Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

zendeling

Extenties en corrupties van teksten in de Schrift, wat ervan te denken?

98 berichten in deze discussie
3 minuten geleden zei zendeling:
40 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zou je een manier kunnen bedenken waar we allemaal achter kunnen staan, om fictie en feiten van elkaar te onderscheiden en zodoende te bepalen wat er toen werkelijk is gebeurd ? 

Q begon waarschijnlijk in het Aramees. De meesten op dit forum zijn niet zo goed in het Grieks kunnen lezen. ;)

Het is waar dat er getwijfeld wordt over bepaalde gezegden en de omvang van Q. De gereconstrueerde teksten zijn wel degelijk (zo goed als mogelijk) van filters ontdaan, namelijk de filters die de schrijvers van Mattheus en Lucas toepasten. Maar daarmee heb je nog niet zomaar de precieze omvang van de oorspronkelijke tekst te pakken, dat is een veel lastiger karwij omdat je immers niet zomaar in het hoofd van Jezus/Jesjoea zelf kunt kruipen.

Er zal niet binnen afzienbare tijd een methode gevonden waar iedereen juichend achter zal kunnen staan. Dat heeft met dat laatste te maken. Om de Q-tekst in preciezere vorm en omvang terug te krijgen, zul je al bij voorbaat diepgaand inzicht moeten hebben in de ideologie die Jesjoea onderwees en die heb je, zelfs met de precieze oorpronkelijke tekst voor je neus niet door een academische studie en al helemaal niet door bijbelkennis. 

Burton Mack dacht er de leringen van een cynische filosoof in te zien op grond van zijn kennis van en inzicht in die filosofie. Ik zie er een tantrisch-mystieke filosofie in op grond van de kennis van en inzicht in die stroming. Maar ik ga daar niemand van overtuigen die die filosofie niet al door en door kent en de tekst als zodanig weet te herkennen. Áls je het eenmaal ziet is het overduidelijk, maar dat gaat niet zómaar (Jezus zegt dat ook zelf in de tekst). In mijn ogen kan het geen fictie zijn, daarvoor is de tekst te samenhangend en te zeer doordrongen van deze filosofie met zijn specifieke praktisch-spirituele onderwijs. Voor christenen met hun specifieke manier van denken is het sowieso een paar bruggen te ver.

Maar het is wel hún Jezus, daarom kom ik er ook op dit forum mee aanzetten, ook al weet ik dat ze hier nooit een tantrisch-mystieke (ook trouwens geen cynisch-filosofische) Jezus gaan aanvaarden. Gewoon ter kennisgeving kom ik ermee aanzetten, dat er ook op die manieren naar hun Jezus gekeken wordt.

Piet Strootman had gelijk dat de schrijver van de authentieke delen van de Paulus-brieven een mystieke of gnostische kijk op Jezus verkondigde. Maar niemand kon die teksten zo lezen hier en dus bleef hij ondanks zijn gelijk als een roepende in de Credible woestijn. Ik denk dat die Piet inmiddels al overleden is omdat hij destijds al behoorlijk oud was en hij er de man niet naar was om ineens op te houden met zijn enthousiaste en vasthoudende verkondigin

Dat zijn veel woorden.  Ik vat het maar even samen: "Ik zou het niet weten".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is tenminste een eerlijk antwoord. Ik denk het zelf wel ongeveer te weten inmiddels en die ontdekking over de hervonden Jesjoea vult mij met veel blijdschap. :) Zijn leringen zijn hervonden! :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is natuurlijk wel heel makkelijk: "Je kunt mijn mening alleen delen als je begint het met mij eens te zijn, en onderbouwen doe ik niet want jullie accepteren het toch niet."

Er is dus geen gesprek mogelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei zendeling:

Q begon waarschijnlijk in het Aramees. De meesten op dit forum zijn niet zo goed in het Grieks kunnen lezen. ;)

Het is waar dat er getwijfeld wordt over bepaalde gezegden en de omvang van Q. De gereconstrueerde teksten zijn wel degelijk (zo goed als mogelijk) van filters ontdaan, namelijk de filters die de schrijvers van Mattheus en Lucas toepasten. Maar daarmee heb je nog niet zomaar de precieze omvang van de oorspronkelijke tekst te pakken, dat is een veel lastiger karwij omdat je immers niet zomaar in het hoofd van Jezus/Jesjoea zelf kunt kruipen.

Er zal niet binnen afzienbare tijd een methode gevonden waar iedereen juichend achter zal kunnen staan. Dat heeft met dat laatste te maken. Om de Q-tekst in preciezere vorm en omvang terug te krijgen, zul je al bij voorbaat diepgaand inzicht moeten hebben in de ideologie die Jesjoea onderwees en die heb je, zelfs met de precieze oorpronkelijke tekst voor je neus niet door een academische studie en al helemaal niet door bijbelkennis. 

Burton Mack dacht er de leringen van een cynische filosoof in te zien op grond van zijn kennis van en inzicht in die filosofie. Ik zie er een tantrisch-mystieke filosofie in op grond van de kennis van en inzicht in die stroming. Maar ik ga daar niemand van overtuigen die die filosofie niet al door en door kent en de tekst als zodanig weet te herkennen. Áls je het eenmaal ziet is het overduidelijk, maar dat gaat niet zómaar (Jezus zegt dat ook zelf in de tekst). In mijn ogen kan het geen fictie zijn, daarvoor is de tekst te samenhangend en te zeer doordrongen van deze filosofie met zijn specifieke praktisch-spirituele onderwijs. Voor christenen met hun specifieke manier van denken is het sowieso een paar bruggen te ver.

Maar het is wel hún Jezus, daarom kom ik er ook op dit forum mee aanzetten, ook al weet ik dat ze hier nooit een tantrisch-mystieke (ook trouwens geen cynisch-filosofische) Jezus gaan aanvaarden. Gewoon ter kennisgeving kom ik ermee aanzetten, dat er ook op die manieren naar hun Jezus gekeken wordt.

Piet Strootman had gelijk dat de schrijver van de authentieke delen van de Paulus-brieven een mystieke of gnostische kijk op Jezus verkondigde. Maar niemand kon die teksten zo lezen hier en dus bleef hij ondanks zijn gelijk als een roepende in de Credible woestijn. Ik denk dat die Piet inmiddels al overleden is omdat hij destijds al behoorlijk oud was en hij er de man niet naar was om ineens op te houden met zijn enthousiaste en vasthoudende verkondiging.

Het steeds maar weer roepen dat er "geen onderbouwing" zou zijn maakt op mij geen enkele indruk. Het internet staat vol met allerlei onderbouwingen voor Q of Q-lite. Het heeft geen enkele zin om die onderbouwingen hier te gaan herkauwen, daar leent een forum als dit zich sowieso niet voor en ik kan mijn tijd wel beter besteden.

 

Het is mooi te zien hoe nauwkeurig je bent in uitleggen dat je benadering via Q niets anders oplevert dan dat mensen hun eigen ideeen er in leggen en die vervolgens aan Jezus toeschrijven, precies dus wat je anderen verwijt. Heel inzichtgevend

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Flash Gordon:

Het is mooi te zien hoe nauwkeurig je bent in uitleggen dat je benadering via Q niets anders oplevert dan dat mensen hun eigen ideeen er in leggen en die vervolgens aan Jezus toeschrijven, precies dus wat je anderen verwijt. Heel inzichtgevend

Dat is wat jij er zo graag in wilt lezen. Maar geloof me, als Q-lite niet door en door doortrokken zou zijn geweest van de tantrisch-mystieke benaderingswijze, dan was ik ook dáár heel stellig over geweest (namelijk dat je bij die Jezus helemaal niets te zoeken had). Ook als ik Burton Mack gelijk had moeten geven over zijn cynische Jezus, had ik mijn belangstelling voor Jezus snel verloren. Je gebruikt hier dus een stropop, als ik me niet vergis en je verheugt je daarover.

Nee, je kunt heel duidelijk nalezen, gezegde voor gezegde, waaróm de gezegden van Jesjoea tantrisch-mystiek van aard zijn en als je werkelijk een deuk daarin wilt slaan, dan zul je gezegde voor gezegde duidelijk moeten maken waarom die betekenisgevingen niet zouden deugen. Jesjoea is niet slechts de icoon aan het kruis die sommige christenen graag van hem maken, maar een uitermate sterke persoonlijkheid met een krachtige eigentijdse spirituele ideologie die ook niet-christenen aanspreekt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad @Flash Gordon

Een wetenschappelijke benadering start vanaf wat we wel weten, en probeert met kleine stapjes logisch redenering verder te komen.

Dus wordt er gestart met Q = Mt=Lc # Mc.

Als we op basis van analyse aannemen dat Mt => Lc en Lc => Mt niet waarschijnlijk is, blijft over Q => Mt en Q => Lc.

Dan is Q het bronmateriaal waarvan zowel Matteüs als Lucas gebruik heeft gemaakt.

Als je dan het Q-materiaal op een rijtje zet, blijkt dat er een zekere mate van compositie in zit, en een samenhangende theologie.

Daarom kun je van de hypothetische Q-bron spreken, die gezien de inhoud afkomstig moet zijn van predikers die de boodschap van Jezus aan Israël brachten, maar daar inmiddels weinig succes mee hadden. Wellicht is de Griekse Q in Jeruzalem samengesteld, omdat daar een tweetalige gemeenschap was, zodat Aramese teksten in Grieks konden worden omgezet. Iets van de spanningen tussen 'christenen' en andere Joden blijkt uit de executie van Jakobus de broer van Jezus in 62 n.Chr.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Welnee, @zendeling ik wil er niets in lezen. Dat jij het erg belangrijk vindt om er maar over door te gaan is prima, maar projecteer dat niet op mij. Het onderwerp boeit me nauwelijks, jouw visie nog minder. Ik heb wel enige hobby in logica, drogredenen en onzorgvuldig formuleren, en daarom lees ik je teksten soms. De inhoud leidt me daarbij niet af, die heeft geen enkele praktische relevantie voor me

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

Nee, je kunt heel duidelijk nalezen, gezegde voor gezegde, waaróm de gezegden van Jesjoea tantrisch-mystiek van aard zijn en als je werkelijk een deuk daarin wilt slaan, dan zul je gezegde voor gezegde duidelijk moeten maken waarom die betekenisgevingen niet zouden deugen. Jesjoea is niet slechts de icoon aan het kruis die sommige christenen graag van hem maken, maar een uitermate sterke persoonlijkheid met een krachtige eigentijdse spirituele ideologie die ook niet-christenen aanspreekt.

We hebben het over een hypothese. Dit ben je volledig 'vergeten'.
Maar het betekent dat eerst de 'betekenisgevingen' maar eens moeten worden bewezen, onderbouwd.
Daarna kunnen we kijken naar deuken daarin slaan, niet eerder.

Tot die tijd heeft iedereen recht op zijn eigen fantasie, ook als die afwijkt van de jouwe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als het onderwerp niet interessant is, reageer er dan niet in ajb, het verveelt enkel om steeds negatief geblaat te moeten lezen (gelukkig kent dit forum een negeermogelijkheid).

Ik weet niet of het slechts een "hypothese" is, voor mij niet in ieder geval. Ik ervaar dit als reëler dan bijvoorbeeld de mythes die je in de rest van het NT kunt lezen. Het spreekt rechtsstreeks tot mijn diepste verstaan van waar spiritualiteit om zou moeten draaien en dat doen apocalyptische fantasien of beloftes van heil door geloof bij mij niet. En dat nog wel rechtstreeks vanuit het hol van de leeuw (grapje), het nieuwe testament bijeen geschreven door het destijds alles verketterende christendom. 

Ieder zijn manier van denken en geloof natuurlijk, maar déze Jesjoea staat wél met beide benen op de grond en spreekt mensen uit álle tradities in de wereld aan. Dat maakt dit ook zo bevrijdend, alles erin klopt! :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Laat ik het dan anders stellen. Q-lite is net zo goed een hypothese als dat de brieven van Paulus werkelijk door een historische Paulus werden geschreven in de eerste eeuw. Dat laatste is ook "slechts" een hypothese omdat er immers geen bewijs voor is, maar veel mensen nemen dit aan als feit, net zoals de historische Jezus, die is feitelijk ook niet meer dan een hypothese (of zo je wilt, een 'geloof'). 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

Laat ik het dan anders stellen. Q-lite is net zo goed een hypothese als dat de brieven van Paulus werkelijk door een historische Paulus werden geschreven in de eerste eeuw. Dat laatste is ook "slechts" een hypothese omdat er immers geen bewijs voor is, maar veel mensen nemen dit aan als feit, net zoals de historische Jezus, die is feitelijk ook niet meer dan een hypothese (of zo je wilt, een 'geloof'). 

Weinig moderne bijbel dierziektes geloven dat alle Paulus-brieven afkomstig zijn van één auteur, laat staan dat deze samen valt net het Bijbels personage “Paulus”

Dierziektes is wat autocorrect dacht dat ik bedoelde toen ik onderzoekers bedoelde

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎9‎-‎11‎-‎2017 om 10:31 zei Desid:

Bij het evangelie van Thomas stelt Jezus de vrouw aan de man gelijk als ze mannelijk wordt, dat wil zeggen afziet van seks en kinderen baren. Iets vergelijkbaars vinden we bij Clemens van Alexandrië. En denk ook aan de Handelingen van Paulus en Tekla, waar de laatste apostel wordt.

Waar heb je dit vandaan? Volgens mijn bronnen is dit veel te veel op seksualiteit gericht.

Het gaat om mannen en vrouwen een maken, en niet om seks. Het mannelijke en vrouwelijke in de mens dus. Als je denkt dat dit om afzien van seks en kinderen gaat, dan vraag ik me oprecht af hoeveel verstand je hiervan hebt :'( 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Flash Gordon:

Weinig moderne bijbel dierziektes geloven dat alle Paulus-brieven afkomstig zijn van één auteur, laat staan dat deze samen valt net het Bijbels personage “Paulus”

Dat klopt, maar de meesten geloven nog wel dat de kern van die Paulus brieven echt geschreven werd door een "apostel" uit de eerste eeuw. De Radicale School (vooral Nederlandse) theologen uit de negentiende eeuw geloofden dat al niet meer omdat daar geen bewijzen voor te vinden zijn. https://depts.drew.edu/jhc/detering.html 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Foppe1986:

Waar heb je dit vandaan? Volgens mijn bronnen is dit veel te veel op seksualiteit gericht.

Het gaat om mannen en vrouwen een maken, en niet om seks. Het mannelijke en vrouwelijke in de mens dus. Als je denkt dat dit om afzien van seks en kinderen gaat, dan vraag ik me oprecht af hoeveel verstand je hiervan hebt :'( 

Het is een bekend gegeven dat in veel vroegchristelijke groepen en gnosisgroepen geheelonthouding van seks erg belangrijk was.

In het Evangelie van Thomas wordt ook gezegd dat ieder mens die uit een vrouw geboren is, een hoerenkind ("son of a bitch") is, omdat seks sowieso ontucht is.

Maar als je dit geestelijker wilt uitleggen, wordt er nog steeds verondersteld dat het mannelijke superieur is aan het vrouwelijke.

3 uur geleden zei zendeling:

Dat klopt, maar de meesten geloven nog wel dat de kern van die Paulus brieven echt geschreven werd door een "apostel" uit de eerste eeuw. De Radicale School (vooral Nederlandse) theologen uit de negentiende eeuw geloofden dat al niet meer omdat daar geen bewijzen voor te vinden zijn. https://depts.drew.edu/jhc/detering.html 

"al niet meer"? Deze groep onderzoekers hebben dat inderdaad geopperd, maar hun voorstelling van zaken heeft geen navolging gevonden (behalve dan bij enkele randfiguren). De reden daarvoor is dat bij de zeven onbetwiste Paulusbrieven het waarschijnlijker is dat ze authentiek zijn dan dat ze een vervalsing zijn. Zouden ze een vervalsing zijn, dan moet je namelijk iemand veronderstellen die het een goed idee vond het personage Paulus in leven te roepen, deze aan zeven gemeenten/personen laten schrijven met allerlei verschillende en zeer uiteenlopende problemen, enzovoort. Bij bijvoorbeeld 3 Korintiërs begrijp je heel goed waarom de vervalser op naam van Paulus een brief schrijft, namelijk om met diens autoriteit een bepaalde visie op een kerkelijk onderwerp te geven. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor de brief aan de Efeziërs, die nauwelijks ingaat op de situatie in Efeze en bijna een afgesloten theologisch traktaat is. Bij de zeven authentieke brieven geldt dit niet, en zijn er veel vraagtekens over wat de situatie precies is waarover Paulus schrijft. Dat laatste is een van de redenen waarom het veel waarschijnlijker is dat de histoische Paulus daadwerkelijk die brieven schreef.

Uiteraard is dat ook een hypothese. Het probleem is niet dat iets een hypothese is. Het gaat erom of iets een goede hypothese is, en 'goed' betekent dan dat je goed moet beargumenteren waarom een hypothese nodig is om bekende gegevens te verklaren of te begrijpen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Desid:

Het is een bekend gegeven dat in veel vroegchristelijke groepen en gnosisgroepen geheelonthouding van seks erg belangrijk was.

In het Evangelie van Thomas wordt ook gezegd dat ieder mens die uit een vrouw geboren is, een hoerenkind ("son of a bitch") is, omdat seks sowieso ontucht is.

Dit maak jij ervan, maar dat staat er helemaal niet zo.  Je kunt overigens het evangelie van Thomas helemaal niet  begrijjpen zonder dat je eerst de Bijbel verstaat en zeer goed kent. 

Met "iemand die uit een vrouw geboren is"  (wat Christus ook in de Bijbel zegt) wordt iedereen bedoeld die niet wedergeboren is uit Water en Geest. (Het woord van God en de Heilige Geest).  Naar de natuur zijn alle mensen "uit een vrouw geboren".  Alle mensen zijn in zonde geboren, na de zondeval. Maar ieder kind dat geboren wordt is een Godsgeschenk. Ieder kind is een Godsgeschenk. Een mogelijkheid om te leren lief te hebben.

De sexualiteit is heilig. Het is bedoeld voor de voortplanting en voor het vestigen van intimiteit, waaruit duurzame liefde zich dient te ontwikkelen. Het is een middel om via heilige intimiteit te leren lief te hebben en een duurzame relatie te onderhouden en voor elkaar te zorgen. En dus niet sex om de sex.  In de moderne tijd zijn het meestal mensen die niet in staat zijn om een liefdevolle duurzame relatie te onderhouden, die hun gebrek trachten te sublimeren door dit soort teksten uit hun verband te rukken. 

In plaats van ons gebrek te maskeren  kunnen we in zo'n geval beter bidden "Heer, ik ben niet in staat om een liefdevolle relatie met een vrouw te onderhouden. Wilt u mij alstublieft helpen om mijn gebrek te overkomen, of, als U dit beter vindt, wilt u mij helpen met mijn gebrek te leven en er rust in te vinden, moge Uw Wil voor mijn leven geschieden. Amen."

Als een mens omgaat met de sexualiteit als sex om de sex echter, is het van zichzelf een verterend vuur dat nooit uitblust, en een worm dat immer doorvreet. De sexualiteit dient m.i. overstegen te worden. Dat is iets heel anders dan het onderdrukken. Sexualiteit binnen de levensheiliging is spaarzaam, en gaat spaarzaam met elkaar om.  Van alle levenslessen zou deze misschien wel eens de allermoeilijkste kunnen blijken te zijn.   De tegenpolen hebben elkaar nodig om zichzelf te leren kennen. De gevallen mens kan niet meer goed omgaan met heilig vuur.  Men soupeert elkaar op, haalt elkaar leeg, tot er oorlog uitbreekt of de bodemschatten leeggehaald zijn.  Ook op dit gebied beheerst de hebzucht meestal de mens. Ook het afzien van de sexualiteit omwille van het afzien, leidt tot ongelukken. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Neemt niet weg dat wie een klein beetje op de hoogte is van de vroeg-christelijke tijd zou moeten weten dat Desid op het punt van sexualiteit gewoon gelijk heeft. Mede dankzij Augustinus is dat echt geen nieuws  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Flash Gordon:

Neemt niet weg dat wie een klein beetje op de hoogte is van de vroeg-christelijke tijd zou moeten weten dat Desid op het punt van sexualiteit gewoon gelijk heeft. Mede dankzij Augustinus is dat echt geen nieuws  

Geenszins. Wat Desis beschrijft, getuigt helemaal niet van kennis van het Thomasevangelie, noch van de theologie, noch van de vroegchristelijke literatuur. Hij herhaalt wel de fout van sommige oude kerkgeleerden.  Het misverstaan van Jezus heeft m.i. tot zeer grote ongelukken geleid in de kerk en daarbuiten.

Kom er later op terug. (nu tijd noch lust)

Juist de sexualiteit confronteert de mens met zijn gevallen toestand. En dat moet in zekere zin ook, want hij moet tot inkeer komen. Onthoudt hij zich, dan brandt hij zijn vingers eraan. Onthoudt hij zich niet, dan brandt hij vaak ook zijn vingers eraan.  Dat komt niet door de kracht van de sexualiteit zelf, maar door zijn gevallen toestand. Alleen de Liefde van Christus kan het overwinnen.  Dan onthoudt men zich niet, noch is men dan echter eraan onderworpen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dolce Vita:

Dit maak jij ervan, maar dat staat er helemaal niet zo.  Je kunt overigens het evangelie van Thomas helemaal niet  begrijjpen zonder dat je eerst de Bijbel verstaat en zeer goed kent. 

Met "iemand die uit een vrouw geboren is"  (wat Jezus ook in de Bijbel zegt) wordt iedereen bedoeld die niet wedergeboren is uit Water en Geest. (Het woord van God en de Heilige Geest).  Naar de natuur zijn alle mensen "uit een vrouw geboren".  Alle mensen zijn in zonde geboren, na de zondeval. Maar ieder kind dat geboren wordt is een Godsgeschenk. Ieder kind is een Godsgeschenk. Een mogelijkheid om te leren lief te hebben.

De sexualiteit is heilig. Het is bedoeld voor de voortplanting en voor het vestigen van intimiteit, waaruit duurzame liefde zich dient te ontwikkelen. Het is een middel om via heilige intimiteit te leren lief te hebben en een duurzame relatie te onderhouden en voor elkaar te zorgen. En dus niet sex om de sex.  In de moderne tijd zijn het meestal mensen die niet in staat zijn om een liefdevolle duurzame relatie te onderhouden, die hun gebrek trachten te sublimeren door dit soort teksten uit hun verband te rukken. 

In plaats van ons gebrek te maskeren  kunnen we in zo'n geval beter bidden "Heer, ik ben niet in staat om een liefdevolle relatie met een vrouw te onderhouden. Wilt u mij alstublieft helpen om mijn gebrek te overkomen, of, als U dit beter vindt, wilt u mij helpen met mijn gebrek te leven en er rust in te vinden, moge Uw Wil voor mijn leven geschieden. Amen."

Nou zeg, als je het ergens niet mee eens bent hoef je niet zo achterlijk uit de hoek te komen.

Mijn uitleg van Ev.Thom. 105 is inderdaad niet de enige; en bij nader inzien ook niet de beste uitleg. Echter, wat jij ervan maakt staat er zeker ook niet. Want in Ev.Thom. is de redding slechts voor een kleine groep uitverkorenen; en bijvoorbeeld logion 87 is welzeker uit te leggen als een negatieve visie op seksualiteit en huwelijk.

De reden dat dit in deze discussie naar voren komt is dat hierboven werd beweerd dat in de gnosis vrouwen positiever werden bekeken dan in de 'orthodoxe' kerk. Daartegenover zet ik dat er a) geen bewijs is dat vrouwen vaker een leiderschapspositie innamen dan in 'orthodox-achtige' groepen; en b ) dat in veel gnostische of aanverwante groepen er een net zo negatief beeld van het vrouwelijke was als je in de mainstream Grieks-Romeinse cultuur aantreft: vrouwen zijn onvolmaakt, zwak, deficiënt. Zie bijvoorbeeld Ev.Thom. 114.

Dat staat verder helemaal los van wat wij zouden moeten vinden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Desid:

Nou zeg, als je het ergens niet mee eens bent hoef je niet zo achterlijk uit de hoek te komen.

 

Ik zou maar eens op mijn woorden gaan passen als ik jou was. Je beschrijft slechts je eigen toestand. Daar kun je wat aan doen, en dat begint bij je grondhouding. Je raaskalt. 

Citaat

 

Mijn uitleg van Ev.Thom. 105 is inderdaad niet de enige; en bij nader inzien ook niet de beste uitleg. Echter, wat jij ervan maakt staat er zeker ook niet. Want in Ev.Thom. is de redding slechts voor een kleine groep uitverkorenen; en bijvoorbeeld logion 87 is welzeker uit te leggen als een negatieve visie op seksualiteit en huwelijk.

 

 

Absoluut niet. Je weet werkelijk van toeten noch blazen.  Die logos is helemaal niet van Jezus, zoals zovele verzen in Thomas helemaal niet door Jezus zijn gezegd. Meer niet dan wel zelfs. De verzen waar je jouw eigen theologie op maakt, vormen een doublet met een andere logos en zijn een reactie op de zwaar oversexte cultuur waarin Plato (wiens gedachtengoed, naast vele andere invloeden, in Thomas worden neergezet en vaak valselijk in Jezus' mond wordt gelegd) leefde. 

Verheerlijking van het celibaat is hét instrument van de Tegenstrever, opdat het getal der heidenen niet vol zou raken en hen het Evangelie niet verkondigd zou kunnen worden. 

Overigens zou ik voor de dag danken dat ieder mens nog uitsluitend met zijn eigen enkelvoudige vaste identiteit het internet en de fora kon bezoeken, indien het niet zo ware dat op die dag waarschijnlijk de Antichrist regeert. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden