Spring naar bijdragen

Zola

Members
 • Aantal bijdragen

  363
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Zola reageerde op Tomega in God Aanbidden in Geest en in Waarheid   
  Jawel; en ja, ik weet het; wat ik ermee zeggen wil, is dat koolstof en/of diamant een principieel en technisch andere zaak is; als je de kernen onder druk zet, dan kan de boel ontsporen (kernbom) of de boel kan tot een hardere fijnere stof gedrukt worden, wat bij koolstof dus diamant oplevert. Anders dan bij ontkieming en ontbranding (kernbom = ontbranding van de kerndeeltjes) is een andere onderlinge verhouding van de kerndeeltjes door hoge druk veroorzaakt geen principieel andere stof. Het blijft koolstof.  
  Het beeld van diamanten kan wel. maar past denk ik eerder in de toekomende tijd voor wat God zelf maakt, of in de huidige tijd voor het hardste dat de Tegenstander kan maken. Want het aardse is gehouden om te worden gelouterd als goud en zilver, en dat is dus niet door hoge druk in een krappe ruimte, maar door  hoge druk door verbranding/ontkieming in een grotere ruimte waaruit het ook de voeding haalt. Het is niet zuiver en wordt wel zuiver. Terwijl het beeld van diamant past voor wat is, en nog meer wordt wat het is. Hardheid der hardheden. dat is zowel goddelijk (lichtweerkaatsing) als ongoddelijk (onbeweeglijk ten overstaan van de Schepper). Maar vanuit de kern onveranderlijk. De mens en het aardse is niet onveranderlijk, maar is juist gezet om wel te veranderen. 
  En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest,
  dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.
  En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud,
  en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker,
  vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon,
  de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
  En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus.
  En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
  Prachtig hoe een gulden snede op deze manier een harmonische groei en vervulling geeft die weer terug komt tot een enkel punt. Het punt dat dan wordt gemaakt, is dat je het net zo groot kunt maken als het beeld laat zien, maar dat het uiteindelijk weer teruggebracht wordt tot de oorspronkelijke vorm van de eerste manifestatie. Toch is wat ervan wordt gemaakt, onlosmaaklijk verbonden met wat het in het kleinste al is.
 2. Like
  Zola ontving een reactie van Plume in God Aanbidden in Geest en in Waarheid   
 3. Like
  Zola reageerde op TTC in God Aanbidden in Geest en in Waarheid   
  Wat ik las.
  De neergang van satya naar kali wordt geassocieerd met een steeds verdergaande achteruitgang van dharma (oprechtheid). Elke yuga heeft dan ook zijn eigen dharma, de yugadharma, die zich uit als een afname van de menselijke levensduur en van de kwaliteit van morele normen. 
 4. Like
  Zola reageerde op TTC in God Aanbidden in Geest en in Waarheid   
  Prachtig filmpje, dank om te delen. En dan verder met de ratrace waarin het blijkbaar gevaarlijk is om slapende honden wakker te maken, en moeilijk is om vlinders van rupsen te onderscheiden om 100+1 redenen.
 5. Like
  Zola reageerde op TTC in "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?   
  In afwachting van respons ging een aantal steeds verder, zo werd het steeds transparanter hoe precies de verwarring in stand gehouden werd. De vragen werden dan ook anders, omdat het niet langer houdbaar was om een scheefgetrokken situatie als ijkpunt te nemen om nuchter te kunnen beoordelen, respons is er dan ook nooit gekomen, ondanks alles.
 6. Like
  Zola reageerde op TTC in "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?   
  Wellicht zijn er verschillende wegen om uit een gevangenis te geraken, als men al zou kunnen zeggen waar we dan zouden kunnen uitkomen, wordt het misschien eenvoudiger om te begrijpen.
  Van advaita hebben weinigen al gehoord, en toch is men er altijd over bezig.
 7. Like
  Zola ontving een reactie van TTC in "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?   
  Yoga en tai chi zijn oude Indische en Chinese versies van hetzelfde samenkomen van geest, lichaam en ziel; en oefeningen die het mentale, fysieke en spirituele in harmonie brengen. 

  Kundalini, Ruh, en de Heilige Geest zijn oude hindoeïstische, Vedische, islamitische en christelijke beschrijvingen van dezelfde extreem subtiele en extreem sterke energiekracht.  We kunnen deze kracht ontsluiten wanneer we zo stil zijn dat we niet langer worden beheerst door de veel minder subtiele en veel minder sterke mentale, emotionele en fysieke staat die ons meestal van ons echte levenspotentieel afleidt. 

  Dat jij voor de beproeving bent gezakt en tot onjuiste praktijken bent overgegaan, betekent niet dat de kracht of de beproeving niet deugt, maar wel dat het jou aan kennis ontbrak om er op de juiste manier mee om te gaan. Als je dat wilt inzien dan heb je weliswaar een onjuiste praktijk toegepast maar heb je daaruit wel de kennis opgedaan waardoor je kon groeien in bewustzijn. Dan was het ultimo het beste wat je toentertijd kon doen om te kunnen groeien in kennis, in bewustzijn. Maar als je jouw persoonlijk gezakt zijn voor het examen gebruikt om de kracht zelf in een kwaad daglicht te stellen, dan ben je zelf niet binnengegaan en de sleutels aan het verbergen voor hen die wel binnen willen gaan.
   
 8. Like
  Zola reageerde op Mcmadtasty in Homoseksualiteit   
  Wat precies in de wereld is tegenstrijdig aan zichzelf?
  Alles is voorwaardelijk, waarmee ik wil zeggen op het moment dat je alleen maar tomaten aan het water toevoegt ,  krijg je tomatensoep en zal het nooit boontjessoep worden.
  Alles binnen de schepping kent zijn ingrediënten als samenstelling tot wat het is.
  Niets wijkt daarvan af en zijn er dus geen afwijkingen en is alles volmaakt.

  Mensen die denken dat het iets anders moet zijn, kijken alleen maar naar dat waarnaar gestreefd wordt en vergelijkt datgene wat is met dat waarnaar gestreefd wordt. Maar het nagestreefde bestaat niet, althans nog niet en misschien wel nooit niet. Alleen maar dat wat bestaat en dat is volmaakt in het nu.

   

   
 9. Like
  Zola reageerde op TTC in De 144.000, wie zijn zij?   
  De Goddelijke paradox. 
 10. Like
  Zola ontving een reactie van TTC in De 144.000, wie zijn zij?   
  Daar hebben ze niks van begrepen. Ze rukken dat altijd uit de context.  Die quote houdt gewoon in dat als je inzicht  krijgt in karma en dharma, dan krijg je respect en liefde voor het Goddelijke principe dat Werkelijk overal regeert, en dan wijk je van het kwaad. Zie Job 28:28.
 11. Like
  Zola reageerde op Quest in Homoseksualiteit   
  En daarmee wijs je dus homoseksuelen af. 
 12. Like
  Zola reageerde op thom in God Aanbidden in Geest en in Waarheid   
  Mijn punt is, dat wanneer gezien wordt dat alles uit Hem is, er anders naar teksten gekeken kan worden, dan alleen de hoeveelheid letters.
  Zeg maar; kwaliteit boven kwantiteit.
  Daarbij; hoe zie je dat voor je; ''dienen wij in Christus te zijn?''
  Wanneer wij in Christus zijn, zijn wij er niet meer, maar is alles van Christus.
  Op die manier zijn wij opgegaan in Hem. Dat is rechtvaardiging; verloren wat de vergankelijkheid diende.
  Wat overblijft is de rechtvaardige. Dat is; uit God.
  En daarom spreekt Joh. 17 mij zo aan, want het staat daar gewoon;
  14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
  15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
  16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
 13. Like
  Zola reageerde op Jurriën Sr. in Collectieve schuld van de mens tegenover God   
  Goede vraag! Ik denk het laatste. Ten eerste doet God alles met opzet (liever zeg ik: met een doel). Ten tweede zegt Paulus  dat de wil van God is: het goede, het welgevallige en het volkomene. Ik denk dan ook dat er geen sprake is van een zondeval (woord komt niet in de Bijbel voor), maar van een route die God heeft bepaald om daarlangs met de mens te komen tot het doel dat Hij heeft: een mens die naar Zijn beeld en gelijkenis is geschapen. Dat was Adam in elk geval niet, want die kwam uit de aarde. Degene die werkelijk het beeld en de gelijkenis van God draagt is Jezus Christus. Vandaar dat er staat dat Eph. 1:4 (NBG1951) Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
 14. Like
  Zola reageerde op Jurriën Sr. in Collectieve schuld van de mens tegenover God   
  Het werkwoord  "verbieden" komt, voor zover ik weet, niet in het OT voor. Wel het woord "gebieden". Zo ook hier. Dat gebieden niet het karakter heeft van verbieden wordt duidelijk in de reactie van de slang: Genesis 3:4-5 (NBG1951) De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. De slang ontkent het feit dat het eten van de boom het stervende sterven tot gevolg heeft. Dat zou hij nooit hebben kunnen doen als God een 'verbod, had neergelegd' Daarnaast verbindt hij het kennen van goed en kwaad met het zijn als God. Opvallend is ook dat Eva spreekt over gebod als iets "dat God heeft gezegd" (en niet heeft verboden!). Een verbod zou het einde zijn van alle discussie. Daarnaast wordt een verbod in feite nooit gemotiveerd of uitgelegd: 'Je mag dat niet punt uit!'. Dat God Zijn gebod wél motiveert, impliceert dat Eva er over na kan denken en zelf kan beslissen of ze zich er aan houdt.
  Het enige dat de satan in handen heeft is het ontkennen van de gevolgen als Eva zou eten van de vrucht: gij zult niet sterven. Daarom staat er ook dat Eva werd verleid en dat Adam overtrad.
 15. Like
  Zola ontving een reactie van thom in Collectieve schuld van de mens tegenover God   
  LHBTI avant la lettre. 
  Jezus zei “word wijs gelijk de slangen”.  Dus als er al sprake is van een schuld is het een studieschuld. 🤣
  Leuk artikeltje:  https://spiritueleteksten.nl/algemeen/gnostieke-symboliek-van-de-slang-en-de-levensboom-of-boom-des-levens/
 16. Like
  Zola reageerde op Chiel Fernig in Drie-eenheid voor kinderen   
  Elia zou ik eerder als een geval van reïncarnatie zien. Hij reïncarneerde als Johannes de Doper. Philipus, die werd geteleporteerd nadat hij met de Ethyopische raadsheer had gesproken en hem gedoopt had. Er staat dat hij zich opeens in een andere stad bevond. Maar Harry Potter is een tovenaar. Elia en Philippus werden door Jezus gereïncarneerd en geteleporteerd. Maar tovenarij is de werking van de tegenstander van God en die komt alleen om te roven en te stelen. Dat is dus gevaarlijk.
 17. Like
  Zola reageerde op Chiel Fernig in Oorlog in de geest   
  Niet haten maar liefhebben. De geest die haat veroorzaakt kunnen we verslaan door lief te hebben. Dat is wat de Heilige Geest doet. Johannes heeft het daarover.
 18. Like
  Zola reageerde op TTC in Drie-eenheid voor kinderen   
  Je hebt geen idee waar het over gaat, dat is alles. 
 19. Like
  Zola reageerde op TTC in Drie-eenheid voor kinderen   
  Wat geopenbaard wordt in het volgende level, wordt niet opgemerkt in het voorgaande, tenzij er aandacht of openheid voor bestaat. Op deze manier kan je dus ook roepen in de woestijn en rustig afwachten tot WOIII start, om wat vandaag gezegd wordt. 
 20. Like
  Zola ontving een reactie van TTC in Drie-eenheid voor kinderen   
  Ja mooi hè. De hele olifant in beeld.
  https://spiritueleteksten.nl/algemeen/de-zeven-universele-wetten-beknopt-geformuleerd-door-marja-de-vries-auteur-van-de-hele-olifant-in-beeld/
   
 21. Like
  Zola reageerde op Mullog in Homoseksualiteit   
  Is dat zo? @Ricky Tjin is iemand die de bijbel gebruikt om zijn homofobie en anti-semitisme en wie weet wat nog meer voor ellende te rechtvaardigen. De tekst die @Bastiaan73 gekopieerd heeft is een terechtwijzing gericht tegen huichelarij. Niet helemaal ten onrechte in dit geval, lijkt mij. 
 22. Like
  Zola reageerde op Bastiaan73 in Homoseksualiteit   
  Het plaatje was een boodschap alleen naar jou omdat ik je bekrompen gezeur een beetje zat ben. Als er iemand hier (tot vervelens toe en nogal willekeurig) met Bijbelteksten aan het slingeren is dan ben jij het wel. Ga anders in een winkelcentrum je 'liefdevolle' boodschap verkondigen of zo. Er zullen dan vast busladingen aan mensen tot geloof komen... Not.
 23. Like
  Zola reageerde op TTC in Drie-eenheid voor kinderen   
  Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren.
 24. Like
  Zola reageerde op Bastiaan73 in Homoseksualiteit   
  Mattheüs 23:
  23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.
  24 Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.
  25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.
  26 Gij blinde Farizeeer, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.
  27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
  28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
  29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,
  30 En gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten.
  31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
  32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!
  33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?
 25. Like
  Zola ontving een reactie van Bastiaan73 in Homoseksualiteit   
  Ja daarom ook die knipoog.  Jezus moest voorzichtig zijn tussen de religieuzen. Die hebben allemaal lange teentjes. Hij werd er zelfs door opgehangen.

  Maar wie was dan die dode? Misschien nam ze wel de benen omdat ze door kreeg dat jij kindermoord in de bijbel voor goddelijk aanziet. (Zie topic drie-eenheid voor kinderen).   Groot gelijk heeft ze.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid