Spring naar bijdragen

King James bijbel werkt goed tegen geestelijke strijd


Aanbevolen berichten

...maar dan vooral ook in het besef van de rijkdom van het geheel van Gods gaven aan de Kerk:

ik kan me bijzonder blij voelen dat ik OOK nog een NBG51, KBG95 en NBV heb gekregen, omdat ik daardoor sommige tekstgedeelten eindelijk begrijp, waar ze me eerst duister waren!!

Halleluja. Dat is inderdaad de kern Hendrik. Jij zegt het hier. Dat is nu precies de kern van alle woorden hierboven. Wat de mens in het hart heeft aangenomen, dat kan de mens niet meer loslaten. Dat is onmogelijk omdat de mens het verbindt met God. Ook het gouden kalf was niet om God te dwarsbomen, maar om God weer te kunnen lofprijzen, nadat het volk zo verdrietig was geworden van Gods wegblijven...

Wacht even... Wat bedoel je hier precies? Je zegt "Wat de mens in het hart heeft aangenomen, dat kan de mens niet meer loslaten", en lijkt dat hier in "negatieve zin" te bedoelen: als "dat wat de mens eenmaal meent van God te hebben aangenomen, dat kan hij niet meer loslaten".

Dus: dat wat je ooit aanvaard hebt moet je niet vasthouden, maar los kunnen laten op het juiste moment. Maar dat is nu juist zo moeilijk!

Terwijl je in een eerdere post iets vergelijkbaars riep, maar wat door mij "in positieve zin" werd opgevat. Je: "Maar het gevaar is er vooral in gelegen dat wat je in geloof hebt aangenomen als Waarheid van God, in een latere instantie niet meer open staat voor overweging; en meestal alleen nog maar kan worden heroverwogen en aangepast, in moeite en geestelijke strijd."

Dus: dat wat je ooit aanvaard hebt moet je vasthouden.

Jij roept "halleluja", maar ik mis nu juist je punt...

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 69
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Niet wat je aanvaard hebt, maar wat je hebt onderscheiden van God te zijn, dat moet je vasthouden en daar moet je op bouwen. (In de lijn van onderzoekt alles wat zegt uit God te zijn of het uit God is - beproef de geesten - en behoudt het goede. En weest nuchter en waakzaam.) Want - en dan komt het - als je iets aanneemt wat niet van God is, dan is het later niet goed meer mogelijk om er afstand van te nemen, of zelfs maar van te kunnen begrijpen dat het niet van God is.

De dus is dus: wat je hebt ontdekt betrouwbaar of geestelijk te zijn, moet je niet inruilen voor iets dat minder betrouwbaar is of minder geestelijk. Want er komt een rekening en die rekening wordt gepresenteerd in afval. Omdat wat eenmaal is aangenomen als Waarheid van God, in latere instantie alleen door moeite en pijn losgelaten kan worden.

De tijden wisselen elkaar af, maar de boodschap is gelijk. Ik sprak over het aannemen van de nieuwere vertalingen en daarom er niet meer van los van kunnen komen. Maar dat geldt in elke tijd. Dus ook voor mij geldt dat ik de statenvertaling moet kunnen loslaten. En dat doe ik ook met alle plezier. Maar dan zal er toch eerst een generatie moeten komen die zich weer richt op een betrouwbaarder omgaan met Gods Woord. Maar dan is daar de catch: als God het eenmaal heeft gegeven, wanneer zou God dan ertoe komen om het nog een keer te geven? Daar ga ik niet over, gelukkig. Maar wat we allemaal op ons bordje hebben liggen, is dat iets wat aanmerkelijk onbetrouwbaarder is en bewijsbaar ongeestelijker, en zelfs in alle voorwoorden erkent niet in Gods leiding te geloven over Gods Woord, rechtstreeks uit de koker van de satan komt. En de satan komt dus voor Gods troon en hij laat het scorebord zien: kijk eens, ik heb een eigen volk dat trouwer is en harder strijdt voor een eigen rijk; kijk eens ook uw volk volgt mijn leiding; kijk eens ik kan doen en laten wat ik wil, met een beetje kneden en masseren krijg ik dat volk overal waar ik wil. Nu is de satan uitgeworpen uit de hemelen, dus het verhaal is een beetje anders. De aarde is het domein waarop de satan speelt en vecht en over het vlees heersen kan. En wij, en heel de aarde, staan op zijn scorebord, dat vanaf de aarde honend en spottend opkijkt naar de hemelen. Wat maakt dat hemelse koninkrijk ons hier op aarde? En dan komt een diepere laag: Het Woord van God. Het Woord van God is Christus. Vraag maar na bij een katholiek. Dus als het Woord van God ook in geschrift herkend kan worden, ga dan op je knietjes; want zolang het duurt ben je gezegend. Er is namelijk een tijd denkbaar dat de gelovigen zoeken en graven en gaan van zee tot zee, maar het Woord van God niet kunnen vinden. De satan met zijn leger van booswichten lacht al, want dit is koren op zijn molen. Maar ik geloof dat het Woord er gewoon is, het is een rots die God heeft opgericht. Het zal er zijn, maar het zal zodanig worden onteerd dat het naar het vlees door iedereen zal worden verlaten. Ook door de apostelen en discipelen. Dat is namelijk ook het lot van Jezus Christus geweest. Ergernis voor de Jood, en dwaasheid voor de Griek. Probeer het niet te vangen op een snede; want het Woord is tweesnijdend, en het gaat uit de mond.

Wie dit allemaal nog volgt, moet wel gelovig zijn :+

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp alleen niet zo goed wat het discussiepunt tussen jullie is.

"Het standpunt" van Broer Konijn vertaal ik als "als je maar strak vast houdt aan die ene betrouwbare Bijbel(vertaling) en de belijdenisgeschriften, dan raak je niet verzeild in geloofstwijfel".

Daar ben ik het niet mee eens.

Mijn Zekerheid ontleen ik niet aan de Bijbel, maar aan 1 ervaring. 1 Onmetelijke ervaring met De Waarheid in Hoogst Eigen Persoon. In een tijd dat ik geen christen was, althans geen gelovige in christelijke zin. De Bijbel kende ik niet, behalve zeer oppervlakkig. Ik geloofde niet in Jezus, Jezus was gewoon een soort mens die misschien wel of misschien ook niet echt op aarde had rondgelopen. Ik wist niet eens dat Hij in het christendom de Zoon van God was. Kortom: de christelijke context was in mijn leven totaal afwezig toen ik mijn Ervaring ontving.

Deze Zekerheid kan geen mens van mij afnemen, en ook kan ik hem (zoals ik hem kreeg) aan niemand geven, zoals dat geldt voor iedere gelovige. Het was een ervaring van waarschijnlijk hooguit een kwartiertje, hoewel hij in mijn beleving veel langer duurde. De hele kern van de Bijbel in 15 minuten, zonder tekst en zonder boek, woordloos bewustzijn, maar meer betekenisvol dan in woorden kan worden uitgedrukt. Wel heb ik daarna door Bijbelkennis en studie de ervaring kunnen integreren tot kennis. Bijbelstudie en -leraren hebben de woorden gegeven waarmee de ervaring ook tot mijn mentaal bezit kon worden en volledig tot zijn recht kon komen.

Enige tijd heb ik gedacht dat als mensen die ervaring niet hadden gehad, dat ze onmogelijk de Waarheid konden hebben. Inmiddels heb ik (natuurlijk) allang ontdekt dat God de mensen leidt via hun eigen individuele stijlen. Het was onzin dat ik korte tijd dacht dat men zo'n ervaring gehad móest hebben, om die zekerheid te ontvangen. Ik heb mensen leren kennen die zéér veel Bijbelkennis hebben en door hun begrip daarvan getuigen dat zij over dezelfde zekerheid beschikken. Het kan dus via tekstlezen alleen wel gebeuren (kennelijk). Maar het is net zo onzinnig om te denken dat zekerheid alleen van een bepaalde Bijbelvertaling afhangt, als dat het onzinnig is om te denken dat zekerheid slechts door rechtstreekse openbaring in directe ervaring tot stand komt.

Christus is het fundament, geen speciale Bijbelvertaling, hoe goed vertaald ook.

(= mijn interpretatie van zijn opmerking: "Maar het gevaar is er vooral in gelegen dat wat je in geloof hebt aangenomen als Waarheid van God, in een latere instantie niet meer open staat voor overweging": "dat wat je in geloof hebt aangenomen als Waarheid van God" is dan: "als je maar strak vast houdt aan die ene betrouwbare Bijbel(vertaling) en de belijdenisgeschriften").

Dat "strakke vasthouden" is wijs EN heeft een keerzijde: het gevaar van een "opdrogen van je geloofsleven"...

Nou....inmiddels (de berichten ná deze van jou ook gelezen hebbende)is het mij abacadabra geworden. Als een discussie te dogmatisch wordt, dan slaat het het voor mij als het ware dood en dat is het punt waarop ik afhaak. Ik kan dan niet mee blijven doen in een discussie, omdat mijn aanvliegroute zó anders is geweest. Ik kan er niks mee, met uitsluitend de letter. En ik wil er - als het op die manier wordt gebruikt - dan ook even niks meer mee. (in de discussie dan he, wel met de Bijbel, maar niet met het over-mentale gedoe).

En beide gevaren kan een gelovige m.i. enkel het hoofd bieden dank zij Gods bijstand en (letterlijk) "inspiratie" door de Geest. Want noch dat strakke vasthouden aan, noch "het zoeken van creatieve omgang met" de Schrift kan "geestelijke strijd" voorkomen: die strijd is volgens mij inherent aan ons huidige bestaan...

Helemaal mee eens! Sterker nog, ook zonder de Bijbel, als je tot geloof komt door rechtsstreekse ervaring en niet eens een Bijbel in huis hebt, vindt die strijd plaats. Bijbelkennis heeft daar wel voor een belangrijk deel een einde aan gemaakt trouwens. De Wapenrusting is wel degelijk belangrijk, maar dat is dan ook niet waar jij tegen pleit, begrijp ik.

Terug naar zijn opmerking:

"Maar het gevaar is er vooral in gelegen dat wat je in geloof hebt aangenomen als Waarheid van God, in een latere instantie niet meer open staat voor overweging; en meestal alleen nog maar kan worden heroverwogen en aangepast, in moeite en geestelijke strijd."

Daar spreekt voor mij een angst uit voor die "moeite en geestelijke strijd" (terecht overigens!), maar de oplossing lijkt te worden gezocht in een "niet meer open staan voor heroverweging en aanpassing". En dat lijkt me nu juist "de dood in de pot" voor het geloofsleven... In ieder geval: dan dreigt de balans door te slaan naar de andere kant...

Vandaar mijn advies: een (enkel) strak vasthouden aan "Bijbel en traditie" gaat je niet redden: hou je vast aan God en zijn Messias...!! Als het moet de ene keer via een "strak vasthouden van hetgeen je is aangereikt", de andere keer via een "gezegend creatief heroverwegen". Want beide kunnen nuttig zijn, mits je blik op God gericht blijft...

Helemaal mee eens. Alleen zou ik het zo verwoorden, dat je je vasthoudt aan de Levende Relatie. Maar jij bedoelt hetzelfde met "God en Zijn Messia", denk ik.

Bedankt voor jouw behulpzame uitleg en samenvatting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Christus is het fundament, geen speciale Bijbelvertaling, hoe goed vertaald ook.
Amen. Amen. Amen.
Bijbelkennis heeft daar wel voor een belangrijk deel een einde aan gemaakt trouwens. De Wapenrusting is wel degelijk belangrijk, maar dat is dan ook niet waar jij tegen pleit, begrijp ik
Er van uitgaande dat je het over de Wapenuitrusting zoals die in de Bijbel genoemd wordt hebt... die wordt niet gelijkgesteld aan Bijbelkennis. Doe jij dat nu wel in deze 2 zinnen? :?
Link naar bericht
Deel via andere websites
Halleluja. Dat is inderdaad de kern Hendrik. Jij zegt het hier. Dat is nu precies de kern van alle woorden hierboven. Wat de mens in het hart heeft aangenomen, dat kan de mens niet meer loslaten. Dat is onmogelijk omdat de mens het verbindt met God. Ook het gouden kalf was niet om God te dwarsbomen, maar om God weer te kunnen lofprijzen, nadat het volk zo verdrietig was geworden van Gods wegblijven. Wachten op Mozes was niet haalbaar. Het volk kon weer in bijdschap tot God komen door deze actie. Maar 3000 zielen werden gedood en het goud werd tot voedsel om in bitterheid genuttigd te moeten worden.

Pardon? Uit welke Bijbelvertaling haal je dit dan? Niet uit de Statenvertaling! Exodus 32:7 en 8, lees maar na.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Christus is het fundament, geen speciale Bijbelvertaling, hoe goed vertaald ook.
Amen. Amen. Amen.
Bijbelkennis heeft daar wel voor een belangrijk deel een einde aan gemaakt trouwens. De Wapenrusting is wel degelijk belangrijk, maar dat is dan ook niet waar jij tegen pleit, begrijp ik
Er van uitgaande dat je het over de Wapenuitrusting zoals die in de Bijbel genoemd wordt hebt... die wordt niet gelijkgesteld aan Bijbelkennis. Doe jij dat nu wel in deze 2 zinnen? :?

Zeer zeker heb je daar Bijbelkennis voor nodig. Probeer het maar zonder dan. Lukt je te langen leste niet.

De Helm en het Zwaard bestaan uit Bijbelkennis. De wapenrusting beperkt zich niet alleen tot Bijbelkennis, maar sluit die zeker wel in.

De Here Jezus zelf gebruikte de Bijbel in zijn strijd met de tegenstander. En de mens zou het zonder kunnen als je beproefd wordt?

Mijn ervaring is in elk geval dat de ingang voor de tegenstander wordt gesloten door de Helm en het Zwaard. Dan pas is er vrede. De Vrede van God IN de mens. Dat betekent niet dat alle strijd staakt, maar wel dat de strijd van de tegenstander niet meer diep door kan dringen. Einde van deprimerende toestanden en van de downs.

Juist de mensen die tot God naderen, worden beproefd, en dat niet alleen maar ook ronduit aangevallen. De rest van de wereld heeft ie al.

Niet voor niets gebeuren er zoveel ongelukken met mensen die bijzondere ervaringen krijgen en daarop niet voorbereid zijn. Maar ook met mensen die in een crisis geraken. Denk maar aan al die bankiers die sinds de financiële crashes zelfmoord pleegden, een hele rits van hoogopgeleide lieden. Het is een levensgevaarlijke weg als je Bijbelkennis hebt verworpen. Dan nog is er bijstand, maar de mens zelf zal toch moeten meewerken.

Niet voor niets staat geschreven:

En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zeer zeker heb je daar Bijbelkennis voor nodig. Probeer het maar zonder dan. Lukt je te langen leste niet.
Dat ben ik niet met je eens, maar daar ging t met niet om ;) Het leek/lijkt wel alsof jij de Wapenuitrsting gelijkstelt aan Bijbelkennis?
De Helm en het Zwaard bestaan uit Bijbelkennis.
De helm? Dat is de verlossing die Jezus voor ons heeft bewerkstelligd. Dat je daarover kunt lezen in de Bijbel klopt, maar het lijkt me toch een op zichzelf staand gegeven?

Het zwaard, ja dat sluit zeker de Bijbel in :)

De Here Jezus zelf gebruikte de Bijbel in zijn strijd met de tegenstander. En de mens zou het zonder kunnen als je beproefd wordt?

Geen idee. Maar dat beweerde noch insinueerde ik dan ook niet.
Mijn ervaring is in elk geval dat de ingang voor de tegenstander wordt gesloten door de Helm en het Zwaard. Dan pas is er vrede. Vrede IN de mens. Dat betekent niet dat alle strijd staakt, maar wel dat de strijd van de tegenstander niet meer diep door kan dringen. Einde van deprimerende toestanden en van de downs.
Mijn ervaring is, dat er teveel tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, en te veel zaken die tegen mijn innerlijk indruisen dat (sommige gedeelten van) de Bijbel toch te moeilijk voor me zijn en alleen maar verwarring opwerpen. Maar goed, zo heeft ieder zijn eigen ervaringen :)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zeer zeker heb je daar Bijbelkennis voor nodig. Probeer het maar zonder dan. Lukt je te langen leste niet.
Dat ben ik niet met je eens, maar daar ging t met niet om ;) Het leek/lijkt wel alsof jij de Wapenuitrsting gelijkstelt aan Bijbelkennis?

Je blijft hangen in een retorische vraag. Die vraag an sich is niet retorisch, maar jij maakt hem retorisch, omdat je ervanuit blijft gaan dat wat jou lijkt juist is, ondanks dat ik je geantwoord heb dat de Wapenrusting niet geheel samenvalt met Bijbelkennis, maar dat Bijbelkennis wel deel uitmaakt van de Wapenrusting, vooral de Helm.

Ik begrijp je weerstand tegen de Bijbel. Ten volle begrijp ik die, misschien wel als geen ander. Daar word je overheen geholpen door de Verlosser. De Wapenrusting sluit Bijbelkennis in. En je mag dat verwerpen maar toch hoop ik dat als er een moment komt dat je in de geest aangevallen wordt of beproefd, je je dit herinnert. Mij heeft dat in elk geval destijds gered. Dat was de Redding van de Verlosser ja, maar die Redding sluit Bijbelkennis in. Ook ik had die Bijbelkennis verworpen, maar op het laatste moment herinnerde ik mij de lessen en woorden van een lieve leraar, die ook theoloog is en die - mondjesmaat - de Bijbel aanhaalde en op spirituele wijze lesgaf, aansluitend bij mijn aanvliegroute zonder Bijbel. Dat bracht mij op exact het juiste moment tot bezinning terug, waardoor ik het juweel van bijzondere ervaringen kon en kan koesteren,dankzij onderscheidingsvermogen.

God maakt gebruik van mensen in onze omgeving. Ook als we geen Bijbelkennis hebben, kunnen we dingen herinneren die mensen hebben gezegd. En die herinnering redde mij. Het was weliswaar de Verlosser die de Helm was, maar die Helm heeft Hij gegeven in de Bijbel, en de leraar in mijn omgeving, de goede vriend die theoloog is, heeft mij die Helm in andere verwoordingen doorgegeven. Maar het is en blijft de Bijbel, het Woord, dat de Helm en het Zwaard uitmaakt. Belangrijke delen van de wapenrusting.

Ooit heb ik ergens een en ander genoteerd over de wapenrusting. Ik zal dat eens opzoeken. Maar nu ga ik pitten. Het lijkt erop dat ik een beginnend griepje te pakken heb. :( Op tijd slapen maar.

Tot later.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je blijft hangen in een retorische vraag. Die vraag an sich is niet retorisch, maar jij maakt hem retorisch, omdat je ervanuit blijft gaan dat wat jou lijkt juist is, ondanks dat ik je geantwoord heb dat de Wapenrusting niet geheel samenvalt met Bijbelkennis, maar dat Bijbelkennis wel deel uitmaakt van de Wapenrusting, vooral de Helm.

Ik blij niet hangen. Je antwoord was dus niet duidelijk voor mij. En nog steeds niet, omdat ik vind dat ze eigenlijk alleen onder het 'zwaard' valt.

Ten tweede was de vraag niet retorisch bedoeld. Geen idee hoe jij aan die vreemde conclusie van je komt.

Ik begrijp je weerstand tegen de Bijbel. Ten volle begrijp ik die, misschien wel als geen ander. Daar word je overheen geholpen door de Verlosser. De Wapenrusting sluit Bijbelkennis in. En je mag dat verwerpen
Geen idee hoe je aan die rare conclusie komt, zeker des te meer ik al eerder duidelijk aan je schreef dat Bijbelkennis onderdeel is van het zwaard. Verwerpen heeft n connotatie van bewust een keuze maken. En ik maak geen keuze of neem geen stelling tegen t feit dat Bijbelkennis onderdeel van de Wapenuitrusting is. Dat heb ik toch al gezegd?
maar toch hoop ik dat als er een moment komt dat je in de geest aangevallen wordt of beproefd, je je dit herinnert.
Ik ben ooit aangevallen. Het was toen, als beginnend christen, t aanroepen van de naam van Jezus die me redde, en actief en direct een aantal zondige zaken uit mijn leven verwijderen.
Ook ik had die Bijbelkennis verworpen,
Jammer dat je dit blijft herhalen. Als iemand aangeeft dat hij moeite heeft met sommige gedeelten van de Bijbel is dat niet hetzelfde als de Bijbel verwerpen. Je lijkt me n intelligent persoon, dus ik hoef dat toch niet uit te leggen?

maar op het laatste moment herinnerde ik mij de lessen en woorden van een lieve leraar, die ook theoloog is en die - mondjesmaat - de Bijbel aanhaalde en op spirituele wijze lesgaf, aansluitend bij mijn aanvliegroute zonder Bijbel. Dat bracht mij op exact het juiste moment tot bezinning terug, waardoor ik het juweel van bijzondere ervaringen kon en kan koesteren,dankzij onderscheidingsvermogen.

Mooi :)
God maakt gebruik van mensen in onze omgeving. Ook als we geen Bijbelkennis hebben, kunnen we dingen herinneren die mensen hebben gezegd. En die herinnering redde mij. Het was weliswaar de Verlosser die de Helm was, maar die Helm heeft Hij gegeven in de Bijbel, en de leraar in mijn omgeving, de goede vriend die theoloog is, heeft mij die Helm in andere verwoordingen doorgegeven. Maar het is en blijft de Bijbel, het Woord, dat de Helm en het Zwaard uitmaakt. Belangrijke delen van de wapenrusting.

Ooit heb ik ergens een en ander genoteerd over de wapenrusting. Ik zal dat eens opzoeken. Maar nu ga ik pitten. Het lijkt erop dat ik een beginnend griepje te pakken heb. :( Op tijd slapen maar.

Tot later.

Sterkte.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De (Herziene) Statenvertaling, de Naardense Bijbel, de (New) King James; dit zijn in mijn optiek de meest getrouwe en meest letterlijke vertalingen van de bijbel, waarbij het 'nederhebreeuws' van de Statenvertaling en Naardense Bijbel niet alleen mooi 'klinkt' door het taalgebruik, maar gewoonweg het Hebreeuws het meest laat doorklinken in de vertaling; DAT is voelbaar tijdens het lezen en het vergt oefening om dit eigen te maken en later lief te hebben en te koesteren; zoals het ook oefening vergt om een andere taal te leren. Wat een rijkdom en diepgang bieden de letterlijke vertalingen, elkaar aanvullend en bevestigend in getrouwheid tijdens vergelijkingen/studie ; heerlijk om de zinnen op je in te laten werken en te doorgronden wat er nu bedoeld of gezegd wordt. Een hele tijd terug kon ik de Willibrordvertaling 95 ergens waarderen in mijn studie als vergelijkingsmateriaal , maar als ik er nu in lees dan lijkt het net of ik een roman aan het lezen ben en zaken worden veel meer ingekleurd/ingevuld dan de letterlijke vertalingen doen en ik mis de rijkdom, diepgang en het 'Hebreeuws ' dat nog doorschemerd door de (Herziene) Statenvertaling en Naardense Bijbel en de engelse (New) King James. Voor mij is er absoluut geen weg terug naar de WV95, NBV of Groot Nieuws Bijbel; voor bepaalde doelgroepen mogen ze een uitkomst bieden, maar voor degenen die het dichtst bij de 'bron' willen zitten en prettig leesbaar, modern Nederlands niet als vereiste hebben, bieden de letterlijke vertalingen meer dan een uitkomst. Ik gebruik alleen nog maar de Naardense Bijbel als 'hoofdbijbel', met daarnaast direct vergelijkingsmateriaal van 2 andere vertalingen, beiden gebasseerd op de Textus Receptus in het Nieuwe Testament.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp de hang naar 1 speciefieke vertaling niet zo maar goed.

Op basis waarvan bepaalt iemand of een vertaling de meest getrouwe en meest letterlijke vertaling van de bijbel is?

Het origineel (zeg maar de eerste versie) bestaat namelijk niet meer.

De meeste mensen hebben geen universitaire studie in Hebreeuws en oud-Grieks genoten en kunnen dus eigenlijk onmogelijk een standpunt innemen in deze kwestie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp de hang naar 1 speciefieke vertaling niet zo maar goed.

Op basis waarvan bepaalt iemand of een vertaling de meest getrouwe en meest letterlijke vertaling van de bijbel is?

Het origineel (zeg maar de eerste versie) bestaat namelijk niet meer.

De meeste mensen hebben geen universitaire studie in Hebreeuws en oud-Grieks genoten en kunnen dus eigenlijk onmogelijk een standpunt innemen in deze kwestie.

Dat bepaalt de BKS toch?
Link naar bericht
Deel via andere websites

De hang naar 1 specifieke vertaling vind ik niet moeilijk te verklaren, omdat het een bepaalde mentale rust voor iemand kan geven te weten welke vertaling hem/haar het meest ligt en daarop vergelijkingsmateriaal te baseren. Enkel 1 bijbel zonder vergelijkingsmateriaal is aan mij niet besteed en lijkt me ook niet reëel gezien het tijdperk waarin we leven, waarbij de kennis is toegenomen en meerdere vertalingen hun inzichten bieden op verschillende manieren. Het voorgaande betreffende de Willibrordvertaling 95 wil ik terugnemen, want ik gebruik ze weer voor mijn persoonlijke studie, naast de Statenvertaling (+kanttekeningen), welke in mijn studie weer definitief de plek als 'hoofdbijbel' heeft overgenomen van de Naardense Bijbel:)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 months later...
Zijn er meer die ervaren dat ze uit hun strijd komen ?

Mag ik zo vrij zijn je te ontmoedigen? In Efeze 6 staat tegen wie je hebt te vechten, en welke Bijbel je daarbij hanteert maakt mij niet uit, mits het niet de satansbijbel is.

Hoe meer je leest of anders gezegd, hoe meer of jij je vat vult, zal het op gegeven moment doen gaan overstromen. Hetgeen betekent daar waar je hart van vol is, je lippen zullen overstromen.... en dan... dan ben je een gevaar voor de boze want dan ben je bij machte om mensen die in de klauwen van satan zitten uit zijn greep kan ontheffen waardoor ze net als jij opnieuw geboren worden.

En dat vindt de boze niet leuk en zal je op allerlei manieren gaan dwarszitten, daarom is het zaak dat je de wapenrusting Gods intact houdt en dagelijks leest!!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn er meer die ervaren dat ze uit hun strijd komen ?

Mag ik zo vrij zijn je te ontmoedigen? In Efeze 6 staat tegen wie je hebt te vechten, en welke Bijbel je daarbij hanteert maakt mij niet uit, mits het niet de satansbijbel is.

Hoe meer je leest of anders gezegd, hoe meer of jij je vat vult, zal het op gegeven moment doen gaan overstromen. Hetgeen betekent daar waar je hart van vol is, je lippen zullen overstromen.... en dan... dan ben je een gevaar voor de boze want dan ben je bij machte om mensen die in de klauwen van satan zitten uit zijn greep kan ontheffen waardoor ze net als jij opnieuw geboren worden.

En dat vindt de boze niet leuk en zal je op allerlei manieren gaan dwarszitten, daarom is het zaak dat je de wapenrusting Gods intact houdt en dagelijks leest!!

Krachtig en duidelijk verwoord, met liefde voor 'de vijand'. Dat vind ik ook een van de mooie aspecten van het christelijk geloof, dat we dienen te bidden voor vijanden en hen te vergeven in 'oprechtheid des harten'; ware liefde dus. Als dit niet in nederigheid en oprechtheid gebeurd (wat God wel verlangt), dan is de kans groot dat je niet gehoord wordt en je de vijand niet kan verlossen van zijn/haar boze weg.

Voor mij put ik deze kracht, de kracht van Jezus Christus het meest uit de Statenvertaling (met kanttekeningen) met daarnaast een wat meer dynamische vertaling (het liefst en persoonlijk het mooist in het engels...denk alleen al aan de psalmen) voor verbreding, aanvulling en bevestiging van hetgeen wat ik heb gelezen uit de Statenvertaling, al dan niet in studieboek-vorm. Ik ben dus geen Statenvertaling-only persoon, want geen vertaling is zonder schoonheidsfoutjes, want ze zijn door mensen geschreven. Gelukkig maken de kanttekenaren van de Statenvertaling een heleboel duidelijk en dan zie je pas wat er werkelijk bedoeld wordt met begrippen als 'hel' en 'graf' en wordt er ook duidelijk in de kantlijn verwezen naar het Hebreeuwe 'Scheol' (dodenrijk). Zo zijn er tal van voorbeelden en hebben we toch echt iets om te koesteren op bijbelgebied; iets wat je van de engelse King James Version in die zin niet kan zeggen, los van haar mooie taal.

Wat te denken van de net uitgekomen Bijbel met uitleg in de Statenvertaling van het GBS! Prachtig gewoon. Ik hoop dat het echt veel jonge christenen, alsook ouderen en bekenden met de Statenvertaling mag bereiken; alleen al de verschillende schema's, afbeeldingen en woordenlijsten zijn om van te smullen als je bijvoorbeeld wilt weten hoe de tent der samenkomst eruit zag, de verbondsark, de efod en zo veel meer; dit gecombineerd met de GBS Statenvertaling is wat mij betreft een grote winnaar, en dat nu juist anno 2015! Dank je God en dank je alle medewerkers die dit hebben kunnen verwezelijken voor iedereen, jong en oud.

Vrede, liefde en kracht voor iedereen en NOOOOOOG meer voor de 'minsten' onder ons!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn er meer die ervaren dat ze uit hun strijd komen ?

Mag ik zo vrij zijn je te ontmoedigen? In Efeze 6 staat tegen wie je hebt te vechten, en welke Bijbel je daarbij hanteert maakt mij niet uit, mits het niet de satansbijbel is.

Hoe meer je leest of anders gezegd, hoe meer of jij je vat vult, zal het op gegeven moment doen gaan overstromen. Hetgeen betekent daar waar je hart van vol is, je lippen zullen overstromen.... en dan... dan ben je een gevaar voor de boze want dan ben je bij machte om mensen die in de klauwen van satan zitten uit zijn greep kan ontheffen waardoor ze net als jij opnieuw geboren worden.

En dat vindt de boze niet leuk en zal je op allerlei manieren gaan dwarszitten, daarom is het zaak dat je de wapenrusting Gods intact houdt en dagelijks leest!!

Krachtig en duidelijk verwoord, met liefde voor 'de vijand'. Dat vind ik ook een van de mooie aspecten van het christelijk geloof, dat we dienen te bidden voor vijanden en hen te vergeven in 'oprechtheid des harten'; ware liefde dus. Als dit niet in nederigheid en oprechtheid gebeurd (wat God wel verlangt), dan is de kans groot dat je niet gehoord wordt en je de vijand niet kan verlossen van zijn/haar boze weg.

Voor mij put ik deze kracht, de kracht van Jezus Christus het meest uit de Statenvertaling (met kanttekeningen) met daarnaast een wat meer dynamische vertaling (het liefst en persoonlijk het mooist in het engels...denk alleen al aan de psalmen) voor verbreding, aanvulling en bevestiging van hetgeen wat ik heb gelezen uit de Statenvertaling, al dan niet in studieboek-vorm. Ik ben dus geen Statenvertaling-only persoon, want geen vertaling is zonder schoonheidsfoutjes, want ze zijn door mensen geschreven. Gelukkig maken de kanttekenaren van de Statenvertaling een heleboel duidelijk en dan zie je pas wat er werkelijk bedoeld wordt met begrippen als 'hel' en 'graf' en wordt er ook duidelijk in de kantlijn verwezen naar het Hebreeuwe 'Scheol' (dodenrijk). Zo zijn er tal van voorbeelden en hebben we toch echt iets om te koesteren op bijbelgebied; iets wat je van de engelse King James Version in die zin niet kan zeggen, los van haar mooie taal.

Wat te denken van de net uitgekomen Bijbel met uitleg in de Statenvertaling van het GBS! Prachtig gewoon. Ik hoop dat het echt veel jonge christenen, alsook ouderen en bekenden met de Statenvertaling mag bereiken; alleen al de verschillende schema's, afbeeldingen en woordenlijsten zijn om van te smullen als je bijvoorbeeld wilt weten hoe de tent der samenkomst eruit zag, de verbondsark, de efod en zo veel meer; dit gecombineerd met de GBS Statenvertaling is wat mij betreft een grote winnaar, en dat nu juist anno 2015! Dank je God en dank je alle medewerkers die dit hebben kunnen verwezelijken voor iedereen, jong en oud.

Vrede, liefde en kracht voor iedereen en NOOOOOOG meer voor de 'minsten' onder ons in deze maatschappij!

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid