Spring naar bijdragen

Seks voor huwelijk stoppen


Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat denk ik ook steeds in de kroeg met een pot bier voor handen... Dan vraag ik de kastelein ook maar eens of hij suggesties heeft om af te bouwen, bijvoorbeeld door steeds het glas halfvol te schenken.

Dit slaat echt nergens op, het spijt me. Ja, misschien moeten wij maar radicaal stoppen, maar hoe houdt je dit vol? Als wij elkaar niet eens meer kunnen zoenen door het risico wat er aan vast zit barst de bom op een gegeven moment helemaal. Sowieso vinden wij zoenen naast iets seksistisch ook gewoon iets moois en intiems, helaas komt het seksistische aspect er bij ons steeds sneller bij kijken. Daarom willen wij tips hoe we kunnen voorkomen dat we seksistische verlangens met daaropvolgend seks hebben. Maar blijkbaar zijn er vrij weinig mensen die de situatie (h)erkennen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 113
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De vraag was simpel. Geen discussie over of het mag, of discussie over wat wel of niet mag.  De vraag was gewoon of er tips waren. Als je die niet kan of wil beantwoorden, reageer dan niet.. 

Je hebt echter geen keuze. Als je Gods wil zo strikt wil navolgen, en dat wil je, dan zul je inderdaad moeten wachten tot na de huwelijksvolstrekking, of in elk geval tot wanneer je klaar bent om, moc

Ik begrijp de verlangens maar al te goed en weet uit ervaring dat afbouwen geen optie is. Alhoewel wij net op tijd getrouwd zijn. ? Mijn vrouw was 18, en zijn reeds 5 jaar getrouwd en hebben twee

Zojuist zei JR23:

Dit slaat echt nergens op, het spijt me. Ja, misschien moeten wij maar radicaal stoppen, maar hoe houdt je dit vol? Als wij elkaar niet eens meer kunnen zoenen door het risico wat er aan vast zit barst de bom op een gegeven moment helemaal. Sowieso vinden wij zoenen naast iets seksistisch ook gewoon iets moois en intiems, helaas komt het seksistische aspect er bij ons steeds sneller bij kijken. Daarom willen wij tips hoe we kunnen voorkomen dat we seksistische verlangens met daaropvolgend seks hebben. Maar blijkbaar zijn er vrij weinig mensen die de situatie (h)erkennen.

Blijkbaar vind jij dat er weinig mensen zijn die hetzelfde omgaan met deze problematiek. Ik verzeker jou dat ik niet vrij ben geweest van een dergelijke zonde namelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Blijkbaar vind jij dat er weinig mensen zijn die hetzelfde omgaan met deze problematiek. Ik verzeker jou dat ik niet vrij ben geweest van een dergelijke zonde namelijk.

Dan zou ik jou graag willen vragen hoe je hier mee om bent gegaan, als je dit zou willen delen natuurlijk, ik begrijp het ook als je dat niet wilt. Maar misschien heb je toch iets gedaan of gedacht dat ons zou kunnen helpen.

Het voelt voor mij een beetje alsof de meerderheid de mening hebt dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is, en ons dus maar een beetje belachelijk gaat maken. Het zou fijn zijn als onze keuze geaccepteerd wordt en er tegelijkertijd realistisch meegedacht zou worden, dat klinkt misschien egoïstisch, maar als je van mening bent dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is kan je toch ook gewoon niet reageren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei JR23:

Dan zou ik jou graag willen vragen hoe je hier mee om bent gegaan, als je dit zou willen delen natuurlijk, ik begrijp het ook als je dat niet wilt. Maar misschien heb je toch iets gedaan of gedacht dat ons zou kunnen helpen.

Het voelt voor mij een beetje alsof de meerderheid de mening hebt dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is, en ons dus maar een beetje belachelijk gaat maken. Het zou fijn zijn als onze keuze geaccepteerd wordt en er tegelijkertijd realistisch meegedacht zou worden, dat klinkt misschien egoïstisch, maar als je van mening bent dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is kan je toch ook gewoon niet reageren?

Ik vind seks voor het huwelijk zonde. Ik heb gezondigd daarin. Daar ben ik lang mee doorgegaan en de seks werd steeds perverser. Ik heb vergeving gevraagd en heb nu 8 jaar lang geen gemeenschap meer gehad.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei JR23:

Het voelt voor mij een beetje alsof de meerderheid de mening hebt dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is, en ons dus maar een beetje belachelijk gaat maken. Het zou fijn zijn als onze keuze geaccepteerd wordt en er tegelijkertijd realistisch meegedacht zou worden, dat klinkt misschien egoïstisch, maar als je van mening bent dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is kan je toch ook gewoon niet reageren?

De meerderheid is niet de norm. Waardering voor jullie standpunt. Verder is het wel zo dat - hoe lastig dan ook - er weinig anders op zit dan te handelen naar de keuze. Besef je wel voldoende dat dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt in jullie leeft? Laat God de Heilige Geest in jullie werken. De Heilige Geest is een Persoon, God Zelf. Doe je voordeel daarmee!

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei JR23:

Dit slaat echt nergens op, het spijt me. Ja, misschien moeten wij maar radicaal stoppen, maar hoe houdt je dit vol? Als wij elkaar niet eens meer kunnen zoenen door het risico wat er aan vast zit barst de bom op een gegeven moment helemaal. Sowieso vinden wij zoenen naast iets seksistisch ook gewoon iets moois en intiems, helaas komt het seksistische aspect er bij ons steeds sneller bij kijken. Daarom willen wij tips hoe we kunnen voorkomen dat we seksistische verlangens met daaropvolgend seks hebben. Maar blijkbaar zijn er vrij weinig mensen die de situatie (h)erkennen.

Seksistisch? Seksueel bedoel je denk ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

De meerderheid is niet de norm. Waardering voor jullie standpunt. Verder is het wel zo dat - hoe lastig dan ook - er weinig anders op zit dan te handelen naar de keuze. Besef je wel voldoende dat dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt in jullie leeft? Laat God de Heilige Geest in jullie werken. De Heilige Geest is een Persoon, God Zelf. Doe je voordeel daarmee!

Dit is zeker waar! Ik heb ook besloten dat wij vaker samen ons naar God moeten richten en Hem om hulp moeten vragen. Ik geloof zeker dat wij vergeven zijn/worden, maar God betrekken in het volhouden en waarmaken van ons standpunt is ook zeker belangrijk. Bedankt!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei JR23:

Dit is zeker waar! Ik heb ook besloten dat wij vaker samen ons naar God moeten richten en Hem om hulp moeten vragen. Ik geloof zeker dat wij vergeven zijn/worden, maar God betrekken in het volhouden en waarmaken van ons standpunt is ook zeker belangrijk. Bedankt!

In dat opzicht is het dus van groot belang te begrijpen dat de Heilige Geest een Persoon is, en dus God is. Ik neem aan dat je in de Drie-ene God gelooft. De Heilige Geest is dus jullie Gids [niet zomaar een 'krachtje'], die jullie door het leven leidt. Je kunt niet voorkomen dat er gedachten of gevoelens zijn of komen. Je bepaalt natuurlijk wel zelf wat je daarmee doet. Je kunt gedachten een nest laten bouwen. JIJ [jullie] heerst over gedachten en gevoelens. Laat gevoelens en gedachten niet over jullie heersen! In bijvoorbeeld 2 Korinthe 10 lezen we:

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Er wordt dus gesproken over het afbreken van valse redeneringen. Zo zijn er mensen die de Godheid van Jezus ontkennen, of de evolutieleer als 'waarheid' zien. Het zijn bolwerken die door de Heilige Geest [God!] afgebroken zijn. Maar, het gaat nog verder: je kunt iedere gedachte gevangen nemen om die te brengen tot gehoorzaamheid. Jullie hebben zelf aangegeven wat jullie wensen, en nogmaals, waardering daarvoor. Helaas denkt de meerderheid anders. Wanneer er gedachten komen die daar tegenin gaan, moeten jullie die samen gevangen nemen. Hoe? Door te belijden dat jullie de gerechtigheid Gods in Christus zijn. Dank God dat jullie samen zijn. Dank God dat Hij jullie samen gebracht heeft. Er ligt een mooie toekomst voor jullie klaar. En, besef: het verlangen naar iets is vaak net zo mooi als het daadwerkelijk ontvangen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei WdG:

In dat opzicht is het dus van groot belang te begrijpen dat de Heilige Geest een Persoon is, en dus God is. Ik neem aan dat je in de Drie-ene God gelooft. De Heilige Geest is dus jullie Gids [niet zomaar een 'krachtje'], die jullie door het leven leidt. Je kunt niet voorkomen dat er gedachten of gevoelens zijn of komen. Je bepaalt natuurlijk wel zelf wat je daarmee doet. Je kunt gedachten een nest laten bouwen. JIJ [jullie] heerst over gedachten en gevoelens. Laat gevoelens en gedachten niet over jullie heersen! In bijvoorbeeld 2 Korinthe 10 lezen we:

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Er wordt dus gesproken over het afbreken van valse redeneringen. Zo zijn er mensen die de Godheid van Jezus ontkennen, of de evolutieleer als 'waarheid' zien. Het zijn bolwerken die door de Heilige Geest [God!] afgebroken zijn. Maar, het gaat nog verder: je kunt iedere gedachte gevangen nemen om die te brengen tot gehoorzaamheid. Jullie hebben zelf aangegeven wat jullie wensen, en nogmaals, waardering daarvoor. Helaas denkt de meerderheid anders. Wanneer er gedachten komen die daar tegenin gaan, moeten jullie die samen gevangen nemen. Hoe? Door te belijden dat jullie de gerechtigheid Gods in Christus zijn. Dank God dat jullie samen zijn. Dank God dat Hij jullie samen gebracht heeft. Er ligt een mooie toekomst voor jullie klaar. En, besef: het verlangen naar iets is vaak net zo mooi als het daadwerkelijk ontvangen!

Efeziërs 6:11-17 

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Efeziërs 6:11-17 

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Inderdaad broeder! Ik combineer het ook graag met Filippenzen 2! Laat God [Heilige Geest] in je werken. Juist daarom is het van groot belang te begrijpen dat de Heilige Geest God is!

Het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Doe alle dingen  zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht,  waaronder u schijnt als lichten in de wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei JR23:

Dit slaat echt nergens op, het spijt me. Ja, misschien moeten wij maar radicaal stoppen, maar hoe houdt je dit vol? Als wij elkaar niet eens meer kunnen zoenen door het risico wat er aan vast zit barst de bom op een gegeven moment helemaal.

Dat hoeft niet per se. Verlangens kunnen in alle hevigheid aandienen inderdaad, maar ze verdwijnen op een gegeven moment ook weer als je ze niet voedt. Zolang je ze echter blijft voeden, zullen ze niet weggaan.
Wat ook daarin helpt, is het nemen van het vaste besluit kuis te zijn jegens elkaar, elkaar die kuisheid als het ware te beloven. De kuisheid wordt dan een zaak van de wil, een besluit in vrijheid genomen, en veel minder enkel een zaak van het gevoel.
Wanneer je immers volstrekt helder hebt wat je wil en niet wil, kun je daar eenvoudiger naar handelen, elkaar erop aanspreken waar nodig en de nodige offers daartoe bereidwilliger brengen.

Als de verleiding te groot is en je wilt er niet aan toegeven, dan heb je echter geen keuze dan de omstandigheden die de verleiding opwekken te vermijden, of zodanig te wijzigen dat ze de verleiding niet meer opwekken.
Een aantal handreikingen zijn daartoe al gegeven: enkel afspreken op openbare/neutrale plaatsen en dus ook nooit met elkaar in één kamer slapen, waar nodig en mogelijk een derde persoon meenemen tijdens een afspraak, het fysieke contact beperken tot knuffelen en eventueel zoenen, de kleren altijd aanhouden en elkaar ook niet halfnaakt zien (niet samen zwemmen dus).
Daarnaast kun je gewoon je afspraken volplannen met allerlei leuke en of bezinnende (groeps-)activiteiten, zodat er al veel minder tijd en ruimte is voor geflikflooi.

Je zult samen daarin serieus moeten bepalen wat de grenzen zijn van het betamelijke. Als zoenen al vrijwel standaard tot onkuisheid leidt, dan zul je dat dus moeten laten. Dat is buitengewoon vervelend, maar sowieso altijd tijdelijk. Je wilt immers over een paar jaar trouwen met elkaar.
Als je dat allemaal te vervelend of te geforceerd vindt, dan zijn er twee keuzes: of je laat die kuisheid los en deelt dus met elkaar alsnog buiten het huwelijk het bed, of je besluit elkaar helemaal niet meer te ontmoeten tot aan het huwelijk.
De eerste optie is iets wat je niet wil en de tweede optie waarschijnlijk ook niet, maar gewoon door blijven aanrommelen is ook geen optie. Je dient hierin een weloverwogen besluit te nemen, waarvoor je de vrije wil gekregen hebt, en daar zo goed mogelijk naar te handelen. Ongeacht de offers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei JR23:

Het voelt voor mij een beetje alsof de meerderheid de mening hebt dat seks voor het huwelijk geen enkel probleem is,

Twee bijbelse opties

1. Jezus: hen die zonder zonde zijn werpe de eerste steen, niemand dus. Vervolgens zegt degene zonder zonde, ook ik veroordeel u niet ga heen vrouw en zondig niet meer.

2. Paulus: het is beter te trouwen dan te branden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Thinkfree:

1. Jezus: hen die zonder zonde zijn werpe de eerste steen, niemand dus. Vervolgens zegt degene zonder zonde, ook ik veroordeel u niet ga heen vrouw en zondig niet meer.

2. Paulus: het is beter te trouwen dan te branden.

 

Vers 1 is onecht, vers 2 is echt. Dus keuze 2 is de beste

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Thinkfree:

1. Jezus: hen die zonder zonde zijn werpe de eerste steen, niemand dus. Vervolgens zegt degene zonder zonde, ook ik veroordeel u niet ga heen vrouw en zondig niet meer.

2. Paulus: het is beter te trouwen dan te branden.

Vers 1 is onecht, vers 2 is echt. Dus keuze 2 is de beste

'Onecht' is m.i. te kort door de bocht. Wat mij betreft is de zogeheten Pericope Adulterae (Johannes 7:53-8:11) één van de sterkste gedeelten uit het NT. Opmerkelijk is dat de overspelige man nergens te bekennen is.

"Vanaf de negentiende eeuw trekken geleerden over het algemeen de conclusie dat het verhaal oud is en de moeite waard, maar dat het feit dat het in de oudste handschriften niet voorkomt, en bovendien in sommige minder oude handschriften op een andere plek, erop wijst dat het pas later aan de canon is toegevoegd."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_en_de_op_overspel_betrapte_vrouw#Tekstkritiek_van_Johannes_7:53-8:11

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-4-2019 om 21:10 zei JR23:

Waar dit op slaat weet ik eerlijk gezegd niet.
Wij houden ontzettend van elkaar maar wij houden ook van God, en daarom willen wij tenminste proberen hiermee te stoppen. Dit heeft niets met onvolwassenheid te maken, wij kijken op een volwassen manier naar elkaar en naar de fout die wij hebben gemaakt, en we zeggen zeker niet dat er niets gebeurd is. Wij weten dat wij zondig zijn maar ook dan kan je proberen je te weerhouden van de zonden die je doet. Als je iemand een keer vermoord geeft je dat geen vrijbrief om te blijven moorden, ''want ik heb het gebod nu toch al overtreden''. Wij erkennen onze fout maar willen hier niet in verder leven, en hebben hier graag wat hulp bij.

Als je het hebben van seks vergelijkt met het plegen van een moord, ben je volgens mij niet echt gezond bezig.
Er zijn 10 geboden, één daarvan is dat je niet moet doden, maar nergens staat 'Gij zult geen gemeenschap hebben voor uw huwelijk'. 
Sterker nog, Adam en Eva waren ook niet getrouwd.
Persoonlijk denk ik dat je een probleem maakt van iets dat helemaal geen probleem is.

13 uur geleden zei JR23:

Natuurlijk geloven wij dat dit ons vergeven wordt, en dat we naar de hemel gaan

Mooi, en dat gaat niet meer gebeuren als je vaker seks hebt denk je ? Natuurlijk niet.

Het hebben van seks kun je ook zien als het genieten van de eigenschappen die je van jouw god hebt gekregen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

@Dat beloof ik nogmaals, ik vraag niet om meningen of argumenten over seks voor het huwelijk.

Zelfs al zou het niet in de Bijbel staan kan je nog steeds respecteren dat wij deze keuze maken en als je daar niet in mee wil denken hoef je niet te reageren, denk ik zo? 

En natuurlijk is het hebben van seks voor het huwelijk niet net als het plegen van moord, maar volgens ons is beide een zonde tegenover God, en moet je dus beide proberen te voorkomen of achter je te laten als je het niet hebt weten te voorkomen. Dat is de reden dat wij zeggen dat wij niet op deze manier zoals wij nu doen door willen gaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei JR23:

@Dat beloof ik nogmaals, ik vraag niet om meningen of argumenten over seks voor het huwelijk.

Zelfs al zou het niet in de Bijbel staan kan je nog steeds respecteren dat wij deze keuze maken en als je daar niet in mee wil denken hoef je niet te reageren, denk ik zo? 

En natuurlijk is het hebben van seks voor het huwelijk niet net als het plegen van moord, maar volgens ons is beide een zonde tegenover God, en moet je dus beide proberen te voorkomen of achter je te laten als je het niet hebt weten te voorkomen. Dat is de reden dat wij zeggen dat wij niet op deze manier zoals wij nu doen door willen gaan. 

Zoals ik eerder al aanvoerde: zolang jij blijft zeggen dat het volgens jou een zonde is, maar anderen monddood maakt door te zeggen dat je het niet over inhoudelijke argumenten wil hebben, moet je er volgens mij niet verbaast over zijn dat andere mensen daar toch op reageren. 

Als je het er inhoudelijk niet over wil hebben of sex voorafgaand aan het burgerlijk of kerkelijk huwelijk wel of geen zonde is, moet je zelf niet steeds je eigen mening of visie daarover spuien. 

Je wil practische tips om het af te bouwen. Maar als je jezelf op het standpunt stelt dat een moordenaar niet meer moorden moet begaan omdat "het toch wel vergeven wordt", moet je dus niet zelf afbouwen omdat het toch wel vergeven wordt. In overeenstemming met jouw eigen standpunt raden mensen op dit forum je dus af om radicaal of cold turkey te stoppen met sex, waarna je in verweer gaat dat dát zo moeilijk is. Ja, dat zeggen mensen bij de AA ook. En toch stoppen ze radicaal, zonder afbouwen, omdat ze weten dat het nu eenmaal de enige oplossing is. 

Ik zie in deze discussie verwijten langs komen (in mijn eigen woorden) als zouden mensen hardvochtig zijn, of respectloos voor jouw situatie... maar hoe respectloos is het als je telkens zegt dat het volgens jou een zonde is en dan de gesprekspartner verbied om haar of zijn visie of het wel of geen zonde is te geven. Je maakt de ander monddood en verwijt de ander vervolgens dat ze je niet van gedegen advies voorzien... (H)

Hét advies volgens de bijbel is:

1. Als je het als zonde ziet: stop er onmiddellijk mee;

2. Als je het niet als zonde ziet; geniet ervan. 

Het advies als je het zelf niet wil voordat je een burgerlijk of kerkelijk huwelijk aangaat: stop er onmiddellijk mee. 

Het advies wat je niet wil horen: bloed is het teken van het verbond. Daarom is sex waarbij bloed vloeit (omdat je maagd was) in oude culturen onderdeel van de huwelijksovereenkomst. 

 

Je zegt dat jullie "niet op deze manier door willen gaan". Dat is dan toch je antwoord? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Vlinder56:

Het begint een comedy te worden hahaha goede morgen!?

Dat is het van het begin af aan natuurlijk.
Dit is net zo simpel als iemand die zegt: "Elke ochtend verbrand ik mijn handen als ik die onder het hete water steek. Ik wil dat niet meer, heeft iemand tips?"
Ja hoor: Je handen niet meer onder het hete water houden.

Maar nu is het iemand die in haar relatie aan seks is begonnen, en ineens denkt: Oei, dat wil ik niet, want ik volg me er schuldig onder.
Tsja, dan moet je stoppen met seks, of zorgen dat je er geen schuldgevoel aan over houdt. @JR23wil stoppen met seks en wil daar tips voor. Antwoord is simpel: niet meer doen.
Waar ze echter iets van wil horen is de andere oplossing: zorgen dat het schuldgevoel stopt. En in de ogen van veel mensen is dat beter. Het koppelen van een schuldgevoel aan seks is psychisch gezien desastreus voor een relatie. Als je echt een relatie naar de knoppen wil helpen, moet je schuldgevoel aan seks koppelen. En onbewust is ze toch daar mee bezig (in positieve zin dan), ze zegt immers dat ze er van overtuigd is dat ze naar de hemel gaan. Het schuldgevoel over de seks is ze toch aan het goed praten. Dat is ok, dan hoef je er dus ook niet mee te stoppen en kan ze door gaan met wat ze aan het doen is: het opbouwen van een gelukkige liefdesrelatie. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Levi:

Maar als je jezelf op het standpunt stelt dat een moordenaar niet meer moorden

Zouden er moordenaars zijn die het moorden willen afbouwen, bijvoorbeeld door mensen een beetje dood te maken?

Ik wilde dat als grap brengen maar dat deed mij opeen realiseren dat het probleem waar @JR23 zichzelf mee opzadelt nog veel complexer is dan ik dacht. Want de vraag doet zich voor wat door God buiten het huwelijk geoorloofde seks is? Er zijn stromingen waarbij masturberen al als zonde wordt gezien. Kussen voor het huwelijk? Er zijn vast wel tijden en culturen geweest waarbij dat zondig was. 

En daarmee wordt de grens feitelijk volledig arbitrair. Kortom JR23 bepaald zelf wat wel of niet geoorloofd is (dat wisten we natuurlijk al) en die grens ligt bij de daad, maar had net zo goed bij het handjes vasthouden op de bank kunnen liggen. 

Waar mij eerst verweten werd ze tot seks te willen overhalen verwacht ik nu een verwijt dat ik haar een schuldgevoel wil aanpraten :-)

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Mullog:

Zouden er moordenaars zijn die het moorden willen afbouwen, bijvoorbeeld door mensen een beetje dood te maken?

Ik wilde dat als grap brengen maar dat deed mij opeen realiseren dat het probleem waar @JR23 zichzelf mee opzadelt nog veel complexer is dan ik dacht. Want de vraag doet zich voor wat door God buiten het huwelijk geoorloofde seks is? Er zijn stromingen waarbij masturberen al als zonde wordt gezien. Kussen voor het huwelijk? Er zijn vast wel tijden en culturen geweest waarbij dat zondig was. 

En daarmee wordt de grens feitelijk volledig arbitrair. Kortom JR23 bepaald zelf wat wel of niet geoorloofd is (dat wisten we natuurlijk al) en die grens ligt bij de daad, maar had net zo goed bij het handjes vasthouden op de bank kunnen liggen. 

Waar mij eerst verweten werd ze tot seks te willen overhalen verwacht ik nu een verwijt dat ik haar een schuldgevoel wil aanpraten :-)

De vraag was simpel. Geen discussie over of het mag, of discussie over wat wel of niet mag. 

De vraag was gewoon of er tips waren. Als je die niet kan of wil beantwoorden, reageer dan niet.. 

Vriendelijk bedankt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

JR23 ik heb niet veel tips voor jullie om dit "af te bouwen" en zoals je zelf al aan geeft is nu cold turkey gaan heel moeilijk. Waar ik wel op wil wijzen is dat je heel veel intimiteit en plezier met elkaar kunt hebben zonder penis in vagina contact. Afgezien van het feit dat het minder cold turkey is, is het ook verrijkend voor je latere seksleven. Je leert elkaar fysiek veel beter kennen. Seks is meer alleen maar "de daad".

Aangezien "het" niet doen heel moeilijk is wil ik jullie toch adviseren een voorbehoedsmiddel te gebruiken. Als je niet voor de pil wil gaan, denk dan aan een condoom of spiraaltje. Realiseer je dat je als vrouw juist de meeste "zin" hebt als je vruchtbaarheid het hoogst is en het dus een kwestie van tijd is dat je "ineens" zwanger bent.

Als laatste jullie kennen elkaar al heel lang het is zeker te overwegen om te gaan trouwen. Ja dan wordt het geen eengezinswoning met auto op de oprit en is het verstandig een kinderwens nog even uit te stellen (kan ook, jullie zijn jong) maar je kan wel gewoon voluit samen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Levi:

Hét advies volgens de bijbel is:

1. Als je het als zonde ziet: stop er onmiddellijk mee;

2. Als je het niet als zonde ziet; geniet ervan. 

Het advies als je het zelf niet wil voordat je een burgerlijk of kerkelijk huwelijk aangaat: stop er onmiddellijk mee. 

Je geeft hier echt verkeerd advies. Seks mag alleen tussen man en vrouw binnen een huwelijk. Seks buiten het huwelijk is altijd zonde, ook al vind je dat van niet. Als je echt van elkaar houdt zou ik zeggen: ga trouwen of oefen zelfbeheersing. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid