Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  5.516
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja ik begrijp waar het heen gaat, maar het is niet de strekking waar ik op doelde; het samenzijn of vergaderen als met elkaar in gesprek als bemoedigend, voedend, onderdak gevend.
  Met vooral deze tekst als grond hiervoor; Joh. 17
  20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
  21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
  22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
  23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
  24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
  Nu gaat het een andere kant op van rechtspreken en vergeven. Maar zo'n context was niet het plan, maar van broeders onder elkaar als liefde tot elkaar of tot de zoekende broeder, doordat de godsvrucht getoond kan worden, als zoals ik al schreef opbouwend of zegenend.
 2. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja, en dat sprak Jezus tot zijn discipelen die er op 1 na allemaal waren. 🙂
  Dan is discipel iemand die ''en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.''
   
 3. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Mooi Mohawk.
  Het doet mij denken aan; waar 2 of meer vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden.
  En Ik, is het Die het op God gerichte hart beweegt, de stemvork die de juiste toon verspreidt.
 4. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Het mysterie is dit, dat het hele mysterie IN de mens zelf plaatsvinden moet.
  Het geloof is van Jezus Christus. Dat woordje 'van' opent boekdelen om het zo maar te benoemen, want; de teksten gaan over Hem in ons; de Heer is de Verlosser, is de wedergeboren Ziel, is de Christus is de Zoon zelf.
  Daarom staar er; Ik in hen, en Gij in Mij.
  Het werk, de Helper, is inderdaad het goddelijk liefdeslicht wat de mens verandert. Het is niet de mens zelf die alles in liefde veranderen kan, maar het is het mysterie van de innerlijke werken door de Geest.
  Wat de mens zelf kan, is de wet van Johannes; de weg recht maken, het dopen met water, door inzicht verkrijgen over wie de mens is, maar ook dit gaat onder de leiding van de Heilige Geest, in de mens die tot het geloof gekomen is; het geloof van Jezus Christus, de Zoon, het Kind.
   
   
 5. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja goed opgemerkt.
  En zo gaat het al eeuwen, eigenlijk zodra er letters worden neergeschreven gaat het ego ermee vandoor.
  Jezus schreef niets op, er werd alleen over Jezus geschreven. Uiteindelijk is het dan ook het Woord wat elke houdbaarheidsdatum en elke vorm overstijgt. 
 6. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Dat kom je hier dan ook tegen; de beperking van de letter en daarmee het vastlopen van de gesprekken.
 7. Like
  thom ontving een reactie van Divine_will in De opstanding, waar zal die plaatsvinden en hoe zal dit gaan   
  In diepste zin Ricky.
  In zinnen zoals deze; Ik in hen, en Gij in Mij.
  En zoals deze, gister indirect aangeleverd door Jur, maar niet besproken nog;
  10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.
  11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.
  12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.
  13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;
  14 Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.
  Geest des geloofs.. 
  Geestelijke verwanten.. tja.
 8. Like
  thom ontving een reactie van Fundamenteel in Vaccineren of niet?   
  Wat een video Fundamenteel. Die man heeft werkelijk overal de touwtjes in handen gekregen/genomen.
  Zeg maar; een wereldheerser.
  Niet alleen via vaccin, maar ook gewoon via 'voedsel' en alle verdere 'input' op de mens zoals de huidige hersenspoeling via msm, enz. te veel om op te noemen. Wat een slavendrijver.
  Wordt er niet vrolijk van. Maar ook niet treurig. Het is de verloop van de tijd, de herhaling van zetten van het spel en patroon dat beschaving heet.
   
 9. Like
  thom ontving een reactie van Hermanos2 in Vrije wil?   
  Ah,.
  Oké.
 10. Like
  thom ontving een reactie van Fundamenteel in Vaccineren of niet?   
  Ondertussen, in Texas..
  Texas hief tot groot ongenoegen van Washington en dr. Fauci op 1 maart de lockdowns en mondkapjesplicht op. Horeca en andere bedrijven mochten weer open, en de mensen mochten weer terugkeren naar normaal. Internationale ‘experts’, politici en media voorspelden verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid, maar het exacte tegendeel gebeurde. Alle statistieken, die net als in Florida door de veel lossere maatregelen toch al een stuk beter waren dan die van ‘strenge’ blauw (Democratische) staten, gingen nog verder naar beneden.
  Ondertussen kampen de blauwe staten, die de strengste maatregelen hebben, juist weer met de zoveelste zogenaamde ‘golf’ of ‘mutatie’. MSNBC wees Fauci zowaar even op de pijnlijke feiten. ‘Als je naar Texas gaat… lijkt het op 2019… de restaurants zijn vol… de stadions zijn vol…’, en toch gaat het aantal besmettingen en zieken verder naar beneden.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/texas-verbiedt-vaccinatiepaspoort-nu-corona-na-stoppen-maatregelen-bijna-weg-is/
 11. Like
  thom ontving een reactie van Ricky Tjin in Vaccineren of niet?   
  Ondertussen, in Texas..
  Texas hief tot groot ongenoegen van Washington en dr. Fauci op 1 maart de lockdowns en mondkapjesplicht op. Horeca en andere bedrijven mochten weer open, en de mensen mochten weer terugkeren naar normaal. Internationale ‘experts’, politici en media voorspelden verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid, maar het exacte tegendeel gebeurde. Alle statistieken, die net als in Florida door de veel lossere maatregelen toch al een stuk beter waren dan die van ‘strenge’ blauw (Democratische) staten, gingen nog verder naar beneden.
  Ondertussen kampen de blauwe staten, die de strengste maatregelen hebben, juist weer met de zoveelste zogenaamde ‘golf’ of ‘mutatie’. MSNBC wees Fauci zowaar even op de pijnlijke feiten. ‘Als je naar Texas gaat… lijkt het op 2019… de restaurants zijn vol… de stadions zijn vol…’, en toch gaat het aantal besmettingen en zieken verder naar beneden.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/texas-verbiedt-vaccinatiepaspoort-nu-corona-na-stoppen-maatregelen-bijna-weg-is/
 12. Like
  thom reageerde op Ricky Tjin in Vaccineren of niet?   
  Om er vervolgens apetrots op te knabbelen.
 13. Like
  thom ontving een reactie van Ricky Tjin in Vaccineren of niet?   
  Ik doel op knabbel en babbel hier op het forum.. laat ze gaan denk ik dan. Ze verwelkomen elk nootje dat je aanbiedt.
 14. Like
  thom reageerde op Mcmadtasty in Vaccineren of niet?   
  Wat een vreemd beeld heb je van de vrije keuze....
  Dit zijn m.i. opgelegde keuzes.
  Op het moment dat je vrije keuze hebt, kun je namelijk de gestelde keuzes negeren en iets geheel anders doen.
   
 15. Like
  thom ontving een reactie van Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Maar daar gaat de context van het samenzijn in Zijn naam niet over.
  Jesaja 55. Een vers uit het OT maar eens;
  1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
  2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
  3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.
 16. Like
  thom ontving een reactie van Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Laat ik het dan zo schrijven; er kan alleen ontvangen worden als er gegeven wordt. 
  En er kan alleen gegeven worden als men heeft.
  Math. 13
  9 Wie oren heeft om te horen, die hore.
  10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
  11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.
  12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
  13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.
  14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
  15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.
 17. Like
  thom ontving een reactie van Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Tot ziens Mohawk. 
 18. Like
  thom reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Wat ..., alweer een openbaring ..., je bent lekker bezig Thom ...
  De stemvork die de juiste toon verspreid ... Het is de stemvork in ons die zuivere muziek produceert. De ware muzikant heeft een inwendige stemvork en daarom klinkt de muziek niet vals, maar is alles in harmonie.
  Ook dit is een stukje tekst waar zo makkelijk overheen gelezen wordt. Er staat waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Er staat niet waar honderd vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Jezus Christus openbaart zich niet in een groot orkest, want er hoeft maar één "muzikant" tussen te zitten die vals speelt en Hij wil de dirigent van dat orkest niet zijn.
 19. Like
  thom reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  "De toon is de vibratie Gods"
  Dank je wel voor deze openbaring Thom.
  Als begenadigd muzikant weet ik wat "toon" is, in dit ene woordje ligt een wereld verscholen die ik nooit uit kan leggen aan mensen die zelf geen muzikant zijn.
  Je vraagt wat een profeet is ... Er zijn valse en ware profeten, er zijn valse christussen en de ware Christus. Je kunt de ware profeten herkennen als je ook de valse herkend. En je kunt de ware Christus volgen als je de valse christussen ontmaskert.
  Valse christussen en profeten - Kenmerk: de Verlossing
  Waar veel licht is, is ook veel schaduw. En zo zal juist daar, waar mijn zuivere woord neerstraalt naar de aarde, ook veel dwaling worden heengeleid, want mijn tegenstander probeert het licht uit den hogen te doven of te vertroebelen opdat het zijn intensiteit zal verliezen. En zo ook is het te verklaren dat hij de mensen tracht te misleiden met schijnbaar dezelfde gaven, dat hij de mensen bedriegt met het toezenden van boodschappen uit de duistere wereld, die hij in hetzelfde kader tracht aan te bieden, die echter duidelijk zijn tegenstrijdig werkzaam zijn verraden, want het leidt de mensen af van het voornaamste: van de zuivere waarheid over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want juist de verlossing van de zielen door Jezus Christus wil hij verhinderen, opdat hij zijn aanhang behoudt in welke hij zijn macht ziet.

  Er zullen veel geestelijke leringen worden aangeboden en ieder zal zich er op beroepen die "uit den hogen" ontvangen te hebben. Want mijn tegenstander schuwt het niet zich als lichtengel te vermommen om het denken van de mensen in verwarring te brengen. En Ik kan zijn handelingen niet tegengaan, want het zijn toch de mensen zelf die hem dit recht verlenen. Want meestal is 't het verlangen naar ongewone belevenissen dat mijn tegenstander de gelegenheid biedt zelf in te grijpen en hun geestelijke leerstellingen te doen toekomen die waardeloos, zo al niet erg gevaarlijk zijn voor de ziel van de mensen. Het verlangen naar ongewone belevenissen is bij veel mensen sterk en daarom zijn ze niet kritisch genoeg tegenover zich zelf. Wanneer zij zich in ernstige wil, tot Mij zelf wenden om bescherming tegen onjuist denken, wanneer het hun werkelijk te doen is om de zuivere waarheid, dan worden ze waarlijk ook beschermd en mijn tegenstander zal hen niet kunnen beïnvloeden, omdat het innerlijke afweren van hem door Mij zelf in het hart wordt gelegd.

  Maar meestal hebben zij de weg gebaand voor het verkeer met de wereld hierna en zelf zijn ze niet in staat te onderzoeken of hun waarheid of dwaling wordt toegestuurd. En deze instelling van de mensen maken de geestelijke wezens zich ten nutte, doordat ze de mensen mededelingen doen die zij zonder onderzoek als waarheid aannemen en dat daarom mijn tegenstander voortdurend in kan grijpen. En dat het hem slechts daaraan gelegen is de duisternis dichter te maken en de mensen de weg naar Mij te versperren, dat hij alles zal doen om de mensen van de verlossing door Jezus Christus af te houden, dat is makkelijk te begrijpen daar het tegen het einde loopt.

  Overal worden daarom zulke verbindingen met de geestelijke wereld tot stand gebracht en de mensen zullen liever die geestelijke leringen aannemen dan de zuivere waarheid, die hun van mijn kant uit wordt toegezonden. Maar de vrije wil van de mens zal Ik niet bepalen, steeds echter zal Ik weer opheldering geven en ieder die serieus naar de zuivere waarheid streeft, zal deze ook herkennen en de dwaling afwijzen.

  En steeds weer zal Ik u de kenmerken aangeven. Ik zal u, die Mij wilt dienen een helder onderscheidingsvermogen geven, zodat u zelf zult kunnen onderzoeken en u ook weer uw medemensen duidelijke onderrichtingen zult kunnen geven, waardoor ook zij zelf in staat zijn de dwaling te herkennen en zich ervan te bevrijden. U zult er zeker van kunnen zijn dat geen enkel mens die ernstig naar de waarheid streeft, verstrikt raakt in de wirwar van leugen en dwaling, die mijn tegenstander goed kan produceren. Wie echter zonder te onderzoeken aanneemt, heeft geen sterk verlangen naar de waarheid en daarom kan hij ook niet door Mij beschermd worden, want ook mijn tegenstander heeft het recht om te strijden om iedere ziel opdat hij ze niet verliest, daar ze hem eens vrijwillig gevolgd is en hij gedurende haar bestaan als mens dit recht van hem goed gebruikt en alleen de wil van de mens zelf de tegenstander buiten gevecht stelt.

  Veel zult u nog vernemen over zijn handelen en steeds opmerkzamer zult u moeten zijn op alles wat om u heen geschiedt. En u moet alleen naar Mij en mijn bescherming verlangen, die Ik u waarlijk niet zal onthouden. Ik heb u voortdurend gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten. En hoe vaak nog zal men u op een dwaalspoor trachten te brengen en hoe vaak zich bedienen van de heiligste namen om voor u de dwaling en de leugen aantrekkelijk te maken. Maar u moet, zodra het u ernst is de waarheid te weten, op uw innerlijkste gevoelen letten dat steeds de dwaling zal afwijzen. En vertrouw u ten allen tijde toe aan Mij en mijn genade, want zodra nu uw wil naar Mij is gekeerd, heeft mijn tegenstander elke macht over u verloren.

  Valse christussen en valse profeten zullen u altijd in verzoeking brengen tot aan het einde, u zult ze echter kunnen herkennen, want ze zullen het verlossingswerk van Jezus niet naar voren brengen en niet trachten u, mensen ertoe te brengen de weg naar kruis te nemen om vrij te worden van uw zondenschuld. En u zult dan ook weten dat u niet naar waarheid wordt onderricht en u zult zonder bezwaar alles kunnen afwijzen wat u van die kant wordt aangeboden. Juist de onbekendheid met de betekenis van verlossingswerk is de geestelijke duisternis en moet door het licht van de zuivere waarheid worden doorbroken. Overal moet van Jezus en het verlossingswerk melding worden gemaakt door er op te wijzen dat de verlossing - de zondenvergeving door Jezus Christus - het voornaamste is dat in het aardse leven bereikt moet worden om binnen te kunnen gaan in het rijk van licht en gelukzaligheid. En dit weten wordt u steeds weer van boven toegezonden door mijn woord. Nooit echter klinkt mijn woord daar waar daarover geen uitsluitsel gegeven wordt of Zijn grote werk van erbarmen geloochend of gebagatelliseerd wordt. Daarom, wacht u voor valse christussen en valse profeten, want ze maken de duisternis die over de aarde gespreid ligt alleen maar groter, maar ze schenken geen licht.

  Amen
  Bron: www.berthadudde.net/Register/REG.8/BD.8521.html
 20. Like
  thom reageerde op Fundamenteel in Cannabis, wat is het nut?   
  Volgens mij is het toch een medicinaal kruid, maar zijn we dat door repressie verkeerd beginnen toepassen.
  Dat werd al gebruikt voor de Bijbel werd gedrukt of Mozes uit Egypte trok en de eerste schriften van de Bijbel schreef.
  Het is maar de laatste 70 jaar dat men daar propaganda en politiek op voert en de miserie begon. Toen onze voorouders dat teelden was de thc zo hoog niet als nu en vooral meer cbd aanwezig. Door het te criminaliseren zitten we nu op thc van 30%. Maar het is toch opvallend, waar cannabis uit het stigma verdwijnt zakt de thc en stijgt de cbd. Volgens mij zouden we veel ellende bespaard zijn gebleven als men geen repressie uitvoerde. Dan bleef alles gewoon zoals we dat duizenden jaren toepasten zonder problemen.
 21. Like
  thom reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Amen Thom
  Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.
 22. Like
  thom reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ook een goedemorgen 'dat beloof ik'. Waar in boek Openbaring staat dat de 144.000 dienen om een koor te vormen en alleen een liedje hoeven te zingen? Kun jij misschien uitleggen hoe het zit met de menswording van God en Zijn verlossingswerk? Of heb jij ook geen ambitie om de kern van het evangelie te verklaren.
  Ik ontkracht de Bijbel niet, ik ontkracht jouw geloof. Ik ben niet bitter en boos, integendeel, maar jij reageert bitter en boos op mij. Daaruit blijkt dus wel welke geest er uit jouw woorden spreekt en dat het  waarheid is wat hier staat. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
  Stel één simpele vraag over de kern van het evangelie en de geest van de antichrist openbaart zich. Het is zo kinderlijk eenvoudig om deze opdracht uit te voeren en je weet meteen met wie je te maken hebt, super handig. Dat kan nog van pas komen in de tijd die voor ons ligt.
 23. Like
  thom reageerde op antoon in Vaccineren of niet?   
  Ik mag dan  geen hogeschool bezocht hebben en misschien  een vorm van adhd hebben, lezen kan ik en  grondproblemen in chronologie  juist oplossen, alsook kan ik  definiëren bij een debat tussen geleerden wie het meeste recht van spreken heeft.
  Dit hele Corona zaakje van het mondkapje tot vaccin stinkt letterlijk en figuurlijk.
 24. Like
  thom reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Met dit soort kerkretoriek ben ik jarenlang als kind bestookt, lege woorden zonder kracht, woorden zonder leven. Maar als je mijn eenvoudige vraag te moeilijk vindt kun je ook gewoon toegeven dat je het niet weet. Dat is eerlijker dan de vraag te ontwijken en te antwoorden met vage kerkretoriek en dogma's als de waterdoop waarvan de betekenis niet wordt begrepen.
  Natuurlijk weet God waar iedereen is, alleen wij weten dat niet. Dus jouw opmerking "Ik neem het getal 144.000 letterlijk. Dus de context ook. Het zijn joden. Het uitverkoren volk. De bruid van Christus." raakt kant nog wal. Nietszeggende informatie omdat wij niet weten wie van ons tot die overige 8 stammen behoort. De enige conclusie die wij uit dat getal kunnen trekken is dat het er bar weinig zijn, op een wereldbevolking van nu 7 miljard mensen.
 25. Like
  thom reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof waard, als je de kern van je geloof niet uit kunt leggen? Dan blijft er slecht een misvormde kerkleer over die je redding moet brengen, prettige wedstrijd ...
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid