Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Lobke

Vrouwen in het ambt

72 berichten in deze discussie
2 uur geleden zei Hendrik-NG:

Je heft de tegenstijdigheid niet op. Kan je nu wel of niet in je eentje de betekenis van Schriftwoorden vinden?

U maakt er een tegenstrijdigheid van door deze woorden als synoniemen te beschouwen. Wellicht is het duidelijker door te stellen dat het belangrijk, maar niet per se noodzakelijk is om samen de Bijbel te bestuderen. Gods Woord bestuderen doe je overigens per definitie niet in je eentje; er is altijd de Heilige Geest aanwezig, indien men tot geloof gekomen is.

2 uur geleden zei Hendrik-NG:

Daarnaast hanteer je een stelling die discutabel is: "Alles wat er geschreven staat is maar op een manier uitlegbaar". Ik zie Paulus namelijk al iets anders doen in zijn brief aan de Galaten (H4), als hij spreekt over de geschiedenis van Hagar en Sara, en zegt: "Deze dingen zijn allegorisch bedoeld. De twee vrouwen zijn twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar".

Naast de letterlijke uitleg hanteert hij een allegorische uitleg. Of zou je durven beweren dat hier enkel nog de allegorische uitleg gehanteerd zou mogen worden? Maar moet dan de rest van de geschiedenis van Abraham ook allegorisch worden uitgelegd? De rest van Genesis? Van...? In ieder geval: de Schrift zelf leert al dat die Schrift niet slechts op één manier kan worden uitgelegd...

Over het algemeen lees ik de Bijbel zoals het er staat, tenzij uit de context blijkt dat dit niet kan. Als de Bijbel iets voorstelt als een werkelijke gebeurtenis, zoals de geschiedenis van Hagar en Sara, dan neem ik dat letterlijk. Als Paulus aangeeft dat deze ware gebeurtenis een allegorie met zich meedraagt die van belang is, dan geloof ik dat ook. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor deze andere beduiding is "allegoroumena", wat zoveel betekent als zowel waargebeurd als op iets anders duidend. Het een hoeft het ander dus niet op te heffen. Hetzelfde principe gaat op voor bv. de zondvloed, de koperen slang in de woestijn, de tocht door de woestijn, etc... Een tekst kan ook een directe en indirecte betekenis hebben, ik denk daarbij bv. aan de voetwassing zoals besproken in Joh.13:10. Al met al ben ik dus geen voorstander van biblicisme en verwerp ik dit idee zelfs omdat het leidt tot geestelijke verschraling.

2 uur geleden zei Hendrik-NG:

Precies mijn zorg...

De Heilige Geest heeft gelijk, het beste luistert men naar Hem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Over het algemeen lees ik de Bijbel zoals het er staat, tenzij uit de context blijkt dat dit niet kan. Als de Bijbel iets voorstelt als een werkelijke gebeurtenis, zoals de geschiedenis van Hagar en Sara, dan neem ik dat letterlijk. Als Paulus aangeeft dat deze ware gebeurtenis een allegorie met zich meedraagt die van belang is, dan geloof ik dat ook. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor deze andere beduiding is "allegoroumena", wat zoveel betekent als zowel waargebeurd als op iets anders duidend. Het een hoeft het ander dus niet op te heffen. Hetzelfde principe gaat op voor bv. de zondvloed, de koperen slang in de woestijn, de tocht door de woestijn, etc...

Mooi. Dan zijn we het er dus over eens dat je uitspraak: "Alles wat er geschreven staat is maar op een manier uitlegbaar" in al zijn ongenuanceerdheid niet klopt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Mooi. Dan zijn we het er dus over eens dat je uitspraak: "Alles wat er geschreven staat is maar op een manier uitlegbaar" in al zijn ongenuanceerdheid niet klopt.

Volgens mij bent u degene die nu ongenuanceerd bezig is. Enfin, ik stel voor dat we deze discussie weer betrekking laten hebben op het onderwerp en ik wens u veel succes met het vinden van de juiste uitleg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij bent u degene die nu ongenuanceerd bezig is. Enfin, ik stel voor dat we deze discussie weer betrekking laten hebben op het onderwerp en ik wens u veel succes met het vinden van de juiste uitleg.

Als je jezelf met je eigen argumenten klem gezet hebt, loop je hard weg? Je kon wel zo'n hypocriete gereformeerde leraar zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Persoonlijk geen probleem met het feit dat er vrouwen voor kunnen gaan.
Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel van vrouwen die preken of een functie als diaken (Febe) bekleden als ik mij niet vergis.
Is dan wellicht niet theologisch onderlegt. MAar je zou kunnen stellen dat het wel uit te leggen valt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-8-2017 om 17:07 zei Lobke:

De synode van de GKV heeft het besluit genomen dat vrouwen toegelaten worden in het ambt van; ouderling,diaken of domina. Persoonlijk ben ik er blij mee al ben ik geen lid van de GKV.  Opgegroeit in de synodaal gereformeerde kerk ben ik al meer dan 40 jaar gewend aan vrouwen in het ambt. De pastorale zorg ligt veel vrouwen goed, onze vrouwelijke ouderling was de fijnste die we ooit hadden. Later werden we lid van de vrije evangelische gemeente waar de discussie zo'n 5 jaar geleden begon en nog duurt.

Ik heb begrepen dat veel vrijgemaakt gereformeerden gelukkig zijn met deze uitslag, maar ook velen er moeite mee hebben.

Vandaar mijn vraag; hoe denken jullie over vrouwen in het ambt.

http://www.gkv.nl/synode-besluit-vrouwen-mogen-dienen-ambt-ouderling-en-diaken/

Prima, vrouwen als domine/domina. Maar ik ben niet gereformeerd, dus makkelijk praten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎15‎-‎8‎-‎2017 om 17:07 zei Lobke:

De synode van de GKV heeft het besluit genomen dat vrouwen toegelaten worden in het ambt van; ouderling,diaken of domina. Persoonlijk ben ik er blij mee al ben ik geen lid van de GKV.  Opgegroeit in de synodaal gereformeerde kerk ben ik al meer dan 40 jaar gewend aan vrouwen in het ambt. De pastorale zorg ligt veel vrouwen goed, onze vrouwelijke ouderling was de fijnste die we ooit hadden. Later werden we lid van de vrije evangelische gemeente waar de discussie zo'n 5 jaar geleden begon en nog duurt.

Ik heb begrepen dat veel vrijgemaakt gereformeerden gelukkig zijn met deze uitslag, maar ook velen er moeite mee hebben.

Vandaar mijn vraag; hoe denken jullie over vrouwen in het ambt.

http://www.gkv.nl/synode-besluit-vrouwen-mogen-dienen-ambt-ouderling-en-diaken/

Ik ben voor, want vrouwen kunnen net zo goed door God ingezet worden dan mannen. Wel vind ik het bijbels gezien een lastig thema, omdat de bijbel in met name de brieven van Paulus laten zien dat de vrouw ondergeschikt wordt gesteld aan de man. Ook mijn vrouw ziet mij als het hoofd van het gezin en verwacht van mij dat ik mij daar ook naar gedraag. Ik geloof dat de rolverdeling vooral een natuurlijke orde is. Een man zit anders in elkaar dan een vrouw. Als je daar naar kijkt, zie je al dat de man sterker is (gemiddeld genomen) en dus het zware werk moet verrichten voor het gezin en de vrouw daarin tegen is de gene die een kind op de wereld zet en het kan voeden met borstvoeding. Hoe graag een man dat ook wel zou willen, ik heb het niet met mijn baby geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. In die zin is op bepaalde vlakken de man eindverantwoordelijke en beschermer van het gezin en de vrouw heeft de sterkste hand in de opvoeding. Moeders wil voor de kinderen is vaak de wet. 

In de gemeente denk ik dat die harmonie er ook moet zijn. Bij ons in de gemeente heb je een mooie oplossing daarvoor. Namelijk voorgangers echtparen. Zodat de verhouding tussen man en vrouw ook in het leidersschap van de kerk goed uit de verf komt en ze zo elkaar aanvullen. Waarom ouderlingen en diakenen geen vrouwen zouden kunnen zijn, zou ik trouwens ook niet weten. Misschien dat de discussie vooral rondom de ouderlingen wat begrijpelijk kan zijn, omdat zij eigenlijk de meeste macht hebben in de kerkenraden en zo zelfs dominees aansturen. Echter denk ik dan ook: als er mannen en vrouwen in de kerkenraad zitten, dan vullen ze elkaar mooi aan. 

 

Ik ben trouwens nog steeds Evangelisch. :)

Was synodaal gereformeerd van huis uit. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Gaitema:

Ik ben voor, want vrouwen kunnen net zo goed door God ingezet worden dan mannen. 

Het is onverstandig om je onder het gezag van een vrouw te stellen. Ik loop dan ook gelijk weg als een vrouw de kansel betreed. Wat dan weer vragende en vermanende oudsten (het jonkie was net droog achter de oren) oplevert, die mij verzoeken om eens normaal te doen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het is onverstandig om je onder het gezag van een vrouw te stellen. Ik loop dan ook gelijk weg als een vrouw de kansel betreed. Wat dan weer vragende en vermanende oudsten (het jonkie was net droog achter de oren) oplevert, die mij verzoeken om eens normaal te doen...

Is een mannelijke dominee dan over jou de baas dan? De dominee heeft ook geen leidinggevende functie. Het is in dienst van de kerkenraad en in de functie van de profeet. Een profeet geeft het Woord van God door. Dat zijn in de bijbel ook wel vrouwen. De dominee is geen priester. 

In Nijverdal waar ik vandaag kom hebben ze in de PKN (vooraf gereformeerd en Hervormd, die plaatselijk meen ik fuseerden in 2007) altijd mannelijke dominees gehad. Het liep de laatste jaren slecht. Nu hebben ze een vrouwelijke predikant aangesteld die van Gereformeerde Bondshuize is. Ze is uit de bond naar de confessionele beweging over gegaan om dominee te kunnen worden uit liefde voor Jezus. Nu zee preekt komen vele jonge gezinnen en tieners weer naar de kerk. Het loopt weer goed, gezegend en wel :)

Ik ken zelfs iemand die in de dienst Jezus zag, die met gezegende armen de vrouw zegende. 

 

In China is de eerste huiskerk van de huiskerkbeweging begonnen met een vrouw als voorganger. Ze zag Jezus verschijnen die tegen haar zei: "Ik ben Jezus en ga uw man genezen". Dat was in de jaren tachtig, terwijl haar man dood ziek op zijn sterfbed lag. Hij stond toen spontaan op uit bed. De vrouw huilde en vroeg Jezus om vergeving dat zij Hem sinds de komst van het communisme (waarvoor ze christen was) vergeten was.  Ze riep mensen uit het dorp bij één en vertelde over en toonde het wonder wat thuis geschied was. Daarop hield ze met die mensen de eerste huissamenkomst. Zo ontstond de eerste huisgemeente.  Haar zoon werd evangelist en bracht de huiskerkbeweging op gang dat nu rond de 60 miljoen leden in china kent. 

Ik concludeerde toen na het lezen van dat verhaal, dat God kennelijk soms vrouwen ook voorganger liet zijn. Tot dan toe had ik ook twijfels over vrouwen in het ambt. 

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Gaitema:

Is een mannelijke dominee dan over jou de baas dan?

Dominee is een ambt dat niet bestaat. Waarom kiest u voor het woord "baas"? Ik krijg hierbij het gevoel van een werkgever die bepaald hoe het werk moet worden uitgevoerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Dominee is een ambt dat niet bestaat. Waarom kiest u voor het woord "baas"? Ik krijg hierbij het gevoel van een werkgever die bepaald hoe het werk moet worden uitgevoerd.

 Je had er over dat je niet onder een overheersend vrouwelijk gezag wilde staan. Alsof een dominee die een man is dat wel heeft. Geen enkele voorganger duld ik zijn gezag van. Ik ben geestelijk zelfstandig en bepaal zelf wat ik wel of niet aanneem van een dominee

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het is onverstandig om je onder het gezag van een vrouw te stellen. Ik loop dan ook gelijk weg als een vrouw de kansel betreed. Wat dan weer vragende en vermanende oudsten (het jonkie was net droog achter de oren) oplevert, die mij verzoeken om eens normaal te doen...

@Kaasjeskruid,

Als uw kerkgenootschap een vrouw op de kansel toelaat, verlaat u dat kerkgenootschap dan?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-8-2017 om 13:28 zei Kaasjeskruid:

Alles wat er geschreven staat is maar op een manier uitlegbaar. Dat deze uitleg niet ineens begrepen wordt is een tweede. Daarom is het dus belangrijk om met anderen te zijn om samen achter de bedoeling te komen.

En wie van al die mensen heeft er nou precies gelijk dan? 

En waar in de Bijbel staat vermeld dat alles wat in de Bijbel staat maar op één manier uitlegbaar is?

En heb je nog meer prachtige cirkelredeneringen waar we van kunnen meegenieten?:B

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hitchens:

En wie van al die mensen heeft er nou precies gelijk dan?

Zij die goed luisteren naar wat de Heilige Geest ingeeft.

7 uur geleden zei Hitchens:

En waar in de Bijbel staat vermeld dat alles wat in de Bijbel staat maar op één manier uitlegbaar is?

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh.8:32)

7 uur geleden zei Hitchens:

En heb je nog meer prachtige cirkelredeneringen waar we van kunnen meegenieten?:B

Dit zegt alles over uw houding en intentie. U bent niets meer dan een Don Quichot met een grote mond.

Schelden proberen we hier niet te doen. Stukje verwijderd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zij die goed luisteren naar wat de Heilige Geest ingeeft.

6 uur geleden zei Hitchens:

Dus iedereen die afwijkt van jouw interpretatie, luistert niet goed naar de Heilige Geest. Een verkapte No True Scotsman.

Ik heb ervan genoten.

6 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dit zegt alles over uw houding en intentie. U bent niets meer dan een Don Quichot met een grote mond.

En dit zegt alles over de grootte van jouw ego, en dat dit ego erg gemakkelijk gekwetst is. 

Als je in een hoekje wordt gedrukt en gewezen op je eigen tegenstrijdigheden raak je gefrustreerd en ga je het gesprek afkappen. Komt van onzekerheid.

Veel succes met je persoonlijke groei.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zij die goed luisteren naar wat de Heilige Geest ingeeft.

Dat is nu precies de reden waarom ik nu voor een vrouw als dominee ben, na het verhaal over de eerste huiskerk van China te hebben gelezen. Want wat God doet, spreek ik niet tegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Het gescheld in enkele voorgaande posts pleit sterk voor het idee van de vrouw in het ambt...

:# Vrouwen zijn echter weer in staat om met één woord iemand tot de grond toe af te fakkelen en maken daar ook niet zelden graag gebruik van. Lijkt mij níét handig voor zo'n ambt. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-8-2017 om 18:23 zei Flash Gordon:

Domina is imho geen woord. Waarom zou je een dominee niet gewoon dominee noemen, ongeacht een XX of XY chromosoom?

Domine is de mannelijke aanroepterm (vocativus) van dominus. Vrouwelijk is dat met de 'a', als dat zou bestaan in Latijn, m.i.

Op 15-8-2017 om 17:07 zei Lobke:

Vandaar mijn vraag; hoe denken jullie over vrouwen in het ambt.

Prima toch?
Ik zou er geen bezwaar in zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Olorin:

Domine is de mannelijke aanroepterm (vocativus) van dominus. Vrouwelijk is dat met de 'a', als dat zou bestaan in Latijn, m.i.

Prima toch?
Ik zou er geen bezwaar in zien.

Ik meende dat protestanten liever geen Latijn in hun kerken wilden ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden