Spring naar bijdragen

Maria K.

Members
 • Aantal bijdragen

  1.245
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Maria K. reageerde op Trajecto in Klachten over het moderatiebeleid.   
  Dat de vete hier min of meer voortgezet wordt vind ik geen goede zaak. Dat jij weer verder gaat hier over wat er in GG gebeurde en wat zijn wortels vindt in Freethinker lijkt me niet iets dat een oplossing van problemen brengt.
  Een ieder die wat doet of juist niet doet terwijl het wel kan en nodig zou zijn heeft ook een verantwoordelijkheid in bepaalde mate. Zeker heeft de admin van een forum dat, en ook een moderator heeft dat. Niet dat de forum-deelnemers dat niet hebben, maar admin en moderators hebben in het bijzonder een taak op zich genomen. Dat dat zo is daarvan ben ik me bewust en ik probeer mijn taak naar behoren uit te voeren. Of ik daarbij veel fouten maak...(?) Ik hoop het niet. Wat betreft de vete heb ik bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden aan de meest direct betrokken om de zaken trachten uit te praten in een speciaal ervoor gemaakte hoek in GG buiten het zicht van anderen. Dat heeft enige tijd gelopen, maar een echt oplossen van de zaken heeft het niet gebracht, helaas.
 2. Like
  Maria K. ontving een reactie van Peter79 in Hebben wij een onsterfelijke ziel?   
  Dank voor je reactie.
  Ik mag Yours graag lezen en ik respecteer haar geloof. Maar ik dacht toch echt, dat ik de reden heb aangegeven, waarom ik dit soort filmpjes niet serieus kan nemen. Dus het filmpje ook heb bekeken en alleen daarop refereerde.
  Nochthans kan en mag ieder er het zijne/hare van denken.
 3. Like
  Maria K. reageerde op Hermanos2 in Wanneer 'like' je een bericht?   
  Ik las inderdaad je reactie op Peter's like. Ik heb trouwens geen flauw idee waar het over gaat. Maar omdat ik vaker zie dat een like verkeerde opgevat zou kunnen worden leek het me een goed idee om wat meningen hierover te zien. 
 4. Like
  Maria K. ontving een reactie van Dat beloof ik in Hebben wij een onsterfelijke ziel?   
  Waar, wie of wat is de bron van hetgeen is geplaatst? Wie zegt jou dat dit niet ook een in elkaar gestoken filmpje is?
  Een bonafide serieuse inzender zou die hebben gemeld.
  Heb je de rest gezien van wat deze meneer allemaal op zijn playlist heeft staan? Mi. meest show en sensatie. Van alles wat.
  R A Quillas Vlogs
 5. Like
  Maria K. ontving een reactie van Hopper in Hebben wij een onsterfelijke ziel?   
  En iets onstoffelijks kan nooit vastgelegd worden op een stoffelijk medium.
  De mogelijkheid van photoshop en manipuleren van filmmaterialen is de reden waarom dit soort video's over het www verspreid kunnen worden. De beelden zijn niet serieus te nemen.
  De toevoegen van de laatste beelden, die stammen uit The Exorcist, een film die al wat ouder is, maar toen al bewees wat er technisch mogelijk is, doet voor mij de deur dicht.
   
 6. Like
  Maria K. ontving een reactie van Hopper in Hoe zou God "zijn"?   
  Ik moet even glimlachen.
  God een "persoon"?
  Ja, zo wordt dat vaak verbeeld.
  Bij dit soort vragen en suggesties krijg ik nu altijd exact de bevestiging van mijn gedachte, dat feitelijk niet God de mens heeft geschapen, maar de (christelijke) mens zijn eigen persoonlijke God wil zien.
 7. Like
  Maria K. reageerde op Willempie in Leger des Heils accepteert LHBTI+   
  Het Leger des Heils is geen verdienmodel. Het is opgericht door William en Catharine Booth om de zondaren van de straat te halen en naar de kerken te verwijzen. Ze zijn daar echt niet rijk van geworden. Ik denk dat je veel te snel en te hard oordeelt. Als je je bewust wordt van de eigen zondigheid, daar berouw en verdriet over hebt, dan vergaat je het oordelen over anderen wel. Het is niet goed om anderen te (ver)oordelen en al helemaal niet als het broeders en zusters betreft.  De Bijbel is daar vrij duidelijk in. Als je een ander veroordeelt veroordeel je jezelf.
 8. Like
  Maria K. ontving een reactie van 010 in Leger des Heils accepteert LHBTI+   
  De conclusies van jarenlang onderzoek door deskundigen noem jij een leugen.
  Dat is waar ik nieuwsgierig naar ben.
  Wat zijn dat voor ongezonde bij-effecten voor de mens en samenleving. Zijn die aangeboren of aangeleerd?
 9. Like
  Maria K. reageerde op Dat beloof ik in Waar komt de vrouw van Kaïn vandaan ?   
  Interessant, dank je voor de link.
  Het gelezen hebbende, is het verrassend kort , slechts een handvol korte punten.
  Inhoudelijk vind ik het echter ernstig te kort schieten.
  De problemen worden namelijk domweg ontkend in punt 4:
  Wetenschappers, filosofen en religieuze gelovigen zijn het in het verleden soms oneens geweest over de evolutietheorie en zijn het dat soms nog steeds; deze meningsverschillen zijn echter noch inherent aan de evolutietheorie, noch aan religie per se;
  Enerzijds zijn deze meningsverschillen m.i. wél inherent aan de evolutie en religie (daarom zijn het juist meningsverschillen over deze punten), anderzijds wordt niet aan gegeven waar het dan wél aan zou liggen.  
  Punt 5 vind ik ook een vreemde:
  We dienen de onderscheiden rol van wetenschap en van religie (inclusief seculiere levensbeschouwingen) te respecteren: religieuze claims moeten niet boven gevestigde wetenschappelijke conclusies worden geplaatst; evenmin dienen de natuurwetenschappen gebruikt te worden om beweringen over metafysische aspecten van religies te doen;
  Want deel van de rol van wetenschap en religie (vanuit die wetenschap en religie bezien) is juist dat ze zich met die ander bemoeien, omdat die dingen stelt die strijdig zijn met de eigen visie. En dat is dan precies waar die onenigheid over gaat!
  Een verklaring dus, waar je op de keper beschouwd niets mee oplost.
  Als oplossing voor 'we moeten naast elkaar kunnen bestaan komt men met 'elke discussie moet worden vermeden'.
  Dat is geen oplossing. 
   
 10. Like
  Maria K. ontving een reactie van Peter79 in In deze staten is abortus nu verboden. Anderen zullen volgen.   
  Ik geloof, dat je me beter hebt begrepen.
  Misschien heb ik een verkeerde term gebruikt. Ik had ook "doelpaal verzetten" kunnen schrijven, maar ook dat is misschien dan niet de juiste term. Wat ik bedoelde is, wat jij nu beschrijft en wat ik in mijn vorige bericht aan RF heb toegelicht.
  Ik kreeg niet de indruk dat RF mij een vraag stelde, maar eerder zijn eigen gedachtengang volgde. Naar mijn idee was ik volledig on topic en niet alleen in relatie met de abortus discussie, die ik niet aan wilde gaan.
   
  Ben ik met je eens, maar daarin moet ik Fundamenteel weer steunen.
  De eigen staten kunnen zelf kiezen.  Blijft het feit, dat er in feite slechts uit 2 partijen te kiezen is. Dat blijkt het meeste in de "Twijfelstaten", waarvan nu gezegd wordt dat ze misschien ook overstag zullen gaan, maar niet duidelijk is wat de meerderheid van de bevolking eigenlijk zou kiezen, als zij zelf te maken zouden krijgen met dit soort problemen.
   
 11. Like
  Maria K. reageerde op Hopper in In deze staten is abortus nu verboden. Anderen zullen volgen.   
  Niet scherp gezien.   Onder druk van de bijbel (en met behulp van Trump) is er een ondemocratische wetgeving tot stand gebracht.   Of beter gezegd: ooit democratisch tot stand gekomen wetgeving is de nek omgedraaid.
  En wat is het resultaat?  Zoiets als de abortuspil wordt nu gepropageerd.  Dat kun je gewoon thuis uitvoeren zonder arts er bij.  (Volgens de informatie welke ik gelezen heb).  Als dit doorzet dan wordt abortus als anti-conceptie gezien.   Dat zou een averechts effect zijn.  En ieder zicht op abortus verdwijnt dan ook......
 12. Like
  Maria K. reageerde op 010 in In deze staten is abortus nu verboden. Anderen zullen volgen.   
  In een fatsoenlijk democratisch land worden rechters niet door de politiek benoemd en hebben ze geen politieke kleur. 
 13. Like
  Maria K. ontving een reactie van Chaim in Ex-atheïst   
  Met een religie of ideologie beoordelen en geloven op je eigen gedachten en meningen heeft religie idd. niets te maken. Het heeft niets te maken met wat jou wel of niet zint. Meer met kunnen geloven, dat er een macht bestaat, die boven alles wat wij kennen, aanwezig is en dan ook nog de drijvende kracht is. En daaraan willen gehoorzamen, ook al kunnen we per definitie de details er niet van weten.. 
  Automatisch houdt dat meestal in, dat je gelooft in iets wat je niet kunt weten, maar slechts kennis mee hebt kunnen maken via wat je hebt geleerd en waar je in je leven ook gevoelsmatig denkt kennis van te hebben genomen, aan te kunnen voelen op een geheel eigen manier en er dan een overtuigende connectie mee te hebben.
  Ik ben atheïst, omdat ik in de loop van mijn leven niet meer kon geloven, dat er een buitennatuurlijk entiteit kan bestaan, die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze natuurlijke wereld. Wel is mi. de vormgeving van theïsme een manier om met diverse soorten onbekendheden en ook zingeving voor in ons leven en ethisch denken te kunnen omgaan. Zolang daar ook daadwerkelijke sprake van is in een persoonlijk leven in een bepaalde samenleving, kan ik dat alleen maar respecteren.
  Natuurlijk kan ik niet bewijzen, dat er buiten onze bekende wereld niets is, dat zou al te arrogant zijn en wie weet heb ik het wel helemaal fout.............daarom ben ik ook een agnostische atheïst.  Ik kan niet geloven. En dat is iets anders dan: Ik wil niet geloven.
  En dat is precies wat Eagleman bedoelde te zeggen in zijn verweer tegen militant atheïsme, hetgeen een bepaalde tijd sterk in het nieuws was. Dat was zijn voornaamste inzet.......... Wie zijn wij om godheden te ontkennen, als we er helemaal niets van weten? Er is altijd een mogelijkheid..................een possibility............dat iets wel waar is, dat gelovigen het bij het rechte eind hebben.  En dat geldt dan niet alleen voor  religies (van allerhande soorten), maar ook voor alle andere zaken, waar mensen steun en moed uit kunnen putten om hun leven in al zijn hoedanigheden te kunnen leven,
  Daarom ben ik ook absoluut geen anti-theïst, zoals velen dat wel strijdvaardig beleven, maar verweer me alleen tegen bepaalde uitwassen en uitingsvormen, die mensen zich vaak zelf aanmeten op basis van hun persoonlijke begrip van Bijbelteksten, om anderen te veroordelen en alleen hun eigen geloof zaligmakend te achten.
  Daarom ben ik agnost, wat inhoudt dat ik mogelijkheden, possibilities, open houd, ook al kan ik ze persoonlijk niet meer geloven.
  Btw. Ooit geloofde ik wel alles, wat mij hierover in orthodoxe kringen was geleerd, ook al had ik als kind al heel veel onbeantwoorde vragen.
   
   
 14. Like
  Maria K. ontving een reactie van Chaim in Ex-atheïst   
  Ja, ik denk wel dit dat klopt, als het gaat om in God te geloven.  Vertrouwen, ook al lijkt dit onlogisch. 
  Jammer, ik kon dat niet meer. Ik heb dat een tijd zelf ook erg gevonden. Wel geloven kan zo'n zekerheid en rust geven.
  Maar zo werkt het blijkbaar niet bij mij. Geloof kun je niet afdwingen.
 15. Like
  Maria K. ontving een reactie van jolanda2412 in Helderziensers, waarzeggers en Tarotkaarlezers   
  Mijn gedachten draaien niet zoveel om dit soort onderwerpen of zij in beginsel goed of slecht zijn. Ik stel meer belang in wat het met jou en jullie doet. De gevolgen voor de verschillende mensen van wat er gaande is, is mi. dus wel van belang. Of het nu geloof is in wat er gezegd wordt en daarnaar misschien gehandeld, of als het feit alleen al onvrede of zelfs een conflict zou kunnen uitlokken.
  Ook al hou je nog zoveel van elkaar, er zijn zoveel aspecten binnen een leven samen, dat er altijd wel verschil van meningen en overtuigingen zullen zijn. Een punt is wel, dat sommige dingen, zoals een geloof, daar zo'n belangrijk deel in vormen. Voor beiden.
  Ik denk, dat het heel belangrijk is ieder zijn geloof en overtuiging te respecteren. Leef vlg. je eigen geloof en overtuigingen en ben een voorbeeld. Daar hoef je niet over te zwijgen, maar kun je gewoon een keer bespreken zonder daarover in discussie te gaan. Vraag aan elkaar daar aan te denken en dat ook in elkaar te geloven en ook te helpen alleen voor jezelf te spreken..
  Eenmaal moet voldoende zijn, dan leer je elkaar daarin kennen. Je steeds weer druk maken om wat de ander gelooft, legt een ongelofelijke zware druk op het samenleven van twee unieke mensen.
  Het zal best wel heel moeilijk zijn, want je vrouw is een heel eigen persoonlijkheid, net als jij dat bent.  Je hoeft niet elkaars leven te leiden. Leef naast elkaar en volg voor jezelf je overtuiging. Dat heeft meer effect, dan de ander te vertellen wat zij zouden moeten geloven en doen volgens jou.
  Ik wens je veel sterkte en positief vertrouwen.
  Amen.
 16. Like
  Maria K. reageerde op jolanda2412 in Helderziensers, waarzeggers en Tarotkaarlezers   
  Lastige situatie, maar misschien hoef je van jezelf niet te verwachten dat je er een mening over hebt. Respect en liefdevol met elkaar omgaan is in ieder geloof belangrijk. Mijn familie heeft ook een mix van allerlei. We bespreken het geloof vaak, dan zonder te oordelen. Kan heel fijn zijn om er open over te praten en elkaars beweegreden te ontdekken. Ieder heeft denk ik zijn eigen zoektocht naar een zinvol bestaan, maar liefde voor jezelf en je medemens is volgens mij altijd een belangrijk ijkpunt.  
  Maar ik bezit de waarheid ook niet, bovenstaand is alleen mijn opvatting  
 17. Like
  Maria K. ontving een reactie van Chaim in Kledingvoorschriften in de Bijbel   
  Het tekstgedeelte waarom he gaat:
  Deuteronomium 22, vers 5: 'Een vrouw zal geen manskleren dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel'.
  We weten ondertussen dat beide geslachten, zowel in onder- als in bovenkleding geen broeken droegen, maar wat wij zouden noemen een jurk, zij het met enige variaties, die kenmerkend zouden moeten zijn voor het doel en het geslacht waarvoor die was gemaakt.
  Of die nu wat korter is of wat langer is doet mi. niet terzake, mede daar de gordel vaak genoemd wordt om de lengte bij activiteiten wat korter te maken door het kleed "te ömgorden".
   
  Ik denk dat het vooral bedoeld is om duidelijk te naken, dat de kleren niet gewisseld mogen worden met het specifieke doel je te kleden en uit te dossen als het andere geslacht in de zin van zoals we als travestie kennen.
 18. Like
  Maria K. ontving een reactie van Gaitema in Priesterkleren   
  Ik zie de voorgeschreven kleding van Aaron als een uniform. Hoe hoger zijn functie, hoe opvallender de onderdelen.
  De diverse onderdelen zijn symbolisch voor zijn beroep in de tijd, waarin hij leefde.
   
  Niet zoveel.
  Ze beantwoorden aan het doel, waarvoor ze bestemd zijn.
  En op sommige punten aan de wensen van mijn omgeving.
 19. Like
  Maria K. ontving een reactie van Piebe in Piebe is back   
  Ik lees nog af en toe mee en zie nu een paar bekende namen voorbijkomen.
  Leuk jullie hier te zien.
 20. Like
  Maria K. ontving een reactie van Lobke in Met welke doel ben je op aarde?   
  Precies wat ik bedoel. 
  Maar dan ook vice versa. Ook anderen zijn die ze zijn. Daar kun je mee proberen om te gaan, maar ze niet veranderen. Een mens verandert door observeren, leren en leven, maar niet puur en alleen omdat ze dat door anderen wordt gemaand. 
 21. Like
  Maria K. ontving een reactie van WdG in Met welke doel ben je op aarde?   
  Het is goed dat je dit tot uiting brengt. Je zit echt moeilijk, maar misschien is het een troost of anders weet dat je niet de enige bent. Veel mensen die bewust nadenken maken een moeilijk periode door in hun vroege volwassenheid. Het lijkt alsof je nu alles zou moeten weten en vol in het leven zou moeten staan. Maar niets is minder waar, als je zekerheden dreigen te gaan wankelen en nu door eigen gedachten en niet omdat een opvoeder het je opdringt.
  Een vraag aan jou. Waarom is het dat je denkt, dat jouw vriendin dacht, dat het aan haar lag? Hoe kwam ze op dat idee?
  Ik denk dat je met je laatste zin precies de spijker op z'n kop slaat. Je kunt wel degelijk genieten van allerlei dingen, maar dat is niet wat je waardeert.
  Het klinkt alsof je wil zijn zoals anderen zijn. Maar je hebt ook andere eigenschappen en gedachten dan de mensen in je directe omgeving. Je kunt niet of moeilijk met anderen hierover communiceren. Dat maakt best wel eenzaam.
  Dit is een tendens, zoals ik vaker bij jou lees. Is dit iets wat je je niet bewust bent?  Je schrijft dat je anderen ook nu weer afwijst.
  Is het dan vreemd dat zij dat naar jou toe ook doen? Waarom zou je elkaar afwijzen, omdat de ander niet hetzelfde is en denkt dan jij? Is het niet zo, dat als je jezelf accepteert zoals je bent, als een eigen unieke persoonlijkheid en ook anderen zo benadert, als allemaal uniek, de wereld veel interessanter wordt?  Ipv. van denken in goed en fout en oordelen en veroordelen.
  Want dat wordt dan jouw denkwereld en kun je niet meer zonder meer dingen nemen, zoals ze zijn en ervan genieten van wat is en naast je neer leggen wat je nu even wat minder interesseert.
  Dan wordt het oordelen en geoordeeld worden. Ook naar jezelf toe wordt het dan gif voor creatieve gedachten en leermomenten. Ook wordt je zicht op je omgeving vertroebeld.
  Blijf aub. die je bent. De één is een doener en de ander is een denker. Soms allebei een beetje. Samen met anderen vorm je zo een diverse wereld waarin ieder zijn aansluiting kan vinden. Of het nu om materiële zaken gaat of om spirituele zaken.
  En bedenk ook: Er is een tijd en een plaats voor alles. Ik wil je dit nu meegeven. Soms staan er nog wel eens wijze dingen in de Bijbel, ook al lijkt het wel eens overjaard. Want de tijd van oorlog kan ik ook niet echt waarderen. Maar dat alles is wat men "leven" noemt. Eeuwenoude woorden.
  Prediker 3:1-22
   
 22. Like
  Maria K. reageerde op antoon in Met welke doel ben je op aarde?   
  Dit vat uwer problematiek goed samen, mijn advies probeer al de dingen waar je wel vreugde in hebt eens onder de loupe te nemen, kijk hoe je dat allemaal een rol in je leven kan laten spelen , geniet daarvan en bovenal heb maling aan wat anderen ervan vinden, het is jouw leven. 
 23. Like
  Maria K. reageerde op Robert Frans in Met welke doel ben je op aarde?   
  Ik kan je dan sowieso aanraden om naar een goede kerk te gaan bij jou in de buurt. Ongericht in je eentje geloven is nooit een goed idee en daar zul je misschien ook vriendschappen opdoen op basis van meer gedeelde interesses.
  Misschien moet je eerst het begrip "normaal" laten vallen. Je bent echt niet de enige jongeman die geen interesse heeft in de door jou genoemde "normale" dingen en het is zelfs niet per se iets wat enkel onder gelovigen speelt.
  Er zijn wel meer jonge mensen, gelovig of niet-gelovig die zich meer interesseren voor "zwaardere" onderwerpen en geen aansluiting kunnen of willen vinden in de huidige jongerencultuur. Ze zijn alleen vaak wat moeilijker te vinden, maar ze zijn er wel.
  Ik kan je ook verklappen dat ik zelf ook destijds maar weinig met dat soort dingen bezig was.
  Die vraag is gelukkig vrij eenvoudig te beantwoorden: omdat je uniek bent, omdat je niet hén bent. De kunst is dan ook om jezelf nu niet verheven boven je vrienden of omgeving te gaan voelen, maar je te beseffen dat ieder mens nu eenmaal een eigen roeping te volgen heeft.
  Elk mens is uniek en geliefd door God, ook je vrienden. Zij hebben hun roeping, hun opdracht in deze wereld te ontdekken, jij die van jou. En soms zal dat op elkaar aansluiten en kun je zo samen optrekken, soms zul je je moeten terugtrekken en je eigen weg met God en zonder hen moeten gaan.
  Niet omdat zij per se kwaad zouden handelen of zo, maar omdat jij wellicht tot een andere weg geroepen bent en jezelf dan niet moet forceren tot een leefwijze die gewoonweg niet (zo goed) bij jou past.
 24. Like
  Maria K. reageerde op Mcmadtasty in Zoenende mannen op poster? Hoe denken jullie hierover.   
  twee zoenende mannen......... er is pas iets mis mee of iets moois aan op het moment dat je er iets van vindt.
  Waarom is het zo belangrijk om er iets van te vinden? terwijl er iets van vinden tot de consequenties leidt in het veroordelen of accepteren.
  Wat ik vindt van twee zoenende mannen zegt niets over twee zoenende mannen maar alles over mij. Hoe ik met zoenende mannen omga gaat niet over zoenende mannen maar over mijn oordeel. Op het moment dat je het met mij eens zou zijn gaat het niet over twee zoenende mannen maar over jouw oordeel wat net als de mijne is. En dit oordeel wordt op die zoenende mannen geprojecteerd. 
  Het heeft niet mijn voorkeur om met een andere man te zoenen en meer vind ik er niet van. Dat ding op de achtergrond echter, ik neem aan dat het een fontein is, vind ik mooi
 25. Like
  Maria K. reageerde op Lobke in Zoenende mannen op poster? Hoe denken jullie hierover.   
  @sjako,
  Je vertelde eerder hoe het bij jullie gaat, ook nog iets meer. Toch denk ik niet dat het een volledige acceptatie is. Natuurlijk je mag erbij horen wanneer je celibatair wilt leven. Is dat op basis van vrijwilligheid, een keus die men maakt vanuit het geloof dan is dat natuurlijk prima. Maar een andere keus is er niet. Ja er zijn ook mannen en vrouwen die vrijgezel zijn, soms terwijl ze graag een partner zouden willen. Maar hier gaat het niet om een verbod, zodra hun situatie veranderd veranderd er niets aan hun Jehova- getuige zijn.. Dat is wel voor praktiserende homo's zo. Je zult dan uit de gemeenschap gezet worden als ik goed ben voorgelicht.
  Maar net als in het programma gezegd wordt; je kunt dit niet afdwingen. Maar gelovige homo's die wel een partner willen/hebben zullen dan een ander kerkgenootschap moeten zoeken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid