Spring naar bijdragen

LoveMaster

Members
 • Aantal bijdragen

  38
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Berichten geplaatst door LoveMaster

 1. Ik heb de meditatie cursus van mijn site op video gezet en het op YouTube geplaatst. De techniek is \"geloofs-neutraal“ in zoverre dat het van nut kan zijn voor welke geloofsrichting dan ook. Of je nu boeddhistisch, christelijk of moslim enz. bent, meditatie kan je geloof alleen maar intensifiëren.

  Hier zijn de stappen van de 16 stappencursus:

  stap 1: link

  stap 2: link

  stap 3: link

  stap 4: link

  stap 5: link

  stap 6: link

  stap 7: link

  stap 8: link

  stap 9: link

  stap 10: link

  stap 11: link

  stap 12: link

  stap 13: link

  stap 14: link

  stap 15: link

  stap 16: link

  Hoe staan jullie tegenover het gebruik van meditatie in jullie geloofspraktijk?

 2. De Ofitische Jongeren Beweging is een groep jonge gnostieke christenen die samen het geloof willen ervaren en belijden in het sterven en de opstanding van de Christus.

  We doen dat door geregelde samenkomsten en schriftlezingen van met name de oude gnostieke geschriften, maar ook van het NT en de gnostieke Paulus.

  Die samenkomsten zijn bedoeld als een belevenis van het christen zijn, veel meer dan een studie bijeenkomst. Gnostiek is een innerlijke bevrijdende ervaring en met ons alles werken we eraan om de gnosis in ons te doen plaatsvinden.

  We ondersteunen en helpen elkaar erin.

 3. Quote:

  [...]

  ja natuurlijk is dat zwaarder en moeilijker, dan kun je er niet zo makkelijk meer vanaf en heb je rechten en plichten.. en daarom is het dus ook gelijk een stuk beter dan polyamorie. Ik weet dat polygamie verboden is in Nederland, maar die mensen die polyamorie bedrijven hebben volgens mij ook helemaal niet de intentie om dat te doen als het zou kunnen .. als ik zo lees op zo'n forum iig..

  Ja, is een goed punt. Ik moet wel zeggen dat mijn opmerking over polygamie als 'zwaarder' op persoonlijke conto is geschreven. Veel polyamoristen zijn namelijk voorstander van het invoeren van polygamie in Nederland. Velen hebben hiervoor een recente petitie ondertekend over het toestaan van groepshuwelijken:

  link

  Ik zelf zou ook niet zo snel mono-trouwen. Het kan best zijn dat ik mijn verantwoordelijkheden wil ontlopen. Het kan ook zijn dat mono- of polygamie gewoon niet zo bij me past. Zelf ben ik daar ook nog niet geheel uit.

  Discussieren erover kan altijd op link

  edit marlies: ff wat spam verwijderd

 4. Quote:

  Begrijp me niet verkeerd,ik heb niks tegen Polyamorie en of Polygamie. Ik heb zelfs niks tegen jullie praktijken, misschien alleen de leeftijdscategorie voor die praktijken;"Jongeren/vriendenclub".

  Met dank voor je christelijke verdraagzaamheid en openheid. Je betoont je hierin een ware volgeling van de Liefdesmeester.

  Quote:

  Maar waarom willen jullie zo graag het stickertje christelijk? Je weet volgensmij zelf dondersgoed dat waar jullie voor staan en wat jullie beleven niet algemeen christelijk zijn. Geef het beestje een naampje, maar niet christelijk.

  Omdat we teruggrijpen op oude gnostisch christelijke inwijdingen en rituelen. Je hebt gelijk dat gnosis niet per definitie christelijk is en dat je gnosis in veel religieuze tradities aantreft. Wij staan, vooral met ons agape ritueel, wel in de traditie van de Liefdesmeester van Nazareth.

  Quote:

  Verder vind ik dat Polyamorie iets is waar je lang over nagedacht moet hebben en stevig voor in je schoenen moet staan. Veel mensen houden in deze maatschappij en zeker op jonge leeftijd al met moeite een relatie in stand, laat staan meerdere.

  Helemaal mee eens. Om echt polyamoir te zijn moet je een gedegen spiritueel pad hebben doorlopen. Maar hetzelfde geldt voor christen zijn. Daar kunnen jullie allemaal wel over meepraten, denk ik. De 'oude mens' af te leggen valt om de drommel niet mee.

 5. Op mijn nieuwe christenforum voor polyamorie heeft zich een polyamoire jongeren beweging gemeld:

  de Ofitische Jongeren Beweging

  De Ofitische Jongeren Beweging is een extatisch christelijke beweging die zich ten doel stelt een broeder- en zustergemeenschap te vormen op basis van liefde, respect en goddelijke ervaring. Zij doet dit door geregelde samenkomsten en spirituele oefeningen te houden. Het doel van die oefeningen is het lichaam te zuiveren van gedurende je leven opgelopen spanningen. De middelen die daarbij worden aangewend zijn spirituele technieken als gebed, meditatie, liefdevol gesprek en andere vormen van verdieping en verinnerlijking. Kenmerkend in de OJB is daarbij het agapè ritueel dat er toe dient om een levend orgiastische verbinding te maken met het christusbewustzijn. Het is een ritueel van liefde en verbinding, waarbij je je overgeeft aan de alomtegenwoordige liefde.

  mystieke beweging

  De OJB is een mystieke beweging voor jongeren van 18-35 jaar. Zij is op bevrijding en verlossing gericht. Centraal in haar leer en in haar oefeningen staat het stilte gebed, een vorm van contemplatieve meditatie, waarin je afdaalt in de diepe stilte van je eigen goddelijkheid. Het vergt oefening en geduld om deze stilte en mystieke extase tot een levend deel van je leven te maken. Na geruime tijd lukt het je om de stilte van het gebed en de meditatie mee te nemen in je dagelijks leven, met als gevolg dat je je rustig, vredig, ontspannen, vrolijk, ja, zelfs extatisch voelt. Bij het oefenen in meditatie krijg je instructie en begeleiding van ervaren broeders en zusters, waarmee je een diepgaand persoonlijk contact onderhoudt.

  schriftlezing en andere verdieping

  Naast de mystieke training, die naast meditatie ook een aantal yoga oefeningen inhoudt, bestudeer je spirituele teksten. Dat zijn naast de bijbel en de apocrief christelijke teksten ook spirituele geschriften uit ander wijsheidstradities, zoals bijv. uit oosterse godsdiensten als het boeddhisme en het hindoeïsme. Toch blijft onze eigen traditie met de bijbel als kern het centrale punt van onze studie. De leer van de mystieke Christus is al compleet genoeg om je tot Verlichting te brengen.

  de Liefdesmeester

  De Christus was een bevrijd mens en mysticus die met zijn leven en sterven een voorbeeld aan ons gaf van hoe wij tot bevrijding kunnen komen. Hij is een leraar en bemiddelaar tussen jou en het goddelijke. Het uiteindelijk resultaat van zijn leraarschap en zijn spiritueel onderricht is Liefde. Als Liefdesmeester was hij een van de grootste spirituele leraren in de geschiedenis. Alleen in het soefisme en in sommige Indiase bhakti scholen vinden wij een dergelijke liefdesrealisatie terug. Ook van anderen kunnen wij dus leren. Maar op zich is de Christus al genoeg.

  het agapè ritueel

  Kenmerkend voor de OJB is, in navolging van de eerste Ophitisch christelijke kerken in de eerste eeuwen n.chr., het vieren van het zogenaamde agapè ritueel, een orgiastisch tantrisch ritueel, dat uitgaat van een polyamoire verbintenis tussen alle leden van de Beweging. In het ritueel vieren we de diepe liefdesverbintenis die wij met elkaar en met de Christus hebben. Bij dit ritueel staan tantrische technieken en oefeningen centraal, waarmee we op een lichamelijk orgiastische manier in elkaar opgaan. Het doel daarvan is spiritueel en niet lichamelijk. Door een erotisch polyamoire verbintenis met elkaar te ervaren gaat zowel ons lichaam als onze geest openstaan voor de ervaring van het goddelijke.

  Deelname aan het agapè ritueel is niet verplicht in de beweging en kan te allen tijden worden beeindigd of afgezegd om wat voor redenen dan ook. Speciale tekens worden afgesproken waarmee je bij de uitvoering de deelname aan het ritueel kunt beeindigen. Hiermee is zeer zuiver en principieel vastgelegd dat deelname volledig gebeurd op basis van vrijwilligheid. Er is alleen een individuele commitment aan dit ritueel en niet een groepscommitment, dwz. dat jij altijd volledig als individu bepaalt waar je aan mee wilt doen. Er zijn dus geen vastomschrijven regels en voorschriften vanuit de beweging waaraan je als individu moet voldoen. Alleen jij als individu bepaalt waar je aan mee wilt doen.

  de beweging is een groep vrienden

  De beweging is spiritueel en de spirituele oefeningen die we doen zijn gericht op Verlichting. Maar (of liever: juist daardoor!) we zijn vooral een groep vrienden die elkaar op alle mogelijke vlakken steunen. We vangen elkaar op in moeilijke tijden. Maar ook doen we gezellige en leuke dingen met elkaar zoals samen uitgaan naar popconcerten of andere evenementen. We zijn bijv. gek op mantra gatherings waar we als groep niet de minste zijn om de mantra´s mee te blèren. Het is gewoon een gezellige en toffe boel, zonder drugs en met heel weinig alcohol, maar met veel lol en gezelligheid.

 6. Polyamorie staat net als christendom niet gelijk aan losbandigheid. Er zijn maar weinig serieuze schrijvers over PA die die gelijkschakeling maken.

  Maar een ieder staat vrij om zijn mening te uiten. Ik kwam slechts hier om die te polsen. Het staat je dus vrij om te denken dat PA losbandig is.

 7. Quote:

  [...]Een mysticus is toch per definitie het gelovige? Hij probeert door te dringen in het grote Mysterie dat God is? Mystiek is in zekere zin ervaren geloof. Geen verkapt hedonisme.

  Ik ben een apophatisch mysticus. Dat is niet hetzelfde als een gelovige.

  @Bonaventura Lees je even in in het onderwerp: veel poly's kwets je er mee als je hun lifestyle en filosofie gelijkstelt met hedonisme (mij kwets je niet zo gauw, trouwens)


  Samengevoegd:

  Quote:

  Beste LoveMaster, heb je de Bijbel wel eens gelezen?
  smile.gif

  Ook al ben ik vrijgemaakt gerefo art.31 opgevoed, toch is de bijbel nog altijd wel een mooi boek om te lezen voor LM, vooral vanwege de Liefdesmeester die er in voorkomt. Dat was namelijk een Prachtmysticus.

 8. Goed. In mijn visie sluit liefde geen erotiek uit en erotiek sluit geen liefde uit. Ook niet met meerdere mensen.

  Maar om te voorkomen dat we hier in een circeldebat terechtkomen: dus jullie vinden allemaal dat christendom niet compatible is met polyamorie?

  Ik kom hier namelijk niet om een bepaalde visie ingang te doen vinden. Ik kom hier om jullie mening te polsen.


  Samengevoegd:

  Een lid van polyamory.nl vond het op een of andere manier wel compatible:

  'Ik ben zelf niet zo'n liefhebber van het christendom, maar daar moet ik wel gelijk bij zeggen dat ik al een paar jaar niet goed meer weet wat "het" christendom nog zou moeten zijn. Er zijn zoveel varianten, zoveel stromingen. Er zijn wel algemene thema's natuurlijk, zoals het idee van verlossing door Christus, maar van wat er met verlossing bedoeld wordt heb ik zo uiteenlopende interpretaties gehoord dat volgens mij uiteindelijk alles wel verenigbaar is met het christendom, afhankelijk van je specifieke interpretatie. Maar het is natuurlijk wel interessant om binnen het christendom te gaan zoeken naar thema's die echt bij polyamourie lijken aan te sluiten.'

 9. Quote:
  Wat die persoon in Amerika er ook van denkt het strookt niet met de Christelijke leer.

  Maar Jezus hield ook van meerdere vrouwen, ook al was er eentje zeer geliefd in zijn ogen. Volgens de apocriefe geschriften -maar misschien moet ik die hier niet aanhalen- werd Jezus zelfs dagelijks omstuwd door een schare vrouwelijke volgelingen. Nu zal hij niet met allemaal -of met allemaal niet- seks hebben gehad. Daar weten we niks van. Maar zijn liefde beperkte zich in ieder geval niet tot Maria Magdalena alleen. Hij omarmede ze (spiritueel) allemaal zonder uitsluiting des persoons.

  Ik vind dit iets zeer ontroerends en liefdevols hebben. Voor mijn gevoel heeft een dergelijke polyamoire omarming iets diep spiritueels.

 10. Als mysticus blijf ik liever in het ongewisse over een mogelijk Eeuwig Leven. De gelukzaligheid van het goddelijke te ervaren in het Hier en Nu is voor mij al genoeg. Maar een ieder moge daar anders over denken (was er trouwens niet iets met Calvijn, Augustinus en predestinatie? ik ben verder geen theoloog).

  Maar liever ontopic: zou een christenman of vrouw niet goed en liefdevol kunnen zorgen voor meerdere partners en daarmee niet nog veel meer God kunnen loven, prijzen en dankzeggen?

 11. Deze arme zondaar komt alleen maar om een beetje te praten over een mogelijke christelijke polyamorie. Het eeuwig leven hier (en ook elders) te verwachten lijkt me -zeker in mijn geval- een erg hovaardige zaak.

  Dat van dat eeuwige Leven moet je altijd nog maar afwachten -again: zeker in mijn geval. knipoog_dicht.gif

 12. Mat. 5 kan ook bedoeld zijn als vergeving voor iemand die overspel pleegt: immers het kijken met begeerte is al een soort overspel, dus in zoverre hebben jij en ik er last van als we een vrouw op straat zien en denken: 'zo, die is gezegend, zeg!' Dat geeft te denken over onze eigen motivaties: een zaak van balk en splinter dus.

  In Ef. en Kor. staat niet dat het er maar eentje moet zijn.

 13. Quote:

  [...]

  Ja, daar zit wel wat in. Maar in de link die je geeft staat eigenlijk al het argument wat ik wou zeggen, namelijk dat genetisch aan elkaar verwant zijn een grotere verbondenheid met zich meebrengt ..

  Ja, dat zou een goed argument tegen PA zijn, Luxuria. Toch worstelen ook veel hertrouwde families met hetzelfde probleem. En ook daar leert een moeder (vader) opstaan-vallenderwijs evenveel van haar stiefkinderen te houden.


  Samengevoegd:

  Quote:

  In het christelijk geloof is de weg naar het hogere een bidden, Bijbellezen en relatie tussen de gelovige en God de Vader door Jezus Christus en door de Heilige Geest. Verder ken ik geen weg naar het hogere. En ik geloof ook dat elke andere weg schadelijk is voor de mens.

  Er zijn ook hele plezierige spirituele technieken, hoor. Wat dacht je van muziek maken? Ook bestaat er zoiets als spirituele dans of andere lichaamstechnieken om in contact met het goddelijke te komen (ook in het christendom bv. in de Middeleeuwen werd er veel religieus gedanst)

  En als je met veel liefde met je partner seks hebt? Heeft dat jou nog nooit eerder dichter bij God/Jezus gebracht? Spiritualiteit is niet altijd zwaar en serieus, hoor. Het kan een feest zijn. Heel licht en plezierig met een gezang in je hart.


  Samengevoegd:

  Hier het relaas van een christen voor wie polyamorie een bevrijding is gebleken in zijn geloof:

  Admod note: engelse tekst verwijderd na het negeren van de oproep van Marlies.

 14. Quote:

  Erotiek is in het christelijk geloof geen weg naar het hogere. Erotiek is eerder lichamelijk, terwijl de weg naar het hogere geestelijk is.

  Ik geloof inderdaad dat je onderscheid kunt maken tussen lagere vormen van liefde en hogere vormen (spirituele Liefde). Maar in mijn visie liggen ze in elkaars verlengde en zijn ze niet wederzijds uitsluitend.

  In de tantra hebben wij de ervaring dat seksuele liefdesenergie (kundalini) kan leiden tot hogere realisaties (spirituele Liefde). Hier wordt dus erotiek gezien als een van de kanalen tot het Hogere. Voor kundalini is tegenwoordig ook onder christenen veel aandacht (ik durf maar niet meer met linken te komen ;-) )

  Maar goed, ontopic: over polyamorie

 15. Tja, we weten niet alles over hun dagelijkse levenspraktijk. Johannes van het Kruis werd op het eind van zijn leven verbannen vanwege bepaalde verdenkingen die op hem rusten. Maar goed, dat was waarschijnlijk lasterpraat. in hun geschriften komt alleen de hogere Bruidsmystiek voor. Punt voor jou.

  Mijn mystiek sluit het erotische niet uit als een weg naar het Hogere. Ik ben dan ook meer tantrisch in mijn benadering, zoals wel meer (hedendaagse) mystiek.


  Samengevoegd:

  Quote:

  Waar komt de term 'Liefdesmeester' vandaan?

  Liefdemeester is de naam van Jezus, omdat hij van alle mystici de liefdesmystiek het hoogst in het vaandel had zitten.

  Dat is dan ook zijn grootheid. Als eerbetoon aan deze Liefdemeester noem ik mijzelf op het forum dan ook LoveMaster, niet omdat ik dat ben, maar omdat Hij dat was.

 16. Ik ben inderdaad een niet-christelijk mysticus (met een zeer grote bewondering voor de Spaanse mystici en Meister Eckhart, dat wel...). Maar het lijkt mij dat PA niet geheel incompatible is met de leer van de Liefdesmeester uit Nazareth.

  Aangezien jullie de christenen zijn, moeten jullie daar maar over beslissen. Ik ben gewoon nieuwsgierig.

 17. Quote:

  Daarnaast, het gaat ontegenzeggelijk discrimineren. De mate waarin men elkaar lief denkt te hebben gaat op een gegeven moment 'gemeten' worden in wie het hoe vaak en hoe intensief met wie doet. En wat nu als iemand ziek is? Of verminkt is? Mensen die behoren tot categoriëen waar het Christendom extra zorg en oog voor moet hebben, belanden in dit systeem onderaan de 'voedselketen' so te speak.

  Als je het werkelijk goed doordenkt, dan is het in praktijk zo sociaal-darwinistisch als wat.

  Ja, daar wordt in de PA ook uitgebreid over gediscussieerd, wat te doen met de zgn. 'mindere partij', de betrokkene die sociaal of fysiek gezien niet zo goed ligt en niet alle erotische aandacht verkrijgt die hij/zij verdient. Dat zijn goede aandachtspunten om bij stil te staan.

  Toch in liefde, verantwoordelijkheid en aandacht voor elkaar kunnen mensen daar een oplossing voor vinden en er voor zorgen dat niemand de dupe wordt in een soort van sociaal-Darwinistisch systeem.

  Idealistisch? Misschien. Maar misschien is geloven wel iets idealistisch.


  Samengevoegd:

  Quote:

  [...]

  Nou ja, op zich wel een goed voorbeeld van een uitspatting natuurlijk, die Phibionieten hadden ook een sexueel ritueel waarbij ze foetussen offerden en opaten.

  Als classicus heb ik geleerd om alle bronnen uit de oudheid te betwijfelen. Dat verhaal kan namelijk ook bedacht zijn door latere christenen die de Phibionieten in een kwaad daglicht wilden stellen. Lijkt veel op een verzinsel.

 18. Quote:

  [...]Graag zou ik voor deze uitspraak een bewijs zien dat dit zo was bij vroege christenen...

  Zie link


  Samengevoegd:

  Quote:

  Het concept van meerdere seksuele relatie's is niet conform de Schrift en ook niet met de leer van Paulus, hoe graag dat ook gesuggereerd wordt.

  Ik denk dat de meeste christelijke theologen uit de geschiedenis je daar wel gelijk in geven.

  Er zijn echter ook uitzonderingen (en niet de minste onder de kervaders en theologen) bv. Martin Luther

  Martin Luther wrote: "I confess that I cannot forbid a person to marry several wives, for it does not contradict the Scripture. If a man wishes to marry more than one wife he should be asked whether he is satisfied in his conscience that he may do so in accordance with the word of God. In such a case the civil authority has nothing to do in the matter." (De Wette II, 459, ibid., pp. 329-330.)

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid