Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Naeva

In zonde ontvangen en geboren

122 berichten in deze discussie
10 uur geleden zei Hendrik-NG:

De reden waarom ik er niet van schrik heb ik al gemeld: zie die eerdere post... Daar stond trouwens ook iets in over het kader waarin die opmerking "de mens kan niets goed doen": die staat ingebed in een vraag-en-antwoordenserie over "ellende en verlossing" en moet dus logischerwijs binnen dat kader (en niet in algemene zin!) begrepen worden... Vandaar mijn verklarende toevoeging.

Maar het is een beetje een eigenaardig protestants trekje om een uitspraak te isoleren uit een context om daar vervolgens algemeen geldende uitspraken over te willen doen. Kom je uit een protestants nest?

In het nest waar ik in zit, betekent "Ja" gewoon "Ja", welk kader er ook omheen zit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wil je daarmee zeggen dat iedereen incarneert totdat men Jezus heeft gevonden?

Ja. En niemand anders hoeft van mij te geloven dat ie reincarneert.  Het is in de meeste gevallen m.i. geen noodzakelijke erkentenis. Maar het is voor een christen wel een obstakel als hij de ontkenning van reincarnatie tot een speerpunt van zijn geloofsbelijdenis heeft gemaakt. 

Alleen wie (door gebrek aan kennis) tegen God blijft procederen door Hem alle narigheid in de wereld te blijven verwijten, die blijft naar mijn ervaring wel een probleem houden met God.  De erfzonde en het in zonde geboren zijn nog niet (h)erkennen betekent vrijwel altijd dat iemand steeds terugkeert op het punt dat hij God verwijten maakt.  Zo kwam ik eens iemand tegen die alle ins en outs van de Bijbel kende, en heel gelovig was, maar die in haar hart God de dood van haar zusje bleef verwijten.  En al helemaal omdat ze de dochter van een predikant was (alsof je dan niets kan overkomen). Ik denk dat je in dat geval beter af bent door dan toch maar eens, al is het voor die persoon slechts een idee,  over andere invalshoeken en visies daarop te reflecteren.  En zoals het voorbeeld dat ik al eerder ergens noemde, een collega die hartstikke gelovig christen is, een lieve, mooie, leuke meid en intussen jonge moeder, die afgestudeerd theoloog is (en mogelijk nog de predikantenopleiding gaat doen). En die dan per ongeluk spontaan letterlijk zegt dat God pas bij de wederkomst rechtvaardig wordt.  Ze ging gelijk stotteren en werd rood en verlegen, dus dat zit verders wel goed. Maar dat komt er toch wel even ineens uit.:+

Bovendien heeft men met de ontkenning van de reincarnatie geen enkel antwoord op atheisten die met recht zeggen: "waarom wordt dan het ene kind gehandicapt geboren en het andere kind gezond", enzovoort.  Men hoeft ook niet altijd overal een antwoord op te hebben, daar niet van, maar er zijn mensen die daar wel een antwoord op hebben, en die zijn er ook onder de christenen, ofschoon je ze in de meeste kerken (op enkele gunstige uitzonderingen na) niet tegen zult komen.

Overigens geloof ik, samen met de theologen Rahner, van der Zwaag en van Ruusbroec, dat een mens de genade ook op een onbewust niveau kan hebben aangenomen. Het is een mens niet gegeven het hart van een ander helemaal te kennen en te beoordelen. Alleen God ziet het hele hart. Men dient daar vanaf te blijven.  De "onderzoeker" cq inquisiteur, stuit dan namelijk onherroepelijk op de Steen des Aanstoots (Christus dus) in het hart van een ander. En Die behoort hem niet toe. De "onderzoeker" dient zelf zijn eigen relatie met Christus te hebben en te onderhouden en erin te leven, in zijn eigen hart.  Christus laat zich in niemands achterzak stoppen.  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Dolce Vita:

Ja.

Dus naast pantheïst en reïncarnist, kan ik daaraan toevoegen: universalist.

31 minuten geleden zei Dolce Vita:

En niemand anders hoeft van mij te geloven dat ie reincarneert.

Ik ben van mening dat de meeste verleden-leven herinneringen, het gevolg zijn van vergeten ervaringen uit het huidige leven. Veelal traumatisch van aard. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus naast pantheïst en reïncarnist, kan ik daaraan toevoegen: universalist.

Ik ben van mening dat de meeste verleden-leven herinneringen, het gevolg zijn van vergeten ervaringen uit het huidige leven. Veelal traumatisch van aard. 

Je hebt vele meningen, ik weet het.   Ik ben van mening dat mensen die schrijven wat jij hierboven doet, enorm angstig zijn om niet exact het "juiste" geloof te hebben. Ik denk dat ze een zwaar gereformeerde jeugd hebben gehad (of op latere leeftijd zeer geindoctrineerd zijn geraakt door een of ander geloofsgenootschap), waarin hen is ingepeperd dat als ze niet strikt volgens de letter van het enge boekje van hun rigide kerkgenootschap geloofden, in de hel zouden komen en daar nooit meer uit zouden komen.  En ik denk ook dat ze een heel moeilijk karakter hebben gehad, en dat de mensen die hen moesten opvoeden, meenden dat ze niets anders konden dan het kind in het gareel proberen te houden met religie. Of, als ze niet met religie zijn opgegroeid maar zelf tot het inzicht zijn gekomen dat God bestaat,  dat ze zo van zichzelf geschrokken zijn dat ze zelf hun toevlucht hebben gezocht tot rigide religie. En alles wat ook maar enigszins buiten hun religieuze kader valt, wordt als een bedreiging ervaren.   Het geloof van de ander moet koste wat kost passen binnen hun rigide religieuze kader, zo niet dan is de ander een paria :+.  Dit laatste toont aan dat rigide vormen van religie eigenlijk een kaartenhuis zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dolce Vita:

Je hebt vele meningen, ik weet het.

Ja, zoveel mensen zoveel meningen. De mijne zijn meestal uitgesproken.

2 minuten geleden zei Dolce Vita:

Ik ben van mening dat mensen die schrijven wat jij hierboven doet, enorm angstig zijn om niet exact het "juiste" geloof te hebben. Ik denk dat ze een zwaar gereformeerde jeugd hebben gehad (of op latere leeftijd zeer geindoctrineerd zijn geraakt door een of andere geloofsgenootschap), waarin hen is ingepeperd dat als ze niet strikt volgens de letter van het enge boekje van hun rigide kerkgenootschap geloofden, in de hel zouden komen en daar nooit meer uit zouden komen.  En ik denk ook dat ze een dusdanig moeilijk karakter hebben gehad, dat de mensen die met hen te maken hadden meenden dat ze niets anders konden dan het kind in het gareel proberen te houden met religie.

Hmmm, wel mijn schrijfsels zijn ontsproten uit een oprechte belangstelling voor wat er in de Bijbel staat. Mijn ouders zijn geenszins van dien aard dat ze mij (of welke van mijn broertjes en zusjes dan ook) de gereformeerde doctrine hebben opgelegd. Ik snap niet zo goed waarom je ze zo zwart maakt en vat dit dan ook op als een zwaktebod.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-11-2017 om 00:48 zei Kaasjeskruid:

Dat is geen exegese maar eisegese. Mijn vraag aan jou is hoe jij dan het volgende Bijbelvers uitlegt:

En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; (Heb.9:27)

Op  bovenstaande had ik al geantwoord met onderstaande:

Op 15-11-2017 om 00:54 zei Dolce Vita:

Eenmaal is in mijn optiek niet 1 maal maar ooit.   Men sterft sowieso niet per definitie maar 1 maal , er bestaat minimaal een tweede dood, zoals de Bijbel beschrijft.  Maar er is eigenlijk zelfs minimaal een derde dood, want Adam en Eva stierven reeds toen ze "van de boom aten" en wel op diezelfde dag nog. God liegt namelijk niet, zij zijn diezelfde dag de (geestelijke) dood gestorven, zoals Hij hen gezegd had. Zij konden God namelijk direct niet meer in de ogen zien. Zij "verstopten"zich.   Bovendien waren zij het beeld van God dat in hen was direct kwijt: zij beseften direct dat zij naakt waren.   Zij zijn reeds gevallen toen zij "aten", zij waren meteen ontkleed (daarom moeten wij dus ook overkleed worden met Christus).  

Om het beeld van God terug te ontvangen in zichzelf, en daarna bij onze transformatie cq gedaanteverandering de gelijkenis , heeft men het Lichaam van Christus nodig, door de Heilige Geest die in de mens woning moet maken voor de Vader en de Zoon. Het beeld en de gelijkenis van God.

Jezus zegt niet voor niets "Gij zijt goden, nochtans zult gij sterven als mensen". Adam en Eva waren goden. Zij hadden een goddelijk lichaam.  Zij wandelden van aangezicht tot aangezicht met God. Tot ongerechtigheid in hen kwam. Dat was de eerste dood, die veel gelovigen over het hoofd zien. De tweede dood, die zij als de eerste dood zien, volgde honderden jaren later, toen hun lichaam dat gemaakt is van vellen die dieren ook hebben, dood neerviel. En de derde dood, die zij de tweede dood noemen (wat logisch is, gezien de meeste mensen zich hun zelf begane "erfzonde" , dat is de originele zonde van de zogenaamde "Adam en Eva" niet herinneren of die niet (h)erkennen, dus vanuit grofsfoffelijk perspectief is de stoffelijke dood de eerste dood) is in de Bijbel aangeduid als de tweede dood.  Van die tweede dood zal volgens de Bijbel de gelovige geen hinder (meer) ondervinden. 

Doch ter aanvulling: U haalt hier Hebreeën 9,27 aan. Daar staat het Griekse woord hapax.  Daarvan zegt de dictionary het volgende: 

1. once, one (single) time, 2. at some time, 3. once for all [1] 4. at once 5. once (in relation to repetition), i.e.: once more, once again [2,3].

(vertaald naar het Nederlands: 1. eenmaal, een enkele maal. 2. eens, ooit. 3. eens en voor altijd. 4.ineens. 5.eens (in relatie tot een herhaling), d.w.z.: wederom, opnieuw.)

Hebreeën 9:27 is als bezwaar tegen het reincarnatiegegeven onhoudbaar. Sterker nog, het vers kan zelfs worden gezien als een zinspeling op reïncarnatie. 

Bronnen van de woordenboeken met de genoemde vertalingen:

1.Gerhard Kittel: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Theological Dictionary to the New Testament), vol. 1, Kohlhammer, Stuttgart, 1933, word hapax.
2. E.A. Sophocles: Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, Charles Scribner’s Sons, New York, 1900.
3. Henry George Liddell and Robert Scott: A Greek-English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, improved ed. 1996.

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dus naast pantheïst en reïncarnist, kan ik daaraan toevoegen: universalist.

Ik ben van mening dat de meeste verleden-leven herinneringen, het gevolg zijn van vergeten ervaringen uit het huidige leven. Veelal traumatisch van aard. 

Hier nogmaals op te antwoorden: de herinneringen aan mijn vorige levens, in het bijzonder hét vorige leven, zijn geenszins het gevolg van vergeten ervaringen uit het huidige leven.   Ze zijn wel heilig. (Niet ik, wel het Godsgeschenk van de herinneringen).  En ze werden voorafgegaan door het heilig huwelijk.  Het heilig huwelijk, voor u terug te vinden in uw Bijbel, in de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 19.  En, als u er zo eentje heeft, op de voorkant van uw Bijbel, althans, bijna gelijk, want in het teken op uw bijbel ontbreken nog twee tekens.  

graf_xpao.jpg

 

Dit noem ik slechts erbij omdat deze herinneringen, zo intens gedetailleerd als ik  die - na mijn instemming op de vraag OF ik die werkelijk wilde -  ontving en naar de aard van de specifieke ervaringen, niet te dragen zijn zonder Christus in u, Christus voor u, Christus boven u, Christus beneden u, Christus naast u en Christus achter u. En dan heb ik het niet zozeer alleen over emotioneel maar over de neurologische bedrading van het menselijk lichaam.  Geen van u kunt dit dragen. Ook ik niet. Moet ook niemand willen. Ik ben ontzettend dankbaar. Doch ik ben blij dat ik niet van te voren heb geweten wat me te wachten stond, hoe lang het zou duren, en wat de kosten waren. Dan heb ik het niet over geld.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Dolce Vita, je youtubelink in je onderschrift is werkelijk een giller. Ik ben na minuut de bank af gerold van het lachen. Jij hebt geen idee wat je hiermee duidelijk maakt: je bent zo ver dat je werkelijk klakkeloos alles aan neemt.

 

9 uur geleden zei Dolce Vita:

Ja. En niemand anders hoeft van mij te geloven dat ie reincarneert.  Het is in de meeste gevallen m.i. geen noodzakelijke erkentenis. Maar het is voor een christen wel een obstakel als hij de ontkenning van reincarnatie tot een speerpunt van zijn geloofsbelijdenis heeft gemaakt. 

Hier staat eigenlijk: je hoeft niet met me eens te zijn, maar als je het oneens bent, dan heb je problemen. Een mooi mechanisme om werkelijk alles dat afwijkt van jouw mening buiten de deur te houden.

 

9 uur geleden zei Dolce Vita:

 Zo kwam ik eens iemand tegen die alle ins en outs van de Bijbel kende, en heel gelovig was, maar die in haar hart God de dood van haar zusje bleef verwijten.  En al helemaal omdat ze de dochter van een predikant was (alsof je dan niets kan overkomen). Ik denk dat je in dat geval beter af bent door dan toch maar eens, al is het voor die persoon slechts een idee,  over andere invalshoeken en visies daarop te reflecteren.  En zoals het voorbeeld dat ik al eerder ergens noemde, een collega die hartstikke gelovig christen is, een lieve, mooie, leuke meid en intussen jonge moeder, die afgestudeerd theoloog is (en mogelijk nog de predikantenopleiding gaat doen). En die dan per ongeluk spontaan letterlijk zegt dat God pas bij de wederkomst rechtvaardig wordt.  Ze ging gelijk stotteren en werd rood en verlegen, dus dat zit verders wel goed. Maar dat komt er toch wel even ineens uit

 Je bent dan ook niet meer in staat om te zien wat hier aan hand is, en dat is dat deze mensen juist doen wat je adviseert: de zaak eens vanuit een andere hoe bekijken. Ze denken zelf na.

5 uur geleden zei Dolce Vita:

Dit noem ik slechts erbij omdat deze herinneringen, zo intens gedetailleerd als ik  die - na mijn instemming op de vraag OF ik die werkelijk wilde -  ontving en naar de aard van de specifieke ervaringen, niet te dragen zijn zonder Christus in u, Christus voor u, Christus boven u, Christus beneden u, Christus naast u en Christus achter u. En dan heb ik het niet zozeer alleen over emotioneel maar over de neurologische bedrading van het menselijk lichaam.  Geen van u kunt dit dragen. Ook ik niet. Moet ook niemand willen. Ik ben ontzettend dankbaar. Doch ik ben blij dat ik niet van te voren heb geweten wat me te wachten stond, hoe lang het zou duren, en wat de kosten waren. Dan heb ik het niet over geld.

Het lijkt me toch iets waarschijnlijker dat je jezelf hebt wijsgemaakt dat je de zonden van een vorige leven mee draagt en dat je vervolgens dat vorig leven er zelf bij hebt verzonnen.
Ook in dit stukje van jou weer een grote tegenstelling: aan het einde zeg je blij te zijn dat je tevoren niet wist wat je te wachten stond. Hoe is dat te rijmen met je bewering dat aan jou tevoren instemming is gevraagd OF je werkelijk wilde? De vraag en de uitleg daarbij MOET dan onduidelijk zijn geweest, je hebt immers toegestemd in iets waarvan je tevoren niet wat je te wachten stond.

Dit is jezelf voor de gek houden.   

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dolce Vita:

bovenstaande had ik al geantwoord met onderstaande

Dat kan heel goed kloppen. Het gebezigde Grieks in t manuscript dat ik wel eens raadpleeg online is ἅπαξ en betekent idd zowel 1x als ooit. 

15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

e youtubelink in je onderschrift is werkelijk een giller. Ik ben na minuut de bank af gerold van het lachen. Jij hebt geen idee wat je hiermee duidelijk maakt: je bent zo ver dat je werkelijk klakkeloos alles aan neemt.

 

Helaas moet ik hierop bevestigend antwoorden. Dat ze dit dan ook nog met (vaak compleet incorrecte) interpretaties van (vaak compleet onbetrouwbare) al dan niet wetenschappelijke artikelen probeert te ondersteunen is typisch voor een gemiddelde conspiracy theorist. Ze voldoet aan alle vinkjes. Nogmaas, al eerder gezegd, niets mis mee, ik vind t veel belangrijker hoe iemand zijn medemens behandelt En ik kan me best voorstellen dat ze boos wordt als men haar vage conspiracies aanvalt, maar het is zo ongelooflijk fel hoe ze dan om zich heen slaat. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dolce Vita, je youtubelink in je onderschrift is werkelijk een giller. Ik ben na minuut de bank af gerold van het lachen. Jij hebt geen idee wat je hiermee duidelijk maakt: je bent zo ver dat je werkelijk klakkeloos alles aan neemt.

Minuutje gekeken. Wilde conspiracytheorien worden gelinkt aan een serie standaard vakantiefoto's.

'The goverment has planned this...':'(

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

In het nest waar ik in zit, betekent "Ja" gewoon "Ja", welk kader er ook omheen zit.

Ik haak hier af... Mij te herkenbaar (een gemeente waar ik ooit lid van was scheurde precies op dit soort discussies als "laat uw ja ja zijn" (suggererend dat de ander dus een huichelaar is...) en "het staat er toch zoals het er staat" (maar dan in plat Sallands) - en dat was niet een eerste keer dat dat gebeurde). Waarbij men er volledig aan voorbij ging dat die belijdenisgeschriften in het verleden en heden in de praktijk een bredere toepassing kennen dan de letterlijke smalle lezing die men anderen toestond. Een "in alles binden aan (de letter) van de belijdenis" staat soms volledig haaks op een "het je eigen maken van die belijdenis".

Bijzonder, maar ik maak het vaker mee dat een ex-gereformeerde meent het verleden achter zich te hebben gelaten, maar juist op dit soort punten nog strakker in de leer blijkt te zijn dan de personen die hij/zij (meestal een hij trouwens) achter heeft gelaten. Maak ik ook op dit forum mee. Waarbij ik niet zeg dat jij een ex-grefo bent. Hooguit dat, als er iets dat ik achter me heb gelaten, het wel dit soort letterknechterij en gekommaneuk is... Ben er klaar mee!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hendrik-NG:

Ik haak hier af... Mij te herkenbaar (een gemeente waar ik ooit lid van was scheurde precies op dit soort discussies als "laat uw ja ja zijn" (suggererend dat de ander dus een huichelaar is...)

Gereformeerde gemeente toevallig?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

@Dolce Vita, je youtubelink in je onderschrift is werkelijk een giller. Ik ben na minuut de bank af gerold van het lachen. Jij hebt geen idee wat je hiermee duidelijk maakt: je bent zo ver dat je werkelijk klakkeloos alles aan neemt.

De link heb ik zeer bewust in mijn onderschrift gezet, wetende welke figuren dit soort dingen zouden schrijven als u....

U zult zo beschaamd komen te staan, dat de kleur rood voor uw hoofd de juiste beschrijving niet meer zal zijn. Maar  voordat u beschaamd zult staan, zult u het besterven van angst voor wat u zult zien in de lucht en wat nu voor u nog verborgen is.

Als u dan nog de tijd heeft, en zo wijs bent geweest om een paar degelijke Bijbels in huis te hebben gehaald toen dat nog kon, dan zult u die openslaan,  en lezen wat u overkomt. En hopelijk, hopelijk voor u en de uwen, komt u dan alsnog tot geloof.  In de nacht bijten de meeste vissen.

Moge God dan met u zijn en u bijstaan. Dat wens ik u toe in Jezus Naam. Amen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden