschrijving van de Antichrist is, die toen nog moest komen. Het is dus een profetie dat de Antichrist de tijden en de wet uit de Bijbel zou veranderen. Er zijn 23 hele duidelijk kenmerken in de Bijbel te vinden over de Antichrist, maar 2 kenmerken vinden we in dit vers 25:

1.         Hij zou de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. Dit lezen we ook in Openb. 13:7. Uit de overeenkomsten tussen profetieën in Daniël en Openbaring komt de conclusie dat die Antichrist in de Rooms-Kahtolieke Kerk (RKK) te vinden is.
We zien dat de RKK vele Joodse mensen heeft vervolgd en gedood. Ook heeft zij miljoenen ware christenen omgebracht, die volhardden in gehoorzaamheid aan Jezus en Zijn Woord.
Er is echter ontzettend veel onwetendheid over de geschiedenis van Rome en met name wat betreft het bloed van Joden dat gevloeid heeft, de eeuwen door: het brandmerken, demoniseren, vernederen, het sociaal isoleren, het verdrijven en het bespotten van Joden, het kende allemaal geen grenzen. Hier is genoeg studiemateriaal over te vinden.

2.        En dan punt 2; Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven.

Zullen we eens kijken wanneer dit o.a. heeft plaatsgevonden?

115 n. Chr. Bisschop Sixtus van Rome verving het Pascha en feest van ongezuurde broden door het gekerstende feest van Astarte. Hiermee ontstond de traditie van het vieren op vast dagen van de week.

306 Op de Synode van Elvira wordt het christenen verboden om samen met Joden te eten, te leven of hen te huwen.

321 Constantijn roept de zondag uit tot de officiële (christelijke) rustdag.

325 Tijdens het Concilie van Nicea worden maatregelen genomen tegen het groeiend aantal ketterijen. ‘Joodse’ bisschoppen worden voor dit concilie niet uitgenodigd (een precedent). In Nicea wordt de Geloofsbelijdenis van Nicea aanvaard en worden belangrijke dogma’s vastgelegd, zoals dat van de Heilige Twee-eenheid (Jezus en God zijn dezelfde). Bisschoppen die dit niet aanvaarden worden verbannen. In Nicea wordt ook besloten het Paasfeest in de tijd te scheiden van (het Bijbelse) Pesach, “want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste van alle feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten wij daarom niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk”.

338 De christelijke kerk vervangt de Joodse kalender door de zonnekalender.

364 Het Concilie van Laodicea voert de doodstraf in voor christenen die de Sjabbat houden. Mede hierdoor komt er een eind aan het ‘Messias-belijdende Jodendom’. Dat komt pas in de 19de eeuw weer op.

En zo kunnen we nog wel even door gaan. Voorbeelden zijn er te over.

Het is belangrijk om te beseffen dat de protestantse kerken voortkomen uit de Rooms-Katholieke Kerk. De RKK heeft de paus (Paus komt van het Latijnse ‘papa’ = vader) als hoogste machthebber en hij wordt als de plaatsvervanger van Christus op aarde gezien. Hij wenst aangesproken te worden met ‘Zijne Heiligheid’ of ‘Zeer Heilige Vader’ en volgens de katholieken treedt hij dus op in de plaats van Christus en mag van hen dus goddelijke eer ontvangen. Als iemand dit ontkent, dan wordt diegene door Rome vervloekt[1]. Alle leer-uitspraken van de paus worden als onfeilbaar beschouwd. Bepaalde leer-uitspraken die door de Roomse Kerk werden ingesteld, zijn: ‘Maria-ten-hemel-opneming’ wat inhoudt dat Maria niet zou zijn gestorven, maar net als Yeshua ten hemel zou zijn gevaren. Maria wordt tevens als Koningin des Hemels beschouwd[2]. De RKK heeft ingesteld dat er aflaten verkocht mochten worden (het afkopen van zonden met geld). Degenen die dit als on-Bijbels beschouwen worden door Rome vervloekt[3].

Nu we zien welke on-Bijbelse zaken Rome heeft ingevoerd op eigen gezag (tegen de Bijbel ingaand), dan moeten we ons naar aanleiding van Mat. 7: 16-18 ten zeerste afvragen of een slechte boom (Rome) wel goede vruchten (goede leerstellingen) kan voortbrengen.

 

[1] Eerste Vaticaanse Concilie, D.S. 3058; te raadplegen onder punt 9 op https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=116&id=2112

[2] Zie wat de Bijbel schrijft over de Koningin des Hemels in Jer. 7: 17-18 en Jer. 44: 15-19.

[3] Concilie van Trente, sessio XXV, te raadplegen op https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=787

Bijzonder helder en overzichtelijke waarheid. Waarvoor dank.*:}

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Thorgrem:

Dat zou ik wel kunnen. Ik zie de reden er echter niet toe. Je bent een religieus extremist, daar energie in steken is verspeelde tijd. 

Daarnaast ben ik hetzelfde geknip en geplak van je ook in een ander topic reeds tegengekomen. Het heeft nog minder zin om met een bot in gesprek te gaan.

Ik beschouw mezelf meer als iemand die het Woord van God probeert recht te doen, zoals ons wordt geleerd in 2 Tim. 2:15: ''Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.''

 

Ik leef voor God en dat houdt in dat ook veel in Zijn Woord studeer en dat maakt dat ik veelal mijn antwoorden klaar heb (1 Petr. 3:15), die kopieer ik dan vanuit mijn eerder gedane studies. Dat kan botterig overkomen, maar ik heb er voordien wel al studie van gemaakt.

bewerkt door Shalom-al-Israel
Link naar bericht
Deel via andere websites

Romeinen 10, 4-14

4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.

6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen.

7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen.

8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.

13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Shalom-al-Israel:

 

Het is belangrijk om te beseffen dat de protestantse kerken voortkomen uit de Rooms-Katholieke Kerk.

 

https://www.raadvankerken.nl/fman/3208.pdf

En ach, dat de islam de Zoon finaal ontkent, hebben we het niet over. Bovendien heeft de islam lekker veel geboden, nog meer om de Zoon onder te bedelven. 

Voor elke vraag heeft een moslim een ambtsdrager nodig, en dat is wel zo handig voor het in stand houden van de clerus. 

1 Petrus 5,8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 

1 Petrus 1,13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

1 Tessalonicenzen 5,21 Onderzoek alles, behoud het goede

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Dolce Vita:

 

https://www.raadvankerken.nl/fman/3208.pdf

En ach, dat de islam de Zoon finaal ontkent, hebben we het niet over. Bovendien heeft de islam lekker veel geboden, nog meer om de Zoon onder te bedelven. 

Voor elke vraag heeft een moslim een ambtsdrager nodig, en dat is wel zo handig voor het in stand houden van de clerus. 

1 Petrus 5,8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 

1 Petrus 1,13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

1 Tessalonicenzen 5,21 Onderzoek alles, behoud het goede

Ik zie zo snel niet in waarom de Islam hier ineens bij komt kijken, maar er is wel een interessante link tussen de Islam en de RKK: 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat document van de Raad van Kerken spreekt anders boekdelen.  Lees ook dit artikel en dan inclusief de commentaren eronder:

https://uitdaging.nl/6382-de-kerk-libertijnen-en-islam

Persoonlijk geloof ik dat de valse kerk in alle denominaties is vertegenwoordigd.  Hier kwam ik achter doordat mijn islamkritiek vroeger juist door protestanten bijzonder fel werd bestreden, ik werd er zelfs voor verbannen.  Alsof ze hun religie eigenlijk gelijkstelden  aan de islamitische. Zoveel verschil was er toch niet, vonden ze.

Maar de valse kerk blijkt in de RKK dus inderdaad het meest duidelijk vertegenwoordigd (getuige wat ik eerder reeds plaatste).  Zoals voorzegd he. Zie de commentaren van Bastiaan (ik weet niet of het dezelfde Bastiaan is als onze medeforummer hier) onder het artikel.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-8-2019 om 12:30 zei Dolce Vita:

Het is namelijk pas iets meer dan 100 jaar dat vrijwel alle mensen over een Bijbel kunnen beschikken (beschikbaar in de eigen taal en betaalbaar), en dus het Evangelie kennen of kunnen kennen.  Mede dankzij "de kerk" (rkk) die uit alle macht tegenwerkte dat de Bijbel in de moedertaal verscheen. --> "hou jij ze dom, sprak de bankier, dan hou ik ze arm".De Jehova's Getuigen zien het dus in elk geval  niet helemaal verkeerd, want met de toename van de Bijbelkennis kwamen ook de grote wereldoorlogen, waarvan we nu aan de rand staan van de Derde Wereldoorlog. Er zijn mensen, beroepsmilitairen, die zelfs zeggen dat de wereld zich reeds in oorlog bevindt. https://www.nu.nl/dvn2/5983432/interview-met-landmachtcommandant-feitelijk-is-oorlog-al-aan-de-gang.html

Je moet het zien in combinatie met andere profetieën, bijv het einde van Tijden der Heidenen. De rechtmatige Koning zou dan op de troon gaan zitten en dat is volgens de Bijbelse chronologie in 1914, de datum dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Sinds 1914 is de wereld echt veranderd, veel meer dan voorgaande jaren. Iedereen wordt of kan worden bereikt met het Evangelie. De Bijbel is bijna in elke taal beschikbaar en er wordt wereldwijd actief gepredikt, terwijl de rampspoed steeds meer toeneemt zoals de Bijbel al voorzei. Het aantal natuurrampen neemt toe door de klimaatverandering, enorme vluchtelingenstromen enz enz. Je kan er niet omheen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid