Spring naar bijdragen

Hoe denkt Jezus over... onrecht?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 127
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Neen. Ezechiël 18: 20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. D

Jezus vertelde een gelijkenis waaruit blijkt dat het moeilijk is om je recht te verkrijgen. Zie Lukas 18:1-8. Uit de Evangeliën blijkt ook dat Jezus met de mensen die slachtoffer zijn van onrecht, beg

En Ezechiël 18 dan? Of je had alleen 1 hoofdstuk deuteronomium gelezen en dan gooi je het weg en zegt dat je heel het OT hebt gelezen ? 

Posted Images

Op 19-3-2017 om 12:44 zei Devootje:

Hoe denkt Jezus over onrecht en wat staat daarover in de bijbel?

Zelf heb ik een afkeer voor onrecht. Ik weet echter niet wat Jezus daarover dacht. Ik ben op zoek naar uitspraken van Jezus hierover.

In Matth.5:6. Degenen die "hongeren en dorsten naar de gerechtigheid", zullen "verzadigd" worden.

Het is hier aan de orde geweest.

Uit deze bergrede kun je heel veel uithalen voor wat je vragen betreft.

Citaat

 

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

 

6 - Het gaat dan vooral om diegenen, die vechten voor rechtvaardigheid in het algemeen, dus niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen.

10 -  Zij, die zelf onrechtvaardig worden behandeld, zullen troost vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-3-2017 om 12:44 zei Devootje:

Hoe denkt Jezus over onrecht en wat staat daarover in de bijbel?

Zelf heb ik een afkeer voor onrecht. Ik weet echter niet wat Jezus daarover dacht. Ik ben op zoek naar uitspraken van Jezus hierover.

Jezus vertelde een gelijkenis waaruit blijkt dat het moeilijk is om je recht te verkrijgen. Zie Lukas 18:1-8. Uit de Evangeliën blijkt ook dat Jezus met de mensen die slachtoffer zijn van onrecht, begaan is. Hij werd steeds met "medelijden bewogen". Hij was zelf natuurlijk ook slachtoffer van onrecht. Zijn rechtszaak was een aanfluiting en de doodstraf was niet terecht. Hij had immers geen zonde begaan. Hij had wel de waarheid verteld. En de waarheid doet soms pijn.

Hoewel hij op kleine schaal wonderen deed verrichten, waardoor het lijden van mensen verlicht werd, maakte hij niet onmiddellijk een eind aan al het onrecht. Hij vertelde de mensen over Gods Koninkrijk. En dit zou een blijvende oplossing voor alle problemen zijn. Jezus kon zijn eigen lijden verdragen door na te denken over de vreugde die in de toekomst lag. En dat wordt in Hebr.12:1-3 als voorbeeld voor christenen gesteld. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...
Op 2017-3-30 om 12:01 zei Sanne69:

Hij vertelde de mensen over Gods Koninkrijk. En dit zou een blijvende oplossing voor alle problemen zijn. Jezus kon zijn eigen lijden verdragen door na te denken over de vreugde die in de toekomst lag. En dat wordt in Hebr.12:1-3 als voorbeeld voor christenen gesteld. 

en vertelde ook dat dit koninkrijk geleidelijk gestalte zou krijgen zoals in de gelijkenis van het het mosterdzaadje en het kleine beetje gist in het deeg, wat uiteindelijk een effect gaat hebben op iedereen op aarde..

wij dus zijn bruid als een licht op een berg een lamp op de tafel en als zout  geweldig he .. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2017-3-30 om 12:01 zei Sanne69:

Hij had wel de waarheid verteld. En de waarheid doet soms pijn.

Hoe weten we dat Jezus "de waarheid" sprak? Is alles wat jij zei waarheid? En waarom? Volgens mij ligt de waarheid ergens waar je steeds naast grijpt! Ik zie wel een probleem als je niet zeker kunt zijn van je liefde: liefde is wel altijd waar. Bedoel je het zo?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2017-6-4 om 13:59 zei Devootje:

Hoe weten we dat Jezus "de waarheid" sprak? Is alles wat jij zei waarheid? En waarom? Volgens mij ligt de waarheid ergens waar je steeds naast grijpt! Ik zie wel een probleem als je niet zeker kunt zijn van je liefde: liefde is wel altijd waar. Bedoel je het zo?

Jezus stelde de zaken voor zoals ze werkelijk zijn. Zijn bron van onderwijs was  namelijk God zelf. En God kan alles behalve liegen. Dat kun je van mensen niet zeggen. Kun je een leugen ontdekken?! 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3/19/2017 om 12:44 zei Devootje:

Hoe denkt Jezus over onrecht en wat staat daarover in de bijbel?

Zelf heb ik een afkeer voor onrecht. Ik weet echter niet wat Jezus daarover dacht. Ik ben op zoek naar uitspraken van Jezus hierover.

Hoe kun je nu niet weten wat Jezus over onrecht denkt? De Bijbel draait er om.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 years later...
Op 19-3-2017 om 12:44 zei Devootje:

Hoe denkt Jezus over onrecht

Hetzelfde als God in het Oude Testament. Hij gaf geboden tegen het onrecht en straft de overtreders. "gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!" (Mattheüs 7:23).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Is het rechtvaardig om kinderen te straffen voor de fouten van hun ouders ? 

Wat is straffen? Voor velen is kinderen van terroristen weren al “straffen”. 

Ik denk dat “straffen” veel context en nuance gebied. 

De vraag is:  "Is het rechtvaardig om kinderen te straffen voor de fouten van hun ouders?"
Daar kun je simpelweg 'ja' of 'nee' op antwoorden.
 

Citaat

 

want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen
....
bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen
....
En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd.......En het geschiedde op den zevenden dag, dat het kind stierf;
....
Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil
...

En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn.

 

Rechtvaardig? Daar zeg ik simpel 'Nee' op. 

9 uur geleden zei Modestus:

Hij gaf geboden tegen het onrecht en straft de overtreders. "gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!" (Mattheüs 7:23).

Dat is een heel opmerkelijke tekst in dit verband.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is straffen dan? Actie reactie. Kinderen krijgen nu eenmaal veel van thuis mee, the good and bad. Is dat een straf of causaliteit? 

Als we kinderen gaan discrimineren op basis van de familienaam is dat onrechtvaardig en het label “straffen” wel waardig. Hoewel meestal den appel niet ver van den boom valt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Is het rechtvaardig om kinderen te straffen voor de fouten van hun ouders ? 

En Ezechiël 18 dan?

Of je had alleen 1 hoofdstuk deuteronomium gelezen en dan gooi je het weg en zegt dat je heel het OT hebt gelezen ? 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen
....
 bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen

Volgens mij gaat het om de bestraffing van de ongerechtigheid die de kinderen mee hebben gekregen van hun vader en daarom ook medeschuldig zijn. In Deuteronomium 5:9 staat het duidelijk: 'Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;'.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil

Citeer dan ook het vervolg: '...dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden;' (Jesaja 14:21)

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn.

Maar aan die kinderen wordt ook een zegen beloofd, in tegenstelling tot hun zondige ouders: 'En uw kinderkens, waarvan gij zeidet: Zij zullen ten roof worden! die zal Ik daarin brengen, en die zullen bekennen dat land, hetwelk gij smadelijk verworpen hebt.' (Numeri 14:31).

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Dat beloof ik:

De vraag is:  "Is het rechtvaardig om kinderen te straffen voor de fouten van hun ouders?"
Daar kun je simpelweg 'ja' of 'nee' op antwoorden.

Wedervraag: is het een goed idee als mensen waarbij je zoiets hebt van 'die zouden weg kunnen en dan zou de wereld een betere plek zijn' zich voortplanten?

Op 19-3-2017 om 12:44 zei Devootje:

Hoe denkt Jezus over onrecht en wat staat daarover in de bijbel?

Zelf heb ik een afkeer voor onrecht. Ik weet echter niet wat Jezus daarover dacht. Ik ben op zoek naar uitspraken van Jezus hierover.

Is @Devootje überhaupt nog actief?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Bastiaan73:
Op 24-12-2019 om 05:53 zei Dat beloof ik:

De vraag is:  "Is het rechtvaardig om kinderen te straffen voor de fouten van hun ouders?"
Daar kun je simpelweg 'ja' of 'nee' op antwoorden.

Wedervraag: is het een goed idee als mensen waarbij je zoiets hebt van 'die zouden weg kunnen en dan zou de wereld een betere plek zijn' zich voortplanten?

Nee, dat lij. kt me geen goed idee. Kijk, zo beantwoordt je een vraag. Nu jij nog.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Mullog:

Wat en wanneer is iets onrecht?

Wanneer je iets doet waarvan het tegen het recht van de ander gaat. Recht op eerlijke kansen bijvoorbeeld. Als iemand zijn/haar moeder/vader onrecht deed door moord, mag dat het kind ervan niet benadelen. Wanneer je het kind haar/zijn eerlijke kans ontneemt door de daden van de ouders is dat wel onrecht. 

Maar er zijn vast wel betere voorbeelden, ik wou het in lijn van het onderwerp benaderen. Straffen is een meer beladen woord dat nuance vereist in specifieke situaties. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-12-2019 om 05:53 zei Dat beloof ik:

De vraag is:  "Is het rechtvaardig om kinderen te straffen voor de fouten van hun ouders?"

Neen.

Ezechiël 18:

20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Neen.

Ezechiël 18:

20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Dat is zo en dat staat geschreven. Een kind van een ouder die in de gevangenis zit draagt echter echt een zwaar lot zonder daaraan schuld te hebben.  En stel je vader gaat het criminele circuit in en raakt verwikkeld in allerhande narigheid. Dan heeft dat gevolgen voor het hele gezin. Het is dus maar net hoe men het allemaal interpreteert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mattheüs 5:

6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Mattheüs 6:

1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Lucas 13:

27 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.

Ter vergelijking Mattheüs 7:

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

26 minuten geleden zei Plume:

Dat is zo en dat staat geschreven. Een kind van een ouder die in de gevangenis zit draagt echter echt een zwaar lot zonder daaraan schuld te hebben.  En stel je vader gaat het criminele circuit in en raakt verwikkeld in allerhande narigheid. Dan heeft dat gevolgen voor het hele gezin. Het is dus maar net hoe men het allemaal interpreteert. 

Mee eens, de werkelijkheid is genuanceerder en niet zo zwart wit. Of andersom: ouders die lijden door misdaden van hun kinderen. Wat te denken van bijvoorbeeld de ouders van Eric Harris en Dylan Klebold?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid