Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Devootje

Hoe denkt Jezus over... armoede?

87 berichten in deze discussie
1 minuut geleden zei Onbemind:

Benieuwd naar een Bijbels voorbeeld, buitenom de apocriefe boeken.

Want? Het staat een ieder vrij om de gehele Schrift te gebruiken en niet slechts een selectie daarvan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Thorgrem:

Want? Het staat een ieder vrij om de gehele Schrift te gebruiken en niet slechts een selectie daarvan. 

Omdat over de apocriefe boeken verschillend gedacht kan worden. En ik benieuwd ben of dit ik de canonieke boeken voorkomt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Onbemind:

Benieuwd naar een Bijbels voorbeeld, buitenom de apocriefe boeken.

Twee vragen: 1. Wat versta jij onder de apocriefe boeken? De katholieke bijbel heeft immers 72 boeken en de protestantse bijbel er 66. En ik ga niet zomaar boeken negeren die in de Schrift staan. 2. Waar wil je precies een bijbels voorbeeld van hebben?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Robert Frans:

Twee vragen: 1. Wat versta jij onder de apocriefe boeken? De katholieke bijbel heeft immers 72 boeken en de protestantse bijbel er 66. En ik ga niet zomaar boeken negeren die in de Schrift staan. 2. Waar wil je precies een bijbels voorbeeld van hebben?

Beste Robert Frans,

1. ik ga uit van de 66 boeken maar je mag dit eventueel negeren.
2. Het aanbidden van Heiligen. die levend zijn. Dus bijvoorbeeld Maria / Abraham of dergelijke.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Onbemind Wij aanbidden geen heiligen. Dus zul je daarvan geen voorbeelden vinden in de Schrift. Thorgrem had je dat ook al gezegd, dus het is vreemd om dat te blijven benoemen zo. In 2 Makkabeeën 12,45 lees je dat de krijger Judas offers bracht voor de doden en dat dat een zinvolle daad is. In Openbaringen 6,10 lees je dat de martelaren daar God bidden om vergelding op aarde. En ook in het Evangelie zegt Jezus heel duidelijk dat God geen God is van doden, maar van levenden.

De gelovigen in de hemel zijn in Christus. De gelovigen op aarde zijn ook in Christus. En in Christus vinden wij daardoor elkaar, want Christus is zowel op aarde als in de hemel werkelijk aanwezig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Onbemind:

Ik heb zitten nadenken over je antwoord, en had niet eerder de tijd om erop terug te komen.

Dat is prima. Het is een forum en we hebben allemaal ook andere zaken te doen. :)

13 uur geleden zei Onbemind:


Ik ga mijn beeld niet geheel bijstellen maar wel in de gedachte houden dat jullie het op een andere manier verklaren.

De stelling die ik proefde van jou is dat God nooit beelden gebruikt. Dat is vanuit de bijbel gezien onwaar.

13 uur geleden zei Onbemind:

Als ik denk aan het aanroep van Heilige zien jullie dit als geoorloofd. Dit omdat het geen aanbidden van is.

Het vragen van gebed aan elkaar is geoorloofd. Dat doen mensen binnen alle denominaties. Ik geloof dat Christus de dood heeft overwonnen en dat wij als christenen het tijdelijke voor het eeuwige inruilen bij onze aardse dood en dat wij dus voort leven in de hemel. Daarnaast is er communicatie mogelijk tussen de strijdende en zegevierende Kerk. In die redenatie kan ik dus prima iemand in de hemel vragen om voor mij te bidden. Het gebed van een rechtvaardige (en mensen in de hemel zijn ontegenzeggelijk rechtvaardig) vermag veel. En aangezien mensen in de hemel geheiligd zijn zijn het uitermate goede voorbeeldfiguren die ik kan vereren.

13 uur geleden zei Onbemind:


Wij mogen doden niet aanroepen als voorbidder bij Jezus of als helper of op welke manier dan ook.

M.b.t. je laatste antwoord verschillen we simpelweg van mening. Jezus, Gods Zoon, mag niet afgebeeld worden volgens onze traditie, om de genoemde redenen enz.

 

Van doden is geen sprake binnen mijn geloof. Mensen in de hemel zijn niet dood. De dood is overwonnen.

Het is prima dat Jezus niet afgebeeld mag worden binnen jouw traditie (alhoewel ik vele protestantse kinderbijbels heb gezien met afbeeldingen ook van Jezus). Die traditie is echter een minderheid binnen het christendom neem ik aan. Want katholieken, oosters-orthodoxen, kopten, anglicanen en lutheranen hebben geen probleem met het afbeelden van Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vond dit nog ...

Discussievragen:

  • Welke redenen geeft Jezus in vers 19-21 om geen kostbaarheden op aarde te verzamelen?
  • Wat versta jij onder ‘kostbaarheden op aarde’?
  • Waarom is het onmogelijk om God te dienen en de Mammon, zoals in vers 24 staat? (Mammon betekent ‘opgestapeld bezit’ of meer, meer, meer)
  • Waarom zet Jezus deze twee zo sterk tegenover elkaar? (zie ook 1 Timoteus 6:6-10)
  • Wat moet in ons leven het belangrijkste zijn? (verzen 33-34)
  • Wat betekent dat dan in de praktijk voor jou?

Bespreking:

Jezus zegt dat we geen kostbaarheden op aarde moeten verzamelen: we moeten dus niet zo veel bezig zijn met geld en spullen. Je kunt ze zo weer kwijt raken. En ze maken je niet echt gelukkig. Misschien lijkt het wel even zo, maar je went snel. En is dat alles? En is dat uiteindelijk echte rijkdom? Nee, sterker nog: spullen kunnen je van God afhouden. Je kunt niet God dienen en de Mammon zegt Jezus. Eigenlijk betekent Mammon: rijkdom, of meer. Het is geldzucht, die altijd meer wil. En dat gaat niet samen met het echt zoeken naar God.

Jezus spreekt ook over het oog. Misschien denk je hierbij snel aan dingen waar je je vuil door voelt, occultisme bijvoorbeeld, of seks op tv. Maar zou Jezus hier niet ook gewoon het materialisme mee bedoelen? Als je oog verduisterd wordt door een maatschappij vol reclame en vermaak, dan zie je niet meer dat anderen het minder hebben. Het volgen van God betekent dat je alles loslaat en je overgeeft aan Hem. Je kunt zijn liefde en genade niet aannemen als je je handen vol hebt aan je bezit. Je moet kiezen. Hoe belangrijk zijn die spullen voor je? Vind je het moeilijk om geld weg te geven aan een ander? Vind je het vervelend om iets te delen?

Jezus zegt: Zoek nou eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Wat is dat? Zijn koninkrijk: hoe het eruit ziet als Jezus koning is. Een rijk van vrede, een rijk van liefde. Ik denk dat als iedereen zich aan het grote gebod houdt: ‘God liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf’ dat je dan al aardig in de praktijk ziet hoe dit koninkrijk is. En het tweede: gerechtigheid. Daar zit het woordje ‘recht’ in. Ook daar staat ontzettend veel over in de Bijbel. Omdat God niet tegen onrecht kan. Het doet God verdriet als hij ziet mensen honger lijden, omdat andere mensen te hebzuchtig zijn en niet willen delen. De verdeling die ik in het begin liet zien (…) dat is het tegenovergestelde van gerechtigheid. Gerechtigheid is dat je ziet dat een ander honger heeft en dat je deelt van je rijkdom. Dat je opkomt voor iemand die onrecht wordt aangedaan. Dat je eerlijk met dingen omgaat.

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan krijg je alles wat je nodig hebt. Want God weet wat je nodig hebt. Maak je dus geen zorgen. Ja, dat kan betekenen dat je misschien minder geld hebt dan waar je van droomt. Of dat je niet drie keer per jaar op vakantie naar de Bahama’s gaat. Maar de ‘schat in de hemel’ gaat daar ver bovenuit. Dat is een hele andere rijkdom. De liefde van God voor jou is veel meer waard dan 10 broeken van Levi’s bij elkaar. Of die mooie computer. En je zult niets tekort komen belooft Jezus zelf: zoekt Gods koninkrijk en die dingen (eten, drinken, kleren) zullen u bovendien geschonken worden. Het vraagt wel dat je durft te vertrouwen op God. Dat je alles overgeeft: je geld en je hele leven. Maar je krijgt er een ontzettend rijk leven voor terug. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-7-2017 om 07:36 zei christen 2017:

Zalig zijn! de armen van geest, want zij zullen het aardrijk beérven. Rijk in Christus, is rijkdom, Die nooit vergaat en Die dieven niet kunnen stelen!

Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.

Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende.

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden