Spring naar bijdragen

Gods woord of Goddelijk geinspireerd, of veel mensenwerk?


Aanbevolen berichten

De stelling luidt:

Gods woord of Goddelijk geinspireerd, of veel mensenwerk?

Uiteraard is het beide!

God inspireerde de mensen via Zijn Geest en uiteindelijk waren het de mensen die hetgeen de Geest ingaf op papier zette. Dus ik zie het niet als een tegenstelling deze stelling, maar ik zie de tot standkoming van de bijbel meer als een een-tweetje tussen God en de mens!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 128
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het heeft niet veel nut om weer dezelfde lap tekst te copy-pasten. Waar je argument feitelijk op neerkomt is: 'de Bijbel is betrouwbaar omdat de Bijbel dat zegt'. Je snapt dat dat niet heel bevredigend is voor critici...
Je snapt dat dat niet heel bevredigend is voor critici.

meh...not caring...

dit principe blijft in dat opzicht altijd van kracht:

1 kor

23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

1kor 2:

12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

Kortom,is de bijbel het boek van God of toch niet?

De bijbel is precies net zoveel het woord van God als de koran.

De Koran en de Bijbel verschillen te veel van elkaar.

Ten eerste zullen de Arabische Christenen nooit Jezus Isa noemen, maar Yasu.

Ten tweede; De bijbel geeft aan dat Jezus voor Zijn geboorte bestond, en gelijk aan God was.

Ten derde: De Bijbel geeft aan dat Jezus is de Zoon van God is, wat door de Koran ontkent wordt.

Ten vierde: Maria is in de Koran de dochter van Aaron.. (dus stamt zij af van de Levieten) ipv Juda wat in de Bijbel staat.

Ten vijfde: In de Bijbel is Jezus geboren in Bethlehem.. niet onder een palmboom in een oase in de woestijn.

Ten zesde: De God van de Bijbel heet YHWH, de god van de islam heet Allah

enz enz enz enz.....

Natuurlijk is het niet zo dat de Koran het Woord van God is. Dat de Mohammed facetten uit de Bijbel gebruikte dat is duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ten zesde: De God van de Bijbel heet YHWH, de god van de islam heet Allah

Volgens mij is Allah geen naam, maar gewoon het Arabische woord voor God.

Nee.. Zowel de hadith (overleveringen), de tafsir(uitleg van de Koran) en de Koran geven aan dat Allah een eigen naam is voor het wezen dat god wordt genoemd in de Koran.

illah is het woord dat voor god gebruikt wordt. In de Koran zal je ook zien dat wanneer Allah gebruikt wordt, dit als als een naam gebruikt wordt. Het zo, vanwege de arabische overheersingen .. dat Allah als vertaling van god gebruikt wordt.

Als je wil.. kan ik dit via.. zowel de hadith, als de tafsir en de dus de Koran laten zien. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is illah niet gewoon een andere verbuiging van hetzelfde woord?

Men gaat er vanuit dat Allah; De God betekent... Vele moslims gebruiken dit, om te overtuigen dat wij dezelfde god dienen.. Dat Allah, is de naam van die God. De Koran geeft niet aan dat YHWH zijn naam is.

Quranic Arabic Corpus - Ontology of Quranic Concepts:

Allah (الله) is the name in the Quran used for the one and only true God, in accordance with the monotheistic nature of Islam. This concept is part of the following classification in the ontology

De Arabische-Engelse Lane woordenboek:Allah is a proper name applied to the Being Who exists necessarily, by Himself, comprising all the attributes of perfection, a proper name denoting the true god the al being inseparable from it, not derived..

Commentaar van de website Faaiin op Al Fatjehah vers 1.

b. Volgens de meest correcte meningen betreffende het woord AllÄh, is het een eigennaam, gebruikt voor het Wezen Dat bestaat bij gratie van Zichzelf en alle eigenschappen van perfectie omvat (T-LL), het al onscheidbaar verbonden, en niet afgeleid (MSb-LL). Al-ilÄh is een ander woord, en AllÄh is dus geen samentrekking van al-ilÄh. Het woord AllÄh is op geen enkel wezen van toepassing behalve op de enige ware God en omvat alle voortreffelijke namen. Daarnaast hebben de Arabieren de AllÄh naam nooit gebruikt voor een van hun vele afgoden. Vandaar dat ik, aangezien het de eigennaam voor het Goddelijke Wezen is en er geen equivalent bestaat in enige andere taal, in deze vertaling gekozen heb voor het originele woord.

http://www.faaiin.nl/k01.htm

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is wat moslims er zelf over zeggen maar over het algemeen zijn gelovigen niet de meest betrouwbare lui als het om de kritische studie van concepten uit hun eigen religie gaat. :#

Als wij praten over de god van de Koran die heet Allah .. en de God van de Bijbel heet YHWH.. Ongeacht de betekenis die andere eraan geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is wat moslims er zelf over zeggen maar over het algemeen zijn gelovigen niet de meest betrouwbare lui als het om de kritische studie van concepten uit hun eigen religie gaat. :#

Als wij praten over de god van de Koran die heet Allah .. en de God van de Bijbel heet YHWH.. Ongeacht de betekenis die andere eraan geven.

Die laatste noem ik nooit YHWH, maar Heer, Heere, Jezus, Christus, Christus Jezus en Jezus Christus. En God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is wat moslims er zelf over zeggen maar over het algemeen zijn gelovigen niet de meest betrouwbare lui als het om de kritische studie van concepten uit hun eigen religie gaat. :#

Als wij praten over de god van de Koran die heet Allah .. en de God van de Bijbel heet YHWH.. Ongeacht de betekenis die andere eraan geven.

Die laatste noem ik nooit YHWH, maar Heer, Heere, Jezus, Christus, Christus Jezus en Jezus Christus. En God.

het woordje HEER of HERE in het Oude Testament.. komt van YHWH.. of Here is Adonai. Heer in het Nieuwe Testament staat voor Kurios.

Zowel Adonai als Kurios zijn titels.. Adonai.. werd gebruikt omdat de Joden de naam van Hem te heilig vonden om uitgesproken te worden.

Om te voorkomen dat zij deze ooit zouden gaan lasteren..

Vandaar dat in de meeste vertalingen HEER wordt geschreven.. (Niet in alle, zie de Willibrordvertaling 78). De Nederlandse Joodse vertaling van Opperrabbijn Onderwijzer vertaald deze met de Eeuwige.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De bijbel was het woord van God.

Anno nu, is het woord van God: volg je zelf.

Zoals alles groeit hier op aarde. De dieren, de natuur (bomen, de planten, de mensen). Zo is God ook gegroeid. vroeger was het inderdaad zoek begeleiding buiten jezelf, anno nu is het zoek begeleiding in jezelf. God moest door materie in de mens komen. Eerst gebruikte hij het boek, nu direct via de mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De bijbel was het woord van God.

Anno nu, is het woord van God: volg je zelf.

Zoals alles groeit hier op aarde. De dieren, de natuur (bomen, de planten, de mensen). Zo is God ook gegroeid. vroeger was het inderdaad zoek begeleiding buiten jezelf, anno nu is het zoek begeleiding in jezelf. God moest door materie in de mens komen. Eerst gebruikte hij het boek, nu direct via de mens.

Wat heb je vandaag precies gebruikt, eigenlijk?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is wat moslims er zelf over zeggen maar over het algemeen zijn gelovigen niet de meest betrouwbare lui als het om de kritische studie van concepten uit hun eigen religie gaat. :#

Als wij praten over de god van de Koran die heet Allah .. en de God van de Bijbel heet YHWH.. Ongeacht de betekenis die andere eraan geven.

Geneuzel. De God van de Koran heet Allah, de God, de God van de bijbel heet Elohim, de God. Hey wat raar. _O-
Link naar bericht
Deel via andere websites
hahaha, we zijn gemaakt door God. Denk je nou echt dat we dan de waarheid buiten onszelf moeten zoeken. dat kan alleen maar zijn aangeleerd door mensen buiten jouzelf. Maar ja je bent wie je gelooft dat je bent.

Je hebt uiteraard het recht op je eigen mening/visie maar hou er wel rekening mee dat je overtuiging volgens mijn eerste indruk niet erg christelijk is volgens de definitie van Credible.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is wat moslims er zelf over zeggen maar over het algemeen zijn gelovigen niet de meest betrouwbare lui als het om de kritische studie van concepten uit hun eigen religie gaat. :#

Als wij praten over de god van de Koran die heet Allah .. en de God van de Bijbel heet YHWH.. Ongeacht de betekenis die andere eraan geven.

Geneuzel. De God van de Koran heet Allah, de God, de God van de bijbel heet Elohim, de God. Hey wat raar. _O-

Kan jij aangeven waar Elohim aangeeft dat dat Zijn naam is?

Misschien is het goed om een studie te doen wanneer Elohiem gebruikt wordt in de Bijbel.. en met welke naam Hij zich bekent heeft gemaakt bij de Israelieten..

Ik zal vannavond een toelichting geven...

Link naar bericht
Deel via andere websites
hahaha, we zijn gemaakt door God. Denk je nou echt dat we dan de waarheid buiten onszelf moeten zoeken. dat kan alleen maar zijn aangeleerd door mensen buiten jouzelf. Maar ja je bent wie je gelooft dat je bent.

Je hebt uiteraard het recht op je eigen mening/visie maar hou er wel rekening mee dat je overtuiging volgens mijn eerste indruk niet erg christelijk is volgens de definitie van Credible.

je hebt gelijk, mijn excuses hiervoor. Soms voel ik mij geprikkeld in mijn eigen realiteit. ben ik nog niet altijd bewust van. Ik reageerde puur omdat mijn woorden meteen negatief bestempeld werden. dan wil ik juist de goedheid ervan overtuigen.

Ik ben op dit forum gekomen om te leren van het Christelijk geloof, omdat ik daar weinig weet van heb. Laat ik deze intentie vasthouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In de bijbel wordt God zowel God (Elohim) als Jahwe genoemd. In Exodus noemt hij zichzelf Jahwe. Dat weet ik ook wel.

Als jij dat dan weet,... en jij weet dat Allah de naam is van de god van de Koran..'

maar ook illah genoemd wordt..

En Elohiem gelijk staat aan Machtige God.. (niet de God) En de naam van Elohiem (de machtige God) is YHWH.. dan is het misschien handig om eerst te denken, dan te schrijven, ipv een 'losse flodder' te schrijven..

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen

YHWH wordt gebruikt.. als blijk van een persoonlijke relatie..

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.

15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis , van generatie op generatie

Nog een keer: Kan jij aangeven waar God zegt: Mijn naam is Elohiem, dit is Mijn Naam ter gedachtenis?

Als jij deze Bijbeltekst goed leest stat er: vanaf vs 13 Mozes zei Elohiem van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden.. Wat is Zijn Naam?

Vraag: Waarom zou Mozes naar de Naam van elohiem vragen als dit de persoonlijke naam is?

Vs 15: Toen zei Elohiem tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israelieten zegge: YHWH, de elohiem van uw vaderen, de elohiem van Abraham, elohiem van Izak, en de elohiem van Jacob heeft mij naar u gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Dit is Mijn Naam duidt op vs 14.. YHWH...

Vraag: Als God zegt,.. dat YHWH Zijn Naam is, die wij moeten herinneren, van generatie op generatie.. Wat is dan de naam van Elohiem?

Hij is Elohiem, de machtige God. Elohiem is Zijn aanspreek titel.. En Hij heet YHWH..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hij heeft geen naam. Hij is die Hij is. Door dat geneuzel over die naam heb je dat blijkbaar niet eens begrepen.

Hehe, ok die is goed (no sarsasm)

Idd, God is zover boven ons bevattingsvermogen, hoe noem je jezelf als je er altijd al was en altijd zal zijn?

De alpha en de omega. Hij is gewoon, en God openbaart zich met vele namen in bijv het O.T door dingen die Hij doet of is.

God IS al Zijn eigenschappen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hij heeft geen naam. Hij is die Hij is. Door dat geneuzel over die naam heb je dat blijkbaar niet eens begrepen.

Yep, het gebruik van de verschillende namen van God heeft te maken met hoe God zich bekend maakt op bepaalde momenten. Elohim wordt vaak gebruikt bij creatie, zondvloed etc terwijl JHWH in beeld komt als het om de mens gaat. Er zijn nog veel meer namen waarmee God zich in het OT bekend maakt maar bij Mozes is zijn naam 'ik ben die ik ben' waarmee God feitelijk alles is wat wij nodig hebben. In het NT maakt Jezus de naam van God bekend, namelijk Abba Vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid