Spring naar bijdragen

Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?


Aanbevolen berichten

Op 18-2-2019 om 18:11 zei Bonjour:

Kunnen we dan verwachten dat je de wetenschap waar je niet in verdiept gewoon met rust laat?

Van Einstein is bewezen dat ie gelijk had. Dus heb jij ongelijk. Je kan beter je mond houden over dingen waar je geen verstand van hebt.

Klopt. Tomega, gaat in tegen de wetenschap en scheldt tegen degene die dat niet doet. Het feit dat jij natuurkundige bent, maakt slechts dat hij je harder uitscheldt. Hij heeft ook geen sjoege van het Hebreeuws, maar dat weerhoudt hem niet uit te halen naar de correcte betekenis als deze niet overeenkomt met zijn mening.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 657
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bedenk dat het expanderend universum is afgeleid uit roodverschuivingen; en dat blauwverschijnselen (en zelfs het waarnemen) onmogelijk zijn omdat de uitdijing gaat met de snelheid van het licht. 

Wat je zegt klopt in zoverre, dat ik beter weet hoe het zit met wat ik zeg, dan Einstein en Bonjour. Maar wat je zegt over onwetenschappelijk en geen kaas van gegeven hebben, is op de man en buiten

Veel evolutionisten gaan ver om hun ongelijk maar niet toe te geven. Maar ze krijgen dan ook heel hun leven door veronderstellingen als waarheid gepresenteerd. Dan ga je onbewust verder veronderstelle

Posted Images

Op 26-3-2023 om 11:31 zei Petra.:

Ik heb (je bron) Fizeau bestudeerd. 

Dat is voldoende. De experimenten lezen is belangrijk. De wetenschappelijke duiding niet, want daar gaat het mis en wordt het onnavolgbaar. Dat is pas interessant en veelzeggend, als we de principes helder hebben.

Op 26-3-2023 om 11:31 zei Petra.:

Dit is toch anders dan bij geluid want dan is de snelheid wel afhankelijk van de beweging van de geluidsbron en de waarnemer ten opzichte van het medium waar het doorheen gaat.  

Geluid wordt gemeten in frequenties, en met cycli. 
Licht wordt gemeten in frequenties, en met cycli. 

Geluid:  v= f . λ Beschouw de v constant, omdat de deeltjessnelheid van het medium (gaswet) constant is.
Licht:     v= f . λ Beschouw de v constant, omdat de deeltjessnelheid van het medium (gaswet) constant is.

Hier loopt het vast. Bij licht is er geen deeltjessnelheid.
Dus is de formule niet toepasbaar. Of het lichtmedium is nog niet ontdekt. Of fotonen zijn levende alleskunners, en dat zonder verbinding met een bron van energie. Dat is Krachtig. De wetenschap gelooft dat. Maar het is tovenarij.

Welke wetten gebruiken wij hier? De wetten die door de ontdekkers "kaatswetten" werden genoemd.
Toch zeggen wij dat licht niet kaatst, en dat de golfverschijnselen van licht zonder kaatsen in stand worden gehouden door en enkele foton die iets doet wat energie kost, en dat zodanig doet, dat het vergelijkbaar is met wat een golf doet in een energierijke omgeving.

Dit moet je lezen en invoelen. Niet het experiment van Fizeau.
En je ontdekt dan dat licht qua gedrag hetzelfde doet als geluid en ook hetzelfde als twee botsende knikkers.
Dat ontdek je niet in één keer. Want je ziet nog niet hoe lichtverschijnselen als breking en cycli ook in een ballenbak werken. 

Gebruik daarom een experiment dat je kunt gebruiken als vaste betrouwbare basis,
zie link en un-check de "basic motion of particles". Vergeet even alle andere experimenten.

De toonvork of oscillator geeft een model voor de golf. In werkelijkheid slaan we geen toon aan, maar schieten we van buiten het medium eenmalig aan, tegen het eerste deeltje dat bij de wand komt.

Ik heb al gezegd, dat licht uitsluitend wordt gemeten als frequentie. Dat besef is geloof ik nog niet ingedaald.
Als er dus een medium wordt verondersteld, dan hebben we geen maat van wegen. Slechts onze foton, die we uitsluitend kunnen kennen als frequentieverschijnsel. Besef dat we hier dus in wezen al met lege handen staan. Geen enkel experiment en geen enkele theorie lost dit probleem op. 

Want de theorie onderscheidt slechts een bronsnelheid, en een snelheid vanaf die bron. De theorie rekent dus zonder golven, om te onderzoeken wat golven zijn. En dus, zit er ook in die enige beroemde energieformule geen enkele frequentie.

Dat is absurd. Want in  v= f . λ zit wel een frequentie. Die frequentie is er dus ergens uit geredeneerd. Laat dat nu eerst rusten.
Laat ook de voorbeelden en experimenten met geluidsgolven even rusten. Want geen enkele natuurkundige bestrijdt die voorbeelden. Ze zeggen alleen dat die te simpel zijn (te klassiek) en niet toepasbaar op (relativistisch) licht. 

Op 26-3-2023 om 11:31 zei Petra.:

Naar ik begrijp gaat het erom dat de totale energieniveau van het licht en het medium wel constant blijft. De energie wordt omgezet van de ene vorm naar de andere zoals warmte. Maar de totale energie blijft behouden. 

Dat klopt. De formule v= f . λ zegt dat ook: de constante snelheid blijft (doordat de mediumdeeltjes een vaste snelheid hebben), en de frequentie (en golflengte) neemt de energiewaarde aan die past bij hetgeen in (tegen) het medium wordt gebotst.

Maar als de totale energie behouden blijft, dan is er geen energie ingekomen. Of anders, als er wel energie ingekomen is, dan moet het behoudt van die energie leiden tot een verhoogde graad van energie in het medium. 

Dus we hebben energie in een inbotser vi, en we hebben onze formule voor de golfsnelheid vw= f . λ.
Behoud van energie dwingt hier tot een verhoogde graad van energie. vi+vw= (f . λ)(i). Vergeet de letters, maar bedenk dat ergens iets geformuleerd moet zijn van extra energie. Dat hier een energie fout in de formule zit, mag je even vergeten. Is nu nog niet relevant.
Hier gaat het er om, dat je ziet dat de energie die er moet zijn, niet anders aanwezig kan zijn dan in de frequentie en golflengte. Dat dwingt tot de conclusie dat de snelheidswaarde van de intruder is ongezet in frequentie en/of golflengte. Want de golfsnelheid blijft constant.

Tot zover is er in dit verhaal hier nog geen enkel verschil tussen licht, geluid, en een botsing in een bak kogels. Want de formules zijn gelijk. Bovendien is daar ook bewijs voor, want algemeen wordt erkend dat licht zich gedraagt als een golf.
Licht is duaal, noem jij doet.

Op 26-3-2023 om 11:31 zei Petra.:

Stel dat we ons schaakbord doorgeven van persoon A naar persoon B, die zich op een afstand bevindt. De doorgeefsnelheid in dit geval is de snelheid waarmee het schaakbord van de ene persoon naar de andere reist. We kunnen deze snelheid meten door de tijd te meten die het schaakbord nodig heeft om van A naar B te reizen en de afstand tussen A en B.

Als we de impliciete opname van de doorgeefsnelheid zouden gebruiken, zouden we de volgende formule gebruiken om de tijd te berekenen die het schaakbord nodig heeft om van A naar B te reizen:

t = d / v

(Hierbij is t de tijd, d de afstand tussen A en B en v de snelheid van het schaakbord. De snelheid van het schaakbord is impliciet opgenomen in de formule, omdat we de snelheid nodig hebben om de tijd te berekenen). 

Als we de doorgeefsnelheid expliciet willen opnemen, kunnen we een extra variabele introduceren, bijvoorbeeld de snelheid waarmee persoon A het schaakbord doorgeeft aan persoon B. Die noemen we snelheid u.  

v = u * s

Hierbij is v de totale snelheid van het schaakbord van A naar B, u de doorgeefsnelheid en s de snelheid van het schaakbord zelf. In dit geval hebben we de doorgeefsnelheid expliciet opgenomen in de formule, samen met de snelheid van het schaakbord zelf.

Jouw v = u * s, beschrijft snelheid. Maar we weten dat de snelheid die wordt gemeten, constant is. Dan is v= f . λ een veel zuiverder beschrijving. Want in onze kring hebben we al gezien dat die snelheid voor de waarnemer heen en terug loopt, of in jouw woorden dat zij cycli doorloopt. Dat past bij de formule  v= f . λ. Want voor de frequentie kunnen we rekenen met gebeurtenissen, Die gebeurtenissen beschrijven geen snelheid, maar een gebeurtenis waar de energie van de snelheid in besloten ligt. Dat kan dus een juiste beschrijving zijn.

Op 26-3-2023 om 11:31 zei Petra.:

Hierbij is v de totale snelheid van het schaakbord van A naar B, u de doorgeefsnelheid en s de snelheid van het schaakbord zelf. In dit geval hebben we de doorgeefsnelheid expliciet opgenomen in de formule, samen met de snelheid van het schaakbord zelf.

Natuurkunde is niet het domein van verbeelding, maar het domein van Wettige verbeelding. Wettig is hier, dat de snelheid constant blijft en dat het aantal gebeurtenissen (f) toeneemt. Dat is voldoende. Hoe het dan zit met die golflengte bespaar ik je even. Maar onwettig is een voorstelling die de snelheid als verhoogd beschouwt. Want we meten een gelijke snelheid, terwijl ook in de cycli die we veronderstellen, snelheden zich op verschillende manieren kunnen manifesteren, die een andere richting en resultante snelheid kunnen opleveren.

Op 26-3-2023 om 11:31 zei Petra.:

Als we extra energie toevoegen door de doorgevers om het schaakbord twee keer zo snel door te geven, dan zal de doorgeefsnelheid u toenemen. Dit betekent dat de totale snelheid van het schaakbord v ook zal toenemen, omdat deze gelijk is aan het product van de doorgeefsnelheid u en de snelheid van het schaakbord s (formule hierboven)

Als de doorgeefsnelheid u verdubbeld wordt, zal v dus ook verdubbelen, als de snelheid van het schaakbord s constant blijft. De formule voor de tijd die het schaakbord nodig heeft om van A naar B te reizen wordt dan:

t = d / v = d / (u * s)

(Hierbij is d de afstand tussen A en B en s de snelheid van het schaakbord zelf. Door de verdubbeling van de doorgeefsnelheid u zal de tijd t dus gehalveerd worden, omdat de noemer van de formule twee keer zo groot is geworden).

Doe dit nu eens concreet in onze kring. De afstanden zijn gelijk. Snelheid is afstand gedeeld door tijd geeft v=x/t. In onze kring geeft deze snelheidsbepaling geen werkbaar resultaat. Want de afstand neemt nooit toe. De afstand is vast. Ik herhaal: de afstand is vast. Dus de snelheid van de inbotser wordt omgezet in een interne gebeurtenis, waarvan wij hier met zekerheid kunnen zeggen dat de afstand tussen de doorgevers constant is. Dat betekent dwingend, dat de extra snelheid tot een gebeurtenis leidt waarvoor geldt dat v=1/t. Nu weten wij dat de frequentie (vooralsnog) wordt gezien als een gebeurtenis van tijd. Dus hebben we hier eenvoudig aangetoond dat onze uitkomst één op één terug te zien moet zijn in een veranderde frequentie.

Nu zeg jij dat de frequentie in licht gelijk blijft.
Ik zeg dat licht uitsluitend wordt gemeten (existeert) in frequenties, waardoor de fase irrelevant en ook onveranderlijk is,
maar hier relevanter, dat een verandering van frequentie, buiten onze waarneming gaat vallen. Als je voor het meten van een snelheid een hogere frequentie gaat aannemen, krijg je altijd wat je zoekt. Want licht is een spectrum. Omgekeerd meet je altijd dezelfde frequentie weer op jouw verachte afstand. Want licht is een spectrum, 
En ook het Doppler-effect bewijst, dat beweging wel degelijk een frequentieverschijning geeft.

Dan zijn we klaar. Wat jij hier zegt, dat de frequentie in licht gelijk blijft, klopt niet.
Blijft over, dat de snelheid van het licht als frequentieverschijnsel, nog nooit is gemeten.
Terwijl die onbegrijpelijke constantheid van de snelheid, ook geldt in de ballenbak.

Jij hebt wel gelijk dat die intrinsieke snelheid met een formule geformuleerd kan worden.
Maar dat is anders dan hier door jou voorgesteld. Maar je bent hier al veel verder dan de wetenschap,
die niet verder komt dan de energie met geweld terug proppen in de constante snelheid.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Tomega:

We noteren even, dat je verdedigt dat de beweging van de lichtbron geen effect heeft op de snelheid.
1. Die opvatting geeft dan de onmiddellijke vraag hoe je de snelheid meet. Je loper is de frequentie en je toren de fase. Maar met jouw toren meet je met de frequentie. Volg je dat beeld, of gaat dat te ver af van de werkelijkheid? Concreet is dus de vraag hier of je het licht p een andere manier kunt meten dan als frequentie. is dat zo,. dan heb je een onderscheidingsprobleem.
2. Ook bij geluid is de snelheid niet afhankelijk van de beweging van de lichtbron. Opnieuw heb je te maken met lopers en torens. Want er zijn twee snelheden. De snelheid van het geluid als geluidsgolf, en de snelheid van het geluid, als verlengstuk van de geluidsbron.

Laten we noteren dat... 

1) Ik gooi de loper uit voor mijn loper die op de loop gaat en er een loopje meeneemt, steeds sneller om mijn toren heen die in deze fase de weg kwijt was. 

De beweging van de lichtbron heeft wel effect. Niet bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciale_relativiteitstheorie .. "Een inertieel referentiekader."  In niet-homogene of anisotrope media is de snelheid van licht wel afhankelijk is van de lokale eigenschappen van het medium. 

2) Yep. Maar wel van de geluidsbron. 😁

 

23 uur geleden zei Tomega:

Let nu op, want wat nu volgt is wetenschap: bij licht wordt aangenomen dat de snelheid van de golf een verlengstuk is van de snelheid van de bron, zodat snelheid van bron plus snelheid van het licht eenvoudig worden opgeteld, alsof het licht een kogel is, afgeschoten met de snelheid van de bron. Maar dat blijkt net te kloppen. Want het licht houdt zijn vaste snelheid.
Maar als we bij geluid dezelfde aanname maken dat het geluid wordt afgeschoten als een  kogel vanaf de geluidsbron, dan lopen we vast. Want het geluid volgt de snelheid van het medium (de beweging van de doorgevers). Dus het geluid houdt de snelheid van de toren, maar de cycli geven dan een andere snelheid (of amplitude of frequentie) van de loper. Maar; dat is precies hetzelfde als bij licht. Het geluid houdt zijn vaste snelheid, namelijk de snelheid van de doorgevers in het medium. Maar tegelijk registreren wij een toegenomen waarde van de cyclusenergie.

Volgens mij werkt bij beide de kogelvergelijking niet. 

Laten we hogere temperatuur nemen om de verandering in snelheid te wijzigen. Geluid versnelt en licht verlangzaamt. 

https://www.meteorologiaenred.com/nl/velocidad-del-sonido.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(natuurkunde)

Over het algemeen geldt dat de snelheid van geluid toeneemt met de temperatuur van het medium. (Bij hogere temperaturen bewegen de moleculen in het medium sneller, wat leidt tot een hogere snelheid van geluid) Geluid plant zich dus sneller voort in vaste stoffen en vloeistoffen dan in gassen, omdat de moleculen in vaste stoffen en vloeistoffen dichter op elkaar zitten en dus sneller trillen bij een gegeven temperatuur.

In het algemeen zal licht zich juist langzamer voortbewegen in een medium met hogere temperaturen, omdat de hogere temperatuur de atomen en moleculen in het medium laat trillen en bewegen, waardoor ze de lichtgolven afremmen. (=thermische dispersie). 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Petra.:

Volgens mij werkt bij beide de kogelvergelijking niet. 

Laten we hogere temperatuur nemen om de verandering in snelheid te wijzigen. Geluid versnelt en licht verlangzaamt. 

Hogere temperatuur ontstaat doordat de deeltjes op hun vaste afstanden vaker botsen. Als jij een snelheid neemt van 6 in een ruimte van 2, en die ruimte ga je halveren naar 1, dan warmt die ruimte op vanwege de toegenomen graad van botsingen. Toch is de energie van die snelheid 6 nog steeds gelijk, Zodoende leer je, dat de frequentie altijd al een waarde van relevantie is voor snelheid (energie), ook al nemen wij dat niet in tel.

Licht gaat door een ander medium dan geluid. Geluid is een trilling van materialen.
Licht is een trilling die tussen de materialen door gaat. Een hogere temperatuur geeft een hogere dichtheid, en dus een hogere brekingsgraad of een snelheid die langzamer is. 

33 minuten geleden zei Petra.:

In het algemeen zal licht zich juist langzamer voortbewegen in een medium met hogere temperaturen, omdat de hogere temperatuur de atomen en moleculen in het medium laat trillen en bewegen, waardoor ze de lichtgolven afremmen. (=thermische dispersie). 

Inderdaad. Het verhogen van de temperatuur is hetzelfde als het veranderen van het medium (dichtheid). Daarbij hoort een brekingsindex. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:
Op 26-3-2023 om 13:24 zei Tomega:

bij licht wordt aangenomen dat de snelheid van de golf een verlengstuk is van de snelheid van de bron, zodat snelheid van bron plus snelheid van het licht eenvoudig worden opgeteld, alsof het licht een kogel is, afgeschoten met de snelheid van de bron. Maar dat blijkt net te kloppen. Want het licht houdt zijn vaste snelheid.
Maar als we bij geluid dezelfde aanname maken dat het geluid wordt afgeschoten als een  kogel vanaf de geluidsbron, dan lopen we vast. Want het geluid volgt de snelheid van het medium (de beweging van de doorgevers). Dus het geluid houdt de snelheid van de toren, maar de cycli geven dan een andere snelheid (of amplitude of frequentie) van de loper. Maar; dat is precies hetzelfde als bij licht. Het geluid houdt zijn vaste snelheid, namelijk de snelheid van de doorgevers in het medium. Maar tegelijk registreren wij een toegenomen waarde van de cyclusenergie.

Volgens mij werkt bij beide de kogelvergelijking niet. 

Dat klopt, maar is relevant voor wat de wetenschap leert.

Een bewegende zaklamp V schiet een lichtstraal af, en die wordt verondersteld de snelheid V+c te hebben.
Een fluitende fietser F schiet een geluidsgolf af, en die wordt veronderstelt de snelheid F+f te hebben.

De kogel is een foton, en dus moet V+c gelden (volgens de  wetenschap volgens Newton) 
Volgens de wetenschap heeft "Newton" ongelijk => V valt weg en c  blijft over.
De kogel is een ......?..., en dus moet F+f  gelden (volgens een "Newton" kogelvergelijking). 
Volgens de wetenschap F+f  =>L+f  dwz L lucht die constant blijft + f frequentie fluittoon.

Daaruit volgt de vergelijking dat overblijft snelheid c voor licht en snelheid L voor lucht.
terwijl de frequentie van licht irrelevant is, en de frequentie van het geluid alleszeggend.

Bij licht zeggen we eenvoudig dat de golf een lichtdeeltje is.
En bij lucht zeggen we eenvoudig dat de golf géén luchtdeeltje is.

Maar bij licht meten we geen deeltjes,
en bij lucht meten we een .....?.....

Logisch is om hier te erkennen dat we het deeltje van de golf niet kunnen onderscheiden,
net zo min als het etherdeeltje dat een foton wordt genoemd,
zodat we moeten berusten in het benoemen van de golf, als een Golf.
Die golf wordt gemeten in lucht en als licht,
en zij dwingt tot de vaststelling:

dat nooit sprake kan zijn van een afgeschoten kogel.
Niet bij lucht, en ook niet bij licht en ook niet volgens Newton.

Twee krenten in de pap:
1. Als een foton bestaat, dan zijn er deeltjes, en dan is de ether bewezen als de som van alle fotonen.
2.  Behoud van impuls zegt dat er nooit een snelheid wordt opgeteld; de hoogste snelheid blijft,
en de overgedragen energie is het verschil van die twee snelheden.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2023 om 12:04 zei Hopper:

Je presenteert het als een feit dat 'we' allemaal uit Adam en Eva voortkomen.  Maar je begrijpt toch hopelijk wel dat Adam en Eva nooit bestaan hebben?  Zij zijn de metaforische eerste mensen.

Dan kan gelijk het NT in de prullenbak want daar is nu net het hele zoenoffer van Jezus op gebaseerd. 1Kor 15:45 Zo staat er geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’ De laatste Adam werd een levengevende geest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Dan kan gelijk het NT in de prullenbak want daar is nu net het hele zoenoffer van Jezus op gebaseerd. 1Kor 15:45 Zo staat er geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’ De laatste Adam werd een levengevende geest. 

Dan moet wel de context worden meegenomen.  In vers 44 lezen we:

Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

En vers 47:

De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

Wat begrepen kan worden is dat we allemaal als 'Adam' worden geboren.   Dat is het natuurlijk lichaam.  Dat natuurlijk lichaam plant zich seksueel voort sedert de eerste mens: de metaforische Adam en Eva.  In overdrachtelijke zin (als overdraagbaar van generatie op generatie) stammen jij en ik als aardse mens met een natuurlijk lichaam (= afkomstig uit de natuur) af van Adam en Eva.

Maar zoals vers 44 aangeeft wordt er een geestelijk lichaam opgewekt.  Dat wordt in vers 47 de tweede Mens genoemd.  Dat wil zeggen dat we in dit aardse leven onze Adam-jas kunnen uittrekken en ons afkeren van de aardse genoegens en zondigheid. Waarmee het geestelijk lichaam wordt opgewekt.  Als dat geestelijk lichaam is opgewekt, dan ben jij natuurlijk de eerste die dat weet.

Verderop in 1Korintiers 15 wordt ook gesproken over een verborgenheid.   Het geestelijk lichaam is in potentie aanwezig in ieder mens, maar zolang de gerichtheid op het aardse is, kan het niet opgewekt worden.  En blijft het verborgen.  Het vraagt dus iets van de mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:

Als dat geestelijk lichaam is opgewekt, dan ben jij natuurlijk de eerste die dat weet.

Het geestelijke lichaam is het opstandingslichaam die je krijgt bij je opstanding. Afhankelijk van de plaats waar je naar toegaat is het een lichaam die op de onze lijkt of een lichaam dat past in een hemelse omgeving. 
 

 

4 uur geleden zei Hopper:

Het geestelijk lichaam is in potentie aanwezig in ieder mens,

Je hebt geen geestelijk lichaam, je krijgt een geestelijk lichaam. Dat is wel een verschil.

1Kor 15:40 geeft aan dat er verschillende geestelijke lichamen zijn.

En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de pracht van de hemelse lichamen verschilt van die van de aardse lichamen.

Wat ze allebei gemeen hebben is dat ze onvergankelijk zijn:

Zo is het ook met de opstanding van de doden. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Tomega:

Dat klopt, maar is relevant voor wat de wetenschap leert..

Wetenschap leert het tegengestelde van wat jij beweert. De wetenschap leert juist dat de snelheid van het licht c is en niet c + de snelheid van de fiets of de zaklamp.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:
10 uur geleden zei Tomega:

Dat klopt, maar is relevant voor wat de wetenschap leert..

Wetenschap leert het tegengestelde van wat jij beweert. De wetenschap leert juist dat de snelheid van het licht c is en niet c + de snelheid van de fiets of de zaklamp.

Ik zei:

10 uur geleden zei Tomega:

De kogel is een foton, en dus moet V+c gelden (volgens de  wetenschap volgens Newton) 
Volgens de wetenschap heeft "Newton" ongelijk => V valt weg en c  blijft over.

En dat blijkt bijvoorbeeld uit:

Dit geldt ook voor het licht dat vanuit een andere lichtbron naar de persoon toe reist. De lichtsnelheid is in alle richtingen en onafhankelijk van de snelheid van de reiziger (vaak waarnemer genoemd) gelijk.

Dit strookt niet met de klassieke Newtoniaanse natuurkunde en ook niet met de intuïtie. Bron

Hier lees je ook naar analogie dat de gelijkblijvende geluidssnelheid (dus niet die van de golf, maar van de deeltjes van de lucht) niet strookt met de intuitie. Maar het voldoet wel aan de klassieke Newtoniaanse natuurkunde.

14 uur geleden zei Chaim:
Op 18-2-2019 om 18:11 zei Bonjour:

Kunnen we dan verwachten dat je de wetenschap waar je niet in verdiept gewoon met rust laat?

Van Einstein is bewezen dat ie gelijk had. Dus heb jij ongelijk. Je kan beter je mond houden over dingen waar je geen verstand van hebt.

Klopt. Tomega, gaat in tegen de wetenschap en scheldt tegen degene die dat niet doet. Het feit dat jij natuurkundige bent, maakt slechts dat hij je harder uitscheldt. Hij heeft ook geen sjoege van het Hebreeuws, maar dat weerhoudt hem niet uit te halen naar de correcte betekenis als deze niet overeenkomt met zijn mening.

Wat correct is, moet blijken uit wat je zegt. Waaruit blijkt jouw correctheid? Waarop rust het gezag van wat je zegt? Uit iets anders dan je inhoud? Dat zou niet zo fraai zijn, als het gaat over iemand anders, en je geen onderbouwing levert. Als jij je nu beperkt tot je eigen mening en inzichten, dan kun je de inbreng van een ander bij die ander laten. En wat jou dwars zit kun je beter bij jezelf oplossen, dan dat op een ander af te schuiven. Doe liever inhoudelijk mee, Bron pagina 41.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Tomega:

Wat correct is, moet blijken uit wat je zegt. Waaruit blijkt jouw correctheid?

Je beweerde, tegen de moderne wetenschap in, dat de ether zou bestaan. Licht kan zich echter gewoon door vacuüm voortplanten en heeft geen dragende ether nodig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Tomega:

Licht gaat door een ander medium dan geluid. Geluid is een trilling van materialen.
Licht is een trilling die tussen de materialen door gaat. Een hogere temperatuur geeft een hogere dichtheid, en dus een hogere brekingsgraad of een snelheid die langzamer is. 

20 uur geleden zei Petra.:

In het algemeen zal licht zich juist langzamer voortbewegen in een medium met hogere temperaturen, omdat de hogere temperatuur de atomen en moleculen in het medium laat trillen en bewegen, waardoor ze de lichtgolven afremmen. (=thermische dispersie). 

Inderdaad. Het verhogen van de temperatuur is hetzelfde als het veranderen van het medium (dichtheid). Daarbij hoort een brekingsindex. 

Ik kreeg het gekke idee dat geluidsgolven en lichtgolven elkaars tegengestelde lijken. Zonder massa geen geluid. Hoe meer vaste massa/dichtheid hoe sneller geluid reist (*diamant/kwarts) De maximale lichtsnelheid is in vacuüm. Het materiaal met de hoogste brekingsindex is **diamant, met een waarde van ongeveer 2,42.  (Licht reist dus bijna 2,5 keer langzamer in diamant dan in vacuüm). 

Nou dacht ik dat geluid het snelst was in *diamant, maar inmiddels is de maximale geluidssnelheid ook gevonden: https://www.kijkmagazine.nl/science/snelheidslimiet-van-geluid-bekend/

"36 kilometer per seconde ofwel 129.600 kilometer per uur. Twee keer zo snel dus als in diamant. " (en honderd keer sneller dan in lucht). 

 

https://www.calculand.com/eenheden-omrekenen/stoffe-liste.php?gruppe=Geluidssnelheid+in+stoffen&einheit=1e15--Pm%2Fs

** http://www.lkruise.nl/snellius/lichtsnelheid.html

 

En dus... vroeg ik me af wat dan de brekingsindex zou zijn in de kern van gasreus Jupiter waar de maximale geluidssnelheid zou worden bereikt. Maar... die kan ik tot op heden niet vinden. Helaas. 😁

 

Wat ik dan weer wel vond .. was ook wel geinig.. 

Wetenschappers brengen licht een minuut lang tot stilstand https://tweakers.net/nieuws/90452/wetenschappers-brengen-licht-een-minuut-lang-tot-stilstand.html

&

laten geluid sneller gaan dan licht ; https://www.astroblogs.nl/2007/01/16/amerikanen-laten-geluid-sneller-gaan-dan-het-licht/

&

Physicists Broke The Speed of Light With Pulses Inside Hot Plasma https://www.sciencealert.com/physicists-broke-the-speed-of-light-with-pulses-inside-hot-plasma

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Chaim:

Wetenschap leert het tegengestelde van wat jij beweert. De wetenschap leert juist dat de snelheid van het licht c is en niet c + de snelheid van de fiets of de zaklamp.

De Wetenschap leert dat c de snelheid van het licht in vacuüm is, en dat we een brekingsindex hebben om te berekenen hoeveel het licht vertraagt.  In het algemeen hebben dichtere stoffen een grotere brekingsindex omdat dichtere stoffen licht sterker afremmen.

 

Nou heb ik een leuke....  Als de zaklamp de lichtbron is en die beweegt door het water, dan kan dit effect hebben op de snelheid van het water.

 Omdat de beweging van de lamp golven veroorzaakt in het water, waardoor de beweging van het water wordt beïnvloed. Deze veranderingen in de beweging van het water kunnen op hun beurt de snelheid van het licht dat door het water beweegt beïnvloeden. (Doppler dus) 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Tomega:

Dit moet je lezen en invoelen. Niet het experiment van Fizeau.
En je ontdekt dan dat licht qua gedrag hetzelfde doet als geluid en ook hetzelfde als twee botsende knikkers.
Dat ontdek je niet in één keer. Want je ziet nog niet hoe lichtverschijnselen als breking en cycli ook in een ballenbak werken. 

Gebruik daarom een experiment dat je kunt gebruiken als vaste betrouwbare basis,
zie link en un-check de "basic motion of particles". Vergeet even alle andere experimenten.

Leuke link! 

 

Mijn intuïtieve logica zegt me dat als licht- en geluidsgolven zich gelijksoortig/vergeljkbaar gedragen dat ik dan de ene uit de ander zou moeten kunnen afleiden in een bepaald medium met een verhoudingscoëfficiënt 

Of als ik de maximale snelheid van geluid weet zou ik dat net als bij licht als constante kunnen nemen en net als bij licht een soort brekingsindex voor vertraging moeten kunnen toepassen. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Petra.:

De Wetenschap leert dat c de snelheid van het licht in vacuüm is, en dat we een brekingsindex hebben om te berekenen hoeveel het licht vertraagt.  In het algemeen hebben dichtere stoffen een grotere brekingsindex omdat dichtere stoffen licht sterker afremmen.

Precies, en licht gaat niet c + de snelheid van de fiets (of iets anders), noch bestaat de ether (zoals Tomega beweert). Die zaken zijn al heel lang geleden uit het water geschoten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-2-2019 om 11:52 zei Tomega:
Op 19-2-2019 om 07:48 zei Dat beloof ik:

Licht wordt weliswaar waargenomen in verschillende frequenties (wat logisch is, als je begrijpt dat het elektromagnetische straling is van bepaalde golflengtes), maar dat is iets anders dan de snelheid waarmee het zich voort plant.

nu zeg jij dat frequentie iets heel anders is dan de snelheid waarmee het licht (een golf) zich voortplant. Hoe leg ik jou nu uit dat je gelijk hebt en toch de plank volledig misslaat? Op twee manieren:
1. De snelheid kan niet worden gescheiden van de frequenties, omdat het de snelheid betreft van het verschijnsel dat zich uitsluitend manifesteert aan ons in frequenties.
2. Natuurkunde is volstrekt waardeloos als het niet verklaart. Want verklaren is het wezen van de natuurkunde. 

De frequentie blijkt een maat van de oorspronkelijke snelheid, welke maat niet meer te zien is
in de snelheid van de deeltjes van het medium.

Op 19-2-2019 om 18:06 zei Tomega:
Op 19-2-2019 om 15:35 zei Dat beloof ik:

Ik schreef dan ook niet dat de natuur ons dat leert, maar de natuurkunde. Zo langzamerhand heb ik de motivatie niet meer om je het verschil uit te leggen.

inhoudelijk is hier aan de orde dat de leer van het constante wel nodig was voor de leer van Einstein, maar niet voor de natuur. Want alle golven 'verplaatsen' zich met een vaste constante snelheid die uitsluitend afhangt van het medium waar die golf doorheen beweegt. Dus wat Einstein postuleerde was wel noodzakelijk, maar uitsluitend vanuit het adagium dat licht geen golf mag zijn. Was licht wèl toegestaan om een golf te zijn, dan is het postulaat in zichzelf totaal onzin. Want in het algemeen heeft elke golf een constante snelheid.

Ook bij een geluidsgolf hebben de deeltjes die er zijn een constante snelheid,
die niet verandert met de hogere snelheid van de inbotser.

Op 19-2-2019 om 15:35 zei Dat beloof ik:
Op 19-2-2019 om 11:52 zei Tomega:

Snelheid geeft niet iets wezenlijk anders dan frequenties

Ik heb je hiervoor al uitgelegd dat snelheid en frequentie twee totaal verschillende zaken zijn. De enige overeenkomst is dat ze per tijdseenheid worden uitgedrukt (trillingen per tijdseenheid en meters per tijdseenheid).

Snelheid en frequentie zijn totaal verschillend, en toch onderling verbonden door overgedragen energie, 
welke energie dwingend moet komen uit de oorspronkelijke snelheid,
terwijl de frequentie ook een hoeveelheid per afstand en tijd geeft,
zodat ze onderling verbonden zijn in termen van snelheid.
De twee zaken zijn niet zo verschillend als je denkt.

Op 19-2-2019 om 15:35 zei Dat beloof ik:
Op 19-2-2019 om 11:52 zei Tomega:

Hoe kun jij compleet iets anders meten, als je heel zeker weet dat je nooit iets anders kunt meten dan frequenties?

Jij bent het, die denkt dat je licht alleen in frequenties kunt meten. En dat is een verkeerd uitgangspunt, waaruit blijkt dat je de hele materie niet snapt.

Ik weet het, en jij ook. Bedenk dat je licht niet kunt kennen zonder de frequenties. Kijk in de nacht naar het heelal, en bedenk dit: je ziet overal fotonen. Want het zonlicht schijnt overal buiten de schaduw van de aarde, die jij ervaart als nacht. Toch zie jij geen fotonen. Fotonen zijn dus geen licht. Ze geven geen licht. Ze zijn onzichtbaar. En pas als je ze opvangt met je meter, zie jij wat fotonen zijn. Maar welke meter gebruik jij? De ethermeter (etherdeeltjessnelheidmeter) bestaat nog niet. Dus jij gebruikt een meter die licht opvangt. Maar licht is een golfverschijnsel, met frequenties. Dus je meet wat je hebt geselecteerd om te meten, met frequenties. Maar dat is geen eerlijke meting!! Dat is hetzelfde als de snelheid van het geluid gaan meten met de frequenties van het geluid! De frequentieverandering (Doppler) kom je niet achter want jouw lichtstraal is een bepaalde vaste kleur. De snelheid (m/s) kom je wel achter, maar die is altijd gelijk. Want dat is de snelheid van de geluidsdeeltjes. Dus ook bij geluid, loop je vast. En technisch moet je vaststellen dat de verhoogde frequentie zich voortbeweegt met de snelheid van de deeltjes van het medium. Zo eenvoudig is het. Het is even wennen, maar het is niet moeilijk of ingewikkeld.

Op 19-2-2019 om 21:12 zei Bonjour:
Op 18-2-2019 om 20:34 zei Tomega:

Elk bewijs blijft wetenschappelijk staan tot het moment dat het bewijs omver geblazen wordt. 

Nope. Nieuwe waarnemingen verfijnen wetten die al door andere waarnemingen zijn bevestigd. Ze kunnen ze niet meer omver blazen.

Dat is een heel erg sterk geloof in, of overschatting van, de kennis die wordt vermeend volledig beheerst te worden. 

Op 19-2-2019 om 21:12 zei Bonjour:

Feit is dat het experiment van Michelson en Morley en nog vele andere het werk van Einstein bevestigde.

Het experiment concludeert, dat de snelheid van het licht altijd constant is, ongeacht je beweging.
Frequenties worden niet beschouwd relevant te zijn.

Maar de snelheid van het geluid is ook altijd constant, ongeacht jouw beweging.
Frequenties geven hier de waarde van de energie door de beweging.

Het experiment van Michelson en Morley bevestigt dus alleen maar de klassieke theorie.
Einstein veranderde dat, door frequenties niet relevant te achten, en de mediumdeeltjes ook niet.

Op 28-3-2023 om 00:17 zei Chaim:

Tomega, gaat in tegen de wetenschap en scheldt tegen degene die dat niet doet.

Op 27-3-2023 om 23:46 zei Tomega:

Wat correct is, moet blijken uit wat je zegt. Waaruit blijkt jouw correctheid?

Je beweerde, tegen de moderne wetenschap in, dat de ether zou bestaan. Licht kan zich echter gewoon door vacuüm voortplanten en heeft geen dragende ether nodig.

Ik stel, en dat onderbouw ik. Jij bent hier degene die maar wat beweert, zonder te onderbouwen. Wat jij hier brengt, is niet van jezelf. En je hebt het je ook niet eigen gemaakt. Wat ik breng, is bewijsbaar niet nagekakeld, en heb ik mij aantoonbaar eigen gemaakt. Een excuus of het terugnemen van je woorden, zou dan eerder op z'n plaats zijn, dan dit lege-huls-gehalte van je.

Als wat je zegt waar is, dat licht geen ether nodig heeft, dan is alle energie van frequentieverschil, in die ene foton. En elk foton van andere frequentie, dus ook met een andere energiedosis. Dat betekent dat het heelal niet in balans is maar een chaos van zeer verschillende energieladingen, die ook indifferent zijn voor de bewegingen van de hemellichamen. heb je enig idee, hoe woest en chaotisch het beeld is dat jij hier oproept? Jij kunt niet verklaren hoe licht die frequentie-energie kan bevatten, zonder dat er een uitwisseling is van energie om de golfverschijningen mogelijk te maken. Dat kan niet.

3 uur geleden zei Chaim:

Precies, en licht gaat niet c + de snelheid van de fiets (of iets anders), noch bestaat de ether (zoals Tomega beweert). Die zaken zijn al heel lang geleden uit het water geschoten.

Het niet bestaan van de ether werd geconcludeerd op basis van het ontdekken dat de snelheid van het licht constant bleef. Op dat moment werd geloofd dat het licht geen deeltjesverschijnel was, maar een golfverschijnsel. Op die grond is dwingend, dat we de vergelijking met geluid meenemen als reële mogelijkheid. Die vergelijking leert ons, dat de snelheid van het geluid ook constant blijft. Ook bij geluid wordt de energie omgezet van snelheid in frequentie. dat weten we, want de geluidsnelheid blijft gelijk bij gelijke druk, terwijl de bron van dat geluid, geplaatst op een ambulance een frequentiewaarnemingsverandering geeft.

15 uur geleden zei Petra.:

Ik kreeg het gekke idee dat geluidsgolven en lichtgolven elkaars tegengestelde lijken.

De ether is in mijn voorstelling de druk die de vaste materie bij elkaar houdt. De vaste materie gaat daarvan trillen, en die trilling heeft een frequentie en die frequentie noemen wij kleur. Die materie beweegt niet, want zij zit ingeklemd in de ether door haar atoom of molecuulstructuur. Geluid is de beweging van de materie als geheel die wordt aangebotst tegen andere materie. gewoon net zoals twee kogels die met een luide klap tegen elkaar aan botsen. De ether is de hogere graad van materie of spanning, die inklemt in een onbeweeglijkheid, die uitsluitend ruimte biedt voor beweging op etherniveau. Ether is dus geen materie-botsing, maar een Kracht-tegen-materiebotsing, waarvan we de aandrijver niet kennen. Terwijl het geluid heel duidelijk een materie-tegen-materie-botsing is. 

14 uur geleden zei Petra.:

Nou heb ik een leuke....  Als de zaklamp de lichtbron is en die beweegt door het water, dan kan dit effect hebben op de snelheid van het water.

Omdat de beweging van de lamp golven veroorzaakt in het water, waardoor de beweging van het water wordt beïnvloed. Deze veranderingen in de beweging van het water kunnen op hun beurt de snelheid van het licht dat door het water beweegt beïnvloeden. (Doppler dus) 

Mooie en authentieke gedachte. Actie = reactie. Als het licht wordt beïnvloed door het water, dan wordt ook het water beïnvloed door het licht. Je moet de zaklamp dan bewegen buiten het water, anders stuw je het water met de massa van de zaklamp. We weten dat het geluid van de grote trom een jas kan doen openwaaien. Maar dat is materie tegen materie. Dat de etherdeeltjes of de etherspanning die dwars door alles heen gaat, die materie weg kan duwen, klinkt buitensporig. Maar theoretisch wel degelijk relevant! Merk wel op, dat we nog geen beschrijving hebben gegeven hoe de energie van snelheid tot frequentie komt (laat staan hoe van licht tot geluid). Maar de interactie moet er zijn.

13 uur geleden zei Petra.:

Mijn intuïtieve logica zegt me dat als licht- en geluidsgolven zich gelijksoortig/vergeljkbaar gedragen dat ik dan de ene uit de ander zou moeten kunnen afleiden in een bepaald medium met een verhoudingscoëfficiënt 

Dat is inderdaad logisch. In beide gevallen is het effect van de golf (op een of andere manier) zoals je zelf al zei, cyclisch. Maar de eerste stap is dan wel om te bewijzen dat geluid en licht op elkaar inwerken. Gedachtenexperimenteel zou je je radarflitsboete dan moeten kunnen storen door te claxonneren (Krijg je je winst voor de snelheid, en een boete voor claxonneren...). De vraag is of deze gedachte correct is. Maar de gedachte is veel te leuk om met een vraag weg te wuiven! 

Kijk vanaf minuut 1:46, en dan zie je heel mooi hoe licht inderdaad de materie weg duwt op een wijze die doet denken aan geluidsgolven. Merk op dat dit ook voorspelbaar is, als je het foto-elektrisch effect en elektrisch opgewekte stroom als insteek neemt.

En spannend is dan om de ether te gaan bewijzen. Bijvoorbeeld door de proef van een klepelbel onder een vacuümstolp met licht te doen. Dus je schijnt een lichtstraal op een bel onder een vacuümstolp, en de reflectie vang je op met een foto-elektrische omvormer naar geluid. En vervolgens herhaal je de proef, maar nu zonder lichtstraal. Want immers, dat wij de bellende bel kunnen zien, bewijst al dat er interactie is van het licht van de bel met de frequentie van de kleur van de bel. Als de bel dan belt, dan zou die trilling doorgegeven moeten worden via de lichtstraal van het beeld van de bel, waarvan we het bestaan weten als het niet donker is in de ruimte. En je bewijst dan dat geluid wel degelijk door de ether wordt doorgegeven. Het geluid gaat wèl door het vacuüm. Nobelprijswaardig. Maar definieer dan wel 'geluid'. Waarom denk je dat wij dachten dat dat niet kon? Op dezelfde grond dat wij het hondenfluitje en de duivenwegjager niet horen en dat is weer exact dezelfde grond waarom wij het licht niet als golf herkennen: wij denken namelijk automatisch vanuit onze beperkte zintuigen en gaan er dan automatisch maar van uit dat we wat wij niet horen met onze oren, ongehoord is. Aan elke waarneming, gaat een meetinstrument vooraf om waar te nemen en aan elk meetinstrument gaat een gedachte vooraf, dat we iets moeten vinden om wat we verzonnen hebben, ook daadwerkelijk waar te nemen. We hebben een ethermeter nodig.

Elke fantasie is geoorloofd. Geen terrein is voor de natuurkunde taboe, zei Maxwell ook. Alleen, moeten we daar wel iets aan toevoegen, wat sindsdien totaal verwaarloosd is: wat je fantaseert, moet echt wettig zijn. Natuurkunde is het domein van WETTIGE verbeelding. Zorg er dus voor dat de wetten gevonden worden en dat de fake science eruit gewieberd wordt. Wel een beetje raar trouwens dat het zo'n populistisch begrip als fake science of sjoemel science van toepassing gaat worden op wetenschap van meer dan honderd jaar oud.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Tomega:

Het niet bestaan van de ether werd geconcludeerd op basis van het ontdekken dat de snelheid van het licht constant bleef. Op dat moment werd geloofd dat het licht geen deeltjesverschijnel was, maar een golfverschijnsel. Op die grond is dwingend, dat we de vergelijking met geluid meenemen als reële mogelijkheid. Die vergelijking leert ons, dat de snelheid van het geluid ook constant blijft. Ook bij geluid wordt de energie omgezet van snelheid in frequentie. dat weten we, want de geluidsnelheid blijft gelijk bij gelijke druk, terwijl de bron van dat geluid, geplaatst op een ambulance een frequentiewaarnemingsverandering geeft.

Jouw blablabla gaat in tegen de moderne wetenschap.. De ether betsaat niet; dat is reeds langer dan 70 jaar bekend. Ga gewoon ff langs een wetenschappelijke universiteit, dan zullen ze je het vertellen. Jouw theoretische zooi is reeds weerlegd voor Einstein. En ook Einstein heeft deze zooi weerlegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Chaim:

Jouw blablabla gaat in tegen de moderne wetenschap.. De ether betsaat niet; dat is reeds langer dan 70 jaar bekend. Ga gewoon ff langs een wetenschappelijke universiteit, dan zullen ze je het vertellen. Jouw theoretische zooi is reeds weerlegd voor Einstein. En ook Einstein heeft deze zooi weerlegd.

Als *Einstein Himself kan opschrijven dat conform de algemene relativiteitstheorie ruimte zonder ether ondenkbaar is..

& Einsteins Aether Theory nog steeds wordt gebruikt in de wetenschap

https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_aether_theory

 

Met in 2004 het paper: 

Einstein-Aether Theory, C. Eling, T. Jacobson, D. Mattingly : https://arxiv.org/abs/gr-qc/0410001

"We review the status of "Einstein-Aether theory", a generally covariant theory of gravity coupled to a dynamical, unit timelike vector field that breaks local Lorentz symmetry. Aspects of waves, stars, black holes, and cosmology are discussed, together with theoretical and observational constraints. Open questions are stressed."

Waarin verschillende experimenten genoemd worden die kunnen worden gebruikt om de Einstein-aether-theorie te testen en te verifiëren. (Zoals het meten van de polarisatie van kosmische straling en het meten van de tijdvertraging van radiosignalen die door de zwaartekrachtsvelden van planeten reizen).

En we weten dat er sinds de publicatie van het artikel verschillende experimenten zijn uitgevoerd om de theorie te testen, waaronder experimenten met behulp van neutronenstraling en laserinterferometrie. Maar dat er nog geen experimenten gevonden zijn die de theorie voldoende kunnen bevestigen of weerleggen. Dan is het nog een open vraag of de Einstein-aether-theorie een geldige theorie van de zwaartekracht is. Evenals Verlindes emergente zwaartekracht e.a. theorieën ! 

 

&

In 2006 het paper van Jacobson en Mattingly over sferische oplossingen van de Einstein-aether-theorie en hoe deze kunnen worden toegepast op het modelleren van statische ether en sterren. 

 

Wie ben jij dan wel om het over blablablabla en theoretische zooi te hebben. ⁉️

 

 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Einstein_ether/

"Recapitulating, we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists an ether. According to the general theory of relativity space without ether is unthinkable;

 

February 2022: https://www.researchgate.net/publication/358617464_Ether_and_the_Theory_of_Relativity

"So it is clear that Einstein is confirming the requirement for the existence of an Ether and he equates this to the medium of space. However, Special Relativity requires that this medium cannot be considered as an absolute frame of reference. By making the assumption that light travels at the same speed in every inertial frame of reference, we are giving up on the idea of light as a wave in the medium of space. Thus Special Relativity takes a big step away from the possibility of unification of gravitation and electromagnetism."

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Tomega:
21 uur geleden zei Petra.:

Mijn intuïtieve logica zegt me dat als licht- en geluidsgolven zich gelijksoortig/vergeljkbaar gedragen dat ik dan de ene uit de ander zou moeten kunnen afleiden in een bepaald medium met een verhoudingscoëfficiënt 

Dat is inderdaad logisch. In beide gevallen is het effect van de golf (op een of andere manier) zoals je zelf al zei, cyclisch. Maar de eerste stap is dan wel om te bewijzen dat geluid en licht op elkaar inwerken. Gedachtenexperimenteel zou je je radarflitsboete dan moeten kunnen storen door te claxonneren (Krijg je je winst voor de snelheid, en een boete voor claxonneren...). De vraag is of deze gedachte correct is. Maar de gedachte is veel te leuk om met een vraag weg te wuiven! 

😁

De verklaring voor de maximale lichtsnelheid is dat fotonen het moeten doen met de energie, en dus de snelheid, die ze bij de oerknal hebben meegekregen en dat er in het hele universum is geen kracht aanwezig die groter kan zijn dan dat. En dus... kan er niks sneller gaan. Maar wat.. als die straling of deeltje met hogere kracht nog ontdekt wordt; een Tachyon achtig iets. 

 

8 uur geleden zei Tomega:

wij denken namelijk automatisch vanuit onze beperkte zintuigen en gaan er dan automatisch maar van uit dat we wat wij niet horen met onze oren, ongehoord is. Aan elke waarneming, gaat een meetinstrument vooraf om waar te nemen en aan elk meetinstrument gaat een gedachte vooraf, dat we iets moeten vinden om wat we verzonnen hebben, ook daadwerkelijk waar te nemen.

Intrigerend genoeg is de grondlegger van 'mijn' Possibilianism de neurowetenschapper David Eagleman. Die de uitvinder is van sensor subsitution ; https://eagleman.com/science/sensory-substitution/.  Hij verpakt niet alleen zintuiglijke stromen opnieuw in atypische zintuiglijke kanalen om waarneming te herstellen of nieuwe waarnemingen te geven, maar hij zoekt ook hoe hij nieuwe informatiedragers kan opvangen. https://www.smithsonianmag.com/innovation/could-this-futuristic-vest-give-us-sixth-sense-180968852/"David Eagleman thinks there should be more to human sensory perception than sight, sound, touch, smell and taste. The Stanford neuroscientist foresees a future in which humans could develop new “senses” for all sorts of information, using wearable technology to feed data to the brain."

 

 

8 uur geleden zei Tomega:

Elke fantasie is geoorloofd. Geen terrein is voor de natuurkunde taboe, zei Maxwell ook. Alleen, moeten we daar wel iets aan toevoegen, wat sindsdien totaal verwaarloosd is: wat je fantaseert, moet echt wettig zijn. Natuurkunde is het domein van WETTIGE verbeelding. Zorg er dus voor dat de wetten gevonden worden en dat de fake science eruit gewieberd wordt. Wel een beetje raar trouwens dat het zo'n populistisch begrip als fake science of sjoemel science van toepassing gaat worden op wetenschap van meer dan honderd jaar oud.

Het grappige is dat de brekingsindex voor vacuüm op 1 is gesteld, ervanuitgaande dat * alle mediums een hogere brekingsindex hebben dan 1 waarmee de vertraging dus kan worden berekend. Dus vroeg ik me af ..of een lagere brekingsindex bestaat en wat er dan zou gebeuren, en hoe een omgekeerd Doppler er dan uitziet. Theoretisch zou het een grotere voortplantsingsnelheid dan in vacuüm inhouden. En verhip ..ook dat is gevonden en mee geëxperimenteerd. ** Metamateriaal: voorwerpen worden onzichtbaar. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtbreking

"Zo betekent een brekingsindex van 1,3 voor water dat de voortplantingssnelheid in water 30% lager is dan in vacuüm; voor lucht is die, afhankelijk van de temperatuur en golflengte, slechts ongeveer 0,3% lager. In geen enkel medium is die voortplantingssnelheid groter dan in vacuüm."

** https://nl.wikipedia.org/wiki/Metamateriaal

 

 

Nou vond ik * dit mind-blowing;  golven die zijn opgebouwd uit groepen fotonen kunnen sneller bewegen dan het licht. Dus toch! Dacht ik nog.. hier ** wordt uitgelegd waarom toch informatie niet sneller wordt overgedragen dan het licht. 

https://www.sciencealert.com/physicists-broke-the-speed-of-light-with-pulses-inside-hot-plasma

"02 September 2022
While photons themselves are unlikely to ever break this speed limit, there are features of light which don't play by the same rules. Manipulating them won't hasten our ability to travel to the stars, but they could help us clear the way to a whole new class of laser technology. Physicists in the US have shown that, under certain conditions, waves made up of groups of photons can move faster than light."

 

** https://www.newscientist.nl/nieuws/laserpulsen-reizen-sneller-dan-het-licht-zonder-natuurwetten-te-overtreden/

'Wetenschappers hebben in een plasma lasers afgevuurd die sneller lijken te gaan dan de lichtsnelheid – zonder de wetten van de fysica te schenden.

Gezamenlijke prestatie

Door de manier waarop de onderzoekers het licht hebben gemeten, is het resultaat niet in strijd met de wetten van de natuurkunde. Ze volgden het helderste gebied van een puls in plaats van de beweging van de hele puls of een individueel foton.

‘We schenden de principes van Einstein niet, want we zeggen niet dat informatie sneller reist dan de snelheid van het licht’, zegt Goyon. De piek van de puls kan sneller bewegen dan de lichtsnelheid, maar dat komt door energiefluctuaties over de lengte van de bundel, niet door de werkelijke beweging van de hele puls. Als je een individueel foton, of lichtdeeltje, zou meten, zou dat altijd langzamer bewegen."

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Als *Einstein Himself kan opschrijven dat conform de algemene relativiteitstheorie ruimte zonder ether ondenkbaar is..

& Einsteins Aether Theory nog steeds wordt gebruikt in de wetenschap

https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_aether_theory

 

Met in 2004 het paper: 

Einstein-Aether Theory, C. Eling, T. Jacobson, D. Mattingly : https://arxiv.org/abs/gr-qc/0410001

"We review the status of "Einstein-Aether theory", a generally covariant theory of gravity coupled to a dynamical, unit timelike vector field that breaks local Lorentz symmetry. Aspects of waves, stars, black holes, and cosmology are discussed, together with theoretical and observational constraints. Open questions are stressed."

Waarin verschillende experimenten genoemd worden die kunnen worden gebruikt om de Einstein-aether-theorie te testen en te verifiëren. (Zoals het meten van de polarisatie van kosmische straling en het meten van de tijdvertraging van radiosignalen die door de zwaartekrachtsvelden van planeten reizen).

En we weten dat er sinds de publicatie van het artikel verschillende experimenten zijn uitgevoerd om de theorie te testen, waaronder experimenten met behulp van neutronenstraling en laserinterferometrie. Maar dat er nog geen experimenten gevonden zijn die de theorie voldoende kunnen bevestigen of weerleggen. Dan is het nog een open vraag of de Einstein-aether-theorie een geldige theorie van de zwaartekracht is. Evenals Verlindes emergente zwaartekracht e.a. theorieën ! 

 

&

In 2006 het paper van Jacobson en Mattingly over sferische oplossingen van de Einstein-aether-theorie en hoe deze kunnen worden toegepast op het modelleren van statische ether en sterren. 

 

Wie ben jij dan wel om het over blablablabla en theoretische zooi te hebben. ⁉️

 

 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Einstein_ether/

"Recapitulating, we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists an ether. According to the general theory of relativity space without ether is unthinkable;

 

February 2022: https://www.researchgate.net/publication/358617464_Ether_and_the_Theory_of_Relativity

"So it is clear that Einstein is confirming the requirement for the existence of an Ether and he equates this to the medium of space. However, Special Relativity requires that this medium cannot be considered as an absolute frame of reference. By making the assumption that light travels at the same speed in every inertial frame of reference, we are giving up on the idea of light as a wave in the medium of space. Thus Special Relativity takes a big step away from the possibility of unification of gravitation and electromagnetism."

Je haalt twee zaken helemaal door elkaar. Tomega heeft het over de ether, waar frictie, weerstand, bij komt kijken, zoals men vroeger dacht. Einstein heeft het bestaan ervan weerlegd. Als Einstein spreekt over de ether, dan heeft hij het over het zwaartekrachtveld binnen de algemene relativiteitstheorie, het kwantumveld. De term "ether" is verwarrend vanwege het voormalige gebruik (waarin Tomega blijkbaar nog in gelooft), vandaar dat deze vrijwel nauwelijks wordt gehanteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Chaim:

Tomega heeft het over de ether, waar frictie, weerstand, bij komt kijken, zoals men vroeger dacht. De term "ether" is verwarrend vanwege het voormalige gebruik (waarin Tomega blijkbaar nog in gelooft), vandaar dat deze vrijwel nauwelijks wordt gehanteerd.

We leven in een tijd waarin emotie en gevoelswaarden wint van verstand en principes. Maar het kan erger. Namelijk waar mensen zichzelf heel persoonlijk formeel identificeren met een leer of geloof die zij niet vertegenwoordigen, bij zaken die geheel objectief zijn en onpersoonlijk, die zij voortdurend weten te vertalen in iets persoonlijks dat zij bij personen neerleggen. Alsof hun kwaliteiten niet liggen in een gesprek over een inhoud, maar in hun intuïtie hoe mensen echt zijn, die zich verschuilen achter objectieve of onpersoonlijke zaken. Alsof een objectief onderwerp moet worden vertaald in achterliggende geestelijke bedoelingen en stromen. Ik vind dat vaag, en vraag me af waarom soms zo wordt gedaan.

Het punt is, dat alle persoonlijke inbreng en toegerekende lading helemaal niets zegt over wie wat wordt toegerekend. Maar het zegt iets over de zelfbenoemde waard zelf, wat die toerekent aan wie niet eens zijn gasten zijn. Maar dan zonder zelfs een blik te werpen op de rekening, of zelfs zonder een rekening op te maken.

Jij gelooft zonder wetenschap, en jouw geloof rust niet op wat jij weet, maar op wat jij aanneemt van geesten die volgens jouzelf groter zijn dan jij. En ook de wetenschap gelooft dat Einstein ergens iets aan gelijk moet hebben, hoewel dat tot op de dag van vandaag ongerijmdheden oplevert en onverklaarbare eigenschappen geeft. Dan moet je bij mij niet spreken van geloof, maar van ongeloof. En bij jou van diep diep geloof. Want ook al was een andersluidende waarheid als een regenboog voor je uitgespannen, dannog zou jij blijven vasthouden aan je geloof. Want jouw geloof rust niet op een waarnemen en een zeker weten, maar op een aannemen op gezag van iemand anders. Dat kan, en dat is ook legitiem. maar is gewoon véél meer een geloof, dan degene die het eerst zelf wil vatten en zien en kunnen plaatsen in het grotere verband van wat de natuur laat zien hoe het daadwerkelijk zit.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Tomega:

We leven in een tijd waarin emotie en gevoelswaarden wint van verstand en principes. Maar het kan erger. Namelijk waar mensen zichzelf heel persoonlijk formeel identificeren met een leer of geloof die zij niet vertegenwoordigen, bij zaken die geheel objectief zijn en onpersoonlijk, die zij voortdurend weten te vertalen in iets persoonlijks dat zij bij personen neerleggen. Alsof hun kwaliteiten niet liggen in een gesprek over een inhoud, maar in hun intuïtie hoe mensen echt zijn, die zich verschuilen achter objectieve of onpersoonlijke zaken. Alsof een objectief onderwerp moet worden vertaald in achterliggende geestelijke bedoelingen en stromen. Ik vind dat vaag, en vraag me af waarom soms zo wordt gedaan.

Het punt is, dat alle persoonlijke inbreng en toegerekende lading helemaal niets zegt over wie wat wordt toegerekend. Maar het zegt iets over de zelfbenoemde waard zelf, wat die toerekent aan wie niet eens zijn gasten zijn. Maar dan zonder zelfs een blik te werpen op de rekening, of zelfs zonder een rekening op te maken.

Jij gelooft zonder wetenschap, en jouw geloof rust niet op wat jij weet, maar op wat jij aanneemt van geesten die volgens jouzelf groter zijn dan jij. En ook de wetenschap gelooft dat Einstein ergens iets aan gelijk moet hebben, hoewel dat tot op de dag van vandaag ongerijmdheden oplevert en onverklaarbare eigenschappen geeft. Dan moet je bij mij niet spreken van geloof, maar van ongeloof. En bij jou van diep diep geloof. Want ook al was een andersluidende waarheid als een regenboog voor je uitgespannen, dannog zou jij blijven vasthouden aan je geloof. Want jouw geloof rust niet op een waarnemen en een zeker weten, maar op een aannemen op gezag van iemand anders. Dat kan, en dat is ook legitiem. maar is gewoon véél meer een geloof, dan degene die het eerst zelf wil vatten en zien en kunnen plaatsen in het grotere verband van wat de natuur laat zien hoe het daadwerkelijk zit.

Zoals Bonjour - zelf een afgestudeerd fysicus - al zei: van Einstein is bewezen dat hij gelijk had, dus heb jij - die het tegengestelde beweert - ongelijk. Je kan beter je mond houden over dingen waar je geen verstand van hebt.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-3-2023 om 06:56 zei Chaim:

Zoals Bonjour - zelf een afgestudeerd fysicus - al zei: van Einstein is bewezen dat hij gelijk had, dus heb jij - die het tegengestelde beweert - ongelijk. Je kan beter je mond houden over dingen waar je geen verstand van hebt.

Mijn inhoud spreekt voor zichzelf. Maar de inhoud is hier niet de inhoud, maar jouw op de persoon spelen, waarbij je vrije inbreng van gedachten, wegzet als ongepast en dom en als reden voor jou om die persoon op te roepen weg te blijven.

Hierop reageren heeft iets immoreels. Reageren brengt de reageerder op het niveau van degene die aanleiding gaf tot reageren. Aan de andere kant is het onbetekenende sputteren van een metavervuiler geen enkele reden of excuus om reacties te laten beïnvloeden door dat vuile betekenisloze gesputter. 

Op 30-3-2023 om 06:56 zei Chaim:

Je kan beter je mond houden over dingen waar je geen verstand van hebt.

Jij weet heel goed dat ik hier meer verstand van heb dan jij. Dus is jouw opmerking inhoudelijk een verzoek om juist meer te reageren, ten nadele van jezelf, die wat jou betreft als minder verstandige wat minder zou kunnen reageren. En ik zou mijzelf als geneesheer kunnen bewijzen door te genezen. Maar de Schrift leert ons hier, dat paarlen niet voor varkens moeten worden geworpen, en dat het heilige dat Gode aangenaam is, niet is bij de verkorenen, maar bij de verworpenen. En dat is eigenlijk steeds zo, want het is steeds door de ongerechtigheid van de uitverkorenen, dat Gods genade overgaat op hen die buiten zijn. En dat leert ons ook de wet.  Gods heilswegen gaan door de verdrukking en zwakte en ellende, omdat de mens die kind aan huis is bij God, zich steeds meer op de stoel van God plaatst dan goed is voor zijn welzijn, en als passend is bij wat God wil en heeft verordineerd.

Op 27-3-2023 om 08:15 zei Petra.:

Wanneer een lichtstraal vanuit lucht in water terechtkomt, zal deze gebroken worden en van richting veranderen. Dit komt doordat de lichtsnelheid in water lager is dan in lucht, wat resulteert in een verandering van de hoek van de lichtstraal. 

(Als de stroom in de tegenovergestelde richting zou gaan, zou dit de breking verminderen en de hoek waaronder het licht wordt gebroken verkleinen).  

De snelheid van het licht verandert wanneer het zich door een medium beweegt met een andere brekingsindex, en de richting van het licht verandert wanneer het van hoek verandert bij breking. 

Breking, is het verschijnsel dat een golf botst, waardoor de interne verhoudingen van de golf tot uitdrukking komen in een veranderde verhouding, welke veranderde verhouding leidt tot een veranderde richting - indien de botsingen niet loodrecht is.

Breking is in principe een zaak van verhoudingen, daarbij past naar mijn inzichten, dat een beweging naar je toe leidt tot een hogere dichtheid en een lagere snelheid, en van je af tot een kleinere dichtheid en een hogere snelheid. 

Op 29-3-2023 om 09:14 zei Petra.:

De verklaring voor de maximale lichtsnelheid is dat fotonen het moeten doen met de energie, en dus de snelheid, die ze bij de oerknal hebben meegekregen en dat er in het hele universum is geen kracht aanwezig die groter kan zijn dan dat. En dus... kan er niks sneller gaan. Maar wat.. als die straling of deeltje met hogere kracht nog ontdekt wordt; een Tachyon achtig iets. 

Een nieuw deeltje gaat geen soelaas bieden, als dat gebeurt met de huidige modellen en mogelijkheden in de hand. De oerknal valt weg, als het uitdijend heelal wegvalt. En de maximale lichtsnelheid is een conceptfout en een denkfout, Want je kunt de lichtsnelheid niet sneller maken in een medium. Dat is absoluut onmogelijk, doordat een hogere snelheid zich vertaalt met een kleinere overbruggingstijd, die gemeten wordt als frequentieverandering.

Op 29-3-2023 om 09:14 zei Petra.:

David Eagleman thinks there should be more to human sensory perception than sight, sound, touch, smell and taste. The Stanford neuroscientist foresees a future in which humans could develop new “senses” for all sorts of information, using wearable technology to feed data to the brain."

De vleermuis en de dolfijn en de duif en vele dieren, zijn in staat om verandering van gesteldheid van de ether waar te nemen, en op die basis hun oriëntatie zo zuiver te krijgen dat ze precies weten van welke kant het komt. Licht volstaat hier niet, want of het donker is of niet, maakt ze niet uit. Maar: licht buiten het zichtbare spectrum bestaat gewoon. En tijdens het transport is het licht zo onzichtbaar dat heel de ruimte  zwart lijkt als we in de schaduw staan van de aarde. Dus we hebben te maken met golven van onzichtbaar licht, ongeacht of dat per losse deeltje is of per medium vol met deeltjes. (Terwijl ook licht bestaat zonder verbinding met een lichtbron, maar dat noem je dan geen licht meer, maar iets anders.) Waarmee ik zeg dat licht niets anders is dan de oppervlakteverschijnselen van de golf die overal is, net zoals de transversale oppervlakte golf van water, niets anders is dan de aan de oppervlakte komende gewone golven van waterdeeltjes. Dat alles impliceert een medium, en het logisch denken in termen van golven met de golfvoortschrijdingsformule, veronderstelt en vereist het gewoon.

Op 29-3-2023 om 09:14 zei Petra.:

Dus vroeg ik me af ..of een lagere brekingsindex bestaat en wat er dan zou gebeuren, en hoe een omgekeerd Doppler er dan uitziet. Theoretisch zou het een grotere voortplantingssnelheid dan in vacuüm inhouden. En verhip ..ook dat is gevonden en mee geëxperimenteerd. ** Metamateriaal: voorwerpen worden onzichtbaar. 

Het onderscheid tussen vaste stoffen en gassen,  is dat bij een gas de snelheid bestaat uit de beweging van de deeltjes plus de trillingsfrequentie, terwijl bij vaste stoffen de snelheid bestaat uit de vastheid van het raster plus de trillingsfrequentie. Bij vaste stoffen mist dus de afstandoverbrugging die wel van toepassing is op gassen. Door de afstandoverbrugging als medium-effect, treedt het verschijnsel geluid anders reageert dan licht. Overigens verklaart hoe het werkt bij vaste stoffen ook waarom men meende dat ether vast moest zijn. Hoewel die aanname kennelijk verleidelijk was, is zij bepaald niet sluitend als verklaring. Een meer voor de hand liggende verklaring, in overeenstemming met hoe het werkt met gasdeeltjes, is dat de etherdeeltjes zelf ook bewegen. 

Het onderscheid tussen negatieve en positieve breking, is wellicht te benaderen vanuit het begrip spiegeling: de negatieve breking is dan dus een spiegeling of een terugkaatsing. De negatieve index is dan geen signaal van een hogere snelheid, maar van een andere richting.

De energie die het doppler-effect moet geven, die is afkomstig uit het medium. Zonder inbotsers heb je een rustwaarde. Met inbotsers krijg je verhoogde energie en hoe het medium dat verwerkt. De brekingsindex is de mate van elasticiteit van het medium, dat wil zeggen de mate waarin de energie (wel/niet) één op één wordt doorgegeven, of anders wordt omgezet in het verplaatsen van de afzonderlijke deeltjes van het medium, waardoor iets van de theoretische rustwaarde plus ingebotste energie omgezet wordt (verloren gaat). Méér energie afgeven dan in het geval echt alle energie wordt doorgegeven, lijkt mij in strijd met de wet van behoud van energie. Hoewel de gedachte wel boeiend is, net zoals een perpetuum mobile ook een boeiende gedachte is.

Op 29-3-2023 om 09:14 zei Petra.:

‘We schenden de principes van Einstein niet, want we zeggen niet dat informatie sneller reist dan de snelheid van het licht’, zegt Goyon. De piek van de puls kan sneller bewegen dan de lichtsnelheid, maar dat komt door energiefluctuaties over de lengte van de bundel, niet door de werkelijke beweging van de hele puls. Als je een individueel foton, of lichtdeeltje, zou meten, zou dat altijd langzamer bewegen.

Er is geen reden voor een premisse dat de principes van Einstein fundamentele waarden geeft of een natuurwet, aangezien zij nimmer onderbouwd zijn met een sluitende verklaring. Het is een postulaat van een mens. Dat is een stelling zonder een verklaring en veel minder wetenschappelijk dan een hypothese. Bovendien geeft een puls een incorrecte voorstelling. Impuls is een enkele botsing van een enkel deeltje. Een puls is een serie van machinale botsingen. Dat heeft met behoud van impuls helemaal niets van doen. Een individueel foton beweegt zich volgens de cycli, waarvan de betreffende onderzoekers geen  beschrijving hebben. Daarmee is wat wordt gezegd, minder natuurkundig onderbouwd dan gewenst. Hoewel er echt wel iets positiefs over te zeggen is.

Op 29-3-2023 om 09:14 zei Petra.:

Door de manier waarop de onderzoekers het licht hebben gemeten, is het resultaat niet in strijd met de wetten van de natuurkunde. Ze volgden het helderste gebied van een puls in plaats van de beweging van de hele puls of een individueel foton.

Een golf kenmerkt zich inderdaad door een puntbelasting. Jij noemt dat de maximale waarde van de amplitude. Die puntbelasting manifesteert zich naar de frequentie. Een foton wordt gemeten naar een frequentie. Dus wat hier gebeurt, is dat de wetenschappers als het ware bevestigen of ontdekken dat de ether bestaat, en zij beschrijven dat ook, maar ze beseffen niet dat de cycli niet uit zichzelf kunnen bestaan, en bovendien beseffen zij niet dat een foton hier een onzinnig ijkbegrip geeft. Want, ik herhaal: een foton bestaat niet anders dan via een gemeten frequentie. Frequenties zijn altijd afkomstig van materie / massa, aangezien het de in trilling gebrachte materie is, die wordt waargenomen. Ether, oftewel dat wat zich bevindt, tussen de stralingsbron en de waarnemer, daarvoor is geen meter uitgevonden. Zij bestaat eenvoudig niet. Denk aan lucht: wij kunnen lucht niet meten met de frequentie van het geluid. Om lucht te meten hebben we een pitotbuis en luchtdrukmeter nodig.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Jij weet heel goed dat ik hier meer verstand van heb dan jij.

Je laat duidelijk zien dat je er helemaal geen sjoege van hebt, maar je durft blijkbaar Bonjour - een afgestudeerd fysicus - en ik (heb naast afgestudeerd in de IT en de Kunst ook een jaar Natuurkunde gestudeerd) te zeggen dat Einstein het verkeerd had. Laat me niet lachen.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Chaim:

Je laat duidelijk zien dat je er helemaal geen sjoege van hebt, maar je durft blijkbaar Bonjour - een afgestudeerd fysicus - en ik (heb naast afgestudeerd in de IT en de Kunst ook een jaar Natuurkunde gestudeerd) te zeggen dat Einstein het verkeerd had. Laat me niet lachen.

De muis stuiterde bijna van ferme verontwaardiging,
toen hij opkwam voor de kant van de olifant.
Laat me niet lachen, riep hij tegen de kat;
ik heb ook olifantenkunde gehad!
Ik breng hier de hoogte en de kracht,
van de ganse olifantenmacht. 
Graag gedaan, sprak de kat met een miauw;
voor jouw geen lach maar een traan, 
want ik lust je rauw.

De olifant zag de schermutseling meewarig aan, 
waarom zou hij in een porseleinkast gaan staan?
En al heeft een muis een gouden tand,
het blijft een engerd voor een olifant.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid