Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

ineke-kitty

Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

144 berichten in deze discussie
42 minuten geleden zei MysticNetherlands:

@Thorgrem kunnen we naast argumenting by link ook argumenting by verse verbieden ;)

Waarom zou je zoiets willen verbieden? De Bijbel spreekt toch vaak voor zich. Menselijke argumentatie maakt het vaak niet beter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En toch kan je de bijbel niet laten buikspreken denk ik. Iedereen kan losse teksten anders interpreteren. Het lijkt mij dus wenselijk dat als je een bijbeltekst knipt en plakt je erbij vertelt wat jij erin leest/ mee wil aangeven. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thorgrem:

En toch kan je de bijbel niet laten buikspreken denk ik. Iedereen kan losse teksten anders interpreteren. Het lijkt mij dus wenselijk dat als je een bijbeltekst knipt en plakt je erbij vertelt wat jij erin leest/ mee wil aangeven. 

Ook dat kan, Thorgem. Maar, e.e.a. sluit elkaar toch niet uit? Soms is een tekst zo duidelijk dat deze voor zich spreekt. Of soms plaatst iemand een tekst, om misschien er juist achter te komen wat anderen er in lezen?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:

Ook dat kan, Thorgem. Maar, e.e.a. sluit elkaar toch niet uit? Soms is een tekst zo duidelijk dat deze voor zich spreekt. Of soms plaatst iemand een tekst, om misschien er juist achter te komen wat anderen er in lezen?!

Een illusie. Ieder mens interpreteert. Juist bij een verzameling boeken als de Bijbel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-7-2017 om 09:36 zei MysticNetherlands:

Een illusie. Ieder mens interpreteert. Juist bij een verzameling boeken als de Bijbel.

De Geest der Waarheid openbaart alles aan Zijn kinderen en er is maar 1 Waarheid. Jezus Christus is De Waarheid en alle z.g. kennis buiten Hem of Zijn Geest is leugen en van Satan afkomstig, De Leugenaar vanaf het begin..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei christen 2017:

De Geest der Waarheid openbaart alles aan Zijn kinderen en er is maar 1 Waarheid. Jezus Christus is De Waarheid en alle z.g. kennis buiten Hem of Zijn Geest is leugen en van Satan afkomstig, De Leugenaar vanaf het begin..

Jajajaja. En alle chrstienen zijn het eens over die Ene Waarheid zeker?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei christen 2017:

De Geest der Waarheid openbaart alles aan Zijn kinderen en er is maar 1 Waarheid. Jezus Christus is De Waarheid en alle z.g. kennis buiten Hem of Zijn Geest is leugen en van Satan afkomstig, De Leugenaar vanaf het begin..

_:)_ zo simpel !!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een ieder, die uit(door) de Waarheid is herboren, verstaat ons, maar een ieder, die nog handelt vanuit zijn of haar eigen verduisterd verstand, verstaat ons niet!

1 Johannes 4:6
Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen(onderscheiden) wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei christen 2017:

Een ieder, die uit(door) de Waarheid is herboren, verstaat ons, maar een ieder, die nog handelt vanuit zijn of haar eigen verduisterd verstand, verstaat ons niet!

1 Johannes 4:6
Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen(onderscheiden) wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Ga door, geweldig.._:)_|:):E

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei MysticNetherlands:

Toon me één christen die waarheid A uit de Bijbel haalt en ik toon je er tien die waarheid B tot en met K er uit halen

Het onderwerp is: Wat zegt Jezus Christus over ZichZelf? Dus niet wat mensen over Hem zeggen of denken.

Mag ik jou vragen, Wat en Wie is Christus voor jou? Een persoonlijk antwoord graag.

14 uur geleden zei MysticNetherlands:

Toon me één christen die waarheid A uit de Bijbel haalt en ik toon je er tien die waarheid B tot en met K er uit halen

Christenen halen niet de Waarheid uit het Woord, maar ontvangen de Waarheid via de Heilige Geest in het WOORD en ongelovigen worden herboren door het bestuderen van het Woord.

Zij, die zich verharden in hun ongeloof zullen Hem niet vinden, maar zullen verdwalen in hun redeneringen en de Weg kwijt raken....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei christen 2017:

halen niet de Waarheid uit het Woord, maar ontvangen de Waarheid via de Heilige Geest in het WOORD en ongelovigen worden herboren door het bestuderen van het Woord.

Zij, die zich verharden in hun ongeloof zullen Hem niet vinden, maar zullen verdwalen in hun redeneringen en de Weg kwijt raken....

Toon me één christen die zegt A, enz.... zie alle discussies hier op dit forum bijv. Als we de atheisten en andersoortigen even vergeten, allemaal christenen die de Heilige Geest hebben ontvangen en toch roepen ze bijna allemaal wat anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei MysticNetherlands:

Toon me één christen die zegt A, enz.... zie alle discussies hier op dit forum bijv. Als we de atheisten en andersoortigen even vergeten, allemaal christenen die de Heilige Geest hebben ontvangen en toch roepen ze bijna allemaal wat anders.

De bijbel(Het Woord) toont duidelijk ,dat Jezus Christus is de Waarheid en elk woord in de Schriften is waarheid. Er zijn sommige mensen, inclusief christenen, die de openbaring van de Geest vermengen met hun eigen interpretaties(de bijbel omschrijft dit als "vlees" )en daarom zijn er vele meningen in omloop, maar Christus is en blijft de Waarheid en De Geest is De Geest der Waarheid. Christus is gekomen vanuit de hemel en heeft ZichZelf vernederd, gehoorzaam zijnde aan de wil van de Vader, is gekruisigd voor de zonden van mij en de gehele wereld en is opgestaan uit de dood, zodat Hij altijd leeft om ons via Zijn Geest te leiden in de volle Waarheid . Dagelijks reiniging zoekend in het Bloed van het Lam en ons geweten laten reinigen van dode werken. Bekeer je (geef je volledig aan Hem over) en vertrouw, dat Hij je zal leren hoe te leven op deze aarde.

Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Filipensen 2

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

2 Timotheüs 3:16

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei christen 2017:

De bijbel(Het Woord) toont duidelijk ,dat Jezus Christus is de Waarheid en elk woord in de Schriften is waarheid. Er zijn sommige mensen, inclusief christenen, die de openbaring van de Geest vermengen met hun eigen interpretaties(de bijbel omschrijft dit als "vlees" )en daarom zijn er vele meningen in omloop, maar Christus is en blijft de Waarheid en De Geest is De Geest der Waarheid. Christus is gekomen vanuit de hemel en heeft ZichZelf vernederd, gehoorzaam zijnde aan de wil van de Vader, is gekruisigd voor de zonden van mij en de gehele wereld en is opgestaan uit de dood, zodat Hij altijd leeft om ons via Zijn Geest te leiden in de volle Waarheid . Dagelijks reiniging zoekend in het Bloed van het Lam en ons geweten laten reinigen van dode werken. Bekeer je (geef je volledig aan Hem over) en vertrouw, dat Hij je zal leren hoe te leven op deze aarde.

Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Filipensen 2

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

2 Timotheüs 3:16

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Wellicht kun jij al die christenen die er een verkeerde mening op na houden terecht wijzen? Want iets zegt mij dat jij wél de Enige Juiste Mening hebt? Doe het in boekvorm, wel zo handig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei MysticNetherlands:

Wellicht kun jij al die christenen die er een verkeerde mening op na houden terecht wijzen? Want iets zegt mij dat jij wél de Enige Juiste Mening hebt? Doe het in boekvorm, wel zo handig.

Het gaat jou niet om de Waarheid te ontdekken, maar om de Waarheid te ontkrachten.

Als wij voor Christus zullen verschijnen in het uur van de Waarheid, zal Hij ons vragen: " Wat heb je met Mij gedaan? In Mij geloofd voor je eeuwig behoud of alleen maar over Mij gediscussieerd en in ongeloof Mij en Mijn Woord niet gehoorzaamd.

Johannes 12:37
En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei christen 2017:

Het gaat jou niet om de Waarheid te ontdekken, maar om de Waarheid te ontkrachten.

Als wij voor Christus zullen verschijnen in het uur van de Waarheid, zal Hij ons vragen: " Wat heb je met Mij gedaan? In Mij geloofd voor je eeuwig behoud of alleen maar over Mij gediscussieerd en in ongeloof Mij en Mijn Woord niet gehoorzaamd.

Johannes 12:37
En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Welnu, als discussieren niet zou mogen, wat doe je hier dan op een discussieforum?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei christen 2017:

Het gaat jou niet om de Waarheid te ontdekken, maar om de Waarheid te ontkrachten.

Als wij voor Christus zullen verschijnen in het uur van de Waarheid, zal Hij ons vragen: " Wat heb je met Mij gedaan? In Mij geloofd voor je eeuwig behoud of alleen maar over Mij gediscussieerd en in ongeloof Mij en Mijn Woord niet gehoorzaamd.

Johannes 12:37
En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Wist je dat Jezus Christus zich wereldwijd bekendmaakt aan mensen, via bovennatuurlijke dromen en visioenen?

In de Bijbel lezen we dat God zichzelf heel vaak openbaarde aan mensen via dromen, visioenen en bovennatuurlijke verschijningen. Wist je dat God dat vandaag nog steeds doet, overal op aarde? Op deze pagina kun je diverse bijzondere verhalen lezen van mensen die een bovennatuurlijke ontmoeting hadden met Jezus Christus waardoor hun leven veranderde. Neem even de tijd om te genieten van deze geweldige getuigenissen en deel het met vrienden aub.

Duizenden moslims zien visioenen van Jezus Christus

De laatste decennia doet zich een indrukwekkend fenomeen voor, overal op aarde: mannen en vrouwen die niets van het evangelie weten en die geen contact hebben met christenen, hebben plots een droom waarin ze Jezus Christus ontmoeten. Dat is wat er wereldwijd gebeurt met duizenden moslims.

Er werd een film gemaakt om dit wonderbare fenomeen te documenteren, zodat de mensheid kan weten wat er gaande is.

De film heet ‘More Than Dreams‘ en je kunt hem hier gratis bekijken. De film is onderverdeeld in vijf hoofdstukken, waarin telkens de ervaring wordt uitgebeeld van een moslim die op bovennatuurlijke wijze een ontmoeting heeft met Jezus Christus, waardoor zijn of haar leven voorgoed transformeerde.

More Than Dreams / Deel 1 van 5 –Ali Het verhaal van More Than Dreams / Deel 1 van 5 –Ali

http://ontdekgod.nl/visioenen-jezus/

Op 4-7-2017 om 22:19 zei vredestichter:

col 2 v6

6Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, 7in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. 8Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieen, puur menselijke bedenksels, die de machten van de kosmos verheerlijken maar Christus bestrijden. 9Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, 10en in Hem hebt gij deel aan die volheid. Hij is het hoofd waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn. 11In Hem zijt gij ook besneden, niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep, maar met de Christus-besnijdenis: 12de doop. In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan. 13Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. 14Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld. 15Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend en publiek ten toon gesteld. Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

1 ;in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid.

2;Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, 10en in Hem hebt gij deel aan die volheid.

3;Hij is het hoofd waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn

4;maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan.

5;Hij heeft ons al onze zonden vergeven

6;Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld

7;Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend en publiek ten toon gesteld. Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

Wat Zegt Jezus over hemzelf..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden