Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

In Vlaanderen stappen 11 ouders naar de rechtbank omdat men EIST dat hun kind een hoofddoek op school draagt. De kinderen voelen zich niet meer thuis. 

En onze kinderen dan? Waar was de verontwaardiging toen moslims aanstoot gaven aan een kerststal en deze uiteindelijk verdween? 

Dit is een typisch staaltje wie laatst lacht... Van mijn part komt er een geheelverbod. Het creëert apartheid en symboliseert de ongelijkheid tussen man en vrouw. Wijken als Borgerhout, Kiel, Molenbeek zijn onveilig geworden voor vrouwen zonder hoofddoek. 

Wij voelen ons ook niet meer thuis in eigen stad omdat 1 befaamde cultuur eist haar identiteit ongeremd te beleven. Men laat zo kindermishandeling toe en zolang men aan die eisen voldoet zal men nooit integreren. 

https://m.hln.be/nieuws/binnenland/ouders-van-elf-meisjes-eisen-dat-hun-dochters-hoofddoek-mogen-dragen-op-school~abbbc650

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 80
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hoewel ik geen voorstander ben van hoofddoekjes vanuit geloofs- of cultuurverplichting vind ik een verbod nergens op slaan. Het werkt m.i. alleen averechts. Ik denk dan aan het volgende: een ve

Het is over het algemeen niet erg hoffelijk om een dame te dwingen haar hooddeksel af te nemen. Dat hoeven alleen heren als ze ergens binnen zijn of tijdens plechtige momenten. Daarbij, als je specifi

Zolang ik iemands gezicht goed kan zien, maakt het mij geen bal uit of iemand een hoed(je), keppeltje, hoofddoek of sjaal om het hoofd draagt. Zowel in de supermarkt als bij de dokter of op school. Ie

Hoewel ik geen voorstander ben van hoofddoekjes vanuit geloofs- of cultuurverplichting vind ik een verbod nergens op slaan. Het werkt m.i. alleen averechts. Ik denk dan aan het volgende:

  • een verbod op een symbool maakt het symbool alleen maar groter/sterker
  • kans is dat vrouwen/meisjes meer geïsoleerd raken, doordat ze niet mee mogen doen van hun gemeenschap aan bepaalde onderdelen van onze samenleving
  • last but not least, het tast de persoonlijke vrijheid van het individu aan.

Veranderingen zullen uit die gemeenschap zelf moeten komen en dat gaat alleen maar sneller als we hoofddoekendraagsters in onze samenleving opnemen ipv afstoten. Er is helaas geen snelle oplossing, dus hiervoor is geduld nodig. Ik kan er ook niet meer van maken.

Dat er moslims zijn die tegen de kerststal zijn, doet m.i. niet terzake. Je hoeft een slecht idee/argument niet te bestrijden met een ander slecht idee/argument. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Concreet: een hoofddoekenverbod zou niet averechts werken. 

Zie het boerkaverbod. Vrouwen met boerka werden opgepakt, beboet en er werd een onderzoek bij de man gestart. 

Pas hetzelfde principe toe bij een hoofddoek en ze verdwijnt uit het Europese straatbeeld. 

Omdat we te tolerant zijn hebben we straks hoofddoeken bij voorbeeldfuncties zoals leerkrachten, politie... 

Zie Nederland. Moslimagent komt op met hoofddoek. Beetje media heisa en geen sanctie. Christenagent draagt een tempelierkruisje - > geschorst. 

Neen en nog eens neen. Dit moet andersom. Dat het symbool bij veelal moslims daardoor een extra meerwaarde krijgt is hun zaak. De missie is de islamisering van dit continent te stoppen door via de schoolbank te assimileren. Dan dooft het natuurlijk en geweldloos uit generatie na generatie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is over het algemeen niet erg hoffelijk om een dame te dwingen haar hooddeksel af te nemen. Dat hoeven alleen heren als ze ergens binnen zijn of tijdens plechtige momenten. Daarbij, als je specifiek hoofddoeken wil verbieden, dan heb je natuurlijk wel een probleem met gesluierde kloosterzusters en ook christelijke vrouwen die een mantilla of hoofddoek naar de mis dragen. Zij kunnen dan ook niet meer dragen wat hun vroomheid ingeeft of wat hun orde gebiedt. En wat dacht je van capuchons, of mutsen gecombineerd met sjalen, tijdens daartoe nodende weersomstandigheden?

Dat men gezichtsbedekkende kleding verbiedt, dat is goed te begrijpen uit het oogpunt van veiligheid en ook herkenbaarheid. Men moet de ander wel in het gelaat en met name in de ogen kunnen zien als men elkaar spreekt. Maar hoofddoeken bedekken alleen het haar en de hals en vormen daarin dus geen bedreiging. Je hoeft immers niet per se iemands haar en hals te zien voor behoorlijk contact. Alleen tijdens het flirten is dat handig, maar dat willen dragers van zulke hoofddoeken nu juist nadrukkelijk niet. Dus dat is ook het probleem niet.

Blijft enkel nog de kwestie over van mogelijke dwang jegens dames om hoofddoeken te dragen. Het is waar dat moslimvrouwen inderdaad over het algemeen geboden worden zich te sluieren, net zoals verschillende kloosterzusters dat ook zijn. Dit hoeft echter niet per se onderdrukking van de vrouw in kwestie te betekenen, zeker niet als de vrouw in kwestie zelf voor de betreffende levensbeschouwing gekozen heeft, of de levensbeschouwing na erin te zijn opgevoed vrijwillig voortzet. Moslima's bijvoorbeeld beschouwen de hoofddoek juist als bescherming tegen onbehoorlijke blikken van mannen.

De islam kent geen monastieke traditie, maar probeert juist (onbewust) monastieke elementen in het dagelijks leven te integreren: sobere, bedekkende kleding van alle ijdelheid ontdaan, een specifieke leefregel, het vijfmaal dagelijks gebed dat enigszins op het getijdengebed lijkt qua opbouw, enige afzondering van de wereld, ook middels reinheidsriten, de nadruk op gehoorzaamheid, soberheid en kuisheid, etc.
In die context kunnen hoofddoeken dus ook gezien worden: de moslima probeert zo haar schoonheid en ijdelheid te verbergen en zo kuisheid te bevorderen, zowel bij haarzelf als bij degenen die haar zien en spreken. Strengere moslimmannen laten om die reden ook hun baard staan en kennen ook specifieke kledingvoorschriften met hetzelfde doel.

Als er vermoeden is van onredelijke dwang, zodanig dat de vrouw in kwestie tegen haar wil in de hoofddoek moet dragen, dan moet daar natuurlijk een oplossing voor gevonden worden. En bij mishandeling of misbruik moet er aangifte gedaan worden. Maar de oplossing ligt niet in het verbieden van uiterlijkheden zoals de hoofddoek, maar in een wijkgerichte, multidisciplinaire aanpak, waarbij het mensen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om hulp te zoeken en sowieso het ze zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om volop deel te nemen aan onze samenleving.

Het is daarom goed je te realiseren dat als je de hoofddoek verbiedt, de dragers ervan dan niet zonder meer voortaan met ontbloot hoofd naar buiten zullen gaan. De kans is dan groter dat ze helemáál niet meer naar buiten zullen gaan en daardoor minder tot niet zullen deelnemen aan de samenleving. Met alle mogelijke gevolgen van dien, want uitsluiting leidt nu eenmaal sneller tot radicalisering, zéker als het verbod uit haat voor de islam is geboren. Het is dus altijd verstandig om pragmatisch en hoffelijk te handelen hierin en hoofddeksels gewoon toe te blijven staan in het straatbeeld, zeker voor dames.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Concreet: een hoofddoekenverbod zou niet averechts werken. 

Zie het boerkaverbod. Vrouwen met boerka werden opgepakt, beboet en er werd een onderzoek bij de man gestart. 

Pas hetzelfde principe toe bij een hoofddoek en ze verdwijnt uit het Europese straatbeeld. 

Omdat we te tolerant zijn hebben we straks hoofddoeken bij voorbeeldfuncties zoals leerkrachten, politie... 

Zie Nederland. Moslimagent komt op met hoofddoek. Beetje media heisa en geen sanctie. Christenagent draagt een tempelierkruisje - > geschorst. 

Neen en nog eens neen. Dit moet andersom. Dat het symbool bij veelal moslims daardoor een extra meerwaarde krijgt is hun zaak. De missie is de islamisering van dit continent te stoppen door via de schoolbank te assimileren. Dan dooft het natuurlijk en geweldloos uit generatie na generatie. 

Tjsa, ik ben het met je eens dat men hoofddoeken in publieke functies, in overheidsdienst en op scholen en universiteiten zou moeten verbieden.  Dit was tot voor kort overigens in Turkije (nota bene) ook gewoon het geval. 

En ja, ook kloosterzusters die bij de politie willen werken zullen dan hun hoofddoekjes af moeten doen wat mij betreft.  Voor en na school of werk doen ze die maar weer op als ze dat willen. 

Het ophouden van hoofddeksels op school en op het werk is gewoon ongepast. Het is niet netjes. Hoofddeksels hang je aan de kapstok tot na de lesdag en tot na je werk.  Ik begrijp de argumenten van tegenstanders van een verbod heel erg goed, heb er lang ook zo over gedacht, en daar ook later tegen beter weten in nog aan vastgehouden. Maar de praktijk heeft voor mij uiteindelijk zo grondig anders uitgewezen dat ik voor mijzelf de waarheid zou verloochenen als ik hier niet in zou blijven staan.  Persoonlijk heb ik er de energie en de lust niet meer voor hierover uit te weiden. Laten de mensen het allemaal maar zelf gaan ondervinden.  Dat heb ik ook gemoeten. Laten zij dat ook maar doen dan. Voordat ze hebben ondervonden zijn wij de zogenaamde racisten en noem maar op aan vuiligheid. Dus ik laat het gaan.  Maar ieder mensenleven is mij wel even veel waard. Mensen met een hoofddoek bejegen ik persoonlijk met net zoveel egards als zonder.  En de islam maakt nu deel uit van Europa. Dat is een voldongen feit. Daar zullen we mee moeten werken. Er alleen tegen strijden werkt averechts. 

Een voorbeeld van iemand die in mijn optiek misschien wel de genade van Christus misschien op een onbewust niveau (naar Tillig, van der Zwaag en Rahner) heeft aangenomen, is voor mij Naema Tahir.  Ik ben het met haar visie op de mens die migrant is eens en de manier waarop zij spreekt over dat wij hen zouden moeten bevrijden (ze zegt helemaal aan het einde hoe), is in mijn ogen de manier die naar Christus verwijst.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Dolce Vita:

Het ophouden van hoofddeksels op school en op het werk is gewoon ongepast. Het is niet netjes. Hoofddeksels hang je aan de kapstok tot na de lesdag en tot na je werk.

Dit is echter niet helemaal correct. Alleen mannen worden geacht hun hoofddeksel af te nemen als ze binnen zijn (uitgezonderd de synagoge) of op een plechtige plaats of gelegenheid. Voor vrouwen geldt dat gebod niet, zij mogen en soms moeten hun hoofddeksel altijd ophouden, tenzij natuurlijk veiligheidsvoorschriften anders bepalen. Vrouwen behoren zelfs hun hoofddeksel niet af te nemen bij het plechtig groeten, zoals mannen dat dan wel behoren te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Dit is echter niet helemaal correct. Alleen mannen worden geacht hun hoofddeksel af te nemen als ze binnen zijn (uitgezonderd de synagoge) of op een plechtige plaats of gelegenheid. Voor vrouwen geldt dat gebod niet, zij mogen en soms moeten hun hoofddeksel altijd ophouden. Vrouwen behoren zelfs hun hoofddeksel niet af te nemen bij het plechtig groeten, zoals mannen dat dan wel behoren te doen.

Geen idee op welke planeet jij woont, maar op aarde in Nederland niet hoor. Vrouwen mogen op school en op het werk ook geen hoofddeksel dragen.  Alles gaat af voor ze de klas binnenkomen, of achter het bureau, het loket of de kassa plaatsnemen. Meisjes net als jongens. Petten, hoeden buiten aan de kapstok of in de tas. En dat mag voor hoofddeksels in de vorm van doeken van mij dus ook gaan gelden. Ook voor nonnen die bij de politie willen werken.   Jij denkt daar anders over, dat mag natuurlijk.

Wat men in de kerk, de moskee, de synagoge, het klooster of de hindoestaanse tempel doet kwa kleding, moet men natuurlijk wel zelf weten. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dolce Vita:

Geen idee op welke planeet jij woont, maar op aarde in Nederland niet hoor. Vrouwen mogen op school en op het werk ook geen hoofddeksel dragen.  Alles gaat af voor ze de klas binnenkomen. Meisjes net als jongens. Petten, hoeden buiten aan de kapstok of in de tas. En dat mag voor hoofddeksels in de vorm van doeken van mij dus ook gaan gelden. Ook voor nonnen die bij de politie willen werken.   Jij denkt daar anders over, dat mag natuurlijk.

Dan zijn dat blijkbaar uitzonderingen op de etiquette, die echter volgens mij ook niet overal zo nageleefd worden en blijkbaar ook niet zo consequent. In de gewoonlijke etiquette gelden voor mannen en vrouwen echter wel degelijk eigen regels als het gaat om hoofddeksels.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Robert Frans:

Dan zijn dat blijkbaar uitzonderingen op de etiquette, die echter volgens mij ook niet overal zo nageleefd worden en blijkbaar ook niet zo consequent. In de gewoonlijke etiquette gelden voor mannen en vrouwen echter wel degelijk eigen regels als het gaat om hoofddeksels.

 

Ik heb op protestantse, katholieke en  openbare scholen  lesgegeven,  en zowel in de grote stad als kleine gemeenten (zoals het katholieke Lisse) en nee hoor, hoofddeksels gaan gewoon af in de klas en op het werk.  Maar als je in een klooster of abdij leeft dan weet je dat misschien niet.  Juist op katholieke scholen gaan alle hoofddeksels van de jongens én meisjes af trouwens. Prima zaak. 

En als kind ging ik zelf na de openbare basisschool op eigen verzoek naar twee katholieke middelbare scholen (ik ben een mavo-havo-vwo-doorstromer, vandaar twee scholen, van de katholieke categorale mavo naar een katholiek lyceum; en mijn zus ging na de openbare basisschool ook op eigen verzoek naar een protestants christelijke school, mijn ouders  vonden alles goed zolang zij het met onze motivatie eens konden zijn en de schoolomgeving konden goedkeuren vanuit hun eigen normen en waarden). Nergens kwa hoeden, petten en jassen  zo streng als op de katholieke school. Buiten op de kapstok, volkomen opgeborgen in je tas of in een kluis, maar niet in de klas ermee. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Dolce Vita:

 

Ik heb op protestantse, katholieke en  openbare scholen  lesgegeven,  en zowel in de grote stad als kleine gemeenten (zoals het katholieke Lisse) en nee hoor, hoofddeksels gaan gewoon af in de klas en op het werk.  Maar als je in een klooster of abdij leeft dan weet je dat misschien niet.  Juist op katholieke scholen gaan alle hoofddeksels van de jongens én meisjes af trouwens. Prima zaak. 

En als kind ging ik zelf na de openbare basisschool op eigen verzoek naar twee katholieke middelbare scholen (ik ben een mavo-havo-vwo-doorstromer, vandaar twee scholen, van de katholieke categorale mavo naar een katholiek lyceum; en mijn zus ging na de openbare basisschool ook op eigen verzoek naar een protestants christelijke school, mijn ouders  vonden alles goed zolang zij het met onze motivatie eens konden zijn en de schoolomgeving konden goedkeuren vanuit hun eigen normen en waarden). Nergens kwa hoeden, petten en jassen  zo streng als op de katholieke school. Buiten op de kapstok, volkomen opgeborgen in je tas of in een kluis, maar niet in de klas ermee. 

Heb het nog op verschillende websites over etiquette nagezocht en we hebben denk ik beiden gelijk. Een vrouw mag dus wel degelijk in principe haar hoed ophouden binnenshuis, tenzij de etiquette van de betreffende gelegenheid anders bepaald, zoals in restaurants, theaters en dus ook op scholen. In bijvoorbeeld kerken of tijdens officiele recepties of ceremonies (denk aan Prinsjesdag!) houdt ze de hoed echter weer op, doch kunnen er wel aanvullende regels zijn qua uiterlijk van de hoed en draagwijze als de avond gevallen is.

Ik kan me echter daarbij ook voorstellen dat voor hoofddoeken weer een iets andere etiquette geldt, omdat je deze immers niet zo gemakkelijk afneemt of opzet. Het is immers om je hele hoofd gewikkeld.
Sowieso gelden voor religieuze of geuniformeerde hoofddeksels soms afwijkende voorschriften, zodat joodse jongens op school bijvoorbeeld vaak wel een keppel mogen blijven dragen, een mannelijke politie-agent binnenshuis de pet toch ophoudt en op een militaire basis zowel mannen als vrouwen binnen het hoofddeksel afnemen. Ook hoofddeksels behorende bij bijvoorbeeld een carnavalskostuum, zoals de steken die de raad van elf dragen bij plechtigheden, hoeven niet afgenomen te worden binnenshuis.

Ik denk dat op scholen het basisprincipe geldt dat de docent je gezicht goed moet kunnen zien en je zo een open houding naar hem of haar toe dient aan te houden. Met een pet of hoed kan dat enigszins problematisch zijn, omdat de klep of de rand dan het zicht op het gelaat enigszins beperkt, maar bij een keppel of hoofddoek (of een pruik, zoals joodse vrouwen die weleens dragen) is dat dan geen probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry hoor Robert, je mag van mij alle gelijk van de wereld hebben. Maar het is echt gewoon middeleeuws gebazel over "etikette" en  hoofddeksels.   Het slaat gewoon echt nergens op. Men draagt gewoon geen hoeden en petten op het werk en in de klas.  Dat is gewoon not done. Tenzij je Beatrix heet misschien, maar zelfs die draagt geen hoofddeksel als ze achter haar bureau op Soestdijk zit.  

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet elke hoofdbedekking heeft dezelfde achtergrond. De denkfout die wij vanuit onze tolerante maatschappij maken is dat we al deze zaken op één hoop gooien.
De vrouwen die een hoofddoek dragen, doen dat vanuit een bepaalde cultuur. Vanuit die cultuur worden vrouwen die geen doek dragen, bestempeld als 'schaamteloos' of zelfs 'hoer'.
Dat wetende, stel dan nog eens de vraag aan jezelf of je voor of tegen een hoofddoekverbod bent.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zolang ik iemands gezicht goed kan zien, maakt het mij geen bal uit of iemand een hoed(je), keppeltje, hoofddoek of sjaal om het hoofd draagt. Zowel in de supermarkt als bij de dokter of op school. Ieder mens heeft zijn persoonlijke waarden, overtuigingen, geloof of visie en draagt die op één of andere manier uit. Of je dat nu zichtbaar maakt met hoofdbedekking of niet. Voor mij verandert het afzetten van het hoofddeksel niets. Iemand wordt niet neutraler door een hoofddoek of keppeltje af te doen, en dan laat ik de vraag of "neutraler" een positieve kwalificatie is, expres maar even buiten beschouwing. 

"Dat doe je gewoon niet" vind ik niet het sterkste argument.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Niet elke hoofdbedekking heeft dezelfde achtergrond. De denkfout die wij vanuit onze tolerante maatschappij maken is dat we al deze zaken op één hoop gooien.
 

De denkfout is juist dat we dat geweigerd hebben. Dat we daar te laf voor zijn geweest. Met alle gevolgen vandien, zoals dat we nu met een volslagen mislukte integratie zitten, en veel, heel veel jonge moslims en moslima's muurvast opgesloten zitten tussen twee werelden in,  die per definitie onverenigbaar zijn. 

Doch de orthodoxe atheist en de orthodoxe christen schaffen das. We gaan het zien. Althans, ik en met mij velen, hebben er genoeg van gezien, en ga ervan uit dat ik en met mij velen, de gevolgen niet meer zullen meemaken. 

 

3 minuten geleden zei Naeva:

Zolang ik iemands gezicht goed kan zien, maakt het mij geen bal uit of iemand een hoed(je), keppeltje, hoofddoek of sjaal om het hoofd draagt. Zowel in de supermarkt als bij de dokter of op school. Ieder mens heeft zijn persoonlijke waarden, overtuigingen, geloof of visie en draagt die op één of andere manier uit. Of je dat nu zichtbaar maakt met hoofdbedekking of niet. Voor mij verandert het afzetten van het hoofddeksel niets. Iemand wordt niet neutraler door een hoofddoek of keppeltje af te doen, en dan laat ik de vraag of "neutraler" een positieve kwalificatie is, expres maar even buiten beschouwing. 

"Dat doe je gewoon niet" vind ik niet het sterkste argument.

Typisch egoistische argumenten. Maar ik begrijp ze heel goed,  ooit geloofde ik ook nog wat jij nu nog schrijft.  Je helpt moslimmigranten hier naar mijn ervaring absoluut niet mee.  Nederland, oh Nederland, wat heb je gedaan en wat herberg je in je land. Moskeeen waar de islam en de hoofddoek in jonge kinderen in een zomervakantie erin wordt geramd, letterlijk met stokken. En wat deed de kerk als er islamkritiek was, die keek weg. Nota bene in eigen land. Men keek weg, uit angst voor behoud van de eigen religie. Zonder kennis van zaken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Dolce Vita:

Wat een rouwklacht zal er opstijgen uit Europa en uit Nederland als eindelijk doordringt waar men hier, vaak met de beste bedoelingen, mede schuldig aan is geworden en voor heeft weggekeken.

Hoe maak je er je niet schuldig aan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dolce Vita:

Sorry hoor Robert, je mag van mij alle gelijk van de wereld hebben. Maar het is echt gewoon middeleeuws gebazel over "etikette" en  hoofddeksels.   Het slaat gewoon echt nergens op. Men draagt gewoon geen hoeden en petten op het werk en in de klas.  Dat is gewoon not done. Tenzij je Beatrix heet misschien, maar zelfs die draagt geen hoofddeksel als ze achter haar bureau op Soestdijk zit.  

Elke samenleving fleurt op van een beetje middeleeuwse hoffelijkheid en etiquette. Dus als mijn gebazel middeleeuws zou zijn, dan beveel ik het des te meer van harte aan. ;) Overigens bestaat die etiquette echter nog steeds en wordt zij voornamelijk in formelere kringen wel degelijk aangehouden. Ook in de kerk en ook tijdens plechtigheden in de politiek. En wat mij betreft mag dat ook meer in het straatbeeld terugkeren, zodat mannen bijvoorbeeld misschien weer eens het fatsoen leren hun pet of hoed af te nemen als het Wilhelmus klinkt.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Niet elke hoofdbedekking heeft dezelfde achtergrond. De denkfout die wij vanuit onze tolerante maatschappij maken is dat we al deze zaken op één hoop gooien.
De vrouwen die een hoofddoek dragen, doen dat vanuit een bepaalde cultuur. Vanuit die cultuur worden vrouwen die geen doek dragen, bestempeld als 'schaamteloos' of zelfs 'hoer'.
Dat wetende, stel dan nog eens de vraag aan jezelf of je voor of tegen een hoofddoekverbod bent.

Als je een verbod wil vanwege mogelijke seksuele aantijgingen, dan kunnen we over de westerse samenleving zelf ook nog wel een boekje opendoen. Als vrouwen die geen hoofddoek dragen echter belaagd en aangevallen zouden worden, dan hoeven we dat natuurlijk niet goed te keuren. Mensen moeten wel veilig over straat kunnen lopen en gerespecteerd worden, ongeacht de klederdracht. Ook als iemand zich te onzedelijk kleedt (en ook wij kennen natuurlijk standaarden daarin), dan is dat geen reden om iemand aan te vallen, hoogstens om de politie te bellen.

De vraag is alleen of je daarom een hoofddoek moet verbieden. Je neemt vrouwen namelijk dan wel een stuk kledingsvrijheid en mogelijk ook bewegingsvrijheid af, terwijl je die belagers juist de vrijheid en mogelijkheid zou moeten ontnemen hen te belagen of aan te vallen. Je dwingt deze vrouwen dan een (mogelijk) probleem op te lossen die zijzelf niet aangericht hebben, waarbij je er dan ook vanuit lijkt te gaan dat vrouwen niet zelf ervoor kunnen kiezen de hoofddoek te dragen. Mij lijkt dat nogal de omgekeerde wereld. Als een vrouw onder dwang een hoofddoek draagt, dan is dat niet háár schuld en dient zij dus niet ook nog een schop na te krijgen van de wetgever.

En stel dat elke moslima de hoofddoek onder dwang draagt en daaronder lijdt. Hoe zou een verbod dan uitpakken? Denk je dat deze vrouwen dan juichend het doek wegwerpen en enthousiast de straat oprennen? Of dat degenen die hen dwingen (en dat zijn niet enkel mannen!) plotseling toegevend en mild zullen worden? Het tegendeel zal eerder gebeuren: fanatieke moslima's zullen nog liever doodgaan dan de hoofddoek opgeven en bange moslima's zullen simpelweg niet meer buitenkomen. Dus ook in dat opzicht is zo'n verbod volstrekt onpraktisch.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Hoe maak je er je niet schuldig aan?

Gedane zaken nemen geen keer. Maar de mensen zullen mijns inziens moeten stoppen met wegkijken en zich moeten uitspreken voor de joodschristelijke wortels en tegen de islamisering.  En een aantal zaken kan men bestuurlijk wel aanpakken. Ik noem er maar enkele. Geen hoofddoeken meer op scholen (ook niet op islamitische scholen, dat was in Turkije tot voor kort nog heel normaal), universiteiten en in publieke functies. Dit geeft de kinderen en jonge vrouwen  de mogelijkheid te ervaren in een land te zijn waar de man geen holbewoner meer is en geen recht heeft een vrouw ook maar met een vinger aan te raken, en dit confronteert hun voormalige mannelijke landgenoten met de noodzaak hun driften te beheersen.  Geen "straatcoaches" meer om allochtone jongeren in het gareel te krijgen, maar gewoon lik op stuk en aanpakken zoals elke andere Nederlanse jongere. Paar jaar geleden zei ik elders al eens dat ik voor de herinvoering van tuchtscholen was voor notoire probleemjongeren (ongeacht religie, doch bepaalde groepen zijn daarin nou eenmaal wel oververtegenwoordigd), toen kreeg ik puur wegens het willen herinvoeren van tuchtscholen een christelijke goegemeente over me heen. :+

Daarnaast sowieso de radicale islam op de zwarte lijst zetten van staatsvijandige cq terroristische bewegingen. Buitenlandse geldstromen ten behoeve van islamisering blokkeren.  Een gematigde Islam creëren. Die bestaat nog niet, maar aangezien Europa er nou eenmaal mee opgescheept zit, vind ik dat Europa de taak dan maar op zich moet nemen om die islam te wijzigen en sterk te matigen. 

Alle moskeeën waar het hoofddoek dragen bij kinderen met de stok erin wordt geslagen (heb ze gehad in de klas, voor de vakantie waren het sprankelende levenslustige meiden zonder hoofddoek, na de vakantie was het levenslicht eruit geslagen met de stok door de imam, en voorgoed de hoofddoek erin geprent, van hun vader hoefden ze echt geen hoofddoek te dragen...., toen ze dat dus ook niet gingen doen, stuurde vader ze evenwel maar een paar weken naar de moskee voor een spoedcursus)  voorgoed sluiten, afbreken en niet meer op laten richten. 

Schoolzwemmen gewoon weer invoeren, voor iedereen verplichten, jongens en meisjes bij elkaar.  

Geen aanpassingen meer aan zwembaden en sauna's. Zelfs de damesdagen hier in de sauna zijn nu verdwenen, het zijn  badkledingdagen geworden vanwege de moslims. 

Geen aanpassingen aan lessen, lesboeken, examenprogramma's meer om de moslims maar gunstig te stemmen. Jodenhaat en homohaat streng bestraffen en daar echt een probleem van maken op alle Nederlandse scholen. Bevoegdheid geven aan de scholen om ouders in voorkomende gevallen te kunnen verplichten te komen praten op school en dat in fatsoenlijk Nederlands, en om ouders te mogen en te kunnen houden aan handelingsplannen daarvoor in voorkomende gevallen opgesteld.  Ouders doen de hoofddoek ook dan af.  Nederlandse normen en waarden, dus mannen (en dus jongens) schudden vrouwen gewoon de hand. Daar krijgt men geen sexuele aandoening van en als men het slangetje in het lijf voelt opspelen vanwege een hand geven, dan leert men dat slangetje maar beheersen.  

Verder: een noodfonds voor jonge moslimvrouwen die willen studeren en door hun vader ineens aan huis gekluisterd worden. Een inreisverbod voor haatimams. (Over hate speech gesproken). Teruggekeerde jihadisten meteen uitleveren aan het land waar ze hun moorden hebben gepleegd, meestal Syrië, dus aan Assad. 

Niet meer meteen pemanente verblijfsvergunningen geven, maar gewoon zoals vroeger tijdelijke.  Ophouden met het platgooien van islamitische landen.  Bij het toelatingsbeleid voor vluchtelingen voorrang geven aan vrouwen, kinderen en homo's.  Zorgen voor goede asielcentra, waar de migranten overdag in het centrum zelf werken voor de kost (het zijn meestentijds jonge verwende mannen, de hele dag hangen is niet goed voor hen, daar krijg je ook al die vechtpartijen van) en les krijgen in de Nederlandse normen en waarden en over de Nederlandse wetten. Valt men christenen, vrouwen, of homo's lastig, direct uitzetten. Shariarechtbanken verbieden en oprollen.  Niet meer de macht uit handen geven door islamitische mensen te laten sussen door "de eigen (Marokkaanse, Turkse, etcetera gemeenschap". Er bestaat geen Marokkaanse gemeenschap, wij leven hier in een Nederlandse gemeenschap en Marokkanen dienen gewoon te voldoen aan de Nederlandse wetten.  Islamitische migranten goed spreiden over provincies,gemeenten, dorpen en steden. Dus meer naar Groninen, Friesland, Drenthe, in kleine hoeveelheden opnemen ook in de kleine dorpen.

Een officiele stop op moskeebouw. Geen nieuwe meer erbij. Dat is bestuurlijk heel goed te onderbouwen.  Gewoon de grote problemen onderkennen en ophouden met onder het tapijt schuiven. En gaan staan voor ons joodschristelijkhumanistische erfgoed. Wie hier naartoe komt, die wil die normen en waarden van harte overnemen, want die wil hier graag met ons komen samenleven. Wie dat niet wil die heeft simpelweg hier niets te zoeken. 

P.S. Ik verwacht dit allang niet meer van de wereld, dus geen zorgen over mijn visie hoor. Laten de goedmensen die het zo goed weten en die de ervaren beroepskrachten weg hebben gezet als van alles en nog wat, het maar eens lekker zelf uitzoeken. Heerlijk. Mijn probleem is het niet meer, behalve dan in de buurt.  IK heb bewust geen kinderen, dus bij mij houdt de grofstoffelijke ellende voor onze familie toch wel op.  En de islamitische problemen in onze buurt zullen onze tijd nog wel duren. 

P.S. 2 en gewoon weer het woord "kerst" terug op de verpakkingen van kerstartikelen, in plaats van "feest". 

P.S.3  afschaffen dat politici met gestolen zetels een eigen partij kunnen oprichten en dan in de Kamer kunnen blijven zitten, zoals Denk (maar ook zoals de PVV ooit is begonnen). Het is een volslagen achterlijke constructie dat ongekozen partijen op die wijze de regering van binnenuit deels kunnen overnemen.  Men had dit allang kunnen afschaffen,

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Dolce Vita:

Goedkope wegzetting. 

Mwah, eerder een conclusie op basis van jouw posts in reactie op o.a. RobertF en mij. Jij wekt nogal sterk de indruk dat je ervan overtuigd bent dat je weet hoe het zit. Ik kan niet voor anderen spreken, maar als ík me de les wil laten lezen dan ga ik wel naar een college of pak ik een boek. Ik twijfel niet aan je intenties; je zult vast een goede reden hebben om deze houding te kiezen. Vanuit mijn perspectief is een reactie dan echter compleet zinloos.

31 minuten geleden zei Mullog:

Dus mijn moeder, een rechtgeaarde, oerhollandse, katholieke vrouw, en mijn schoonmoeder, van hetzelfde maar dan protestant, mogen niet meer met hun hoofddoek de straat op?

Inderdaad, het gaat niet alleen om hoofddoeken vanuit het islamitisch geloof. Een van mijn vriendinnen is christen en draagt sinds een tijdje uit eigen overtuiging een hoofddoek. Er zijn ook mensen met een haarprobleem die graag iets op het hoofd hebben. Deze mensen hebben direct te maken met de gevolgen van een verbod op het dragen van elk soort hoofdbedekking, terwijl argumenten m.b.t. onderdrukking en integratie niet van toepassing zijn. Om dat te voorkomen zou je (in het geval je islamitische hoofdbedekking zou willen verbieden) onderscheid moeten maken op basis van onderliggende motieven om die hoofdbedekking te dragen. Dat lijkt me erg vatbaar voor willekeur, moeilijk te handhavende bovendien onderscheid op basis van geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Mullog:

Dus mijn moeder, een rechtgeaarde, oerhollandse, katholieke vrouw, en mijn schoonmoeder, van hetzelfde maar dan protestant, mogen niet meer met hun hoofddoek de straat op?

Dragen ze die dan?  Maar ja hoor, die mogen de straat op, alleen moeten ze hem af doen als ze werken in publieke functies en in het klaslokaal als ze naar school gaan. Houden ze die nu op dan tijdens hun werk en op school ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Dolce Vita:

Maar de mensen zullen mijns inziens moeten stoppen met wegkijken en zich moeten uitspreken voor de joodschristelijke wortels en tegen de islamisering.

Mens, er is niks joodschristelijk. Dat is een standpunt van Geert Wilders en die man heeft geen kaas gegeten van de geschiedenis. Toen de christenen joden vervolgden en daarvoor dat de joden christenen vervolgden. Schandalig dat mensen dit woordje in de mond durven nemen, enkel om zich af te zetten tegen de islam.

En van islamisering is overigens ook geen sprake. Er zijn nog steeds, relatief gezien, evenveel moslims qua percentage. Vijf jaar geleden was het 5% en nu ook weer. Dus niks om je zorgen om te maken.

50 minuten geleden zei Dolce Vita:

Een gematigde Islam creëren. Die bestaat nog niet, maar aangezien Europa er nou eenmaal mee opgescheept zit, vind ik dat Europa de taak dan maar op zich moet nemen om die islam te wijzigen en sterk te matigen. 

Weer een leugen.

Je blijft maar geloven in jouw wereldbeeld, je lijkt Trump wel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid