Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

51 minuten geleden zei Dolce Vita:

Iedereen heeft de eeuwigheid. Alleen brengt niet iedereen die op dezelfde plek door. Zo boven zo beneden. De een woont op de Sahara. En de ander op de Veluwe.  Nu is het gek genoeg wel zo gelegen dat veel Saharabewoners maar al te graag op de Veluwe zouden wonen, doch maar weinig Veluwebewoners op de Sahara. :+

Het is jouw mening dat we de eeuwigheid hebben. Mijn mening is dat we dit niet weten.

Waarom zijn gelovigen toch altijd zo zogenaamd zeker over wat ze verkondigen? En toch met elkaar in discussie gaan. Wat niet zou kunnen als alles wat gelovigen denken zeker was.

Twijfel is moeders porseleinkast.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 291
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Probleem is alleen dat je zo werken en geloof tegen elkaar uitspeelt, terwijl ze beiden een geheel vormen. Door je deugdzaamheid vermeerder je je geloof en door je geloof vermeerder je je deugdzaamhei

Een raammodel? Onze Lieve Heer is toch geen manager? In het Evangelie spreekt Hij dan ook helemaal niet over een raammodel. Hij zegt heel eenvoudig: "Gij moet daarom zo bidden." (Mt 6,9) Dus wordt het

In Genesis werd de mens geschapen naar Zijn beeld (Zijn beeld?: Als Jezus: onzelfzuchtige liefde en vol  goddelijke kracht). Door Adam's gruwelijke schuiver is de mens gevallen en worden allemaal g

Posted Images

46 minuten geleden zei Foppe1986:

Het is jouw mening dat we de eeuwigheid hebben. Mijn mening is dat we dit niet weten.

Waarom zijn gelovigen toch altijd zo zogenaamd zeker over wat ze verkondigen? En toch met elkaar in discussie gaan. Wat niet zou kunnen als alles wat gelovigen denken zeker was.

Twijfel is moeders porseleinkast.

Nee hoor, dat is gewoon mijn zekerheid, zowel mijn geloofszekerheid als mijn wetenschappelijke zekerheid.  En daar heb ik zowel hier als elders zo veel mogelijk van gedeeld (een forum is maar een beperkt medium, je kunt er kwalijk hele boeken en syllabi op zetten) en ik ben niet van plan alles voor de zoveelste keer te herhalen.   En geloofsforumatheisten willen die geloofszekerheid ergens maar al te graag ook hebben, daarom hangen ze voortdurend op christelijke fora rond. Dat vind ik wel zielig, maar wie weet ontvangen ze toch het geloof nog een keer. Alleen God weet wat er ten diepste in hen omgaat.   Je treft ze zelden tot nooit aan op islamitische fora of op hindoeistische fora, etcetera.   Dus ze tonen met hun gedrag wel aan dat ze ten diepste weten dat ze toch bij Bijbel en christendom moeten zijn.  Ik vermoed dat ze vooral zichzelf dwars zitten. 

9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Akkoord, maar er aan voorbij gaan heeft geen enkele zin.

Ook akkooord. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Akkoord, maar eraan voorbijgaan heeft geen enkele zin.

God denkt niet meer aan onze zonden:

 

En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

We zijn dus een nieuwe schepping. Niet onze daden, niet ons werk, maar het perfecte werk van Christus maakt ons rechtvaardig. Wanneer we dat geloven en aannemen, zullen we Gods Zegeningen volledig ontvangen; volledige vergeving, volledige genezing, volledige voorziening in alles.

Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

We zijn NIET afhankelijk van gebedsgenezers, van voorgangers, pastors, evangelisten. We kunnen vrijmoedig, uit geloof, vragen wat wij wensen in Zijn Naam, immers:

 

Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Dat betekent dat ALLES herstelbaar is. Als iemand ziek is, omdat hij of zij gerookt heeft, kan het herstellen. Als iemand ziek is, omdat hij of zij een slecht dieet heeft gevolgd, of t.g.v. veganisme schade heeft opgelopen, kan het herstellen. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Geloven we dat Jezus alles doet wij Hem vragen in Zijn Naam? Stellen we ons afhankelijk van Hem op? Accepteren we Hem als Schepper, Verlosser, Geneesheer?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

God denkt niet meer aan onze zonden:

Dat klopt, maar niet zomaar:

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. (1Joh.1:8-10)

40 minuten geleden zei Dolce Vita:

En geloofsforumatheisten willen die geloofszekerheid ergens maar al te graag ook hebben, daarom hangen ze voortdurend op christelijke fora rond. Dat vind ik wel zielig, maar wie weet ontvangen ze toch het geloof nog een keer. Alleen God weet wat er ten diepste in hen omgaat.   Je treft ze zelden tot nooit aan op islamitische fora of op hindoeistische fora, etcetera.   Dus ze tonen met hun gedrag wel aan dat ze ten diepste weten dat ze toch bij Bijbel en christendom moeten zijn.  Ik vermoed dat ze vooral zichzelf dwars zitten.

Maakt het als universalist uit wanneer men God ontmoet? Als de essentie van redding slechts karakterontwikkeling is, waar is dan de noodzaak?

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat klopt, maar niet zomaar:

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. (1Joh.1:8-10)

 

De Heilige Geest overtuigt van zonde. Daar heeft Hij jou of wie dan ook niet bij nodig. De gelovige is slechts gezegd om het Evangelie te brengen, het Goede Nieuws, en niet om mensen te bekeren.  Men hoeft de Wet niet gehouden te hebben om God aan te roepen en door Jezus gered te worden. Wie dat wel leert  is zelf m.i. niet binnengegaan en heeft m.i. de sleutel weggegooid voor anderen. 

Citaat

Maakt het als universalist uit wanneer men God ontmoet? Als de essentie van redding slechts karakterontwikkeling is, waar is dan de noodzaak?

Wanneer jij Jezus Christus ontmoet is aan Hem, niet aan jou. En of jij het nou goed vindt of niet, God is de grootste Universalist aller tijden. De rest van je vooronderstellingen laat ik maar weer gewoon bij jou.

Christus verschijnt waar en wanneer en aan wie HIJ Wil en niet waar en wanneer en aan wie jij vindt dat Hij het mag willen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat klopt, maar niet zomaar:

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. (1Joh.1:8-10)

Geloof jij (op basis van deze tekst?) dat je jezelf nauwkeurig moet onderzoeken en iedere zonde moet belijden? Acht je het mogelijk dat je een zonde vergeten bent, dus niet gereinigd bent van alle ongerechtigheid? Of geloof je dat je constant gereinigd wordt van alle zonden door het bloed van Christus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Dolce Vita:

De Heilige Geest overtuigt van zonde. Daar heeft Hij jou of wie dan ook niet bij nodig. De gelovige is slechts gezegd om het Evangelie te brengen, het Goede Nieuws, en niet om mensen te bekeren.  Men hoeft de Wet niet gehouden te hebben om God aan te roepen en door Jezus gered te worden. Wie dat wel leert  is zelf m.i. niet bilnnengegaan en heeft m.i. de sleutel weggegooid voor anderen.

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. ((Mar.1:15)

En waar bestaat dat evangelie uit? Welk evangelie predikte Johannes? Wel dopen, maar geen prediking? Als Johannes predikt:

En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. (Mar.1:15)

Waarvan behoren we ons dan te bekeren?

18 minuten geleden zei WdG:

Geloof jij (op basis van deze tekst?) dat je jezelf nauwkeurig moet onderzoeken en iedere zonde moet belijden?

Inderdaad, dat heet bewust worden. Dat dit niet altijd even prettig is, ben ik het mee eens.

18 minuten geleden zei WdG:

Acht je het mogelijk dat je een zonde vergeten bent, dus niet gereinigd bent van alle ongerechtigheid?

Onmogelijk, want ik vraag ook vergeving voor de zonden die ik mij niet kan herinneren. Daarmee belijd ik gelijk ook een zonde: die van onbewust leven (doen alsof God niet bestaat, ik weet het: doen alsof impliceert een bewuste actie). Het kan zo zijn dat God mij wijst op zonde die op dat moment zich presenteren in een blinde vlek (in veruit de meeste gevallen zelf geïnduceerd).

18 minuten geleden zei WdG:

Of geloof je dat je constant gereinigd wordt van alle zonden door het bloed van Christus?

Mits ik daarom vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. ((Mar.1:15)

En waar bestaat dat evangelie uit? Welk evangelie predikte Johannes? Wel dopen, maar geen prediking? Als Johannes predikt:

En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. (Mar.1:15)

Waarvan behoren we ons dan te bekeren?

 

Wat dacht je van bekering van eigenmachtigheid? En gaan geloven in het Levenschenkend Kruis? Een gekke gedachte misschien toch nog voor je?

 

36 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Inderdaad, dat heet bewust worden. Dat dit niet altijd even prettig is, ben ik het mee eens.

Onmogelijk, want ik vraag ook vergeving voor de zonden die ik mij niet kan herinneren. Daarmee belijd ik gelijk ook een zonde: die van onbewust leven (doen alsof God niet bestaat, ik weet het: doen alsof impliceert een bewuste actie). Het kan zo zijn dat God mij wijst op zonde die op dat moment zich presenteren in een blinde vlek (in veruit de meeste gevallen zelf geïnduceerd).

Mits ik daarom vraag.

Dus jij bent nog steeds aan het betalen en je houdt nauwkeurig de rekening bij........  

Als dat voor jou werkt, dan moet je dat zo doen. Voor mij persoonlijk werkt uitsluitend het leven uit de Genade.  En de Genade is aan mij verschenen toen ik nog een zondaar (oftwel een dolende, oftewel een doelmisser, oftewel een verloren schaap) was en in verband met een levensvraag gewoon naar de bedoeling van mijn leven vroeg aan God.  En ik ben bepaald de enige niet, Christus verscheen aan velen (zie Berthilde van der Zwaag, Als Christus verschijnt). 

Welnu, als Hij mij uitkoos, dan kiest Hij iedereen uit, want ik ben en was niet beter dan een ander. En dat, beste Kaasjeskruid, staat dan ook geschreven in je Bijbel.  Ook je geloof heb je niet van jezelf. Zelfs je geloof heb je gekregen. Er valt niets te roemen.  Geen enkele mens kan uit zichzelf tot geloof komen. Het is de Vader Zelf die de mensen aan de voeten van Jezus Christus legt. |P   Dat doet Hij, zo kun je in je Bijbel lezen, voor en met alle mensen.

Overigens is de Genade in principe aan alle mensen verschenen. Dit kun je lezen in je Bijbel.  Niet iederen leest echter de Bijbel. En ook dan kan Hij verschijnen, dan maak je dat dus mee in het leven.  Doch de Vader bewerkt het werken en het willen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dolce Vita:

Wat dacht je van bekering van eigenmachtigheid?

En onder welke categorie scharen we deze eigenmachtigheid?

3 minuten geleden zei Dolce Vita:

Dus jij bent nog steeds aan het betalen en je houdt nauwkeurig de rekening bij........  

Nee, ik ben aan het opletten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En onder welke categorie scharen we deze eigenmachtigheid?

Nee, ik ben aan het opletten.

Als je wilt weten welke eigenmachtigheid, dan zou je eens terug kunnen kijken naar de topic waarin je belooft mij aan mijn botten uit het water te zullen sleuren (waarvoor dank) en dat zonder God (let op, dat kan niet). ;):P

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Als je wilt weten welke eigenmachtigheid, dan zou je eens terug kunnen kijken naar de topic waarin je belooft mij aan mijn botten uit het water te zullen sleuren (waarvoor dank) en dat zonder God (let op, dat kan niet). ;):P

Ik ga ervan uit dat God altijd aanwezig is. Dat ik daar nog duidelijk over moet zijn...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is in mijn optiek geen enkele twijfel mogelijk dat ALLE mensen behouden zullen worden en in Christus zullen zijn. Lees bijvoorbeeld Rom5:18 , waarin duidelijk staat dat alle mensen gerechtvaardigd zullen worden in Christus. En ja, een mens wordt alleen door geloof gerechtvaardigd. Dus uiteindelijk zal ieder mens geloven. Zij ontvangen, net als wij dat hebben ontvangen   ook geloof van God ( Ef2:8) en dan zal alle knie zich buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is, tot de eer van God de Vader ( fil.2:10,11).  Dat geloof ik.  En men belijdt dan met de tong, dus van harte en niet tegen de zin.

Kolossenzen 1: 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.                                                      16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niks ervan, zonder God ben ik een mietje dat niet in staat is tot dergelijke acties.

Kijk, je jokt nu al. Dus je houdt je lijstje niet goed bij meneer Kaasjeskruid. Kijk maar, je vergat het en je geheugen laat je nu al in de steek.  Terwijl je zo oud nog niet bent en nog geen Alzheimer hebt.

Dus als de genade van jouw lijstjes en je geheugen afhankelijk zou moeten zijn, ben je mooi in de aap gelogeerd.

29 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ongetwijfeld, maar met tegenzin, knikkende knieën en stotterende tong. Te laat dus.

Nee hoor. Voor God is het nooit te laat. 

1 Kor. 15: 22 Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven. [23] Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eersteling Christus, vervolgens, bij zijn komst*, zij die Christus toebehoren. [24] Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij* en macht en kracht te hebben onttroond. [25] Want Hij moet het koningschap uitoefenen, tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.[26] En de laatste vijand* die uitgeschakeld wordt, is de dood. [27] Immers, alles heeft Hij aan zijn macht* onderworpen. Maar bij ‘alles is Hem onderworpen’ geldt natuurlijk als uitzondering diegene die alles aan Hem onderworpen heeft. [28] En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alles aan Hem onderwierp. Zo zal God alles in alles* zijn.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dolce Vita:

Kijk, je jokt nu al. Dus je houdt je lijstje niet goed bij meneer Kaasjeskruid. Kijk maar, je vergat het rn je geheugen laat je nu al in de steek. 

Dus als de genade van jouw lijstjes en je geheugen afhankelijk moet zijn, ben je mooi de sigaar.

Die situatie bestaat ook niet en dat was mijn uitgangspunt. Wie een ander veroordeeld, veroordeeld zichzelf (althans, deze definitie wordt gegeven door vele evangelischen) . Beetje vreemd dat jij mij wel mag betichten van vermeend jokken, maar ik mag niets zeggen over zondigen. Je weerlegt je eigen overtuiging, zoals vele evangelischen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Die situatie betsaat ook niet en dat was mijn uitgangspunt. Wie een ander veroordeeld, veroordeeld zichzelf. Beetje vreemd dat jij mij wel mag betichten van vermeend jokken, maar ik mag niets zeggen over zondigen. Je weerlegt je eigen overtuiging, zoals vele evangelischen.

Je begrijpt het punt niet. Ik beticht jou niet van jokken, ik laat je zien dat wat je beweerde niet klopt. Je beweerde namelijk dat je elke zonde belijdt en er geen  vergeet. Als je gelooft dat het allemaal van jouw schuldbelijdenissen af zou hangen en dat je er vooral geen zou vergeten, dan zijn het nog steeds voornamelijk eigen werken.  Zo reikte ik je ook aan in die genoemde topic, dat als God Wil dat ik gered word, (in die casus van de drenkeling), dat ik dan gewoon gered word.  Dan spring jij dus in het water, omdat je het kan en je beschikbaar stelde voor het Koninkrijk. Doch als God wil dat ik gered word, dan word ik dat. Dat hangt dan niet van Kaasjeskruid af maar van God. God geeft Kaasjeskruid de kracht, de moed en de ingeving om het te doen, en anders stuurt God een boot, of desnoods engelen (jawel, dat komt ook in de moderne tijd voor en niet alleen duizenden jaren geleden).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Onmogelijk, want ik vraag ook vergeving voor de zonden die ik mij niet kan herinneren. Daarmee belijd ik gelijk ook een zonde: die van onbewust leven (doen alsof God niet bestaat, ik weet het: doen alsof impliceert een bewuste actie). Het kan zo zijn dat God mij wijst op zonde die op dat moment zich presenteren in een blinde vlek (in veruit de meeste gevallen zelf geïnduceerd).

Samengevat: je vraagt vergeving voor je zonden, waarvan jij je bewust bent. Daarnaast vraag je vergeving voor zonden die je vergeten bent en/of waar jij je niet bewust van bent?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei WdG:

Samengevat: je vraagt vergeving voor je zonden, waarvan jij je bewust bent. Daarnaast vraag je vergeving voor zonden die je vergeten bent en/of waar jij je niet bewust van bent?

Heel goed samengevat. De zonden waarvan ik mij niet bewust ben, daarvan vraag ik of God me ze bewust wil maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Heel goed samengevat. De zonden waarvan ik mij niet bewust ben, daarvan vraag ik of God me ze bewust wil maken.

Okay. Daar las ik even overheen.  Persoonlijk bid ik regelmatig het OnzeVader. Daar luidt het gewoon "en vergeef ons onze schuld gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren".  Daar zit alles in. ;) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dolce Vita:

Okay. Daar las ik even overheen.  Persoonlijk bid ik regelmatig het OnzeVader. Daar luidt het gewoon "en vergeef ons onze schuld gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren".  Daar zit alles in. ;) 

Het Onze Vader is een raammodel, geen chant.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid