Spring naar bijdragen

Christelijke informatiedag seksueel misbruik


Aanbevolen berichten

Op D.V. zaterdag 28 april 2018 wordt er een christelijke informatiedag seksueel misbruik georganiseerd in Nijkerk, bedoeld voor lotgenoten en belangstellenden.

Tijdens deze dag zullen er 2 lezingen gehouden worden:

Dhr. R. Oost zal spreken over het thema Wat seksueel misbruik met je doet.
In de tweede lezing zal ds. G.A. van den Brink spreken over het thema Altijd vergeven?

Zie de website: http://www.christelijkeinformatiedagseksueelmisbruik.nl

flyer.jpg

 

bewerkt door Chris_2018
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 363
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk dat je de term klerikalisme niet helemaal juist begrijpt. Met klerikalisme wordt bedoeld dat de cleris, ofwel de priesters en bisschoppen, een zodanig gezag genieten onder de bevolking, opgele

En zo is het. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zonden. En dat organisaties soms iets wel of niet doen, ook daar zijn de leden die daar geen inspraak in hebben gehad ook niet voor verantwo

Ik denk dat we elkaar nu wel gevonden hebben. Ik hoop van harte dat vergeving voorop komt te staan. En als het slachtoffer alsnog de aangifte wil doorzetten, dan zal een berouwvolle dader daar geen pr

  • 4 weeks later...

Terugblik op de christelijke informatiedag seksueel misbruik

Tijdens de lezing 'Wat seksueel misbruik met je doet' werd aan de hand van een Powerpoint-presentatie uitgelegd wat er gebeurt met het slachtoffer tijdens het misbruik en wat voor uitwerkingen dit heeft in zijn/haar leven. De spreker was een ervaringsdeskundige. De lezing werd persoonlijk gevonden, riep herkenning op, gaf nieuwe inzichten en gaf ook duidelijkheid over waarom/waardoor slachtoffers in bepaalde situaties reageren/zich voelen, zo bleek uit de enquête.

In de lezing ‘Altijd vergeven?’ werd vergeving in het kader van macht en relatie uitgelegd. Dit was voor veel mensen een eye opener.
In het RD van afgelopen maandag is een artikel geplaatst over deze lezing:
https://www.rd.nl/opinie/doorbreken-van-machtsmisbruik-gaat-vooraf-aan-vergeving-1.1484479

Een citaat hieruit:
 

Citaat

Kortom, er moet eerst iets aan de macht van de dader worden gedaan voordat we beginnen over vergeving. Deze volgorde geldt zowel voor het psychische aspect van de verwerking van het trauma als voor het theologische aspect van de vergeving. Betreffende het psychische aspect stelt Judith Herman: „De eerste stap op weg naar het herstel is dat de overlevende weer macht krijgt. Zij moet zelf de drijvende kracht zijn achter het herstelproces”, (”Trauma en herstel”). Het is onpastoraal als we in de kerk het traumatische machtskarakter van seksueel misbruik zouden negeren. Ook theologisch moet eerst de macht aan de orde komen, dan pas de vergeving. Eerst moet het machtsmisbruik van de dader gestopt worden. Anders dienen we de dader, en niet het slachtoffer.

Uit de enquête bleek dat de lezing verhelderend werd gevonden en nieuwe inzichten had opgeleverd.

Er is aangeven dat er behoefte is aan meer informatiedagen en aan meer lotgenotencontact. Er zal nu nagedacht gaan worden over hoe dit vorm gegeven zal worden.

bewerkt door Chris_2018
Link naar bericht
Deel via andere websites

Een goed statement.
In het verleden is er maar al te vaak uitgegaan van "je moet vergeven" , zonder naar de dader te kijken. Hierdoor behoudt de dader zijn machtspositie en kan hij door blijven gaan. Dit geldt overigens zowel binnen als buiten de kerk, dus in algemeen bij seksueel misbruik een zaak van belang.

Is er ook gesproken over de recent bekend geworden gevallen van misbruik bij de Jehova Getuigen. zo ja, had men dan net als het idee dat het uitblijven van acties door het bestuur van de JG moet worden gezien als een poging om dat misbruik van het gezag juist in stand te houden ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-5-2018 om 15:30 zei Dat beloof ik:

Is er ook gesproken over de recent bekend geworden gevallen van misbruik bij de Jehova Getuigen. zo ja, had men dan net als het idee dat het uitblijven van acties door het bestuur van de JG moet worden gezien als een poging om dat misbruik van het gezag juist in stand te houden ?

Allereerst wil ik zeggen dat kindermisbruik helaas voorkomt in alle lagen van de bevolking. In het verleden is daar niet goed mee omgegaan. Ik moet zeggen dat er veel verbetering is op dit vlak. Het wordt vaak besproken tijdens vergaderingen en er is nu zelfs een tekenfilmpje beschikbaar over dit punt. Het officiële standpunt van JG kan je hier downloaden

https://www.jw.org/nl/nieuws/juridisch/juridische-informatie/informatie/pakket-jg-bijbels-standpunt-bescherming-kinderen/#?insight[search_id]=3cd8b034-e92a-4e54-affa-e66dd3d30758&insight[search_result_index]=0

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nounou, er is een tekenfilmpje.....

Het document dat je post dekt de lading niet in de gevallen die nu bekend worden. Dat zijn uitgetreden leden, die hun zaak melden bij Reclaimed Voices. https://reclaimedvoices.org/.

Ofwel, zoals zijn hun  Open Brief  afsluiten : "Wij verzoeken u daarom op de volgende vragen antwoord te geven: Bent u bereid tot een gesprek met ons? Wat is de reden dat u tot op heden nog geen gesprek met ons gevoerd heeft? Indien u niet bereid bent tot een gesprek, wat is hiervoor dan de reden? Kunt u bevestigen dat dit te maken heeft met hoe uw geloofsgemeenschap aankijkt tegen mensen die niet langer lid zijn van uw organisatie?"

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Allereerst wil ik zeggen dat kindermisbruik helaas voorkomt in alle lagen van de bevolking. In het verleden is daar niet goed mee omgegaan. Ik moet zeggen dat er veel verbetering is op dit vlak. Het wordt vaak besproken tijdens vergaderingen en er is nu zelfs een tekenfilmpje beschikbaar over dit punt. Het officiële standpunt van JG kan je hier downloaden

https://www.jw.org/nl/nieuws/juridisch/juridische-informatie/informatie/pakket-jg-bijbels-standpunt-bescherming-kinderen/#?insight[search_id]=3cd8b034-e92a-4e54-affa-e66dd3d30758&insight[search_result_index]=0

Als ik het pamflet lees dan worden zo ongeveer alle aanbevelingen en uitspraken die daarin gedaan worden volkomen genegeerd of binnen de JG gemeenschap niet uitgevoerd. Ik baseer dat op deze verzameling van krantenberichten

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Allereerst wil ik zeggen dat kindermisbruik helaas voorkomt in alle lagen van de bevolking. 

Helaas een terechte constatering.

7 uur geleden zei sjako:

In het verleden is daar niet goed mee omgegaan.

Helaas moet er geconstateerd worden dat binnen de JG gemeenschap er ook in het HEDEN nog niet goed mee omgegaan wordt, gezien de recente publiciteit daarover.

Jammer.

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nounou, er is een tekenfilmpje.....

Het document dat je post dekt de lading niet in de gevallen die nu bekend worden. Dat zijn uitgetreden leden, die hun zaak melden bij Reclaimed Voices. https://reclaimedvoices.org/.

Ofwel, zoals zijn hun  Open Brief  afsluiten : "Wij verzoeken u daarom op de volgende vragen antwoord te geven: Bent u bereid tot een gesprek met ons? Wat is de reden dat u tot op heden nog geen gesprek met ons gevoerd heeft? Indien u niet bereid bent tot een gesprek, wat is hiervoor dan de reden? Kunt u bevestigen dat dit te maken heeft met hoe uw geloofsgemeenschap aankijkt tegen mensen die niet langer lid zijn van uw organisatie?"

Ik ben persoonlijk niet erg voor reclaimed voices... Enerzijds omdat ik vind dat ze het vanaf het begin vrij vuil spelen door het vooral in de media te willen spelen... In een rechtstaat (en dat wordt wat kindermisbruik betreft nogal eens vergeten) moet schuld bewezen worden, maar uit reclaimed voices komen er geen strafrechtzaken voort... Meer nog, sommigen die ik erover heb aangesproken willen niet heel de heisa terug bovenhalen rond hun misbruik (wat ik begrijp) maar wat is het verschil om het wel in de media uit te spelen en het niet waar het hoort in het gerecht? Verder heeft reclaimed voices geen enkele bevoegdheid, het is een vzw opgericht door enkele misnoegde ex-leden.

Verder vind ik dat er wel met het vingertje wordt gewezen naar JG, maar zelfs als je mij ontmoedigt een kindermisbruikaffaire van mijn kind aan te geven, dan zal ik dat toch doen... Dus ik vind in ieder geval niet dat de naasten hierbij vrij van schuld zijn, voor zover ik weet is er ook geen meldingsplicht langs hier, dus blijven de ouderlingen niet in gebreke wanneer ze het als zonde beschouwen, in plaats van als strafzaak, en niet naar de politie stappen, dat is namelijk hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid niet.

Verder vind ik het artikel wel een stap in de goede richting, al komt het rijkelijk laat natuurlijk (het dateert als ik goed lees van april 2018), terwijl het natuurlijk al jaren aansleept.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat de manier waarop RV het speelt eerder te betitelen is als open en transparant. Dat kunnen we hier , zoals het nu lijkt, van de JG niet zeggen.
Dat het voor de JG niet prettig, dat is een open deur, maar ik zou niet weten waarom de handelswijze als 'vuil spel' moet worden betiteld.

Inderdaad zijn er nu nog geen rechtszaken. Rv heeft immers eerst de JG uitgenodigd voor een gesprek. Echter, die laatste reageren daar niet meer op. Sja, dan kan ik me voorstellen dat de RV dan toch maar naar de rechter stappen, hun advocaten hebben al brieven verstuurd naar de JG.

Ouderlingen blijven niet in gebreke als ze niet naar de rechter stappen ? Vreemd, moet je toch even de instructie van de Jg zelf er op na slaan, die Sjako hier boven plaatste.

" Het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen zal de ouderlingen instrueren om, zelfs als dat wettelijk niet verplicht is, aangifte te doen wanneer een minderjarige nog steeds gevaar loopt te worden misbruikt of als er andere gegronde redenen zijn."

Nog los van de stemmetje dat 'geweten' heet en dat begint te roepen bij de ouderling als hij niets doet terwijl het lot van een kind afhangt van een ouderling.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Ik baseer dat op deze verzameling van krantenberichten

Denk dat het vooral een hetse is van de Volkskrant. Er zijn zeker fouten gemaakt en ze zijn er volop mee bezig.

22 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nog los van de stemmetje dat 'geweten' heet en dat begint te roepen bij de ouderling als hij niets doet terwijl het lot van een kind afhangt van een ouderling.

 

Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar als ik erachter zou komen dan zou ik aangifte doen bij de instanties.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik denk dat de manier waarop RV het speelt eerder te betitelen is als open en transparant. Dat kunnen we hier , zoals het nu lijkt, van de JG niet zeggen.
Dat het voor de JG niet prettig, dat is een open deur, maar ik zou niet weten waarom de handelswijze als 'vuil spel' moet worden betiteld.

Inderdaad zijn er nu nog geen rechtszaken. Rv heeft immers eerst de JG uitgenodigd voor een gesprek. Echter, die laatste reageren daar niet meer op. Sja, dan kan ik me voorstellen dat de RV dan toch maar naar de rechter stappen, hun advocaten hebben al brieven verstuurd naar de JG.

Ouderlingen blijven niet in gebreke als ze niet naar de rechter stappen ? Vreemd, moet je toch even de instructie van de Jg zelf er op na slaan, die Sjako hier boven plaatste.

" Het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen zal de ouderlingen instrueren om, zelfs als dat wettelijk niet verplicht is, aangifte te doen wanneer een minderjarige nog steeds gevaar loopt te worden misbruikt of als er andere gegronde redenen zijn."

Nog los van de stemmetje dat 'geweten' heet en dat begint te roepen bij de ouderling als hij niets doet terwijl het lot van een kind afhangt van een ouderling.

 

Ze zochten een stok om mee te slaan, de voorzitter al zolang hij een ex-Jehovah's getuige is trouwens, en nu heeft hij één gevonden, die officieus is, het is een VZW'tje, zonder enige pressiemiddel of het is de media en zijn achterban, die ra ra ra, vooral uit ex-leden bestaan, ze zijn trouwens eerder naar de media gestapt dan naar de JG, de JG hebben van hun bestaan moeten vernemen via de media, en laten we eerlijk zijn, publiek bespelen is vrij gemakkelijk, kijk naar de witte marsen na de gebeurtenissen van Dutroux.

Verder ken ik er die misnoegd zijn omdat de persoon die hen misbruikt heeft (terug) tot de JG is mogen toetreden... Sorry, maar dat gebeurt ook in de maatschappij hoor... Ik ken toevallig mensen die voor zedenfeiten hebben gezeten, één iemand voor zedenfeiten met drie minderjarigen, waarvan de ouders het te weten kwamen en naar het gerecht stapten, na drie jaar stond hij terug op vrije voeten en mocht gaan en staan waar hij wilde, met al zijn seksuele frustratie trouwens erbij, want hij was nogal geobsedeerd door seks, geen hond die er meer naar kraaide, hij had namelijk zijn tijd uitgezeten... Wij kennen in Vlaanderen niet zoiets als in de VS waar een zedendelinquent altijd zich bij de politie moet melden. Verder zijn de JG een religieuze organisatie dus gaan ze uit van zonde, niet van misdaad, dat is een belangrijke nuance. Als je een misdaad te melden hebt moet je dan ook niet naar een ouderling gaan, maar naar de politie.

Verder heb ik al vermeld dat het document dateert van april 2018, (waarschijnlijk rond de conclusies van een Australische commissie) dus voor de meeste zaken die bij reclaimed voices binnenkomen (waarvan nummers genoemd worden vaak zonder enige inhoud trouwens, van transparant gesproken) rijkelijk laat, verder "als het kind gevaar loopt" wordt er aan een ouderling geadviseerd om ook zonder meldingsplicht toch aangifte te doen (dat is trouwens dezelfde regel die bij professionele hulpverleners wordt gebruikt; beroepsgeheim (niet ambtsgeheim trouwens, dat is nog wat anders) mag geschonden worden wanneer er gevaar is voor derden of voor de persoon in kwestie zelf), verder stelt het document dat verplicht altijd melden van een misbruikzaak waar er geen meldingsplicht is, dit niet aan de ouderlingen moet worden overgelaten, maar aan de personen in kwestie (zonder dat dit sancties zou hebben binnen het geloof, volgens sommige getuigenissen was dat in het verleden wel het geval)... En terecht... Verder snap ik niet waarom b.v. steeds maar weer de (onschuldige) ouders buiten schot blijven, want uiteindelijk zouden zij de eersten moeten zijn die met hun kind naar de politie stappen, niet een vreemde...

Ik herinner me b.v. een pamflet TEGEN pedofilie van twintig jaar geleden waar er zelf gezegd werd dat je als slachtoffer goed moest nadenken of je aangifte zou doen van de feiten omdat het vaak jouw woord (als slachtoffer) tegen dat van de dader was en heel wat pijn terug zou oprakelen.

bewerkt door ZENODotus
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Denk dat het vooral een hetse is van de Volkskrant. Er zijn zeker fouten gemaakt en ze zijn er volop mee bezig.

Ik denk dat je Trouw bedoelt, wat mij doet vermoeden dat je de link niet eens geopend hebt noch dat je op enigerlei wijze serieus het nieuws hierover hebt gevolgd. Verder vind ik een opmerking als hierboven niet bepaald een inhoudelijk verweer.

En ik wil even kwijt dat ik het jou niet persoonlijk aanreken want je hebt gelijk als je zegt

20 uur geleden zei sjako:

Allereerst wil ik zeggen dat kindermisbruik helaas voorkomt in alle lagen van de bevolking.

maar dat neemt niet weg dat het mensen alleen maar siert als ze in dit soort gevallen wat kritischer kijken naar de organisatie waar ze deel van uitmaken, en dat mis ik binnen de JG toch ook wel een beetje. Als je leest dat het bestuur nog niet gedaan heeft wat het beloofde, namelijk in gesprek gaan met de slachtoffers, dat spreekt daar voor mij een soort van houding uit van; "Als we het er niet meer over hebben dan waait het wel over". En als ervaringen bij andere organisaties ons iets leert dan is het wel dat dat niet gaat gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Ik denk dat je Trouw bedoelt, wat mij doet vermoeden dat je de link niet eens geopend hebt noch dat je op enigerlei wijze serieus het nieuws hierover hebt gevolgd. Verder vind ik een opmerking als hierboven niet bepaald een inhoudelijk verweer.

En ik wil even kwijt dat ik het jou niet persoonlijk aanreken want je hebt gelijk als je zegt

Ja, ik bedoel Trouw. Ik ga ook niets goed praten. Er zijn fouten gemaakt en ik hoop dat het nu verbeterd wordt. Ik denk dat ze het probleem hebben onderschat. Het is geen kwade opzet. Wat ik bedoel te zeggen dat ze er nu alles aan doen om het te voorkomen. Het komt te sprake in onze vergaderingen, voor kinderen wordt er een speciaal filmpje gemaakt, er is een officiële verklaring opgesteld, het wordt kinderen op het hart gedrukt alles te zeggen tegen papa en mama enz. Maar nogmaals, het speelt helaas niet enkel bij JG maar in elke instantie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei sjako:

Denk dat het vooral een hetse is van de Volkskrant. Er zijn zeker fouten gemaakt en ze zijn er volop mee bezig.

Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar als ik erachter zou komen dan zou ik aangifte doen bij de instanties.

Overheidsinstanties neem ik aan, gewoon bij de politie ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Overheidsinstanties neem ik aan, gewoon bij de politie ?

Jazeker. Lees de officiële verklaring maar eens. Als ik er zeker van ben, of als die persoon de schijn erg tegen heeft zal ik het zeker doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Jazeker. Lees de officiële verklaring maar eens. Als ik er zeker van ben, of als die persoon de schijn erg tegen heeft zal ik het zeker doen.

Wanneer ben je er zeker van of heeft hij de schijn erg tegen ? Als je twee getuigen hebt ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei HJW:

Wanneer ben je er zeker van of heeft hij de schijn erg tegen ? Als je twee getuigen hebt ?

Als ik het heb gezien of als ik aan een kind merk dat er wat is. Dezelfde argumenten dat wanneer jij dat zou doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Als ik het heb gezien of als ik aan een kind merk dat er wat is. Dezelfde argumenten dat wanneer jij dat zou doen.

Dus je gaat afwijken van de bijbelse norm dat er twee getuigen moeten zijn geweest.

Ik zou het zeer in je prijzen als je het belang van het kind daarboven weet te plaatsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei HJW:

Dus je gaat afwijken van de bijbelse norm dat er twee getuigen moeten zijn geweest.

 Ik zou het zeer in je prijzen als je het belang van het kind daarboven weet te plaatsen.

Kindermisbruik, moord etc zijn dermate ernstige zaken dat dit niet genegeerd mag worden. Dit soort dingen moeten altijd gemeld worden bij de politie, het zwaard bijbels gezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Kindermisbruik, moord etc zijn dermate ernstige zaken dat dit niet genegeerd mag worden. Dit soort dingen moeten altijd gemeld worden bij de politie, het zwaard bijbels gezien.

Als alle JG's dit zo gaan doen, dan mogen we spreken van een doorbraak. Ik juich het alleen maar toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei HJW:

Als alle JG's dit zo gaan doen, dan mogen we spreken van een doorbraak. Ik juich het alleen maar toe.

Volgens het officiële standpunt mogen wij naar de politie. In het verleden werd dat minder aangemoedigd omdat dit smaad zou brengen op Jehovah’s naam. Maar iemand ermee weg laten komen en zijn gang laten gaan brengt een veel ernstiger smet op Jehovah’s naam. Zoals ik al zei, het is nooit kwade opzet geweest. De ouderlingen proberen zich zo goed mogelijk aan de Bijbelse standpunten vast te houden, maar bij sommige delicten gaat dat nu eenmaal niet.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

De ouderlingen proberen zich zo goed mogelijk aan de Bijbelse standpunten vast te houden, maar bij sommige delicten gaat dat nu eenmaal niet.

Een interessante uitspraak (zeker voor een JG, denk ik). Wat je hier feitelijk zegt is dat de bijbel niet overal antwoord op geeft. Dat is misschien off-topic maar ik zou bijna zeggen,. er is nog hoop (F)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Een interessante uitspraak (zeker voor een JG, denk ik). Wat je hier feitelijk zegt is dat de bijbel niet overal antwoord op geeft. Dat is misschien off-topic maar ik zou bijna zeggen,. er is nog hoop (F)

De Bijbel heeft wel degelijk overal antwoord op, het is maar hoe je het interpreteert. We zijn in tijdperk beland waar zulke ernstige zaken gebeuren, dat sommige ingrijpende zaken gewoon direct de kop in moet worden gedrukt. Ik zou eerst wel naar die persoon toegaan en hem/haar de kans geven zelf ermee naar voren te komen. Diefstal of fraude vind ik bijv. een goed voorbeeld dat er wel twee getuigen moeten zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid