Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Lobke

Laat de ware christen op staan.

99 berichten in deze discussie
10 uur geleden zei zendeling:

Bernard heeft ongelijk. Je bent niet een navolger van Jezus als je alle zogenaamde uitspraken van Jezus in het Nieuwe Testament klakkeloos accepteert als waren ze de historische leringen van Jezus. Wat je dan wel bent is een bijbel-christen en dat is heel wat anders. De Jezus (Christus) van de bijbel-christenen is een heel andere Jezus dan de historische Jezus. De Jezus is anders en de leringen zijn ook anders doordat er een kleurfilter op zit en er "valse" (later bedachte) leringen aangeplakt zijn. Je kunt de historische leringen van Jezus niet op de oorspronkelijk bedoelde manier toepassen in je leven als bijbel-christen. Je volgt dan wel het christendom, maar niet de missie van de historische Jezus. 

Dat bijbel-christenen zich daar niet bewust van zijn kun je ook merken aan de bejegening van hun Meester, ze noemen hem met een vertaalde naam in plaats van met zijn oorspronkelijke naam. Het is een misvormde schaduw van het origineel. Maar zelfs die misvormde schaduw van het origineel heeft nog een gunstig effect, al is het lang niet zo effectief of krachtig als de originele Jezus.

Laat ons niet langer in spanning en vertel ons de originele naam, de originele uitspraken en op grond van welke historische informatie, anders dan het NT,  je hier bij bent gekomen.
Ik vrees dat je niet veel verder komt dan de Q (lite) hypothese ongegrond tot historie te verklaren. Die kennen we reeds van je en zoals bekend ben je niet bereid om op vragen daarover in te gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hendrik-NG:

Volg je die redenering van Bernhard, dan noem je enkel hen christen die een christus zijn geworden: alle voorschriften volkomen navolgen ("wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is") en sluit je alle leerlingen die nog in hun leerproces zitten vooralsnog buiten.

Terwijl Jezus zijn leerlingen voor hield: Mat 28:19 Ga daarom op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 28:20 en hun te leren zich te houden aan alles wat Ik jullie heb opgedragen.

Let wel: de eindverwachting is hetzelfde ("zich te houden aan alles wat Ik jullie heb opgedragen"), maar de volken worden in deze uitspraak tot leerlingen (navolgers van Christus) gemaakt via doop en leerproces... Wat m.i. in houdt dat ook de personen die een eerste stap gezet hebben op de weg van Christus "leerlingen" genoemd mogen worden. Navolger... Christen...

Beste Hendrik-NG

Blijkbaar heb je niet goed begrepen (of gelezen) wat ik geschreven en bedoeld heb.

Omdat het hier in de eerste plaats de  volkomen leerstellingen betreft, m.a.w. wat er geleerd wordt dient “volkomen” te zijn.   Want hoe kan iemand door een leerproces een navolger van Christus worden als in dat leerproces  de afwijkende, verkeerde of gewijzigde leerstellingen worden gebracht!?

Daarom is de Bijbelse bepaling van een discipel of volgeling van Christus (een Christen) dan ook; “ Zij die de geboden van God bewaren (en dus ook bewaken tegen afwijkingen) en het getuigenis van Jezus hebben” ( Openb. 12:17 / 14:12  )

Als Christus dan zegt ; "Ga daarom op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 28:20 en hun te leren zich te houden aan alles wat Ik jullie heb opgedragen".   Dan gaat dit ook niet om het leerproces zelf of met andere woorden;  de al of niet ver gevorderde toestand van de leerling in dit proces.  Maar moet alles wat christus heeft opgedragen, en dus zeker ook hetgeen hij eigenhandig heeft opgeschreven in de Tien Geboden, volkomen aanvaard en ongewijzigd geleerd worden.

Om bij mijn bovenstaande voorbeeld betreffende het tennis te blijven . Als de leerling die geleerd wordt dat het net , in de plaats van op 90,.. cm,  op 20cm kan geplaats te worden. Dan zal en kan deze leerling, niettegenstaande hij zich volledig inzet en veel oefent, nooit beschouwd en benoemd kunnen worden als een tennisspeler . Dit principe geldt evenzeer voor alle sporttakken , organisaties of geloofsstrekkingen.

Men is een volgeling van een bepaalde sporttak , een organisatie of een persoon als men de basisregels van voorgenoemden ongewijzigd bewaart en aanvaardt. En dit is onafhankelijk of men in het uitvoeren ervan er al dan niet in slaagt deze “volkomen” in praktijk te brengen .

Men is een volgeling van de RK , de Protestantse of Evangelische groepen, Mohamed , …..als men hun respectievelijke basiswetten en leerstellingen ongewijzigd bewaart en onderwijst. Men is dan ook pas een volgeling van Christus als men zijn basiswetten (vervat in zijn eigenhandig geschreven Tien Geboden) en zijn raadgevingen ongewijzigd bewaart en bewaakt

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei bernard 3:

Beste Hendrik-NG

Blijkbaar heb je niet goed begrepen (of gelezen) wat ik geschreven en bedoeld heb.

Omdat het hier in de eerste plaats de  volkomen leerstellingen betreft, m.a.w. wat er geleerd wordt dient “volkomen” te zijn.   Want hoe kan iemand door een leerproces een navolger van Christus worden als in dat leerproces  de afwijkende, verkeerde of gewijzigde leerstellingen worden gebracht!?

Als je een "dwalen te goeder trouw" incalculeert, dan kan je daar nog een eind mee komen... Dan kan je een persoon die via de uitleg van die leerstellingen door de voorganger vertrouwt op Christus nog gewoon een christen noemen! Of een andersdenkende christen nu de uitleg van die specifieke voorganger vertrouwt of niet...

Van de voorganger (leraar) intussen mag iets meer dan dat verwacht worden, maar ook deze zou zich op goede gronden kunnen beroepen op zijn voorgangers...

Anyway: jouw persoonlijke uitleg van de leerstellingen van Christus is dan nog steeds niet maatgevend!! En geen reden om een wig te slaan tussen enerzijds christus en anderzijds een specifieke denominatie...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Als je een "dwalen te goeder trouw" incalculeert, dan kan je daar nog een eind mee komen... Dan kan je een persoon die via de uitleg van die leerstellingen door de voorganger vertrouwt op Christus nog gewoon een christen noemen! Of een andersdenkende christen nu de uitleg van die specifieke voorganger vertrouwt of niet...

Van de voorganger (leraar) intussen mag iets meer dan dat verwacht worden, maar ook deze zou zich op goede gronden kunnen beroepen op zijn voorgangers...

Anyway: jouw persoonlijke uitleg van de leerstellingen van Christus is dan nog steeds niet maatgevend!! En geen reden om een wig te slaan tussen enerzijds christus en anderzijds een specifieke denominatie...

Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van allerlei christelijke denominaties. Dat verbaast mij allerminst, het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat Nieuwe Testament, voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie uit opbouwen, gewoon wat teksten bij elkaar grabbelen zoals het je zo uitkomt. Dat is niets nieuws overigens, dat deden de vele schrijvers die bijdroegen aan het NT zelf ook al. Vandaar mijn eigen voorkeur om terug te gaan naar enkel de uitspraken van de historische Jezus zélf. Dan ben je weliswaar nooit de "ware christen", maar wel de "ware Jezuist"!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van allerlei christelijke denominaties. Dat verbaast mij allerminst, het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat Nieuwe Testament, voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie uit opbouwen, gewoon wat teksten bij elkaar grabbelen zoals het je zo uitkomt. Dat is niets nieuws overigens, dat deden de vele schrijvers die bijdroegen aan het NT zelf ook al. Vandaar mijn eigen voorkeur om terug te gaan naar enkel de uitspraken van de historische Jezus zélf. Dan ben je weliswaar nooit de "ware christen", maar wel de "ware Jezuist"!

Tja. Wat leert ons de zoektocht naar "de historische Jezus" ons intussen? Op de onvolprezen wikipedia staat het mooi samengevat:

Citaat

Afhankelijk van de keuzes die de historicus hierbij maakt, is Jezus gereconstrueerd als rabbi, wijsheidsleraar, anti-Romeinse rebel, radicale godsdienstvernieuwer, messiaspretendent, Esseen, apocalyptische profeet, enzovoort.

Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van de "Leben-Jesu-Forschung". Dat verbaast mij allerminst. Het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat land van wetenschappers, historici: voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie opbouwen. Gewoon uitgaan van je eigen visie. Ieder voor zichzelf "de ware Jezuist"!! En per definitie "de ware christen", als je jezelf zo wil noemen.

 

Wikipedia zegt trouwens nog wel wat meer: "Toch meent een groot deel van de geleerden dat Jezus een apocalyptische profeet was, die de nabijheid van het koninkrijk van God verkondigde."

Laat dat nu ook gelden voor verreweg het grootste deel van dat bonte geheel van al die verschillende christelijke denominaties. (En nee, daarmee bedoel ik niet dat men het gelijk aan hun kant heeft omdat al die geleerden achter hen staan. Maar dat die verschillen ook weer niet zo groot zijn, zo verwarrend, als jij hier suggereert!)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hendrik-NG:

Als je een "dwalen te goeder trouw" incalculeert, dan kan je daar nog een eind mee komen... Dan kan je een persoon die via de uitleg van die leerstellingen door de voorganger vertrouwt op Christus nog gewoon een christen noemen! Of een andersdenkende christen nu de uitleg van die specifieke voorganger vertrouwt of niet...

Van de voorganger (leraar) intussen mag iets meer dan dat verwacht worden, maar ook deze zou zich op goede gronden kunnen beroepen op zijn voorgangers...

Anyway: jouw persoonlijke uitleg van de leerstellingen van Christus is dan nog steeds niet maatgevend!! En geen reden om een wig te slaan tussen enerzijds christus en anderzijds een specifieke denominatie...

Jammer dat men steeds maar een stukje leest van hetgeen iemand schrijft en de verdere tekst die meestal meer uitleg geeft ter zijde laat.

Het is namelijk niet mijn uitleg maar zowel Gods Woord als de logica die verklaart dat als iemand iets ontwerpt Hij het is die de basisregels bepaalt en als men deze niet wil aannemen men dan ook geen volgeling van Hem  kan benoemd worden .

Daarom verklaart Christus in zijn Woord dan ook dat:

"Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.   Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.          ( 1 Joh 2: 3 – 6 )

Zodoende ben ik het niet, maar God zelf  die een onderscheid maakt, of zoals jij het zegt "een wig slaat", tussen hen die ware volgelingen  van Christus zijn en hen die "beweren " dat ze Hem volgen, maar in feite hun wetten en leerstellingen boven deze van Christus stellen.

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.( Mark. 7:6)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei bernard 3:

Jammer dat men steeds maar een stukje leest van hetgeen iemand schrijft en de verdere tekst die meestal meer uitleg geeft ter zijde laat.

Het is je eigen aanname dat ik slechts een stukje gelezen zou hebben van wat je hebt geschreven... Maar ik ben het gewoonweg niet met je uitleg eens. Neem nu dat beroep op 1 Johannes 2. Vanuit je korte citaat zou je inderdaad het idee kunnen krijgen dat de volgeling van Jezus zondeloos door het leven gaat ("Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft"). Maar dat is het tegendeel van wat die tekst beweert. Want overzien we het geheel, dan schrijft deze Johannes aan zijn toehoorders:

Citaat

1 Joh 1:5 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 1:6 Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 1:7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 1:8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 1:9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 1:10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. [2] 2:1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2:2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
2:3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. 2:4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. 2:5 In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. 2:6 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden... etc

Ofwel: "God is volmaakt, wij mensen zijn zondaars (tenzij wij geheiligd worden door God), en dat weten we als we in Gods licht wandelen: de woorden van zijn geboden over ons leven laten schijnen. Geef gehoor aan Gods roepen, en bekeer je! Want als we toch zondigen: we hebben een pleitbezorger bij de Vader. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden".

Het zijn dus niet slechts volgelingen die de geboden Gods volkomen navolgen, allen zijn volgelingen die in Gods licht wandelen: erkennen dat zij zondaars zijn, en hun blik richten op Christus, zijn naam aanroepen... En dat maakt nogal een verschil.

Bovendien laat die laatste uitleg volop ruimte voor een "dwalen te goeder trouw" (ook dan is het niet uitgesloten dat men genade vindt!), terwijl jouw uitleg mij nogal onbarmhartig overkomt...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei bernard 3:

Jammer dat men steeds maar een stukje leest van hetgeen iemand schrijft en de verdere tekst die meestal meer uitleg geeft ter zijde laat.

Het is namelijk niet mijn uitleg maar zowel Gods Woord als de logica die verklaart dat als iemand iets ontwerpt Hij het is die de basisregels bepaalt en als men deze niet wil aannemen men dan ook geen volgeling van Hem  kan benoemd worden .

Daarom verklaart Christus in zijn Woord dan ook dat:

"Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.   Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.          ( 1 Joh 2: 3 – 6 )

Zodoende ben ik het niet, maar God zelf  die een onderscheid maakt, of zoals jij het zegt "een wig slaat", tussen hen die ware volgelingen  van Christus zijn en hen die "beweren " dat ze Hem volgen, maar in feite hun wetten en leerstellingen boven deze van Christus stellen.

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.( Mark. 7:6)

 

Om de zaak weer even kort en bondig weer te geven. Jouw boodschap is hier dat men de sabbat dient te houden!? Hoe houd jij die sabbat eigenlijk? Wat is voor jou de betekenis en inhoud van die dag? Ik heb je hier namelijk al op de sabbat zien posten en dat gaat toch echt regelrecht in tegen het sabbatsgebod? Leg eens uit, als het je tenminste over iets meer gaat dan louter retoriek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hendrik-NG:

Tja. Wat leert ons de zoektocht naar "de historische Jezus" ons intussen? Op de onvolprezen wikipedia staat het mooi samengevat:

Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van de "Leben-Jesu-Forschung". Dat verbaast mij allerminst. Het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat land van wetenschappers, historici: voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie opbouwen. Gewoon uitgaan van je eigen visie. Ieder voor zichzelf "de ware Jezuist"!! En per definitie "de ware christen", als je jezelf zo wil noemen.

 

Wikipedia zegt trouwens nog wel wat meer: "Toch meent een groot deel van de geleerden dat Jezus een apocalyptische profeet was, die de nabijheid van het koninkrijk van God verkondigde."

Laat dat nu ook gelden voor verreweg het grootste deel van dat bonte geheel van al die verschillende christelijke denominaties. (En nee, daarmee bedoel ik niet dat men het gelijk aan hun kant heeft omdat al die geleerden achter hen staan. Maar dat die verschillen ook weer niet zo groot zijn, zo verwarrend, als jij hier suggereert!)

Ik heb weinig respect voor mensen die afgaan op uitspraken die ze op Wikipedia vinden, iedereen kan daar immers wat neerkalken en bij onderwerpen als religie is dat van zeer twijfelachtig niveau (zeker de nederlandstalige versie die ik daarom sowieso oversla).

De historische Jezus vind je óf in Q1 (van Kloppenburg en Mack etc.) óf in Q-lite. Het is zeer zeker niet mogelijk om daar een waaier van geloofsvisies op te baseren, omdat deze teksten veel kleiner zijn van omvang en bovendien zijn ze inhoudelijk zeer veel eenduidiger! De cynische filosoof van Burton Mack's Q1 verschilt niet eens zo heel veel van de tantrisch-mystieke Meester van Q-lite. Net zoals de tantra van het boeddhisme niet wezenlijk verschilt van de tantra van hindoeisme of jainisme. 

Zit je eenmaal gevangen in het christelijke syncretische doolhof, dan krijg je een enorme variatie aan invalshoeken die niet alleen de schuld is van de mensen die er proberen hun weg in te vinden, maar veel eerder van de mensen die aan de creatie van dat syncretische doolhof hebben bijgedragen. Je hóeft gelukkig niet meer bij dat doolhof naar binnen, maar kunt nu ook terecht bij de gereconstrueerde gezegden van de historische Jezus, terug bij de Heer waar het allemaal mee begon!:)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei zendeling:

Ik heb weinig respect voor mensen die afgaan op uitspraken die ze op Wikipedia vinden, iedereen kan daar immers wat neerkalken en bij onderwerpen als religie is dat van zeer twijfelachtig niveau .

De boodschap blijft hetzelfde: zo veel onderzoekers, zo veel "historische Jezussen"... Plak ik er gewoon een ander etiketje bij. Dit keer van het Deutsche Bibelgesellschaft:

Citaat

Die Frage nach dem historischen Jesus galt unter Theologen lange Zeit als erledigt. Das war das Ergebnis der "Leben-Jesu-Forschung" des 18./ 19. Jh. Sie hatte Jesus bei dem Versuch, seine Botschaft zu rekonstruieren, häufig für "zeitgemäße" Ideale instrumentalisiert. Das ist im übrigen eine Tendenz, die sich auch in vielen modernen Jesusbüchern findet. Dabei wird Jesus durch eine – letztlich ahistorische – Loslösung sowohl vom zeitgenössischen Judentum als auch von der frühen Christenheit zum einsamen Wanderer in der Weltgeschichte, der dann oftmals genau den politischen und religiösen Idealen entspricht, die die Autoren der entsprechenden Werke vertreten.

bron: https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/themenkapitel-nt/jesus-von-nazaret/

Deze tekst in het Nederlands samengevat voor degenen die het Duits niet machtig zijn: zie hetgeen ik eerder al uit de Wikipedia citeerde als samenvatting van de kwestie...

Maar goed: die gasten nemen het NT serieus en dus zal je wellicht ook weinig respect voor hen kunnen opbrengen?! Blijft staan:

Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van de "Leben-Jesu-Forschung". Dat verbaast mij allerminst. Het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat land van wetenschappers, historici: voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie opbouwen. Gewoon uitgaan van je eigen visie. Ieder voor zichzelf "de ware Jezuist"!! En per definitie "de ware christen", als je jezelf zo wil noemen.

Deze site van het Bibelgesellschaft zegt trouwens nog wel wat meer (over de "third quest" (for the historical Jesus)): Für die Rekonstruktion der Verkündigung Jesu sind im Laufe der Forschung methodische Kriterien entwickelt worden, deren wichtigste das Differenzkriterium (Unableitbarkeitskriterium) und das Kohärenzkriterium sind. Das Differenzkriterium besagt, dass solche Tradition Jesus zugesprochen werden kann, die sowohl gegenüber dem Frühjudentum als auch gegenüber dem Urchristentum Originalität besitzt. Das Kohärenzkriterium trägt dem Umstand Rechnung, dass Jesus nicht losgelöst von seiner Umwelt betrachtet werden kann.

Ofwel (bij het 2e criterium): men houdt daarbij rekening met het idee dat men Jezus beter niet los van zijn eigen omgeving kan/moet beoordelen (want dan wordt de kans dat men daarbij werkelijk een schets geeft van de historische Jezus vele malen kleiner). Lijkt me een plausibel uitgangspunt...

2 uur geleden zei zendeling:

Q1 óf Q-lite...

Daar is elders op het forum al genoeg over gezegd. Hier off topic...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei zendeling:

Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van allerlei christelijke denominaties. Dat verbaast mij allerminst, het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat Nieuwe Testament, voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie uit opbouwen, gewoon wat teksten bij elkaar grabbelen zoals het je zo uitkomt. Dat is niets nieuws overigens, dat deden de vele schrijvers die bijdroegen aan het NT zelf ook al. Vandaar mijn eigen voorkeur om terug te gaan naar enkel de uitspraken van de historische Jezus zélf. Dan ben je weliswaar nooit de "ware christen", maar wel de "ware Jezuist"!

De bekende misvatting: het christelijk geloof zou op de bijbel gebaseerd zijn. Nee, de bijbel is gebaseerd op het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Flash Gordon:

De bekende misvatting: het christelijk geloof zou op de bijbel gebaseerd zijn. Nee, de bijbel is gebaseerd op het geloof.

Precies, een geloof dat zich vooral in de tweede eeuw ontwikkelde tot het syncretische christendom, waar er eerder een heel ander soort "geloof", praktijk was geweest die nog door de historische Jezus zelve was gestart.

Het NT is de neerslag van dat syncretische christendom met nog een kleine rest van dat prille begin erin verborgen. De oudste afzonderlijke schrijvers hadden bovendien nog een afwijkend geloof van het latere samengevoegde standaard compromis-geloof dat het christendom (vanuit Rome) uiteindelijk werd.

Maar Hendrik heeft wel een beetje gelijk, dit topic gaat over wie de "ware christen" zou zijn en een jezuist of jezusist is in mijn ogen helemaal geen christen, althans die mag wat mij betreft zo niet genoemd worden. Derhalve eindigt hiermee mijn bijdrage aan dit topic.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Willempie:

Om de zaak weer even kort en bondig weer te geven. Jouw boodschap is hier dat men de sabbat dient te houden!? Hoe houd jij die sabbat eigenlijk? Wat is voor jou de betekenis en inhoud van die dag? Ik heb je hier namelijk al op de sabbat zien posten en dat gaat toch echt regelrecht in tegen het sabbatsgebod? Leg eens uit, als het je tenminste over iets meer gaat dan louter retoriek.

Zoals jij het hier stelt is het echter te kort en te bondig omdat je u enkel op één van de Tien Basisgeboden fixeert.

Als Christus zegt: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.( Mark. 7: 6), dan heeft Hij het over alle TIEN GEBODEN zonder onderscheid . Waarbij het ene gebod niet boven of onder een ander staat want Jacobus zegt duidelijk dat wanneer men één gebod overtreedt men in feite alle heeft overtreden.

Als men dus leert om  beelden van doden te aanbidden of te vereren, of men verandert het vierde gebod zowel naar tijd als naar inhoud, of men leert en zet mensen aan tot het volgen van een leider die het stelen en doden van hun naasten uit de buurlanden oplegt ( wat in WO I en II het geval was in Duitsland). Dan kan deze houding en leerstellingen van hen bezwaarlijk als het volgen van Christus en zijn onderwijzingen bestempeld worden.

 

Vooraleer ik op uw verscheidene vragen antwoord wil ik toch vooraf benadrukken dat het niet ik maar wel Christus is die bepaalt wat al of niet kan of mag gedaan worden op de Zevende Dag. Als volgeling van Christus wil ik echter wel aanvaarden , onderwijzen en volgen wat Hij heeft bepaalt:

Wat nu Gods Woord principieel zegt over het waarom en het hoe  onderhouden van de zevende dag als een Sabbatdag dat staat duidelijk in het vierde gebod. (Exodus 20:8-11/ Deuteronomium 5:13-15)

Het is een dag waarop men God aanbidt en vereert als Schepper van hemel en aarde en als Verlosser van de mensheid. Het is dan ook een dag waarop men de tijd heeft om in blijdschap samen te komen met andere volgelingen van Christus om God te loven, of om te genieten van de natuur, of om de medemens op Gods liefde te wijzen, of om zieken te bezoeken…..

Daarom is “De Zevende Dag” de uitgelezen dag voor alle activiteiten waarbij God, zijn “werk”  en zijn liefde centraal staan en men in feite vrijgesteld is van alle wereldse of aardse beslommeringen zoals werk, studie, ….enz.

 Het is dan ook een door God afgezonderde dag waarbij God en Zijn werk centraal en afgezonderd dient te staan, niet de bezigheden of bezorgdheden van de mens want daarvoor heeft hij de andere zes dagen ter zijner beschikking.

 

Ps. Als ik dan op de Zevende Dag  mijn medemens over Gods woord spreek op het internet, Ben ik dan niet volledig in overeenstemming met hetgeen Christus ook deed. Want sprak Hij soms niet over Gods Woord tot de menigte op deze dag en genas Hij zelfs geen mensen op de Zevende Dag!?  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei bernard 3:

Vooraleer ik op uw verscheidene vragen antwoord wil ik toch vooraf benadrukken dat het niet ik maar wel Christus is die bepaalt wat al of niet kan of mag gedaan worden op de Zevende Dag. Als volgeling van Christus wil ik echter wel aanvaarden , onderwijzen en volgen wat Hij heeft bepaalt:

Wat nu Gods Woord principieel zegt over het waarom en het hoe  onderhouden van de zevende dag als een Sabbatdag dat staat duidelijk in het vierde gebod. (Exodus 20:8-11/ Deuteronomium 5:13-15)

Het is een dag waarop men God aanbidt en vereert als Schepper van hemel en aarde en als Verlosser van de mensheid. Het is dan ook een dag waarop men de tijd heeft om in blijdschap samen te komen met andere volgelingen van Christus om God te loven, of om te genieten van de natuur, of om de medemens op Gods liefde te wijzen, of om zieken te bezoeken…..

Daarom is “De Zevende Dag” de uitgelezen dag voor alle activiteiten waarbij God, zijn “werk”  en zijn liefde centraal staan en men in feite vrijgesteld is van alle wereldse of aardse beslommeringen zoals werk, studie, ….enz.

 Het is dan ook een door God afgezonderde dag waarbij God en Zijn werk centraal en afgezonderd dient te staan, niet de bezigheden of bezorgdheden van de mens want daarvoor heeft hij de andere zes dagen ter zijner beschikking.

Wat binnen het verbond met Israël vorm en inhoud van de Sabbat is staat ook elders in de Thora beschreven, en niet slechts in de 10 woorden. Zie b.v.

Citaat

Ex 16:26 Zes dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het sabbat, dan is het er niet.’ 16:27 Toch gingen sommigen ook op de zevende dag op zoek, maar ze vonden niets. 16:28 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? 16:29 De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is, niemand mag dan het kamp verlaten.’ 16:30 Toen hield iedereen op de zevende dag rust.

Ex 35:1 Mozes riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei: ‘De HEER heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen voor hem te maken. 35:2 Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de HEER. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden. 35:3 Niemand van u mag op sabbat een vuur aansteken, waar hij ook woont.’

Lev 23:3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.

Wat bij mij een heel praktische vraag doet opkomen: hoe doet een zevendedagsadventist dat nu met het koken op de Sabbat (risico op zowel het verrichten van "zo'n typische bezigheid/bezorgdheid waar de mens al 6 andere dagen voor heeft - Ex 16 - én op het ontsteken van vuur - Ex 35)? Eet men dan een koud prakje van de dag ervoor? Of schakelt men de magnetron in met behulp van een tijdschakelaar? Roept men de hulp in van een niet-zevendedagsadventist om de verboden handelingen voor ze te verrichten?

(en wat flauw: Hoe legt men aan justitie uit dat men er toch echt niet aan kon ontkomen een overtreder van het gebod zijn gerechte straf te doen ondergaan?)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Wat binnen het verbond met Israël vorm en inhoud van de Sabbat is staat ook elders in de Thora beschreven, en niet slechts in de 10 woorden. Zie b.v.

Wat bij mij een heel praktische vraag doet opkomen: hoe doet een zevendedagsadventist dat nu met het koken op de Sabbat (risico op zowel het verrichten van "zo'n typische bezigheid/bezorgdheid waar de mens al 6 andere dagen voor heeft - Ex 16 - én op het ontsteken van vuur - Ex 35)? Eet men dan een koud prakje van de dag ervoor? Of schakelt men de magnetron in met behulp van een tijdschakelaar? Roept men de hulp in van een niet-zevendedagsadventist om de verboden handelingen voor ze te verrichten?

(en wat flauw: Hoe legt men aan justitie uit dat men er toch echt niet aan kon ontkomen een overtreder van het gebod zijn gerechte straf te doen ondergaan?)

Hoe ZDA allemaal te werk gaan op de Zevende Dag dat weet ik niet .

Wat ik wel weet is dat volgelingen van Christus ( Christenen) Gods duidelijke en eigenhandig geschreven geboden bewaren , bewaken en onderwijzen. En deze dan ook met de hulp van de Heilige Geest in hun leven trachten toe te passen met het leven en werken van Jezus als hun voorbeeld.

Ze proberen dan ook om eerlijk en evenwichtig te zijn in hun doen en laten tegenover God en de medemens. En vermijden om niet, zoals de Farizeeën toentertijd,  huichelachtige vragen te stellen om hun naaste een strik te spannen of belachelijk te maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei bernard 3:

Hoe ZDA allemaal te werk gaan op de Zevende Dag dat weet ik niet .

...En vermijden om niet, zoals de Farizeeën toentertijd,  huichelachtige vragen te stellen om hun naaste een strik te spannen of belachelijk te maken.

En hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen... Maar het zijn vragen die je over jezelf afroept... Je ontzegt immers het predicaat  "christen" aan hen die de Sabbat niet onderhouden "volgens de in steen gegrifte regels van Christus". Wel: de Thora leert me dat die 10 woorden niet los gezien kunnen worden van de uitleg die Mozes namens JHWH geeft aan zijn toehoorders. Wees dan ook zo open en eerlijk om de reikwijdte/grenzen van je oproep om de Sabbat te onderhouden te beschrijven. Binnen dat kader waren het heel normale vragen van me. En geenszins bedoeld om je belachelijk te maken.

Als je dan niet weet hoe alle ZDA te werk gaan op de Sabbat, vertel dan tenminste hoe je dat zelf doet, en hoe zich dat verhoudt tot de Wet Gods. Want daar wijs je ons zelf ook voortdurend op, en daar lijkt je een heel duidelijke mening bij te hebben, dus het moet je niet veel moeite kosten om een normaal antwoord te geven op een normale vraag...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat weer overal over, de sabbat is ter sprake geweest in een topic, christenen staan gewoon niet meer onder de wet met zijn specifieke wetten en geboden, ik besteed mijn aandacht daarom geheel op wat het topic omvat, wanneer ben je een christen? iets waarmee je boeken kan vullen, toch zijn de geboden van Jezus betrekkelijk simpel, alles. wat te zeggen is heeft hij gedaan, treffend is ook het gebed tot God tenbehoeve van de dicipelen

hij bad niet om compromis, ook niet om clausules, niet om dispensatie of fusie van religie, nee hij bad" uw woord is ja is waarheid en bescherm mijn volgelingen"

moeten wij nu een eigen regelgeving opzetten, duidelijk niet

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei antoon:

christenen staan gewoon niet meer onder de wet

Kennelijk wel, volgens een bepaalde user... En houden ze zich daar niet aan, dan zijn ze geen christen. Volgens die persoon...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hendrik-NG:

En hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen... Maar het zijn vragen die je over jezelf afroept... Je ontzegt immers het predicaat  "christen" aan hen die de Sabbat niet onderhouden "volgens de in steen gegrifte regels van Christus". Wel: de Thora leert me dat die 10 woorden niet los gezien kunnen worden van de uitleg die Mozes namens JHWH geeft aan zijn toehoorders. Wees dan ook zo open en eerlijk om de reikwijdte/grenzen van je oproep om de Sabbat te onderhouden te beschrijven. Binnen dat kader waren het heel normale vragen van me. En geenszins bedoeld om je belachelijk te maken.

Als je dan niet weet hoe alle ZDA te werk gaan op de Sabbat, vertel dan tenminste hoe je dat zelf doet, en hoe zich dat verhoudt tot de Wet Gods. Want daar wijs je ons zelf ook voortdurend op, en daar lijkt je een heel duidelijke mening bij te hebben, dus het moet je niet veel moeite kosten om een normaal antwoord te geven op een normale vraag...

Ik probeer een volgeling van Christus te zijn en dus is mijn antwoord op uw reactie;

 Dat volgelingen van Christus ( Christenen) AL Gods duidelijke en eigenhandig geschreven geboden bewaren , bewaken en onderwijzen. En deze dan ook met de hulp van de Heilige Geest in hun leven trachten toe te passen met het leven en werken van Jezus als hun voorbeeld.

Ik probeer dan ook om eerlijk en evenwichtig te zijn in mijn doen en laten tegenover God en de medemens. En vermijd om niet, zoals de Farizeeën toentertijd,  huichelachtige vragen te stellen om mijn naaste een strik te spannen of belachelijk te maken.

Als volgeling van Christus die door zijn werk de voorschriften die door Mozes zelf werden opgeschreven heeft vervuld, hoef ik mij dan ook niet meer aan deze vervulde voorschriften te houden. Dat de TIEN GEBODEN samen gegeven werden met de voorschriften die door Mozes op last van God werden opgeschreven betekent echter niet dat ze daarom geen op zichzelf staande  eenheid vormden.

Wat je ( en velen met u) willens en wetens negeert is dat de TIEN GEBODEN IN de Ark werden gelegd en de wetten van Mozes NAAST de ark. Dit om aan te tonen dat de TIEN GEBODEN onveranderlijk waren en tot op vandaag onveranderlijk blijven  en de wetten van Mozes in de tijd zouden vervuld worden en zoals Paulus verklaart als veroudert worden bestempeld

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei bernard 3:

Ik probeer een volgeling van Christus te zijn en dus is mijn antwoord op uw reactie;

 Dat volgelingen van Christus ( Christenen) AL Gods duidelijke en eigenhandig geschreven geboden bewaren , bewaken en onderwijzen. En deze dan ook met de hulp van de Heilige Geest in hun leven trachten toe te passen met het leven en werken van Jezus als hun voorbeeld.

Ik probeer dan ook om eerlijk en evenwichtig te zijn in mijn doen en laten tegenover God en de medemens. En vermijd om niet, zoals de Farizeeën toentertijd,  huichelachtige vragen te stellen om mijn naaste een strik te spannen of belachelijk te maken.

Als volgeling van Christus die door zijn werk de voorschriften die door Mozes zelf werden opgeschreven heeft vervuld, hoef ik mij dan ook niet meer aan deze vervulde voorschriften te houden. Dat de TIEN GEBODEN samen gegeven werden met de voorschriften die door Mozes op last van God werden opgeschreven betekent echter niet dat ze daarom geen op zichzelf staande  eenheid vormden.

Wat je ( en velen met u) willens en wetens negeert is dat de TIEN GEBODEN IN de Ark werden gelegd en de wetten van Mozes NAAST de ark. Dit om aan te tonen dat de TIEN GEBODEN onveranderlijk waren en de wetten van Mozes in de tijd zouden vervuld worden en zoals Paulus verklaart als veroudert worden bestempeld

Je insinuerende opmerkingen over de Farizeeën had ik al gelezen. Die hoef je echt niet te herhalen...

Ik zie geen reden om aan te nemen dat die 10 woorden, als verbondsbepalingen (Deut 4:13 Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden...) los gezien kunnen van de rest van de bepalingen... Na het vermelden van de 10 geboden gaat de tekst in Exodus gewoon verder: 20:22 De HEER droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn er getuige van geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. 20:23 Je mag daarom... En daarna volgen aanvullende bepalingen...

Bovendien is Mozes er bijzonder helder over:

Citaat

Deut 6:4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 6:5 Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6:6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 6:7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 6:8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 6:9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

En Jezus sluit daar bij aan:

Citaat

Luk 10:25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 10:26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 10:27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 10:28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.

en:

Mat 22:36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 22:37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 22:38 Dat is het grootste en eerste gebod. 22:39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 22:40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Dat Jezus van Nazareth, van geboorte een Jood, zich aan de bepalingen van dat verbond hield verbaast me niet. De vraag is echter of zijn leerlingen uit de volken deel uitmaken van datzelfde verbond...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei bernard 3:

Ik probeer een volgeling van Christus te zijn en dus is mijn antwoord op uw reactie;

 Dat volgelingen van Christus ( Christenen) AL Gods duidelijke en eigenhandig geschreven geboden bewaren , bewaken en onderwijzen. En deze dan ook met de hulp van de Heilige Geest in hun leven trachten toe te passen met het leven en werken van Jezus als hun voorbeeld.

Ik probeer dan ook om eerlijk en evenwichtig te zijn in mijn doen en laten tegenover God en de medemens. En vermijd om niet, zoals de Farizeeën toentertijd,  huichelachtige vragen te stellen om mijn naaste een strik te spannen of belachelijk te maken.

Als volgeling van Christus die door zijn werk de voorschriften die door Mozes zelf werden opgeschreven heeft vervuld, hoef ik mij dan ook niet meer aan deze vervulde voorschriften te houden. Dat de TIEN GEBODEN samen gegeven werden met de voorschriften die door Mozes op last van God werden opgeschreven betekent echter niet dat ze daarom geen op zichzelf staande  eenheid vormden.

Wat je ( en velen met u) willens en wetens negeert is dat de TIEN GEBODEN IN de Ark werden gelegd en de wetten van Mozes NAAST de ark. Dit om aan te tonen dat de TIEN GEBODEN onveranderlijk waren en tot op vandaag onveranderlijk blijven  en de wetten van Mozes in de tijd zouden vervuld worden en zoals Paulus verklaart als veroudert worden bestempeld

 

Het doet me genoegen dat je probeert een volgeling van Jezus te zijn. Dat doe ik ook en velen met mij. Wat me geen genoegen doet is dat het genootschap van de ZDA de nadruk legt op één specifiek gebod, dat bovendien vooral in eerste instantie geldt voor Israël. Waar lees jij dat de volgelingen van Jezus uit de heidenen geboden worden om de sabbat te houden? De heidense volken kenden de sabbat niet en hoefden die ook niet te houden omdat het in wezen helemaal niet gaat om het houden van wetten. Ik beaam volmondig dat de sabbat een bijzondere gave van God is aan de mensheid. Maar het is niet de hoofdzaak. Zodra een groepering daar wel een (of zelfs de) hoofdzaak van maakt heeft ze haar prioriteiten verkeerd. Wat ik wel waardeer is dat de ZDA blijkbaar bereid is om ook andere denominaties als christelijk te accepteren en zelfs daarmee samen te werken, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het WTG. Mijn vraag nu aan jou is waardoor volgelingen van Jezus zich onderscheiden. Het staat duidelijk in jouw Bijbel en het is niet doordat ze de sabbat houden. Overigens heeft de leiding van de ZDA aan de sabbat ook nog eens een eigen invulling gegeven, die niet overeenkomt met wat we daarover in de Bijbel lezen en wat de Joden leren.                                 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Willempie:

Het doet me genoegen dat je probeert een volgeling van Jezus te zijn. Dat doe ik ook en velen met mij. Wat me geen genoegen doet is dat het genootschap van de ZDA de nadruk legt op één specifiek gebod, dat bovendien vooral in eerste instantie geldt voor Israël. Waar lees jij dat de volgelingen van Jezus uit de heidenen geboden worden om de sabbat te houden? De heidense volken kenden de sabbat niet en hoefden die ook niet te houden omdat het in wezen helemaal niet gaat om het houden van wetten. Ik beaam volmondig dat de sabbat een bijzondere gave van God is aan de mensheid. Maar het is niet de hoofdzaak. Zodra een groepering daar wel een (of zelfs de) hoofdzaak van maakt heeft ze haar prioriteiten verkeerd. Wat ik wel waardeer is dat de ZDA blijkbaar bereid is om ook andere denominaties als christelijk te accepteren en zelfs daarmee samen te werken, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het WTG. Mijn vraag nu aan jou is waardoor volgelingen van Jezus zich onderscheiden. Het staat duidelijk in jouw Bijbel en het is niet doordat ze de sabbat houden. Overigens heeft de leiding van de ZDA aan de sabbat ook nog eens een eigen invulling gegeven, die niet overeenkomt met wat we daarover in de Bijbel lezen en wat de Joden leren.                                 

Ik kan het goed begrijpen dat u geen genoegen doet dat er nadruk gelegd wordt op AL de geboden, inclusief  het vierde gebod.

Maar het gaat hier nu niet of ik, u of iemand anders onder de mensen zich ‘ goed voelt” maar wel of het God behaagt als wij zijn volgelingen willen zijn en zodoende ALLE Tien van zijn  Geboden aanvaarden.  

Want ik ben er van overtuigd dat ook de Joden en hun leiders zich niet goed voelden toen Jezus tot hen zei: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd  Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.( Mark. 7: 6),

 

U voelt zich niet goed bij het vierde gebod en vertikt het dan ook om het te bewaren en te bewaken en probeert dan ook allerlei redenen te verzinnen om uw houding te verantwoorden . Een ander voelt zich niet goed bij het tweede gebod, omdat dit het vereren en aanbidden van beelden verbiedt en knipt het dan ook eenvoudig weg uit de oorspronkelijke reeks van tien . Nog anderen voelen zich niet goed bij andere geboden en in tijden van nood ” vergeten” ze deze dan ook te onderwijzen.

Zo blijkt het dan ook dat velen met de lippen God eren maar in feite door gebruik te maken van allerlei uitvluchten uiteindelijk zelf willen bepalen wat zij al dan niet willen aanvaarden van hetgeen God hen gebied

Daarom zegt God :

 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren.

 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.   Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft. ( 1 Joh 2: 3 – 6 )

Alsook:

 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar ( 1 Joh. 5: 2 )

En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. ( 2 joh. 1 : 6 )

 

Volgens Gods Woord zijn  volgelingen  van Christus  dus enkel zij die gewillig zijn,  in woord en daad, om  AL Gods geboden te aanvaarden te onderwijzen en te volgen. Zij die dat niet willen worden door Gods Woord  als leugenaars en liefdeloos tegenover God bestempeld.

Deze laatsten zijn mensen of groeperingen die weldegelijk beweren iets of iemand te zijn , maar in feite door God zelf terecht gewezen worden als werkers der wetteloosheid. De Goddelijke waarheid kwetst en daarom stellen ze alles in het werk om toch maar hun gedrag en eigen leer  te verantwoorden.

Maar:

  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. ( Matt 7: 21 – 23 )

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hendrik-NG:

En hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen... Maar het zijn vragen die je over jezelf afroept... Je ontzegt immers het predicaat  "christen" aan hen die de Sabbat niet onderhouden "volgens de in steen gegrifte regels van Christus". Wel: de Thora leert me dat die 10 woorden niet los gezien kunnen worden van de uitleg die Mozes namens JHWH geeft aan zijn toehoorders. Wees dan ook zo open en eerlijk om de reikwijdte/grenzen van je oproep om de Sabbat te onderhouden te beschrijven. Binnen dat kader waren het heel normale vragen van me. En geenszins bedoeld om je belachelijk te maken.

Als je dan niet weet hoe alle ZDA te werk gaan op de Sabbat, vertel dan tenminste hoe je dat zelf doet, en hoe zich dat verhoudt tot de Wet Gods. Want daar wijs je ons zelf ook voortdurend op, en daar lijkt je een heel duidelijke mening bij te hebben, dus het moet je niet veel moeite kosten om een normaal antwoord te geven op een normale vraag...

Zou hij een normaal antwoord geven op die normale vraag dan zou spoedig duidelijk zijn dat alles wat hij schrijft niet meer dan een projectie is van zijn eigen toestand, met andere woorden dat hij zichzelf aan  het toespreken is (en dus zelf Christus nog niet of niet erg goed kent, want dan zou zijn aangeklaag en zijn aanklager buiten gerecht gesteld zijn). Zou hij normaal antwoord geven op die normale vraag dan zou spoedig duidelijk zijn wie hier nu werkelijk de "farizeeër" is.......en dat dat niet de mensen zijn die hij daar voor uitmaakt maar hijzelf volgens zijn eigen maatstaf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden